Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Guimard, Gilles-Barnabé

Details

Ontwerper van

Kasteeldomein van Wannegem-Lede: landhuis

Huisepontweg 36 (Kruishoutem)

Het 18de-eeuwse kasteel te Wannegem-Lede is beschermd als monument.

Hotel van Ertborn

Maarschalk Gérardstraat 4, Maarschalk Gérardstraat 4A (Antwerpen)

Herenhuis in Lodewijk XVI-stijl, omstreeks 1780 opgetrokken in opdracht van baron François de Paule-Joseph van Ertborn, wellicht toe te schrijven aan Gilles-Barnabé Guimard. Het voorname pand werd in 1884 door Eugène-Emile Esnault-Pelterie uitgebreid tot Grand-Hôtel, en in 1919 door Guillaume Rooses omgevormd tot Banque du Crédit Commercial.

Kasteeldomein Middelheim

Middelheimlaan 61, Middelheimlaan 63 (Antwerpen)

Heden respectievelijk Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst en Café-restaurant Kasteel Middelheim. Domein met dubbele omwalling en uitgestrekt park, oorspronkelijk behorend tot grondgebied Berchem en Wilrijk; sinds 1910 grondgebied Antwerpen.

Hof ter Mick

Mikhof 9 (Brasschaat)

Gelegen in het oostelijk deel van het bebost en omwald domein De Mik aangelegd in het vierde deel van de 18de eeuw.

Kasteeldomein van Wannegem-Lede

Huisepontweg 36, Wannegem-Ledestraat (Kruishoutem)

Het kasteeldomein van Wannegem-Lede is beschermd als monument. Het kasteeldomein omvat het kasteel met interieur, het omliggend park met vijver, de aanhorigheden zoals het jachtwachtershuisje, de hovenierswoning, het koetshuis, de halfronde tempel, de Hirschfeld-cenotaaf en de open tholos en de omgeving.

Kasteeldomein van Wannegem-Lede: landhuis en park

Huisepontweg 36, Wannegem-Ledestraat (Kruishoutem)

Het kasteel van Wanegem-Lede met omliggend park werd beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 8 september 1971. Dit beschermingsbesluit werd gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 februari 1975. Deze administratieve wijziging houdt een uitbreiding van de beperkingen aan de rechten van de eigenaars in.

Tuchthuis

Laurent-Benoit Dewezplein 1, Laurent-Benoit Dewezplein 2, Laurent-Benoit Dewezplein 3, Laurent-Benoit Dewezplein 4, Laurent-Benoit Dewezplein 5, Laurent-Benoit Dewezplein 6 (Vilvoorde)

Voormalig "Tuchthuis", modo "Korrektie", voorheen volledig omwaterd, functioneel complex uit het laatste kwart van de 18de eeuw, gelegen in een bocht van de Zenne ten zuiden van Vilvoorde-centrum, aan de westzijde wordt het ensemble thans begrensd door de Willebroeksevaart.

Tuchthuis

Laurent-Benoit Dewezplein 1-5, Laurent-Benoit Dewezplein 2-6 (Vilvoorde)

De overblijvende delen van het voormalige tuchthuis te Vilvoorde, zijn beschermd als monument.

Nachtegalenpark

Beukenlaan, Floraliënlaan, Middelheimlaan (Antwerpen)

Het Nachtegalenpark te Antwerpen, gevormd door de drie domeinen Vogelzang, Middelheim en Den Brandt, is beschermd als landschap.

Domein De Mik: Engelse tuin, omgrachting en gebouwen

Kerkedreef, Mikhof, Miksebaan (Brasschaat)

De bescherming als dorpsgezicht betreft het domein De Mik, met de in 1830 aangelegde Engelse tuin, het landhuis Hof ter Mick, de toegangspoort met brug en het arboretum.

Hoger Instituut voor Dramatische Kunst

Maarschalk Gérardstraat 4, Maarschalk Gérardstraat 4A (Antwerpen)

Herenhuis in Lodewijk XVI-stijl, omstreeks 1780 opgetrokken in opdracht van baron François de Paule-Joseph van Ertborn, wellicht toe te schrijven aan Gilles-Barnabé Guimard. Het voorname pand werd in 1884 door Eugène-Emile Esnault-Pelterie uitgebreid tot Grand-Hôtel, en in 1919 door Guillaume Rooses omgevormd tot Banque du Crédit Commercial.

Hof ter Mick

Mikhof 9 (Brasschaat)

Gelegen in het oostelijk deel van het bebost en omwald domein De Mik aangelegd in het vierde deel van de 18de eeuw.

Kasteel van Wannegem-Lede

Huisepontweg 36 (Kruishoutem)

Het classicistisch kasteel van Wannegem-Lede werd in 1783 naar ontwerp van Gilles-Barnabé Guimard gebouwd in opdracht van baron Alphonse Baut de Rasmon. De tuinaanleg gebeurde volgens de typische ganzenvoet met drie vista' s. Het park is voorzien van een aantal typische tuinelementen van omstreeks 1900: de ommuurde moestuin met oranjerie, volière, ommuurde boomgaard en het jachtwachtershuisje. Verspreid liggen verschillende 18de-eeuwse fabriekjes.

Kasteeldomein Middelheim: onderdelen

Middelheimlaan 61-63 (Antwerpen)

De bescherming van het kasteel Middelheim als monument omvat de oostelijke en westelijke ingangsportieken, de oostelijke en westelijke bruggen, de bruggen over de binnenste ringgracht, de tuinierswoning, het hoofdgebouw met zijn oude wallen en de onderbouw van de oudere hoektoren, het paviljoen westwaarts van het hoofdgebouw en de keermuur van de binnenste ringgracht.

Park en Kasteel Middelheim

Middelheimlaan 61, Middelheimlaan 63 (Antwerpen)

Thans respectievelijk Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst en Café-restaurant "Kasteel Middelheim". Domein met dubbele omwalling en uitgestrekt park, oorspronkelijk behorend tot grondgebied Berchem en Wilrijk; sinds 1910 grondgebied Antwerpen.

Hof ter Mick

Mikhof 9, Brasschaat (Antwerpen)

Gelegen in het oostelijk deel van het bebost en omwald domein De Mik aangelegd in het vierde deel van de 18de eeuw.

Kasteeldomein van Wannegem-Lede

Huisepontweg 36, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)

Het classicistisch kasteel van Wannegem-Lede werd in 1783 naar ontwerp van Gilles-Barnabé Guimard gebouwd in opdracht van baron Alphonse Baut de Rasmon. De tuinaanleg gebeurde volgens de typische ganzenvoet met drie vista' s. Het park is voorzien van een aantal typische tuinelementen van omstreeks 1900: de ommuurde moestuin met oranjerie, volière, ommuurde boomgaard en het jachtwachtershuisje. Verspreid liggen verschillende 18de-eeuwse fabriekjes.

Hotel van Ertborn

Maarschalk Gérardstraat 4, 4A, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in Lodewijk XVI-stijl, omstreeks 1780 opgetrokken in opdracht van baron François de Paule-Joseph van Ertborn, wellicht toe te schrijven aan Gilles-Barnabé Guimard. Het voorname pand werd in 1884 door Eugène-Emile Esnault-Pelterie uitgebreid tot Grand-Hôtel, en in 1919 door Guillaume Rooses omgevormd tot Banque du Crédit Commercial.

Tuchthuis

Laurent-Benoit Dewezplein 1-5, 2-6, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

Voormalig Tuchthuis, voorheen volledig omwaterd, functioneel complex uit het laatste kwart van de 18de eeuw.

Kasteeldomein Middelheim

Middelheimlaan 61-63, Antwerpen (Antwerpen)

Heden respectievelijk Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst en Café-restaurant Kasteel Middelheim. Domein met dubbele omwalling en uitgestrekt park, oorspronkelijk behorend tot grondgebied Berchem en Wilrijk; sinds 1910 grondgebied Antwerpen.

Nachtegalenpark

Beukenlaan, Floraliënlaan, Middelheimlaan (Antwerpen)

Parkgebied bestaande uit de parken van drie domeinen: Middelheim, het goed Den Brandt en het vroegere Kasteel Vogelenzang.