Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Dewez, Laurent-Benoît

Details

Links

Ontwerper van

Kasteeldomein La Motte

Lumbeekstraat 20 (Dilbeek)

Deze bescherming betreft het kasteel La Motte met alle gebouwen, de gracht en het omliggend park.

Park van Tervuren

Duisburgsesteenweg, Kasteelstraat, Leuvensesteenweg, Molenberglaan, Rijkunstdreef, Spaans-Huisdreef, Warande (Tervuren)

Het park van Tervuren werd beschermd als monument bij ministerieel besluit van 14 juli 2004. Deze bescherming werd twee maal gewijzigd. Bij de eerste wijziging bij ministerieel besluit van 7 mei 2009 werden enkele percelen uit de afbakening gehaald. Ook de voorliggende tweede wijziging bij ministerieel besluit van 5 juni 2009 hield een inkrimping van de afbakening in.

Parochiekerk Sint-Salvator

Gentsestraat zonder nummer (Harelbeke)

De 12de-eeuwse vieringtoren van de romaanse kerk Sint-Salvator te Harelbeke, is reeds beschermd als monument sinds 19-04-1937. Op 23-04-1974 is deze bescherming uitgebreid tot de bescherming van de volledige kerk.

Abdij van Herkenrode

Herkenrodeabdij 1, Herkenrodeabdij 1A, Herkenrodeabdij 2, Herkenrodeabdij 3, Herkenrodeabdij 4, Herkenrodeabdij 4A, Herkenrodeabdij 4B, Herkenrodeabdij 4C, Herkenrodeabdij 4D, Herkenrodeabdij 4E, Herkenrodeabdij 4F, Herkenrodeabdij 4H (Hasselt)

Voormalige cisterciënzerinnenabdij met abdijhoeve en bedrijfsgebouwen, gelegen op de zuidelijke Demeroever, temidden van een beschermd bos- en landbouwlandschap, en toegankelijk langsheen twee lindendreven.

Park van Tervuren met omgeving

Duisburgsesteenweg, Kasteelstraat, Leuvensesteenweg, Molenberglaan, Rijkunstdreef, Spaans-Huisdreef, Warande (Tervuren)

Het park van Tervuren met omgeving werd beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 16 februari 1978. Deze bescherming werd meermaals gewijzigd. De eerste voorlopige wijziging bij ministerieel besluit van 7 mei 2009 werd niet definitief. De voorliggende tweede voorlopige wijziging bij ministerieel besluit van 5 juni 2009 werd definitief bij ministerieel besluit van 10 juni 2010. Deze wijzigingen hielden een inkrimping van de afbakening in.

Benedictijnenabdij Sint-Trudo

Diesterstraat 1, Plankstraat 18, Stenaartberg 2, Stenaartberg 2A (Sint-Truiden)

Het complex beslaat het stadsgedeelte afgezoomd door de Diesterstraat ten zuiden en zuidwesten, de Abdijstraat ten noordwesten, Stenaartberg ten noorden en de Plankstraat ten oosten.

Classicistische portiek Vicus Artium

Leopold Vanderkelenstraat 28 (Leuven)

De classicistische portiek Vicus Artium te Leuven, is beschermd als monument.

Abdij van Vlierbeek

Abdij Vlierbeek 2-6, 8-14 (Leuven)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw, de oude kloostergebouwen en het poortgebouw van de abdij van Vlierbeek te Kessel-Lo, zijn beschermd als monument.

Abdij van Vlierbeek

Abdij Vlierbeek (Leuven)

De abdij van Vlierbeek met het gebouwencomplex en de binnenkoer te Kessel-Lo, is beschermd als landschap.

Benedictijnenabdij Sint-Trudo

Diesterstraat 1 (Sint-Truiden)

Deze bescherming betreft de archeologische site van de Sint-Trudoabdij.

Benedictijnenabdij Sint-Trudo: kerktoren en overblijfselen abdij

Diesterstraat 1, Stenaartberg 2 (Sint-Truiden)

De bescherming als monument betreft de toren van de abdijkerk en de overblijfselen van de benedictijnenabdij Sint-Trudo, bestaande uit het poortgebouw, het abtskwartier en de gebouwen van de abdijhoeve.

Toegangspoort tot de voormalige botanische tuin

Minderbroedersstraat zonder nummer (Leuven)

De toegangspoort tot de eerste botanische tuin van de universiteit van Leuven is beschermd als monument.

Abdij van Herkenrode

Herkenrodeabdij 1, 1A, 2-4, 3-5, Zolderse kiezel 220 (Hasselt)

De gebouwen van de abdij van Herkenrode te Kuringen, zijn beschermd als monument.

Abdij van Herkenrode en omgeving

Herkenrodeabdij, Herkenrodedreef, Rode-Rokstraat, Sacramentstraat, Zolderse kiezel (Hasselt)

De abdij van Herkenrode en omgeving te Kuringen, zijn beschermd als landschap.

Abdijsite benedictijnenabdij Sint-Trudo en Academiezaal

Diesterstraat 1, Plankstraat 18, Stenaartberg 2, Stenaartberg 2A (Sint-Truiden)

De bescherming als stadsgezicht betreft de site van de voormalige Sint-Trudoabdij en de Academiezaal van het Klein Seminarie. Het stadsgedeelte wordt afgezoomd door de Diesterstraat ten zuiden en zuidwesten, de Abdijstraat ten noordwesten, de Stenaartberg ten noorden en de Plankstraat ten oosten.

Abdij van Vlierbeek

Abdij Vlierbeek 10, Abdij Vlierbeek 11, Abdij Vlierbeek 12, Abdij Vlierbeek 13, Abdij Vlierbeek 14, Abdij Vlierbeek 2, Abdij Vlierbeek 3, Abdij Vlierbeek 4, Abdij Vlierbeek 5, Abdij Vlierbeek 6, Abdij Vlierbeek 7, Abdij Vlierbeek 8, Abdij Vlierbeek 9 (Leuven)

De priorij werd door de benedictijnen van Affligem gesticht in 1127; oprichting van "stenen" kloostergebouwen vanaf 1158 en voltooiing van de eerste grote kerk in 1170.

Kasteel

Theodoor Coppensstraat 241 (Asse)

Buiten de dorpskom gelegen, classicistisch geïnspireerd kasteel, volgens de huidige eigenares opgetrokken in 1780 naar ontwerp van hofarchitect L.B. Dewez in opdracht van baron d’Olmen de Poederlee.

Tuchthuis

Laurent-Benoit Dewezplein 1, Laurent-Benoit Dewezplein 2, Laurent-Benoit Dewezplein 3, Laurent-Benoit Dewezplein 4, Laurent-Benoit Dewezplein 5, Laurent-Benoit Dewezplein 6 (Vilvoorde)

Voormalig "Tuchthuis", modo "Korrektie", voorheen volledig omwaterd, functioneel complex uit het laatste kwart van de 18de eeuw, gelegen in een bocht van de Zenne ten zuiden van Vilvoorde-centrum, aan de westzijde wordt het ensemble thans begrensd door de Willebroeksevaart.

Kasteel La Motte

Lumbeekstraat 20 (Dilbeek)

U-vormig classicistisch kasteel van 1773 ontworpen door Laurent-Benoît Dewez (1731-1812), omringd door een watergracht en gelegen in een boomrijk park.

Toegangspoort tot de voormalige botanische tuin

Minderbroedersstraat zonder nummer (Leuven)

Monumentale toegangspoort, in 1771 in classicistische stijl opgetrokken naar ontwerp van L.B. Dewez.

Parochiekerk Sint-Genesius

Dorpsstraat 40 (Sint-Genesius-Rode)

Sobere, neoromaans getinte parochiekerk met ingebouwde westertoren.

Tuchthuis

Laurent-Benoit Dewezplein 1-5, Laurent-Benoit Dewezplein 2-6 (Vilvoorde)

De overblijvende delen van het voormalige tuchthuis te Vilvoorde, zijn beschermd als monument.

Universiteitsgebouw Vicus Artium

Leopold Vanderkelenstraat 28 (Leuven)

Classicistische portiek, gebouwd in 1766 door L.-B. Dewez. De portiek is het laatste overblijfsel van de gebouwen van de vroegere faculteit van de artes.

Abdij van Affligem

Abdijstraat 6, Abdijstraat 6A (Affligem)

Stichting van een religieuze gemeenschap circa 1080, kort nadien opgericht als "Novum Monasterium", naar de regel van Sint-Benedictus, afhankelijk van het bisdom Kamerrijk (1086).

Koningscollege

Naamsestraat 59 (Leuven)

Gelegen in de Naamsestraat, net voorbij de Sint-Michielsstraat en de gelijknamige kerk.

Parochiekerk Sint-Salvator

Gentsestraat zonder nummer (Harelbeke)

Parochiekerk uit de 18de eeuw, opgetrokken volgens het ontwerp van architect L. Dewez met de bewaarde vieringtoren en kruisbeuk van de 12de-eeuwse, romaanse kerk.

Woning De Apotheek

Kerkstraat zonder nummer (Affligem)

Het huis, genaamd De Apotheek, is beschermd als monument. De bescherming omvat het dubbelhuis met twee flankerende poortgebouwen. Het pand werd na goedkeuring door de bevoegde minister gesloopt in 1985.

Abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus

Abdijstraat 12, Kerkplein 32, Weggevoerdenstraat zonder nummer (Ninove)

Stichting der norbertijnen met zeven monniken van de abdij Park (Leuven), in 1137-38, onder bescherming van de plaatselijke heer, Geraard I, en goedkeuring van de bisschop van Kamerijk. Eerste klooster vermoedelijk nabij de eerste parochiekerk gelegen, in de Nederwijk ten oosten van de stad.

Koningscollege

Naamsestraat 59 (Leuven)

Het Koningscollege is beschermd als monument.

Minderbroedersstraat: gedeelte tussen Kapucijnenvoer en zuidelijke Dijle-arm

Kapucijnenvoer, Minderbroedersstraat (Leuven)

Het gedeelte van de Minderbroedersstraat en de aanpalende eigendommen, gelegen tussen de Kapucijnenvoer en de zuidelijke Dijle-arm, zijn beschermd als stadsgezicht.

Sint-Pietersabdij: kloostergebouwen

Sint-Pietersplein 10-14, Sint-Pietersplein 9-15 (Gent)

De kloostergebouwen van de Sint-Pietersabdij zijn beschermd als monument.

Kasteel van Zellik

Theodoor Coppensstraat 241 (Asse)

Deze bescherming betreft het kasteel van Zellik (het gebouw zelf).

Kasteeldomein La Motte: kasteel

Lumbeekstraat 20 (Dilbeek)

Deze bescherming betreft enkel de hoofdgebouwen van het kasteel La Motte gelegen op het wooneiland. Het kasteel is beschermd sinds 28/02/1986. In 2014 werd een administratieve fout rechtgezet, zodat duidelijk werd dat enkel de gebouwen als monument dienden beschermd te zijn.

Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersabdijkerk

Kantienberg 5, Kantienberg 9, Kantienberg 9A, Kantienberg 9B, Kantienberg 9C, Sint-Pietersplein 10, Sint-Pietersplein 11, Sint-Pietersplein 12, Sint-Pietersplein 13, Sint-Pietersplein 14, Sint-Pietersplein 15, Sint-Pietersplein 9, Sint-Pietersplein zonder nummer, Sint-Pietersplein zonder nummer, Sint-Pietersplein zonder nummer, Sint-Pietersplein zonder nummer (Gent)

De Sint-Pietersabdij werd gesticht in de 7de eeuw door de Aquitaniër Amandus of een van zijn volgelingen. De abdij werd op korte tijd bijzonder machtig en verwierf ook buiten Gent grote bezittingen.

Abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus: gasthuis

Abdijstraat 12 (Ninove)

Het voormalig gasthuis van de abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus , gelegen langs de Abdijstraat te Ninove, is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Gentsestraat

Gentsestraat (Harelbeke)

Straat doorheen het centrum van Harelbeke. De straat verbindt de Markstraat met de Gentsesteenweg en vormt samen met de Marktstraat en de Kortrijksestraat het hoofdtracé van het stadscentrum.

Warande

Duisburgsesteenweg, Kasteelstraat, Leuvensesteenweg, Molenberglaan, Rijkunstdreef, Spaans-Huisdreef, Warande (Tervuren)

De Warande van Tervuren was ooit het besloten jachtgebied van de hertogen van Brabant. Kort voor 1213 vestigde hertog Hendrik I zich in Tervuren, meer bepaald op het oostelijke punt van een landtong, gevormd door de samenvloeiing van de Maelbeek en de Voer.

Parochiekerk Sint-Salvator

Gentsestraat zonder nummer, Harelbeke (West-Vlaanderen)

Parochiekerk uit de 18de eeuw, opgetrokken volgens het ontwerp van architect L. Dewez met de bewaarde vieringtoren en kruisbeuk van de 12de-eeuwse, romaanse kerk.

Sint-Pietersabdij en Sint-Pieterskerk

Sint-Pietersplein zonder nummer, 9-15, 10-14, Kantienberg 5, 9, 9A-C, Gent (Oost-Vlaanderen)

De Sint-Pietersabdij werd gesticht in de 7de eeuw door de Aquitaniër Amandus of een van zijn volgelingen. De abdij werd op korte tijd bijzonder machtig en verwierf ook buiten Gent grote bezittingen.

Abdij van Herkenrode

Herkenrodeabdij 1, 1A, 2-4, 3, 4A-F, 4H, Hasselt (Limburg)

Voormalige cisterciënzerinnenabdij met abdijhoeve en bedrijfsgebouwen, gelegen op de zuidelijke Demeroever, temidden van een beschermd bos- en landbouwlandschap, en toegankelijk langsheen twee lindendreven.

Benedictijnenabdij Sint-Trudo

Diesterstraat 1, Stenaartberg 2, 2A, Plankstraat 18, Sint-Truiden (Limburg)

Het complex beslaat het stadsgedeelte afgezoomd door de Diesterstraat ten zuiden en zuidwesten, de Abdijstraat ten noordwesten, Stenaartberg ten noorden en de Plankstraat ten oosten.

Abdij van Affligem

Abdijstraat 6, 6A, Affligem (Vlaams-Brabant)

Stichting van een religieuze gemeenschap circa 1080, kort nadien opgericht als Novum Monasterium, naar de regel van Sint-Benedictus, afhankelijk van het bisdom Kamerrijk.

De Apotheek

Kerkstraat zonder nummer, Affligem (Vlaams-Brabant)

Tweeverdiepingshuis met zadeldak (pannen), op de deurlatei gedateerd 1813. Voorgevel uit zandstenen blokken (afkomstig van de verwoeste abdij gebouwen van Affligem).

Kasteeldomein La Motte

Lumbeekstraat 20, Dilbeek (Vlaams-Brabant)

U-vormig classicistisch kasteel van 1773 ontworpen door Laurent-Benoît Dewez, omringd door een watergracht en gelegen in een boomrijk park.

Parochiekerk Sint-Genesius

Dorpsstraat 40, Sint-Genesius-Rode (Vlaams-Brabant)

Neoromaanse zaalkerk met ingebouwde toren, tussen 1777 en 1782 vergroot naar plannen van architect Laurent Benoit Dewez, tussen 1860 en 1862 naar model van architect Louis Spaak, achteraan in de kerk een Lourdesgrot van 1909 en ten zuiden van de kerk een monument voor bevrijding in 1944.

Koningscollege

Naamsestraat 59, Leuven (Vlaams-Brabant)

Van het oorspronkelijk uit drie vleugels samengestelde collegecomplex, daterend uit het laatste kwart van de 18de eeuw en opgetrokken in Lodewijk XVI-stijl, resten vandaag de toegangsvleugel en de haaks hierop aansluitende noordelijke dwarsvleugel.

Toegangspoort tot de voormalige botanische tuin

Minderbroedersstraat zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

Monumentale toegangspoort, in 1771 in classicistische stijl opgetrokken naar ontwerp van L.B. Dewez.

Abdij van Vlierbeek

Abdij Vlierbeek 2-14, 3-13, Leuven (Vlaams-Brabant)

Oprichting kloostergebouwen vanaf 1158 en voltooiing van de eerste grote kerk in 1170, deels verwoest in 1572, geleidelijke wederopbouw der geteisterde gedeelten gedurende de 17de en 18de eeuw.

Classicistische portiek Vicus Artium

Leopold Vanderkelenstraat 28, Leuven (Vlaams-Brabant)

Classicistische portiek, gebouwd in 1766 door L.-B. Dewez. De portiek is het laatste overblijfsel van de gebouwen van de vroegere faculteit van de artes.

Tuchthuis

Laurent-Benoit Dewezplein 1-5, 2-6, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

Voormalig Tuchthuis, voorheen volledig omwaterd, functioneel complex uit het laatste kwart van de 18de eeuw.

Kasteel

Theodoor Coppensstraat 241, Asse (Vlaams-Brabant)

Buiten de dorpskom gelegen, classicistisch geïnspireerd kasteel, opgetrokken in 1780 naar ontwerp van hofarchitect L.B. Dewez in opdracht van baron d’Olmen de Poederlee.

Abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus

Weggevoerdenstraat zonder nummer, Abdijstraat 12, Kerkplein 32, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Stichting der norbertijnen met zeven monniken van de abdij Park (Leuven), in 1137-38, onder bescherming van de plaatselijke heer, Geraard I, en goedkeuring van de bisschop van Kamerijk. Eerste klooster vermoedelijk nabij de eerste parochiekerk gelegen, in de Nederwijk ten oosten van de stad.

Kasteeldomein La Motte

Lumbeekstraat 20 (Dilbeek)

Neoclassicistisch kasteel uit 1773, ontworpen door L.B. Dewez, op een oude kasteelmotte; het oorspronkelijke, rudimentaire aanlegpatroon bleef grotendeels bewaard, maar het gros van de beplantingen dateert van na de Eerste Wereldoorlog.

Uitvoerder van

Parochiekerk, toegewijd aan Sint-Columba

Kerkplein 25 (Deerlijk)

Parochiekerk, toegewijd aan Sint-Columba, maagd-martelares en patrones van de parochie Deerlijk. Kerk beschermd als monument bij K.B. van 6 mei 1985. Georiëneerd classicistisch bedehuis van 1774 ter vervanging van een romaans-gotische kerk.

Parochiekerk Sint-Columba

Kerkplein 25, Deerlijk (West-Vlaanderen)

Parochiekerk, toegewijd aan Sint-Columba, maagd-martelares en patrones van de parochie Deerlijk. Kerk beschermd als monument bij K.B. van 6 mei 1985. Georiëneerd classicistisch bedehuis van 1774 ter vervanging van een romaans-gotische kerk.

Bewoner van

Domein van het Rubenskasteel en omgeving

Perk (Steenokkerzeel), Vilvoorde (Vilvoorde), Elewijt, Eppegem, Weerde (Zemst)

Deze ankerplaats strekt zich uit ten zuiden van Weerde, waar een deel van de oude meanderende Zennebedding behouden is gebleven. Bomenrijen volgen vaak het patroon van het uitgebreid grachtenstelsel. Hier en daar komen beboste percelen voor met zowel loof- als naaldhout. De ankerplaats is genoemd naar het Steen, ook Rubenskasteel genoemd, naar zijn 17de-eeuwse eigenaar Pieter-Paul Rubens. Zijn ligging in een meander van de Barebeek kan erop wijzen dat het om een oude site gaat.