Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Baeckelmans, François

Details

Beschrijving

François en Louis Baeckelmans zijn typische vertegenwoordigers van het academische eclecticisme van de tweede helft van de 19e eeuw. François Baeckelmans volgde lessen aan de Antwerpse academie (1845-48) maar was als architect autodidact. In 1858 behaalde hij de Prijs van Rome en werd in 1867 corresponderend lid van de KCM. Tot het overlijden van Louis in 1871 werkten de broers Baeckelmans samen en bouwden zij in Antwerpen o.a. de neogotische Sint-Amanduskerk (1869-74) en het Gerechtshof (1871-74), een eclectisch gebouw met neorenaissance-inslag. François Baeckelmans bouwde verder verschillende scholen, woningen en kastelen, kloosters en kerken, o.a. de Sint-Janskerk in Borgerhout (1886-89, i.s.m. H. Beyaert), de Notre-Dame de Bon-Secours in Péruwelz (1887-93) en de Sint-Rochuskerk in Deurne (1891-93). Hij leidde van 1890 tot 1896 de restauratiewerken van de Antwerpse kathedraal. Vanaf 1886 onderwees hij architectuur aan de Antwerpse academie.

Uit de samenstelling van de grafkelder van de familie, gelegen in perk P van de Sint-Fredegandusbegraafplaats, blijkt dat François Baeckelmans was getrouwd met Louise Van Meerbeeck en dat ze twee zonen hadden, Jozef (°1881), die ook architect werd, en Paulus (°1889).

  • Stadsarchief Antwerpen, Begraafplaatsen, 807 # 386.
  • Verpoest L. 2003: Baeckelmans, Frans; Baeckelmans, Lodewijk, in: Van Loo, A. (red.): Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 133.

Ontwerper van

Parochiekerk Heilige Engelbertus en Bernardus

Humbeeksebaan 194 (Zemst)

Neogotisch gebouw van 1867.

Parochiekerk Sint-Stephanus

Hendrik Thumasplein zonder nummer (Zaventem)

De neogotische kerk, oorspronkelijk met omringend kerkhof, naar ontwerp van architect F. Baeckelmans en A. Capronnier (Schaarbeek), werd opgetrokken in de periode 1876-1879, ter vervanging van een oudere kerk. De nieuwe kerk werd kadastraal geregistreerd in 1879.

Klein Seminarie: gevels en bedaking van Sint-Thomas- en Sint-Michielsvleugel en omheiningsmuur

Bleekstraat 5 (Mechelen)

De gevels en daken van de neogotische Sint-Thomasvleugel (1893-1894, naar ontwerp van architect Frans Baeckelmans) en van de Sint-Michielsvleugel (1897-1898) zijn, samen met de gekanteelde omheiningsmuur langs de Zandpoortvest die beide vleugels verbindt, beschermd als monument.

Winkel

Vleminckveld 48 (Antwerpen)

Drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien) te dateren in het derde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde beschilderde lijstgevel met rechthoekige naar boven toe verkleinende vensters op lekdrempel van arduin.

Metropolitaanse kerk Sint-Rombouts

Sint-Romboutskerkhof zonder nummer (Mechelen)

De metropolitaanse kerk Sint-Rombouts te Mechelen, ook wel (verkeerdelijk) Sint-Romboutskathedraal genoemd, is beschermd als monument.

Sint-Pauluskerk en dominicanenklooster

Veemarkt zonder nummer (Antwerpen)

De Sint-Pauluskerk en het dominicanenklooster te Antwerpen, zijn beschermd als monument.

Pastorie van de Sint-Rochuskerk

Sint-Rochusstraat_DE 79 (Antwerpen)

Vrijstaande neogotische pastorie met ommuurde voortuin, van 1894 naar ontwerp van François Baeckelmans.

Neoclassicistisch herenhuis

Frankrijklei 113 (Antwerpen)

De neoclassicistische herenwoning werd in 1873 ontworpen door bouwmeester F. Baeckelmans voor Karel August Schmid-Kreglinger.

Sint-Pauluskerk en dominicanenklooster

Sint-Paulusplaats 15, Sint-Paulusplaats 20, Sint-Paulusstraat 8, Veemarkt zonder nummer, Veemarkt zonder nummer, Veemarkt zonder nummer (Antwerpen)

De Sint-Pauluskerk, het Predikherenpand en de Calvarieberg liggen ingeplant in het huizenblok dat omsloten wordt door de Veemarkt, de Nosestraat, de Sint-Paulusplaats, de Sint-Paulusstraat en de Zwartzustersstraat.

Klooster der grauwzusters

Korte Winkelstraat 28A, Lange Sint-Annastraat 5, Lange Sint-Annastraat 7 (Antwerpen)

Het klooster van de grauwzusters, sinds 1693 gevestigd in de Lange Sint-Annastraat, werd in drie fasen heropgebouwd in neotraditionele en neogotische stijl. Voor de eerste twee fasen uit 1886-1890 tekende François Baeckelmans, voor de derde fase uit 1909 Jules Bilmeyer. Gerenoveerd tot Rectoraat van de Universiteit Antwerpen door VBM Architecten in 2005-2006.

Spaans Gasthuis

Onder-den-Toren 14 (Mechelen)

Complex van gebouwen gerangschikt rondom een onregelmatige binnenplaats, sinds 1969 ingelijfd bij de Technische Scholen Mechelen.

Parochiekerk Sint-Antonius

Paardenmarkt 107 (Antwerpen)

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Antonius aan de Paardenmarkt.

Neoclassicistisch burgerhuis

Lange Nieuwstraat 49 (Antwerpen)

Herenhuis dat in kern minstens opklimt tot de eerste helft van de 18de eeuw, en in neoclassicistische stijl werd aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw. De arts Alexander Schobbens liet in 1874 de tweede verdieping toevoegen, naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans.

Stadswoning: winkelpui

Oude Koornmarkt 71 (Antwerpen)

De winkelpui van deze stadswoning is beschermd als monument.

Parochiekerk van Sint-Antonius

Paardenmarkt 107 (Antwerpen)

Aan de Paardenmarkt ligt de neogotische parochiekerk Sint-Antonius, die in 1910 werd gebouwd onder leiding van Jules P. Bilmeyer (1850-1920), ter vervanging van een in 1908 gesloopt kapucijnenkerkje van 1613.

Huis Den Kleinen Valk

Kipdorp 53 (Antwerpen)

Burgerhuis met traditionele kern opklimmend tot de 16de eeuw, in neoclassicistische stijl aangepast en verhoogd met een tweede verdieping naar een ontwerp door de architect Louis Baeckelmans uit 1866. Opdrachtgever van deze werken was de bankier Jean-Baptiste Van de Put (Antwerpen, 1824-Antwerpen, 1867), echtgenoot van Marie Catherine Heirman (Antwerpen 1826-Antwerpen, 1916).

Parochiekerk Sint-Jan

Sint-Janstraat 23, Sint-Janstraat 25 (Antwerpen)

Neoromaanse kerk uit 1887-1890 naar een ontwerp van 1883 van architecten Hendrik Beyaert en François Baeckelmans; sacristie van 1898-1899 naar ontwerp van Karel Toen.

Zaal Elckerlyc

Frankrijklei 85, Frankrijklei 87 (Antwerpen)

Feestzaal en theater gebouwd in opdracht van het Onze-Lieve-Vrouwecollege, naar een ontwerp door de architect Rie Haan uit 1955-1956, voltooid in 1957. Voor het nieuwbouwproject werd een herenhuis met koetshuis en stal en een aanpalend burgerhuis gesloopt, in 1881 ontworpen door architect Frans Baeckelmans voor graaf de Bergeyck.

Burgerhuis in neo-Vlaamse renaissancestijl

Justitiestraat 49, Sanderusstraat 26 (Antwerpen)

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1881. De bouwaanvraag werd ingediend door de broers Jean-Hubert en Georges Hanssens, mogelijk bedrijfsvennoten, en omvatte behalve de woning een nog bestaand pakhuis aan de parallelle Sanderusstraat.

Twee woningen uit een reeks

Kleinebeerstraat 10, Kleinebeerstraat 12, Kleinebeerstraat 6, Kleinebeerstraat 8 (Antwerpen)

De woningen op nummers 6 tot 12 maken deel uit van een groepsbebouwing uit 1892-1894 in opdracht van Graaf de Brouckhoven de Bergeyck naar ontwerp van architect François Baeckelmans.

Serie stadswoningen met houten winkelpuien

Prinsesstraat 38, Prinsesstraat 40, Prinsesstraat 44, Prinsesstraat 46, Prinsesstraat 48, Prinsesstraat 50 (Antwerpen)

Bepleisterde en beschilderde lijstgevels geritmeerd door kordons; rechthoekige vensters in geriemde omlijstingen met paneelwerk onderaan. Bewaarde houten winkelpuien.

Schoolgebouw

Verbondstraat 67 (Antwerpen)

Een opmerkelijk gebouw in de Verbondstraat is het schoolgebouw dat rond 1884 werd gerealiseerd naar ontwerp van architect F. Baeckelmans als onderdeel van het Instituut Onze-Lieve-Vrouw.

Stadswoning

Steenbokstraat 1, Steenbokstraat 1A (Antwerpen)

Deze woning maakt deel uit van een groepsbebouwing uit 1892 in opdracht van Graaf de Brouckhoven de Bergeyck naar ontwerp van architect François Baeckelmans.

Gerechtshof

Britselei 55 (Antwerpen)

Het gerechtsgebouw is beschermd als monument.

Hof van Hoogstraten en Hof van Coloma

Bleekstraat 5 (Mechelen)

Voormalig Hof van Hoogstraten en Hof van Coloma, heden samen zogenaamd Klein Seminarie, Aartsbisschoppelijke Humanioraschool.

Parochiekerk Sint-Rochus

Sint-Rochusstraat_DE 75 (Antwerpen)

Vrijstaande neogotische kruisbasiliek, gebouwd in 1892-1895 naar een ontwerp van François Baeckelmans ter vervanging van een houten hulpkerk uit 1887. Aan de oostzijde van de kerk een ommuurd kerkhof uit 1897-1899, vergroot in 1918 en 1920, en opgeheven in 1959 ten gunste van de nieuwe gemeentelijke begraafplaats "Ruggeveld".

Stadswoning

Oude Koornmarkt 71 (Antwerpen)

Winkelhuis gedateerd 1632, in het vierde kwart van de 19de eeuw verbouwd; de derde bouwlaag werd toegevoegd en de eerste bouwlaag werd omgevormd tot winkelpui in neorenaissancestijl.

Parochiekerk Sint-Jan

Sint-Janstraat 23-25 (Antwerpen)

De parochiekerk Sint-Jan is beschermd als monument.

Klooster van de paters redemptoristen

Hopland 47 (Antwerpen)

Het klooster van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser werd hier opgericht in 1857, en kreeg in 1885 een nieuw gevelfront en voorbouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl, naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans. De kloosterkerk werd gesloopt in 1971, het klooster gerenoveerd tot woon- en handelscomplex naar een ontwerp door de architecten Karel Beeck en Pat Heylen uit 2003-2004.

Herenhuis notaris Boone

Gasthuisstraat 60, Gasthuisstraat 62 (Turnhout)

Neoclassicistisch dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, naar ontwerp van Antwerps architect Baeckelmans uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

Ingang van schoolgebouw

Aalmoezenierstraat 66 (Antwerpen)

Voorbouw met inkomportaal en onderwijzerswoning van de lagere meisjesschool van de Sint-Andriesparochie. Gebouw met trapgevel in neogotische stijl naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1880. De bouwaanvraag werd ingediend door notaris en katholiek politicus Edmond Jules Victor Batkin.

Instituut Onze-Lieve-Vrouw

Amerikalei 38 (Antwerpen)

Neogotisch schoolgebouw met brede gevelwand van acht traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldaken, daterend van 1885 naar ontwerp van F.C. Baeckelmans.

Huis De Zonnewijzer

Keizerstraat 15 (Antwerpen)

Het herenhuis "de Sonnewijser", vormde in de 16de eeuw één patriciërswoning met het aanpalende hotel, die werd bewoond door burgemeester Nicolaas Rockox de oude. Aangepast in rococostijl na 1760, voegde François Baeckelmans in 1886 de tweede verdieping toe in opdracht Ludovic van de Werve d’Immerseel.

Samenstel van twee stadswoningen in neoclassicistische stijl

Grotebeerstraat 35, Grotebeerstraat 37 (Antwerpen)

Deze twee identieke, spiegelende woningen zijn gaaf bewaarde, verzorgde voorbeelden van de neoclassicistische stadswoningen die we in het laatste decennium van de 19de eeuw overal in Antwerpen in de in ontwikkeling zijnde wijken terug vinden.

Justitiepaleis

Britselei 55 (Antwerpen)

Het imposante gerechtsgebouw werd opgetrokken in 1871-74 in eclectische stijl met neorenaissance-inslag. Het oorspronkelijk ontwerp van L. Baeckelmans werd na diens dood voltooid onder leiding van F. Baeckelmans.

A.Z. Stuivenberg, ziekenhuis

Boerhaavestraat 18, Boerhaavestraat 20, Lange Beeldekensstraat 267, Pothoekstraat 109 (Antwerpen)

Het gasthuis was met zijn centrale dienstgebouwen en radiaal geplaatste, door tuinen omringde, ronde ziekenpaviljoenen een vooruitstrevend model voor de 19de-eeuwse ziekenhuisbouw. Het oorspronkelijk plan van F. Baeckelmans van 1872-73.

Pakhuis

Keizerstraat 68 (Antwerpen)

Pakhuis in eclectische stijl met neotraditionele inslag gebouwd in opdracht van de heer Van de Put, naar een ontwerp door Frans Stuyck uit 1877. Het gebouw behoort tot de vroege realisaties van de architect, die deze opdracht uitvoerde in dienst van de architect François Baeckelmans.

Hoekhuis

Kleine Kraaiwijk 14 (Antwerpen)

Hoekhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder afgesnuit zadeldak, naar ontwerp van F. Baeckelmans uit 1890. Pui met twee brede winkelramen in houten omlijsting.

Stadswoningen in neogotische stijl

Kleinebeerstraat 14, Kleinebeerstraat 16, Kleinebeerstraat 4 (Antwerpen)

Deze drie neogotische burgerhuizen maken deel uit van een groepsbebouwing uit 1892-1894 in opdracht van Graaf de Brouckhoven de Bergeyck naar ontwerp van architect François Baeckelmans.

Huis Sint-Jacop

Jodenstraat 20 (Antwerpen)

Burgerhuis met dubbelhuisopstand van oorspronkelijk twee bouwlagen, in laat- of neoclassicistische stijl uit de eerste helft van de 19de eeuw. De ongelijke traveeënindeling wijst wellicht op een traditionele, mogelijk 17de-eeuwse kern. Het pand werd in 1881 door de architect François Baeckelmans verhoogd met een tweede verdieping onder zadeldak, in opdracht van de neogotische kunstschilder Louis Hendrix (Peer, 1827-Antwerpen, 1888).

Drie stadswoningen

Zwartzustersstraat 3, Zwartzustersstraat 5, Zwartzustersstraat 7 (Antwerpen)

Drie rijhuizen met gecementeerde lijstgevels van respectievelijk drie en twee bouwlagen en van drie traveeën. Rechthoekige deuren en vensters, 19de-eeuwse aanpassingen.

Sint-Romboutskathedraal

Sint-Romboutskerkhof zonder nummer (Mechelen)

Parochiekerk opgetrokken vanaf de 13de eeuw en ingeplant in de stadskern, de monumentale westertoren domineert het stadsbeeld.

Parochiekerk Sint-Jan

Sint-Janstraat 23-25, Antwerpen (Antwerpen)

Neoromaanse kerk uit 1887-1890 naar een ontwerp van 1883 van architecten Hendrik Beyaert en François Baeckelmans; sacristie van 1898-1899 naar ontwerp van Karel Toen.

Parochiekerk Sint-Rochus en kerkhof

Sint-Rochusstraat_DE 75, Antwerpen (Antwerpen)

Vrijstaande neogotische kruisbasiliek, gebouwd in 1892-1895 naar een ontwerp van François Baeckelmans ter vervanging van een houten hulpkerk uit 1887. Aan de oostzijde van de kerk een ommuurd kerkhof uit 1897-1899, vergroot in 1918 en 1920, en opgeheven in 1959 ten gunste van de nieuwe gemeentelijke begraafplaats "Ruggeveld".

Pastorie van de Sint-Rochusparochie

Sint-Rochusstraat_DE 79, Antwerpen (Antwerpen)

Vrijstaande neogotische pastorie met ommuurde voortuin, van 1894 naar ontwerp van François Baeckelmans.

Herenhuis notaris Boone

Gasthuisstraat 60-62, Turnhout (Antwerpen)

Neoclassicistisch dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, naar ontwerp van Antwerps architect Baeckelmans uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

Schoolgebouw

Verbondstraat 67, Antwerpen (Antwerpen)

Een opmerkelijk gebouw in de Verbondstraat is het schoolgebouw dat rond 1884 werd gerealiseerd naar ontwerp van architect F. Baeckelmans als onderdeel van het Instituut Onze-Lieve-Vrouw.

Zaal Elckerlyc

Frankrijklei 85-87, Antwerpen (Antwerpen)

Feestzaal en theater gebouwd in opdracht van het Onze-Lieve-Vrouwecollege, naar een ontwerp door de architect Rie Haan uit 1955-1956, voltooid in 1957. Voor het nieuwbouwproject werd een herenhuis met koetshuis en stal en een aanpalend burgerhuis gesloopt, in 1881 ontworpen door architect Frans Baeckelmans voor graaf de Bergeyck.

Neoclassicistisch herenhuis

Frankrijklei 113, Antwerpen (Antwerpen)

De neoclassicistische herenwoning werd in 1873 ontworpen door bouwmeester F. Baeckelmans voor Karel August Schmid-Kreglinger.

Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Grotebeerstraat 35-37, Antwerpen (Antwerpen)

Deze twee identieke, spiegelende woningen zijn gaaf bewaarde, verzorgde voorbeelden van de neoclassicistische stadswoningen die we in het laatste decennium van de 19de eeuw overal in Antwerpen in de in ontwikkeling zijnde wijken terug vinden.

Muurschilderingen Bourgondische Kapel

Markgravestraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

Heraldische totaalbeschildering, 1497 gedateerd op het gewelf. Eerbetoon van de bouwheer Jan van Immerzeel, raadsman van hertog Maximiliaan, aan het Bourgondische hof.

Neoclassicistisch burgerhuis

Sint-Paulusstraat 39, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd in opdracht van de koopman Vermêer, naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1857.

Winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Prinsesstraat 38-40, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van oorspronkelijk drie gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl op de hoek van Prinsesstraat en Keizerstraat, naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1893. Het perceel werd voordien ingenomen door de gotische Broodjeskapel die in 1891 werd gesloopt voor de verbreding van de straat.

Klein Seminarie

Bleekstraat 5, Mechelen (Antwerpen)

Voormalig Hof van Hoogstraten en Hof van Coloma, heden samen zogenaamd Klein Seminarie, Aartsbisschoppelijke Humanioraschool.

Parochiekerk Sint-Stephanus

Hendrik Thumasplein zonder nummer, Zaventem (Vlaams-Brabant)

De neogotische kerk, oorspronkelijk met omringend kerkhof, naar ontwerp van architect F. Baeckelmans en A. Capronnier, opgetrokken in de periode 1876-1879, ter vervanging van een oudere kerk.

Parochiekerk Heilige Engelbertus en Bernardus

Humbeeksebaan 194, Zemst (Vlaams-Brabant)

Neogotisch gebouw van 1867, naar ontwerp van architect Baeckelmans, met een langgerekt, achterliggend, omhaagd kerkhof.

Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Kleine Kraaiwijk 14, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in neoclassicistische stijl op de hoek van Kleine Kraaiwijk en Nosestraat, gebouwd in opdracht van J. Van Gheem, naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1890.

Traditioneel pand uit 1632

Oude Koornmarkt 71, Antwerpen (Antwerpen)

In kern traditioneel pand door jaarankers gedateerd 1632. De weduwe Cols-Van de Put liet in 1881 door François Baeckelmans de winkelpui aanbrengen, en de heer A. Cols in 1887 de tweede verdieping door Henri Smits.

Sint-Pauluskerk en dominicanenklooster

Veemarkt zonder nummer, Sint-Paulusplaats 15, 20, Sint-Paulusstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

De Sint-Pauluskerk, het Predikherenpand en de Calvarieberg liggen ingeplant in het huizenblok dat omsloten wordt door de Veemarkt, de Nosestraat, de Sint-Paulusplaats, de Sint-Paulusstraat en de Zwartzustersstraat.

Breed- en diephuizen met traditionele kern

Zwartzustersstraat 3-7, Antwerpen (Antwerpen)

Breed- en diephuizen met traditionele kern die minstens opklimmen tot de 17de eeuw, en in neoclassicistische stijl werden aangepast in de 19de eeuw.

Meisjesschool Sint-Andriesparochie

Aalmoezenierstraat 66, Antwerpen (Antwerpen)

Voorbouw met inkomportaal en onderwijzerswoning van de lagere meisjesschool van de Sint-Andriesparochie. Gebouw met trapgevel in neogotische stijl naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1880. De bouwaanvraag werd ingediend door notaris en katholiek politicus Edmond Jules Victor Batkin.

Klooster van de paters redemptoristen

Hopland 47, Antwerpen (Antwerpen)

Het klooster van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser werd hier opgericht in 1857, en kreeg in 1885 een nieuw gevelfront en voorbouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl, naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans. De kloosterkerk werd gesloopt in 1971, het klooster gerenoveerd tot woon- en handelscomplex naar een ontwerp door de architecten Karel Beeck en Pat Heylen uit 2003-2004.

Sint-Jacop

Jodenstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis met dubbelhuisopstand van oorspronkelijk twee bouwlagen, in laat- of neoclassicistische stijl uit de eerste helft van de 19de eeuw. De ongelijke traveeënindeling wijst wellicht op een traditionele, mogelijk 17de-eeuwse kern.

De Sonnewijser

Keizerstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

Het herenhuis "de Sonnewijser", vormde in de 16de eeuw één patriciërswoning met het aanpalende hotel, die werd bewoond door burgemeester Nicolaas Rockox de oude. Aangepast in rococostijl na 1760, voegde François Baeckelmans in 1886 de tweede verdieping toe in opdracht Ludovic van de Werve d’Immerseel.

Pakhuis in eclectische stijl

Keizerstraat 68, Antwerpen (Antwerpen)

Pakhuis in eclectische stijl met neotraditionele inslag gebouwd in opdracht van de heer Van de Put, naar een ontwerp door Frans Stuyck uit 1877. Het gebouw behoort tot de vroege realisaties van de architect, die deze opdracht uitvoerde in dienst van de architect François Baeckelmans.

Den Kleinen Valk

Kipdorp 53, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis met traditionele kern opklimmend tot de 16de eeuw, in neoclassicistische stijl aangepast en verhoogd met een tweede verdieping naar een ontwerp door de architect Louis Baeckelmans uit 1866. Opdrachtgever van deze werken was de bankier Jean-Baptiste Van de Put (Antwerpen, 1824-Antwerpen, 1867), echtgenoot van Marie Catherine Heirman (Antwerpen 1826-Antwerpen, 1916).

Burgerhuis met laat-barokke poort

Lange Nieuwstraat 49, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis dat in kern minstens opklimt tot de eerste helft van de 18de eeuw, en in neoclassicistische stijl werd aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw. De arts Alexander Schobbens liet in 1874 de tweede verdieping toevoegen, naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans.

Klooster van de grauwzusters

Lange Sint-Annastraat 5-7, Korte Winkelstraat 28A, Antwerpen (Antwerpen)

Het klooster van de grauwzusters, sinds 1693 gevestigd in de Lange Sint-Annastraat, werd in drie fasen heropgebouwd in neotraditionele en neogotische stijl. Voor de eerste twee fasen uit 1886-1890 tekende François Baeckelmans, voor de derde fase uit 1909 Jules Bilmeyer. Gerenoveerd tot Rectoraat van de Universiteit Antwerpen door VBM Architecten in 2005-2006.

Spaans Gasthuis

Onder-den-Toren 14, Mechelen (Antwerpen)

Complex van gebouwen gerangschikt rondom een onregelmatige binnenplaats, sinds 1969 ingelijfd bij de Technische Scholen Mechelen.

Neoclassicistisch burgerhuis

Vleminckveld 48, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch burgerhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw, oorspronkelijk met dubbelhuisopstand. Verhoogd door Louis Baeckelmans in 1867, winkelpui door Gerardus Johannes Van den Berghe uit 1876-1877.

Instituut Onze-Lieve-Vrouw

Amerikalei 38, Antwerpen (Antwerpen)

Neogotisch schoolgebouw met brede gevelwand van acht traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldaken, daterend van 1885 naar ontwerp van F.C. Baeckelmans.

Gerechtshof

Britselei 55, Antwerpen (Antwerpen)

Het imposante gerechtsgebouw werd opgetrokken in 1871-74 in eclectische stijl met neorenaissance-inslag. Het oorspronkelijk ontwerp van L. Baeckelmans werd na diens dood voltooid onder leiding van F. Baeckelmans.

Samenstel van twee eclectische huizen

Frankrijklei 75-77, Antwerpen (Antwerpen)

Dit samenstel van twee eclectische, in spiegelend schema opgetrokken meergezinswoningen werd opgetrokken rond 1881, naar een bouwaanvraag getekend door F. Baeckelmans in opdracht van weduwe Sluyts-Lauwers.

Burgerhuis en pakhuis

Justitiestraat 49, Sanderusstraat 26, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1881. De bouwaanvraag werd ingediend door de broers Jean-Hubert en Georges Hanssens, mogelijk bedrijfsvennoten, en omvatte behalve de woning een nog bestaand pakhuis aan de parallelle Sanderusstraat.

Twee neoclassicistische burgerhuizen

Kleinebeerstraat 6-12, Antwerpen (Antwerpen)

De woningen op nummers 6 tot 12 maken deel uit van een groepsbebouwing uit 1892-1894 in opdracht van graaf Florimond de Brouchoven de Bergeyck naar ontwerp van architect François Baeckelmans. Van de neoclassicistische huizen uit de rij zijn er maar twee goed bewaard en dat zijn de nummers 6 en 12.

Burgerhuizen in neogotische stijl

Kleinebeerstraat 4, 14-16, Antwerpen (Antwerpen)

Deze drie neogotische burgerhuizen maken deel uit van een groepsbebouwing uit 1892-1894 in opdracht van graaf Florimond de Brouchoven de Bergeyck naar ontwerp van architect François Baeckelmans.

Stuivenberggasthuis

Lange Beeldekensstraat 267, Boerhaavestraat 18-20, Pothoekstraat 109, Antwerpen (Antwerpen)

Gasthuis met centrale dienstgebouwen en radiaal geplaatste, door tuinen omringde, ronde ziekenpaviljoenen, naar een ontwerp van François Baeckelmans van 1872-1873, in aangepaste vorm uitgevoerd door Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel in 1877-1884.

Metropolitaanse kerk Sint-Rombouts

Sint-Romboutskerkhof zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

Parochiekerk opgetrokken vanaf de 13de eeuw en ingeplant in de stadskern, de monumentale westertoren domineert het stadsbeeld.

Burgerhuis

Steenbokstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

Deze woning maakt deel uit van een groepsbebouwing uit 1892 in opdracht van graaf Florimond de Brouchoven de Bergeyck naar ontwerp van architect François Baeckelmans.

Parochiekerk Sint-Amandus

Van Kerckhovenstraat 35, Antwerpen (Antwerpen)

Vrijstaande, neogotische, driebeukige kruisbasiliek met toren, naar een ontwerp door de architect Louis Baeckelmans uit 1866, opgetrokken in 1869-1874. Vanaf 1871 werd de bouw geleid door de architect François Baeckelmans.

Patronaat van de Sint-Amandusparochie

Vliegenstraat 32, Antwerpen (Antwerpen)

Patronaat van de Sint-Amandusparochie gebouwd in opdracht van de Kerkfabriek, naar een ontwerp in neogotische stijl door de architect François Baeckelmans uit 1876. Het gebouw vervangt de voorlopige Sint-Amanduskapel uit 1864.

Uitvoerder van

Bourgondische Kapel

Markgravestraat 17 (Antwerpen)

Laatgotische huiskapel van het voormalige Hof van Immerseel, gebouwd in opdracht van schout en markgraaf Jan I van Immerseel, te dateren in de jaren 1490.

Bourgondische Kapel

Markgravestraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

Laatgotische huiskapel van het voormalige Hof van Immerseel, gebouwd in opdracht van schout en markgraaf Jan I van Immerseel, te dateren in de jaren 1490.