Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Arnou, Albert

Details

Beschrijving

Zoon van Adriaan Jozef Arnou en Josepha Hendrika Bacx. Gehuwd met Maria Beatrice De Cleen, met wie hij een zoon had, Josephus Arnou, geboren in 1885 en in de voetsporen van zijn vader ook architect geworden.

  • Gegevens van Marcel Windey, maart 2016.

Ontwerper van

Ensemble in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Generaal Van Merlenstraat 40, Generaal Van Merlenstraat 42, Generaal Van Merlenstraat 44 (Antwerpen)

Ensemble van drie grote burgerwoningen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, ontworpen in 1898 door Albert Arnou voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen.

Burgerhuis met stal

Grotebeerstraat 26 (Antwerpen)

Architect Albert Arnou diende in 1884 twee bouwdossiers in voor de bouw van een burgerhuis met een achterliggende stal in naam van de Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen, de bouwmaatschappij die de ontwikkeling van Zurenborg tot doel had.

Neoclassicistisch ensemble van vijf burgerhuizen

Grotebeerstraat 36, Grotebeerstraat 38, Grotebeerstraat 40, Grotebeerstraat 42, Grotebeerstraat 44 (Antwerpen)

Dit neoclassicistische ensemble van vijf woningen werd ontworpen door architect Albert Arnou in 1889 in opdracht van Graaf de Brouchoven de Bergeyck.

Neoclassicistisch samenstel

Grotehondstraat 15, Grotehondstraat 17 (Antwerpen)

De twee identieke, spiegelende woningen in neoclassicistische stijl werden samen met de gesloopte nummers 9 tot 13 gebouwd in 1889 naar een ontwerp van architect Albert Arnou voor weduwe Van de Put-Heirman, wonende in Antwerpen op Kipdorp 71.

Ensemble van vier statige neoclassicistische huizen

Grotehondstraat 30, Grotehondstraat 32, Grotehondstraat 34, Grotehondstraat 36 (Antwerpen)

Dit neoclassicistische ensemble van vier burgerhuizen werd in 1896 ontworpen door architect Albert Arnou in opdracht van de in 1886 opgerichte Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises.

Zurenborgkapel

Grotehondstraat 44 (Antwerpen)

Binnenplaats met herbouwde voorgevel van de voormalige kapel van Zurenborg van 1883, eertijds gelegen aan de Dageraadplaats (huidige Sint-Norbertuskerk).

Winkel- en burgerhuis in neoclassicistische stijl

Haantjeslei 217, Van Schoonbekestraat 132 (Antwerpen)

Winkelpand en aanpalend burgerhuis in neoclassicistische stijl, oorspronkelijk deel uitmakend van een ensemble van zeven panden op de hoek van Haantjeslei en Van Schoonbekestraat, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1899. Opdrachtgever was Petrus Franciscus Huygels- van Humbeeck, een aannemer en bouwondernemer.

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Isabella Brantstraat 28 (Antwerpen)

Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van heer Bossuyt, naar een ontwerp door Albert Arnou uit 1905. Datzelfde jaar bouwde de architect op het rechts aanpalende perceel (nummer 26) zijn nieuwe architectenwoning, die echter niet in oorspronkelijke staat is bewaard.

Reeks stadswoningen

Kleinebeerstraat 35, Kleinebeerstraat 37, Kleinebeerstraat 39, Kleinebeerstraat 41, Kleinebeerstraat 43, Kleinebeerstraat 45, Kleinebeerstraat 47, Kleinebeerstraat 49, Kleinebeerstraat 51, Kleinebeerstraat 53 (Antwerpen)

Deze huizenrij van tien neoclassicistische burgerhuizen werd gerealiseerd rond 1885 in twee verschillende bouwprojecten.

Neoclassicistische huizenrij

Korte Altaarstraat 10, Korte Altaarstraat 12, Korte Altaarstraat 6, Korte Altaarstraat 8 (Antwerpen)

Deze rij van vier neoclassicistische burgerhuizen werd in 1893 ontworpen door architect Albert Arnou in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch samenstel

Kreeftstraat 11, Kreeftstraat 13 (Antwerpen)

Samenstel van twee identieke, spiegelende burgerhuizen van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldaken. Albert Arnou tekende in 1894 het ontwerp in opdracht van Ch. Sermon. Het duo sluit aan een twee ensemble dat Arnou in de Kreeftstraat ontwierp.

Twee neoclassicistische burgerhuizen

Kreeftstraat 7, Kreeftstraat 9 (Antwerpen)

Deze twee neoclassicistische burgerhuizen maken deel uit van een ensemble van vijf woningen dat Albert Arnou in 1891 ontwierp in opdracht van Louise Serruys.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lange Leemstraat 49 (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van J.B. De Smet-Nauwelaerts, naar een ontwerp door Albert Arnou uit 1891.

Herenhuis in neorégencestijl

Lange Lozanastraat 244 (Antwerpen)

Herenhuis in neorégencestijl naar een ontwerp door de architect Albert Arnou (gevelinscriptie), te dateren begin jaren 1900. Het bouwdossier werd niet teruggevonden, maar de bouwheer was hoogstwaarschijnlijk de bankier graaf Albéric Le Grelle (Antwerpen, 1860-Antwerpen, 1934), in 1886 gehuwd met Marguerite de Melotte de Lavaux (Luik, 1864-Antwerpen, 1952), die in 1913 op dit adres gedomicilieerd was.

Neoclassicistische huizenrij

Lange Van Ruusbroecstraat 101, Lange Van Ruusbroecstraat 103, Lange Van Ruusbroecstraat 105, Lange Van Ruusbroecstraat 107, Lange Van Ruusbroecstraat 99 (Antwerpen)

Evenwichtig opgebouwd, symmetrisch ensemble van vijf neoclassicistische burgerhuizen, opgetrokken rond 1894 in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch ensemble

Lange Van Ruusbroecstraat 85, Lange Van Ruusbroecstraat 87, Lange Van Ruusbroecstraat 89, Lange Van Ruusbroecstraat 91, Raafstraat 18 (Antwerpen)

Op de hoek van de Lange Van Ruusbroec- en de Raafstraat liet de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in 1892 een ensemble van in totaal zeven huizen ontwerpen door architect Albert Arnou.

Zijportaal van de Sint-Joriskerk

Mechelseplein 22, Schermersstraat zonder nummer (Antwerpen)

Zijportaal van de Sint-Joriskerk ingeplant tussen de panden Schermersstraat 11 en Mechelseplein 24. Monumentale poort en afsluitmuur in neobarokstijl naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1897.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Molenstraat_AN 36 (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van juffrouw Habeck, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1865. Het hotel werd in 1899 in opdracht van de toenmalige eigenaar de heer Simons tot zijn huidige vorm aangepast naar een ontwerp door de architect Albert Arnou.

Ensemble met politiebureel

Nottebohmstraat 15, Nottebohmstraat 17, Nottebohmstraat 19, Nottebohmstraat 21, Walvisstraat 34 (Antwerpen)

In 1896 tekende architect Albert Arnou het ontwerp van dit ensemble in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Vier woningen ontworpen door Albert Arnou

Nottebohmstraat 24, Nottebohmstraat 26, Walvisstraat 38, Walvisstraat 40 (Antwerpen)

Deze vier woningen op de hoek van de Nottebohm- en de Walvisstraat werden in 1891 getekend door architect Albert Arnou als opbrengstwoningen voor juffrouw Louise Serruys.

Vier neoclassicistische burgerhuizen

Nottebohmstraat 3, Walvisstraat 24, Walvisstraat 26, Walvisstraat 28 (Antwerpen)

Deze vier huizen maken deel uit van een project bestaande uit twee identieke ensembles van drie neoclassicistische burgerhuizen, ontworpen in 1895 door architect Albert Arnou voor rekening van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Herenhuis in régencestijl

Paardenmarkt 56, Paardenmarkt 58 (Antwerpen)

Herenhuis in régencestijl dat in zijn huidige vorm uit het midden tot de tweede helft van de 18de eeuw dateert. In kern een samenstel van twee traditionele panden die minstens opklimmen tot de 17de eeuw. Winkelpui in art-nouveaustijl door Albert Arnou uit 1900.

Burgerhuis met kleurrijk parement

Paleisstraat 129 (Antwerpen)

Deze woning met kleurrijk parement van geglazuurde baksteen werd gebouwd rond 1896 voor Alphonse Moermans naar ontwerp van architect Albert Arnou, die ook de naastgelegen hoekwoning op nummer 131 tekende.

Hotel Moretus de Theux

Quinten Matsijslei 50 (Antwerpen)

Voornaam herenhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd naar een ontwerp door de ingenieur-architect Jan-Frans Stordiau uit 1879. Waar de gevelsculpturen door de beeldhouwer Louis Dupuis in 1882 gedateerd zijn, werd het pand naar verluidt in 1884 voltooid.

Hoekhuis met de Grotebeerstraat

Ramstraat 24 (Antwerpen)

Dit hoekhuis in neo-Vlaamse renaissance werd ontworpen door architect Albert Arnou in 1889 in opdracht van Graaf de Brouchoven de Bergeyck.

Ensemble van elf neoclassicistische burgerhuizen

Ramstraat 26, Ramstraat 28, Ramstraat 30, Ramstraat 32, Ramstraat 34, Ramstraat 36, Ramstraat 38, Ramstraat 40, Ramstraat 42, Ramstraat 44, Ramstraat 46 (Antwerpen)

Dit neoclassicistische ensemble van elf burgerhuizen werd in 1888 ontworpen door architect Albert Arnou in opdracht van Graaf de Brouchoven de Bergeyck.

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Sanderusstraat 60 (Antwerpen)

Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de weduwe L. Janssens, geboren Sophia De Wit, naar een ontwerp door Albert Arnou uit 1903. De architect, die actief was vanaf zowat 1880 tot kort vóór de Eerste Wereldoorlog, bouwde tientallen huizen in Antwerpen waarvan een groot aantal in Zurenborg.

Gekoppelde burger- en winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Schermersstraat 11, Schermersstraat 3, Schermersstraat 5, Schermersstraat 7, Schermersstraat 9 (Antwerpen)

Geheel gevormd door een winkelhuis en vier gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl, een vastgoedproject in opdracht van de kerkfabriek van de Sint-Jorisparochie, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1897.

Neorococo gevelwand

Schorpioenstraat 11, Schorpioenstraat 13, Schorpioenstraat 15 (Antwerpen)

Monumentaal ensemble van drie neorococo burgerhuizen, in 1905 ontworpen door architect Albert Arnou voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.

Herenhuis in neo-Francois I-stijl

Sint-Jozefstraat 14 (Antwerpen)

Herenhuis in neo-François I-stijl, opgetrokken in opdracht van de heer Perrignon de Frenoy, en gedateerd 1900 in de cartouche van de dakkapel. Het ontwerp kan wellicht worden toegeschreven aan de architect Albert Arnou. Een latere bewoner van het hotel was de rechter en befaamd musicoloog Jean Auguste Stellfeld.

Sint-Mariagesticht

Sint-Willibrordusstraat 39 (Antwerpen)

Neotraditioneel schoolgebouw met neogotische kapel, gebouwd in opdracht van de Zusters Annonciaden. Architect Albert Arnou ontwierp in 1904 de linker-, Joseph Goeyvaerts in 1913 de rechtervleugel.

Paardenstal

Steenbokstraat 5 (Antwerpen)

Paardenstal in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd rond 1886 bij het achterliggende neoclassicistisch burgerhuis in de Grotebeerstraat 29.

Samenstel van vier neoclassicistische rijhuizen

Stierstraat 18, Stierstraat 20, Stierstraat 22, Stierstraat 24 (Antwerpen)

Deze vier woningen werden in 1890 getekend door architect Albert Arnou voor Jules Beeckmans de Wezenbeeck (1850-1929), gehuwd met mevrouw Pouppez de Kettenis.

Ensemble van twee eclectische burgerhuizen

Transvaalstraat 11, Transvaalstraat 9 (Antwerpen)

Architect Albert Arnou diende in 1884 twee bouwdossiers in voor de bouw van twee burgerhuizen in eclectische stijl in naam van de Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Transvaalstraat 60 (Antwerpen)

Deze burgerwoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl werd in 1897 getekend door architect Albert Arnou. Arnou was een van de meest productieve architecten in Zurenborg.

Eenheidsbebouwing van Albert Arnou

Tweelingenstraat 10, Tweelingenstraat 12, Tweelingenstraat 14, Tweelingenstraat 16, Tweelingenstraat 18, Tweelingenstraat 20, Tweelingenstraat 22, Tweelingenstraat 24, Tweelingenstraat 6, Tweelingenstraat 8 (Antwerpen)

De huizenrij werd in 1895 ontworpen door Albert Arnou in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 121 (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1901. Opdrachtgever was Charles Sermon, die wellicht in verband kan worden gebracht met de Marbrerie d’art Sermon & Dupont, een bedrijf gespecialiseerd in marmeren schoorsteenmantels gevestigd aan de Charlottalei.

Burgerhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 123 (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1899. Opdrachtgever was Charles Sermon, die het hotel zelf betrok, en wellicht in verband kan worden gebracht met de Marbrerie d’art Sermon & Dupont, een bedrijf gespecialiseerd in marmeren schoorsteenmantels gevestigd aan de Charlottalei.

Drie winkelhuizen met houten puien

Verbondstraat 102, Verbondstraat 104, Verbondstraat 106 (Antwerpen)

Drie naast elkaar gelegen woon- en winkelhuizen gebouwd rond 1899 en gekenmerkt door een fraaie houten winkelpui op de begane grond.

Neoclassicistisch burgerhuis

Verbondstraat 92 (Antwerpen)

Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd rond 1898 volgens plannen van architect Albert Arnou voor weduwe Van Laarhoven.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 25 (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Pauwels, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1885, en voltooid in 1886. De woning maakt deel uit van een gaaf bewaard huizenblok (Verdussenstraat 11 tot 31) dat representatief is voor de oorspronkelijk, overwegend neoclassicistische bebouwing van deze wijk, daterend uit de jaren 1880 en 1890.

Ensemble burgerhuizen in eclectische stijl

Verdussenstraat 60, Verdussenstraat 62, Verdussenstraat 66, Verdussenstraat 68 (Antwerpen)

Geheel van oorspronkelijk vijf burgerhuizen in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1897. Opdrachtgever van dit vastgoedproject was graaf Oscar Le Grelle (Antwerpen, 1861-Antwerpen, 1930), gehuwd met Marie de Gruben (Wijnegem, 1862-Berchem, 1940). Op hetzelfde moment liet deze door Arnou in de Vinkenstraat een geheel van drie gelijkaardige burgerhuizen (gesloopt) bouwen, en een koetshuis achteraan in de tuin van zijn privé-hotel.

Herenhuis in eclectische stijl

Vleminckveld 28 (Antwerpen)

Herenhuis in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1890. Opdrachtgever was Stanislas Cocks, van beroep ‘commissionnaire en fonds publics’.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Vliegenstraat 5 (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, oorspronkelijk een geheel van twee gekoppelde woningen (nummer 7 verbouwd), opgetrokken in opdracht van Van Roosenbroeck, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1895.

Eclectisch ensemble

Walvisstraat 30, Walvisstraat 32 (Antwerpen)

Ensemble van twee identieke burgerhuizen in eclectische stijl. Gezien de sterke gelijkenissen in materiaalgebruik en gevelafwerking met het naastgelegen politiebureel, gaan we ervan uit dat de woningen ontworpen zijn in de jaren 1890 door architect Albert Arnou.

Eclectisch burgerhuis

Waterloostraat 33 (Antwerpen)

Deze eenvoudige, eclectische burgerwoning werd rond 1904 opgetrokken in opdracht van Barfeld naar ontwerp van architect Albert Arnou.

Landhuis Heuvelhof

Heuvelstraat 91 (Boechout)

Rechthoekig kasteel in neo-Lodewijk XVI-stijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, in park gelegen en aan straatzijde begrensd door hek in neo-Lodewijk XVI-stijl met pijlers van natuursteen.

Neorococo gevelwand

Schorpioenstraat 11, Schorpioenstraat 13, Schorpioenstraat 15 (Antwerpen)

Monumentaal ensemble van drie neorococo burgerhuizen, in 1905 ontworpen door architect Albert Arnou voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.

Samenstel van vier neoclassicistische rijhuizen

Stierstraat 18, Stierstraat 20, Stierstraat 22, Stierstraat 24 (Antwerpen)

Deze vier woningen werden in 1890 getekend door architect Albert Arnou voor Jules Beeckmans de West-Meerbeeck (1850-1929), gehuwd met mevrouw Pouppez de Kettenis.

Neorococo burgerhuis

Lange Lozanastraat 244 (Antwerpen)

Herenhuis in neorégencestijl naar een ontwerp door de architect Albert Arnou (gevelinscriptie), te dateren begin jaren 1900. Het bouwdossier werd niet teruggevonden, maar de bouwheer was hoogstwaarschijnlijk de bankier graaf Albéric Le Grelle (Antwerpen, 1860-Antwerpen, 1934), in 1886 gehuwd met Marguerite de Melotte de Lavaux (Luik, 1864-Antwerpen, 1952), die in 1913 op dit adres gedomicilieerd was.

Eclectisch herenhuis

Arthur Goemaerelei 4 (Antwerpen)

Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van een zekere Van Sande uit Wetteren, naar een ontwerp door architect Albert Arnou uit 1908. De rijwoning met een gevelbreedte van drie ongelijke traveeën, telt drie bouwlagen onder een complex zadel- en mansardedak.

Classicistisch herenhuis

Paardenmarkt 56, Paardenmarkt 58 (Antwerpen)

Classicistisch herenhuis van negen traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (leien, roofing) waarin twee dakkapellen met vleugelstukken.

Drie winkelhuizen met houten puien

Verbondstraat 102, Verbondstraat 104, Verbondstraat 106 (Antwerpen)

Drie naast elkaar gelegen woon- en winkelhuizen gebouwd rond 1899 en gekenmerkt door een fraaie houten winkelpui op de begane grond.

Neoclassicistische burgerhuizen

Brialmontlei 30, Brialmontlei 32, Brialmontlei 34, Brialmontlei 36, Brialmontlei 44, Brialmontlei 56, Brialmontlei 60, Brialmontlei 62, Brialmontlei 64 (Antwerpen)

Neoclassicistische burgerhuizen uit tweede helft 19de eeuw. Gekoppelde woningen nummers 32-36 gebouwd in opdracht van René Moretus de Theux naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1885; neogotische parochieschool voor meisjes door bouwmeester Louis Wagemans uit 1880 in het binnenblok.

Hotel Moretus de Theux

Quinten Matsijslei 50 (Antwerpen)

Voornaam herenhuis in neo-Vlaamse-renaissancestijl, gebouwd in opdracht van René Moretus de Theux, naar een ontwerp door de ingenieur-architect Jan-Frans Stordiau uit 1879. Waar de gevelsculpturen door de beeldhouwer Louis Dupuis in 1882 gedateerd zijn, werd het pand naar verluidt in 1884 voltooid.

Poort, zijingang van Sint-Joris

Mechelseplein 22, Schermersstraat zonder nummer (Antwerpen)

Zijportaal van de Sint-Joriskerk ingeplant tussen de panden Schermersstraat 11 en Mechelseplein 24. Monumentale poort en afsluitmuur in neobarokstijl naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1897.

Herenhuis in neo-Francois I-stijl

Sint-Jozefstraat 14 (Antwerpen)

Herenhuis in neo-François I-stijl, opgetrokken in opdracht van de heer Perrignon de Frenoy, en gedateerd 1900 in de cartouche van de dakkapel. Het ontwerp kan wellicht worden toegeschreven aan de architect Albert Arnou. Een latere bewoner van het hotel was de rechter en befaamd musicoloog Jean Auguste Stellfeld.

Ensemble van elf neoclassicistische burgerhuizen

Ramstraat 26, Ramstraat 28, Ramstraat 30, Ramstraat 32, Ramstraat 34, Ramstraat 36, Ramstraat 38, Ramstraat 40, Ramstraat 42, Ramstraat 44, Ramstraat 46 (Antwerpen)

Dit neoclassicistische ensemble van elf burgerhuizen werd in 1888 ontworpen door architect Albert Arnou in opdracht van Graaf de Brouchoven de Bergeyck.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissancestijl

Generaal Van Merlenstraat 40 (Antwerpen)

Het burgerhuis in neo-Vlaamserenaissancestijl is beschermd als monument.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissancestijl

Generaal Van Merlenstraat 42 (Antwerpen)

Het burgerhuis in neo-Vlaamserenaissancestijl is beschermd als monument.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissancestijl

Generaal Van Merlenstraat 44 (Antwerpen)

Het burgerhuis in neo-Vlaamserenaissancestijl is beschermd als monument.

Politiebureel

Nottebohmstraat 15, Nottebohmstraat 17, Nottebohmstraat 19, Nottebohmstraat 21, Walvisstraat 34 (Antwerpen)

In 1896 tekende architect Albert Arnou het ontwerp van dit ensemble in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch burgerhuis

Arendstraat 45 (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning omtrent 1885 voor eigen rekening.

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Tweelingenstraat 10, Tweelingenstraat 12, Tweelingenstraat 14, Tweelingenstraat 16, Tweelingenstraat 18, Tweelingenstraat 20, Tweelingenstraat 22, Tweelingenstraat 24, Tweelingenstraat 6, Tweelingenstraat 8 (Antwerpen)

De huizenrij werd in 1895 ontworpen door Albert Arnou in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuis met kleurrijk parement

Paleisstraat 129 (Antwerpen)

Deze woning met kleurrijk parement van geglazuurde baksteen werd gebouwd rond 1896 voor Alphonse Moermans naar ontwerp van architect Albert Arnou, die ook de naastgelegen hoekwoning op nummer 131 tekende.

Neoclassicistisch ensemble van vijf burgerhuizen

Grotebeerstraat 36, Grotebeerstraat 38, Grotebeerstraat 40, Grotebeerstraat 42, Grotebeerstraat 44 (Antwerpen)

Dit neoclassicistische ensemble van vijf woningen werd ontworpen door architect Albert Arnou in 1889 in opdracht van Graaf de Brouchoven de Bergeyck.

Eclectisch burgerhuis

Cuylitsstraat 31 (Antwerpen)

Eclectisch burgerhuis gebouwd naar een ontwerp van Albert Arnou van 1893 in opdracht van Paulina Potters.

Eenheidsbebouwing

Schermersstraat 11, Schermersstraat 3, Schermersstraat 36, Schermersstraat 38, Schermersstraat 5, Schermersstraat 7, Schermersstraat 9 (Antwerpen)

Eenheidsbebouwing van bepleisterde, beschilderde lijstgevels van drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, te dateren in de tweede helft van de 19de eeuw.

Neoclassicistisch burgerhuis

Arendstraat 29 (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning omtrent 1887 voor eigen rekening.

Burgerhuizen

Generaal Van Merlenstraat 40, Generaal Van Merlenstraat 42, Generaal Van Merlenstraat 44 (Antwerpen)

Ensemble van drie grote burgerwoningen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, ontworpen in 1898 door Albert Arnou voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen.

Eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen

Filomenastraat 10, Filomenastraat 12, Filomenastraat 14, Filomenastraat 16, Filomenastraat 18, Filomenastraat 20, Filomenastraat 22, Filomenastraat 8 (Antwerpen)

Deze symmetrisch opgebouwde neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen werd in 1886 getekend door architect Albert Arnou voor rekening van de "Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen".

Reeks stadswoningen

Kleinebeerstraat 35, Kleinebeerstraat 37, Kleinebeerstraat 39, Kleinebeerstraat 41, Kleinebeerstraat 43, Kleinebeerstraat 45, Kleinebeerstraat 47, Kleinebeerstraat 49, Kleinebeerstraat 51, Kleinebeerstraat 53 (Antwerpen)

Deze huizenrij van tien neoclassicistische burgerhuizen werd gerealiseerd rond 1885 in twee verschillende bouwprojecten.

Ensemble van vier statige neoclassicistische huizen

Grotehondstraat 30, Grotehondstraat 32, Grotehondstraat 34, Grotehondstraat 36 (Antwerpen)

Dit neoclassicistische ensemble van vier burgerhuizen werd in 1896 ontworpen door architect Albert Arnou in opdracht van de in 1886 opgerichte "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises".

Neoclassicistisch burgerhuis

Arendstraat 62 (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning met magazijn omtrent 1884 voor rekening van de "Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen", de maatschappij die opgericht was ter ontwikkeling van Zurenborg.

Neoclassicistisch burgerhuis

Verbondstraat 92 (Antwerpen)

Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd rond 1898 volgens plannen van architect Albert Arnou voor weduwe Van Laarhoven.

Provinciaal Technisch Instituut Sint-Godelieve

Charlottalei 22, Charlottalei 24 (Antwerpen)

Voormalige hotels van de familie Moretus De Theux. Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl van twee in spiegelbeeld gebouwde herenhuizen naar ontwerp van Albert Arnou uit 1891.

Winkelhuis

Haantjeslei 217, Van Schoonbekestraat 132 (Antwerpen)

Winkelpand en aanpalend burgerhuis in neoclassicistische stijl, oorspronkelijk deel uitmakend van een ensemble van zeven panden op de hoek van Haantjeslei en Van Schoonbekestraat, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1899. Opdrachtgever was Petrus Franciscus Huygels- van Humbeeck, een aannemer en bouwondernemer.

Landhuis Heuvelhof

Heuvelstraat 91 (Boechout)

Rechthoekig kasteel in neo-Lodewijk XVI-stijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, in park gelegen en aan straatzijde begrensd door hek in neo-Lodewijk XVI-stijl met pijlers van natuursteen.

Burgerhuis

Van Schoonbekestraat 121 (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1901. Opdrachtgever was Charles Sermon, die wellicht in verband kan worden gebracht met de Marbrerie d’art Sermon & Dupont, een bedrijf gespecialiseerd in marmeren schoorsteenmantels gevestigd aan de Charlottalei.

Eclectisch winkelhuis

Amerikalei 235 (Antwerpen)

Eclectisch woon- en winkelhuis gebouwd circa 1902 naar ontwerp van architect Albert Arnou voor Louis Kintschots. De woning springt in het oog door de prachtige sgraffitopanelen waarvan de tekening ook in grote lijnen op het plan wordt weergegeven.

Twee woningen uit een eclectisch ensemble

Draakstraat 17, Draakstraat 23 (Antwerpen)

De woningen op nummers 17 en 23 maken deel uit van een eclectisch ensemble van zes burgerhuizen (13-23) dat in 1890 door architect Albert Arnou werd ontworpen in opdracht van de "Société anonyme pour la construction des maisons bourgeoises".

Hoekhuis met de Grotebeerstraat

Ramstraat 24 (Antwerpen)

Dit hoekhuis in neo-Vlaamse renaissance werd ontworpen door architect Albert Arnou in 1889 in opdracht van Graaf de Brouchoven de Bergeyck.

Eclectisch burgerhuis

Arthur Goemaerelei 41 (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van mevrouw Bossuyt, naar een ontwerp van architect Albert Arnou uit 1907. Deze bescheiden rijwoning van drie traveeën telt drie bouwlagen onder een zadeldak.

Neoclassicistisch burgerhuis met magazijn

Arendstraat 42 (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning met magazijn omtrent 1884 voor rekening van de "Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen", de maatschappij die opgericht was ter ontwikkeling van Zurenborg.

Burgerhuis

Van Schoonbekestraat 123 (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1899. Opdrachtgever was Charles Sermon, die het hotel zelf betrok, en wellicht in verband kan worden gebracht met de Marbrerie d’art Sermon & Dupont, een bedrijf gespecialiseerd in marmeren schoorsteenmantels gevestigd aan de Charlottalei.

Herenhuizen en schrijnwerkersatelier

Transvaalstraat 11, Transvaalstraat 19, Transvaalstraat 21, Transvaalstraat 37, Transvaalstraat 39, Transvaalstraat 7, Transvaalstraat 9 (Antwerpen)

Huizengroep met gebouwen van onder andere Ernest Pelgrims, Albert Arnou, Emile Wauters, August Cols en Alfried Defever, eind 19de, begin 20ste eeuw.

Herenhuis

Vleminckveld 28 (Antwerpen)

Herenhuis van drie traveeën, drie bouwlagen en mansardedak uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde, beschilderde lijstgevel op hoge onderbouw van arduin voorzien van vier keldermonden, en de opengewerkte borstweringen van de benedenvensters.

Drie woningen uit een eclectisch ensemble

Draakstraat 25, Draakstraat 29, Draakstraat 31 (Antwerpen)

In 1891 tekent architect Albert Arnou een ensemble van vijf woningen voor de "Naamlooze Maartschappij voor het bouwen van Burgerhuizen".

Burgerhuis met stal

Grotebeerstraat 26 (Antwerpen)

Architect Albert Arnou diende in 1884 twee bouwdossiers in voor de bouw van een burgerhuis met een achterliggende stal in naam van de "Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen", de bouwmaatschappij die de ontwikkeling van Zurenborg tot doel had.

Neoclassicistisch samenstel

Grotehondstraat 15, Grotehondstraat 17 (Antwerpen)

De twee identieke, spiegelende woningen in neoclassicistische stijl werden samen met de gesloopte nummers 9 tot 13 gebouwd in 1889 naar een ontwerp van architect Albert Arnou voor weduwe Van de Put-Heirman, wonende in Antwerpen op Kipdorp 71.

Eclectisch winkelhuis

Amerikalei 235 (Antwerpen)

Eclectisch woon- en winkelhuis gebouwd circa 1902 naar ontwerp van architect Albert Arnou voor Louis Kintschots. De woning springt in het oog door de prachtige sgraffitopanelen waarvan de tekening ook in grote lijnen op het plan wordt weergegeven.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 28 (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, waarvoor een vermoedelijke bouwaanvraag uit 1885 ingediend door de heer Verheyen. Hiervoor leverde Albert Arnou het ontwerp, dat slechts in de details afwijkt van het gebouw op dit perceel.

Neoclassicistisch burgerhuis

Arendstraat 29 (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning omtrent 1887 voor eigen rekening.

Neoclassicistisch burgerhuis met magazijn

Arendstraat 42 (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning met magazijn omtrent 1884 voor rekening van de "Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen", de maatschappij die opgericht was ter ontwikkeling van Zurenborg.

Neoclassicistisch burgerhuis

Arendstraat 45 (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning omtrent 1885 voor eigen rekening.

Neoclassicistisch burgerhuis

Arendstraat 62 (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning met magazijn omtrent 1884 voor rekening van de "Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen", de maatschappij die opgericht was ter ontwikkeling van Zurenborg.

Eclectisch herenhuis

Arthur Goemaerelei 4 (Antwerpen)

Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van een zekere Van Sande uit Wetteren, naar een ontwerp door architect Albert Arnou uit 1908. De rijwoning met een gevelbreedte van drie ongelijke traveeën, telt drie bouwlagen onder een complex zadel- en mansardedak.

Eclectisch burgerhuis

Arthur Goemaerelei 41 (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van mevrouw Bossuyt, naar een ontwerp van architect Albert Arnou uit 1907. Deze bescheiden rijwoning van drie traveeën telt drie bouwlagen onder een zadeldak.

Neoclassicistische burgerhuizen en parochieschool

Brialmontlei 30, Brialmontlei 32, Brialmontlei 34, Brialmontlei 36, Brialmontlei 44, Brialmontlei 56, Brialmontlei 60, Brialmontlei 62, Brialmontlei 64 (Antwerpen)

Neoclassicistische burgerhuizen uit tweede helft 19de eeuw. Gekoppelde woningen nummers 32-36 gebouwd in opdracht van René Moretus de Theux naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1885; neogotische parochieschool voor meisjes door bouwmeester Louis Wagemans uit 1880 in het binnenblok.

Gekoppelde neoclassicistische herenhuizen

Charlottalei 22, Charlottalei 24 (Antwerpen)

Voormalige hotels van de familie Moretus De Theux. Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl van twee in spiegelbeeld gebouwde herenhuizen naar ontwerp van Albert Arnou uit 1891.

Eclectisch burgerhuis

Cuylitsstraat 31 (Antwerpen)

Eclectisch burgerhuis gebouwd naar een ontwerp van Albert Arnou van 1893 in opdracht van Paulina Potters.

Neoclassicistische gevelwand

Dageraadplaats 1, Dageraadplaats 2, Dageraadplaats 3 (Antwerpen)

Deze gevelwand van drie neoclassicistische huizen op de hoek van de Dageraadplaats met de Draakstraat maakt deel uit van een complete gevelwand die architect Albert Arnou in 1883 tekende in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistisch hoekpand

Dageraadplaats 13 (Antwerpen)

Het neoclassicistische pand op de hoek met de Nottebohmstraat werd in 1884 ontworpen door architect Albert Arnou voor rekening van Louis Beeckmans, wonende in de Venusstraat 27 in Antwerpen.

Neoclassicistisch burgerhuis

Dageraadplaats 23 (Antwerpen)

Deze gaaf bewaarde neoclassicistische burgerwoning, maakte samen met de twee reeds gesloopte huizen links ervan (24, 25) deel uit van een groot bouwproject dat architect Albert Arnou in 1886 tekende voor Graaf de Brouchoven de Bergeyck.

Dokterswoning in beaux-artsstijl

De Moystraat 4 (Antwerpen)

Dokterswoning in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de arts Van Sande uit Wetteren, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1903. Van het vastgoedproject maakten ook de twee aanpalende, volgens spiegelbeeld gekoppelde burgerhuizen (nummers 6-8) deel uit, ontworpen in een gelijkaardig stijlidioom.

Twee woningen uit een eclectisch ensemble

Draakstraat 17, Draakstraat 23 (Antwerpen)

De woningen op nummers 17 en 23 maken deel uit van een eclectisch ensemble van zes burgerhuizen (13-23) dat in 1890 door architect Albert Arnou werd ontworpen in opdracht van de "Société anonyme pour la construction des maisons bourgeoises".

Drie woningen uit een eclectisch ensemble

Draakstraat 25, Draakstraat 29, Draakstraat 31 (Antwerpen)

In 1891 tekent architect Albert Arnou een ensemble van vijf woningen voor de "Naamlooze Maartschappij voor het bouwen van Burgerhuizen".

Eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen

Filomenastraat 10, Filomenastraat 12, Filomenastraat 14, Filomenastraat 16, Filomenastraat 18, Filomenastraat 20, Filomenastraat 22, Filomenastraat 8 (Antwerpen)

Deze symmetrisch opgebouwde neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen werd in 1886 getekend door architect Albert Arnou voor rekening van de "Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen".

Baron Dhanislaan

Baron Dhanislaan (Antwerpen)

Gelegen in het Zuidkwartier, tussen Emiel Banningstraat en Amerikalei. In 1882 Volkslei genoemd doch in 1909 herdoopt om verwarring met de eveneens op het Zuid gelegen Volkstraat te vermijden.

Coquilhatstraat

Coquilhatstraat (Antwerpen)

De Coquilhatstraat is een rechte straat, deel uitmakend van de oorspronkelijke verkaveling van 1875 van het Zuid. De straat is gelegen tussen de Zwijger- en de Verbondstraat en wordt gekruist door de De Vrièrestraat.

Balansstraat

Balansstraat (Antwerpen)

Lange, rechte straat in het Zuidkwartier, van de Belegstraat tot aan de Kielsevest. De Balansstraat werd aangelegd kort na 1875 in het kader van de verkaveling van het Zuid op de vrijgekomen gronden van de Spaanse Vesten.

Diamantstraat

Diamantstraat (Antwerpen)

De Diamantstraat is een korte, doodlopende zijstraat van de Paleisstraat, bebouwd met een neoclassicistische eenheidsbebouwing van een twintigtal burgerhuizen.

Draakstraat

Draakstraat (Antwerpen)

De Draakstraat is gelegen in Zurenborg, tussen de Dageraadplaats en de Draakplaats. De rechte straat maakt deel uit van het rationele stratenplan met rechte straten dat in 1882 werd uitgetekend voor de nieuwe Oostwijk.

Grotebeerstraat

Grotebeerstraat (Antwerpen)

De Grotebeerstraat is gelegen in Zurenborg, tussen de Arendstraat en de Lange Van Ruusbroecstraat. De rechte straat maakt deel uit van het rationele stratenplan met rechte straten dat in 1882 werd uitgetekend voor de nieuwe Oostwijk.

Kreeftstraat

Kreeftstraat (Antwerpen)

De Kreeftstraat is een korte rechte straat die de Dageraadplaats met de Door Verstraeteplaats verbindt. Ze maakt deel uit van de verkaveling van Zurenborg, gekenmerkt door de straalvormige aanleg van de straten rondom ronde of rechthoekige pleinen.

Rubenslei

Rubenslei (Antwerpen)

Brede rechte laan aan de westzijde van het Stadspark, sinds 1863 genoemd naar schilder Pieter Paul Rubens (1577-1640). De Rubenslei verbindt het kruispunt van Maria-Theresialei, Quellinstraat en Quinten Matsijslei, met het kruispunt van Maria-Henriëttalei, Van Breestraat en Van Eycklei.

Ensemble in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Generaal Van Merlenstraat 40-44, Antwerpen (Antwerpen)

Ensemble van drie grote burgerwoningen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, ontworpen in 1898 door Albert Arnou voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgerhuizen.

Landhuis Heuvelhof

Heuvelstraat 91, Boechout (Antwerpen)

Rechthoekig kasteel in neo-Lodewijk XVI-stijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, in park gelegen en aan straatzijde begrensd door hek in neo-Lodewijk XVI-stijl met pijlers van natuursteen.

Drie winkelhuizen met houten puien

Verbondstraat 102-106, Antwerpen (Antwerpen)

Drie naast elkaar gelegen woon- en winkelhuizen gebouwd rond 1899 en gekenmerkt door een fraaie houten winkelpui op de begane grond.

Eclectisch burgerhuis

Cuylitsstraat 31, Antwerpen (Antwerpen)

Eclectisch burgerhuis gebouwd naar een ontwerp van Albert Arnou van 1893 in opdracht van Paulina Potters.

Eclectisch burgerhuis

Arthur Goemaerelei 41, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van mevrouw Bossuyt, naar een ontwerp van architect Albert Arnou uit 1907. Deze bescheiden rijwoning van drie traveeën telt drie bouwlagen onder een zadeldak.

Neoclassicistisch burgerhuis

Verbondstraat 92, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd rond 1898 volgens plannen van architect Albert Arnou voor weduwe Van Laarhoven.

Neoclassicistisch burgerhuis

Arendstraat 29, Antwerpen (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning omtrent 1887 voor eigen rekening.

Neoclassicistisch burgerhuis

Arendstraat 45, Antwerpen (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning omtrent 1885 voor eigen rekening.

Neoclassicistisch burgerhuis

Arendstraat 62, Antwerpen (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning met magazijn omtrent 1884 voor rekening van de "Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen", de maatschappij die opgericht was ter ontwikkeling van Zurenborg.

Neoclassicistisch burgerhuis met magazijn

Arendstraat 42, Antwerpen (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning met magazijn omtrent 1884 voor rekening van de "Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen", de maatschappij die opgericht was ter ontwikkeling van Zurenborg.

Twee woningen uit een eclectisch ensemble

Draakstraat 17, 23, Antwerpen (Antwerpen)

De woningen op nummers 17 en 23 maken deel uit van een eclectisch ensemble van zes burgerhuizen (13-23) dat in 1890 door architect Albert Arnou werd ontworpen in opdracht van de "Société anonyme pour la construction des maisons bourgeoises".

Burgerhuis met stal

Grotebeerstraat 26, Antwerpen (Antwerpen)

Architect Albert Arnou diende in 1884 twee bouwdossiers in voor de bouw van een burgerhuis met een achterliggende stal in naam van de Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen, de bouwmaatschappij die de ontwikkeling van Zurenborg tot doel had.

Samenstel van vier neoclassicistische rijhuizen

Stierstraat 18-24, Antwerpen (Antwerpen)

Deze vier woningen werden in 1890 getekend door architect Albert Arnou voor Jules Beeckmans de West-Meerbeeck (1850-1929), gehuwd met mevrouw Pouppez de Kettenis.

Neoclassicistisch samenstel

Grotehondstraat 15-17, Antwerpen (Antwerpen)

De twee identieke, spiegelende woningen in neoclassicistische stijl werden samen met de gesloopte nummers 9 tot 13 gebouwd in 1889 naar een ontwerp van architect Albert Arnou voor weduwe Van de Put-Heirman, wonende in Antwerpen op Kipdorp 71.

Drie woningen uit een eclectisch ensemble

Draakstraat 25, 29-31, Antwerpen (Antwerpen)

In 1891 tekent architect Albert Arnou een ensemble van vijf woningen voor de "Naamlooze Maartschappij voor het bouwen van Burgerhuizen".

Ensemble van vier statige neoclassicistische huizen

Grotehondstraat 30-36, Antwerpen (Antwerpen)

Dit neoclassicistische ensemble van vier burgerhuizen werd in 1896 ontworpen door architect Albert Arnou in opdracht van de in 1886 opgerichte Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises.

Zurenborgkapel

Grotehondstraat 44, Antwerpen (Antwerpen)

Binnenplaats met herbouwde voorgevel van de voormalige kapel van Zurenborg van 1883, eertijds gelegen aan de Dageraadplaats (huidige Sint-Norbertuskerk).

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Transvaalstraat 60, Antwerpen (Antwerpen)

Deze burgerwoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl werd in 1897 getekend door architect Albert Arnou. Arnou was een van de meest productieve architecten in Zurenborg.

Eclectisch burgerhuis

Waterloostraat 33, Antwerpen (Antwerpen)

Deze eenvoudige, eclectische burgerwoning werd rond 1904 opgetrokken in opdracht van Barfeld naar ontwerp van architect Albert Arnou.

Ensemble van twee eclectische burgerhuizen

Transvaalstraat 9-11, Antwerpen (Antwerpen)

Architect Albert Arnou diende in 1884 twee bouwdossiers in voor de bouw van twee burgerhuizen in eclectische stijl in naam van de Naamlooze Bouwmaatschappij van het Oosten van Antwerpen.

Vier woningen ontworpen door Albert Arnou

Walvisstraat 38-40, Nottebohmstraat 24-26, Antwerpen (Antwerpen)

Deze vier woningen op de hoek van de Nottebohm- en de Walvisstraat werden in 1891 getekend door architect Albert Arnou als opbrengstwoningen voor juffrouw Louise Serruys.

Vier neoclassicistische burgerhuizen

Walvisstraat 24-28, Nottebohmstraat 3, Antwerpen (Antwerpen)

Deze vier huizen maken deel uit van een project bestaande uit twee identieke ensembles van drie neoclassicistische burgerhuizen, ontworpen in 1895 door architect Albert Arnou voor rekening van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Eclectisch ensemble

Walvisstraat 30-32, Antwerpen (Antwerpen)

Ensemble van twee identieke burgerhuizen in eclectische stijl. Gezien de sterke gelijkenissen in materiaalgebruik en gevelafwerking met het naastgelegen politiebureel, gaan we ervan uit dat de woningen ontworpen zijn in de jaren 1890 door architect Albert Arnou.

Neoclassicistisch ensemble

Lange Van Ruusbroecstraat 85-91, Raafstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

Op de hoek van de Lange Van Ruusbroec- en de Raafstraat liet de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in 1892 een ensemble van in totaal zeven huizen ontwerpen door architect Albert Arnou.

Neoclassicistische huizenrij

Lange Van Ruusbroecstraat 99-107, Antwerpen (Antwerpen)

Evenwichtig opgebouwd, symmetrisch ensemble van vijf neoclassicistische burgerhuizen, opgetrokken rond 1894 in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Neoclassicistische huizenrij

Korte Altaarstraat 6-12, Antwerpen (Antwerpen)

Deze rij van vier neoclassicistische burgerhuizen werd in 1893 ontworpen door architect Albert Arnou in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lange Leemstraat 49, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van J.B. De Smet-Nauwelaerts, naar een ontwerp door Albert Arnou uit 1891.

Paardenstal

Steenbokstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

Paardenstal in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd rond 1886 bij het achterliggende neoclassicistisch burgerhuis in de Grotebeerstraat 29.

Twee neoclassicistische burgerhuizen

Kreeftstraat 7-9, Antwerpen (Antwerpen)

Deze twee neoclassicistische burgerhuizen maken deel uit van een ensemble van vijf woningen dat Albert Arnou in 1891 ontwierp in opdracht van Louise Serruys.

Neoclassicistisch samenstel

Kreeftstraat 11-13, Antwerpen (Antwerpen)

Samenstel van twee identieke, spiegelende burgerhuizen van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldaken. Albert Arnou tekende in 1894 het ontwerp in opdracht van Ch. Sermon. Het duo sluit aan een twee ensemble dat Arnou in de Kreeftstraat ontwierp.

Neoclassicistisch burgerhuis

Dageraadplaats 23, Antwerpen (Antwerpen)

Deze gaaf bewaarde neoclassicistische burgerwoning, maakte samen met de twee reeds gesloopte huizen links ervan (24, 25) deel uit van een groot bouwproject dat architect Albert Arnou in 1886 tekende voor Graaf de Brouchoven de Bergeyck.

Neoclassicistisch hoekpand

Dageraadplaats 13, Antwerpen (Antwerpen)

Het neoclassicistische pand op de hoek met de Nottebohmstraat werd in 1884 ontworpen door architect Albert Arnou voor rekening van Louis Beeckmans, wonende in de Venusstraat 27 in Antwerpen.

Neoclassicistische gevelwand

Dageraadplaats 1-3, 2, Antwerpen (Antwerpen)

Deze gevelwand van drie neoclassicistische huizen op de hoek van de Dageraadplaats met de Draakstraat maakt deel uit van een complete gevelwand die architect Albert Arnou in 1883 tekende in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, waarvoor een vermoedelijke bouwaanvraag uit 1885 ingediend door de heer Verheyen. Hiervoor leverde Albert Arnou het ontwerp, dat slechts in de details afwijkt van het gebouw op dit perceel.

Dokterswoning in beaux-artsstijl

De Moystraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

Dokterswoning in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de arts Van Sande uit Wetteren, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1903. Van het vastgoedproject maakten ook de twee aanpalende, volgens spiegelbeeld gekoppelde burgerhuizen (nummers 6-8) deel uit, ontworpen in een gelijkaardig stijlidioom.

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Isabella Brantstraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van heer Bossuyt, naar een ontwerp door Albert Arnou uit 1905. Datzelfde jaar bouwde de architect op het rechts aanpalende perceel (nummer 26) zijn nieuwe architectenwoning, die echter niet in oorspronkelijke staat is bewaard.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Molenstraat_AN 36, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van juffrouw Habeck, naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1865. Het hotel werd in 1899 in opdracht van de toenmalige eigenaar de heer Simons tot zijn huidige vorm aangepast naar een ontwerp door de architect Albert Arnou.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 25, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Pauwels, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1885, en voltooid in 1886. De woning maakt deel uit van een gaaf bewaard huizenblok (Verdussenstraat 11 tot 31) dat representatief is voor de oorspronkelijk, overwegend neoclassicistische bebouwing van deze wijk, daterend uit de jaren 1880 en 1890.

Ensemble burgerhuizen in eclectische stijl

Verdussenstraat 60-62, 66-68, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van oorspronkelijk vijf burgerhuizen in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1897. Opdrachtgever van dit vastgoedproject was graaf Oscar Le Grelle (Antwerpen, 1861-Antwerpen, 1930), gehuwd met Marie de Gruben (Wijnegem, 1862-Berchem, 1940). Op hetzelfde moment liet deze door Arnou in de Vinkenstraat een geheel van drie gelijkaardige burgerhuizen (gesloopt) bouwen, en een koetshuis achteraan in de tuin van zijn privé-hotel.

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Sanderusstraat 60, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de weduwe L. Janssens, geboren Sophia De Wit, naar een ontwerp door Albert Arnou uit 1903. De architect, die actief was vanaf zowat 1880 tot kort vóór de Eerste Wereldoorlog, bouwde tientallen huizen in Antwerpen waarvan een groot aantal in Zurenborg.

Winkelhuis in eclectische stijl

Braderijstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de heer H. Huybrechts, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1900. Omstreeks 1977 gesloopt voor een wooncomplex op de hoek van Braderijstraat, Oude Beurs en Wisselstraat.

Herenhuis in régencestijl

Paardenmarkt 56-58, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in régencestijl dat in zijn huidige vorm uit het midden tot de tweede helft van de 18de eeuw dateert. In kern een samenstel van twee traditionele panden die minstens opklimmen tot de 17de eeuw. Winkelpui in art-nouveaustijl door Albert Arnou uit 1900.

Gekoppelde burger- en winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Schermersstraat 3-11, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel gevormd door een winkelhuis en vier gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl, een vastgoedproject in opdracht van de kerkfabriek van de Sint-Jorisparochie, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1897.

Zijportaal van de Sint-Joriskerk

Mechelseplein 22, Schermersstraat zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Zijportaal van de Sint-Joriskerk ingeplant tussen de panden Schermersstraat 11 en Mechelseplein 24. Monumentale poort en afsluitmuur in neobarokstijl naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1897.

Herenhuis in eclectische stijl

Vleminckveld 28, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1890. Opdrachtgever was Stanislas Cocks, van beroep ‘commissionnaire en fonds publics’.

Eclectisch winkelhuis

Amerikalei 235, Antwerpen (Antwerpen)

Eclectisch woon- en winkelhuis gebouwd circa 1902 naar ontwerp van architect Albert Arnou voor Louis Kintschots. De woning springt in het oog door de prachtige sgraffitopanelen waarvan de tekening ook in grote lijnen op het plan wordt weergegeven.

Eclectisch herenhuis

Arthur Goemaerelei 4, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van een zekere Van Sande uit Wetteren, naar een ontwerp door architect Albert Arnou uit 1908. De rijwoning met een gevelbreedte van drie ongelijke traveeën, telt drie bouwlagen onder een complex zadel- en mansardedak.

Neoclassicistische burgerhuizen en parochieschool

Brialmontlei 30-36, 44, 56, 60-64, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistische burgerhuizen uit tweede helft 19de eeuw. Gekoppelde woningen nummers 32-36 gebouwd in opdracht van René Moretus de Theux naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1885; neogotische parochieschool voor meisjes door bouwmeester Louis Wagemans uit 1880 in het binnenblok.

Gekoppelde neoclassicistische herenhuizen

Charlottalei 22-24, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalige hotels van de familie Moretus De Theux. Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl van twee in spiegelbeeld gebouwde herenhuizen naar ontwerp van Albert Arnou uit 1891.

Eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen

Filomenastraat 8-22, Antwerpen (Antwerpen)

Deze symmetrisch opgebouwde neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen werd in 1886 getekend door architect Albert Arnou voor rekening van de "Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen".

Neoclassicistisch ensemble van vijf burgerhuizen

Grotebeerstraat 36-44, Antwerpen (Antwerpen)

Dit neoclassicistische ensemble van vijf woningen werd ontworpen door architect Albert Arnou in 1889 in opdracht van Graaf de Brouchoven de Bergeyck.

Winkel- en burgerhuis in neoclassicistische stijl

Haantjeslei 217, Van Schoonbekestraat 132, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelpand en aanpalend burgerhuis in neoclassicistische stijl, oorspronkelijk deel uitmakend van een ensemble van zeven panden op de hoek van Haantjeslei en Van Schoonbekestraat, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1899. Opdrachtgever was Petrus Franciscus Huygels- van Humbeeck, een aannemer en bouwondernemer.

Reeks stadswoningen

Kleinebeerstraat 35-53, Antwerpen (Antwerpen)

Deze huizenrij van tien neoclassicistische burgerhuizen werd gerealiseerd rond 1885 in twee verschillende bouwprojecten.

Herenhuis in neorégencestijl

Lange Lozanastraat 244, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in neorégencestijl naar een ontwerp door de architect Albert Arnou (gevelinscriptie), te dateren begin jaren 1900. Het bouwdossier werd niet teruggevonden, maar de bouwheer was hoogstwaarschijnlijk de bankier graaf Albéric Le Grelle (Antwerpen, 1860-Antwerpen, 1934), in 1886 gehuwd met Marguerite de Melotte de Lavaux (Luik, 1864-Antwerpen, 1952), die in 1913 op dit adres gedomicilieerd was.

Burgerhuis met kleurrijk parement

Paleisstraat 129, Antwerpen (Antwerpen)

Deze woning met kleurrijk parement van geglazuurde baksteen werd gebouwd rond 1896 voor Alphonse Moermans naar ontwerp van architect Albert Arnou, die ook de naastgelegen hoekwoning op nummer 131 tekende.

Hotel Moretus de Theux

Quinten Matsijslei 50, Antwerpen (Antwerpen)

Voornaam herenhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd naar een ontwerp door de ingenieur-architect Jan-Frans Stordiau uit 1879. Waar de gevelsculpturen door de beeldhouwer Louis Dupuis in 1882 gedateerd zijn, werd het pand naar verluidt in 1884 voltooid.

Hoekhuis met de Grotebeerstraat

Ramstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

Dit hoekhuis in neo-Vlaamse renaissance werd ontworpen door architect Albert Arnou in 1889 in opdracht van Graaf de Brouchoven de Bergeyck.

Ensemble van elf neoclassicistische burgerhuizen

Ramstraat 26-46, Antwerpen (Antwerpen)

Dit neoclassicistische ensemble van elf burgerhuizen werd in 1888 ontworpen door architect Albert Arnou in opdracht van Graaf de Brouchoven de Bergeyck.

Neorococo gevelwand

Schorpioenstraat 11-15, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentaal ensemble van drie neorococo burgerhuizen, in 1905 ontworpen door architect Albert Arnou voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.

Herenhuis in neo-Francois I-stijl

Sint-Jozefstraat 14, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in neo-François I-stijl, opgetrokken in opdracht van de heer Perrignon de Frenoy, en gedateerd 1900 in de cartouche van de dakkapel. Het ontwerp kan wellicht worden toegeschreven aan de architect Albert Arnou. Een latere bewoner van het hotel was de rechter en befaamd musicoloog Jean Auguste Stellfeld.

Sint-Mariagesticht

Sint-Willibrordusstraat 39, Antwerpen (Antwerpen)

Neotraditioneel schoolgebouw met neogotische kapel, gebouwd in opdracht van de Zusters Annonciaden. Architect Albert Arnou ontwierp in 1904 de linker-, Joseph Goeyvaerts in 1913 de rechtervleugel.

Eenheidsbebouwing van Albert Arnou

Tweelingenstraat 6-24, Antwerpen (Antwerpen)

De huizenrij werd in 1895 ontworpen door Albert Arnou in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Burgerhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 121, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1901. Opdrachtgever was Charles Sermon, die wellicht in verband kan worden gebracht met de Marbrerie d’art Sermon & Dupont, een bedrijf gespecialiseerd in marmeren schoorsteenmantels gevestigd aan de Charlottalei.

Burgerhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 123, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1899. Opdrachtgever was Charles Sermon, die het hotel zelf betrok, en wellicht in verband kan worden gebracht met de Marbrerie d’art Sermon & Dupont, een bedrijf gespecialiseerd in marmeren schoorsteenmantels gevestigd aan de Charlottalei.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Vliegenstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, oorspronkelijk een geheel van twee gekoppelde woningen (nummer 7 verbouwd), opgetrokken in opdracht van Van Roosenbroeck, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1895.

Ensemble met politiebureel

Walvisstraat 34, Nottebohmstraat 15-21, Antwerpen (Antwerpen)

In 1896 tekende architect Albert Arnou het ontwerp van dit ensemble in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Opdrachtgever van

Neoclassicistisch burgerhuis

Arendstraat 45 (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning omtrent 1885 voor eigen rekening.

Neoclassicistisch burgerhuis

Arendstraat 45 (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning omtrent 1885 voor eigen rekening.

Neoclassicistisch burgerhuis

Arendstraat 45, Antwerpen (Antwerpen)

Albert Arnou, een van de meest productieve architecten in Zurenborg, bouwde deze neoclassicistische woning omtrent 1885 voor eigen rekening.