Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Dens, Pieter Jan August

Details

Links

Beschrijving

Meer info: http://www.schoonselhof.be/schoonselhofdf/dens%20pieter.html

Ontwerper van

Stadsmagazijn

Keistraat 9, Leguit 4, Antwerpen (Antwerpen)

Stadsmagazijnen, omvattende een poortgebouw, geflankeerd door twee identieke conciërgewoningen; loopt door tot Leguit.

Politiecommissariaat van de 4de Wijk

Sint-Andriesplaats 22, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig politiebureau, thans openbare bibliotheek. Hoekhuis in neorenaissancestijl van 1876 ontworpen door P. Dens.

Woning Max Rooses

Provinciestraat 83, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, vijf traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, naar ontwerp van Pieter Dens uit 1878.

Parochiekerk Sint-Catharina

Sint-Catharinaplein zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

West-oost-georiënteerde neoromaanse kruisbasiliek, sober bakstenen gebouw met toren onder polygonale ingesnoerde spits, van 1870-72 en vergroot in 1912-14.

Geen afbeelding beschikbaar

Pastorie Sint-Laurentiusparochie met voor- en achtertuin

Markgravelei 95 (Antwerpen)

De bescherming als monument omvat de pastorie van de Sint-Laurentiusparochie met inbegrip van de voortuin met afsluiting en de achtertuin met ommuring, maar zonder de linkse aanbouw aan de pastorie.

Architectenwoning Pieter Dens

Apostelstraat 16, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in Louis-Philippestijl, als eigen woning opgetrokken door de latere stadsbouwmeester Pieter Dens, naar een ontwerp uit 1852. De architect bleef hier wonen tot zijn overlijden in 1901. Op het aanpalend perceel bouwde hij in 1864 nog een tweede burgerhuis, dat geldt als één van de vroegste voorbeelden van neo-Vlaamserenaissance-stijl in Antwerpen.

Burgerwoning in fantasierijke neogotische stijl

Lange Kievitstraat 50, Antwerpen (Antwerpen)

Deze woning met kleurrijke gevel is één van de opvallendste en tevens oudste woningen in de Lange Kievitstraat. De burgerwoning werd rond 1859 gebouwd voor rekening van P. Dens, wonende in de Apostelstraat.

Pastorie van de Sint-Catharinaparochie

Sint-Catharinaplein 1, Antwerpen (Antwerpen)

Vrijstaand vierkant gebouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, van circa 1872 naar ontwerp van P. Dens.

Geen afbeelding beschikbaar

Politiebureau: gevel en bedaking

Sint-Andriesplaats 22 (Antwerpen)

Deze bescherming betreft de gevel en aansluitende bedaking van het voormalig politiebureau aan de Sint-Andriesplaats.

Politiecommissariaat van de 8ste Wijk

Paleisstraat 104, Antwerpen (Antwerpen)

Een paar jaar na de opening van de nieuwe, achtste wijk van de stad Antwerpen, wordt ook een politiebureel voor deze wijk geopend in de Paleisstraat. De plannen werden getekend door stadsarchitect Pieter Jan August Dens in 1877, goedgekeurd in 1878 en afgewerkt in 1879.

Stadspark

Louiza-Marialei, Quinten Matsijslei, Rubenslei, Van Eycklei (Antwerpen)

Het stadspark van Antwerpen is beschermd als monument.

Hotel Della Faille de Leverghem met kruidtuin

Leopoldstraat 24 (Antwerpen)

De in 1826 aangelegde Kruidtuin te Antwerpen, is beschermd als landschap.

Kruidtuin: afsluiting en lantaarns

Leopoldstraat 24 (Antwerpen)

De afsluiting en smeedijzeren lantaarns van de Kruidtuin, gelegen langs de Leopoldstraat, zijn beschermd als monument.

Gekoppelde burgerhuizen in neorenaissancestijl

Rubenslei 12, 13, Antwerpen (Antwerpen)

Twee overblijvende panden van een geheel van oorspronkelijk drie gekoppelde burgerhuizen in neorenaissancestijl, gebouwd in opdracht van de weduwe Adolf Deppe, naar een ontwerp door de architect Pieter Dens uit 1891. De in het Duitse Lippstadt geboren Adolf Deppe (1834-1887) was oprichter van de rederij Armement Deppe.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadhuis Antwerpen

Grote Markt 1 (Antwerpen)

Het stadhuis van Antwerpen is erkend als werelderfgoed.

Stadhuis van Antwerpen

Grote Markt 1, Antwerpen (Antwerpen)

Gebouwd ter vervanging van het oude schepenhuis uit begin 15de eeuw.

Kruidtuin

Leopoldstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

Botanische tuin aangelegd op de moes- en fruithof van het Sint-Elisabethgasthuis, met inkompoort uit 1826 toegeschreven aan Pierre Bruno Bourla, een hovenierswoning uit 1870-1871 en balustrade met kandelabers uit 1876-1877 door Pieter Dens, en een oranjerie uit 1884 door Gustave Royers.

Stedelijke Jongensschool 10, Stedelijke Meisjesschool en onderwijzerswoningen

Boerhaavestraat 1, Schoolstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Scholengroep, oorspronkelijk met jongensschool geopend in 1870 en meisjesschool geopend in 1874, beide naar ontwerp van P. Dens.

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1879

Suikerrui 17-19 (Antwerpen)

Het burgerhuis is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis in Louis-Philippestijl: gevel en daken

Meir 105 (Antwerpen)

De bescherming omvat de gevel en aansluitende bedaking van het voormalig burgerhuis.

Geen afbeelding beschikbaar

Slachthuis

Lange Lobroekstraat zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Oorspronkelijk slachthuis van 1875-77 naar ontwerp van P. Dens, verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog, groter slachthuis van 1951-53 naar ontwerp van architect Smets.

Koninklijk Atheneum

Franklin Rooseveltplaats 11, Antwerpen (Antwerpen)

"Koninklijk Atheneum" in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, gebouwd in 1882-84 naar ontwerp van Pieter Jan August Dens met medewerking van Ferdinand J.A. Truyman.

Brederodestraat

Brederodestraat (Antwerpen)

De Brederodestraat is een lange, rechte straat op het Zuid, die de Singel verbindt met de Amerikalei. Zowel het autoverkeer tussen deze twee belangrijke wegen in de stad, als de tramlijnen, zorgen voor een aanhoudende verkeersstroom in de straat.

Stedelijke Meisjesschool 4

Sint-Elisabethstraat 38, Greinstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

Lagere school met centraal inspringend toegangsgebouw, achterliggende speelplaats en flankerende parallelle vleugels, geopend op 11 november 1867, naar ontwerp van stadsarchitect P. Dens.

Onderwijzerswoning van Jongensschool 3

Sint-Andriesplaats 23, Antwerpen (Antwerpen)

Lijstgevel van baksteenmetselwerk met gebruik van natuursteen voor constructieve elementen; hoekpilasters met kapiteel ter hoogte van pui- en kroonlijst.

Sint-Carolus Borromeuskerk, Sodaliteit en Professenhuis

Hendrik Conscienceplein 2-6, 10, Antwerpen (Antwerpen)

In 1556 werd besloten een Jezuïetencollege op te richten te Antwerpen. Met dat doel werd in 1574 het "huis van Aken" aangekocht, een ruime patriciërswoning van 1539 met binnenkoer, gelegen op de hoek van de Korte Nieuwstraat en het thans verdwenen Spoystraatje, en in datzelfde jaar werd de school er ingericht.

Geen afbeelding beschikbaar

Bourlaschouwburg

Komedieplaats 18 (Antwerpen)

De Bourlaschouwburg of Koninklijke Nederlandse Schouwburg is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadhuis Antwerpen

Grote Markt 1 (Antwerpen)

De bescherming omvat het 16de-eeuwse renaissance stadhuis van Antwerpen, gelegen aan de Grote Markt.

Hoekhuis in Louis Philippestijl: gevels en daken

Meir 23, Meir 25 (Antwerpen)

De gevels en bedakingen van het hoekhuis, gelegen aan de Meir en de Gramayestraat, is beschermd als monument.

Feestzaal Harmonie

Mechelsesteenweg 216, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistische feestzaal van de Société Royale d'Harmonie, opgetrokken naar ontwerp van Pieter Dens in 1844-1846, tot zijn huidige vorm uitgebreid door Charles Dens in 1889-1890.

Stedelijke Jongensschool 7 en Stedelijke Meisjesschool 5 met onderwijzerswoning en turnzaal

Markgravelei 147-149, Antwerpen (Antwerpen)

Lagere school met aanpalende onderwijzerswoning en turnzaal in eclectische stijl. Het complex dat oorspronkelijk uit een volledig gescheiden jongens- en een meisjesschool met elk vier klassen bestond, bleef grosso modo in zijn 19de-eeuwse vorm bewaard.

Politiecommissariaat van de 1ste Wijk

Sint-Paulusplaats 6, Antwerpen (Antwerpen)

Huis met neorenaissancistische en neotraditionele inslag; lijstgevel, respectievelijk zes traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met tentdak (asfalt). 1875 gedateerd in gevelsteen in de fries. Baksteenmetselwerk met omlijstingen van natuursteen en verlevendigd met sierankers.

Geen afbeelding beschikbaar

Commissariaat Politie Havenafdeling: gevels en bedaking

Bordeauxstraat 12, Bordeauxstraat 14 (Antwerpen)

Deze bescherming betreft de gevels en aansluitende bedaking van het politiebureau.

Hoofdcommissariaat van de Politie

Suikerrui 17-19, Antwerpen (Antwerpen)

Neorenaissancehuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, roofing), op een cartouche gedateerd 1879. Bak- en natuursteen.

Politiecommissariaat van de 5de Wijk

Klappeistraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig politiebureel van de vijfde wijk opgericht in 1875 en verbouwd in neo-Vlaamserenaissancestijl in 1916 onder leiding van A. Van Mechelen.

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

Blindestraat 9-11, Mutsaardstraat 29, Mutsaardstraat 31, Venusstraat 38-48 (Antwerpen)

De site van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen, is beschermd als monument.

Stadspark

Quinten Matsijslei, Rubenslei, Van Eycklei (Antwerpen)

Het Stadspark van Antwerpen, een driehoekig park tussen de Quinten Matsyslei, de Rubenslei en de Van Eycklei, werd in 1869 ontworpen door de Duitse landschapsarchitect Eduard Keilig.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Apostelstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, voor eigen rekening opgetrokken door stadsbouwmeester Pieter Dens, naar een ontwerp uit 1864. De woning die wellicht voor verhuur bestemd was, paalt aan de architectenwoning uit 1852, waar Dens tot zijn overlijden in 1901 resideerde.

Stedelijk Onderwijsgesticht Nr. 2 voor Jongens

Van Maerlantstraat 28-30, Antwerpen (Antwerpen)

Indrukwekkend schoolgebouw in neorenaissancestijl met vleugels in U-vorm geplaatst rond rechthoekige binnenplaats, uit 1878-79 naar ontwerp van Pieter Dens.

Italiëlei

Italiëlei (Antwerpen)

De Italiëlei maakt deel uit van de leiengordel die in 1866-1868 werd aangelegd op het tracé van de Spaanse vestingen dat de historische binnenstad van Antwerpen omgordde. In 1866 werden de vestingmuren geslecht; op de vrijgekomen gronden werden brede boulevards aangelegd.

Stedelijke Jongensschool 12 en Stedelijke Meisjesschool 7

Oranjestraat 100-104, Antwerpen (Antwerpen)

Symmetrisch opgebouwd complex bestaande uit drie parallelle vleugels gescheiden door speelplaatsen en aanpalende woningen voor schoolhoofd, opgericht in 1877-79 onder leiding van stadsarchitect P. Dens, uitbreiding in 1918.

Middelbare School voor Meisjes

Lange Leemstraat 26, Antwerpen (Antwerpen)

Gebouwencomplex in neorenaissancestijl, bestaat uit drie in U-vorm geplaatste vleugels rondom een rechthoekige speelplaats, afgesloten door de turnzaal, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1878.

Geen afbeelding beschikbaar

Politiebureau van de achtste wijk: gevel en bedaking

Paleisstraat 110 (Antwerpen)

Deze bescherming betreft de gevel en aansluitende bedaking van het politiebureau van de achtste wijk.

Pastorie Sint-Laurentiusparochie met tuin

Markgravelei 95, Antwerpen (Antwerpen)

De pastorie werd gebouwd in 1824-1825 gebouwd in laatclassicistische stijl naar ontwerp van Pierre Bruno Bourla. In de jaren 1860 werd de pastorie grondig verbouwd onder leiding van stadsarchitect Pieter Dens.

Stedelijke Lagere Meisjesschool 9

Lamorinièrestraat 93, Antwerpen (Antwerpen)

Lagere school met onderwijzerswoning en turnzaal, door de stad Antwerpen gepland als lagere jongensschool, maar vermoedelijk in gebruik genomen als Lagere Meisjesschool 9. Stadsbouwmeester Pieter Dens tekende in 1875 het ontwerp.

Politiecommissariaat van de 6de Wijk

Florisstraat 10, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig Politiecommissariaat van de 6de Wijk. Gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door stadsarchitect Pieter Dens uit 1875, volgens de jaarstenen voltooid in 1876.

Openbare Reinigingsdienst

Sint-Andriesplaats 24, Antwerpen (Antwerpen)

Reinigingsdienst (bezit tevens gevel aan Prekersstraat). In interieur: hangars, deels onder houten spanten (rustend op natuurstenen consoles in bakstenen muren; deels onder metalen Polonceau-spanten, rustend op ijzeren ligger-constructie van hetzelfde type als gebruikt bij de afdaken aan de Scheldekaaien.

Herenhuis ontworpen door Pieter Dens

Frankrijklei 79, Antwerpen (Antwerpen)

Deze eclectische herenwoning werd in 1881 ontworpen door Pieter Dens voor rekening van de reder Adolf Deppe, wonende in de Rue des Tanneurs.

Lagere Meisjesschool

Keistraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

Schoolgebouw, aansluitend bij stadsmagazijn op nummer 9 en hiermede een architecturale eenheid vormend. Loopt door tot Leguit nummer 6.

Bourlaschouwburg

Komedieplaats 18, Antwerpen (Antwerpen)

Ontworpen door Pierre Bourla in 1827 (zie denkplaat op zuidgevel door Jacques De Braeckeleer van 1938 ("P.B. Bourla bouwmeester 1783-1866, ontwerp van deze schouwburg ingehuldigd ten jare 1834"). Opgetrokken op gronden van het in 1553 door G. Van Schoonbeke gebouwde "tappissierspand".

Wachthuis en bergplaats Koning Albertpark

Koningin Elisabethlei 1, Antwerpen (Antwerpen)

Wachthuis en bergplaats in cottagestijl, ontworpen als gereedschapshuisje door stadsbouwmeester Pieter Dens in 1877, en hetzelfde jaar opgetrokken. Het gebouw werd door Alexis Van Mechelen met een dwarsvleugel tot het huidige volume uitgebreid in 1913.

Gekoppelde burgerhuizen in Louis-Philippestijl

Meir 23-25, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentaal hoekhuis in een verzorgde Louis Philippestijl, in 1854 gebouwd op de grond van het befaamde hotel zogenaamd "Le grand Laboureur".

Geen afbeelding beschikbaar

Politiebureau in neorenaissancestijl: gevel en bedaking

Florisstraat 10 (Antwerpen)

Deze bescherming betreft de gevel en bedaking van het politiebureau in neorenaissancestijl gebouwd in 1876.

Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Meir 105, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in Louis-Philippestijl, gebouwd in opdracht van J. Blockx, naar een ontwerp door de architect Pieter Dens uit 1853.

Politiecommissariaat van de 7de Wijk

Bordeauxstraat 12-14, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig commissariaat Politie Havenafdeling, in 1878 gebouwd naar ontwerp van stadsbouwmeester P. Dens als commissariaat en verpleeghuis voor hulp aan gekwetsten en drenkelingen.

Geen afbeelding beschikbaar

Koninklijk Atheneum

Franklin Rooseveltplaats 11 (Antwerpen)

De bescherming omvat het volledige gebouw van het Koninklijk Atheneum inclusief alle roerende zaken onroerend door bestemming.

Geen afbeelding beschikbaar

Feestzaal Harmonie met oranjerie

Mechelsesteenweg 216 (Antwerpen)

De feestzaal Harmonie met oranjerie zijn beschermd als monument.

Muziekkiosk Koning Albertpark

Koning Albertparkweg zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Muziekkiosk in eclectische stijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1877. Gietijzeren constructie vervaardigd door de ijzergieterij Forges et Fonderies de la Campine August Van Aerschot uit Herentals.

Stedelijke Jongensschool 8

Kapucinessenstraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

Lagere jongensschool in eclectische stijl, gebouwd door de stad Antwerpen naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1863, en verhoogd met een extra verdieping door stadsbouwmeester Gustave Royers in 1893. Sinds de renovatie in 1999-2000, huisvest het complex een vrije basisschool.

Opdrachtgever van

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Apostelstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, voor eigen rekening opgetrokken door stadsbouwmeester Pieter Dens, naar een ontwerp uit 1864. De woning die wellicht voor verhuur bestemd was, paalt aan de architectenwoning uit 1852, waar Dens tot zijn overlijden in 1901 resideerde.

Architectenwoning Pieter Dens

Apostelstraat 16, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in Louis-Philippestijl, als eigen woning opgetrokken door de latere stadsbouwmeester Pieter Dens, naar een ontwerp uit 1852. De architect bleef hier wonen tot zijn overlijden in 1901. Op het aanpalend perceel bouwde hij in 1864 nog een tweede burgerhuis, dat geldt als één van de vroegste voorbeelden van neo-Vlaamserenaissance-stijl in Antwerpen.

Burgerwoning in fantasierijke neogotische stijl

Lange Kievitstraat 50, Antwerpen (Antwerpen)

Deze woning met kleurrijke gevel is één van de opvallendste en tevens oudste woningen in de Lange Kievitstraat. De burgerwoning werd rond 1859 gebouwd voor rekening van P. Dens, wonende in de Apostelstraat.