Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Langerock, Pierre

Details

Beschrijving

Pierre Francois Clément Isisdore Langerock (1859-1923) voltooide zijn studies in de St.-Lucasschool van Gent in 1881. Nadien werkte hij als stagiair op het architectenbureau van Joris Helleputte in Leuven. In 1889 verdeelde Helleputte zijn cliënteel over zijn medewerkers om zijn politieke carriere te kunnen uitbouwen. Op die manier kreeg Langerock de kans om zijn eigen bureau te vestigen te Leuven. Zijn al dan niet uitgevoerde ontwerpen omvatten heel uiteenlopende bouwtypes: private burgerhuizen en kastelen, een station, stadshuizen, een postgebouw, een schuur, een school, kerken en kapellen. Daarnaast realiseerde hij ook nutsvoorzieningen en ensembles van decoratieve elementen. Langerock was tevens actief in de monumentenzorg. Als corresponderend lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten van Brabant werd hij als een voortreffelijke restaurateur beschouwd: heel wat belangrijke restauraties van burgerlijke en religieuze monumenten staan op zijn naam. Ca. 1909 werd hij ook lid van de gilde van St.-Thomas en St.-Lucas en van de gilde van St.-Jozef. Hij zou ook officieel architect van het bisdom Mechelen-Brussel geweest zijn en op die manier veel werken voor de kerk uitgevoerd hebben. Door zijn studies aan de St.-Lucassschool en zijn onderzoek van de Vlaamse middeleeuwse gebouwen vergaarde hij een grondige kennis van de verschillende vormen van de gotiek waarbij zijn voorkeur ging naar de Brabantse gotiek. Als restaurateur paste hij het principe van de eenheid in stijl toe. Bekende restauratieprojecten van zijn hand zijn het Paleis van de Grote Raad van Mechelen en het stadhuis van Leuven. Belangrijke uitgevoerde werken van Langerock zijn o.m. het postgebouw van Kortrijk (vernietigd in 1945), het station van Binche (1905-1910) en de kerk van Bosvoorde (1909-1937). Zijn naam zal altijd verbonden blijven met twee niet uitgevoerde projecten: zijn ontwerp voor de basiliek van Koekelberg (1903-1911) en voor de abdij van de Keizersberg te Leuven (1899).

Pierre Langerock (1859-1923) behoort tot de tweede generatie St.-Lucasarchitecten (opgeleid aan de St.-Lucasschool vóór 1890), dankzij wie Leuven in het laatste kwart van de negentiende eeuw is uitgegroeid tot een belangrijk neogotisch centrum. Hun plannen en ontwerpen maken duidelijk hoe zij het moderne (nieuwe materialen, productiemethoden en constructietechnieken) weten te integreren in het historiserende van de neogotische vormentaal, die ze evenwel slechts moeizaam wisten te verlaten bv. voor het Nieuwe Kasteel te Westerlo in neostijl ontwierp Langerock een volledig ijzeren dakgebinte. Tijdens W.O. I vluchtte Langerock naar Den Haag in Nederland, waar hij de meubelzaak La Belgica opstartte. Bij zijn terugkeer nam hij deel aan de wederopbouw van het land. Na zijn overlijden in 1923 namen zijn twee zonen Julien en Arthur zijn architectenbureau over. Naast talrijke restauraties realiseerde P. Langerock tevens een aanzienlijk aantal nieuwbouwkerken waarvan de St.-Hubertuskerk te Bosvoorde (1909- pas na zijn dood voltooid in 1937) één van de belangrijkste is. Niettegenstaande deze bedehuizen verschillend werden uitgewerkt vertoont zijn kerkelijk oeuvre -ongeacht de schaal- een aantal typerende kenmerken zoals de soberheid in decoratie en de goede verhoudingen tussen de diverse volumes.

Bron: Beschermingsdossier DA002496.

Ontwerper van

Gemeentehuis Desteldonk

Moleneinde 14, Moleneinde 16 (Gent)

Het gemeentehuis van Desteldonk is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Amandus

Markt 40 (Geel)

Georiënteerde kruisbasiliek gelegen aan de noordzijde van de Markt, opgetrokken in laatgotische stijl.

Notariswoning

Grote Markt 17 (Herentals)

Dubbelhuis met neotraditionele lijstgevel van bak- en natuursteen, naar ontwerp van P. Langerock, van circa 1900.

Parochiekerk Sint-Niklaas

Geelsebaan zonder nummer (Laakdal)

Neogotische kerk van 1910-1912 naar ontwerp van P. Langerock van 1909 gelegen in de as van de Meerlaarstraat.

Stadhuis van Mechelen met Lakenhal

Grote Markt 20, Grote Markt 21, Grote Markt 22 (Mechelen)

Vierzijdig gesloten complex van gebouwen met trapezoïdale binnenplaats; gevels palend aan de Grote Markt, de Befferstraat, de Reuzenstraat en de Hallestraat.

Kasteel van Rethy

Kasteelstraat 58, Kasteelstraat 60 (Retie)

Kasteeldomein met kasteel, kasteelpark, aanhorigheden en voormalige hoeve Klein Hoef.

Stoeterij Haras de Rethy

Kasteelstraat 67, Kasteelstraat 69 (Retie)

T-vormig complex met de ambtswoning aan de straat en een loodrecht aansluitend langgestrekt stalgebouw, gebouwd in 1906-1908 naar ontwerp van P. Langerock.

Gemeentehuis van Retie

Markt 1 (Retie)

Gemeentehuis in neogotische stijl, gebouwd in 1897-1898 naar ontwerp van P. Langerock.

Norbertijnenabdij

Abdijstraat 40 (Westerlo)

Gedurende de lange geschiedenis groeide het klooster uit tot een omheind abdijcomplex met grotendeels bewaarde omgrachting en talrijke gebouwen.

Kasteel van gravin Jeanne de Merode

Boerenkrijglaan 61, Boerenkrijglaan 63, Hollandse dreef 1, Hollandse dreef 3 (Westerlo)

Kasteel met neotraditionele inslag, opgericht in 1909-1911 naar ontwerp van P. Langerock, omliggend gemeentepark tussen de Boerenkrijglaan, de Hollandse dreef en de de Merodedreef.

School

Gravin de Merodestraat 17 (Westerlo)

School opgericht in 1914-1922 in opdracht van gravin Jeanne de Merode. Gesloten straatgevel geritmeerd door lisenen en baksteenfriezen.

Klooster

Gravin de Merodestraat 19 (Westerlo)

Vrijstaand kloostergebouw, haaks op en evenwijdig aan de straat gelegen schoolvleugels, gebouwd in 1914-1922 naar ontwerp van P. Langerock.

Parochiehuis

Heultjedorp 1 (Westerlo)

Parochiecentrum,heden genaamd de Merodezaal, gebouwd in 1914-1922 naar ontwerp van P. Langerock.

Parochiekerk Sint-Carolus Borromeus

Heultjedorp 2 (Westerlo)

Vrijstaande kerk in neogotische stijl, gebouwd in 1896-1898 naar ontwerp van P. Langerock; aan de noord-, oost- en zuidzijde een ommuurd kerkhof.

Kasteel de Merode

Polderstraat 51 (Westerlo)

Kasteel met middeleeuwse donjon, 16de-eeuwse uitbreiding en 17de-eeuwse en 19de-eeuwse aanpassingen, nauw verbonden met de geschiedenis van de gemeente.

Pastorie van Heultje

Processieweg 1 (Westerlo)

Vrijstaande pastorie in neotraditionele stijl, gelegen tegenover de kerk, gebouwd in 1896-1898 naar ontwerp van P. Langerock.

Sluis- of stuwsysteem Trammetje

Rietstraat zonder nummer (Westerlo)

Mobiele dam van circa 1874 naar ontwerp van P. Langerock.

Decanale kerk Sint-Lambertus

Sint-Lambertusstraat 2 (Westerlo)

Ten oosten van het marktplein, excentrisch gelegen dekenale kerk met omliggend ommuurd kerkhof waarop grafmonumenten uit de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw en eenvoudige zerken voor oudstrijders.

Godshuis

Verlorenkost 1 (Westerlo)

Voormalig godshuis, in 1883 gebouwd naar ontwerp van P. Langerock in opdracht van gravin Jeanne de Merode; aan westzijde uitgebreid in 1899.

Kasteel Hovorst

Hofstraat 4 (Zandhoven)

Omwald en omhaagd kasteel in as van een beukendreef, huidig uitzicht kreeg het kasteel bij de verbouwing van 1913-14 naar ontwerp van architect Pierre Langerock.

Parochiekerk Sint-Amor

Dorpsplein 5A (Kortenaken)

Deze bescherming betreft de parochiekerk Sint-Amor (het gebouw).

Parochiekerk Sint-Michiels

Testeltsebaan zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem)

De Sint-Michielskerk te Messelbroek, is beschermd als monument.

Decanale kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop

Portaelsplein (Vilvoorde)

De Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoopkerk te Vilvoorde, is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Pieter met belfort

Mathieu de Layensplein zonder nummer (Leuven)

De Sint-Pieterskerk van Leuven met belfort is erkend als werelderfgoed.

Parochiekerk Sint-Pieter met belfort: buffer

Leuven (Leuven)

De Sint-Pieterskerk van Leuven met belfort is erkend als werelderfgoed. De binnenstad van Leuven werd als bufferzone hieromheen afgebakend.

Stadhuis van Mechelen met lakenhal

Grote Markt 20, Grote Markt 21, Grote Markt 22 (Mechelen)

Het stadhuis van Mechelen met belfort is erkend als werelderfgoed.

Stadhuis Oudenaarde met belfort

Markt 1 (Oudenaarde)

Het stadhuis van Oudenaarde met belfort is erkend als werelderfgoed.

Stadhuis Oudenaarde met belfort: buffer

Markt 1 (Oudenaarde)

Het stadhuis van Oudenaarde met belfort is erkend als werelderfgoed. De binnenstad van Oudenaarde werd als bufferzone rond de kernzone afgebakend.

Kapel van Bleydenberg

Albert Woutersstraat 15 (Leuven)

De kapel van Bleydenberg is beschermd als monument.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

St.-Rochusstraat zonder nummer (Huldenberg)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw te Huldenberg, is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus: torens

Dorpsstraat zonder nummer (Huldenberg)

De twee torens van de parochiekerk Sint-Pieter-en Paulus te Neerijse, zijn beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus met ommuurd kerkhof

Dorpsstraat zonder nummer (Huldenberg)

De gehele parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus met inbegrip van het kerkhof met kerkhofmuur te Neerijse, is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Pieter

Mathieu de Layensplein zonder nummer (Leuven)

De parochiekerk Sint-Pieter te Leuven is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Kwinten

Naamsestraat zonder nummer (Leuven)

De parochiekerk Sint-Kwinten te Leuven is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Pietersbanden

St.-Lambertusstraat zonder nummer (Kortessem)

Romaanse kerk van rond 1200, met ingrijpende restauratie en vergroting tussen 1887 en 1893 in neoromaanse stijl.

Parochiekerk Sint-Trudo met ommuurd kerkhof en grafkapel

Pastorijstraat zonder nummer (Peer)

Zuidwest-noordoost georiënteerd neogotisch bedehuis van 1896-98, met toren van het vroegere bedehuis in Kempische baksteengotiek. Kerkhofkapel en -muur dateren van het einde van de 19de eeuw.

Rusthuis- en begijnhofkapel

Graethempoort 3B, Graethempoort zonder nummer (Borgloon)

Het begijnhof van Borgloon ontstond rondom de kapel van het Johannietershospitaal te Graethem, bij de stadspoort. Deze kapel is de begraafplaats van Lodewijk I († 1171), graaf van Loon en zijn vrouw Agnes.

Stadhuis Borgloon

Markt zonder nummer (Borgloon)

De eerste vermelding van het gebouw dateert van 1358; de benaming 's grevenhuis duidt erop dat het mogelijk de verblijfplaats was van de graven van Loon, wanneer zij in Borgloon resideerden.

Parochiekerk Sint-Pieters-Banden

St.-Lambertusstraat zonder nummer (Kortessem)

De Parochiekerk Sint-Pieters-Banden is beschermd als monument.

Sint-Elisabethgasthuis

Elisabethlaan 103A, Elisabethlaan 103B, Elisabethlaan 103C, Gasthuisstraat 18, Gasthuisstraat 22, Gasthuisstraat 24 (Aarschot)

Heden burgergasthuis. Middeleeuwse instelling die bijna volledig verwoest werd tijdens de troebelen van 1578. Wederopbouw aangevat tijdens tweede helft 17de eeuw, toen het beheer van het gasthuis overgedragen werd aan de grauwzusters.

Sint-Pieterskerk

Mathieu de Layensplein zonder nummer (Leuven)

Monumentaal laatgotisch kerkgebouw, als voormalige kapittelkerk gelegen in het centrum van de stad. Begonnen in het eerste kwart van de 15de eeuw strekte de bouw zich uit tot halverwege de 16de eeuw, toen de werken aan de grootse westbouw werden opgegeven.

Stadhuis Borgloon

Markt zonder nummer (Borgloon)

De bescherming als monument betreft het stadhuis van Borgloon.

Begijnhofkapel

Graethempoort zonder nummer (Borgloon)

De bescherming als monument betreft de kapel van het voormalig begijnhof.

Rusthuiskapel

Graethempoort 3B (Borgloon)

De bescherming als monument betreft de neogotische rusthuiskapel, die zich in het verlengde bevindt van de voormalige begijnhofkapel.

Kasteel van Rullingen

Rullingen 1 (Borgloon)

Het kasteel van Rullingen, gelegen tussen Kuttekoven en Berlingen, is beschermd als monument.

Kasteel van Rullingen met omgeving

Rullingen (Borgloon)

De bescherming als dorpsgezicht betreft het kasteel Rullingen en het bijhorende Engels park, een parkbos en boomgaarden.

Kasteel

Boskee 11, Boskee 9, Slagberg zonder nummer (Bertem)

Heerlijkheid "Leven dale", vermeld in de 12de eeuw.

Parochiekerk Sint-Amor

Dorpsplein 5A (Kortenaken)

De Sint-Amorkerk is gelegen aan de rand van het dorp naast de Velp op een heuvel en omgeven door het oude kerkhof met kerkhofmuur.

Kapel van Bleydenberg

Albert Woutersstraat 15 (Leuven)

Neogotische kapel, gebouwd in 1898 als kloosterkapel voor het buitengoed op de site van het voormalige Bleydenbergkasteel.

Markant winkel- woonhuis

Muntstraat 10, Muntstraat 10A (Leuven)

Ruim pand met atelier, opgetrokken als universitaire boekhandel "A. Uystpruyst-Dieudonné" en drukkerij De Drie Koningen in 1921-1922 volgens de plannen van architect P. Langerock.

Herenhuis

Janseniusstraat 2, Pater Damiaanplein 9 (Leuven)

Qua concept vertoont het 18de-eeuws college de karakteriserende vierkantstructuur, gevormd door het anderhalve bouwlaag hoge poortgebouw met aansluitende straatmuur en, rondom het gekasseide binnenplein, de drie U-vormig opgestelde verblijfsvleugels.

Parochiekerk Sint-Michiel

Testeltsebaan zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem)

Neogotisch gebouw voorzien van een vierkante, gotische westtoren (eerste helft 15de eeuw); drie verdiepingen, opgetrokken uit ijzerzandsteen van de Demerstreek.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Schaffensestraat zonder nummer (Diest)

Vermeld als slotkapel in 1211, verheven tot parochiekerk in 1253 en volledig ingewijd in 1288. Gebouw opgetrokken uit ijzerzandsteen van de Demerstreek.

Keizersberg

Mechelsestraat 202 (Leuven)

Gesitueerd aan de noordrand van de Leuvense binnenstad, maakt de Keizersberg deel uit van de zuidelijke heuvels van het Hageland die de stad ten noorden, van west naar oost, omringen en gekenmerkt zijn door steile hellingen en plateauvormige heuveltoppen.

Burgerhuis

Monseigneur Ladeuzeplein 30 (Leuven)

Vergund in 1922 en in de gevel gedateerd "ANNO-1923", als woning herbouwd pand.

Handelspand naar ontwerp van P. Langerock

Brusselsestraat 5 (Leuven)

Handelspand dat in 1923 ontworpen werd door P. Langerock als een breedhuis van slechts één travee en vier bouwlagen onder een pannen zadeldak.

Sint-Kwintenskerk

Naamsestraat zonder nummer (Leuven)

Laatgotische kruiskerk uit de 15de eeuw, beeldbepalend gelegen op een verhevenheid nabij de Naamsepoort. De Sint-Kwintenskerk was niet alleen een van de middeleeuwse parochiekerken van Leuven, maar ook het centrum van een regionale Sint-Kwintensdevotie.

Kasteeldomein Het Prinsenhof

Guldendal zonder nummer (Grimbergen)

Het eens zo machtige waterkasteel met omringend park en aanhorigheden was de verblijfplaats van de heren van Grimbergen. Het hof was gesitueerd ten zuiden van de abdij met wie ze sinds de 17de eeuw rechtstreeks verbonden waren door een dubbele dreef, heden Prinsenstraat.

Gasthuis Sint-Elisabeth

Gasthuisstraat (Aarschot)

Deze bescherming betreft de gebouwen van het Sint-Elisabethgasthuis: oude kloostergebouwen, apotheek met inboedel, hoevegebouwen met ommuring, het gasthuis en de kapel met meubilair.

Gasthuis Sint-Elisabeth en omgeving

Elisabethlaan, Gasthuisstraat (Aarschot)

Deze bescherming betreft de het Sint-Elisabethgasthuis met omgeving bestaande uit de omgevende elementen van de kloostergebouwen gesitueerd rond twee binnenplaatsen, de neogotische kapel, het Burgerlijke Gasthuis, de hoevegebouwen en zeven rijwoningen aansluitend op de neogotische kapel.

Decanale kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop

Portaelsplein zonder nummer (Vilvoorde)

Excentrisch gelegen en georiënteerde pseudo-basiliek in gotische stijl, opklimmend tot de veertiende eeuw en voorheen omgeven door een kerkhof, dat buiten gebruik werd gesteld in 1875, het werd ontruimd in 1891.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Kard. Mercierstraat zonder nummer (Aarschot)

Belangrijk gotisch monument van ijzerzandsteen uit de Demerstreek met verwerking van kalksteen. Zetel van een seculier kapittel (1462).

Sluis- of stuwsysteem Trammetje

Rietstraat zonder nummer (Westerlo)

Uitzonderlijk sluizensysteem (eigenlijk een mobiele dam, vanwege zijn constructie het 'trammetje' genaamd) rond 1874 naar ontwerp van architect Langerock geconstrueerd door de Prins de Mérode met de bedoeling het waterpeil van de Nete tijdelijk te verhogen.

Kasteeldomein de Merode

Diestsebaan 2A (Herselt), Polderstraat 51, Polderstraat zonder nummer (Westerlo)

Het kasteeldomein de Merode is beschermd als monument. De bescherming omvat het kasteel met donjon, de poort- en dienstgebouwen, de boswachterswoning, het neogotisch kapelletje, de staande wip, het sluis- of stuwsysteem Trammetje en het landschapspark met dreven.

Parochiekerk Sint-Hilarius

Dorpsstraat 24 (Bierbeek)

De parochiekerk Sint-Hilarius is beschermd als monument.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Kard. Mercierstraat (Aarschot)

Deze bescherming betreft de Onze-Lieve-Vrouwkerk (volledige gebouw).

Parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus

Dorpsstraat zonder nummer (Huldenberg)

Het centrum van Neerijse wordt gedomineerd door de ruim geproportioneerde, op een hoogte ingeplante Sint-Pieter en -Pauluskerk. Het markante silhouet met twee rijzige romaanse torens (tweede helft van de 12de eeuw) en schrijnvormig neoromaans schip is van verre herkenbaar.

Norbertijnenabdij

Abdijstraat 40A (Westerlo)

De Norbertijnerabdij van Tongerlo is beschermd als monument. Deze bescherming omvat de omheiningsmuur, de abdijpoort, de bedrijfsgebouwen, de prelatuur, het gastenkwartier, de vleugel van het vroegere abtskwartier, de kloosterpanden, de neo-gotische kerk, de poortomlijsting in de tuinmuur, de abdijschuur, de boerderij en de Hermanstoren.

Norbertijnenabdij met omgeving

Abdijstraat 40 (Westerlo)

De Norbertijnenabdij van Tongerlo is met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als landschap.

Decanale kerk Sint-Lambertus

Sint-Lambertusstraat 2 (Westerlo)

De decanale kerk Sint-Lambertus is beschermd als monument.

Gemeentehuis Westerlo

Boerenkrijglaan 61 (Westerlo)

Het gemeentehuis van Westerlo, oorspronkelijk het kasteel van gravin Jeanne de Merode of het 'Nieuw Kasteel' genoemd, is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Carolus Borromeus

Heultjedorp 2 (Westerlo)

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Carolus Borromeus en het omliggend kerkhof, met ereperk ingericht voor de oud-strijders van de twee wereldoorlogen.

Parochiekerk Sint-Carolus Borromeus en omgeving

Gevaertlaan, Gravin de Merodestraat 17, Heultjedorp, Pastorijstraat, Processieweg (Westerlo)

De bescherming als dorpsgezicht betreft de parochiekerk Sint-Carolus Borromeus met de onmiddellijke omgeving, bestaande uit de gehuchtskern van Westerlo-Heultje, een gaaf bewaard geheel van rondom een plein gelegen hoofdgebouwen (kerk, pastorie, parochiecentrum, klooster annex school) die een architecturaal ensemble vormen in een eenvoudige neogotische of neotraditionele baksteenarchitectuur.

Burgerhuis

Wagenweg 19 (Leuven)

In 1906 door P. Langerock (1859-1923) ontworpen woning, opgetrokken in gele baksteen met verwerking van bruin geglazuurde baksteen en blauwe hardsteen.

Stadhuis van Mechelen met Lakenhal

Grote Markt 20, Grote Markt 21, Grote Markt 22 (Mechelen)

Het stadhuis van Mechelen met Lakenhal is beschermd als monument. De bescherming omvat het volledige gebouwencomplex, met inbegrip van het binnenplein.

Notariswoning

Grote Markt 17 (Herentals)

Dubbelhuis met neotraditionele lijstgevel van bak- en natuursteen, naar ontwerp van P. Langerock, van circa 1900.

Westzijde Grote Markt

Grote Markt 11, Grote Markt 13, Grote Markt 17, Grote Markt 19, Grote Markt 21, Grote Markt 23, Grote Markt 27, Grote Markt 29, Grote Markt 29A, Grote Markt 31, Grote Markt 31A, Grote Markt 33, Grote Markt 35, Grote Markt 37, Grote Markt 39, Grote Markt 41, Grote Markt 9, Hofkwartier 1 (Herentals)

De bescherming als stadsgezicht betreft de westzijde van de Grote Markt.

Kasteel de Merode

Polderstraat 51 (Westerlo)

Kasteel met middeleeuwse donjon, 16de-eeuwse uitbreiding en 17de-eeuwse en 19de-eeuwse aanpassingen, nauw verbonden met de geschiedenis van de gemeente.

Noordvleugel en feestzaal van Paridaensinstituut

Janseniusstraat 2, Pater Damiaanplein 9 (Leuven)

De noordvleugel en de feestzaal op het gelijkvloers van de oostvleugel van het Paridaensinstituut zijn beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Amandus

Markt 40 (Geel)

Georiënteerde kruisbasiliek gelegen aan de noordzijde van de Markt, opgetrokken in laatgotische stijl.

Decanale kerk Sint-Lambertus

Sint-Lambertusstraat 2 (Westerlo)

Ten oosten van het marktplein, excentrisch gelegen dekenale kerk met omliggend ommuurd kerkhof waarop grafmonumenten uit de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw en eenvoudige zerken voor oudstrijders.

Klooster

Gravin de Merodestraat 19 (Westerlo)

Vrijstaand kloostergebouw, haaks op en evenwijdig aan de straat gelegen schoolvleugels, gebouwd in 1914-1922 naar ontwerp van P. Langerock.

Kasteel Hovorst

Hofstraat 4 (Zandhoven)

Omwald en omhaagd kasteel in as van een beukendreef, huidig uitzicht kreeg het kasteel bij de verbouwing van 1913-14 naar ontwerp van architect Pierre Langerock.

Parochiekerk Sint-Niklaas

Geelsebaan zonder nummer (Laakdal)

Neogotische kerk van 1910-1912 naar ontwerp van P. Langerock van 1909 gelegen in de as van de Meerlaarstraat.

Kasteel van Rethy

Kasteelstraat 58, Kasteelstraat 60 (Retie)

Kasteeldomein met kasteel, kasteelpark, aanhorigheden en voormalige hoeve Klein Hoef.

Stadhuis van Geraardsbergen

Markt zonder nummer, Vredestraat 1, Vredestraat 3 (Geraardsbergen)

Het oorspronkelijke gotische stadhuis uit de 14de eeuw met verticaal opeengestapelde hallen werd verschillende malen geteisterd.

Stadhuis van Mechelen met Lakenhal

Grote Markt 20, Grote Markt 21, Grote Markt 22 (Mechelen)

Vierzijdig gesloten complex van gebouwen met trapezoïdale binnenplaats; gevels palend aan de Grote Markt, de Befferstraat, de Reuzenstraat en de Hallestraat.

Kasteeldomein van gravin Jeanne de Merode

Boerenkrijglaan 61, Boerenkrijglaan 63, Hollandse dreef 1, Hollandse dreef 3 (Westerlo)

Kasteel met neotraditionele inslag, opgericht in 1909-1911 naar ontwerp van P. Langerock, omliggend gemeentepark tussen de Boerenkrijglaan, de Hollandse dreef en de de Merodedreef.

Godshuis

Verlorenkost 1 (Westerlo)

Voormalig godshuis, in 1883 gebouwd naar ontwerp van P. Langerock in opdracht van gravin Jeanne de Merode; aan westzijde uitgebreid in 1899.

Parochiekerk Sint-Carolus Borromeus

Heultjedorp 2 (Westerlo)

Vrijstaande kerk in neogotische stijl, gebouwd in 1896-1898 naar ontwerp van P. Langerock; aan de noord-, oost- en zuidzijde een ommuurd kerkhof.

Parochiekerk Sint-Amandus

Markt zonder nummer (Geel)

Deze bescherming betreft de gehele parochiekerk Sint-Amandus.

School

Gravin de Merodestraat 17 (Westerlo)

School opgericht in 1914-1922 in opdracht van gravin Jeanne de Merode. Gesloten straatgevel geritmeerd door lisenen en baksteenfriezen.

Parochiehuis

Heultjedorp 1 (Westerlo)

Parochiecentrum,heden genaamd de Merodezaal, gebouwd in 1914-1922 naar ontwerp van P. Langerock.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en pastorie

Armand Verheydenstraat, Milsestraat (Oud-Heverlee)

De bescherming als dorpsgezicht betreft het homogeen neogotisch ensemble van parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en pastorie, dat tot stand kwam in de periode 1894-1895 naar ontwerp van de Leuvense architect Pieter Langerock (1859-1923).

Kasteel van Laarne

Eekhoekstraat 1, Eekhoekstraat 3, Eekhoekstraat 5, Eekhoekstraat 7 (Laarne)

De kasteelsite omvatonder meer het eigenlijke kasteel en zijn binnenhof met meidoorn en schandpaal; de binnen- en buitengrachten met hun oevers, bruggen en bruggenhoofden; de erekoer met ommuring en zijn portieken en de inkompoort.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Roosbeeksestraat (Boutersem)

De bescherming als monument betreft de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk.

Gemeentehuis Desteldonk

Moleneinde 14, Moleneinde 16 (Gent)

Gebouwd als gemeentehuis in 1884, ontworpen door bouwmeester P. Langerock en onder leiding van aannemers I. Gaumery en A. De Meyer. Het gemeentehuis bestaat uit een lijstgevel, die samengesteld is uit twee overlangse vleugels van elk twee traveeën, beide onder zadeldak afgedekt met leien.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Schaffensestraat (Diest)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgastraat zn (Oudenaarde)

De parochiekerk Sint-Walburga is beschermd als monument.

Pastorie van Heultje

Processieweg 1 (Westerlo)

Vrijstaande pastorie in neotraditionele stijl, gelegen tegenover de kerk, gebouwd in 1896-1898 naar ontwerp van P. Langerock.

Stadhuis van Oudenaarde en Lakenhal

Markt 1 (Oudenaarde)

Het huidige gebouwencomplex van 14de-eeuwse lakenhal en 16de-eeuws stadhuis met deels behouden oud schepenhuis, ligt in de noordwest-zuidoost-lopende grote as die de middeleeuwse stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de Markt de aanzet is.

Gemeentehuis van Retie

Markt 1 (Retie)

Gemeentehuis in neogotische stijl, gebouwd in 1897-1898 naar ontwerp van P. Langerock.

Stadhuis Oudenaarde

Markt 1 (Oudenaarde)

Het stadhuis van Oudenaarde is beschermd als monument.

Lakenhal

Markt 1 (Oudenaarde)

De lakenhal is beschermd als monument.

Stoeterij Haras de Rethy

Kasteelstraat 67, Kasteelstraat 69 (Retie)

T-vormig complex met de ambtswoning aan de straat en een loodrecht aansluitend langgestrekt stalgebouw, gebouwd in 1906-1908 naar ontwerp van P. Langerock.

Sluis- of stuwsysteem Trammetje

Rietstraat zonder nummer (Westerlo)

Mobiele dam van circa 1874 naar ontwerp van P. Langerock.

Stadhuis Geraardsbergen

Markt zonder nummer (Geraardsbergen)

Het stadhuis van Geraadsbergen is beschermd als monument.

Norbertijnenabdij van Tongerlo

Abdijstraat 40A (Westerlo)

Gedurende de lange geschiedenis groeide het klooster uit tot een omheind abdijcomplex met grotendeels bewaarde omgrachting en talrijke gebouwen.

Sint-Walburgakerk

Sint-Walburgastraat zonder nummer (Oudenaarde)

Oorspronkelijk ingeplant aan de buitenbochtzijde (linkeroever) van de inmiddels gedempte scherpe Scheldebocht in het Zuidwesten van de stad. Tot 1784 met omringend kerkhof, sinds protestants bewind in 1580 bebouwd met talrijke kleine huisjes.

Kasteeldomein van Laarne: kasteel

Eekhoekstraat 5 (Laarne)

De bescherming als monument omvat het kasteel van Laarne.

Kasteeldomein van Laarne en dreven

Achterdreef, Dorpsstraat, Eekhoekstraat 1, Eekhoekstraat 3, Eekhoekstraat 5, Eekhoekstraat 7, Kasteeldreef, Mellestraat (Laarne)

De bescherming als monument omvat de volledige kasteelsite van het kasteel of slot van Laarne.

Retie

Retie (Retie)

Gemeente in de Antwerpse Oosterkempen. Aangrenzende gemeenten zijn Arendonk ten noorden, Mol (Postel) ten oosten, Dessel ten zuiden, Geel ten zuidwesten, Kasterlee ten westen en Oud-Turnhout ten noordwesten.

Geen afbeelding beschikbaar

Kapucijnenvoer

Kapucijnenvoer (Leuven)

De lange Kapucijnenvoer heeft een kronkelig verloop tussen de Brusselsestraat en de Tervuursevest en wordt gekruist door de Biezenstraat, de Minderbroedersstraat, het Grasmushof, de Janseniusstraat, de Bankstraat en de Prosper Poulletlaan.

Kasteel Hovorst

Hofstraat 4, Zandhoven (Antwerpen)

Omwald en omhaagd kasteel in as van een beukendreef, huidig uitzicht kreeg het kasteel bij de verbouwing van 1913-14 naar ontwerp van architect Pierre Langerock.

Kapel van Bleydenberg

Albert Woutersstraat 15, Leuven (Vlaams-Brabant)

Neogotische kapel gebouwd in 1898 naar ontwerp van architect Pieter Langerock, heden geïntegreerd in de nieuwbouw van een scholencomplex.

Handelspand naar ontwerp van P. Langerock

Brusselsestraat 5, Leuven (Vlaams-Brabant)

Handelspand dat in 1923 ontworpen werd door P. Langerock als een breedhuis van slechts één travee en vier bouwlagen onder een pannen zadeldak.

Gemeentehuis Desteldonk

Moleneinde 14-16, Gent (Oost-Vlaanderen)

Gebouwd als gemeentehuis in 1884, ontworpen door bouwmeester P. Langerock en onder leiding van aannemers I. Gaumery en A. De Meyer. Het gemeentehuis bestaat uit een lijstgevel, die samengesteld is uit twee overlangse vleugels van elk twee traveeën, beide onder zadeldak afgedekt met leien.

Stadhuis Oudenaarde en Lakenhal

Markt 1, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Het huidige gebouwencomplex van 14de-eeuwse lakenhal en 16de-eeuws stadhuis met deels behouden oud schepenhuis, ligt in de noordwest-zuidoost-lopende grote as die de middeleeuwse stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de Markt de aanzet is.

Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgastraat zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Oorspronkelijk ingeplant aan de buitenbochtzijde (linkeroever) van de inmiddels gedempte scherpe Scheldebocht in het Zuidwesten van de stad. Tot 1784 met omringend kerkhof, sinds protestants bewind in 1580 bebouwd met talrijke kleine huisjes.

Pastorie Sint-Paulusparochie

Dorpsstraat 9, Tervuren (Vlaams-Brabant)

Neogotisch getinte pastorie, gedateerd 1905 en opgericht naar ontwerp van architect P. Langerock, aan de oostzijde gedeeltelijk ommuurde pastorietuin met deels bewaarde omgrachting.

Muurschilderingen Sint-Kwintenskerk

Naamsestraat zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

Op de noordelijke en zuidelijke wand van het koor was eertijds in lange registers de legende van de Heilige Kwinten voorgesteld. Met uitzondering van twee taferelen op de zuidwand, vlak naast de toegang tot de sacristie, resten hiervan vandaag uitsluitend nog vage kleuren.

Rusthuis- en begijnhofkapel

Graethempoort zonder nummer, 3B, Borgloon (Limburg)

Het begijnhof van Borgloon ontstond rondom de kapel van het Johannietershospitaal te Graethem, bij de stadspoort. Deze kapel is de begraafplaats van Lodewijk I († 1171), graaf van Loon en zijn vrouw Agnes.

Stadhuis Borgloon

Markt zonder nummer, Borgloon (Limburg)

De eerste vermelding van het gebouw dateert van 1358; de benaming 's grevenhuis duidt erop dat het mogelijk de verblijfplaats was van de graven van Loon, wanneer zij in Borgloon resideerden.

Parochiekerk Sint-Pietersbanden

St.-Lambertusstraat zonder nummer, Kortessem (Limburg)

Romaanse kerk van rond 1200, met ingrijpende restauratie en vergroting tussen 1887 en 1893 in neoromaanse stijl.

Stadhuis van Mechelen met Lakenhal

Grote Markt 20-22, 21, Mechelen (Antwerpen)

Vierzijdig gesloten complex van gebouwen met trapezoïdale binnenplaats; gevels palend aan de Grote Markt, de Befferstraat, de Reuzenstraat en de Hallestraat.

Parochiekerk Sint-Niklaas

Geelsebaan zonder nummer, Laakdal (Antwerpen)

Neogotische kerk van 1910-1912 naar ontwerp van P. Langerock van 1909 gelegen in de as van de Meerlaarstraat.

Kasteel van gravin Jeanne de Merode

Boerenkrijglaan 61-63, Hollandse dreef 1-3, Westerlo (Antwerpen)

Kasteel met neotraditionele inslag, opgericht in 1909-1911 naar ontwerp van P. Langerock, omliggend gemeentepark tussen de Boerenkrijglaan, de Hollandse dreef en de de Merodedreef.

Kasteel de Merode

Polderstraat 51, Westerlo (Antwerpen)

Kasteel met middeleeuwse donjon, 16de-eeuwse uitbreiding en 17de-eeuwse en 19de-eeuwse aanpassingen, nauw verbonden met de geschiedenis van de gemeente.

Sluis- of stuwsysteem Trammetje

Rietstraat zonder nummer, Westerlo (Antwerpen)

Mobiele dam van circa 1874 naar ontwerp van P. Langerock.

Decanale kerk Sint-Lambertus

Sint-Lambertusstraat 2, Westerlo (Antwerpen)

Ten oosten van het marktplein, excentrisch gelegen dekenale kerk met omliggend ommuurd kerkhof waarop grafmonumenten uit de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw en eenvoudige zerken voor oudstrijders.

Godshuis

Verlorenkost 1, Westerlo (Antwerpen)

Voormalig godshuis, in 1883 gebouwd naar ontwerp van P. Langerock in opdracht van gravin Jeanne de Merode; aan westzijde uitgebreid in 1899.

Klooster

Gravin de Merodestraat 19, Westerlo (Antwerpen)

Vrijstaand kloostergebouw, haaks op en evenwijdig aan de straat gelegen schoolvleugels, gebouwd in 1914-1922 naar ontwerp van P. Langerock.

School

Gravin de Merodestraat 17, Westerlo (Antwerpen)

School opgericht in 1914-1922 in opdracht van gravin Jeanne de Merode. Gesloten straatgevel geritmeerd door lisenen en baksteenfriezen.

Parochiekerk Sint-Carolus Borromeus

Heultjedorp 2, Westerlo (Antwerpen)

Vrijstaande kerk in neogotische stijl, gebouwd in 1896-1898 naar ontwerp van P. Langerock; aan de noord-, oost- en zuidzijde een ommuurd kerkhof.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiehuis

Heultjedorp 1, Westerlo (Antwerpen)

Parochiecentrum,heden genaamd de Merodezaal, gebouwd in 1914-1922 naar ontwerp van P. Langerock.

Pastorie van Heultje

Processieweg 1, Westerlo (Antwerpen)

Vrijstaande pastorie in neotraditionele stijl, gelegen tegenover de kerk, gebouwd in 1896-1898 naar ontwerp van P. Langerock.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Kard. Mercierstraat zonder nummer, Aarschot (Vlaams-Brabant)

Belangrijk gotisch monument van ijzerzandsteen uit de Demerstreek met verwerking van kalksteen. Zetel van een seculier kapittel.

Sint-Elisabethgasthuis

Gasthuisstraat 18, 22-24, Elisabethlaan 103A-C, Aarschot (Vlaams-Brabant)

Heden burgergasthuis. Middeleeuwse instelling die bijna volledig verwoest werd tijdens de troebelen van 1578. Wederopbouw aangevat tijdens tweede helft 17de eeuw, toen het beheer van het gasthuis overgedragen werd aan de grauwzusters.

Kasteel

Boskee 9-11, Slagberg zonder nummer, Bertem (Vlaams-Brabant)

Heerlijkheid Leven dale, vermeld in de 12de eeuw; van 1410 af eigendom der de Merodes. Feodale burcht ter plaatse van het huidige gebouw.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Schaffensestraat zonder nummer, Diest (Vlaams-Brabant)

Vermeld als slotkapel in 1211, verheven tot parochiekerk in 1253 en volledig ingewijd in 1288. Gebouw opgetrokken uit ijzerzandsteen van de Demerstreek.

Parochiekerk Sint-Pieter

Mathieu de Layensplein zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

Monumentaal laatgotisch kerkgebouw, als voormalige kapittelkerk gelegen in het centrum van de stad. Begonnen in het eerste kwart van de 15de eeuw strekte de bouw zich uit tot halverwege de 16de eeuw, toen de werken aan de grootse westbouw werden opgegeven.

Parochiekerk Sint-Kwinten

Naamsestraat zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

Laatgotische kruiskerk uit de 15de eeuw, beeldbepalend gelegen op een verhevenheid nabij de Naamsepoort. De Sint-Kwintenskerk was niet alleen een van de middeleeuwse parochiekerken van Leuven, maar ook het centrum van een regionale Sint-Kwintensdevotie.

Keizersberg

Mechelsestraat 202, Leuven (Vlaams-Brabant)

Gesitueerd aan de noordrand van de Leuvense binnenstad, maakt de Keizersberg deel uit van de zuidelijke heuvels van het Hageland die de stad ten noorden, van west naar oost, omringen en gekenmerkt zijn door steile hellingen en plateauvormige heuveltoppen.

Hollands College en Paridaensinstituut

Janseniusstraat 2, Pater Damiaanplein 9, Leuven (Vlaams-Brabant)

Qua concept vertoont het 18de-eeuws college de karakteriserende vierkantstructuur, gevormd door het anderhalve bouwlaag hoge poortgebouw met aansluitende straatmuur en, rondom het gekasseide binnenplein, de drie U-vormig opgestelde verblijfsvleugels.

Parochiekerk Sint-Michiels

Testeltsebaan zonder nummer, Scherpenheuvel-Zichem (Vlaams-Brabant)

Bakstenen gebouw met neogotisch schip naar ontwerp van Pierre Langerock uit 1909, voorzien van een vierkante, gotische westtoren van rond 1400 opgetrokken uit ijzerzandsteen en met lage bekapping uit 1757.

Parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus met kerkhof

Dorpsstraat zonder nummer, Huldenberg (Vlaams-Brabant)

Het markante silhouet met twee rijzige, in zandige kalksteen opgetrokken romaanse torens en schrijnvormig neoromaans schip is van verre herkenbaar.

Parochiekerk Sint-Amor

Dorpsplein 5A, Kortenaken (Vlaams-Brabant)

De kerk is gelegen op een heuvel en omgeven door het oude kerkhof met kerkhofmuur. Van de romaanse fase zijn geen bovengrondse elementen zichtbaar. De vergroting en restauratie van de kerk in 1906-1911 gebeurde onder leiding van architect Langerock. Daarbij werden de 16de-eeuwse elementen gerestaureerd.

Norbertijnenabdij

Abdijstraat 40, Westerlo (Antwerpen)

Gedurende de lange geschiedenis groeide het klooster uit tot een omheind abdijcomplex met grotendeels bewaarde omgrachting en talrijke gebouwen.

Notariswoning

Grote Markt 17, Herentals (Antwerpen)

Dubbelhuis met neotraditionele lijstgevel van bak- en natuursteen, naar ontwerp van P. Langerock, van circa 1900.

Parochiekerk Sint-Amandus

Markt 40, Geel (Antwerpen)

Georiënteerde kruisbasiliek gelegen aan de noordzijde van de Markt, opgetrokken in laatgotische stijl.

Kasteeldomein van Laarne

Eekhoekstraat 1-7, Laarne (Oost-Vlaanderen)

De kasteelsite omvatonder meer het eigenlijke kasteel en zijn binnenhof met meidoorn en schandpaal; de binnen- en buitengrachten met hun oevers, bruggen en bruggenhoofden; de erekoer met ommuring en zijn portieken en de inkompoort.

Decanale kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop

Portaelsplein zonder nummer, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

Excentrisch gelegen en georiënteerde pseudo-basiliek in gotische stijl, opklimmend tot de veertiende eeuw.

Markant winkel- woonhuis

Muntstraat 10, 10A, Leuven (Vlaams-Brabant)

Ruim pand met atelier, als universitaire boekhandel en drukkerij in 1921-1922 volgens de plannen van architect P. Langerock opgetrokken in wederopbouwstijl met neotraditionele inslag.

Burgerhuis

Wagenweg 19, Leuven (Vlaams-Brabant)

Woning met lijstgevel opgetrokken in gele baksteen met verwerking van bruin geglazuurde baksteen en blauwe hardsteen, ontworpen in 1906 door P. Langerock.

Burgerhuis

Monseigneur Ladeuzeplein 30, Leuven (Vlaams-Brabant)

Als woning herbouwd pand uit 1923, naar ontwerp van ontwerp van architect P. Langerock.

Kasteel Het Prinsenhof

Guldendal zonder nummer, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Het eens zo machtige waterkasteel met omringend park en aanhorigheden was de verblijfplaats van de heren van Grimbergen. Het hof was gesitueerd ten zuiden van de abdij met wie ze sinds de 17de eeuw rechtstreeks verbonden waren door een dubbele dreef, heden Prinsenstraat.

Kasteel van Rethy

Kasteelstraat 58-60, Retie (Antwerpen)

Kasteeldomein met kasteel, kasteelpark, aanhorigheden en voormalige hoeve Klein Hoef.

Stoeterij Haras de Rethy

Kasteelstraat 67-69, Retie (Antwerpen)

T-vormig complex met de ambtswoning aan de straat en een loodrecht aansluitend langgestrekt stalgebouw, gebouwd in 1906-1908 naar ontwerp van P. Langerock.

Gemeentehuis van Retie

Markt 1, Retie (Antwerpen)

Gemeentehuis in neogotische stijl, gebouwd in 1897-1898 naar ontwerp van P. Langerock.

Parochiekerk Sint-Trudo met ommuurd kerkhof en grafkapel

Pastorijstraat zonder nummer, Peer (Limburg)

Zuidwest-noordoost georiënteerd neogotisch bedehuis van 1896-98, met toren van het vroegere bedehuis in Kempische baksteengotiek. Kerkhofkapel en -muur dateren van het einde van de 19de eeuw.

Stadhuis van Geraardsbergen

Markt zonder nummer, Vredestraat 1-3, Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)

Het oorspronkelijke gotische stadhuis uit de 14de eeuw met verticaal opeengestapelde hallen werd verschillende malen geteisterd. Neogotische verbouwing in 1891-96 naar ontwerp van architect Langerock; aannemer Cock. Toevoeging van de monumentale trap in 1896.

Gemeentelijk park bij de ruïne van het Prinsenkasteel

Guldendal zonder nummer (Grimbergen)

Gemeentelijk park met sporen in het microliëf van een klassieke Franse tuin van circa 13 hectare, aangelegd tijdens het 3de kwart van de 18de eeuw bij een waterburcht die rond 1610 tot 'huis van plaisantie' werd omgebouwd; verbost tijdens de 19de eeuw.

Domein Mariadal

Klein Overlaar 1, Klein Overlaar 3 (Hoegaarden)

Klooster-meisjeskostschool op de omwaterde site van een voormalig bogaardenklooster omgeven door domein van circa 4,5 hectare aangelegd in de loop van de 19de eeuw; een landschappelijke aanleg met Lourdesgrot en sporen van een neo-Franse tuin uit eerste kwart 20ste eeuw.

Kasteeldomein de Merode

Polderstraat 51, Polderstraat zonder nummer (Westerlo)

Waterburcht ontstaan en gegroeid rond een heerlijke versterking met donjon of woontoren, gelegen aan de rand van een beboomd park (circa 60 hectare) met vijvers, gazons, dreven, wandelpaden, een geometrische tuin en een minder formeel landschappelijk park, van elkaar gescheiden door de Grote Nete.