Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

De Wulf, Charles

Details

Links

Beschrijving

Ontwerper van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Kerkstraat zonder nummer (Damme)

De parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart te Damme, is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Jacob-de-Meerdere

St. Jacobsstraat zonder nummer (Damme)

De parochiekerk Sint-Jacob-de-Meerdere te Hoeke, is beschermd als monument.

Kasteel de la Faille

Minnewater 4 (Brugge)

Het kasteel de la Faille, gelegen langs de straat Minnewater te Brugge, is beschermd als monument.

Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed

Burg 13 (Brugge)

De Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed zijn beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Jakob

Moerstraat 1 (Brugge)

De parochiekerk Sint-Jakob te Brugge is beschermd als monument.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Mariastraat zonder nummer (Brugge)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw te Brugge is beschermd als monument.

Neobarok woonhuis

Eekhoutstraat 2 (Brugge)

Het hoekhuis te Brugge, opgericht in 1902 naar ontwerp van stadsarchitect De Wulf, is beschermd als monument.

Herenhuis Dautricourt de Spot

Ezelstraat 25 (Brugge)

Het herenhuis, zogenaamd Dautricourt de Spot, is beschermd als monument.

Vrouwengevangenis

Zandstraat 148 (Brugge)

De vrouwengevangenis is beschermd als stadsgezicht.

Stadswoning met trapgevel van 1707

Mariastraat 1A, Mariastraat 1B, Simon Stevinplein 11 (Brugge)

De bescherming als monument omvat de stadswoning op de hoek van het Simon Stevinplein en de Mariastraat.

Vergaderzaal en archiefruimte van de kerkmeesters van Sint-Jakob en gedenkteken

Sint-Jakobsplein 1 (Brugge)

De bescherming als monument omvat de neogotische vergader- en archiefruimte van de kerkfabriek van de Sint-Jakobsparochie met inbegrip van het gedenkteken van Alfons De Pauw.

Stadswoning De Scheppersschaere

Sint-Jakobsstraat 61 (Brugge)

De bescherming als monument omvat de stadswoning De Scheppersschaere.

Jonghof van het schuttersgilde van Sint-Joris: gevels en bedaking

Sint-Jorisstraat 35 (Brugge)

De gevels en bedaking van het voormalig Jonghof van de schuttersgilde van Sint-Joris te Brugge, zijn beschermd als monument.

Herenhuis met koetshuis

Kartuizerinnenstraat 6 (Brugge)

Het herenhuis met koetshuis is beschermd als monument.

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, Mariastraat 44 (Brugge)

Het Sint-Janshospitaal te Brugge is beschermd als monument op 03-07-1942. Deze bescherming werd echter gewijzigd met een wijzigingsbesluit op 23-02-2009 waardoor het koetshuis, gelegen op de hoek van de Zonnekemeers en het kanaal, niet langer onder deze bescherming valt.

Stedelijk Conservatorium

Geerwijnstraat 6 (Brugge)

De gevels en bedaking van het Stedelijk Conservatorium te Brugge, werden reeds beschermd als monument op 09-07-1974. Op 06-04-2011 is de bescherming uitgebreid tot het volledige gebouw.

Postgebouw

Hendrik Serruyslaan 18A (Oostende)

De bescherming als monument omvat het postgebouw (P.T.T./R.T.T.-gebouw) ontworpen door Gaston Eysselinck.

Parochiekerk Sint-Pieters-in-de-banden: toren

Gemeenteplein zonder nummer (Oostkamp)

De toren van de parochiekerk Sint-Pieters-in-de-banden is beschermd als monument.

Waterput

Sint-Jakobsstraat zonder nummer (Brugge)

De neogotische waterput te Brugge, is beschermd als monument.

Herenhuis met vier trapgevels

Wulfhagestraat 18 (Brugge)

Het herenhuis met vier trapgevels te Brugge, is beschermd als monument.

Brouwerswoning

Sint Maartensplein 19 (Koekelare)

De voormalige brouwerswoning van circa 1900, in 1974 ingericht als gemeentehuis, is beschermd als monument.

Neobarok hoekpand

Koningin Elisabethlaan 2 (Brugge)

Het neobarok hoekpand te Brugge, is beschermd als monument.

Psychiatrisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw

Koning Albert I-laan 8 (Brugge)

Het psychiatrisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw en het smeedijzeren hekwerk te Brugge, zijn beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Gillis

Baliestraat 2 (Brugge)

De Sint-Gilliskerk te Brugge, is beschermd als monument.

Brouwerswoning Christiaen met omgeving

Sint Maartensplein 15A, Sint Maartensplein 15B (Koekelare)

De brouwerswoning Christiaen met de directe bebouwde omgeving is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de brouwerswoning, met nabijgelegen oudere brouwerswoning, de voormalige brouwerij met achterliggende beeldentuin, politiegebouw en ten noorden dorpswoningen en een notariswoning.

Jonghof schuttersgilde Sint-Joris

Sint-Jorisstraat 33 (Brugge)

Deze bescherming betreft het voormalig Jonghof van de Sint-Jorisgilde te Brugge (volledig perceel).

Vrouwengevangenis

Zandstraat 148 (Brugge)

Zandstraat nr. 148. Voormalige refuge of vrouwengevangenis, thans opvangcentrum voor illegalen. Beschermd als stadsgezicht bij M.B. van 3/07/1985. Groot complex bestaande uit verschillende vleugels, gelegen op het kruispunt van de expresweg en de Zanstraat. In de jaren 1902-1914 gebouwd op de Hospice-gronden. Gebouwd naar ontwerp van bouwmeester en stadsarchitect Charles De Wulf (Brugge)

Huis Dautricourt de Spot

Ezelstraat 25 (Brugge)

★ Nr. 25. Z.g. "Huis Dautricourt de Spot". Samenstel van zeven trav. en twee bouwl. onder leien schild- en zadeldaken, gebouwd als "Kunstige Herstelling" in 1903-1905 n.o.v. stadsarchitect C. De Wulf (Brugge). Neogotische, verankerde en gekanteelde gevel van baksteen op witstenen plint, geritmeerd door drie getrapte toppen (resp. 5, 4 en 6 tr. + topstuk), onder smeedijzere

Neobarok hoekpand

Koningin Elisabethlaan 2 (Brugge)

★ Nr. 2/ Ezelstraat. Neobarok hoekpand van "ANNO / 1902" - cf. gevelstenen - n.o.v. architect C. De Wulf (Brugge). Verankerde baksteenbouw onder leien zadeldak (twee dakkapellen) in combinatie met natuursteen voor kruiskozijnen, speklagen ter hoogte van de tussen-, onder- en bovendorpels, geblokte ontlastingsbogen, portaal, balustrade en boogveldreliëfs met o.m. afbeelding van tweekoppige,

Geen afbeelding beschikbaar

Drie burgerhuizen

Sint-Jakobsstraat 50, Sint-Jakobsstraat 52, Sint-Jakobsstraat 54, Sint-Jakobsstraat 56 (Brugge)

Nrs. 50-56. Resp. z.g. "In de Wolf, De swaen" en "St. Jacob" cf. cartouches met opschriften en bas-reliëfs met uitbeelding de huisnaam. Drie gevels van drie, vier en drie, en twee + één trav. en telkens twee bouwl. behalve nr. 52 drie bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), gebouwd op de nieuwe rooilijn. Bewaarde oude kernen. Nrs. 50, 52 van 1902 n.o.v. architect E. Timmery (Brugge), nrs. 54 en

Postgebouw

Hendrik Serruyslaan 18A (Oostende)

Voormalig postgebouw (P.T.T./R.T.T.-gebouw) uit 1953 naar ontwerp van architect G. Eysselinck (Gent, 1907-1953), het enige overheidsgebouw dat hij ontworpen heeft. Vrijstaand bouwblok gelegen tussen de Witte Nonnenstraat ten noorden, de Aartshertoginnestraat ten oosten en de Poststraat ten westen, waarvan oostelijk deel toegevoegd in de tweede helft van de 20ste eeuw na afbraak van aanpalende huizenblokken.

Neobarok herenhuis

Eekhoutstraat 4 (Brugge)

Nr. 4. Neobarok breedhuis van drie ongelijke trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), resultaat van een "Kunstige Herstelling" van 1905 - cf. cartouches "ANNO / 1905" - n.o.v. architect C. De Wulf (Brugge) en uitgevoerd o.l.v. architect J. Viérin (Brugge). Typerende baksteenbouw met gebruik van kunststeen voor plint, speklagen, kruiskozijnen, geblokte ontlastingsbogen met masc

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoningen 't Peerdeken en De Scheppersschaere

Sint-Jakobsstraat 3, Sint-Jakobsstraat 5 (Brugge)

Nrs. 3, 5. Resp. een breed- en een diephuis van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVII B. Consoliderende restauratie in 1927. Nr. 5 ondergaat nogmaals een consoliderende restauratie in 1945. Twee trapgevels (resp. 7 en 8 tr. + topstuk) van verankerde baksteen. Gebruik van zandsteen voor ornamenten als figuratieve sluit- en aanzetstenen, cartouches voorstellend St.-Ja

Geen afbeelding beschikbaar

Orgelzaal Stedelijk Conservatorium

Geerwijnstraat 6 (Brugge)

* Nr. 6 Orgelzaal van het Stedelijk Conservatorium. Pand van drie trav. en één bouwl. onder zadeldak (n straat, leien), met in 1887-1888 verfraaide oudere trapgevel in baksteenbouw. Restauratiewerken uitgevoerd in 1993 n.o.v. architect G. Debruyne (Brugge) o.m. herbouwen van de getrapte geveltop, reinigen van deuromlijsting, vernieuwen van dak; ook nieuwe aankleding van het interieur met kleuraf

Brouwerswoning

Sint Maartensplein 19 (Koekelare)

Brouwerswoning van circa 1900, sinds 1974 in gebruik als gemeentehuis. Anno 2009 wordt links aansluitend een nieuwe vleugel van het gemeentehuis gebouwd. Gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Jakob

Moerstraat 1 (Brugge)

Gelegen ten oosten van het plein en ten oosten afgebakend door de Sint-Jakobstraat, ten noorden door de Moerstraat. Georiënteerde, in kern vroeggotische, bakstenen hallenkerk met zware kruisingstoren.

Stadswoning

Potterierei 74 (Brugge)

Diephuis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).

Samenstel van twee burgerhuizen

Katelijnestraat 66 (Brugge)

Samenstel van twee diephuizen van samen vijf + zeven traveeën en twee bouwlagen onder twee // zadeldaken (leien), met XVIII-kern cf. balklagen en dakconstructie bestaande uit schaargebinten en koningsstijl. Verankerde bakstenen trapgevels 7tr. + topstuk), resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1901 n.o.v. architect C. Dewulf (Brugge); ze vervangen twee soortgelijke gevels gedateerd "1726

Jonghof van het schuttersgilde van Sint-Joris

Sint-Jorisstraat 33, Sint-Jorisstraat 35 (Brugge)

Aan de straat bestaat het complex heden van links naar rechts uit: een neoclassicistisch breedhuis, gebouwd in 1852, een diephuis, in cartouche gedateerd "1541", en een breedhuis met neorenaissancegevel van 1903 naar ontwerp van architect C. De Wulf

Geen afbeelding beschikbaar

Gerechtsgebouw 't Gheestelic Hof

Heilige-Geeststraat 2 (Brugge)

Nr. 2. Z.g. "'t Gheestelic Hof" cf. XV-XVI-functie als geestelijk gerechtshof van het Bisdom Doornik. Diephuis van drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak. Bewaarde kern o.m. sporen van benedenvenster gevat in nis met accoladeboogjes. Gevel resulteert uit historiserende "Kunstige Herstelling" in 1897 op vraag van Kanunnik Rommel door architect C. De Wulf (Brugge) ter vervanging van een XVI-trap

Pastorie van de Sint-Jansparochie van Hertsberge

Wingensestraat 2 (Oostkamp)

Wingensestraat nr. 2. Pastorie van de Sint-Jansparochie van Hertsberge. Neogotische pastorie gelegen ten zuiden van de Sint-Janskerk (cf. z.nr., links van nr. 2), volgens het kadaster in 1894 gebouwd naar de ontwerpplannen van de Brugse architect Charles De Wulf (1865-1904), samen met de kerk (cf. z.nr., links van nr. 2) en het kerkhof (cf. z.nr.). Op 17 november 1891 sche

Dit Huys Den Grooten Hert Genaemt

Steenstraat 29 (Brugge)

Nr. 33. Z.g. "Dit huys / Den Grooten Hert / genaemt" cf. cartouches. Diephuis van drie trav. en heden drie bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Voorheen een bepleisterde en aangepaste trapgevel van twee bouwl. gedateerd 1667; in "Anno"/ + afbeelding van hert/ + "1903" cf. cartouche, samen met interieurwijzigingen vervangen door huidige neobarokke trapgevel n.o.v. architect C. De Wulf (Brugge)

Geen afbeelding beschikbaar

Herenhuis

Sint-Jansplein 5, Sint-Jansplein 7 (Brugge)

Nrs. 5-6-7/ Sint-Jansstraat. Gebouwencomplex dat zich op L-vormige plattegrond, rond een binnenplaats uitstrekt tot aan het smalle Ieperstraatje. Hoofdvleugel: dubbelhuis van dertien + zes trav. en twee bouwl. onder gemansardeerd schilddak (mechanische pannen) met gevel uit XIX a doch oudere kern. Aanpassingen o.m. in 1895, toevoegen van winkelraam in de drie r.trav. van de begane grond n.o.v. a

Sint-Gilliskerk

Baliestraat 2 (Brugge)

Een van de vier bewaarde middeleeuwse stadskerken van Brugge. In oorsprong kruiskerk uit de 13de eeuw, in de 14de en 15de eeuw verbouwd en uitgebreid tot hallenkerk met kruisingtoren.

Burgerhuis

Vlamingstraat 82 (Brugge)

Nr. 82/ Kipstraat. Enkelhuis van drie + trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n straat, Vlaamse pannen). In 1899 slopen van vorenste deel van XVIII-diephuis en vervangen door nieuw deel in neo-Brugse stijl n.o.v. architect C. Dewulf (Brugge). Verankerde bakstenen gevel in neo-Brugse stijl met bijna gevelbrede traptop (8 tr. + topstuk). Verwerking van Euvillesteen voor plint, hoekblokken, kozijnc

Bogardenschool

Katelijnestraat 86, Katelijnestraat 88 (Brugge)

Nr. 86-88/ Arsenaalstraat. Voormalige "Bogardenschool", heden "AKADEMIE VAN SCHOONE KUNSTEN NIJVERHEID EN HANDELSCHOOL" cf. gevelsteen van 1897-1898 boven de poort. Gebouwencomplex met kern teruggaand tot XVI, opgetrokken op U-vormige plattegrond rondom een binnentuin, afgesloten door een poortgebouwtje en smeedijzeren hek gebouwd in 1895 n.o.v. stadsarchitect C. De Wulf

Parochiekerk Sint-Pieters-in-de-banden

Gemeenteplein zonder nummer (Oostkamp)

Parochiekerk van Oostkamp, toegewijd aan Sint-Pieters-in-de-banden. In oorsprong romaanse kerk, doch in de loop van de tijd grondig verbouwd en heden met hoofdzakelijk neogotisch uitzicht. Toren en orgel zijn beschermd als monument bij K.B. van respectievelijk 20/02/1939 en 25/03/1980. Georiënteerde hallenkerk, gelegen in het centrum van Oostkamp, tussen het kruispunt B

Psychiatrisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw

Koning Albert I-laan 8 (Brugge)

Koning Albert I-laan nr. 8. Psychiatrisch Instituut O.L.-Vrouw. In 1842 richt kanunnik Petrus Maes (1806-1877) in Brugge, Kortenberg, Kortrijk en Ieper de congregatie van de zusters van de Bermhertigheid Jesu op met als doel "zich te wijden aan de zorg van geesteszieken". In Brugge zijn deze zusters verbonden aan de krankzinnigeninrichting Sint-Juliaan in de Boeveriestraat. De infrastruc

Geen afbeelding beschikbaar

Samengestelde panden

Oude Burg 17, Oude Burg 19 (Brugge)

Nr. 17-19. Samenstel van de panden "De Valcke", het ingangsgebouw van het voormalige kartuizerinnenklooster, "'t Wijngaerdken" en "St.-Niclaes" vlg. opschriften in cartouches. Eind XIX "hier is 't in de Gilde der Ambachten/ eerlijk en werkzaam". Thans gebouwen van de Christelijke Mutualiteit. Gevelrij resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" van 1894 n.o.v. architect C. De Wulf (Brugg

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning van 1895

Academiestraat 15 (Brugge)

"Dit huys is de groote sint-jacob ghenaemt" zie opschrift. Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen); historiserende reconstructie van 1895 naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge) op basis van 17de-eeuwse sporen; inscriptie "Hersteld 1895", op tweede bouwlaag.

Geen afbeelding beschikbaar

Vergaderzaal en archiefruimte van de kerkmeesters van Sint-Jakob en gedenkteken

Sint-Jakobsplein 1 (Brugge)

Het deels vrijstaande, neogotische pand is opgetrokken in 1893, wellicht naar een ontwerp onder leiding van architect L. Delacenserie of C. De Wulf. Het werd gebruikt als vergader- en archiefruimte van de kerkfabriek van de Sint-Jakobsparochie. De ligging van dit pand aan de rand van het Sint-Jakobsplein verleent het huis een uitzonderlijk en beeldbepalend karakter. In 1904 is naast het huis een natuurstenen gedenkteken opgericht naar een ontwerp van architect A. De Pauw ter gelegenheid van de vijftigjarige verjaardag van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis. Het neogotische gebouw, opgetrokken in 1892-1893, werd oorspronkelijk gebruikt voor de vergaderingen en de archieven van de kerkfabriek van de Sint-Jakobsparochie. Het plan voor dit prestigieuze huis voor de armendis bleef bewaard maar werd niet ondertekend. "Kunstige Herstellling" van 1990-1992 naar een ontwerp van de Brugse ar

Huis Hier In De Draecke

Eekhoutstraat 5 (Brugge)

Nr. 5. Z.g. "HIER IN DE DRAECKE" cf. gevelsteen boven de deur. Diephuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVI. Trapgevel (9 tr. + topstuk + ijzeren windvaan), met dubbelhuisopstand geritmeerd door Brugse trav., type III, resultaat van een verfraaiende "Kunstige Herstelling" van 1898 n.o.v. architect C. De Wulf (Brugge), die voortging op de resterende elemen

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed

Burg 13 (Brugge)

* Nr. 13. St.-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig-Bloed. Gebouwencomplex gelegen in de Z.W.-hoek van de Burg. Aan de Z.-zijde, de dubbelkapel (1) met beneden de St.-Basiliuskapel (1a) en erboven de basiliek van het H.-Bloed (1b) met de aansluitende H.-Kruiskapel (1c) ten Z.; aan de W.-zijde, het haaks aansluitende eenheidsconcept (2) met het trappenhuis van de basiliek l. en de Criminele Gr

Kasteel de la Faille

Minnewater 4 (Brugge)

Het kasteel de la Faille is een landhuis in neogotische/ neo-Brugse stijl, naar ontwerp van architect Charles De Wulf (Brugge) gebouwd in 1893.

Geen afbeelding beschikbaar

Waterput

Sint-Jakobsstraat zonder nummer (Brugge)

Deze neogotische waterput werd in 1902 gebouwd naar een ontwerp van de Brugse stadsarchitect Charles De Wulf. Het is een natuurstenen put, bekroond met een sierlijk en fraai uitgewerkt smeedijzeren hoofdgestel. Naar aanleiding van een ontwerp tot wijziging van de rooilijn van een deel van de Sint-Jakobsstraat werd in 1900 voorgesteld de oude, ondergrondse pomp van natuursteen te verplaatsen. Aangezien ze door velen echter als lelijk bestempeld wordt, werd voorgesteld ze meteen te vervangen. Na aandringen van stadsarchitect Charles De Wulf (1865-1904) werd gekozen voor een bovengrondse waterput. In 1902 werd de waterput geplaatst, vervaardigd door Alfons Vernieuwe. De waterput is een eenvoudige natuurstenen put met aan één kant een leeuwenkop met open muil. De smeedijzeren bekroning bestaat uit vier gedeeltelijk getorste staanders, bovenaan verbonden door een koperen band en door een

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Mariastraat zonder nummer (Brugge)

★ O.-L.-Vrouwekerk Georiënteerde, gotische kerk gelegen aan de O.-zijde van de Mariastraat. Ten N. en ten Z. voormalig kerkhof afgeschaft in 1784; aan Z.-kant is de naam Onze- Lieve-Vrouwekerkhof Zuid behouden, aan N.-kant wordt naamgeving Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Noord in 1963 vervangen door Guido Gezelleplein, Aan O.- zijde plantsoen grenzend aan de achtergevel van Gruuthus

Kasteel Koude Keuken

Zandstraat 272 (Brugge)

Zandstraat nr. 272. Kasteel "Koude Keuken", toegankelijk via een lange dubbele dreef van rode eik en een onder- en randbeplanting. Dreef leidt naar toegang gevormd door een stenen poort geflankeerd door de vroegere conciërgewoning. Kasteel, nu in gebruik als restaurant, centraal gelegen in een park en omgeven door een omwalling. A. Historische achtergrond 1369: aanduiding van een le

Herenhuis met vier trapgevels

Wulfhagestraat 18 (Brugge)

Nr. 18/ Haanstraat. Z.g. "Dit huys / Visitatie / ghenaemt" cf. cartoucheopschrift en gevelsteen. Samenstel van één breed- en drie diephuizen van samen negen trav. en twee bouwl. onder leien zadeldak, deels met oudere kern cf. kelders. Gevel is resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1897 n.o.v. architect C. De Wulf (Brugge) cf. cartouche met opschrift "Hersteld / in 1897"; opdracht van baron J.

Neobarok woonhuis

Eekhoutstraat 2 (Brugge)

★ Nr. 2/ Dijver. "DIT IS IN / GROENINGHE" cf. cartouches. Beeldbepalend, neobarok breedhuis van vier + drie trav. en drie bouwl. onder leien zadeldak; deels aanpalend en vooruitspringend op de nieuwe rooilijn, hoekpand van drie + één trav. waarvan de onderbouw echter opgevat is als open voetgangersgalerij en de bovenverd. gemarkeerd wordt door een uitgewerkte erker. In 1902, aankoop door S

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, Mariastraat 44 (Brugge)

★ St.-Janshospitaal - Memlingmuseum Hospitaaldomein palend ten O. aan de Maria- en Heilige-Geeststraat, ten Z.O. aan de Reie, ten Z. aan het Zonnekemeers, ten W. aan de Oostmeers, ten N. aan de Goezeputstraat.Opgericht in XII op laaggelegen graslanden, tgov. de O.-L.-Vrouwekerk, naast de Mariapoort en net binnen de omwalling van 1127-1128. Doelgerichte aanleg, enerzijds aan d

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Sint-Jakobsstraat 58 (Brugge)

Nr. 58. Diephuis van twee + drie/twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (deels daktegels, deels Vlaamse pannen). In 1900 historiserende "Kunstige Herstelling" n.o.v. architect C. De Wulf (Brugge). Gebruik van zandsteen voor afgeschuinde hoek, kozijnconstructies als bol- en kruiskozijnen, banden, basissen, en ornamenten als mascarons tussen diamantkoppen en Maria met Kind. Geveltop: vlak omlijs

Sint-Janskerk

Wingensestraat zonder nummer (Oostkamp)

Wingensestraat z.nr., links van nr. 2. Sint-Janskerk. Parochiekerk van Hertsberge, toegewijd aan Sint-Jan de Evangelist. Gelegen aan de voornaamste dorpsweg van Hertsberge en als het ware recht geënt op de speciaal aangelegde Rapaertstraat. Gebouwd in 1892 en 1895 naar de ontwerpplannen van de Brugse architect Charles De Wulf (1865-1904) en geïnspireerd op de neogotiek. G

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Mariastraat 1A, Mariastraat 1B, Mariastraat 1C, Simon Stevinplein 10, Simon Stevinplein 11, Simon Stevinplein 9 (Brugge)

Nr. 11/ Mariastraat. Diephuis van drie + vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde trapgevel (l. 6 en r. 10 tr. + topstuk) van gele baksteen van 1707 i.pl.v. houten gevel. Oude kern cf. XVI-dakgebinte. Gebruik van natuursteen voor de hoekblokken en mascarons van de geblokte ontlastingsbogen. Rechth. vensters met afgeschuinde dagkanten en strek. Op tweede bouwl., doorg

Kasteel Bloemendale

Bloemendalestraat 8 (Brugge)

Bloemendalestraat nr. 8. Voormalig kasteel z.g. "Bloemendale", thans Bed en Breakfast, gelegen in een ruim omliggend park. De toegang tot het eigenlijke park en domein wordt gevormd door een dreef bestaande uit een afwisseling van opgaande zomereiken en paardekastanjes als knotboom. De dreef gaat over in een manshoge haag van gewone beuk, bij het begin van het park. Kasteel met grosso m

Parochiekerk Sint-Jacob-de-Meerdere

St. Jacobsstraat zonder nummer (Damme)

* Sint-Jacobsstraat z.nr. Parochiekerk Sint-Jacob-de-Meerdere, georiënteerde vroeg-gotische kerk, met koor, portaal en sacristie die in de 17de eeuw (her)opgebouwd zijn. Beschermd als monument bij K.B. van 25/03/1938. Centraal in de dorpskern gelegen kerk, met omringend het goed bewaarde, omhaagde kerkhof met ruime grasperken en talrijke bomen. De toegang tot het kerkhof wordt gemarkeerd d

Geen afbeelding beschikbaar

Herenhuis naar ontwerp van Charles De Wulf

Kartuizerinnenstraat 6 (Brugge)

Nr. 6. Complex n.o.v. architect C. Dewulf (Brugge), van 1903 vlg. jaarcartouche i.pl.v. XIX-herenhuis cf. interieur. Bestaande uit koetshuis, diephuis met hierop aansluitende Reievleugel gegroepeerd rondom een binnenplaats toegankelijk via steekboogpoort opgenomen in een gekanteelde muur doorlopend in een lagere afsluiting met houten balustrade. Baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor kozijn

Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk

Kerkstraat zonder nummer (Damme)

* Kerkstraat nr. 39/2. Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk. Overgebleven gedeelte van 13de-eeuwse georiënteerde vroeggotische kerk (Scheldegotiek), uitgebreid in de loop van de 13de tot de 16de eeuw en waarvan schip, transept en torenspits afgebroken in 1725-1727. De koorpartij die in de loop van de tweede helft van de 13de eeuw omgevormd wordt tot hallenkoor is één van de ou

Pastorie

Gentsestraat 20 (Harelbeke)

Pastorie van de Sint-Salvatorsparochie, gelegen rechtover de kerk en opgetrokken in 1888-1890 naar de ontwerpplannen van architect Antoine Verbeke.

Slagerij Beenhouwery en slachtery

Lostraat 27 (Aalter)

Voormalige "Beenhouwery" en "slachtery" van Ch. Dewulf, zie opschriften in fraaie kleurrijke tegeltableaus in het boogveld van de benedenvensters en deur; gebouwd in 1909 naar ontwerp van C. Vanaverbeke.

Geen afbeelding beschikbaar

Collaert Mansionstraat

Collaert Mansionstraat (Brugge)

Van Lange Raam- naar Annuntiatenstraat. Naamgeving sedert 1936 naar Collard Mansion, één der eerste drukkers, actief in Brugge tussen 1475-1484. Voordien "Collaert Moysesstraat" als samenvoeging van Bollaard- en Moysesstraat. Straatbeeld aan de westkant enerzijds bepaald door: koor en sacristie van de Sint-Gilliskerk met smeedijzeren kruis en pomp naar ontwerp van architect C. De Wulf (1893), lindebomen en parking, anderzijds door arbeiderswoningen; aan de oostkant homogene rij van burgerhuizen.

Waterput

Sint-Jakobsstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Deze neogotische waterput werd in 1902 gebouwd naar een ontwerp van de Brugse stadsarchitect Charles De Wulf. Het is een natuurstenen put, bekroond met een sierlijk en fraai uitgewerkt smeedijzeren hoofdgestel.

Vergaderzaal en archiefruimte van de kerkmeesters van Sint-Jakob en gedenkteken

Sint-Jakobsplein 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Het deels vrijstaande, neogotische pand is opgetrokken in 1893, wellicht naar een ontwerp onder leiding van architect L. Delacenserie of C. De Wulf. Het werd gebruikt als vergader- en archiefruimte van de kerkfabriek van de Sint-Jakobsparochie. De ligging van dit pand aan de rand van het Sint-Jakobsplein verleent het huis een uitzonderlijk en beeldbepalend karakter. In 1904 is naast het huis een natuurstenen gedenkteken opgericht naar een ontwerp van architect A. De Pauw ter gelegenheid van de vijftigjarige verjaardag van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis. Het neogotische gebouw, opgetrokken in 1892-1893, werd oorspronkelijk gebruikt voor de vergaderingen en de archieven van de kerkfabriek van de Sint-Jakobsparochie. Het plan voor dit prestigieuze huis voor de armendis bleef bewaard maar werd niet ondertekend. "Kunstige Herstellling" van 1990-1992 naar een ontwerp van de Brugse ar

Pastorie

Gentsestraat 20, Harelbeke (West-Vlaanderen)

Pastorie van de Sint-Salvatorsparochie, gelegen rechtover de kerk en opgetrokken in 1888-1890 naar de ontwerpplannen van architect Antoine Verbeke.

Brouwerswoning

Sint Maartensplein 19, Koekelare (West-Vlaanderen)

Brouwerswoning van circa 1900, sinds 1974 in gebruik als gemeentehuis. Anno 2009 wordt links aansluitend een nieuwe vleugel van het gemeentehuis gebouwd. Gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht.

Stadswoning van 1895

Academiestraat 15, Brugge (West-Vlaanderen)

"Dit huys is de groote sint-jacob ghenaemt" zie opschrift. Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen); historiserende reconstructie van 1895 naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge) op basis van 17de-eeuwse sporen; inscriptie "Hersteld 1895", op tweede bouwlaag.

Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed

Burg 13, Brugge (West-Vlaanderen)

Gebouwencomplex gelegen in de zuidwesthoek van de Burg. Aan de zuidzijde, de dubbelkapel met beneden de Sint-Basiliuskapel en erboven de basiliek van het Heilig Bloed met de aansluitende Heilige-Kruiskapel ten zuiden; aan de westzijde, het haaks aansluitende eenheidsconcept met het trappenhuis van de basiliek links en de Criminele Griffie (Burg nummer 14) rechts; achter laatst genoemde, het museum en de conciërgerie uitziend op de Reie.

Orgelzaal Stedelijk Conservatorium

Geerwijnstraat 6, Brugge (West-Vlaanderen)

Orgelzaal van het Stedelijk Conservatorium. Pand van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien), met in 1887-1888 verfraaide oudere trapgevel in baksteenbouw. Restauratiewerken uitgevoerd in 1993 naar ontwerp van architect G. Debruyne (Brugge) onder meer herbouwen van de getrapte geveltop, reinigen van deuromlijsting, vernieuwen van dak; ook nieuwe aankleding van het interieur met kleurafwerking op basis van kleurenstudie van 1887.

't Gheestelic Hof

Heilige-Geeststraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Bewaarde kern onder meer sporen van benedenvenster gevat in nis met accoladeboogjes.

Herenhuis met koetshuis

Kartuizerinnenstraat 6, Brugge (West-Vlaanderen)

Complex naar ontwerp van architect C. Dewulf (Brugge), van 1903 volgens jaarcartouche in plaats van 19de-eeuws herenhuis. Bestaande uit koetshuis, diephuis met hierop aansluitende Reievleugel gegroepeerd rondom een binnenplaats toegankelijk via steekboogpoort opgenomen in een gekanteelde muur doorlopend in een lagere afsluiting met houten balustrade.

Samengestelde panden

Oude Burg 17-19, Brugge (West-Vlaanderen)

Samenstel van de panden "De Valcke", het ingangsgebouw van het voormalige kartuizerinnenklooster, "'t Wijngaerdken" en "St.-Niclaes" volgens opschriften in cartouches. Eind 19de eeuw "hier is 't in de Gilde der Ambachten/ eerlijk en werkzaam". Thans gebouwen van de Christelijke Mutualiteit. Gevelrij resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" van 1894 naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge). Consoliderende "Kunstige herstelling" in 1980 naar ontwerp van Groep Planning (Brugge) tijdens dewelke de neogotische zaal verdween.

Stadswoning met trapgevel van 1707

Simon Stevinplein 9-11, 10, Mariastraat 1A-C, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van drie + vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde trapgevel (links 6 en rechts 10 treden + topstuk) van gele baksteen van 1707 in plaats van houten gevel. Oude kern, zie 16de-eeuws dakgebinte.

Parochiekerk Sint-Jakob

Moerstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Gelegen ten oosten van het plein en ten oosten afgebakend door de Sint-Jakobstraat, ten noorden door de Moerstraat. Georiënteerde, in kern vroeggotische, bakstenen hallenkerk met zware kruisingstoren.

Stadswoningen

Sint-Jakobsstraat 3-5, Brugge (West-Vlaanderen)

Respectievelijk een breed- en een diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 17de eeuw. Consoliderende restauratie in 1927.

Huizen In de Wolf, De swaen en St. Jacob

Sint-Jakobsstraat 50-56, Brugge (West-Vlaanderen)

Drie gevels van drie, vier en drie, en twee + één traveeën en telkens twee bouwlagen behalve nummer 52 drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gebouwd op de nieuwe rooilijn. Bewaarde oude kernen.

Stadswoning

Sint-Jakobsstraat 58, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van twee + drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (deels daktegels, deels Vlaamse pannen). In 1900 historiserende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge).

Herenhuis

Sint-Jansplein 5-7, Brugge (West-Vlaanderen)

Gebouwencomplex dat zich op L-vormige plattegrond, rond een binnenplaats uitstrekt tot aan het smalle Ieperstraatje. Hoofdvleugel: dubbelhuis van dertien + zes traveeën en twee bouwlagen onder gemansardeerd schilddak (mechanische pannen) met gevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw doch oudere kern.

Geen afbeelding beschikbaar

Dit Huys Den Grooten Hert Genaemt

Steenstraat 29, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van drie traveeën en heden drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).

Burgerhuis

Vlamingstraat 82, Brugge (West-Vlaanderen)

Verankerde bakstenen gevel in neo-Brugse stijl met bijna gevelbrede traptop (8 treden + topstuk).

Herenhuis met vier trapgevels

Wulfhagestraat 18, Brugge (West-Vlaanderen)

Zogenaamd "Dit huys / Visitatie / ghenaemt", zie cartoucheopschrift en gevelsteen. Samenstel van één breed- en drie diephuizen van samen negen traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, deels met oudere kern, zie kelders.

Stadswoning De Scheppersschaere

Sint-Jakobsstraat 61, Brugge (West-Vlaanderen)

Zogenaamde "De Scheppersschaere" volgens naamcartouche. Soortgelijke gevel als de nummers 3-5.

Slagerij Beenhouwery en slachtery

Lostraat 27, Aalter (Oost-Vlaanderen)

Voormalige "Beenhouwery" en "slachtery" van Ch. Dewulf, zie opschriften in fraaie kleurrijke tegeltableaus in het boogveld van de benedenvensters en deur; gebouwd in 1909 naar ontwerp van C. Vanaverbeke.

Postgebouw

Hendrik Serruyslaan 18A, Oostende (West-Vlaanderen)

Voormalig postgebouw (P.T.T./R.T.T.-gebouw) uit 1953 naar ontwerp van architect G. Eysselinck (Gent, 1907-1953), het enige overheidsgebouw dat hij ontworpen heeft. Vrijstaand bouwblok gelegen tussen de Witte Nonnenstraat ten noorden, de Aartshertoginnestraat ten oosten en de Poststraat ten westen, waarvan oostelijk deel toegevoegd in de tweede helft van de 20ste eeuw na afbraak van aanpalende huizenblokken.

Kasteel Bloemendale

Bloemendalestraat 8, Brugge (West-Vlaanderen)

Bloemendalestraat nr. 8. Voormalig kasteel z.g. "Bloemendale", thans Bed en Breakfast, gelegen in een ruim omliggend park. De toegang tot het eigenlijke park en domein wordt gevormd door een dreef bestaande uit een afwisseling van opgaande zomereiken en paardekastanjes als knotboom. De dreef gaat over in een manshoge haag van gewone beuk, bij het begin van het park. Kasteel met grosso m

Vrouwengevangenis

Zandstraat 148, Brugge (West-Vlaanderen)

Zandstraat nr. 148. Voormalige refuge of vrouwengevangenis, thans opvangcentrum voor illegalen. Beschermd als stadsgezicht bij M.B. van 3/07/1985. Groot complex bestaande uit verschillende vleugels, gelegen op het kruispunt van de expresweg en de Zanstraat. In de jaren 1902-1914 gebouwd op de Hospice-gronden. Gebouwd naar ontwerp van bouwmeester en stadsarchitect Charles De Wulf (Brugge)

Kasteel Koude Keuken

Zandstraat 272, Brugge (West-Vlaanderen)

Zandstraat nr. 272. Kasteel "Koude Keuken", toegankelijk via een lange dubbele dreef van rode eik en een onder- en randbeplanting. Dreef leidt naar toegang gevormd door een stenen poort geflankeerd door de vroegere conciërgewoning. Kasteel, nu in gebruik als restaurant, centraal gelegen in een park en omgeven door een omwalling. A. Historische achtergrond 1369: aanduiding van een le

Psychiatrisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw

Koning Albert I-laan 8, Brugge (West-Vlaanderen)

In 1842 richt kanunnik Petrus Maes (1806-1877) in Brugge, Kortenberg, Kortrijk en Ieper de congregatie van de zusters van de Bermhertigheid Jesu op met als doel "zich te wijden aan de zorg van geesteszieken". In Brugge zijn deze zusters verbonden aan de krankzinnigeninrichting Sint-Juliaan in de Boeveriestraat. De infrastruc

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Kerkstraat zonder nummer, Damme (West-Vlaanderen)

* Kerkstraat nr. 39/2. Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk. Overgebleven gedeelte van 13de-eeuwse georiënteerde vroeggotische kerk (Scheldegotiek), uitgebreid in de loop van de 13de tot de 16de eeuw en waarvan schip, transept en torenspits afgebroken in 1725-1727. De koorpartij die in de loop van de tweede helft van de 13de eeuw omgevormd wordt tot hallenkoor is één van de ou

Parochiekerk Sint-Jacob-de-Meerdere

St. Jacobsstraat zonder nummer, Damme (West-Vlaanderen)

* Sint-Jacobsstraat z.nr. Parochiekerk Sint-Jacob-de-Meerdere, georiënteerde vroeg-gotische kerk, met koor, portaal en sacristie die in de 17de eeuw (her)opgebouwd zijn. Beschermd als monument bij K.B. van 25/03/1938. Centraal in de dorpskern gelegen kerk, met omringend het goed bewaarde, omhaagde kerkhof met ruime grasperken en talrijke bomen. De toegang tot het kerkhof wordt gemarkeerd d

Neobarok woonhuis

Eekhoutstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Beeldbepalend, neobarok breedhuis van vier + drie traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak; deels aanpalend en vooruitspringend op de nieuwe rooilijn, hoekpand van drie + één travee waarvan de onderbouw echter opgevat is als open voetgangersgalerij en de bovenverdieping gemarkeerd wordt door een uitgewerkte erker.

Neobarok herenhuis

Eekhoutstraat 4, Brugge (West-Vlaanderen)

Neobarok breedhuis van drie ongelijke traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), resultaat van een "Kunstige Herstelling" van 1905 - zie cartouches "ANNO / 1905" - naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge) en uitgevoerd onder leiding van architect J. Viérin (Brugge).

Hier In De Draecke

Eekhoutstraat 5, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 16de eeuw.

Bogardenschool

Katelijnestraat 86-88, Brugge (West-Vlaanderen)

Gebouwencomplex met kern teruggaand tot de 16de eeuw, opgetrokken op U-vormige plattegrond rondom een binnentuin, afgesloten door een poortgebouwtje en smeedijzeren hek gebouwd in 1895 naar ontwerp van stadsarchitect C. De Wulf (Brugge).

Kasteel de la Faille

Minnewater 4, Brugge (West-Vlaanderen)

Het kasteel de la Faille is een landhuis in neogotische/ neo-Brugse stijl, naar ontwerp van architect Charles De Wulf (Brugge) gebouwd in 1893.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Mariastraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Georiënteerde, gotische kerk gelegen aan de oostzijde van de Mariastraat. Ten noorden en ten zuiden voormalig kerkhof afgeschaft in 1784; aan zuidkant is de naam Onze- Lieve-Vrouwekerkhof Zuid behouden, aan noordkant wordt naamgeving Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Noord in 1963 vervangen door Guido Gezelleplein, Aan oostzijde plantsoen grenzend aan de achtergevel van Gruuthuse. Voormalig kerkhof, aan noordkant afgeboord met lage arduinen muur, aan oostkant ingericht als parkje met leilinden en haagjes, bronzen beeld van de Spaanse humanist J.L. Vivès (1492-1540) van 1957 naar ontwerp van beeldhouwer R. Mateu (Spanje).

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, 44, Brugge (West-Vlaanderen)

Hospitaaldomein palend ten oosten aan de Maria- en Heilige-Geeststraat, ten zuidoosten aan de Reie, ten zuiden aan het Zonnekemeers, ten westen aan de Oostmeers, ten noorden aan de Goezeputstraat. Opgericht in de 12de eeuw op laaggelegen graslanden, tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk, naast de Mariapoort en net binnen de omwalling van 1127-1128.

Herenhuis Dautricourt de Spot

Ezelstraat 25, Brugge (West-Vlaanderen)

Samenstel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder leien schild- en zadeldaken, gebouwd als "Kunstige Herstelling" in 1903-1905 naar ontwerp van stadsarchitect C. De Wulf (Brugge). Neogotische, verankerde en gekanteelde gevel van baksteen op witstenen plint, geritmeerd door drie getrapte toppen.

Neobarok hoekpand

Koningin Elisabethlaan 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Neobarok hoekpand van "ANNO / 1902" - zie gevelstenen - naar ontwerp van architect C. De Wulf (Brugge).

Jonghof schuttersgilde Sint-Joris

Sint-Jorisstraat 33-35, Brugge (West-Vlaanderen)

Aan de straat bestaat het complex heden van links naar rechts uit: een neoclassicistisch breedhuis, gebouwd in 1852, een diephuis, in cartouche gedateerd "1541", en een breedhuis met neorenaissancegevel van 1903 naar ontwerp van architect C. De Wulf

Parochiekerk Sint-Gillis

Baliestraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Een van de vier bewaarde middeleeuwse stadskerken van Brugge. In oorsprong kruiskerk uit de 13de eeuw, in de 14de en 15de eeuw verbouwd en uitgebreid tot hallenkerk met kruisingtoren.

Stadswoning

Potterierei 74, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).

Samenstel van burgerhuizen

Katelijnestraat 66, Brugge (West-Vlaanderen)

Samenstel van twee diephuizen van samen vijf + zeven traveeën en twee bouwlagen onder twee parallelle zadeldaken (leien), met 18de-eeuwse kern, zie balklagen en dakconstructie bestaande uit schaargebinten en koningsstijl. Verankerde bakstenen trapgevels 7 treden + topstuk), resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1901 naar ontwerp van architect C. Dewulf (Brugge).

Parochiekerk Sint-Pieters-in-de-banden

Gemeenteplein zonder nummer, Oostkamp (West-Vlaanderen)

Parochiekerk van Oostkamp, toegewijd aan Sint-Pieters-in-de-banden. In oorsprong romaanse kerk, doch in de loop van de tijd grondig verbouwd en heden met hoofdzakelijk neogotisch uitzicht. Toren en orgel zijn beschermd als monument bij K.B. van respectievelijk 20/02/1939 en 25/03/1980. Georiënteerde hallenkerk, gelegen in het centrum van Oostkamp, tussen het kruispunt B

Sint-Janskerk

Wingensestraat zonder nummer, Oostkamp (West-Vlaanderen)

Wingensestraat z.nr., links van nr. 2. <italic>Sint-Janskerk</italic>. Parochiekerk van Hertsberge, toegewijd aan Sint-Jan de Evangelist. Gelegen aan de voornaamste dorpsweg van Hertsberge en als het ware recht geënt op de speciaal aangelegde Rapaertstraat. Gebouwd in 1892 en 1895 naar de ontwerpplannen van de Brugse architect Charles De Wulf (1865-1904) en geïnspireerd op de neogotiek. G

Pastorie van de Sint-Jansparochie van Hertsberge

Wingensestraat 2, Oostkamp (West-Vlaanderen)

Wingensestraat nr. 2. <italic>Pastorie</italic> van de Sint-Jansparochie van Hertsberge. Neogotische pastorie gelegen ten zuiden van de Sint-Janskerk (cf. z.nr., links van nr. 2), volgens het kadaster in 1894 gebouwd naar de ontwerpplannen van de Brugse architect Charles De Wulf (1865-1904), samen met de kerk (cf. z.nr., links van nr. 2) en het kerkhof (cf. z.nr.). Op 17 november 1891 sche