Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Desmet, Vivian

Details

Beschrijving

Vivian Jean Desmet, zoon van binnenhuisarchitect Adolphe Desmet, behaalde in 1955 het diploma van burgerlijk ingenieur-architect aan de Rijksuniversiteit Gent. Nadien volgde hij stages bij Giò Ponti in Milaan en Arthur Degeyter in Brugge en was eveneens medewerker bij Jules Trenteseau in Brussel en Gent. In 1958 vestigde hij zich als zelfstandig architect in Brugge en in 1961 stichtte hij het ontwerp- en studiebureau Desmet en Depuydt met Jozef Depuydt.

Bibliografie:

  • ESTHER J.P., DE GRAUWE J. & DESMET V. 1980: Het kartuizerklooster binnen Brugge. Verleden en toekomst, Brugge.

Ontwerper van

Geen afbeelding beschikbaar

Landhuis van het Brugse Vrije

Burg 11, Hoogstraat 4 (Brugge)

Het Landhuis van het Brugse Vrije, soms ook het Paleis van 't Vrije genoemd, is beschermd als monument.

Stadswoning

Potterierei 54 (Brugge)

Enkelhuis van drie/twee, oorspronkelijk twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw, zie dakhelling en -constructie, bewaarde balken, en schouwen.

Geen afbeelding beschikbaar

Landhuis van het Brugse Vrije

Burg 11 (Brugge)

* Nr. 11-11A. Voormalig Landhuis van het Brugse Vrije. Van 1794 tot 1984, gerechtshof; sindsdien locatie van de administratieve stadsdiensten, Toeristische Dienst en sinds 1988 van het Stadsarchief. Sinds 1985 is de z.g. "Schepenkamer" opengesteld als Provinciaal Museum "Het Brugse Vrije". De eerste vergaderplaats van het kasselrijbestuur lag in de nabijheid van het Steen, de oorspronkelijke gr

Geen afbeelding beschikbaar

Twee stadswoningen

Heilige-Geeststraat 3 (Brugge)

Samenstel van twee diephuizen van vijf traveeën en twee ongelijke bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen, houten dakkapel) uit de 17de eeuw; hoekpand met hoge trapgevel (9/10 treden + topstuk)

Kartuizerklooster

Kazernevest 4 (Brugge)

Nr. 120. Voormalig kartuizerklooster. Thans Gerechtsgebouw. Het klooster is geleidelijk gebouwd en uitgegroeid. Het neemt een volledige bouwblok in tussen de Langestraat, de Koopmansstraat en de Kazernevest. Van 1609 tot 1783 Kartuizerklooster. Vervolgens verschillende functies. Sinds 1979 Gerechtsgebouw (f ig. 298). 1578: na verwoesting van hun klooster Genadeda

Herenhuis

Ezelstraat 33 (Brugge)

Nr. 33. Breedhuis van zes trav. en drie bouwl. onder zadeldak. Laatclassicistische, bepleisterde en beschilderde lijstgevel van 1843, oorspronkelijk met enkelhuisopstand cf. poort in r.trav. "Kunstige Herstelling" van 1975 n.o.v. architecten V. Desmet en J. Depuydt (Brugge): restauratie van pleisterwerk voorgevel en vernieuwen de luiken en van de vensters van de eerste en tweede bouwl. naa

Geen afbeelding beschikbaar

't Zand

't Zand (Brugge)

Plein in het zuidwesten van de stad, ten noorden bereikbaar via Hoefijzerlaan, ten oosten via Noordzand- en Zuidzandstraat, ten zuiden via Koning Albertlaan en ten westen via Boeverie-, Hauwer- en Smedenstraat; westelijke pleinhelft zogenaamd "Vrijdagmarkt". De benaming, die voorkomt sedert 1948, verwijst naar de oorspronkelijke bodemsamenstelling met name zandrug die van Burg via Steenstraat loopt naar Beursplein.

Burg

Burg (Brugge)

Plein waarop van oudsher vier straten uitkomen met name de Burgstraat ten noorden, Hoogstraat ten oosten, Blinde Ezelstraat ten zuiden en Breidelstraat ten westen. Huidige benaming afgeleid van de Latijnse benaming "burgus", burcht, zie ommuurd uitzicht van het plein circa de 10de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Pijpersstraat

Pijpersstraat (Brugge)

Van Maria- naar Heilige Geeststraat. Vermoedelijk verwijst de benaming eenvoudigweg naar muzikanten. Korte, nagenoeg rechte, gekasseide straat, loodrecht gericht op het bisschoppelijk paleis in de Heilige Geeststraat. Woonfunctie.

Geen afbeelding beschikbaar

Calvariebergstraat

Calvariebergstraat (Brugge)

Van Sint-Clarastraat naar Komvest. Oorspronkelijk zogenaamd "Galgebergstraat", wellicht verwijzend naar plaats met galg, in 1067 tot inlijven bij de Stad in 1270, vallend onder het rechtsgebied van Sint-Donaas.

Sociale woonwijk Sincfal

Calvariebergstraat 1-41, Komvest 34A-B, Sint-Claradreef 2-18 (Brugge)

Woonwijk, tussen 1973 en 1982 gerealiseerd naar ontwerp van Vivian Desmet en Jozef Depuydt op de plaats van het gesloopte kapucijnenklooster. Aangepast in kader van het structuurplan en uitgevoerd door een privépromotor en de sociale huisvestingsmaatschappij Brugse Maatschappij voor Huisvesting.

Landhuis van het Brugse Vrije

Burg 11, Brugge (West-Vlaanderen)

Van 1794 tot 1984, gerechtshof; sindsdien locatie van de administratieve stadsdiensten, Toeristische Dienst en sinds 1988 van het Stadsarchief. Sinds 1985 is de zogenaamde "Schepenkamer" opengesteld als Provinciaal Museum "Het Brugse Vrije".

Stadswoningen met trapgevels

Heilige-Geeststraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

Samenstel van twee diephuizen van vijf traveeën en twee ongelijke bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen, houten dakkapel) uit de 17de eeuw; hoekpand met hoge trapgevel (9/10 treden + topstuk)

Zie ook