Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Dugardyn, Luc

Details

Ontwerper van

Stadswoning

Potterierei 40 (Brugge)

De bescherming als monument omvat de 16de-eeuwse stadswoning.

Sint-Pieterskapel en ambachthuis van de kaarsgieters

Keersstraat 1 (Brugge)

De Sint-Pieterskapel of het voormalige ambachtshuis van de kaarsgieters te Brugge, is beschermd als monument.

16de-eeuws gebouwencomplex

Boterhuis 2, Boterhuis 4, Boterhuis 6, Naaldenstraat 13 (Brugge)

Het 16de-eeuws gebouwencomplex te Brugge, is beschermd als monument.

Jeruzalemkerk en klooster

Peperstraat 1, Peperstraat 3, Peperstraat 3A (Brugge)

De bescherming als monument omvat de Jeruzalemkerk en het aangrenzend kloostergebouw. Het betreft een wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 augustus 1953, waarin de Jeruzalemkerk en de gevels van het kloostergebouw werden beschermd als monument. De bescherming wordt uitgebreid tot het volledige kloostergebouw.

Stadhuis van Brugge

Burg 12 (Brugge)

Het stadhuis van Brugge is beschermd als monument.

Sint-Salvatorskathedraal

Sint-Salvatorskerkhof zonder nummer (Brugge)

De Sint-Salvatorskathedraal te Brugge is beschermd als monument.

Proosdij van de kerkelijke heerlijkheid van Sint-Donaas

Burg 1, Burg 1B, Burg 2, Burg 2B (Brugge)

De Proosdij van de kerkelijke heerlijkheid van Sint-Donaas is beschermd als monument.

Burgerhuis

Steenhouwersdijk 5 (Brugge)

Het burgerhuis te Brugge is beschermd als monument.

Stadswoning De Candelaer

Boomgaardstraat 7 (Brugge)

De laatgotische stadswoning De Candelaer te Brugge is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis

Oostmeers 9 (Brugge)

Het 16de-eeuws burgerhuis te Brugge is beschermd als monument.

Burgerhuis De Zwaan

Braambergstraat 34 (Brugge)

Het burgerhuis De Zwaan is beschermd als monument.

Burgerhuis

Langerei 1 (Brugge)

Het vrijstaand burgerhuis te Brugge is beschermd als monument.

Hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle

Rolweg 64, Rolweg 66 (Brugge)

De 16de- of 17de-eeuwse hofstede waar dichter Guido Gezelle geboren werd, is beschermd als monument. Tot de bescherming behoren het gebouw aan de Rolweg en het bakhuis in de siertuin.

Burgerhuis: gevels en bedaking

Hoedenmakersstraat 11 (Brugge)

De gevels en bedaking van het burgerhuis te Brugge, zijn beschermd als monument.

Burgerhuis

Zilverstraat 38 (Brugge)

Het burgerhuis te Brugge, is beschermd als monument.

Gildehuis van de schoenmakers: gevels en bedaking

Steenstraat 40 (Brugge)

De gevels en bedaking van het voormalig ambachtshuis van de schoenmakers te Brugge, zijn beschermd als monument.

Gildehuis De Grote Vos: gevels en bedaking

Steenstraat 25 (Brugge)

De gevels en bedaking van het voormalig ambachtshuis van de metselaars te Brugge, zijn beschermd als monument.

Burgerhuis met trapgevel

Sint-Jansstraat 10 (Brugge)

Het burgerhuis te Brugge, is beschermd als monument.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

Onder de Toren zonder nummer (Brugge)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking te Lissewege (Brugge) is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Carmersstraat 17 (Brugge)

Nr. 17. Diephuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). XVI-XVII-oorsprong (?) aangegeven door bewaarde achtergevel, dakconstructie (achteraan een sporenkap) en balklagen. Eertijds voorzien van houten kruisramen met kleine roedeverdeling. Huidig uitzicht resultaat van XIX-aanpassingen en restauratie in 1974 i.o.v. Marcus Gerardsstichting n.o.v. architecten L. Dugard

Geen afbeelding beschikbaar

Gildehuis De Grote Vos

Steenstraat 25 (Brugge)

Nr. 25. Z.g. "De Grote Vos". Voormalig ambachtshuis van de metselaars. Diephuis van vier trav. en heden begane grond + entresol en twee bovenverd. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Laatrenaissancistische krulgevel gedateerd "Den 14 augustus" "Anno 1625" cf. vergulde cartouches, n.o.v. H. Stalpaert, steenhouwer, en J. De Wachter, meester-metselaar. Consoliderend gerestaureerd in 1862 waarbij o.m.

Geen afbeelding beschikbaar

Villa Josephina

Balstraat zonder nummer (Brugge)

Z.nr./ Rolweg. Z.g. "Villa Josephina" naar de zusters die hier vroeger werkten. Voormalig hoveniershuisje vermoedelijk teruggaand tot XVII. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1992 n.o.v. architecten L. en A. Dugardyn (Brugge): o.m. reinigen en herstellen van de gevel. Breedhuis van twee trav. en een bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen)

Geen afbeelding beschikbaar

Stadhuis van Brugge

Burg 12 (Brugge)

Vanaf circa 1280 vergaderen de schepenen in het hier gelegen zogenaamde "Ghyselhuus", waarin ook de grafelijke gevangenis is ondergebracht. In het vierde kwart van de 14de eeuw gebeurt de afbraak van het vervallen gebouw.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Langerei 68 (Brugge)

In zijn huidige vorm, dubbelhuis bestaande uit twee trapgevels (5 treden + topstuk) met haakse zadeldaken aansluitend bij de hoofdbedaking (nok parallel aan de straat, overal Vlaamse pannen); samen zes/vijf traveeën en twee bouwlagen met oude kern.

Geen afbeelding beschikbaar

Alleenstaand burgerhuis

Langerei 1 (Brugge)

Alleenstaand huis van vier + vier + vier traveeën onder zadeldak. Trapgevel, waarschijnlijk ter vervanging van een houten gevel, met jaartal 17 / 63 aan weerszij van het zoldervenster, volledig bewaard huis uit het vierde kwart van de 15de eeuw tot het eerste kwart van de 16de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning, gedateerd 1557

Jan van Eyckplein 7 (Brugge)

Nr. 7. Laatgotisch diephuis van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaarcartouches 1557. In 1878 "Kunstige Herstelling" n.o.v. architect L. Delacenserie (Brugge): opnieuw metselen van getrapte middentop en vernieuwen van kruiskozijnen, waterlijsten en dekstenen. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1990 n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge). Combinatie van trap- en sch

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Molenmeers 66 (Brugge)

Nr. 66. Enkelhuis van drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Gevel vermoedelijk van 1873. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1992 n.o.v. architecten L. en A. Dugardyn (Brugge): wegnemen overtollige verflagen, herstel van het pleisterwerk en nauwgezet kopiëren van bestaande XIX-schrijnwerk voor bovenramen. Bepleisterde en grijsbeschil

Geen afbeelding beschikbaar

Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingskerk

Onder de Toren zonder nummer (Brugge)

* Onder de Toren z.nr. Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingskerk, parochiekerk van Lissewege. De toren is beschermd bij K.B. van 19/04/1937, de kerk bij K.B. van 22/09/1986. Historiek.De monumentale gotische kerk uit de 13de eeuw (ca. 1225-1275) is een schoolvoorbeeld van de vroeggotische Vlaamse baksteengotiek. Het omringend kerkhof met een deels gekasseid, deels geasfalteerd omlopend kerkpad, is

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis

Freren Fonteinstraat 3 (Brugge)

Nr. 3. Diephuis van drie/twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen) uit XVII A. Gerestaureerd in 1929 o.m. aanbrengen van één breed puivenster en wijzigen van de deur. Historiserende "Kunstige Herstelling" van 1976-1979 n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge): terugbrengen van gevelindeling naar toestand van vóór 1929 en restaureren van XVII- en XVIII-interieurelementen. Sober

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis

Hoedenmakersstraat 11 (Brugge)

★ Nr. 11. Diephuis van vijf trav. en drie bouwl. onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen), in cartouches gedateerd "ANNO/ 1648". Mogelijk stond hier in 1383 het natiehuis der Schotten (zie Sint-Maartensplein, 18na p. 328). Ca. 1745 tekent Custis een gevel van twee bouwl. met in- en uitgezwenkte top, volutes met rolwerk in Vredeman de Vriesstijl; r. barok poortgebouw. I.l.v. XVIII toevoege

Geen afbeelding beschikbaar

Hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle

Rolweg 64, Rolweg 66 (Brugge)

★ Nr. 64. Voormalige hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle cf. gevelsteen met opschrift: HEER EN MEESTER GUIDO GEZELLE / PRIESTER-DICHTER IS IN DIT HUIS / GEBOREN DEN 1 VAN MEI 1830 / HIJ STIERF IN HET ENGELSCH KLOOSTER / WAAR HIJ BESTIERDER WAS DEN / 27 IN NOVEMBER 1899. Sinds 1926 Guido Gezellemuseum met bijhorende ruime ommuurde tuin. De verzameling van fot's, objecten, handschrift

Geen afbeelding beschikbaar

Jeruzalemkerk en Huis Adornes

Peperstraat 1, Peperstraat 3, Peperstraat 3A (Brugge)

★ Nr. 1-3. Jeruzalemkerk en Huis Adornes. Deel uitmakend van het complex gebouwd i.o.v. de patriciërsfamilie Adornes gelegen op de hoek van de Peperstraat met de Balstraat. Complex bestaande uit ten O. de kapel, ten W. het woonhuis, een verbindingsgalerij tussen beide, twee vleugels met kleine godshuizen ten N. en het eigenlijk kloosterdomein ten Z. (LXXX) Ervoor pleintje gevo

Geen afbeelding beschikbaar

Hoekhuis

Carmersstraat 16 (Brugge)

Nr. 16/ Jeruzalemstraat. Hoekpand van vier/drie + twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Vermoedelijk van 1655 ter vervanging van twee houten gevels. Latere aanpassingen cf. sporen van vroegere ontlastingsbogen. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1971-1973 i.o.v Marcus Gerards Stichting en n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge): o.m.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning van 1832

Moerstraat 18, Moerstraat 6 (Brugge)

Nr. 18. Breedhuis van zes/zeven trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen) gebouwd in 1832 i.pl.v. twee of meerdere panden; ca. 1990-1992 is het volledige pand achter de gevel gesloopt en herbouwd n.o.v. architecten L. en A. Dugardyn (Brugge). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint; muurankers. Rechth. houten poort in zesde trav. is ingang naar godshuizenbeluik cf. n

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Rozenhoedkaai 9 (Brugge)

Nr. 10/ Pandreitje. Diephuis van twee en vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (leipannen), oorspronkelijk gedateerd 1676. "Kunstige Herstelling" van 1977- 1980 n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge). Verankerde bakstenen trapgevel (6 tr. + topstuk). Rechth. vensters met afgeschuinde dagkanten en strekken; sporen van drie geblokte, zandstenen ontlastingsbogen op de begane grond. Rondboog

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Oostmeers 9 (Brugge)

★ Nr. 9. Diephuis van twee/één trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen) teruggaand tot XVI. I.l.v. XIX B-XX A toevoegen van rondboogdeur. Oorspronkelijk, cf. Marcus Gerards (1562), horend bij tuin van nr. 7. Consoliderende restauratie in 1978 n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge), slopen van de aanbouw en herstellen van de achtergevel; in 1988 uitbreiding aan tuinzijde met mode

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Potterierei 49 (Brugge)

Huis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" van 1969-1970 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) waarbij de gevel volledig is gereconstrueerd.

Geen afbeelding beschikbaar

Gildehuis van de schoenmakers

Steenstraat 40 (Brugge)

Nr. 40. Voormalig ambachtshuis van de schoenmakers. Diephuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Laatgotische trapgevel van "1527-1528" cf. gevelsteen; in opdracht van het ambacht gebouwd ter vervanging van het bouwvallige ambachtshuis. Als bouwmeesters worden o.m. G. Cauwe, A. Roelandts, W. Aerts, J. van de Stichele en J. Quareyt genoemd. Gerestaureerd in 1892-1893 cf

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Salvatorskathedraal

Sint-Salvatorskerkhof zonder nummer (Brugge)

St.-Salvatorskathedraal Georiënteerde, gotische kerk gelegen aan de Z.-zijde van de Steenstraat. Ten N., voormalig kerkhof afgeschaft in 1784; als tuin aangelegd in XIX A, hernieuwd met ijzeren afsluiting in 1878-1879, sedert 1970 vervangen door stenen muur; ten O. en W. omringd door het Sint-Salvatorskerkhof, en ten Z. geflankeerd door de kapittelgebouwen en het museum. Ca. 850: vermoedelijke s

Geen afbeelding beschikbaar

Gekoppelde stadswoningen, gedateerd 1648

Carmersstraat 27, Carmersstraat 29 (Brugge)

Nrs. 27-29. Gekoppelde diephuizen van telkens twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), jaarankers "16 / 48" in de toppen. Aangepaste begane gronden. Restauratie van nr. 27 in 1982. Nr. 29 resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1976-1978 n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge): de gevel werd bijna volledig opnieuw gemetseld met behoud van de winkelpui, de ram

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Carmersstraat 21 (Brugge)

Breedhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), vermoedelijk van 1672 in plaats van houten gevel. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende restauratie in 1973-1975 naar ontwerp van architecten L. Dugardyn en J. Waes (Brugge).

Geen afbeelding beschikbaar

Huis In d'swarte Arent

Carmersstraat 19 (Brugge)

Nr. 19. Huis z.g. "IN D'SWARTE ARENT" cf. naamcartouche. Diephuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), jaarcartouches "ANNO/1633". Huidig uitzicht resultaat van XIX-aanpassingen en consoliderende herstelling in 1973-1975 n.o.v. architecten L. Dugardyn en J. Waes (Brugge): o.m. hermetselen van het parement, vrijgekomen ontlastingsbogen voorzien van nieuwe kalkzands

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis De Zwaan

Braambergstraat 34 (Brugge)

★ Nr. 34. Z.g. "De Zwaan" cf. natuurstenen bas-reliëf in de gevelbekroning. Diephuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Hersteld in 1897 o.m. vernieuwen van natuurstenen onderdelen als speklagen, hoek- en negblokken, cartouches en afboording van de geveltop en siervazen.Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1982-1983 n.o.v. architect L. Duga

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning Engelhuisje

Schaarstraat 54 (Brugge)

Nr. 54. Z.g. "Engelhuisje". Diephuis van twee/één trav. en twee bouwl. onder zadeldak (leipannen) uit XVI. "Kunstige Herstelling" van 1988-1990 n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge) waarbij o.m. oorspronkelijke puibalk is vervangen door kopie en is overgebracht naar de VZW van Caloen (Kasteel van Loppem). Verankerde, bakstenen trapgevel (9 tr. + topstuk) waarvan de bovenbo

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Koningstraat 2 (Brugge)

Nr. 2/ Doodlopend straatje. Enkelhuis, schuin ingeplant, van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n @ straat, Vlaamse pannen), uit XVI. I.l.v. XIX aangepaste muuropeningen cf. ontlastingsbogen. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1989 n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge). Verankerde geelbeschilderde tuitgevel van baksteen. Geknikte r.trav met afgeschuinde hoek op de benedenverd. waarv

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Potterierei 40 (Brugge)

Diephuis met enkelhuisopstand van oorspronkelijk twee brede traveeën op de begane grond, nu drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Hoeve Aandekooi

Aandenkooi 1 (Brugge)

Aandekooi nr. 1. Hoeve "Aandekooi". Oorspronkelijk de lokatie van een vijver, gedempt circa 1750-1760. Vanaf 1767, eigendom van Philip le Bailly, heer van Tilleghem. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) staat de hoeve afgebeeld met vrij moeilijk te onderscheiden configuratie. In 1879 wordt de site door de familie le Bailly de Tilleghem verkocht aan de toenmalige Loppemse burgemeester Baron

Geen afbeelding beschikbaar

Hoekhuis

Braambergstraat 2 (Brugge)

Nr. 1a/ Braambergstraat. Hoekpand van drie + twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n ⊥ Braambergstraat, Vlaamse pannen) uit XVII. Verbouwingen aan hoekhuis, voorzien in 1919 n.o.v. architect H. Fonteyne (Brugge) worden o.w.v. financiële moeilijkheden niet uitgevoerd; wel slopen van achterbouw en optrekken van neobarokvleugel n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge). Consoliderende "Kunsti

Geen afbeelding beschikbaar

Twee stadswoningen met trapgevels

Wollestraat 28, Wollestraat 30 (Brugge)

Nrs. 28-30. Twee diephuizen van drie trav. en twee bouwl. onder twee gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen). Verankerde trapgevels (resp. 7 en 6 tr., 6 en 7 tr. + topstuk) van baksteen, uit XVIII. Latere aanpassingen o.m. consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1989 n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge). Drieledige onderbouw, nr. 28 met arduinen winkelpui voorzien van steenhouwersmerken te i

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Dweersstraat 13 (Brugge)

Nr. 13. Diephuis van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak, uit XVI B. 1964-1965: consoliderende restauratie n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge). Verankerde bakstenen tuitgevel met vlechtingen en schouderstukken. Brugse trav., type II. Rechth. openingen met kleine roedeverdeling onder strek; afgeschuinde dagkanten. Beluikte zolderopening. Aangepaste begane grond. SAB, Bouwvergunningen, nr.

Geen afbeelding beschikbaar

Huis de Kat

Markt 12 (Brugge)

Nr. 12. Z.g. "de Kat" cf. topstuk. Opgetrokken als "Kunstige Herstelling" n.o.v. architect A. Dollé (Brugge) met gevelopstand aansluitend bij nrs. 10 en 11. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende herstelling van 1983 n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge) o.m. restauratie van de twee zijtrapgevels en de dakkapel. DMS, Nota, 30 juni 1999. SAB, Bouwvergunningen, nr. 129/1886, nr. 36/1898, nr.

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis

Jan Boninstraat 31 (Brugge)

Nr. 31. Breedhuis van drie/twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVII. "Kunstige Herstelling" van 1987 n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge). Verankerde bakstenen lijstgevel met centraal dakvenster gevat in een tuitgevel met vlechtingen. L., rechth. deur met afgeschuinde dagkanten met kleine versiering onderaan, latei op consoles en geblokte ontlastingsboog; de ven

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis

Steenhouwersdijk 5 (Brugge)

★ Nr. 5. Onderkelderd diephuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVII d-XVIII a. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1966-1975 n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge) vnl. m.b.t. gevel o.m. vernieuwen van ramen, hermetsen van de getrapte top en vervangen van twee kelderluiken door garagepoort. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1986 n.o.v. archit

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning, gedateerd 1632

Jan van Eyckplein 5 (Brugge)

Nr. 5. Eén van de laatste voorbeelden van Brugse baksteengotiek, hier echter met barokgetinte cartouches i.pl.v. laatgotisch maaswerk in de boogvelden. Diephuis van twee trav. en drie bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaarcartouches "anno 1632" in de boogvelden verwijzen naar de oude kern. 1878: historiserende reconstructie. Consoliderende "Kunstige Herstelling" resp. in 1992 n.o.v. archit

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning Dits in den grooten Mortier

Wollestraat 28 (Brugge)

Huis van drie/twee + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel van 1634 wordt in de loop van de 18de eeuw vervangen door klokgevel. Huidige gevel van 1879 gebouwd als "Kunstige Herstelling".

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Waalsestraat 15 (Brugge)

Nrs. 13, 15. Samenstel van twee rijhuizen van resp. één en drie trav. en één bouwl. onder zadeldak (n // straat; Vlaamse pannen) uit XVI-XVII. I.l.v. jaren 1960 is begane grond van nr. 13 verstoord door garagepoort. "Kunstige Herstelling" van 1980-1983 n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge): restauratie van gevels en bedaking en samenvoegen tot één woning.Verankerde en beschilderde, baksten

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis met trapgevel

Sint-Jansstraat 10 (Brugge)

Nr. 10. Diephuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen); trapgevel uit XVII a; arduinen deuromlijsting in Lodewijk XVI-stijl uit XVIII d - met niet nader geïdentificeerd steenhouwersmerk - met buitentr. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1974 n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge): o.m. gevelreiniging. Verankerde bakstenen trapgevel (10 tr. + topstuk) met gebruik van

Geen afbeelding beschikbaar

Proosdij van de kerkelijke heerlijkheid van Sint-Donaas

Burg 1, Burg 1B, Burg 2, Burg 2B (Brugge)

* Nrs. 1-2/ Breidelstraat. Voormalige Proosdij. Voormalige gerechtelijke zetel van de kerkelijke heerlijkheid van St.-Donaas; blikvanger vanaf het Z.-pleingedeelte. Thans Dienst Pers en Voorlichting van de provincie West-Vlaanderen. 1662-1665: n.o.v. kanunnik F. Hillewerve i.s.m. architect C. Verhouve (Antwerpen) en aannemer C. Galiart in barokstijl gebouwd tegen en in het verlengde van de W.-g

Geen afbeelding beschikbaar

Gebouwencomplex

Boterhuis 2, Boterhuis 4, Boterhuis 6, Naaldenstraat 13 (Brugge)

Nr. 2-6. Gedeeltelijk over de straat gebouwd complex met traptoren op L-vormige plattegrond en afgeronde traptoren in de oksel, mogelijk opklimmend tot XVI (?). Verankerde en beigebeschilderde gevels van baksteen; resp. één en twee trav. en twee bouwl. onder zadeldaken (resp. leipannen en Vlaamse pannen). Huidig uitzicht resultaat van consoliderende restauratie n.o.v. architect L. Dugardyn (Brug

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis

Zilverstraat 38 (Brugge)

Nr. 38. Domein op rechth. grondplan; aan straatzijde, een diephuis van drie trav. en twee bouwl. onder leien zadeldak, en r., bakstenen muur rond voorhofje; aansluitende vleugel uit XVI op L-vormige plattegrond met in de oksel, ommuurde tuin. Jan Vasquez, secretaris van Isabella van Portugal, echtgenote van Filips de Goede en dochter van de koning van Spanje geeft in 1468, cf. verguld opschrift,

Sint-Pieterskapel en ambachthuis van de kaarsgieters

Keersstraat 1 (Brugge)

* Nr. 1/ Philipstockstraat. Voormalige St.-Pieterskapel en het ambachtshuis van de kaarsgieters, heden z.g. "'t Keerske". Georiënteerde kapel, ten N. deels ingebouwd door het voormalige ambachtshuis van de kaarsgieters (samen met nr. 3). Oorspronkelijk bestaande uit een crypte, sinds XVI z.g. de "St.-Katharina in de Krog", en een bovenkapel z.g. de "St.-Pieterskapel". Huidige benaming verwijst n

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning De Candelaer

Boomgaardstraat 7 (Brugge)

* Nr. 7/ Kandelaarstraat. Eertijds z.g. "De Candelaer". Imposant gotisch diephuis van drie trav. - enkelhuisopstand - en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), van ca. 1500. Typische plattegrond en indeling: rechth. met centrale doorgetrokken dwarsmuur - waartegen oorspronkelijk de schouwen - vanaf de eerste bouwl. tot in de nok. Aanwijzigingen, cf. interieur, duiden op een oorspronkelijk

Geen afbeelding beschikbaar

Herenhuis

Verbrand Nieuwland 23 (Brugge)

Nr. 23. Herenhuis met dubbelhuisopstand van vijf trav. en drie bouwl. onder schilddak (Vlaamse pannen). Vermoedelijk ongeveer gelijktijdig met nrs. 19-21 gebouwd. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1980 n.o.v. architect L. Dugardyn (Brugge). Gecementeerde lijstgevel boven een arduinen sokkel. Horizontaliserende gevelopbouw d.m.v. imitatievoegen op de beg

Burg

Burg (Brugge)

Plein waarop van oudsher vier straten uitkomen met name de Burgstraat ten noorden, Hoogstraat ten oosten, Blinde Ezelstraat ten zuiden en Breidelstraat ten westen. Huidige benaming afgeleid van de Latijnse benaming "burgus", burcht, zie ommuurd uitzicht van het plein circa de 10de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Kleine Sint-Amandsstraat

Kleine Sint-Amandsstraat (Brugge)

Van Sint-Amands- tot Steenstraat. Naam afgeleid van de voormalige Sint-Amandskapel tot 1817 gelegen op de hoek met de Sint-Amandsstraat. Doorsteek met hotelfunctie en secondaire handelsactiviteiten; teruggaand op 14de-eeuwse handelsactiviteiten.

Geen afbeelding beschikbaar

Kuipersstraat

Kuipersstraat (Brugge)

Van Eiermarkt naar Naaldenstraat. 13de-eeuwse naamgeving naar aanwezige kuipers - of tonnenmakers. Reeds bestrating in 1292. In de loop van de Middeleeuwen, commercieel belangrijke straat, getypeerd door onder meer koopmanswoningen met bijhorende stapelruimte, in de nabijheid van het toenmalige "Beursplein" zie Vlamingstraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Spanjaardstraat

Spanjaardstraat (Brugge)

Geasfalteerde straat met licht gebogen tracé eindigend bij de Augustijnenbrug. Zogenaamd naar het augustijnenklooster gevestigd aan de Jan Miraelstraat en de Augustijnenrei.

Geen afbeelding beschikbaar

Annuntiatenstraat

Annuntiatenstraat (Brugge)

Van Langerei naar Hoedenmakersstraat. Zogenaamd naar de zusters annuntiaten (stichting vóór 1515), klooster tussen 1578-1784, in het van de sareptazusters aangekochte "Fluweelhof", ter hoogte van het huidig nummer 47, door Marcus Gerards (1562) getekend met drie vleugels en hoektoren.

Geen afbeelding beschikbaar

Lange Raamstraat

Lange Raamstraat (Brugge)

Van Collaert Mansion- tot Biddersstraat, langs de zuidkant van de Sint-Gilliskerk. Naamgeving reeds in 1288, waarschijnlijk zogenaamd naar Hendricus Ram, vooraanstaand burger en burgemeester in 1228.

Huis De Candelaer

Boomgaardstraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)

Imposant gotisch diephuis van drie traveeën - enkelhuisopstand - en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), van circa 1500.

16de-eeuws gebouwencomplex

Boterhuis 2-6, Naaldenstraat 13, Brugge (West-Vlaanderen)

Gedeeltelijk over de straat gebouwd complex met traptoren op L-vormige plattegrond en afgeronde traptoren in de oksel, mogelijk opklimmend tot de 16de eeuw (?). Verankerde en beigebeschilderde gevels van baksteen; respectievelijk één en twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (respectievelijk leipannen en Vlaamse pannen). Huidig uitzicht resultaat van consoliderende restauratie naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) in 1985.

Proosdij van de kerkelijke heerlijkheid van Sint-Donaas

Burg 1, 1B, 2, 2B, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalige gerechtelijke zetel van de kerkelijke heerlijkheid van Sint-Donaas; blikvanger vanaf het zuidelijk pleingedeelte. Thans Dienst Pers en Voorlichting van de provincie West-Vlaanderen.

Stadhuis van Brugge

Burg 12, Blinde-Ezelstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Vanaf circa 1280 vergaderen de schepenen in het hier gelegen zogenaamde "Ghyselhuus", waarin ook de grafelijke gevangenis is ondergebracht. In het vierde kwart van de 14de eeuw gebeurt de afbraak van het vervallen gebouw.

Stadswoning

Dweersstraat 13, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 16de eeuw.

Stadswoning

Hoornstraat 4-6, Brugge (West-Vlaanderen)

Dubbelhuizen van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Uit de 17de eeuw, vermoedelijk te situeren na 1635 toen de jezuïeten de toelating kregen twee huizen aan de zuidkant van de straat te slopen mits er nieuwe te bouwen.

Stadswoning gedateerd 1632

Jan van Eyckplein 5, Brugge (West-Vlaanderen)

Eén van de laatste voorbeelden van Brugse baksteengotiek, hier echter met barokgetinte cartouches in plaats van laatgotisch maaswerk in de boogvelden.

Stadswoning gedateerd 1557

Jan van Eyckplein 7, Brugge (West-Vlaanderen)

Laatgotisch diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaarcartouches 1557.

Sint-Pieterskapel en ambachthuis van de kaarsgieters

Keersstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Georiënteerde kapel, ten noorden deels ingebouwd door het voormalige ambachtshuis van de kaarsgieters (samen met nummer 3). Oorspronkelijk bestaande uit een crypte, sinds de 16de eeuw zogenaamd de "Sint-Katharina in de Krog", en een bovenkapel zogenaamd de "Sint-Pieterskapel".

Stadswoning

Koningstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

nkelhuis, schuin ingeplant, van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw.

Huis de Kat

Markt 12, Brugge (West-Vlaanderen)

Opgetrokken als "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect A. Dollé (Brugge) met gevelopstand aansluitend bij nummers 10 en 11. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende herstelling van 1983 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) onder meer restauratie van de twee zijtrapgevels en de dakkapel.

Stadswoning van 1832

Moerstraat 18, Brugge (West-Vlaanderen)

Breedhuis van zes/zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) gebouwd in 1832 in plaats van twee of meerdere panden; circa 1990-1992 is het volledige pand achter de gevel gesloopt en herbouwd naar ontwerp van architecten L. en A. Dugardyn (Brugge).

Burgerhuis met trapgevel

Sint-Jansstraat 10, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); trapgevel uit het eerste kwart van de 17de eeuw; arduinen deuromlijsting in Lodewijk XVI-stijl uit het vierde kwart van 18de eeuw - met niet nader geïdentificeerd steenhouwersmerk - met buitentrap. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1974 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).

Sint-Salvatorskathedraal

Sint-Salvatorskerkhof zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Georiënteerde, gotische kerk gelegen aan de zuidzijde van de Steenstraat. Ten noorden, voormalig kerkhof afgeschaft in 1784; als tuin aangelegd in de eerste helft van de 19de eeuw, hernieuwd met ijzeren afsluiting in 1878-1879, sedert 1970 vervangen door stenen muur; ten oosten en ten westen omringd door het Sint-Salvatorskerkhof, en ten zuiden geflankeerd door de kapittelgebouwen en het museum.

Gildehuis De Grote Vos

Steenstraat 25, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalig ambachtshuis van de metselaars. Diephuis van vier traveeën en heden begane grond + entresol en twee bovenverdiepingen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Laatrenaissancistische krulgevel gedateerd "Den 14 augustus" "Anno 1625", zie vergulde cartouches, naar ontwerp van H. Stalpaert, steenhouwer, en J. De Wachter, meester-metselaar.

Gildehuis van de schoenmakers

Steenstraat 40, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Laatgotische trapgevel van "1527-1528"; in opdracht van het ambacht gebouwd ter vervanging van het bouwvallige ambachtshuis.

Huis Dits in den grooten Mortier

Wollestraat 28, Brugge (West-Vlaanderen)

Huis van drie/twee + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel van 1634 wordt in de loop van de 18de eeuw vervangen door klokgevel. Huidige gevel van 1879 gebouwd als "Kunstige Herstelling".

Stadswoningen met trapgevels

Wollestraat 28-30, Brugge (West-Vlaanderen)

Twee diephuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder twee gelijklopende zadeldaken. Verankerde trapgevels van baksteen, uit de 18de eeuw. Latere aanpassingen onder meer consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1989 naar ontwerp van architect L. Dugardyn.

Burgerhuis

Zilverstraat 38, 38B, Brugge (West-Vlaanderen)

Domein op rechthoekig grondplan; aan straatzijde, een diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, en rechts, bakstenen muur rond voorhofje; aansluitende vleugel uit de 16de eeuw op L-vormige plattegrond met in de oksel, ommuurde tuin.

Hoeve Aandekooi

Aandenkooi 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Aandekooi nr. 1. Hoeve "Aandekooi". Oorspronkelijk de lokatie van een vijver, gedempt circa 1750-1760. Vanaf 1767, eigendom van Philip le Bailly, heer van Tilleghem. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) staat de hoeve afgebeeld met vrij moeilijk te onderscheiden configuratie. In 1879 wordt de site door de familie le Bailly de Tilleghem verkocht aan de toenmalige Loppemse burgemeester Baron

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

Onder de Toren zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

* Onder de Toren z.nr. Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingskerk, parochiekerk van Lissewege. De toren is beschermd bij K.B. van 19/04/1937, de kerk bij K.B. van 22/09/1986. Historiek.De monumentale gotische kerk uit de 13de eeuw (ca. 1225-1275) is een schoolvoorbeeld van de vroeggotische Vlaamse baksteengotiek. Het omringend kerkhof met een deels gekasseid, deels geasfalteerd omlopend kerkpad, is

Burgerhuis De Zwaan

Braambergstraat 34, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Hersteld in 1897 onder meer vernieuwen van natuurstenen onderdelen als speklagen, hoek- en negblokken, cartouches en afboording van de geveltop en siervazen. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1982-1983 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) van de gevel en aanpassen van de begane grond als vierledige pui.

Burgerhuis

Freren Fonteinstraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit de eerste helft van de 17de eeuw. Gerestaureerd in 1929 onder meer aanbrengen van één breed puivenster en wijzigen van de deur. Historiserende "Kunstige Herstelling" van 1976-1979 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).

Hoekhuis

Braambergstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Hoekpand van drie + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de Braambergstraat, Vlaamse pannen) uit de 17de eeuw. Verbouwingen aan hoekhuis, voorzien in 1919 naar ontwerp van architect H. Fonteyne (Brugge) worden omwile van financiële moeilijkheden niet uitgevoerd; wel slopen van achterbouw en optrekken van neobarokvleugel naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge). Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1972-1974 naar ontwerp van architect P. Galle (Brugge) met betrekking tot hoekpand.

Stadswoning

Rozenhoedkaai 9, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van twee en vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen), oorspronkelijk gedateerd 1676. "Kunstige Herstelling" van 1977- 1980 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).

Stadswoning Engelhuisje

Schaarstraat 54, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van twee/één traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen) uit de 16de eeuw. "Kunstige Herstelling" van 1988-1990 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).

Burgerhuis

Steenhouwersdijk 5, Brugge (West-Vlaanderen)

Onderkelderd diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit het vierde kwart van de 17de eeuw - eerste kwart van de 18de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1966-1975 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) voornamelijk met betrekking tot gevel onder meer vernieuwen van ramen, hermetsen van de getrapte top en vervangen van twee kelderluiken door garagepoort. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1986 naar ontwerp van architect A. Degeyter (Brugge).

Stadswoning

Waalsestraat 15, Brugge (West-Vlaanderen)

Samenstel van twee rijhuizen van respectievelijk één en drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat; Vlaamse pannen) uit de 16de-17de eeuw. In de loop van de jaren 1960 is begane grond van nummer 13 verstoord door garagepoort. "Kunstige Herstelling" van 1980-1983 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).

Burgerhuis

Oostmeers 9, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van twee/één traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) teruggaand tot de 16de eeuw. In de loop van de tweede helft van de 19de eeuw – eerste helft van de 20ste eeuw toevoegen van rondboogdeur. Consoliderende restauratie in 1978 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge), slopen van de aanbouw en herstellen van de achtergevel; in 1988 uitbreiding aan tuinzijde met moderne aanbouw naar ontwerp van architecten P. Robbrecht en H. Daem (Gent).

Burgerhuis

Jan Boninstraat 31, Brugge (West-Vlaanderen)

Huis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. "Kunstige Herstelling" van 1987 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).

Burgerhuis

Hoedenmakersstraat 11, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen), in cartouches gedateerd "ANNO/ 1648".

Burgerhuis

Langerei 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Alleenstaand huis van vier + vier + vier traveeën onder zadeldak. Trapgevel, waarschijnlijk ter vervanging van een houten gevel, met jaartal 17 / 63 aan weerszij van het zoldervenster, volledig bewaard huis uit het vierde kwart van de 15de eeuw tot het eerste kwart van de 16de eeuw.

Stadswoning

Langerei 68, Brugge (West-Vlaanderen)

In zijn huidige vorm, dubbelhuis bestaande uit twee trapgevels (5 treden + topstuk) met haakse zadeldaken aansluitend bij de hoofdbedaking (nok parallel aan de straat, overal Vlaamse pannen); samen zes/vijf traveeën en twee bouwlagen met oude kern.

Geen afbeelding beschikbaar

Villa Josephina

Balstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalig hoveniershuisje vermoedelijk teruggaand tot de 17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1992 naar ontwerp van architecten L. en A. Dugardyn (Brugge): onder meer reinigen en herstellen van de gevel.

Geen afbeelding beschikbaar

Hoekhuis

Carmersstraat 16, Brugge (West-Vlaanderen)

Hoekpand van vier/drie + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Vermoedelijk van 1655 ter vervanging van twee houten gevels. Latere aanpassingen, zie sporen van vroegere ontlastingsbogen. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1971-1973 in opdracht van Marcus Gerards Stichting en naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).

Huis In d'swarte Arent

Carmersstraat 19, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), jaarcartouches "ANNO/1633". Huidig uitzicht resultaat van 19de-eeuwse aanpassingen en consoliderende herstelling in 1973-1975 naar ontwerp van architecten L. Dugardyn en J. Waes (Brugge).

Stadswoning

Carmersstraat 17, Brugge (West-Vlaanderen)

Verankerde bakstenen tuitgevel afgewerkt met vlechtingen. 16de of 17de-eeuwse oorsprong (?). Huidig uitzicht resultaat van 19de-eeuwse aanpassingen en restauratie in 1974 in opdracht van Marcus Gerardsstichting naar ontwerp van architecten L. Dugardyn en J. Waes (Brugge).

Stadswoning

Carmersstraat 21, Brugge (West-Vlaanderen)

Breedhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), vermoedelijk van 1672 in plaats van houten gevel. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende restauratie in 1973-1975 naar ontwerp van architecten L. Dugardyn en J. Waes (Brugge).

Gekoppelde stadswoningen gedateerd 1648

Carmersstraat 27-29, Brugge (West-Vlaanderen)

Gekoppelde diephuizen van telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), jaarankers "16 / 48" in de toppen. Aangepaste begane gronden.

Stadswoning

Potterierei 40, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis met enkelhuisopstand van oorspronkelijk twee brede traveeën op de begane grond, nu drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw.

Stadswoning

Potterierei 49, Brugge (West-Vlaanderen)

Huis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" van 1969-1970 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) waarbij de gevel volledig is gereconstrueerd.

Hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle

Rolweg 64-66, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalige hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle. Sinds 1926 Guido Gezellemuseum met bijhorende ruime ommuurde tuin. Het ensemble is opgenomen in het beschermd landschap tussen Kruispoort en Carmersstraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Molenmeers 66, Brugge (West-Vlaanderen)

Gevel vermoedelijk van 1873. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1992 naar ontwerp van architecten L. en A. Dugardyn (Brugge).

Jeruzalemkerk, klooster, godshuis en huis Adornes

Peperstraat 1-3, 3A, Brugge (West-Vlaanderen)

Jeruzalemkerk en Huis Adornes. Deel uitmakend van het complex gebouwd in opdracht van de patriciërsfamilie Adornes gelegen op de hoek van de Peperstraat met de Balstraat. Complex bestaande uit ten oosten de kapel, ten westen het woonhuis, een verbindingsgalerij tussen beide, twee vleugels met kleine godshuizen ten noorden en het eigenlijk kloosterdomein ten zuiden. Ervoor pleintje gevormd door het samenlopen van Jeruzalemstraat, Molenmeers, Rodestraat, Stijn Streuvelstraat en Balstraat.

Herenhuis

Verbrand Nieuwland 23, Brugge (West-Vlaanderen)

Herenhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Vermoedelijk ongeveer gelijktijdig met nummers 19-21 gebouwd. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1980 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge).