Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting Leuven (collectief)

Details

Links

Opdrachtgever van

Rij sociale woonhuizen

Pereboomstraat 22, Pereboomstraat 24, Pereboomstraat 26, Pereboomstraat 28, Pereboomstraat 30, Pereboomstraat 32, Pereboomstraat 34, Pereboomstraat 36, Pereboomstraat 38, Pereboomstraat 40, Pereboomstraat 42 (Leuven)

Door de Gewestelijke Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting in 1928-1929 gebouwde rijwoningen van twee bouwlagen en twee traveeën onder pannen zadeldaken.

Arbeiderswoningen, Sint-Servatiusstraat

Sint-Servatiusstraat 2-12, 3-11 (Leuven)

Zogenaamd verbeterd beluik in 1931-1932 opgericht door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken van Leuven. De eenzijdig bebouwde gang met elf woningen en poortgebouw (gesloopt) werd opgetrokken in het kader van krotopruiming.

Hoogbouwwijk Sint-Maartensdal

Sint-Maartensdal 1-7 (Leuven)

In 1955 ontvangt Braem op aansturen van Franz Tielemans, burgemeester van Leuven, samen met Albert Moerkerke en Jan De Mol de opdracht voor een hoogbouwwijk op de terreinen van de Sint-Maartenskazerne in Leuven.

Gekoppelde woonhuizen

Gijzelaarsstraat 1, Gijzelaarsstraat 10, Gijzelaarsstraat 11, Gijzelaarsstraat 12, Gijzelaarsstraat 13, Gijzelaarsstraat 14, Gijzelaarsstraat 15, Gijzelaarsstraat 16, Gijzelaarsstraat 18, Gijzelaarsstraat 2, Gijzelaarsstraat 20, Gijzelaarsstraat 22, Gijzelaarsstraat 24, Gijzelaarsstraat 26, Gijzelaarsstraat 28, Gijzelaarsstraat 3, Gijzelaarsstraat 30, Gijzelaarsstraat 32, Gijzelaarsstraat 34, Gijzelaarsstraat 36, Gijzelaarsstraat 4, Gijzelaarsstraat 5, Gijzelaarsstraat 6, Gijzelaarsstraat 7, Gijzelaarsstraat 8, Gijzelaarsstraat 9, Kaboutermansstraat 76, Kaboutermansstraat 78, Kaboutermansstraat 80, Kaboutermansstraat 82, Kaboutermansstraat 84, Kaboutermansstraat 86, Kaboutermansstraat 88, Kaboutermansstraat 90, Tolhuizenstraat 1, Tolhuizenstraat 10, Tolhuizenstraat 11, Tolhuizenstraat 12, Tolhuizenstraat 13, Tolhuizenstraat 14, Tolhuizenstraat 15, Tolhuizenstraat 16, Tolhuizenstraat 17, Tolhuizenstraat 19, Tolhuizenstraat 2, Tolhuizenstraat 21, Tolhuizenstraat 23, Tolhuizenstraat 25, Tolhuizenstraat 27, Tolhuizenstraat 29, Tolhuizenstraat 3, Tolhuizenstraat 31, Tolhuizenstraat 33, Tolhuizenstraat 35, Tolhuizenstraat 37, Tolhuizenstraat 39, Tolhuizenstraat 4, Tolhuizenstraat 5, Tolhuizenstraat 6, Tolhuizenstraat 7, Tolhuizenstraat 8, Tolhuizenstraat 9 (Leuven)

De arbeiderscité aan de Tolhuizenstraat en Gijzelaarsstraat werd in het begin van de jaren 1930 in het kader van de krotopruiming opgericht door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen van Leuven. Het ontwerp was van de hand van de Leuvense architecten Lucien Spéder en J. Vanderveken.

Arbeiderswoningen

Adolphe Bastinstraat 1-37, 2-38, Kapucijnenvoer 116-120 (Leuven)

Arbeiderswijk met woonblok en zogenaamd verbeterd beluik tussen 1930 en 1933 naar ontwerp van de Gebroeders Jotthier opgetrokken door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen (SMGW) van Leuven. De in totaal 58 woningen werden gebouwd in het kader van krotopruiming.

Arbeiderswoningen, Voorzorgwijk

Bankstraat 110-128, Heilige-Geeststraat 68-80, Voorzorgstraat 1-39, 8-60 (Leuven)

Voorzorgwijk (Voorzorgstraat nrs. 1-39, 8-60, Heilige Geeststraat nrs. 68-80 en Bankstraat nrs. 110-128), met zes types arbeiderswoningen van doorgaans twee bouwlagen en twee traveeën in halfopen of gesloten bebouwing.

Arbeiderswoningen

Heilige-Geeststraat 108-148, Heilige-Geeststraat 152-168 (Leuven)

Reeks van dertig, twee aan twee in spiegelbeeld gekoppelde arbeiderswoningen (nummers 108-148 en 152-168), onderbroken door de toegangspoort van het klooster van de paters Kapucijnen.

Sociaal complex Vriesenhof

Tessenstraat, Vriesenhof (Leuven)

Drie woonblokken in hoogbouw en middelhoogbouw, tussen 1954 en 1957 opgetrokken door architect Paul Stevens voor de Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting Leuven. De wijk werd aangelegd in het kader van de stadssanering in de jaren 1950.

Geen afbeelding beschikbaar

Wijnpersstraat

Wijnpersstraat (Leuven)

Van de Donkerstraat naar de Mechelsevest stijgende straat, aan de rechterzijde volledig begrensd door de Provinciale School voor Moes- en Tuinbouw.

Arbeiderswijk Adolphe Bastin

Adolphe Bastinstraat 1-37, 2-38, Kapucijnenvoer 116-120 (Leuven)

Arbeiderswijk met woonblok en zogenaamd verbeterd beluik tussen 1930 en 1933 naar ontwerp van de Gebroeders Jotthier opgetrokken door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen van Leuven. De in totaal 58 woningen werden gebouwd in het kader van krotopruiming.

Arbeiderswoningen, Voorzorgwijk

Bankstraat 110-128, Heilige-Geeststraat 68-80, Voorzorgstraat 1-39, 8-60 (Leuven)

De Voorzorgwijk omvat zes types arbeiderswoningen van doorgaans twee bouwlagen en twee traveeën in halfopen of gesloten bebouwing.

Arbeiderswoningen

Heilige-Geeststraat 108-148, Heilige-Geeststraat 152-168 (Leuven)

Reeks van dertig, twee aan twee in spiegelbeeld gekoppelde arbeiderswoningen, onderbroken door de toegangspoort van het klooster van de paters Kapucijnen.

Hoogbouwwijk Sint-Maartensdal

Sint-Maartensdal 1-7 (Leuven)

Grootschalige en monumentale hoogbouwwijk met sociale appartementen gebouwd door de Gewestelijke Samenwerkende Maatschappij voor Huisvesting Leuven tussen 1960 en 1967 naar de plannen van de architecten R. Braem, J. De Mol en A. Moerkerke.

Arbeiderswoningen Sint-Servatiusstraat

Sint-Servatiusstraat 2-12, 3-11 (Leuven)

Zogenaamd verbeterd beluik in 1931-1932 opgericht door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken van Leuven. De eenzijdig bebouwde gang met elf woningen en poortgebouw werd opgetrokken in het kader van krotopruiming.

Woonerf Keizersberg

Keizersberg 1-26 (Leuven)

Sociale woonwijk, tussen 1982 en 1984 opgericht door de Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting Leuven naar ontwerp van architect Simon Deneef. Typisch woonerf uit de jaren 1980.

Sociaal woonblok met kinderkribbe

Fonteinstraat 97-101 (Leuven)

Sociaal woonblok naar ontwerp van architect Paul Stevens, met 25 appartementen en kinderkribbe tussen 1958 en 1960 gebouwd door de Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting van Leuven en de Stad Leuven in het kader van stadssanering.

Rij sociale woonhuizen

Pereboomstraat 22-42, Leuven (Vlaams-Brabant)

Door de Gewestelijke Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting in 1928-1929 gebouwde rijwoningen van twee bouwlagen en twee traveeën onder pannen zadeldaken.

Residentie Albomen

Tessenstraat 13-15, Leuven (Vlaams-Brabant)

Deel uitmakend van eén der eerste grote sociale wooncomplexen van Leuven, opgetrokken naar ontwerp van P. Stevens in 1954 in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij van de Goedkope Woonvertrekken te Leuven.

Arbeiderscité Tolhuizenstraat

Tolhuizenstraat 1-39, 2-16, Gijzelaarsstraat 1-15, 2-36, Kaboutermansstraat 76-90, Leuven (Vlaams-Brabant)

De arbeiderscité aan de Tolhuizenstraat en Gijzelaarsstraat werd in het begin van de jaren 1930 in het kader van de krotopruiming opgericht door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen van Leuven. Het ontwerp was van de hand van de Leuvense architecten Lucien Spéder en J. Vanderveken.

Zie ook