Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Dumont, Albert

Details

Beschrijving

Albert Dumont behoort tot een welgestelde familie van Franse oorsprong die zich in de eerste helft van de 19de eeuw in Gent komt vestigen. Hij studeert rechten en filosofie aan de Gentse Universiteit (1871-1872) en volgt opleiding aan de "Ecole des Arts et Manufactures" (1873). Hij is grotendeels autodidact en treedt aanvankelijk op als aannemer voor de gebouwen die hij zelf tekent. Hij vestigt zich op 23-jarige leeftijd te Brussel waar hij samenwerkt met Auguste Hebbelynck. De panden die hij ontwerpt in Brussel vertonen invloed van de Franse of Vlaamse renaissancestijl, met o.m. zijn eigen woonst en het winnend ontwerp voor het gemeentehuis van Sint-Gillis. Zijn werk is duidelijk beïnvloed door verschillende stijlen en hij is er om gekend steeds de voorgestelde programma's van zijn opdrachtgevers zo strikt mogelijk uit te voeren. Omstreeks 1880 verzeilt hij voor het eerst in De Panne, waar hij, aangetrokken en geïnspireerd door de kust, de duinen, het licht en de zee, voor grootgrondbezitter Calmeyn een plan uittekent voor de exploitatie van het duingebied. Dit wordt evenwel nooit uitgevoerd wegens geldgebrek. Hierna keert hij ontgoocheld naar Middelkerke waar hij in minder dan 15 jaar een 200-tal villa's realiseert. In 1892 ontwerpt hij het aanlegplan van het Franse Hardelot-Plage. In datzelfde jaar trekt hij terug naar De Panne waar andere landeigenaars zoals Ollevier en Bonzel hem belasten met de aanleg en uitbouw van de huidige "Dumontwijk". Vanaf 1899 wordt hij hierin bijgestaan door zijn oudste zoon Alexis die in 1902-1904 het plan van het "nieuwe" De Panne uittekent en medeontwerper is van vele panden in de wijk. Sinds 1903 bezit Albert Dumont ook een tweede verblijf in de wijk. Hij is lid van verschillende verenigingen en neemt deel aan talrijke samenkomsten, o.m. aan het "Premier Congrès international" en de "Exposition comparée des villes" (Gent, 1913), en aan de "Town Planning Conference" (Londen, 1915). Tevens is hij vanaf 1919 effectief lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten, die onder zijn invloed uitgebreid wordt met de afdeling Landschappen. Door zijn kennis van de Engelse tuinwijken, zetelt hij als juryvoorzitter bij de wedstrijden ingericht voor de oprichting van tuinwijken in Couillet, Jemappes en Willebroek. Hij is ook medewerker van het tijdschrift "Le Cottage". In 1904 neemt hij deel aan de "Exposition du Cottage" ingericht door de Cercle Artistique de Bruxelles en ontvangt hij enkele prijzen en onderscheidingen voor projecten in samenwerking met zijn zoon. Thans herinnert een sierlijke natuurstenen zitbank in de residentiële verkaveling (Albert Dumontlaan), ontworpen door zijn zoon Alexis in 1926 met een medaillon waarop zijn beeltenis naar ontwerp van beeldhouwer Jules Lagae (Roeselare, 1862 - Brugge, 1931), aan de eigenlijke stichter en ontwerper van de badplaats.

Bron: Beschermingsdossier DW002398

Ontwerper van

Dumontwijk

A. Dumontlaan, Blondéweg, Bonzellaan, Bortierlaan, Doktersweg, Donnylaan, Duinkerkelaan, Geitenweg, Halmenstraat, Hoge Duinenlaan, Konijnenweg, Koning Albertplein, Korte Konijnenweg, Kykhillweg, Schoolweg, Suzanneweg, Thiriarweg, Visserslaan, Witteberglaan, Zeedijk, Zeekruisdoornweg, Zeelaan (De Panne)

De bescherming als stadsgezicht omvat de oudste verkaveling van De Panne uit 1902-04, gekend als de Dumontwijk. Op 25 januari 2008 werd het besluit gewijzigd ter aanpassing van een administratieve fout.

Villa Doris

Zeedijk 177 (Middelkerke)

Het burgerhuis, zogenaamd Villa Doris, is beschermd als monument.

Stedelijke begraafplaats

Mechelsesteenweg 263 (Vilvoorde)

Stedelijke begraafplaats, waarvoor de eerstesteenlegging gebeurde op 22 september 1875 door de toenmalige burgemeester Jozef Portaels. Tot dan bevond het belangrijkste kerkhof zich rondom de Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Hoopkerk.

Parochiekerk Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw

Kerkplein zonder nummer (Sint-Pieters-Leeuw)

Basilicale kerk met westertoren opgetrokken in een stijl met romano-byzantijnse elementen, uit het einde van de 19de eeuw.

Cottage Doll

Hoge Duinenlaan 1 (De Panne)

Cottage midden laag ommuurd tuintje, op tweesprong van Thiriarweg. Hoekhuis onder mansardedak (leien), naar ontwerp van architecten Albert en Alexis Dumont van 1899, zie opschrift op linkervensterlatei.

Meergezinswoning Le Bouquet des Dunes

Bortierlaan 27, Bortierlaan 29, Bortierlaan 31, Bortierlaan 33, Bortierlaan 35 (De Panne)

Meergezinswoning in "cottagestijl", gedateerd en gesigneerd "Albert-Alexis Dumont-1903-Architectes" op rechter gevelsteen; beschilderd, U-vormig bakstenen gebouw op gepikte plint, onder zadeldaken (leien); typerende hoektorens met koepelbekroning (links gewijzigd); veelvuldig gebruik van houtwerk onder meer voor luifels, trappen, roedeverdeling enzomeer.

Casino van Middelkerke

Epernayplein zonder nummer (Middelkerke)

Epernayplein z.nr. Casino van Middelkerke. 1890: verkoop aan Charles Smedt, een Brusselse restauranthouder, van een groot perceel ingesloten tussen de Zeedijk (noord), de J. Van Hinsberghstraat (oost), de Leopoldlaan (zuid) en de Parijsstraat (west, aan het latere Epernayplein) onder expliciete voorwaarde om er binnen de drie jaar een 'Kursaal-Hotel' in te richten. 1891: eerste houten

Landhuis Te Nitterveld

Savooistraat 223 (Ronse)

Het landhuis Te Nitterveld is gelegen in de bosrijke omgeving van de Muziekberg te Ronse, aan het einde van de Savooistraat en de grens met de parochie Louise-Marie met dorpskern en parochiekerk te Maarkedal. De woning werd in 1899-1902 gebouwd in opdracht van C. Ameye, naar ontwerp van architecten Albert en Alexis Dumont.

Villa Doris

Zeedijk 177 (Middelkerke)

* Zeedijk nr. 177. Z.g. "VILLA DORIS" (cf. inscriptie in vergulde letters). Beschermd als monument bij K.B. van 06.10.1980. Villa met voortuintje, ingesloten tussen recente appartementsgebouwen van tien bouwlagen. Pand met neorococo-inslag van ca. 1899 naar ontwerp van architect Albert Dumont (Brussel), cf. signatuur in de sokkel. Drie traveeën, verhoogde begane grond en drie bouwlagen ond

Villa Te Nitterveld met tuin

Savooistraat 223 (Ronse)

De bescherming als monument omvat villa Te Nitterveld, met inbegrip van de omgevende tuin met toegangshek, vijver en bijgebouwen.

Dumontwijk

A. Dumontlaan, Blondéweg, Bonzellaan, Bortierlaan, Doktersweg, Donnylaan, Duinkerkelaan, Geitenweg, Halmenstraat, Hoge Duinenlaan, Konijnenweg, Koning Albertplein, Korte Konijnenweg, Kykhillweg, Schoolweg, Suzanneweg, Thiriarweg, Visserslaan, Witteberglaan, Zeedijk, Zeekruisdoornweg, Zeelaan (De Panne)

Eerste urbanisatiefase van een nieuwe badplaats, ontstaan uit privé-initiatief vanaf circa 1892 en verder uitgebouwd in het begin van de 20ste eeuw, met gaaf bewaard stedenbouwkundig concept naar ontwerp van de Brusselse architect Albert Dumont (1835-1920) en zijn zoon Alexis (1877-1962).

Meergezinswoning Le Bouquet des Dunes

Bortierlaan 27-35, De Panne (West-Vlaanderen)

Meergezinswoning in "cottagestijl", gedateerd en gesigneerd "Albert-Alexis Dumont-1903-Architectes" op rechter gevelsteen; beschilderd, U-vormig bakstenen gebouw op gepikte plint, onder zadeldaken (leien); typerende hoektorens met koepelbekroning (links gewijzigd); veelvuldig gebruik van houtwerk onder meer voor luifels, trappen, roedeverdeling enzomeer.

Cottage Doll

Hoge Duinenlaan 1, De Panne (West-Vlaanderen)

Cottage midden laag ommuurd tuintje, op tweesprong van Thiriarweg. Hoekhuis onder mansardedak (leien), naar ontwerp van architecten Albert en Alexis Dumont van 1899, zie opschrift op linkervensterlatei.

Villa Te Nitterveld

Savooistraat 223, Ronse (Oost-Vlaanderen)

Het landhuis Te Nitterveld is gelegen in de bosrijke omgeving van de Muziekberg te Ronse, aan het einde van de Savooistraat en de grens met de parochie Louise-Marie met dorpskern en parochiekerk te Maarkedal. De woning werd in 1899-1902 gebouwd in opdracht van C. Ameye, naar ontwerp van architecten Albert en Alexis Dumont.

Casino van Middelkerke

Epernayplein 117, Middelkerke (West-Vlaanderen)

Epernayplein z.nr. Casino van Middelkerke. 1890: verkoop aan Charles Smedt, een Brusselse restauranthouder, van een groot perceel ingesloten tussen de Zeedijk (noord), de J. Van Hinsberghstraat (oost), de Leopoldlaan (zuid) en de Parijsstraat (west, aan het latere Epernayplein) onder expliciete voorwaarde om er binnen de drie jaar een 'Kursaal-Hotel' in te richten. 1891: eerste houten

Villa Doris

Zeedijk 177, Middelkerke (West-Vlaanderen)

* Zeedijk nr. 177. Z.g. "VILLA DORIS" (cf. inscriptie in vergulde letters). Beschermd als monument bij K.B. van 06.10.1980. Villa met voortuintje, ingesloten tussen recente appartementsgebouwen van tien bouwlagen. Pand met neorococo-inslag van ca. 1899 naar ontwerp van architect Albert Dumont (Brussel), cf. signatuur in de sokkel. Drie traveeën, verhoogde begane grond en drie bouwlagen ond

Stedelijke begraafplaats

Mechelsesteenweg zonder nummer, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

Ommuurd geheel waarvoor de eerstesteenlegging gebeurde in 1875, op de begraafplaats een fragment van het Monument voor de Gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, in 1923 ontworpen werd door architect J. Waroquiers.

Parochiekerk Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw

Kerkplein zonder nummer, Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant)

Georiënteerde kruisbasiliek in neoromaanse stijl van 1896, circa 1900 werd rondom de kerk een plantsoen met smeedijzeren hek gerealiseerd naar ontwerp van Jacobs ter plaatse van het vroegere kerkhof.