Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Keldermans, Rombout II

Details

Ontwerper van

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Handschoenmarkt zonder nummer (Antwerpen)

De oorsprong van de kathedraal was een kleine kapel uit de 9de eeuw, gelegen ten zuiden van de markt. De huidige kathedraal werd gebouwd van 1352 tot 1521. Tijdens de daarop volgende eeuw werden nog voltooiingswerken uitgevoerd.

Het Steen

Jordaenskaai 4, Steenplein 1 (Antwerpen)

Het Steen en de burchtmuur werden omstreeks 1220-1225 opgetrokken, herbouwd in het eerste kwart van de 16de eeuw door Domien de Waghemakere en Rombout II Keldermans, gerestaureerd en uitgebreid in 1887-1890 door Joseph Schadde, Ferdinand Truyman en Gustave Royers.

Parochiekerk Sint-Jacob

Sint-Jacobstraat 9 (Antwerpen)

Basilicale kruiskerk met westtoren in Brabantse hoog-gotiek, in drie grote bouwfasen opgetrokken vanaf eind 15de eeuw tot midden 17de eeuw, door de bouwmeesters Herman I, Domien en Herman II de Waghemakere en Rombout Keldermans.

Kasteel van de heren van Hoogstraten

Gelmelstraat 131 (Hoogstraten)

Domein van circa 70 hectare omvattende kasteel en aanpalende gebouwen, weiden en landbouwgronden, ingeplant aan de oever van de Mark.

Parochiekerk Sint-Salvator

Kerkstraat 2 (Hoogstraten)

Vrijstaande parochiekerk gedeeltelijk opgetrokken in gotische stijl uit de eerste helft van de 15de eeuw en gedeeltelijk in laatgotische stijl uit het vierde kwart van de 15de eeuw - eerste helft van de 16de eeuw met mogelijk een oudere kern in de toren.

Stadhuis Hoogstraten

Vrijheid 149 (Hoogstraten)

Oorspronkelijk stadhuis in laatgotische bak- en zandsteenstijl naar ontwerp van Rombout II Keldermans.

Decanale kerk Sint-Catharina

Vrijheid 153 (Hoogstraten)

Georiënteerde kruisbasiliek ingeplant ten oosten van de Vrijheid; in 1525-1546 opgetrokken in Kempense hooggotiek, doch grotendeels heropgebouwd na de Tweede Wereldoorlog.

Sashuis Groot Spui

Stadsvest zonder nummer (Lier)

Gebouwd naar aanleiding van het graven van een verbinding tussen Grote en Kleine Nete in 1426. Hierbij werden twee sluizen aangebracht, waaronder het Groot Spui.

Hof van Busleyden

Frederik de Merodestraat 65, Frederik de Merodestraat 67 (Mechelen)

Uitgebreid gebouwencomplex in bak- en zandsteen in kopiërende laatgotische stijl met poortgebouw en drie vleugels opgesteld rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats.

Stadhuis van Mechelen met Lakenhal

Grote Markt 20, Grote Markt 21, Grote Markt 22 (Mechelen)

Vierzijdig gesloten complex van gebouwen met trapezoïdale binnenplaats; gevels palend aan de Grote Markt, de Befferstraat, de Reuzenstraat en de Hallestraat.

Burgerhuis Keulen

Grote Markt 26 (Mechelen)

Interessant voorbeeld van burgerlijke Brabantse gotiek, waarvan het ontwerp toegeschreven wordt aan de Mechelse bouwmeester Rombout Keldermans II.

Burgerhuis Het Paradijs

Haverwerf 20, Haverwerf 21 (Mechelen)

Merkwaardige laatgotische gevel met vroeg-renaissance- kenmerken, toegeschreven aan R. Keldermans en daterend van circa 1520-1525.

Paleis Margaretha van Oostenrijk

Keizerstraat 20 (Mechelen)

Paleis in Brabantse baksteengotiek met vroegrenaissance gedeelte aan de Keizerstraat, doorgaans beschouwd als het oudst bekende voorbeeld van renaissance-architectuur in de Nederlanden.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle

Onze-Lieve-Vrouwekerkhof zonder nummer (Mechelen)

Brabants gotische kruisbasiliek met vierkante westertoren geflankeerd door deels ingebouwde octogonale traptorens en met rijzig en harmonieus interieur.

Metropolitaanse kerk Sint-Rombouts

Sint-Romboutskerkhof zonder nummer (Mechelen)

Parochiekerk opgetrokken vanaf de 13de eeuw en ingeplant in de stadskern, de monumentale westertoren domineert het stadsbeeld.

Parochiekerk Sint-Willibrordus

Dorp 1 (Rijkevorsel)

Vrijstaande kerk met schip, transept, koor en sacristie van 1952-1954 in een moderne interpretatie van gotische stijl en een begin 16de-eeuwse toren in Kempense hooggotiek.

Kasteel van de hertogen van Brabant

Kasteelplein 1 (Turnhout)

Heden gerechtsgebouw voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout. Belangrijkste en oudste burgerlijk gebouw te Turnhout.

Norbertijnenabdij

Abdijstraat 40 (Westerlo)

Gedurende de lange geschiedenis groeide het klooster uit tot een omheind abdijcomplex met grotendeels bewaarde omgrachting en talrijke gebouwen.

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Handschoenmarkt zonder nummer (Antwerpen)

De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is erkend als werelderfgoed.

Stadhuis van Mechelen met lakenhal

Grote Markt 20, Grote Markt 21, Grote Markt 22 (Mechelen)

Het stadhuis van Mechelen met belfort is erkend als werelderfgoed.

Metropolitaanse kerk Sint-Rombouts: toren

Sint-Romboutskerkhof zonder nummer (Mechelen)

De Sint-Romboutstoren is erkend als werelderfgoed.

Stadhuis met belfort en Sint-Romboutstoren: buffer

Befferstraat, Frederik de Merodestraat, Grote Markt, Hallestraat, Minderbroedersgang, Nieuwwerk, Onder-den-Toren, Oude Beggaardenstraat, Pelikaanstraatje, Reuzenstraat, Scheerstraat, Schoolstraat, Sint-Romboutskerkhof, Standonckstraat, Steenweg, Vleeshouwersstraat, Wollemarkt (Mechelen)

De Sint-Romboutstoren en het stadhuis met belfort zijn erkend als werelderfgoed. Rondom deze kernzones werd deze buffer afgebakend.

Stadhuis Zoutleeuw

Grote Markt zonder nummer (Zoutleeuw)

De bescherming als monument omvat het stadhuis van Zoutleeuw, in gotische stijl met renaissance decoratie, gebouwd in 1530-1539 en gerestaureerd eind 19de eeuw.

Celestijnenhoeve en priorij

Willem de Croylaan 6-8 (Leuven)

De voormalige celestijnenhoeve en priorij te Heverlee, zijn beschermd als monument.

Celestijnenhoeve en priorij met omgeving

Willem de Croylaan 6-8 (Leuven)

De celestijnenhoeve en priorij met omgeving te Heverlee, is beschermd als stadsgezicht.

Priorij der celestijnen

Willem de Croylaan 6, Willem de Croylaan 8 (Leuven)

Enige gelijkaardige instelling in de Nederlanden, in 1521 gesticht door G. de Croy. Plannen rond 1522-1525 ontworpen door Rombout Keldermans(?).

Stadhuis van Zoutleeuw

Grote Markt zonder nummer (Zoutleeuw)

Eerste, gotisch stadhuis uit 1359 ingebouwd tussen het broodhuis en de Sint-Truidenpoort.

Het Steen

Jordaenskaai 4, Steenplein 1 (Antwerpen)

Het Steen te Antwerpen, is beschermd als monument.

Sashuis Groot Spui

Stadsvest zonder nummer (Lier)

De bescherming als monument betreft het sashuis, zogenaamd Groot Spui.

Norbertijnenabdij

Abdijstraat 40A (Westerlo)

De Norbertijnerabdij van Tongerlo is beschermd als monument. Deze bescherming omvat de omheiningsmuur, de abdijpoort, de bedrijfsgebouwen, de prelatuur, het gastenkwartier, de vleugel van het vroegere abtskwartier, de kloosterpanden, de neo-gotische kerk, de poortomlijsting in de tuinmuur, de abdijschuur, de boerderij en de Hermanstoren.

Norbertijnenabdij met omgeving

Abdijstraat 40 (Westerlo)

De Norbertijnenabdij van Tongerlo is met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als landschap.

Decanale kerk Sint-Catharina

Vrijheid 153 (Hoogstraten)

De decanale kerk Sint-Catharina te Hoogstraten, is beschermd als monument.

Stadhuis Hoogstraten

Vrijheid 149 (Hoogstraten)

Het voormalige stadhuis te Hoogstraten, is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Salvator

Kerkstraat 2 (Hoogstraten)

De parochiekerk Sint-Salvator te Meerle, is beschermd als monument.

Kasteel van de Heren van Hoogstraten

Gelmelstraat 131 (Hoogstraten)

Het kasteel van de heren van Hoogstraten is sinds 1931 in gebruik als Penitentiair Schoolcentrum en bestaat uit een aantal restanten van het kasteel aangevuld met hoofdzakelijk 19de-eeuwse gebouwen.

Metropolitaanse kerk Sint-Rombouts

Sint-Romboutskerkhof zonder nummer (Mechelen)

De metropolitaanse kerk Sint-Rombouts te Mechelen, ook wel (verkeerdelijk) Sint-Romboutskathedraal genoemd, is beschermd als monument.

Stadhuis van Mechelen met Lakenhal

Grote Markt 20, Grote Markt 21, Grote Markt 22 (Mechelen)

Het stadhuis van Mechelen met Lakenhal is beschermd als monument. De bescherming omvat het volledige gebouwencomplex, met inbegrip van het binnenplein.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle

Onze-Lieve-Vrouwekerkhof zonder nummer (Mechelen)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle is beschermd als monument.

Paleis Margartha van Oostenrijk

Keizerstraat 20 (Mechelen)

Het Paleis Margartha van Oostenrijk, ook gekend als 'Gerechtshof' of 'Hof van Savoye', is beschermd als monument.

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Handschoenmarkt zonder nummer (Antwerpen)

De bescherming omvat het volledige kerkgebouw dat de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal vormt.

Parochiekerk Sint-Jacob

Sint-Jacobstraat 9 (Antwerpen)

De Sint-Jacobkerk is beschermd als monument.

Burgerhuis De Lepelaar: overblijfsel van de voorgevel

Zoutwerf 17 (Mechelen)

De overblijfselen van de voorgevel van de stadswoning De Lepelaar zijn beschermd als monument. Deze overblijfselen bevinden zich niet meer in situ.

Parochiekerk Sint-Willibrordus: toren

Dorp 1 (Rijkevorsel)

De bescherming omvat de toren van de Sint-Willibrorduskerk, een restant van de tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoeste gotische kerk. Deze werd bij koninklijk besluit van 25 maart 1938 beschermd als monument; in 1956 volgde een gedeeltelijke opheffing, namelijk van het kerkschip.

Parochiekerk Sint-Willibrordus: gevelfragment

Dorp zonder nummer (Rijkevorsel)

De bescherming omvat een gevelfragment van de gotische kerk naar ontwerp van Keldermans, dat na de verwoesting van de kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gereconstrueerd op het kerkhof.

Stadhuis van Gent

Botermarkt 1 (Gent)

Het stadhuis bestaat uit een vierzijdig complex van gebouwen, waarvan de gevelzijde paalt ten oosten aan de Botermarkt, ten noorden aan de Hoogpoort, ten westen aan de Stadhuissteeg en ten zuiden aan de Poeljemarkt.

Burgerhuis Het Paradijs: voorgevel

Haverwerf 20, 21 (Mechelen)

De voorgevel van het burgerhuis Het Paradijs is beschermd als monument.

Hof van Busleyden

Frederik de Merodestraat 65, Frederik de Merodestraat 67 (Mechelen)

De bescherming omvat het Hof van Busleyden.

Burgerhuis Keulen

Grote Markt 26 (Mechelen)

De bescherming omvat het burgerhuis uit circa 1500, toegeschreven aan Rombout Keldermans II.

Nieuwerck Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Groenplaats 21 (Antwerpen)

In de ondergrond van de kathedraaltuin bleven grote delen bewaard van het Nieuwerck, de geplande grootse uitbreiding van de kathedraal naar ontwerp van Domien de Waghemakere en Rombout Keldermans. De werken startten in 1521, vielen stil na de brand van 1533 en werden definitief opgegeven in 1537.

Stadhuis Gent

Botermarkt 1 (Gent)

Het stadhuis van Gent is beschermd als monument.

Nieuwerck Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Groenplaats (Antwerpen)

In de ondergrond van de kathedraaltuin bleven grote delen bewaard van het Nieuwerck, de geplande grootse uitbreiding van de kathedraal naar ontwerp van Domien de Waghemakere en Rombout Keldermans. De werken startten in 1521, vielen stil na de brand van 1533 en werden definitief opgegeven in 1537.

Sashuis Groot Spui

Stadsvest zonder nummer, Lier (Antwerpen)

Gebouwd naar aanleiding van het graven van een verbinding tussen Grote en Kleine Nete in 1426. Hierbij werden twee sluizen aangebracht, waaronder het Groot Spui.

Kasteel van de hertogen van Brabant

Kasteelplein 1, Turnhout (Antwerpen)

Heden gerechtsgebouw voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout. Belangrijkste en oudste burgerlijk gebouw te Turnhout.

Stadhuis Gent

Botermarkt 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het stadhuis bestaat uit een vierzijdig complex van gebouwen, waarvan de gevelzijde paalt ten oosten aan de Botermarkt, ten noorden aan de Hoogpoort, ten westen aan de Stadhuissteeg en ten zuiden aan de Poeljemarkt.

Burgerhuis Het Paradijs

Haverwerf 20, 21, Mechelen (Antwerpen)

Merkwaardige laatgotische gevel met vroeg-renaissance- kenmerken, toegeschreven aan R. Keldermans en daterend van circa 1520-1525.

Paleis Margaretha van Oostenrijk

Keizerstraat 20, Mechelen (Antwerpen)

Paleis in Brabantse baksteengotiek met vroegrenaissance gedeelte aan de Keizerstraat, doorgaans beschouwd als het oudst bekende voorbeeld van renaissance-architectuur in de Nederlanden.

Hof van Busleyden

Frederik de Merodestraat 65-67, Mechelen (Antwerpen)

Uitgebreid gebouwencomplex in bak- en zandsteen in kopiërende laatgotische stijl met poortgebouw en drie vleugels opgesteld rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats.

Stadhuis van Mechelen met Lakenhal

Grote Markt 20-22, 21, Mechelen (Antwerpen)

Vierzijdig gesloten complex van gebouwen met trapezoïdale binnenplaats; gevels palend aan de Grote Markt, de Befferstraat, de Reuzenstraat en de Hallestraat.

Burgerhuis Keulen

Grote Markt 26, Mechelen (Antwerpen)

Interessant voorbeeld van burgerlijke Brabantse gotiek, waarvan het ontwerp toegeschreven wordt aan de Mechelse bouwmeester Rombout Keldermans II.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle

Onze-Lieve-Vrouwekerkhof zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

Brabants gotische kruisbasiliek met vierkante westertoren geflankeerd door deels ingebouwde octogonale traptorens en met rijzig en harmonieus interieur.

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Handschoenmarkt zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

De oorsprong van de kathedraal was een kleine kapel uit de 9de eeuw, gelegen ten zuiden van de markt. De huidige kathedraal werd gebouwd van 1352 tot 1521. Tijdens de daarop volgende eeuw werden nog voltooiingswerken uitgevoerd.

Celestijnenhoeve en priorij

Willem de Croylaan 6-8, Leuven (Vlaams-Brabant)

Kloostercomplex rond 1522-1525 ontworpen door Rombout Keldermans, bestaande uit gotische panden met kloostergang van twee verdiepingen in zandsteen, traditioneel langsgebouw van bak- en zandsteen uit 1726 en een hoeve met boerenhuis geflankeerd door twee symmetrische bijbouwen.

Stadhuis van Zoutleeuw

Grote Markt zonder nummer, Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)

Eerste gotisch stadhuis uit 1359, ingebouwd tussen het broodhuis en de Sint-Truidenpoort.

Norbertijnenabdij

Abdijstraat 40, Westerlo (Antwerpen)

Gedurende de lange geschiedenis groeide het klooster uit tot een omheind abdijcomplex met grotendeels bewaarde omgrachting en talrijke gebouwen.

Het Steen

Jordaenskaai 4, Steenplein 1, Antwerpen (Antwerpen)

Het Steen en de burchtmuur werden omstreeks 1220-1225 opgetrokken, herbouwd in het eerste kwart van de 16de eeuw door Domien de Waghemakere en Rombout II Keldermans, gerestaureerd en uitgebreid in 1887-1890 door Joseph Schadde, Ferdinand Truyman en Gustave Royers.

Kasteel van de heren van Hoogstraten

Gelmelstraat 131, Hoogstraten (Antwerpen)

Domein van circa 70 hectare omvattende kasteel en aanpalende gebouwen, weiden en landbouwgronden, ingeplant aan de oever van de Mark.

Stadhuis Hoogstraten

Vrijheid 149, Hoogstraten (Antwerpen)

Oorspronkelijk stadhuis in laatgotische bak- en zandsteenstijl naar ontwerp van Rombout II Keldermans.

Decanale kerk Sint-Catharina

Vrijheid 153, Hoogstraten (Antwerpen)

Georiënteerde kruisbasiliek ingeplant ten oosten van de Vrijheid; in 1525-1546 opgetrokken in Kempense hooggotiek, doch grotendeels heropgebouwd na de Tweede Wereldoorlog.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Salvator

Kerkstraat 2, Hoogstraten (Antwerpen)

Vrijstaande parochiekerk gedeeltelijk opgetrokken in gotische stijl uit de eerste helft van de 15de eeuw en gedeeltelijk in laatgotische stijl uit het vierde kwart van de 15de eeuw - eerste helft van de 16de eeuw met mogelijk een oudere kern in de toren.

Parochiekerk Sint-Willibrordus

Dorp 1, Rijkevorsel (Antwerpen)

Vrijstaande kerk met schip, transept, koor en sacristie van 1952-1954 in een moderne interpretatie van gotische stijl en een begin 16de-eeuwse toren in Kempense hooggotiek.

Parochiekerk Sint-Jacob

Sint-Jacobstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

Basilicale kruiskerk met westtoren in Brabantse hoog-gotiek, in drie grote bouwfasen opgetrokken vanaf eind 15de eeuw tot midden 17de eeuw, door de bouwmeesters Herman I, Domien en Herman II de Waghemakere en Rombout Keldermans.

Metropolitaanse kerk Sint-Rombouts

Sint-Romboutskerkhof zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

Parochiekerk opgetrokken vanaf de 13de eeuw en ingeplant in de stadskern, de monumentale westertoren domineert het stadsbeeld.