Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Derks, Guido

Details

Ontwerper van

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Handschoenmarkt zonder nummer (Antwerpen)

De oorsprong van de kathedraal was een kleine kapel uit de 9de eeuw, gelegen ten zuiden van de markt. De huidige kathedraal werd gebouwd van 1352 tot 1521. Tijdens de daarop volgende eeuw werden nog voltooiingswerken uitgevoerd.

Herenhuis in barokstijl

Mutsaardstraat 32 (Antwerpen)

Patriciërshuis in barokstijl uit het derde kwart van de 17de eeuw, gebouwd door de familie Van den Kerckhoven. In het midden van de 18de eeuw kwam het pand in het bezit van Jan Daniël Antoon Schockaert, sinds 1739 kanselier van het hertogdom Brabant. Zwaar gehavend door een V-bom in 1944, ingrijpend verbouwd in 1956-1957, gevolgd door een gevelrestauratie in 1969.

De Steenen Spiegel

Prinsstraat 28 (Antwerpen)

Traditioneel herenhuis met drie trapgevels, genaamd "de Steenen Spiegel" of "den Spiegel", uit de 16de tot het begin van de 17de eeuw. Het complex werd midden jaren 1970 gerestaureerd door Xavier De Cuyper, gevolgd door een tweede campagne door Guido Derks midden jaren 1990.

Witten Coninck

Vlasmarkt 31 (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit het vierde kwart van de 16de eeuw.

Rooden Coninck

Vlasmarkt 33 (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit het vierde kwart van de 16de eeuw. Winkelpui door Eugène Dieltiëns uit 1903.

Sevensterre en Gulden Blaesbalck

Vlasmarkt 37 (Antwerpen)

Heropgebouwd diephuis met traditionele zijgevel uit het vierde kwart van de 16de eeuw. Kelder met zuilen in laatromaanse, vroeggotische stijl, te dateren in tweede helft van de 12de tot eerste helft 13de eeuw.

Parochiekerk Sint-Andries

Waaistraat 1 (Antwerpen)

Laatgotische kruiskerk met schip en toren uit de eerste helft van de 16de eeuw, transept, hoogkoor en zijkapellen uit de 17de eeuw, en een barokke klokkentoren uit het tweede kwart van de 18de eeuw.

Traditioneel diephuis

Zwartzustersstraat 11 (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel met twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen

Pater Nuyenslaan 68 (Schilde)

Opgebouwd in 1951-52 naar ontwerp van Langaskens en Marc de Vooght, na brand herbouwd naar ontwerp van Guido Derks.

Kasteeldomein Het Lintkasteel: kasteel

Lintkasteelstraat 22 (Grimbergen)

Het Lintkasteel is beschermd als monument.

Kasteeldomein Het Lintkasteel met omgeving

Lintkasteelstraat (Grimbergen)

De bescherming als dorpsgezicht omvat het kasteeldomein Het Lintkasteel met omgeving.

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Handschoenmarkt zonder nummer (Antwerpen)

De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is erkend als werelderfgoed.

Het Lintkasteel

Lintkasteelstraat 22 (Grimbergen)

Landelijk gelegen domein ten noorden van de dorpskern, nabij de grens met Beigem. Ten noorden begrensd door de Gillebeek, ten oosten door de Humbeeksesteenweg, ten zuiden door de Lintkasteelstraat en ten westen door een landwegje reeds voorkomend in het kaartboek van de abdij (1699).

Burgerhuis Sint-Jozef: voorgevel

Haverwerf 20-21 (Mechelen)

De voorgevel van het burgerhuis Sint-Jozef is beschermd als monument.

Huis Draecke: binnenkoer

Heilige Geeststraat 9 (Antwerpen)

De binnenkoer van Huis Draecke of Huis Den Gulden Cop te Antwerpen, is beschermd als monument.

Steenen Spiegel: gevels en daken

Prinsstraat 28 (Antwerpen)

De bescherming omvat de gevels en daken van huis Steenen Spiegel.

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Handschoenmarkt zonder nummer (Antwerpen)

De bescherming omvat het volledige kerkgebouw dat de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal vormt.

Parochiekerk Sint-Andries

Waaistraat 1 (Antwerpen)

De Sint-Andrieskerk is beschermd als monument.

Rodenborch

Grote Markt 40 (Antwerpen)

De bescherming omvat het Huis Rodenborch ook gekend als het gildehuis voor de Huidevetters en Schoenmakers.

Traditioneel diephuis: voorgevel, bedaking en kelder

Vlasmarkt 31 (Antwerpen)

De bescherming van de stadswoning als monument omvat de voorgevel, bedaking en kelder.

Traditioneel diephuis: voorgevel, bedaking en kelder

Vlasmarkt 33 (Antwerpen)

De bescherming van de stadswoning als monument omvat de voorgevel, bedaking en kelder.

Traditioneel diephuis: bovengevel en daken

Zwartzustersstraat 11 (Antwerpen)

De bescherming omvat het bovendeel van de voorgevel vanaf de tweede bouwlaag en de daken van de stadswoning.

Herenhuis in barokstijl: voorgevel

Mutsaardstraat 32 (Antwerpen)

De voorgevel van dit herenhuis in barokstijl is beschermd als monument.

Woon- en winkelhuis: bovengevel en daken

Jan Blomstraat 3 (Antwerpen)

De bescherming omvat het bovendeel van de voorgevel vanaf de tweede bouwlaag en de daken.

Stadswoning: bovengevel en daken

Jan Blomstraat 5 (Antwerpen)

De bescherming omvat het bovendeel van de voorgevel vanaf de tweede bouwlaag, inclusief de insteekverdieping, en de daken.

Begijnhof

Ossenmarkt 5, 6, Rodestraat 39, 39_2, 39_5, 43 (Antwerpen)

Het begijnhof van Antwerpen is beschermd als monument.

Begijnhof

Ossenmarkt, Rodestraat (Antwerpen)

Het begijnhof van Antwerpen is beschermd als monument.

Kelder van Norbertinessenklooster

Vlasmarkt 37 (Antwerpen)

De bescherming omvat de pijlertjes en de segmentbogen in de kelder van het gebouw.

Begijnhof

Ossenmarkt 5, 6, Rodestraat 39, 39_2, 39_5, 43 (Antwerpen)

Voormalig begijnhof, hier gevestigd in 1544 ter vervanging van het vroegere begijnhof Curtis Syon, dat circa 1245 ontstond aan zuideinde van de Begijnhofstraat.

Italiëlei

Italiëlei (Antwerpen)

De Italiëlei maakt deel uit van de leiengordel die in 1866-1868 werd aangelegd op het tracé van de Spaanse vestingen dat de historische binnenstad van Antwerpen omgordde. In 1866 werden de vestingmuren geslecht; op de vrijgekomen gronden werden brede boulevards aangelegd.

Begijnhof

Ossenmarkt 5, 6, Rodestraat 39, 39_2, 39_5, 43 (Antwerpen)

Voormalig begijnhof, hier gevestigd in 1544 ter vervanging van het vroegere begijnhof Curtis Syon, dat circa 1245 ontstond aan zuideinde van de Begijnhofstraat.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen

Pater Nuyenslaan 68, Schilde (Antwerpen)

Opgebouwd in 1951-52 naar ontwerp van Langaskens en Marc de Vooght, na brand herbouwd naar ontwerp van Guido Derks.

Rodenborch

Grote Markt 40, Antwerpen (Antwerpen)

Gildehuis van de Huidevetters en Schoenmakers, waarvan het gevelfront in barokstijl werd heropgebouwd in 1644. Verkocht aan het timmerlieden- en schrijnwerkersambacht in 1755.

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Handschoenmarkt zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

De oorsprong van de kathedraal was een kleine kapel uit de 9de eeuw, gelegen ten zuiden van de markt. De huidige kathedraal werd gebouwd van 1352 tot 1521. Tijdens de daarop volgende eeuw werden nog voltooiingswerken uitgevoerd.

Huis Draecke

Heilige Geeststraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

Patriciërswoning met binnenplaats en huistoren in traditionele bak- en zandsteenstijl, sinds de 15de eeuw bewoond door de familie Draecke, verder uitgebouwd in de eerste helft van de 16de en de tweede helft van de 17de eeuw.

Sevensterre en Gulden Blaesbalck

Vlasmarkt 37, Hoogstraat 40, Antwerpen (Antwerpen)

Heropgebouwd diephuis met traditionele zijgevel uit het vierde kwart van de 16de eeuw. Kelder met zuilen in laatromaanse, vroeggotische stijl, te dateren in tweede helft van de 12de tot eerste helft 13de eeuw.

Twee traditionele breedhuizen

Jan Blomstraat 1-3, Antwerpen (Antwerpen)

Twee gekoppelde, traditionele breedhuizen met getrapt dakvenster, opklimmend tot het vierde kwart van de 16de eeuw.

Traditioneel diephuis

Jan Blomstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel van twee bouwlagen en insteekverdieping onder een zadeldak, uit het vierde kwart van de 16de eeuw.

Dekenij van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Sint-Pieterstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

Rijhuis met neoclassicistisch lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw, vermoedelijk met traditionele kern, grondig verbouwd in 1964. Het "Papenhof" en het "Nieuwerck" van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal vormen de achterliggende tuin.

Witten Coninck

Vlasmarkt 31, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit het vierde kwart van de 16de eeuw.

Rooden Coninck

Vlasmarkt 33, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit het vierde kwart van de 16de eeuw. Winkelpui door Eugène Dieltiëns uit 1903.

Traditioneel diephuis

Zwartzustersstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel met twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.

Herenhuis in barokstijl

Mutsaardstraat 32, Antwerpen (Antwerpen)

Patriciërshuis in barokstijl uit het derde kwart van de 17de eeuw, gebouwd door de familie Van den Kerckhoven. In het midden van de 18de eeuw kwam het pand in het bezit van Jan Daniël Antoon Schockaert, sinds 1739 kanselier van het hertogdom Brabant. Zwaar gehavend door een V-bom in 1944, ingrijpend verbouwd in 1956-1957, gevolgd door een gevelrestauratie in 1969.

De Steenen Spiegel

Prinsstraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel herenhuis met drie trapgevels, genaamd "de Steenen Spiegel" of "den Spiegel", uit de 16de tot het begin van de 17de eeuw. Het complex werd midden jaren 1970 gerestaureerd door Xavier De Cuyper, gevolgd door een tweede campagne door Guido Derks midden jaren 1990.

Parochiekerk Sint-Andries

Waaistraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

Laatgotische kruiskerk met schip en toren uit de eerste helft van de 16de eeuw, transept, hoogkoor en zijkapellen uit de 17de eeuw, en een barokke klokkentoren uit het tweede kwart van de 18de eeuw.

Kasteeldomein Het Lintkasteel

Lintkasteelstraat 22, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

In oorsprong een vroegmiddeleeuwse motte met heden op het opperhof resten van een complexe waterburcht opklimmend tot de zestiende eeuw op oudere funderingen en op het neerhof hoevegebouwen uit de tweede helft van de 19de en eerste helft van de 20ste eeuw met behoud van oudere kern.

Zie ook