Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

De Nieuwe Haard, Ronse (collectief)

Details

Links

Beschrijving

Le Nouveau Foyer Renaisien werd in 1922 opgericht als bouwmaatschappij van sociale woningen, waarschijnlijk ter vervanging van de in 1897 opgerichte Le Foyer Renaisien die tot 1922 kredieten verleende aan arbeiders om eigenaar te worden van een woning, o.a. gesteund door enkele textielfabrikanten. Tussen 1922 en 1938 bouwde Le Nouveau Foyer Renaisien 356 woningen, verspreid over 11 straten waaronder Broeke (1923), de Stijn Streuvelsstraat (1926), de Karel Lodewijk Ledeganckstraat en het Edmond Van Beverenplein (1927-1928) en de wijk Stookt (1934-1938) die opvalt omwille van de bredere straten, voortuintjes en pleintjes. In 1943 werd de maatschappij Goedkope Woningen van Ronse hernoemd maar na de oorlog nam ze terug haar vooroorlogse naam aan. In 1968 veranderde de naam in SM De Nieuwe Haard – SC Le Nouveau Foyer (waarschijnlijk omdat de maatschappij vanaf de jaren zestig ook actief was buiten Ronse, met name in Kluisbergen en Maarkedal). In 1991 volgde een omvorming tot Samenwerkende Vennootschap De Nieuwe Haard.

Tijdens de naoorlogse periode realiseerde de maatschappij twee grote wijken in Ronse, genaamd Floréal (1956-1973) en Scheldekouter (1975-2001), die gekenmerkt worden door een mix van gezinswoningen en appartementen. Typisch zijn de galerijappartementen die werden opgetrokken naar ontwerp van architect Albert Lequesne (in samenwerking met Dan Craet) en die ook terug te vinden zijn in de wijk Stookt (1973), in de Bredestraat (1975) en aan de Groendreef te Kluisbergen (1977).

Heden (2015) omvat het patrimonium van De Nieuwe Haard bijna 700 woningen. De zetel is gevestigd in een 19de-eeuwse burgerwoning in neo-Vlaamse renaissance, aan het Franklin Rooseveltplein te Ronse.

  • HEYSE M. & GADEYNE G. 1984: Textiel te Ronse 1800-1940, Een menselijk mirakel, Ronse, s.p.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid ’45-‘95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 98-99.

Opdrachtgever van

Geen afbeelding beschikbaar

Woonhuizen in sociale woonwijk

Jacob van Arteveldestraat 1, Jacob van Arteveldestraat 10, Jacob van Arteveldestraat 11, Jacob van Arteveldestraat 12, Jacob van Arteveldestraat 13, Jacob van Arteveldestraat 14, Jacob van Arteveldestraat 15, Jacob van Arteveldestraat 16, Jacob van Arteveldestraat 17, Jacob van Arteveldestraat 18, Jacob van Arteveldestraat 19, Jacob van Arteveldestraat 2, Jacob van Arteveldestraat 20, Jacob van Arteveldestraat 21, Jacob van Arteveldestraat 22, Jacob van Arteveldestraat 23, Jacob van Arteveldestraat 24, Jacob van Arteveldestraat 3, Jacob van Arteveldestraat 4, Jacob van Arteveldestraat 5, Jacob van Arteveldestraat 6, Jacob van Arteveldestraat 7, Jacob van Arteveldestraat 8, Jacob van Arteveldestraat 9 (Ronse)

Sociale woonwijk, zie Broeke nummer 40-78.

Geen afbeelding beschikbaar

Tuinwijk uit interbellum

Ninoofsesteenweg 299, Ninoofsesteenweg 301, Ninoofsesteenweg 303, Ninoofsesteenweg 305, Ninoofsesteenweg 307, Ninoofsesteenweg 309, Ninoofsesteenweg 311, Ninoofsesteenweg 313, Ninoofsesteenweg 315, Ninoofsesteenweg 317, Stijn Streuvelsstraat 1, Stijn Streuvelsstraat 10, Stijn Streuvelsstraat 11, Stijn Streuvelsstraat 12, Stijn Streuvelsstraat 13, Stijn Streuvelsstraat 14, Stijn Streuvelsstraat 15, Stijn Streuvelsstraat 16, Stijn Streuvelsstraat 17, Stijn Streuvelsstraat 18, Stijn Streuvelsstraat 19, Stijn Streuvelsstraat 2, Stijn Streuvelsstraat 20, Stijn Streuvelsstraat 21, Stijn Streuvelsstraat 22, Stijn Streuvelsstraat 23, Stijn Streuvelsstraat 24, Stijn Streuvelsstraat 25, Stijn Streuvelsstraat 26, Stijn Streuvelsstraat 3, Stijn Streuvelsstraat 4, Stijn Streuvelsstraat 5, Stijn Streuvelsstraat 6, Stijn Streuvelsstraat 7, Stijn Streuvelsstraat 8, Stijn Streuvelsstraat 9 (Ronse)

Sociale woonwijk met zesendertig huizen gerealiseerd door "Le Nouveau Foyer Renaisien" bij KB van 04.05.1926. Enkelhuizen in spiegelbeeldschema van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen daken.

Geen afbeelding beschikbaar

Reeks sociale woonhuizen

Broeke 40, Broeke 42, Broeke 44, Broeke 46, Broeke 48, Broeke 50, Broeke 52, Broeke 54, Broeke 56, Broeke 58, Broeke 60, Broeke 62, Broeke 68, Broeke 70, Broeke 72, Broeke 74, Broeke 76, Broeke 78, Jacob van Arteveldestraat 1, Jacob van Arteveldestraat 10, Jacob van Arteveldestraat 11, Jacob van Arteveldestraat 12, Jacob van Arteveldestraat 13, Jacob van Arteveldestraat 14, Jacob van Arteveldestraat 15, Jacob van Arteveldestraat 16, Jacob van Arteveldestraat 17, Jacob van Arteveldestraat 18, Jacob van Arteveldestraat 19, Jacob van Arteveldestraat 2, Jacob van Arteveldestraat 20, Jacob van Arteveldestraat 21, Jacob van Arteveldestraat 22, Jacob van Arteveldestraat 23, Jacob van Arteveldestraat 24, Jacob van Arteveldestraat 3, Jacob van Arteveldestraat 4, Jacob van Arteveldestraat 5, Jacob van Arteveldestraat 6, Jacob van Arteveldestraat 7, Jacob van Arteveldestraat 8, Jacob van Arteveldestraat 9 (Ronse)

Eerste sociale woonwijk gebouwd door de in 1922 opgerichte bouwmaatschappij "S.C. Le Nouveau Foyer Renaisien" in 1923 naar ontwerp van architect R. Cordier.

Sociale woonwijk Stookt

Edmond Picardlaan 106-116, Ernest Solvaystraat 43-125, 2-80, Georges Dumontstraat 1-49, 2-44, Georges Eeckhoutstraat 1-115, 2-10, Hector Denisstraat 5-69, 8-90, Joseph Wautersplein 1-23, 2-24 (Ronse)

Arbeiderswijk met 250-tal woningen, grotendeels gebouwd tijdens de jaren dertig door de sociale huisvestingsmaatschappij Le Nouveau Foyer Renaisien (sinds 1968 De Nieuwe Haard) naar ontwerp van stadsarchitect Albert Massez. In 1973 bouw van een appartementsgebouw naar ontwerp van Albert Lequesne.

Sociale woonwijk Floreal

Floréal (Ronse)

Woonwijk, gerealiseerd tussen 1962 en 1973 door de sociale huisvestingsmaatschappij De Nieuwe Haard naar ontwerp van architecten Albert Lequesne en Dan Craet

Reeks sociale woningen

Broeke 40-62, 68-78, Jacob van Arteveldestraat 1-23, 2-24, Ronse (Oost-Vlaanderen)

Eerste sociale woonwijk gebouwd door de in 1922 opgerichte bouwmaatschappij "S.C. Le Nouveau Foyer Renaisien" in 1923 naar ontwerp van architect R. Cordier.

Sociale woonwijk

Jacob van Arteveldestraat 1-23, 2-24, Ronse (Oost-Vlaanderen)

Sociale woonwijk, zie Broeke nummer 40-78.

Geen afbeelding beschikbaar

Tuinwijk uit interbellum

Ninoofsesteenweg 299-317, Stijn Streuvelsstraat 1-25, 2-26, Ronse (Oost-Vlaanderen)

Sociale woonwijk met zesendertig huizen gerealiseerd door "Le Nouveau Foyer Renaisien" bij KB van 04.05.1926. Enkelhuizen in spiegelbeeldschema van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen daken.

Zie ook