Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Dugardyn, Antoine

Details

Ontwerper van

Postgebouw

Grauwe Broedersstraat 1 (Diksmuide)

Het na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwde postgebouw te Diksmuide, is beschermd als monument.

Kartuizerinnenklooster

Kartuizerinnenstraat 4 (Brugge)

De bescherming als monument omvat het voormalig kartuizerinnenklooster.

Hoekhuis met trapgevels

Heilige-Geeststraat 1 (Brugge)

De bescherming als monument omvat het hoekhuis van de Heilige-Geeststraat met Sint-Salvatorskerkhof, bestaande uit een samenstel van twee herenhuizen opklimmend tot de 16de-17de eeuw.

Huis 't Hof Van Maldeghem: gevels en bedaking

Garenmarkt 5 (Brugge)

De gevels en bedaking van huis 't Hof Van Maldeghem te Brugge, zijn beschermd als monument.

Hotel Golf met omgeving

Elizabetlaan 43, Elizabetlaan 45 (Knokke-Heist)

Het voormalige Golf Hotel, sinds 1953 in gebruik als appartementencomplex Golf Residence, met omgevende duinhelling is beschermd als monument.

Villa Tregenna Hall

Windenvang 3 (Knokke-Heist)

De villa Tregenna Hall met omgevende tuin is beschermd als monument.

Ensemble van Dominicanenkerk, pandgang en pastorie

Dominicanenpad 2, Sparrendreef 91 (Knokke-Heist)

De Dominicanenkerk met pandgang, omgevende tuin en pastorij, is beschermd als monument.

Venetiaanse Gaanderijen, Thermae Palace en Nieuwe Koninklijke Gaanderij

Koningin Astridlaan 7, Parijsstraat 2, Zeedijk zonder nummer (Oostende)

De bescherming als monument omvat de Venetiaanse Gaanderijen, het Thermae Palace en de Nieuwe Koninklijke Gaanderij langs de Zeedijk.

Gemeentelijke basisschool

Roeselarestraat 59 (Staden)

Nr. 59. Gemeentelijke basisschool van 1921 n.o.v. A. Dugardyn (Brugge), destijds met een gesloten karakter met muur en poort aan de straat cf. prentbriefkaart. Renovatie in 1969 n.o.v. architect R. Vandenbulcke (Melle) o.m. verwijdering van de aandaken; sanerings- en uitbreidingswerken van de klassen n.o.v. Buro II (Roeselare) in 1999. N.W.-directeurswoning aan de straat en aansluitende W.-klass

Café

Havenstraat 11 (Brugge)

Havenstraat nr. 11. Café gebouwd in 1928 en ontworpen door architecten Luc Viérin en Antoine Dugardyn (Brugge). Baksteenbouw met witbeschilderde bepleistering op de begane grond en op de driezijdige erker. Boven de erker zit het dakvenster gevat in een puntgevel. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 902/1928.

Hoekhuis De Klaver

Ezelstraat 98 (Brugge)

Nr. 98/ Klaverstraat. Vroeger huis z.g. "De Klaver". Hoekhuis van twee/vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen), opgetrokken in 1753. Gewijzigd in 1914 n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge) o.m. door herstellen van de oorspronkelijke vensteromlijstingen op de bovenverd. en door inbrengen van de winkelpui. Verankerde bakstenen lijstgevel gecomb

Nieuwe Koninklijke Gaanderij

Zeedijk zonder nummer (Oostende)

* Zeedijk z.nr. De Nieuwe Koninklijke Gaanderij, betonnen wandelgalerij met rondbogen en gesloten achterwand naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) en Hennicq van 1955. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002.Na beschadiging tijdens de Tweede Wereldoorlog, o.m. ten gevolge van de uitbouw van de Atlantikwall, wordt de Zeedijk hersteld en/of opnieuw bebouwd. O.m. deze nieuw

Ommegangkapel

Ommegang Zuid zonder nummer (Staden)

Ommegang Zuid nr. 18 (aanpalend). Bij café "De barriere" aangebouwde ommegangkapel, vermoedelijk van 1923. In de geveltop, gestileerd wapenschild van Menen en plaatsnaam. Bas-reliëf met voorstelling van 'Jezus teruggevonden in de tempel'.

Ommegangkapel

Ommegang Noord zonder nummer (Staden)

Ommegang Noord z.nr./ Wulfswinkelstraat. Eerste ommegangkapel met bas-reliëf voorstellend 'de opdracht in de tempel'.

Gemeentehuis van Zonnebeke en postgebouw

Langemarkstraat 8 (Zonnebeke)

Nr. 8-10. Gemeentehuis en postgebouw n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge) van 1925, gelegen aan het marktplein. Eerste ontwerp van architect H. Hoste (Brugge) van 1922, opgevat als een architecturale tegenhanger van de O.-L.-Vrouwekerk; omwille van de modernistische bouwtrant afgewezen door de gemeenteraad die opteerde voor "eenen bouwtrant die meer in de smaak valt van onze bevolking: zoals o

Pastorie

Nieuwkapellestraat 2 (Diksmuide)

Nieuwkapellestraat nr. 2. Pastorie met voortuin (vernieuwde muur), in 1925 heropgebouwd n.o.v. architect Antoine Dugardyn (Brugge). Hoofdvolume van vijf traveeën en twee bouwlagen gevat tussen zijtrapgevels, links geflankeerd door lager volume met zijpuntgevel. Rechthoekige muuropeningen onder stenen lateien en korfbogige of getoogde boogvelden. Korfboogdeur, waarboven nis

Bel-etagewoning van 1925

Ezelpoort 10 (Brugge)

Ezelpoort nr. 10. Bel-etagewoning van 1925 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge). Eclectische, bakstenen lijstgevel in combinatie met natuursteen voor o.m. kozijnconstructies, lateien en de balusterleuning van het balkon. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 106/1925.

Parochiekerk Sint-Bavo

Dorpsstraat 47 (Staden)

Parochiekerk St.-Bavo Georiënteerd bedehuis met omringend ommuurd kerkhof. Bedevaartkerk O.-L.-Vrouw van Rozebeke.XII: vermoedelijke oprichting van een eerste stenen kerkgebouw. Over de bouwgeschiedenis van de voor-18de-eeuwse kerk zijn nauwelijks gegevens bekend. Mogelijk betrof het een kruiskerk met kruisingstoren.1382: de .slag bij Rozebeke. vormt een sterke stimulans voor de bedevaart naa

Stadswoning Hier was 't Groenhuys

Wollestraat 21 (Brugge)

Verankerde bakstenen trapgevel (9 trappen + topstuk) met gebruik van zandsteen voor kruis- en bolkozijnen, speklagen ter hoogte van de onder-, tussen- en bovendorpels en ornamenten als mascaron, cartouches en jaartal.

Stadswoning met trapgevel in Brugse neogotiek

Steenstraat 43 (Brugge)

Nr. 43. Diephuis van twee trav. en drie bouwl. onder zadeldak. Trapgevel in neo-Brugse stijl van "Jaar / 1923" cf. cartouches, n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge), i.pl.v. XIX-lijstgevel. Verankerde bakstenen trapgevel (6 tr. + topstuk met sfeerbekroning). Bovenverd. ingedeeld vlg. Brugse trav., type II, met lisenen steunend op drie natuurstenen consoles. Kruiskozijnen met maaswerkversiering i

Christus-Koningkerk, school en parochiaal centrum

Gerard Davidstraat 10, Gerard Davidstraat 2, Gerard Davidstraat 6 (Brugge)

Christus-Koningkerk, school en parochiaal centrum fasegewijs tot stand gekomen. Een noodkerk, naar ontwerp van architect A. Dugardyn, wordt in 1930 ingewijd. De architect krijgt onmiddellijk de opdracht tot het ontwerpen van een definitieve kerk, rekening houdend met het korte en brede perceel bouwgrond.

Villa Tregenna Hall

Windenvang 3 (Knokke-Heist)

Villa gebouwd in 1928 naar ontwerp van de West-Vlaamse architecten Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) en Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962). Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004.

Villa Roemah Passir

Prins Karellaan 42 (Knokke-Heist)

Prins Karellaan nr. 42/ Waalspad. Villa z.g. "Roemah Passir" in art-decostijl uit het tweede kwart van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect A. Dugardyn i.o.v. E. Lippens. Okergele baksteenbouw op plint in donkere baksteen.

Parochiekerk Sint-Elooi

Sint-Elooistraat zonder nummer (Zedelgem)

Georiënteerde zaalkerk in roze baksteen onder hoog zadeldak (leien) met koor, klokkentoren op de noordwesthoek en sacristie tegen het zuidkoor.

Calvariekapel

Ommegang Noord zonder nummer (Staden)

Ommegang Noord z.nr. Calvariekapel of H.Kruiskapel. Laatste kapel van de ommegang. Calvarie: groot beschilderd plaasteren Christusbeeld op dito kruis, l. en r. geflankeerd door gewitte beelden van resp. Maria en Johannes de Doper; sokkel als rotsimitatie (256).

Huis 't Hof Van Maldeghem

Garenmarkt 5 (Brugge)

★ Nr. 5. Z.g. "'T HOF VAN MALDEGHEM / HERSTELD IN MCMXI" cf. gevelsteen op r.gevel. Samenstel van drie diephuizen van resp. drie/twee, vier en één trav. en twee bouwl. onder zadeldaken (Vlaamse pannen), uit XVI cf. centrale gevel met vernieuwde cartouche "ANNO / 1568" + en dito gevelsteen met afbeelding van vogel op de middenpenant. L.trapgevel in 1877 gerestaureerd door architect G. Hano

Ommegangkapel

Ommegang Oost zonder nummer (Staden)

Ommegang Oost nr. 12 (bij de erftoegang). Ommegangkapel van 1896. In de geveltop, arduinen steen met wapenschild van Roeselare en banderollen met inscripties "Heilige (Maria) bid voor ons", "Rousselaere" en "1896". Bas-reliëf met voorstelling van 'de vlucht naar Egypte'.

Burgerhuis

Spinolarei 10 (Brugge)

Diephuis met enkelhuispostand; vier traveeën, souterrain en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning Sint-Joris

Academiestraat 9 (Brugge)

Nr. 9. Z.g. "Sint-Joris" cf. zandstenen naamcartouches. Diephuis van vier trav. en drie bouwl. onder zadeldak. Jaarcartouches 1603, echter XVIII A-uitzicht. Historiserende "Kunstige Herstelling" in 1913 n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge) o.m. plaatsen van gedeeltelijk houten winkelpui met entresol; opschrift "huilerie brugeoise". Tijdens restauratie verdwijnt XIII-kelder met twee beuken, vijf

Saint George Anglican Church

Zoutelaan 77 (Knokke-Heist)

Zoutelaan nr. 77/ Nieuwpoortstraat/ Franspad. Z.g. "St. George Anglican Church", kerkje met neogotische inslag van 1911 naar ontwerp van architect Dugardyn en uitgevoerd door aannemer C. Deckers (Knokke). Wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers aangewend als paardenstal. Erna ook nog een tijdje als stalling gebruikt door het Belgisch leger. In 1926 wordt een galerij bijgebouwd ter

Herenhuis van 1840

Garenmarkt 9 (Brugge)

Nr. 9. Neoclassicistisch getint herenhuis van 1840 van acht trav. en twee en een halve bouwl. onder schilddak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, oorspronkelijk voorzien van een hoekrisaliet l. met rondbogige koetspoort (Fig. XII), in 1924 - na aankoop door de zusters franciscanessen - vervangen door een venster cf. bouw van een kapel binnenin n.o.v. architect A. Dug

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoningen

Muntplein 2 (Brugge)

Nrs. 2-3. Samenstel van twee panden op L-vormige plattegrond, in 1926 n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge) bijeengevoegd. L., diephuis met XVI-XVII-kern. Verfraaiende "Kunstige Herstelling" van 1892: optrekken van afhankelijkheid r. en bekronen met kleine trapgevel (2 tr. + topstuk). R., tot 1926 breedhuis met XIX-lijstgevel van twee bouwl. Deels verankerde, witbeschilderde bakstenen lijstgevel

Geen afbeelding beschikbaar

Kartuizerinnenklooster

Kartuizerinnenstraat 2, Kartuizerinnenstraat 4 (Brugge)

Nr. 4. Kartuizerinnenklooster. Het klooster is geleidelijk gebouwd en uitgebreid en beslaat een ruime oppervlakte in de huidige Kartuizerinnenstraat en Oude Burg (fig. 99). Van 1575 tot 1783 klooster. Vervolgens opeenvolgende functies. Thans administratie van het OCMW. 1575: aankopen van enkele huizen aan de Oude Burg en de Ser Gillisdopstraat. 1578: gedwongen verlaten van hun klooster Sint-Anna

Sint-Aloysiuscollege

Wilgendijk 30 (Diksmuide)

Sint-Aloysiuscollege, heropgebouwd in de jaren 1920 en deels in de jaren 1940; tevens recente uitbreiding. Het in 1859 gestichte college - vanaf het begin in aangekochte huizen aan de Wilgendijk ondergebracht - werd tijdens de Eerste Wereldoorlog verwoest en in de jaren 1920 (inhuldiging in 1926) heropgebouwd n.o.v. architect Antoine Dugardyn (Brugge).

Villa Les Saules

Zwitserspad 3 (Knokke-Heist)

Zwitserspad nr. 3. Villa z.g. "Les Saules" in cottage- en art-decogetinte stijl van 1933 naar ontwerp van architect A. Dugardyn; uitgebreid in 1934 (veranda) door dezelfde architect, waarbij de vroegere buitenmuur wordt geïntegreerd. Bepleisterde baksteenbouw op onbeschilderde sokkel. Overzichtelijk volume met eenvoudige vlakken. Gevelveld met soort 'uilegat' in top. Reliëfcassette boven inkom m

Parochiekerk Sint-Petrus

Sint-Pietersplein 10 (Diksmuide)

Heropgebouwde parochiekerk toegewijd aan Sint-Petrus. Georiënteerde kerk, gelegen in een omringend kerkhof.

Geen afbeelding beschikbaar

Twee herenhuizen

Heilige-Geeststraat 1 (Brugge)

Nr. 1/ Sint-Salvatorskerkhof. Samenstel van twee diephuizen van vijf trav. en twee bouwl. en een breedhuis op L-vormige plattegrond met binnenplaats, tevens toegankelijk via het Sint-Salvatorskerkhof, onder zadeldaken (Vlaamse pannen) uit XVII. 1927: verfraaiing van de gevels in neobarokke stijl n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge) o.m. aanpassen van licht getoogde vensters tot rechth. onder ge

Gemeentehuis van Westrozebeke

Dorpsstraat 43 (Staden)

Z.nr. Voormalig Gemeentehuis van 1921. Voor W.O. I: de gemeenteraadszittingen vinden plaats in herberg .Gemeentehuis. aan de Dorpsstraat. 1921: bouw van een gemeentehuis als dominerend pand aan de nieuw gevormde J. Dewindeplaats, dit n.o.v. gemeentelijk bouwkundige A. Dugardyn (Brugge), in een regionalistische interpretatie van de traditionele baksteenarchitectuur. 1974-1976: restaurat

Gemeenteschool

Vijfwegenstraat 15 (Staden)

Nr. 15. Gemeenteschool. Na W.O. I, in 1921, bouw van een nieuw schoolcomplex n.o.v. A. Dugardyn (Brugge). Ca. 1970, renovatie van de directeurswoning met weglating van typische wederopbouwelementen zoals aandaken, dakvenster in tuitgevel en houten kruiskozijnen met kleine roedeverdeling en beluikte benedenvakken. Directeurswoning nu in gebruik als gemeentelijke bibliotheek. Eind jaren 1

Samenstel van twee burgerhuizen in eclectische stijl

Gulden-Vlieslaan 17, Gulden-Vlieslaan 18 (Brugge)

Nrs. 17-18. Samenstel van twee eclectische enkelhuizen van elk één brede en één smalle trav. en drie bouwl. onder zadeldak, gebouwd vlg. spiegelend schema in 1896 n.o.v. "RE BUYCK / ARCHITECT / BRUGES" cf. inscriptie in plint; bouwplan slechts gedeeltelijk uitgevoerd. In 1934 gewijzigd aan nr. 17 door het toevoegen van de erkervormige uitbouw (tweede bouwl.) n.o.v. architect A. Dugardyn (B

Winkel

Rijselstraat 5 (Ieper)

Winkelhuis naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) van 1922.

Burgerhuis

Dorpsstraat 54 (Staden)

Nr. 54. Burgerhuis met achterliggend begrint erf met stalling en aan de straat, cichorei-ast. Dubbelhuis van 1920 n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge); drie trav. + l.poorttrav. en twee bouwl. onder pannen zadeldak (n // straat); rode baksteenbouw boven arduinen plint, verlevendigd d.m.v. witgeschilderde gecementeerde banden. L.- en r.trav. oplopend in trapgevel. Getoogde muuropeningen; vernieu

Herberg De (Groote) Hollander

Huidenvettersplein 12 (Brugge)

Nr. 12. Z.g. "De (Groote) Hollander". Breedhuis van vier trav. en twee bouwl. onder leien zadeldak, in kern opklimmend tot XVII, vlg. L. Devliegher van 1648.Op het bij nr. 10-11 vermelde schilderij is het pand voorzien van twee trapgevels; beide topgevels zijn i.l.v. XIX vervangen door een doorlopende lijstgevel met opschrift "ESTAMINET LA VACHE" cf. archieffoto's en erop

Postgebouw

Grauwe Broedersstraat 1 (Diksmuide)

Gelegen aan de Handzamevaart. Postgebouw heropgebouwd tussen 1921-1928 naar ontwerp van architecten Luc Viérin en Antoine Dugardyn (Brugge). Dit postgebouw, zie verzorgd ijzeren uithangbord, werd gebouwd ter vervanging van het zogenaamde "Spaanse huis" of het "Huis der Spaanse Kapiteins", een 16de-eeuwse patriciërswoning met dienstgebouwen, stallingen, achthoekige toren en een ommuurde tuin, een voormalige residentie van de Spaanse gouverneur.

Parochiekerk Sint-Theresia, Bredene-Duinen

Hendrik Consciencelaan zonder nummer (Bredene)

Kerk samen met de Vrije Basisschool Duinen met klooster en bijhorende, voorma­lige noodkerk zogenaamd "Cruysduyne" gelegen op terrein begrensd door de Hendrik Conscience-, Peter Benoit-, Prins Karel- en Prinses Marie-Josélaan.

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis Sint-Jacob

Moerstraat 40 (Brugge)

Nr. 40. Z.g. "st. jacob" cf. gevelsteen. Samenstel van een breed- en diephuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). R. oudere kern aanwezig cf. balklagen, aangepast in XVIII cf. aankleding met o.m. Lodewijk XVI-schouw aan straatzijde. "Kunstige Herstelling" van 1928 n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge). 1997-1998: verbouwing van het interieur l. n.o.v. architect I. Verm

Vrije basisschool De Leeuw

Sint-Elooistraat zonder nummer (Zedelgem)

Opgericht in 1950 als jongensschool ten behoeve van de groeiende wijk Sint-Elooi. Architect Antoine Dugardyn (Brugge) ontwerpt een schoolgebouw met feestzaal.

Gemeentehuis van Wijtschate

St.-Medardusplein 1 (Heuvelland)

Nr. 1, 2, 3. Voormalig gemeentehuis. Imposant gebouw n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge) van 1926: plannen ontworpen door architect H. Leborgne (Charleroi) werden niet uitgevoerd. Breedhuis van zeven trav. en twee bouwl. + l. en r. lagere gedeelten van één trav. en twee korfboogpoorten. Verankerde gele baksteenbouw; arduin voor plint, sierelementen, kozijnconstructies, onderdorpels en bordess

Gemeenteschool

Groignestraat 6 (Diksmuide)

Groignestraat nr. 6. Voormalige gemeenteschool, in de jaren 1920 heropgebouwd n.o.v. architect Antoine Dugardyn (Brugge). Langgestrekt volume langs de Groignestraat, met centraal onderwijzerswoning links geflankeerd door lage klasvleugel en rechts door korte klasvleugel.Wederopbouwarchitectuur met een gestileerde regionale inslag cf. het deurrisaliet van de woning oplopend in tuitgevel en

Golf Hotel

Elizabetlaan 43, Elizabetlaan 45 (Knokke-Heist)

Voormalig "Golf Hotel", gebouwd in 1913 naar ontwerp van architect Adolphe Pirenne (Brussel, 1876-1932) en in 1928 aanzienlijk uitgebreid door de architecten Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) en Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962). Verbouwd in 1953 door architect Florimond Vervalcke (Knokke) en vanaf dan tot heden in gebruik als appartementencomplex gekend als "Golf Residence" of "Golf Residentie". Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/12/2003.

Kasteel Macieberg

Fabiolalaan 2 (Oostkamp)

Kasteel "Macieberg", thans ingericht als de Freinetschool Klimop. Historische kasteelsite gelegen op de hoek met de Loppemsestraat. Oorspronkelijk bereikbaar via een centrale toegang bestaande uit twee bakstenen pijlers met arduinen dekblad, waaraan een smeedijzeren hekken is bevestigd. Voorheen is het kasteel verbonden met het centrum v

Pastorie

Dorpsstraat 56 (Staden)

Nr. 56. Pastorie van 1922 n.o.v. A. Dugardyn (Brugge). Dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder pannen zadeldak (n // straat); + twee l.trav. onder lager zadeldak en r.poortdoorgang. Gele baksteenbouw boven arduinen plint. Aanknopend bij de streekeigen baksteenarchitectuur o.m. getrapte dakvenster en zijgevels, aflijnende fries met dropmotief en rechte vensters ingeschreven in een korfboog

Pastorie

Oudekapellestraat 16 (Diksmuide)

Oudekapellestraat nr. 16. Voormalige pastorie heropgebouwd in de jaren 1920 n.o.v. architect Antoine Dugardyn (Brugge). Sober geelbakstenen dubbelhuis van twee bouwlagen onder pannen zadeldak (zijgevels afgelijnd d.m.v. verzorgde gootlijst), zijgevels als trapgevels. Rechthoekige muuropeningen onder arduinen lateien, onder uitgewerkte ontlastingsbogen. Vernieuwd houtwerk.

Villa 't Lammeke Gods

Lammekenslaan 20 (Knokke-Heist)

Lammekenslaan nr. 20. Z.g. "'t Lammeke Gods", grote in ruime tuin gelegen villa in cottage- en landelijke stijl uit ca. het midden van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect A. Dugardyn en uitgevoerd door aannemer G. Mergaert-L. Degroote (Knokke). Witgeschilderde baksteenbouw op zwarte plint. Natuurstenen bas-reliëf met voorstelling van lam boven trappartij.

Klooster van de zusters van Maria van Pittem en vrije basisschool

Pastorieweg 2, Pastorieweg 4 (Brugge)

Pastorieweg nrs. 2-4 vormt een hoek met de Boogschutterslaan. Klooster van de zusters van Maria van Pittem en aanpalende vrije basisschool. De oudste gebouwen, ontworpen door architect Antoine Dugardyn (Brugge), dateren van 1925 en 1929-1930. Het klooster en bijhorende meisjesschool waren voordien gevestigd aan de Moerkerkse Steenweg (cf. nr. 395). Toen de school in 1925 aan uitbreiding to

Herberg op de hoek bij 18-Oktoberstraat

Torhoutse Steenweg 1 (Brugge)

Torhoutse Steenweg nr. 1. Hoekpand bij 18-Oktoberstraat. Gebouwd als herberg in 1936 naar ontwep van architect Antoine Dugardyn (Brugge). Lijstgevel met roodbakstenen onderbouw en geelbakstenen bovenbouw. Dominerende als erker uitgewerkte hoektravee. Bewaard schrijnwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 112/1936.

Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

Nieuwkapellestraat 46 (Diksmuide)

Nieuwkapellestraat nr. 46. Heropgebouwde parochiekerk toegewijd aan Sint-Jan-de-Doper. Georiënteerd bedehuis te midden van een kerkhof met een dubbele rij linden. Laag bakstenen muurtje (Nieuwkapellestraat), ijzeren toegangshekken tussen pijlers; hogere muur als scheiding met pastorietuin (cf. Oudekapellestraat nr. 16). Bewaarde grafmonumenten, o.m. neogot

Ensemble van Dominicanenkerk, pandgang en pastorie

Dominicanenpad 2, Sparrendreef 91 (Knokke-Heist)

Ensemble van Dominicanenkerk, pandgang en pastorij, opgetrokken in de periode 1925-1929 naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) in samenwerking met zijn zoon Luc Viérin (Kortrijk, 1903-1979); architect Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962) is medeontwerper van de pandgang. Kerk, pandgang, tuin en pastorij beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004.

Dijkvilla van 1938

Zeedijk 27 (Brugge)

Zeedijk nr. 27. Dijkvilla gebouwd naar een ontwerp van de Brugse architect Antoine Dugardyn van 1938. Oranje baksteenbouw onder vrij steil zadeldak met Vlaamse pannen. Centraal een torenachtige uitbouw van twee bouwlagen tussen twee rondboogvensters. Zijgevel met erkeruitbouw. Vernieuwd schrijnwerk, oorspronkelijk voorzien van kleine roedeverdelingen cf. oude foto. PROVINCIALE BIBLIOTHE

Eclectisch burgerhuis

Stationsstraat 26 (Ieper)

Ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) van circa 1922. Met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel, verhoogd met art-decogetinte siermotieven.

Stadswoning

Wollestraat 31A, Wollestraat 31B (Brugge)

Nr. 31A-B. Breedhuis van zes trav. en twee bouwl. + entresol onder gemansardeerd zadeldak (Vlaamse pannen). Huidige gevel n.o.v. architect A. Dugardyn van 1913 i.pl.v. rijkelijk uitgewerkte lijstgevel van 1868. L.g. vervangt een eenvoudige lijstgevel van 1828 i.pl.v. het "Wulhuus" teruggaand op een gotische constructie. Verankerde baksteenbouw met twee in- en uitgezwenkte toppen getypeerd door e

Eenheidsbebouwing van negen arbeiderswoningen

Sint-Veerleplein 1, Sint-Veerleplein 2, Sint-Veerleplein 3, Sint-Veerleplein 4, Sint-Veerleplein 5, Sint-Veerleplein 6, Sint-Veerleplein 7, Sint-Veerleplein 8, Sint-Veerleplein 9 (Diksmuide)

Eenvoudige bakstenen diephuizen van één bouwlaag, gebouwd in de jaren 1920 naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn.

Villa Windevang

Windenvang 5 (Knokke-Heist)

Windevang nr. 5. Z.g. "Windevang", grote ommuurde villa aanleunend bij de eerder landelijke of regionalistische stijl, gebouwd in 1928 naar ontwerp van architecten J. Viérin en Dugardyn, gelegen op een onregelmatig terrein. Twee toegangen, o.m. zijde Caddiespad een poortgebouw met grote korfboogvormige inkom. Pand vormt een hoek d.m.v. twee haaks aan elkaar gebouwde vleugels; een centrale trap l

Burgerhuis van 1923

Ezelpoort 1 (Brugge)

Ezelpoort nr. 1/ Koningin Elisabethlaan. Burgerhuis van 1923 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge). Traditionele bakstenen, neobarok-getinte gevel in combinatie met natuursteen voor ornamentiek. Hoektravee uitgewerkt als toren hierop aansluitend een trapgevel met dominerende erker. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 747/1923.

Eenheidsbebouwing

Vandenpeereboomplein 29, Vandenpeereboomplein 31 (Ieper)

Eenheidsbebouwing oorspronkelijk respectievelijk met herberg, winkel- en burgerhuis, naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) van 1923.

Woning De Haan of De Sterre met de drie Kaukens

Vlamingstraat 38, Vlamingstraat 40 (Brugge)

Nr. 38-40. Eertijds z.g. "De Haan" of "De Sterre met de drie Kaukens". Houten puntgevel opgetrokken in 1963 n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge), een vrije kopie van de vroegere gevel van 1542 op deze plaats gekend door de afbeelding op de achtergrond van het portret van Jacquemyne Buick door P. Pourbus (1551). De houten gevel afgebeeld op Marcus Gerards (1562) wordt i.l.v. XVII vervangen door

Twee woonhuizen en garage Ste-Christophe

Blankenbergse Steenweg 43, Blankenbergse Steenweg 45 (Brugge)

Blankenbergse Steenweg nrs. 41-45. Gevelrij van 1934 naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn (Brugge). Bestaande uit twee gelijkaardige woonhuizen en de voormalige garage "Ste-Christophe". Historiserende gevels met enige invloed van de interbellumstijl. Gelijkaardige gevelrij cf. Oostendse Steenweg nrs. 10-14. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 497/1934.

Villa

Bosstraat 59 (Sint-Martens-Latem)

Ruime villa in gebogen vorm, gebouwd in 1932 als buitenverblijf van de familie de Hemptinne door de Brugse architect A. Dugardyn en gekenmerkt door zijn modern regionale stijl, hier met dakvensters en -kapellen met barokke in- en uitgezwenkte top.

Geen afbeelding beschikbaar

Breidelstraat

Breidelstraat (Brugge)

Van Markt naar Burg. Vanaf de 12de eeuw zogenaamd "Hofbrugge" naar de brug over de vroegere verbinding Reie-Kraanrei; circa 1793 verdwijnen beide naar aanleiding van infrastructuurwerken. In hetzelfde kader, sloop van de middeleeuwse waterhal ter hoogte van de oostelijke Markthoek. Huidige straatnaam sinds de 15de eeuw, verwijst naar de "breiel" of leuning van de "Hofbrugge".

Geen afbeelding beschikbaar

Dweersstraat

Dweersstraat (Brugge)

Van Noordzand- naar Zuidzandstraat. Eerste vermelding in 1248 als dwarse verbinding tussen twee hoofdstraten.

Geen afbeelding beschikbaar

Kleine Sint-Amandsstraat

Kleine Sint-Amandsstraat (Brugge)

Van Sint-Amands- tot Steenstraat. Naam afgeleid van de voormalige Sint-Amandskapel tot 1817 gelegen op de hoek met de Sint-Amandsstraat. Doorsteek met hotelfunctie en secondaire handelsactiviteiten; teruggaand op 14de-eeuwse handelsactiviteiten.

Geen afbeelding beschikbaar

Korte Zilverstraat

Korte Zilverstraat (Brugge)

Van Sint-Amands- tot Zilverstraat. Naamgeving, zie Zilverstraat. Voornamelijk woonfunctie, doch ook commerciële en horeca-activiteiten. Rechte, gekasseide straat. Op hoek met Zilverstraat gedomineerd door bakstenen bioscoopcomplex Kennedy-Richelieu van 1946 naar ontwerp van architecten A. Dugardyn, J. Lansoght en R. Soetewey (Brugge).

Geen afbeelding beschikbaar

Binnenhof

Binnenhof (Knokke-Heist)

Gebogen laan ten oosten van de Elisabetlaan die lusvormig aansluit bij de Lammekenslaan. Gelegen doorheen de hoge Blinckaertduin, met 16,5 m boven de zeespiegel de op één na hoogste duin na de Hoge Hul (18,5 m), behorend tot de zogenaamde "Brabantse Panne".

Geen afbeelding beschikbaar

Pottenmakersstraat

Pottenmakersstraat (Brugge)

Van Sint-Joris- naar Ezelstraat, parallel met de rei zogenaamd Pottenmakersrei. De benaming, in zwang sinds de eerste helft van de 14de eeuw, is ontleend aan de aanwezigheid van verschillende pottenmakers.

Geen afbeelding beschikbaar

Julius en Maurits Sabbestraat

Julius en Maurits Sabbestraat (Brugge)

Van Langerei naar Calvariebergstraat, voorheen zogenaamd "Knolstraat", een korte aardeweg beginnend bij de Langerei en lopend doorheen blekerijvelden en weiden onder meer leidend naar een mouterij; nog bewaarde gracht achter huizen aan de oostkant.

Geen afbeelding beschikbaar

Kleine Nieuwstraat

Kleine Nieuwstraat (Brugge)

Van Langerei naar Baliestraat. Reeds vermeld in 1400, in de 15de eeuw ook "Krijschersstraat" genoemd naar rouwende lijkbegeleiders. Voorheen enkel als "Nieuwstraat" aangeduid, vanaf eind 18de eeuw als Kleine Nieuwstraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Gentpoortstraat

Gentpoortstraat (Brugge)

Van Schaarstraat naar Gentpoort. Benaming, in gebruik sinds het eerste kwart van de 19de eeuw, verwijst naar de nabijgelegen Gentpoort; voordien onderdeel van de Nieuwe Gentweg.

Geen afbeelding beschikbaar

Predikherenstraat

Predikherenstraat (Brugge)

Van Braamberg- naar Langestraat. Vóór het uitgraven van de Coupure is straat vanaf Witteleertouwersstraat zogenaamd "Jacobijnenstraat" zie kaart van Marcus Gerards (1562); huidige naam, verwijst naar het nabijgelegen 13de-eeuws predikherenklooster zie Langestraat nummer 34.

Geen afbeelding beschikbaar

Zedelgem

Zedelgem (Zedelgem)

De hoofdgemeente Zedelgem telt 7479 inwoners (01/01/2010) en heeft een oppervlakte van 15,34 km². Sinds 1 januari 1977 vormt Zedelgem, samen met Aartrijke, Loppem en Veldegem de fusiegemeente Zedelgem.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Elooistraat

Sint-Elooistraat (Zedelgem)

Maakt deel uit van de wijk De Leeuw of de parochie Sint-Elooi. De straat maakt in een bocht van 90° de verbinding tussen de Torhoutsesteenweg en de Ruddervoordsestraat.

Sint-Jozefswijk

Cornelis Everaartstraat, Gandhiplein, Hippoliet van Peenestraat, Jacob van Maerlantstraat, Jan Frans Willemsstraat, Karel Mirystraat, Landjuwelenstraat, Merelstraat, Rozenpad, Sint-Jozefsstraat, Tijl Uilenspiegelstraat, Vier-Heemskinderenstraat (Brugge)

Sociale woonwijk van de Brugse Goedkope Woningen, gebouwd tussen 1933 en 1978.

Parochiekerk Sint-Elooi

Sint-Elooistraat zonder nummer, Zedelgem (West-Vlaanderen)

Georiënteerde zaalkerk in roze baksteen onder hoog zadeldak (leien) met koor, klokkentoren op de noordwesthoek en sacristie tegen het zuidkoor.

Vrije basisschool De Leeuw

Sint-Elooistraat 25, Zedelgem (West-Vlaanderen)

Opgericht in 1950 als jongensschool ten behoeve van de groeiende wijk Sint-Elooi. Architect Antoine Dugardyn (Brugge) ontwerpt een schoolgebouw met feestzaal.

Huis Sint-Joris

Academiestraat 9, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Jaarcartouches 1603, echter uitzicht uit de eerste helft van de 18de eeuw. Historiserende "Kunstige Herstelling" in 1913 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) onder meer plaatsen van gedeeltelijk houten winkelpui met entresol; opschrift "huilerie brugeoise".

Hoekhuis met trapgevels

Heilige-Geeststraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Samenstel van twee diephuizen van vijf traveeën en twee bouwlagen en een breedhuis op L-vormige plattegrond met binnenplaats, tevens toegankelijk via het Sint-Salvatorskerkhof, onder zadeldaken (Vlaamse pannen) uit de 17de eeuw.

Kartuizerinnenklooster

Kartuizerinnenstraat 2-4, Brugge (West-Vlaanderen)

Het klooster is geleidelijk gebouwd en uitgebreid en beslaat een ruime oppervlakte in de huidige Kartuizerinnenstraat en Oude Burg. Van 1575 tot 1783 klooster. Vervolgens opeenvolgende functies. Thans administratie van het OCMW.

Huis Sint-Jacob

Moerstraat 40, Brugge (West-Vlaanderen)

Samenstel van een breed- en diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Rechts oudere kern aanwezig, zie balklagen, aangepast in de 18de eeuw.

Stadswoningen

Muntplein 1, 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Samenstel van twee panden op L-vormige plattegrond, in 1926 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) bijeengevoegd.

Burgerhuis

Spinolarei 10, Brugge (West-Vlaanderen)

Huis van vier traveeën met souterrain en twee bouwlagen onder zadeldak.

Stadswoning met trapgevel

Steenstraat 43, Brugge (West-Vlaanderen)

Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Trapgevel in neo-Brugse stijl van "Jaar / 1923", zie cartouches, naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge), in plaats van 19de-eeuwse lijstgevel.

Huis De Haan of De Sterre met de drie Kaukens

Vlamingstraat 38-40, Brugge (West-Vlaanderen)

Houten puntgevel opgetrokken in 1963 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge).

Stadswoning Hier was 't Groenhuys

Wollestraat 21, Brugge (West-Vlaanderen)

Verankerde bakstenen trapgevel (9 trappen + topstuk) met gebruik van zandsteen voor kruis- en bolkozijnen, speklagen ter hoogte van de onder-, tussen- en bovendorpels en ornamenten als mascaron, cartouches en jaartal.

Stadswoning

Wollestraat 31A-B, Brugge (West-Vlaanderen)

Huis van zes traveeën en twee bouwlagen + entresol onder gemansardeerd zadeldak (Vlaamse pannen). Huidige gevel naar ontwerp van architect A. Dugardyn van 1913 in plaats van rijkelijk uitgewerkte lijstgevel van 1868.

Geen afbeelding beschikbaar

Cinema Kennedy-Richelieu

Zilverstraat 14, Brugge (West-Vlaanderen)

Eclectisch bakstenen complex van negen traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, rechts doorbroken door twee trapgevels (12 treden + topstuk), ontworpen in 1946 door de Brugse architecten J. Lansoght, R. Soetewey en A. Dugardyn in plaats van gelijkaardige gevelopstand van 1861.

Eenheidsbebouwing

Vandenpeereboomplein 29-33, Ieper (West-Vlaanderen)

Eenheidsbebouwing oorspronkelijk respectievelijk met herberg, winkel- en burgerhuis, naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) van 1923.

Winkel

Rijselstraat 5, Ieper (West-Vlaanderen)

Winkelhuis naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) van 1922.

Eclectisch burgerhuis

Stationsstraat 26, Ieper (West-Vlaanderen)

Ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) van circa 1922. Met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel, verhoogd met art-decogetinte siermotieven.

Gemeentehuis van Wijtschate

St.-Medardusplein 1, 2, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Nr. 1, 2, 3. Voormalig gemeentehuis. Imposant gebouw n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge) van 1926: plannen ontworpen door architect H. Leborgne (Charleroi) werden niet uitgevoerd. Breedhuis van zeven trav. en twee bouwl. + l. en r. lagere gedeelten van één trav. en twee korfboogpoorten. Verankerde gele baksteenbouw; arduin voor plint, sierelementen, kozijnconstructies, onderdorpels en bordess

Gemeentehuis van Zonnebeke en postgebouw

Langemarkstraat 8, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

Nr. 8-10. Gemeentehuis en postgebouw n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge) van 1925, gelegen aan het marktplein. Eerste ontwerp van architect H. Hoste (Brugge) van 1922, opgevat als een architecturale tegenhanger van de O.-L.-Vrouwekerk; omwille van de modernistische bouwtrant afgewezen door de gemeenteraad die opteerde voor "eenen bouwtrant die meer in de smaak valt van onze bevolking: zoals o

Geen afbeelding beschikbaar

Villa

Bosstraat 59, Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen)

Ruime villa in gebogen vorm, gebouwd in 1932 als buitenverblijf van de familie de Hemptinne door de Brugse architect A. Dugardyn en gekenmerkt door zijn modern regionale stijl, hier met dakvensters en -kapellen met barokke in- en uitgezwenkte top.

Gemeentelijke basisschool

Roeselarestraat 59-61, Staden (West-Vlaanderen)

Nr. 59. Gemeentelijke basisschool van 1921 n.o.v. A. Dugardyn (Brugge), destijds met een gesloten karakter met muur en poort aan de straat cf. prentbriefkaart. Renovatie in 1969 n.o.v. architect R. Vandenbulcke (Melle) o.m. verwijdering van de aandaken; sanerings- en uitbreidingswerken van de klassen n.o.v. Buro II (Roeselare) in 1999. N.W.-directeurswoning aan de straat en aansluitende W.-klass

Parochiekerk Sint-Bavo

Dorpsstraat 47, Staden (West-Vlaanderen)

Parochiekerk St.-Bavo Georiënteerd bedehuis met omringend ommuurd kerkhof. Bedevaartkerk O.-L.-Vrouw van Rozebeke.XII: vermoedelijke oprichting van een eerste stenen kerkgebouw. Over de bouwgeschiedenis van de voor-18de-eeuwse kerk zijn nauwelijks gegevens bekend. Mogelijk betrof het een kruiskerk met kruisingstoren.1382: de .slag bij Rozebeke. vormt een sterke stimulans voor de bedevaart naa

Burgerhuis

Dorpsstraat 54, Staden (West-Vlaanderen)

Nr. 54. Burgerhuis met achterliggend begrint erf met stalling en aan de straat, cichorei-ast. Dubbelhuis van 1920 n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge); drie trav. + l.poorttrav. en twee bouwl. onder pannen zadeldak (n // straat); rode baksteenbouw boven arduinen plint, verlevendigd d.m.v. witgeschilderde gecementeerde banden. L.- en r.trav. oplopend in trapgevel. Getoogde muuropeningen; vernieu

Pastorie

Dorpsstraat 56, Staden (West-Vlaanderen)

Nr. 56. Pastorie van 1922 n.o.v. A. Dugardyn (Brugge). Dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder pannen zadeldak (n // straat); + twee l.trav. onder lager zadeldak en r.poortdoorgang. Gele baksteenbouw boven arduinen plint. Aanknopend bij de streekeigen baksteenarchitectuur o.m. getrapte dakvenster en zijgevels, aflijnende fries met dropmotief en rechte vensters ingeschreven in een korfboog

Gemeentehuis van Westrozebeke

Dorpsstraat 43-45, Staden (West-Vlaanderen)

Z.nr. Voormalig Gemeentehuis van 1921. Voor W.O. I: de gemeenteraadszittingen vinden plaats in herberg .Gemeentehuis. aan de Dorpsstraat. 1921: bouw van een gemeentehuis als dominerend pand aan de nieuw gevormde J. Dewindeplaats, dit n.o.v. gemeentelijk bouwkundige A. Dugardyn (Brugge), in een regionalistische interpretatie van de traditionele baksteenarchitectuur. 1974-1976: restaurat

Ommegangkapel

Ommegang Noord zonder nummer, Staden (West-Vlaanderen)

Ommegang Noord z.nr./ Wulfswinkelstraat. Eerste ommegangkapel met bas-reliëf voorstellend 'de opdracht in de tempel'.

Calvariekapel

Ommegang Noord zonder nummer, Staden (West-Vlaanderen)

Ommegang Noord z.nr. Calvariekapel of H.Kruiskapel. Laatste kapel van de ommegang. Calvarie: groot beschilderd plaasteren Christusbeeld op dito kruis, l. en r. geflankeerd door gewitte beelden van resp. Maria en Johannes de Doper; sokkel als rotsimitatie (256).

Ommegangkapel

Ommegang Oost zonder nummer, Staden (West-Vlaanderen)

Ommegang Oost nr. 12 (bij de erftoegang). Ommegangkapel van 1896. In de geveltop, arduinen steen met wapenschild van Roeselare en banderollen met inscripties "Heilige (Maria) bid voor ons", "Rousselaere" en "1896". Bas-reliëf met voorstelling van 'de vlucht naar Egypte'.

Ommegangkapel

Ommegang West zonder nummer, Staden (West-Vlaanderen)

Ommegang West z.nr. Ommegangkapel van 1896. In de geveltop, arduinen steen met wapenschild en banderollen met inscripties "Moeder van Christus B.V.O." , "Oostnieuwkerke" en "1896". Bas-reliëf met voorstelling van piëta of 'moeder van smarten' .

Ommegangkapel

Ommegang Zuid zonder nummer, Staden (West-Vlaanderen)

Ommegang Zuid nr. 18 (aanpalend). Bij café "De barriere" aangebouwde ommegangkapel, vermoedelijk van 1923. In de geveltop, gestileerd wapenschild van Menen en plaatsnaam. Bas-reliëf met voorstelling van 'Jezus teruggevonden in de tempel'.

Gemeenteschool

Vijfwegenstraat 15, 19, Staden (West-Vlaanderen)

Nr. 15. Gemeenteschool. Na W.O. I, in 1921, bouw van een nieuw schoolcomplex n.o.v. A. Dugardyn (Brugge). Ca. 1970, renovatie van de directeurswoning met weglating van typische wederopbouwelementen zoals aandaken, dakvenster in tuitgevel en houten kruiskozijnen met kleine roedeverdeling en beluikte benedenvakken. Directeurswoning nu in gebruik als gemeentelijke bibliotheek. Eind jaren 1

Parochiekerk Sint-Theresia, Bredene-Duinen

Hendrik Consciencelaan zonder nummer, Bredene (West-Vlaanderen)

Kerk samen met de Vrije Basisschool Duinen met klooster en bijhorende, voorma­lige noodkerk zogenaamd "Cruysduyne" gelegen op terrein begrensd door de Hendrik Conscience-, Peter Benoit-, Prins Karel- en Prinses Marie-Josélaan.

Bel-etagewoning van 1925

Ezelpoort 10, Brugge (West-Vlaanderen)

Ezelpoort nr. 10. Bel-etagewoning van 1925 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge). Eclectische, bakstenen lijstgevel in combinatie met natuursteen voor o.m. kozijnconstructies, lateien en de balusterleuning van het balkon. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 106/1925.

Christus-Koningkerk, school en parochiaal centrum

Gerard Davidstraat 2, 6, 10, Brugge (West-Vlaanderen)

Christus-Koningkerk, school en parochiaal centrum fasegewijs tot stand gekomen. Een noodkerk, naar ontwerp van architect A. Dugardyn, wordt in 1930 ingewijd. De architect krijgt onmiddellijk de opdracht tot het ontwerpen van een definitieve kerk, rekening houdend met het korte en brede perceel bouwgrond.

Burgerhuis van 1923

Ezelpoort 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Ezelpoort nr. 1/ Koningin Elisabethlaan. Burgerhuis van 1923 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge). Traditionele bakstenen, neobarok-getinte gevel in combinatie met natuursteen voor ornamentiek. Hoektravee uitgewerkt als toren hierop aansluitend een trapgevel met dominerende erker. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 747/1923.

Hotel Golf

Elizabetlaan 43-45, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Voormalig "Golf Hotel", gebouwd in 1913 naar ontwerp van architect Adolphe Pirenne (Brussel, 1876-1932) en in 1928 aanzienlijk uitgebreid door de architecten Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) en Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962). Verbouwd in 1953 door architect Florimond Vervalcke (Knokke) en vanaf dan tot heden in gebruik als appartementencomplex gekend als "Golf Residence" of "Golf Residentie". Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/12/2003.

Villa 't Lammeke Gods

Lammekenslaan 20, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Lammekenslaan nr. 20. Z.g. "'t Lammeke Gods", grote in ruime tuin gelegen villa in cottage- en landelijke stijl uit ca. het midden van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect A. Dugardyn en uitgevoerd door aannemer G. Mergaert-L. Degroote (Knokke). Witgeschilderde baksteenbouw op zwarte plint. Natuurstenen bas-reliëf met voorstelling van lam boven trappartij.

Villa Roemah Passir

Prins Karellaan 42, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Prins Karellaan nr. 42/ Waalspad. Villa z.g. "Roemah Passir" in art-decostijl uit het tweede kwart van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect A. Dugardyn i.o.v. E. Lippens. Okergele baksteenbouw op plint in donkere baksteen.

Ensemble van Dominicanenkerk, pandgang en pastorie

Sparrendreef 91, Dominicanenpad 2, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Ensemble van Dominicanenkerk, pandgang en pastorij, opgetrokken in de periode 1925-1929 naar ontwerp van architect Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) in samenwerking met zijn zoon Luc Viérin (Kortrijk, 1903-1979); architect Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962) is medeontwerper van de pandgang. Kerk, pandgang, tuin en pastorij beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004.

Villa Tregenna Hall

Windenvang 3, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Villa gebouwd in 1928 naar ontwerp van de West-Vlaamse architecten Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) en Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962). Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004.

Villa Windevang

Windenvang 5, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Windevang nr. 5. Z.g. "Windevang", grote ommuurde villa aanleunend bij de eerder landelijke of regionalistische stijl, gebouwd in 1928 naar ontwerp van architecten J. Viérin en Dugardyn, gelegen op een onregelmatig terrein. Twee toegangen, o.m. zijde Caddiespad een poortgebouw met grote korfboogvormige inkom. Pand vormt een hoek d.m.v. twee haaks aan elkaar gebouwde vleugels; een centrale trap l

Saint George Anglican Church

Zoutelaan 77, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Zoutelaan nr. 77/ Nieuwpoortstraat/ Franspad. Z.g. "St. George Anglican Church", kerkje met neogotische inslag van 1911 naar ontwerp van architect Dugardyn en uitgevoerd door aannemer C. Deckers (Knokke). Wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers aangewend als paardenstal. Erna ook nog een tijdje als stalling gebruikt door het Belgisch leger. In 1926 wordt een galerij bijgebouwd ter

Villa Les Saules

Zwitserspad 3, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Zwitserspad nr. 3. Villa z.g. "Les Saules" in cottage- en art-decogetinte stijl van 1933 naar ontwerp van architect A. Dugardyn; uitgebreid in 1934 (veranda) door dezelfde architect, waarbij de vroegere buitenmuur wordt geïntegreerd. Bepleisterde baksteenbouw op onbeschilderde sokkel. Overzichtelijk volume met eenvoudige vlakken. Gevelveld met soort 'uilegat' in top. Reliëfcassette boven inkom m

Café

Havenstraat 11, Brugge (West-Vlaanderen)

Havenstraat nr. 11. Café gebouwd in 1928 en ontworpen door architecten Luc Viérin en Antoine Dugardyn (Brugge). Baksteenbouw met witbeschilderde bepleistering op de begane grond en op de driezijdige erker. Boven de erker zit het dakvenster gevat in een puntgevel. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 902/1928.

Twee woonhuizen en garage Ste-Christophe

Blankenbergse Steenweg 43-45, Brugge (West-Vlaanderen)

Blankenbergse Steenweg nrs. 41-45. Gevelrij van 1934 naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn (Brugge). Bestaande uit twee gelijkaardige woonhuizen en de voormalige garage "Ste-Christophe". Historiserende gevels met enige invloed van de interbellumstijl. Gelijkaardige gevelrij cf. Oostendse Steenweg nrs. 10-14. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 497/1934.

Herberg op de hoek bij 18-Oktoberstraat

Torhoutse Steenweg 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Torhoutse Steenweg nr. 1. Hoekpand bij 18-Oktoberstraat. Gebouwd als herberg in 1936 naar ontwep van architect Antoine Dugardyn (Brugge). Lijstgevel met roodbakstenen onderbouw en geelbakstenen bovenbouw. Dominerende als erker uitgewerkte hoektravee. Bewaard schrijnwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 112/1936.

Klooster van de zusters van Maria van Pittem en vrije basisschool

Pastorieweg 2-4, Brugge (West-Vlaanderen)

Pastorieweg nrs. 2-4 vormt een hoek met de Boogschutterslaan. Klooster van de zusters van Maria van Pittem en aanpalende vrije basisschool. De oudste gebouwen, ontworpen door architect Antoine Dugardyn (Brugge), dateren van 1925 en 1929-1930. Het klooster en bijhorende meisjesschool waren voordien gevestigd aan de Moerkerkse Steenweg (cf. nr. 395). Toen de school in 1925 aan uitbreiding to

Postgebouw

Grauwe Broedersstraat 1, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Gelegen aan de Handzamevaart. Postgebouw heropgebouwd tussen 1921-1928 naar ontwerp van architecten Luc Viérin en Antoine Dugardyn (Brugge). Dit postgebouw, zie verzorgd ijzeren uithangbord, werd gebouwd ter vervanging van het zogenaamde "Spaanse huis" of het "Huis der Spaanse Kapiteins", een 16de-eeuwse patriciërswoning met dienstgebouwen, stallingen, achthoekige toren en een ommuurde tuin, een voormalige residentie van de Spaanse gouverneur.

Sint-Aloysiuscollege

Wilgendijk 30, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Sint-Aloysiuscollege, heropgebouwd in de jaren 1920 en deels in de jaren 1940; tevens recente uitbreiding. Het in 1859 gestichte college - vanaf het begin in aangekochte huizen aan de Wilgendijk ondergebracht - werd tijdens de Eerste Wereldoorlog verwoest en in de jaren 1920 (inhuldiging in 1926) heropgebouwd n.o.v. architect Antoine Dugardyn (Brugge).

Gemeenteschool

Groignestraat 6, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Groignestraat nr. 6. Voormalige gemeenteschool, in de jaren 1920 heropgebouwd n.o.v. architect Antoine Dugardyn (Brugge). Langgestrekt volume langs de Groignestraat, met centraal onderwijzerswoning links geflankeerd door lage klasvleugel en rechts door korte klasvleugel.Wederopbouwarchitectuur met een gestileerde regionale inslag cf. het deurrisaliet van de woning oplopend in tuitgevel en

Pastorie

Nieuwkapellestraat 2, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Nieuwkapellestraat nr. 2. <italic>Pastorie</italic> met voortuin (vernieuwde muur), in 1925 heropgebouwd n.o.v. architect Antoine Dugardyn (Brugge). Hoofdvolume van vijf traveeën en twee bouwlagen gevat tussen zijtrapgevels, links geflankeerd door lager volume met zijpuntgevel. Rechthoekige muuropeningen onder stenen lateien en korfbogige of getoogde boogvelden. Korfboogdeur, waarboven nis

Parochiekerk Sint-Petrus

Sint-Pietersplein 10, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Heropgebouwde parochiekerk toegewijd aan Sint-Petrus. Georiënteerde kerk, gelegen in een omringend kerkhof.

Eenheidsbebouwing van negen arbeiderswoningen

Sint-Veerleplein 1-9, 2-8, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Eenvoudige bakstenen diephuizen van één bouwlaag, gebouwd in de jaren 1920 naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn.

Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

Nieuwkapellestraat 46, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Nieuwkapellestraat nr. 46. Heropgebouwde parochiekerk toegewijd aan Sint-Jan-de-Doper. Georiënteerd bedehuis te midden van een kerkhof met een dubbele rij linden. Laag bakstenen muurtje (Nieuwkapellestraat), ijzeren toegangshekken tussen pijlers; hogere muur als scheiding met pastorietuin (cf. Oudekapellestraat nr. 16). Bewaarde grafmonumenten, o.m. neogot

Pastorie

Oudekapellestraat 16, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Oudekapellestraat nr. 16. Voormalige <italic>pastorie</italic> heropgebouwd in de jaren 1920 n.o.v. architect Antoine Dugardyn (Brugge). Sober geelbakstenen dubbelhuis van twee bouwlagen onder pannen zadeldak (zijgevels afgelijnd d.m.v. verzorgde gootlijst), zijgevels als trapgevels. Rechthoekige muuropeningen onder arduinen lateien, onder uitgewerkte ontlastingsbogen. Vernieuwd houtwerk.

Dijkvilla van 1938

Zeedijk 27, Brugge (West-Vlaanderen)

Zeedijk nr. 27. Dijkvilla gebouwd naar een ontwerp van de Brugse architect Antoine Dugardyn van 1938. Oranje baksteenbouw onder vrij steil zadeldak met Vlaamse pannen. Centraal een torenachtige uitbouw van twee bouwlagen tussen twee rondboogvensters. Zijgevel met erkeruitbouw. Vernieuwd schrijnwerk, oorspronkelijk voorzien van kleine roedeverdelingen cf. oude foto. PROVINCIALE BIBLIOTHE

Huis 't Hof Van Maldeghem

Garenmarkt 5, Brugge (West-Vlaanderen)

Samenstel van drie diephuizen van respectievelijk drie/twee, vier en één travee en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw, zie centrale gevel met vernieuwde cartouche "ANNO / 1568" + en dito gevelsteen met afbeelding van vogel op de middenpenant.

Herenhuis van 1840

Garenmarkt 9, Brugge (West-Vlaanderen)

Neoclassicistisch getint herenhuis van 1840 van acht traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, oorspronkelijk voorzien van een hoekrisaliet links met rondbogige koetspoort, in 1924 - na aankoop door de zusters franciscanessen - vervangen door een venster, zie bouw van een kapel binnenin naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge).

Herberg De (Groote) Hollander

Huidenvettersplein 12, Brugge (West-Vlaanderen)

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw.

Hoekhuis De Klaver

Ezelstraat 98, Brugge (West-Vlaanderen)

Hoekhuis van twee/vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, opgetrokken in 1753. Gewijzigd in 1914 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) onder meer door herstellen van de oorspronkelijke vensteromlijstingen op de bovenverdieping en door inbrengen van de winkelpui.

Samenstel van eclectische burgerhuizen

Gulden-Vlieslaan 17, 18, Brugge (West-Vlaanderen)

Samenstel van twee eclectische enkelhuizen van elk één brede en één smalle travee en drie bouwlagen onder zadeldak, gebouwd volgens spiegelend schema in 1896 naar ontwerp van "RE BUYCK / ARCHITECT / BRUGES".

Kasteel Macieberg

Fabiolalaan 2, Oostkamp (West-Vlaanderen)

Kasteel "Macieberg", thans ingericht als de Freinetschool Klimop. Historische kasteelsite gelegen op de hoek met de Loppemsestraat. Oorspronkelijk bereikbaar via een centrale toegang bestaande uit twee bakstenen pijlers met arduinen dekblad, waaraan een smeedijzeren hekken is bevestigd. Voorheen is het kasteel verbonden met het centrum v