Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

(Pater) Biolley, Raymondus

Details

Beschrijving

Raymondus Biolley werd in Verviers geboren in 1848 en werd in Leuven tot priester gewijd in 1875. Pater Biolley was vanaf 1911 verantwoordelijk voor het patrimonium van de Dominicanerorde. Vanuit deze functie werkte hij zeer nauw samen met architect Louis Corthouts, met wie hij nauw bevriend was. Een belangrijk deel van het oeuvre van Corthouts bestaat uit realisaties in opdracht van de Dominicanen, vaak in samenwerking met pater Biolley. Biolley stond ook voor sommige ontwerpen alleen in, namelijk voor de kloosters die tussen 1920 en 1925 werden gebouwd.

VAN DEN BORNE S. 2011: Voormalig Dominicanerklooster Ploegstraat Antwerpen. Bouwhistorische studie, onuitgegeven nota, VZW Welzijnszorg Provincie Antwerpen, 12.

Ontwerper van

Dominicanerklooster

Ploegstraat 25, Ploegstraat 27 (Antwerpen)

Het kloostercomplex werd gebouwd in 1912-1913 naar ontwerp van architect Louis Corthouts, de hoofdingang tot het klooster bevindt zich in de Ploegstraat en bestaat uit twee panden.

Dominicanenkerk en -klooster

Christinastraat 95 (Oostende)

De dominicanenkerk en -klooster te Oostende zijn beschermd als monument. De bescherming omvat de neogotische kerk met inbegrip van het interieur, het mobilair, het hekwerk aan de Christinastraat en de overwelfde doorgang langs de kerk. De kloostergebouwen zijn eveneens opgenomen in de bescherming, met inbegrip van hun interieur en de twee binnentuinen. De moderne toevoegingen met winterkapel uit 1961 aan de Aartshertoginnestraat zijn niet in de bescherming opgenomen.

Instituut van de Goede Herder

Minderbroedersstraat 21 (Leuven)

In 1864 werd in Leuven op vraag van kardinaal Sterckx een instituut gesticht ter opvoeding en onderricht van meisjes van minder gegoede afkomst.

Dominicanenkerk en -klooster, neogotisch complex

Aartshertoginnestraat 16A, Christinastraat 95 (Oostende)

Christinastraat nr. 95. Dominicanenkerk en -klooster. Neogotisch gebouwencomplex gelegen tussen ten oosten de Christinastraat en ten westen de Aartshertoginnestraat, gelegen in het dicht bebouwde historische centrum van Oostende, tussen de rijhuizen in. Westelijk georiënteerd neogotisch bedehuis met achteruitspringende gevel, van de straat gescheiden door smeedijzeren hek;

Instituut van de Goede Herder: kloostergebouwen

Minderbroedersstraat 21 (Leuven)

Een deel van complex aan de Minderbroedersstraat, gekend als 'Instituut van de Goede Herder', is beschermd als monument. De bescherming omvat het voormalige klooster van de Zusters van de Goede Herder.

Minderbroedersstraat: gedeelte tussen Kapucijnenvoer en zuidelijke Dijle-arm

Kapucijnenvoer, Minderbroedersstraat (Leuven)

Het gedeelte van de Minderbroedersstraat en de aanpalende eigendommen, gelegen tussen de Kapucijnenvoer en de zuidelijke Dijle-arm, zijn beschermd als stadsgezicht.

Dominicanerklooster

Ploegstraat 25-27, Antwerpen (Antwerpen)

Het kloostercomplex werd gebouwd in 1912-1913 naar ontwerp van architect Louis Corthouts, de hoofdingang tot het klooster bevindt zich in de Ploegstraat en bestaat uit twee panden.

Dominicanenkerk en -klooster

Christinastraat 95, Aartshertoginnestraat 16A, Oostende (West-Vlaanderen)

Christinastraat nr. 95. Dominicanenkerk en -klooster. Neogotisch gebouwencomplex gelegen tussen ten oosten de Christinastraat en ten westen de Aartshertoginnestraat, gelegen in het dicht bebouwde historische centrum van Oostende, tussen de rijhuizen in. Westelijk georiënteerd neogotisch bedehuis met achteruitspringende gevel, van de straat gescheiden door smeedijzeren hek;

Instituut van de Goede Herder

Minderbroedersstraat 21, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1864 werd in Leuven op vraag van kardinaal Sterckx een instituut gesticht ter opvoeding en onderricht van meisjes van minder gegoede afkomst.