Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Hustin, Jacques Antoine

Details

Beschrijving

De vroegste vermelding van de Leuvense bouwmeester Jacques Antoine Hustin dateert uit 1737. Hij maakte toen een plan op van een gedeelte van de Brusselsestraat in Leuven, waarbij hij wordt omschreven als gezworen landmeter, erkend door de Soevereine Raad van Brabant. In hetzelfde jaar - waarschijnlijk als deel van dezelfde opdracht - tekende hij ook een deel van de Tiensestraat in Leuven uit.

De vroegste realisaties van Hustin zijn de Sint-Gorgoniuskerk in Hoegaarden en het anatomisch theater in Leuven, beiden gebouwd in 1744. In 1750 werd Hustin door de president van het Luxemburgcollege samen met twee andere experten belast met een onderzoek voor de nieuwbouw van dat college.

Tussen 1751 en 1761 verkreeg Hustin tal van opdrachten. Behalve aan het Vigliuscollege tussen 1751 en 1755 was Hustin toen ook actief in Holsbeek (1752: opstelling proces-verbaal over de toestand van de kerk), Tienen (1753: opmaak van plannen, doorsnedes en aanzichten van de poort van het begijnhof) en Haacht (1753: opmaak plan van twee landerijen van de pedagogie het Castrum). Tussen 1754 en 1757 was Hustin betrokken bij de nieuwbouw van het Hollandcollege in Leuven en dirigeerde hij in 1755-1756 de bouw van het Sint-Annacollege. Op vraag van de hertog van Aarschot werkte Hustin in 1755 een figuratieve kaart af van de Demer in Testelt. Hij ontwierp ook het Sint-Ivocollege, waaraan in een eerste fase werd gewerkt van 1757 tot 1763. In de jaren 1761-1762 werd onder zijn leiding het Craenendonckcollege volledig vernieuwd.

Latere realisaties van Hustin zijn de noordmuren van het kerkhof van de Sint-Jan-de-Doperkerk in het Groot Begijnhof van Leuven (1763) en de Sint-Petrus en Paulus kerk van Geetbets (1768). De laatst bekende activiteiten van Hustin zijn de afwerking van het Sint-Ivocollege in 1776-1777 en het opmaken van een plan van enkele gronden van het Sint-Willibrordcollege in 1777.

Bron: Thomas, H. 2004-2005: Het voormalig Hollandcollege in Leuven, eindverhandeling postgraduaatsopleiding Monumenten- en Landschapszorg, Antwerpen: 204-206.

Ontwerper van

Parochiekerk Sint-Gorgonius

Gemeenteplein 1B (Hoegaarden)

De parochiekerk Sint-Gorgonius is beschermd als monument.

Herenhuis

Naamsestraat 145-147 (Leuven)

Herenhuis te Leuven is beschermd als monument.

Heilige Geestgoed Sint-Kwintensparochie en ommuurde pastorietuin

Naamsestraat 145-155 (Leuven)

Het Heilige Geestgoed van de parochie Sint-Kwinten omvattende een herenhuis, de pastorie met achterhuis, ommuring en torenresten, een armenhuis en de pastorietuin te Leuven, zijn beschermd als stadsgezicht.

Anatomisch theater

Minderbroedersstraat 52 (Leuven)

Het anatomisch theater te Leuven is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Gorgonius

Gemeenteplein 1B (Hoegaarden)

Fraai homogeen gebouw, gelegen op de heuvel die het landschap beheerst, in 1744 opgericht door de Leuvense architect J.A. Hustin.

College van Savoye en huis Vander Kelen-Mertens

Savoyestraat 6 (Leuven)

Voormalig woonhuis van burgemeester (1872-95) Leopold Vander Kelen, met resten van het vroegere college van Savoye.

Burgerhuis

Naamsestraat 145 (Leuven)

In het laatste kwart van de 18de eeuw te dateren breedhuis met oudere kern, opgevat als een dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met aandaken.

Begijnhofkerk Sint-Jan-de-Doper

Groot Begijnhof zonder nummer (Leuven)

De gotische begijnhofkerk is een driebeukig, basilicaal kerkgebouw van tien traveeën lang op een rechthoekige plattegrond, zonder transept of architecturaal gemarkeerde koorpartij. De inscriptie op de steunbeer rechts van het noordportaal vermeldt 1305 als het begin van de bouw.

Sint-Annacollege

Naamsestraat 37, 39, Sint-Michielsstraat 7, 9, 11 (Leuven)

Het voormalige Sint-Annacollege te Leuven, is beschermd als monument.

Parochiekerk Heilige Petrus en Paulus

Dorpsstraat 43 (Geetbets)

Een rijk uitgevoerde plattelandskerk opgetrokken in baksteen en Gobertange en bestaande uit een ingebouwde westtoren, een brede beuk van vijf traveeën en een smaller koor met halfronde apsis en oostsacristie.

Vigliuscollege of College van de Tarweschoof

Naamsestraat 93 (Leuven)

Historische gebouwenrestant van het eertijds ruime Vigliuscollege dat met zijn aansluitende grote ommuurde tuin een diep en geknikt langwerpig perceel innam.

Herenhuis

Janseniusstraat 2, Pater Damiaanplein 9 (Leuven)

Qua concept vertoont het 18de-eeuws college de karakteriserende vierkantstructuur, gevormd door het anderhalve bouwlaag hoge poortgebouw met aansluitende straatmuur en, rondom het gekasseide binnenplein, de drie U-vormig opgestelde verblijfsvleugels.

Anatomisch theater

Minderbroedersstraat 52 (Leuven)

Voormalig anatomisch theater, dat in 1744 naar een ontwerp van J.A. Hustin op de hoek van de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat werd opgericht, op een achthoekige plattegrond.

Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen

Brusselsestraat 69, Kapucijnenvoer 35, Kapucijnenvoer 37, Kapucijnenvoer 47, Minderbroedersstraat 12, Minderbroedersstraat 32 (Leuven)

De Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen is de courante benaming voor de ziekenhuissite tussen Brusselsestraat, Kapucijnenvoer en Minderbroedersstraat. De oorsprong van het gebouwencomplex klimt op tot de eerste helft van de 19de eeuw.

Sint-Ivocollege

Leopold Vanderkelenstraat 30 (Leuven)

Van het 18de-eeuwse collegegebouw naar ontwerp van Hustin blijft enkel nog de voorgevel aan de Leopold Vanderkelenstraat over. De voorgevel in Louis XVI-stijl is twee bouwlagen hoog en elf traveeën breed.

Sint-Annacollege

Naamsestraat 37, Naamsestraat 39, Sint-Michielsstraat 11, Sint-Michielsstraat 7, Sint-Michielsstraat 9 (Leuven)

18de-eeuws hoofdvolume dat van de Naamsestraat is afgesloten door middel van een ijzeren hekwerk en dat in de loop van de 19de en de 20ste eeuw is uitgebreid met een gesloten galerij en kleinere bijgebouwen aan de oostzijde.

Hollands College met tuinmuur

Pater Damiaanplein 9 (Leuven)

Het Hollands College is, met inbegrip van de binnenplaats en de achterliggende tuinmuur, beschermd als monument.

Vigliuscollege

Naamsestraat 93 (Leuven)

Het Vigliuscollege of College van de Tarweschoof is, met inbegrip van het binnenplein met de pompen, beschermd als stadsgezicht.

Parochiekerk Heilig Petrus en Paulus met kerkhofmuur

Dorpsstraat 43 (Geetbets)

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Heilig Petrus en Paulus en de kerkhofmuur.

Minderbroedersstraat: gedeelte tussen Kapucijnenvoer en zuidelijke Dijle-arm

Kapucijnenvoer, Minderbroedersstraat (Leuven)

Het gedeelte van de Minderbroedersstraat en de aanpalende eigendommen, gelegen tussen de Kapucijnenvoer en de zuidelijke Dijle-arm, zijn beschermd als stadsgezicht.

Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen

Brusselsestraat 69, Kapucijnenvoer 35, Kapucijnenvoer 37, Kapucijnenvoer 47, Minderbroedersstraat 12, Minderbroedersstraat 32 (Leuven)

De Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen is de courante benaming voor de ziekenhuissite tussen Brusselsestraat, Kapucijnenvoer en Minderbroedersstraat. De oorsprong van het gebouwencomplex klimt op tot de eerste helft van de 19de eeuw.

Begijnhofkerk Sint-Jan de Doper

Groot Begijnhof zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

De gotische begijnhofkerk is een driebeukig, basilicaal kerkgebouw van tien traveeën lang op een rechthoekige plattegrond, zonder transept of architecturaal gemarkeerde koorpartij. Begin van de bouw in 1305.

Parochiekerk Heilige Petrus en Paulus met kerkhof

Dorpsstraat 43, Geetbets (Vlaams-Brabant)

Een rijk uitgevoerde plattelandskerk opgetrokken in baksteen en Gobertange en bestaande uit een ingebouwde westtoren, een brede beuk van vijf traveeën en een smaller koor met halfronde apsis en oostsacristie.

Geen afbeelding beschikbaar

Craenendonckcollege

Craenendonck 31, Leuven (Vlaams-Brabant)

Louis XV-gebouw daterend uit de jaren 1761-1762 opgetrokken naar ontwerp van J.A. Hustin.

Sint-Ivocollege

Leopold Vanderkelenstraat 30, Leuven (Vlaams-Brabant)

In zijn huidige toestand is het voormalige Sint-Ivocollege het resultaat van de gedeeltelijke heropbouw na de beschadigingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Van het 18de-eeuwse collegegebouw naar ontwerp van Hustin blijft alleen nog de voorgevel in Lodewijk XVI-stijl over.

Hollands College en Paridaensinstituut

Janseniusstraat 2, Pater Damiaanplein 9, Leuven (Vlaams-Brabant)

Qua concept vertoont het 18de-eeuws college de karakteriserende vierkantstructuur, gevormd door het anderhalve bouwlaag hoge poortgebouw met aansluitende straatmuur en, rondom het gekasseide binnenplein, de drie U-vormig opgestelde verblijfsvleugels.

College van Savoye en huis Vander Kelen-Mertens

Savoyestraat 6, Leuven (Vlaams-Brabant)

Voormalig woonhuis van burgemeester Leopold Vander Kelen, met resten van de westelijke vleugel van het voormalige Savoyecollege. Daarnaast rest van de vroegere collegegebouwen enkel nog de barokke poort.

Sint-Annacollege

Naamsestraat 37-39, Sint-Michielsstraat 7-11, Leuven (Vlaams-Brabant)

18de-eeuws hoofdvolume dat van de Naamsestraat is afgesloten door middel van een ijzeren hekwerk en dat in de loop van de 19de en de 20ste eeuw is uitgebreid met een gesloten galerij en kleinere bijgebouwen aan de oostzijde.

Vigliuscollege

Naamsestraat 93, Leuven (Vlaams-Brabant)

Historische gebouwenrestant van het eertijds ruime Vigliuscollege dat met zijn aansluitende grote ommuurde tuin een diep en geknikt langwerpig perceel innam.

Anatomisch theater

Minderbroedersstraat 52, Leuven (Vlaams-Brabant)

Voormalig anatomisch theater, dat in 1744 naar een ontwerp van J.A. Hustin op de hoek van de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat werd opgericht, op een achthoekige plattegrond.

Parochiekerk Sint-Gorgonius

Gemeenteplein 1B, Hoegaarden (Vlaams-Brabant)

Fraai homogeen gebouw, gelegen op de heuvel die het landschap beheerst, in 1744 opgericht door de Leuvense architect J.A. Hustin.