Tonen in Google Earth
Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Bilmeyer, Jules

Details

Links

Beschrijving

Er waren 3 generaties Bilmeyer architecten nl. Julius P., vervolgens Edouard en nadien Julien Bilmeyer.

Voor een beschrijvingn, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jules_Bilmeyer

Ontwerper van

Pastorie van de Sint-Antoniuskerk

Paardenmarkt 109, Antwerpen (Antwerpen)

Nr. 109. Pastorie in neogotische stijl, twee + vier trav. en drie bouwl. onder zadeldak (leien), daterend uit XIX d. Bakstenen punt- en lijstgevels verlevendigd met natuursteen, o.m. speklagen, en steigergaten. Kruiskozijnen en een rechth. deur met gestrekt middenkalf. Op de hoekpenant: O.-L.-Vrouwebeeld van G. - Moens, dat eertijds boven de ingangsdeur stond van de voormalige St.-Antonius

Klooster der grauwzusters

Lange Sint-Annastraat 5-7, Antwerpen (Antwerpen)

De grauwzusters vestigden zich te Antwerpen in het laatste kwart van de 17de eeuw om de pestlijders te verzorgen. Het huidige klooster werd in 1887 gebouwd in neogotische stijl naar ontwerp van F. Baeckelmans.

Parochiekerk Sint-Antonius

Paardenmarkt 107, Antwerpen (Antwerpen)

Aan de Paardenmarkt ligt de neogotische parochiekerk Sint-Antonius, die in 1910 werd gebouwd onder leiding van Jules P. Bilmeyer (1850-1920), ter vervanging van een in 1908 gesloopt kapucijnenkerkje van 1613.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Hopland 34, Antwerpen (Antwerpen)

Nr. 34. Enkelhuis van vier trav. en drie bouwl. onder zadeldak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, daterend uit XIXc. Hardstenen plint, waarin omriemde, rechth. keldermonden. Horizontale geleding van de gevel d.m.v. doorlopende lekdrempels, kordons en een brede balustrade met postamenten op de tweede bouwl. Ingangstrav. opgebouwd als een licht gemarkeerd zijrisaliet met eenvoudige re

Architectenwoning Jules Bilmeyer

Kardinaal Mercierlei 37, Antwerpen (Antwerpen)

Eigen woning van de architect Jules Bilmeyer, naar een ontwerp uit 1909.

Klooster en kapel van de zusters franciscanessen

Lange Kongostraat 21, Pothoekstraat 108, Pothoekstraat 110 (Antwerpen)

Het klooster en de kapel van de zusters franciscanessen te Antwerpen, zijn beschermd als monument.

Pensionnat du Sacré-Coeur

Lamorinièrestraat 150, Antwerpen (Antwerpen)

Meisjeskostschool en klooster met kapel van de Dames du Sacré-Coeur, in twee fasen opgetrokken tussen 1905 en 1914, naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer.

Parochiekerk Sint-Catharina

Sint-Catharinaplein zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Nr. 234. Parochiekerk St.-Catharina W.-O. georiënteerde neoromaanse kruisbasiliek van 1870-72, vergroot in 1912-14. Parochie opgericht op 16 januari 1863 (toelating bij K.B. van 27 december 1862) omwille van de militaire erfdienstbaarheden voorzien van een voorlopige houten kapel. De opheffing van de krijgserfdienstbaarheden na 1864 maakte het mogelijk bestendige stenen gebouwen op te trek

Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Paardenmarkt 111-113, Antwerpen (Antwerpen)

Nr. 111-113. Z.g. Bewaarschool Sinte Maria (cf. opschrift). Neorenaissancehuis van vier trav. en drie bouwl. met in- en uitgezwenkte top, leien zadeldak (n // straat), uit XIX d. Bak- en zandstenen parement geritmeerd door gekorniste waterlijsten en verdiepte borstweringen. Top afgelijnd met voluten en fialen, bovenaan bekroond met een gebogen fronton. Rechth. vensters met bovenaan versier

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Dorpsstraat zonder nummer, Wuustwezel (Antwerpen)

Neogotische kerk gelegen op de kruising Dorpsstraat-Brechtsesteenweg. Omgevend beboomd kerkhof afgezet met ijzeren hek op laag bakstenen muurtje.

Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Gratie

Frankrijklei 89, Antwerpen (Antwerpen)

Georiënteerde neogotische kruisbasiliek van 1877-81, twee hoogste geledingen toren en spits van 1909-10, naar ontwerp van J. Bilmeyer en J. Van Riel.

Parochiekerk Sint-Antonius van Padua

Kerkstraat zonder nummer, Essen (Antwerpen)

Vrijstaande neogotische kerk op beboomd plein. Gebouwd in 1907-08 naar ontwerp van architect Jules Bilmeyer; zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog, hersteld in 1946-51.

Geen afbeelding beschikbaar

Rockoxhuis

Keizerstraat 10-12 (Antwerpen)

De bescherming omvat de 17de-eeuwse patriciërswoning Rockoxhuis, waartoe ook de binnenplaats en binnentuin behoren.

Hof van Rameyen: kasteel, hoevegebouwen neerhof en inkompoort

Rameyenstraat 4, Rameyenstraat 5 (Berlaar)

De bescherming als monument betreft het kasteel, de hoevegebouwen van het neerhof en de inkompoort behorend tot het hof van Rameyen.

Geen afbeelding beschikbaar

Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Gratie

Frankrijklei 89 (Antwerpen)

De bescherming omvat de Onze-Lieve-Vrouw van Gratiekerk.

Woning schilder Frans Snyders

Keizerstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalige woning van schilder Frans Snyders (zeventiende eeuw), in 1963 samen met nr.6 bij het complex van het Rockoxhuis (nr.10-12) gevoegd en thans ingericht als cultureel centrum. Bij de restauratie door architect J. Bilmeyer (begin twintigste eeuw) werden de trapgevels vervangen door een lijstgevel van vier bouwlagen.

Klooster en kapel van de zusters franciscanessen

Lange Kongostraat 21, Pothoekstraat 108-110, Antwerpen (Antwerpen)

Klooster en kapel van de zusters franciscanessen, missiezusters van Kongo opgericht ca. 1890, aansluitend bij school in Pothoekstraat.

Edelinckstraat

Edelinckstraat (Antwerpen)

Geknikte straat tussen Van Eycklei en Lange Leemstraat, ten zuiden van het Stadspark. Geopend in 1871 en genoemd naar de plaatsnijder Geeraard Edelinck (1640-1707).

Eclectisch winkelhuis

Volkstraat 60, Antwerpen (Antwerpen)

Dit eclectische winkelhuis werd gebouwd rond 1907 in opdracht van slager Charles Van Meerbeeck-Hendrickx, die zelf de winkel op het gelijkvloers zou uitbaten. Hij vroeg architect Jules Bilmeyer het ontwerp te maken.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Dorpsstraat zonder nummer (Wuustwezel)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Walburgis

Volkstraat 41, Karel Rogierstraat 12, Antwerpen (Antwerpen)

Parochiekerk van Sint-Walburgis. Voltooid in 1936 naar ontwerp van architect F. Van Reeth, met een bijzonder sobere moderne bakstenen lijstgevel geïnspireerd door de Nieuwe Zakelijkheid.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Antonius

Paardenmarkt 107 (Antwerpen)

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Antonius aan de Paardenmarkt.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning schilder Frans Snyders: gevels en daken

Keizerstraat 8 (Antwerpen)

De bescherming omvat alle gevels en daken van de woning van de 17de-eeuwse schilder Frans Snyders.

Hof van Rameyen

Rameyenstraat 4, 5, Berlaar (Antwerpen)

In kern opklimmend tot de 13de eeuw. Volgens J.B. Stockmans vermoedelijk opgericht als steen der Familie Berthout of mogelijk als bolwerk ter bescherming aan de Nete (hameide: buitenste hek der poort van een stad, burcht of slot).

Winkelpand en twee burgerhuizen in eclectische stijl

Paardenmarkt 115, Rijnpoortvest 30-32, Antwerpen (Antwerpen)

Nr. 115. Kledingszaak op de hoek van de Rijnpoortvest, van resp. twee, één en drie trav. en vier bouwl. onder een leien mansardedak, te situeren XX a. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met imitatievoegen en een zeer brede puilijst. Afgeschuinde hoektrav. in bovenbouw uitgewerkt als een halfronde uitkraging met een markante klokvormige spits; indeling d.m.v. deelzuiltjes (vensters),

Rockoxhuis

Keizerstraat 10-12, Antwerpen (Antwerpen)

Rockoxhuis. In 1603 kocht burgemeester Nicolaas Rockox (1560-1640) het huis zogenaamd "St.-Jacob", modo "Den Gulden Rinck" (nr.10) en het aanpalende huis (nr.12) en herbouwde beide panden tot een geheel in renaissancestijl. In 1714 werd het huis verkocht en ten dele verbouwd (cf. jaartal 1715 in fronton van nr. 10).

Onze-Lieve-Vrouwecollege of Jezuïtencollege

Frankrijklei 91, Antwerpen (Antwerpen)

De gebouwen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege of jezuïetencollege zijn een baken langs de Frankrijklei. Kort na de opening van de gronden op de geslechte Spaanse vesten, lieten de jezuïeten een klooster en een school bouwen naar een ontwerp van Héliodore Leclef van 1871.

Ensemble burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Rijnpoortvest 12-22, Antwerpen (Antwerpen)

Nr. 12-22. Reeks van enkelhuizen van drie trav. en drie bouwl. onder zadeldaken uit XX a of XIX d. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met verspringende kroonlijstlijn, verrijkt met arduinen sokkels of plinten, bossages, schijnvoegen en lijsten.Nrs. 12 tot 16, waarvan nr. 12 en 16 identiek zijn, worden horizontaal geaccentueerd door de brede puilijsten en de doorlopende lekdrempels. Nr. 1

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Walburgis

Karel Rogierstraat 12, Volkstraat 41 (Antwerpen)

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Walburgis op het Zuid.

Parochiekerk Sint-Niklaas

St.-Niklaasstraat 1, Herentals (Antwerpen)

Even ten zuiden van de dorpskern gelegen, georiënteerde neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van J. Bilmeyer van 1906 opgericht in 1908-1909 met westtoren uit de 13de en de 15de eeuw. Restauratie van toren naar ontwerp van P. Gevers in 1999-2000.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Sint-Vincentiusstraat 6, Antwerpen (Antwerpen)

Voornaam burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Léon Nauwelaerts, naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer uit 1902.

Zie ook