Tonen in Google Earth
Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Bilmeyer, Jules

Details

Beschrijving

Er waren 3 generaties Bilmeyer architecten nl. Julius P., vervolgens Edouard en nadien Julien Bilmeyer.

Voor een beschrijvingn, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jules_Bilmeyer

Ontwerper van

Onze-Lieve-Vrouwecollege of Jezuïtencollege

Frankrijklei 91, Antwerpen (Antwerpen)

De gebouwen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege of jezuïetencollege zijn een baken langs de Frankrijklei. Kort na de opening van de gronden op de geslechte Spaanse vesten, lieten de jezuïeten een klooster en een school bouwen naar een ontwerp van Héliodore Leclef van 1871.

Huis Het Wapen van Spanje

Meir 79, Antwerpen (Antwerpen)

Huis zogenaamd "Het Wapen van Spanje" Diephuis van vier traveeën en vier bouwlagen onder steil zadeldak (leien). Neo-renaissancistische puntgevel van witte natuursteen, verlevendigd met hardsteen, daterend van 1897, naar ontwerp van architecten J.P. Bilmeyer en J. Van Riel.

Eclectische huizenrij

Tweelingenstraat 56-70, Antwerpen (Antwerpen)

Bewaard rechtse deel van oorspronkelijk symmetrische eenheidsbebouwing van 1895 naar ontwerp van J. Bilmeyer en J. Van Riel.

Hof van Rameyen

Rameyenstraat 4, 5, Berlaar (Antwerpen)

In kern opklimmend tot de 13de eeuw. Volgens J.B. Stockmans vermoedelijk opgericht als steen der Familie Berthout of mogelijk als bolwerk ter bescherming aan de Nete (hameide: buitenste hek der poort van een stad, burcht of slot).

Neoclassicistische stadswoning

Dolfijnstraat 60, Antwerpen (Antwerpen)

Kleine neoclassicistische woning met monumentaal uitzicht, gedateerd 1894 in gevelsteen, deel uitmakend van voormalige eenheidsbebouwing naar ontwerp van J.P. Bilmeyer en J. Van Riel.

Parochiekerk Sint-Catharina

Sint-Catharinaplein zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Nr. 234. Parochiekerk St.-Catharina W.-O. georiënteerde neoromaanse kruisbasiliek van 1870-72, vergroot in 1912-14. Parochie opgericht op 16 januari 1863 (toelating bij K.B. van 27 december 1862) omwille van de militaire erfdienstbaarheden voorzien van een voorlopige houten kapel. De opheffing van de krijgserfdienstbaarheden na 1864 maakte het mogelijk bestendige stenen gebouwen op te trek

Basiliek Heilig Hart en klooster

De Merodelei 12-14, Antwerpen (Antwerpen)

Nrs. 12-14. Basiliek van het H. Hart, eerste basiliek ter wereld toegewijd aan het H. Hart (29 januari 1878) met kerk, aanpalend klooster en grote, aan Kardinaal Mercierlei bemuurde tuin, ingeplant t.pl.v. het oude hof Werbrouck; opgericht door de Congregatie der Dochters van het Heilig Hart van Jezus, in 1872 gesticht door Marie Deluil-Martiny uit Marseille (Frankrijk). Neogotische kerk

Architectenwoning Jules Bilmeyer

Kardinaal Mercierlei 37, Antwerpen (Antwerpen)

Nr. 37. Eigen woning van J. Bilmeyer, waarvoor bouwaanvraag van 1909. Asymmetrisch uitgewerkte, neoclassicistische bepleisterde lijstgevel met in de derde trav. gelijkvloerse gekoppelde vensters (sanitair) onder stucpaneel met symbolische voorstellingen (gebroken Ionische zuil, passer, inktpot met pluim, boeken, schilderspalet met penselen, lauwerkrans), (fig. 78) en hoog, rondbogig bel-et

Parochiekerk Sint-Antonius van Padua

Kerkstraat zonder nummer, Essen (Antwerpen)

Parochiekerk St.-Antonius van Padua Gelegen nabij het station waar na 1854 een nieuwe woonwijk ontstond; de oprichting van de parochie dateert van 1905. Vrijstaande neogotische kerk op beboomd plein. Gebouwd in 1907-08 n.o.v. architect J. Bilmeyer; zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog, hersteld in 1946-51. Kruisbasiliek met driebeukig schip van vier trav., transept van twee trav., koo

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Dorpsstraat zonder nummer, Wuustwezel (Antwerpen)

Parochiekerk van O.-L.-Vrouw-Hemelvaart Neogotische kerk gelegen op de kruising Dorpsstraat-Brechtsesteenweg. Omgevend beboomd kerkhof afgezet met ijzeren hek op laag bakstenen muurtje. De eerste kerk hier ter plaatse, aanvankelijk toegewijd aan de H. Lambertus en sedert XV aan O.-L.-Vrouw, zou gebouwd zijn tussen 1225 en 1250; deze werd in XV-XVI vervangen door een grotere kerk die op haar beur

Neogotisch Sint-Willibrorduslokaal

Vredestraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

Neogotisch St.-Willibrorduslokaal, in 1895 opgericht als patronaatsgebouw n.o.v. J. Bilmeyer en J. Van Riel; diepgericht bakstenen gebouw onder zadeldak; puntgevel met rondbogen, begane grond en vensters van tweede verd. aangepast bij vergroting (nrs. 20-22) in 1936, cf. gevelsteen.

Reeks huizen Carolus Magnus

Cogels-Osylei 6-12, Antwerpen (Antwerpen)

Zogenaamd "Carolus Magnus". Symmetrisch opgebouwde, vrijstaande huizengroep, waarvoor bouwaanvraag van 1897, naar otnwerp van J. Bilmeyer en J. Van Riel.

Rockoxhuis

Keizerstraat 10-12, Antwerpen (Antwerpen)

Rockoxhuis. In 1603 kocht burgemeester Nicolaas Rockox (1560-1640) het huis zogenaamd "St.-Jacob", modo "Den Gulden Rinck" (nr.10) en het aanpalende huis (nr.12) en herbouwde beide panden tot een geheel in renaissancestijl. In 1714 werd het huis verkocht en ten dele verbouwd (cf. jaartal 1715 in fronton van nr. 10).

Woning schilder Frans Snyders

Keizerstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalige woning van schilder Frans Snyders (zeventiende eeuw), in 1963 samen met nr.6 bij het complex van het Rockoxhuis (nr.10-12) gevoegd en thans ingericht als cultureel centrum. Bij de restauratie door architect J. Bilmeyer (begin twintigste eeuw) werden de trapgevels vervangen door een lijstgevel van vier bouwlagen.

Pastorie

Sint-Amandsplein 4, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Sterk gerenoveerde pastorie met ommuurde achtertuin, gelegen boven het straatniveau, ten zuidwesten van de Sint-Amandskerk, op de hoek met de Pastorijstraat. Het gebouw klimt in kern op tot 1776, zie gevelsteen rechts van de voordeur.

Parochiekerk Sint-Jozef

Charlottalei 2, Antwerpen (Antwerpen)

Parochiekerk Sint-Jozef. Georiënteerde neoromaanse driebeukige kruiskerk met basilicale opstand van 1862-67 naar ontwerp van E. Gife. Driehoekig terrein afgebakend met sierlijk smeedijzeren hek op gecementeerde plint tussen postamenten van natuursteen.

Parochiekerk van Sint-Antonius

Paardenmarkt 107, Antwerpen (Antwerpen)

Nr. 107. Parochiekerk van Sint-Antonius. Op de plaats van het voormalige kapucijnenkerkje van 1613 dat in 1908 gesloopt werd. Neogotische kerk in 1867 ontworpen door L. Baeckelmans en ca. 1910 gebouwd door J. P. Bilmeyer (fig. 238). Driebeukige kruiskerk met schip van vijf trav., transept met zijkapellen, koor van twee trav. en een vijfzijdige sluiting (N.) onder leien zadeldaken. Opgetro

A.Z. Stuivenberg, ziekenhuis

Lange Beeldekensstraat 267, Antwerpen (Antwerpen)

Ziekenhuis gelegen op aanvankelijk ommuurd terrein tussen Lange Beeldekens-, Pothoek-, Boerhaave- en Pesthofstraten, gebouwd op gronden van de voormalige pesthoven, een veertiental huisjes voor pestlijders, die hier reeds bestonden sinds begin 17de eeuw.

Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Gratie

Frankrijklei 89, Antwerpen (Antwerpen)

Georiënteerde neogotische kruisbasiliek van 1877-81, twee hoogste geledingen toren en spits van 1909-10, naar ontwerp van J. Bilmeyer en J. Van Riel.

Klooster en kapel van de zusters franciscanessen

Lange Kongostraat 21, Pothoekstraat 108-110, Antwerpen (Antwerpen)

Klooster en kapel van de zusters franciscanessen, missiezusters van Kongo opgericht ca. 1890, aansluitend bij school in Pothoekstraat.

Parochiekerk Sint-Lucia

Eindhoutseweg 38, Geel (Antwerpen)

Driebeukige, neogotische kruisbasiliek van 1893-1894 naar ontwerp van J. Bilmeyer en J. Van Riel, gerestaureerd in 1997.

Parochiekerk Sint-Walburgis

Volkstraat 41, Karel Rogierstraat 12, Antwerpen (Antwerpen)

Parochiekerk van Sint-Walburgis. Voltooid in 1936 naar ontwerp van architect F. Van Reeth, met een bijzonder sobere moderne bakstenen lijstgevel geïnspireerd door de Nieuwe Zakelijkheid.

Parochiekerk Sint-Niklaas

St.-Niklaasstraat 1, Herentals (Antwerpen)

Even ten zuiden van de dorpskern gelegen, georiënteerde neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van J. Bilmeyer van 1906 opgericht in 1908-1909 met westtoren uit de 13de en de 15de eeuw. Restauratie van toren naar ontwerp van P. Gevers in 1999-2000.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Hubertusstraat

Sint-Hubertusstraat (Antwerpen)

Gelegen in oud Berchem tussen Generaal Lemanstraat en Grotesteenweg. Aangelegd ca. 1560 (cf. inleiding, verkaveling Papenmoer), eertijds genoemd "Sint-Huybrechtsleye". In 1887 op huidige breedte gebracht; het gedeelte tussen Grotesteenweg en Frederik de Merodestraat werd pas in 1913 verbreed. Woonstraat met burgerhuizen uit XIX d-XX a, twee scholen en grote ommuurde tuinen van oudere domeinen.

Groepen villa's

Transvaalstraat 20-26, 45-53, Antwerpen (Antwerpen)

Vrijstaande groepen van twee of drie villa's, 1889-95, naar ontwerp van J. Bilmeyer en J. Van Riel.

Eclectisch winkelhuis

Volkstraat 60, Antwerpen (Antwerpen)

Dit eclectische winkelhuis werd gebouwd rond 1907 in opdracht van slager Charles Van Meerbeeck-Hendrickx, die zelf de winkel op het gelijkvloers zou uitbaten. Hij vroeg architect Jules Bilmeyer het ontwerp te maken.

Zie ook