Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Minard, Louis

Details

Ontwerper van

Domein Kasteel van Olsene

Grote Steenweg 17, Grote Steenweg 19, Grote Steenweg 21, Rijksweg, Terwallenstraat 1 (Zulte)

Het kasteel van Olsene met omgracht park, aanhorigheden en de hoeven ten noorden van het kasteeldomein zijn beschermd als dorpsgezicht.

Kasteeldomein Kapellegoed

Sint-Gerolfstraat 32 (Gent)

Het kasteeldomein Kapellegoed, gelegen langs de Sint-Gerolfstraat te Drongen, is beschermd als monument met inbegrip van het kasteel, de omgrachting, het park en de bijgebouwen.

Burgerhuis ontworpen door L. Minard

Sint-Pietersnieuwstraat 87 (Gent)

Burgerhuis Rassine, ontworpen door L. Minard in empirestijl is beschermd als monument.

Hof ten Goede met domein

Lokerenbaan 277 (Zele)

De bescherming als monument omvat het neoclassicistisch landhuis Hof ten Goede, het stalcomplex, de omgrachting van het domein met sluisje, de gietijzeren bruggetjes en toegangspoort en het kasteelpark.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Lozerstraat 16A (Kruishoutem)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand naar ontwerp van Louis Minard te Kruishoutem is beschermd als monument.

Pastorie Sint-Radegondeparochie: park en walgracht

Hammeken 23, Hammeken 25 (Nevele)

Het park en de omgrachting rond de pastorie langs de straat Hammeken te Merendree is beschermd als landschap.

Brouwerswoning Bosteels

Kerkstraat 94 (Buggenhout)

De bescherming als monument omvat de brouwerswoning Bosteels.

Kasteeldomein Appensvoorde: gebouwen

Koning Leopoldstraat 25, Koning Leopoldstraat 26, Koning Leopoldstraat 27, Koning Leopoldstraat 28, Koning Leopoldstraat 29 (Lovendegem)

Het kasteel Appensvoorde, gelegen langs de Koning Leopoldstraat te Lovendegem, de ijskelder, de remise, de oranjerie en de tuinafsluiting bij het kasteel zijn beschermd als monument.

Kasteeldomein Appensvoorde met park

Koning Leopoldstraat 25, Koning Leopoldstraat 26, Koning Leopoldstraat 27, Koning Leopoldstraat 28, Koning Leopoldstraat 29, Waalken 1 (Lovendegem)

De bescherming omvat het kasteel Appensvoorde met de onmiddellijke omgeving, met name het park gelegen langs de Koning Leopoldstraat. Binnen het dorpsgezicht zijn het kasteel, de ijskelder, de remise, de oranjerie en de tuinafsluting bij het kasteel beschermd als monument.

Kasteel Coppens met oranjerie en boomgaard

Brusselsesteenweg 165 (Melle)

Het voormalig kasteel Coppens, gelegen langs de Brusselsesteenweg te Melle, is met inbegrip van de oranjerie met het voormalige koetshuis en de boomgaard achter de oude Schelde-meander beschermd als monument.

Rood Kasteel

Diestsesteenweg 29 (Lubbeek)

In 1859 kocht de Leuvense brouwer Jean-Baptiste Carleer een landgoed van circa 14 hectare. Volgens het Primitief kadaster bestond het uit een "huis" gelegen aan de rand van een parkachtig blok. Het was toegankelijk via een dreef.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Marktplein zonder nummer (Evergem)

Eertijds met omringend kerkhof, ommuurd en omgracht. In 1894 werd het kerkhof verplaatst naar de Hospitaalstraat.

Parochiekerk Sint-Adrianus

Adegem-Dorp zonder nummer (Maldegem)

De parochiekerk Heilige Adrianus was oorspronkelijk voorzien van een omringend kerkhof met een ommegang van Sint-Godelieve, de tweede patrones der gemeente, en werd afgesloten door een bakstenen muur en een monumentaal ijzeren hek van 1867.

Kasteel Coppens

Brusselsesteenweg 165 (Melle)

Het kasteeldomein Coppens is sinds 1937 het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw. Het domein van 14 hectare aan de rechter Scheldeoever omvat het vroeger kasteelpark met oude afgesneden Scheldemeander (nu parkvijver), het landhuis en de oranjerie van 1833 naar ontwerp van Louis Minard. Binnen deze oude Scheldebocht werden bij toevallige en systematische opgravingen resten van het 13de-eeuws klooster aangetroffen.

Hoekhuis in empire-stijl

Koestraat 48, Koestraat 50, Koestraat 52, Vogelmarkt 2 (Gent)

Ruim hoekhuis in empire-stijl van drie bouwlagen, onder schilddak (pannen), van 1828 naar ontwerp van architect Minard.

Kasteel Kapellegoed

Sint-Gerolfstraat 32 (Gent)

Het kasteel Kapellegoed gaat vermoedelijk terug op een zeer oude nederzetting; hiervan getuigen de aanleg van de dreef en de dubbele omwalling. Het landhuis met bakstenen, midden 19de-eeuwse voorgevel naar ontwerp van Louis Minard, ontpleisterd in 1951, bevindt zich in een omgracht park.

Hoeve

Broekstraat 13, Broekstraat 14, Broekstraat zonder nummer (Nevele)

Oud omgracht domein bekend onder verschillende benamingen. Zichtbaar op een kaart van G. De Deken van 1749. Een jonge eikendreef leidt naar ijzeren hek tussen witgeschilderde bakstenen pijlers met bolbekroning en een tweede ijzeren hek tussen arduinen pijlers met lancetbekroning.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

Kluizendorpstraat 80A (Evergem)

Ten oosten en ten zuiden omringd door kerkhof, uitgebreid in 1847 en 1899. In 1863 bouw van een beenderhuis en een calvarie op het kerkhof en plaatsing van de nu verdwenen ijzeren afsluiting rondom het kerkhof.

Kasteel Puttenhove

Putstraat 26, Putstraat 28, Putstraat 30 (Gent)

Nog gedeeltelijk omwald kasteel, in archiefstukken reeds vermeld in de 15de eeuw. Kasteel op U-vormige plattegrond volgens een noordwesten-zuidoosten as ingeplant op de vroegere grondvesten. Laat-classicistische gevels circa 1840 te dateren en mogelijk beïnvloed door Parijse voorbeelden onder meer door Ludovico Visconti.

Parochiekerk Sint-Martinus

Burstdorp zonder nummer (Erpe-Mere)

Eenvoudige neogotische pseudo-basilicale kerk met ommuurd tuintje en parking. Oudste vermelding van de kerk in 1117: huidige kerk van 1852-1855 naar ontwerp van architect Louis Minard (Gent).

Hoekhuis in empirestijl

Bij Sint-Jacobs 15 (Gent)

Twee bouwlagen hoog hoekhuis afgedekt met een zadeldak (Vlaamse pannen). Empirewoning in 1826 door Minard gebouwd voor M.P. Godefroy.

Pastorie

Hammeken 23, Hammeken 25 (Nevele)

De pastorie werd omstreeks 1764 gebouwd in opdracht van de toenmalige pastoor, op de plaats van het oudheerlijke "kasteel" van Merendree, zogenaamd Gerolfswal of meierswal.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand te Lozer

Lozerstraat 16A (Kruishoutem)

Niet georiënteerd landelijk kerkje met voortuin afgesloten door lage muur en ijzeren hekken tussen rondgemetste pijlers met siervaasbekroning; achterliggend omhaagd kerkhof.

Herenhuis met empirevoorgevel

Kattestraat 31 (Oudenaarde)

Imposant herenhuis met empirevoorgevel van acht traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak en haaks schilddak (pannen, nok parallel en loodrecht op de straat), volgens bouwplan "herbouwd" in 1830. Volgens archiefdocumenten gevel, derde verdieping en inwendig verbouwd door de Gentse architect L. Minard in 1831.

Kasteeltje Ter Laecke

Pontstraat 83 (Sint-Martens-Latem)

Kasteeltje aan de Leiebocht omheen de Coleghemham in een boomrijk park toegankelijk via een smeedijzeren hek tussen bakstenen pijlers.

Parochiekerk Sint-Gangulfus

Dorp zonder nummer (Oosterzele)

Eerste bidplaats teruggaand tot de kersteningstijd en volgens overlevering gesticht door de Heilige Livinus. In 1230 verheven tot parochiekerk. De oude kerk zou, na ineenstorting van de toren in 1723, herbouwd zijn in 1724-1726 waarbij de toren werd uitgevoerd naar ontwerp van de Gentenaar J. Motte.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Pieter

Zaffelare-Dorp 8 (Lochristi)

De parochiekerk is gelegen aan de noordkant van Zaffelare-Dorp binnen een ommuurd kerkhof, dat uitgewerkt is met hekpijlers en ijzeren hekken.

Rood Kasteel

Diestsesteenweg 29 (Lubbeek)

Het Rood Kasteel werd in 1860-1870 gebouwd door de Leuvense brouwer Jean-Baptiste Carleer. Bij het landhuis liet hij een park in landschappelijke stijl aanleggen.

Brouwerswoning en brouwerij Bosteels

Hanenstraat 2, Kerkstraat 92, Kerkstraat 94 (Buggenhout)

De hoek van de Kerkstraat met de huidige Hanenstraat aan de rand van de dorpskom van Buggenhout wordt sinds het midden van de 19de eeuw gedomineerd door de brouwerijgebouwen van de familie Bosteels.

Parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Martensstraat 37 (Ronse)

Oudste geschreven document van 1287 met vermelding van pastoor A. De Rennevane; de geschiedenis gaat echter minstens terug tot midden 11de eeuw toen door het kapittel twee hulpkerken werden opgericht respectievelijk ten noorden de Sint-Pieterskerk en ten zuiden de Sint-Martinuskerk.

Parochiekerk Sint-Martinus

Meldenstraat zonder nummer (Oudenaarde)

Georiënteerde kerk ingeplant op een opgehoogd terrein van de Rug van Meerse bij het begin van de straat en excentrisch ten opzichte van bebouwde dorpskern gebouwd; wellicht een motte waar mogelijks eertijds een versterking stond.

Kasteel van Opdorp

Vekenstraat 1-3 (Buggenhout)

Voormalig kasteel van Opdorp, thans MPI Capelderij en heemkundig museum. Oudste vermelding "van een opperhuys rondomme omwatert, een hof met schueren ende stallen ende duyfhuys" in de XX-penningcohier van Opdorp van 1572, toen in het bezit van Jan van Marselaer.

Neoclassicistisch herenhuis

Dorp-Oost 17, Dorp-Oost 19 (Lochristi)

Volgens archiefstukken van 1828 naar ontwerp van architect Louis Minard. Omringende tuin aan de straat afgesloten door een decoratieve ijzeren afsluiting aan dito hekpijlers en met twee openzwaaiende hekken.

Sint-Gertrudiskerk

Markt zonder nummer (Wetteren)

Bouw van een nieuwe kerk naar ontwerp van 1861 van Louis Minard (Gent). De werken werden uitgevoerd door aannemer P. Ghislain Claude (Gent). Eerstesteenlegging door de bisschop van Gent op 2 oktober 1861.

Burgerhuis in empirestijl

Savaanstraat 5 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (pannen); bepleisterde lijstgevel in empirestijl deel uitmakend van een grotere gevelwand naar ontwerp van Louis Minard van 1829.

Parochiekerk Heilig Kruis en kerkhof

Sint-Kruis-Winkeldorp zonder nummer (Gent)

Oudste vermelding in 1629, doch kern opklimmend tot de 15de eeuw. Driebeukige hallekerk met vierkante westtoren, geflankeerd aan de zuidelijke zijde door rond traptorentje en aan de noordelijke zijde een doopkapel in het verlengde van de zijbeuk, een schip van drie traveeën, koor van twee traveeën met zijbeuken.

Hoekhuis met Prinsenhof

Abrahamstraat 2, Abrahamstraat 4, Prinsenhof 1, Prinsenhof 3 (Gent)

Typisch hoekhuis met Prinsenhof van drie verdiepingen uit de eerste helft van de 19e eeuw. Gevelsteen in plint met vermelding: "Propriétaire I.B. Vanderbeken-De Block . bâtie par l'architecte L. Minard . 1829", zie bouwaanvragen van 1828 en 1829.

Kasteel Vilain XIIII

Wegvoeringstraat 63 (Wetteren)

De bescherming omvat het kasteel Vilain XIIII, een jachtslot in neoclassicistische stijl uit 1822 en uitgebreid na 1849, dat deel uitmaakt van het Sint-Jozefinstituut.

Parochiekerk Sint-Gertrudis

Markt zonder nummer (Wetteren)

De bescherming omvat de Sint-Gertrudiskerk in zogenaamde Rundbogenstill, gebouwd in 1861 naar ontwerp van Louis Minard, met haar rijkelijk interieur.

Kasteel van Uitbergen met park

Moleneindestraat 31 (Berlare)

Het kasteel van Uitbergen met park is beschermd als monument.

Kasteel Château du pont of Brughuis

Koning Leopoldstraat 25, Koning Leopoldstraat 26, Koning Leopoldstraat 27, Koning Leopoldstraat 28, Koning Leopoldstraat 29 (Lovendegem)

Kasteel Appensvoorde werd gebouwd omstreeks 1772 en verbouwd tot het huidige neoclassicistisch kasteeltje in 1844 naar ontwerp van de Gentse architect Louis Minard. Het kasteel en de bijgebouwen zijn ingeplant in een landschapspark met overbrugde vijver, langs de straatkant afgesloten door een muur en hekken.

Kasteel van Uitbergen

Moleneindestraat 31 (Berlare)

Het kasteeldomein van Uitbergen is een voorbeeld van een minstens tot de 16de eeuw opklimmende omwalde hoeve, die in de loop van de 18de eeuw evolueerde naar een zelfbedruipende omwalde buitenplaats met aangelegd park als eigendom van adellijke families.

Kasteelgoed

Kasteeldreef 13 (Zomergem)

Site van het voormalig zogenaamd "Kasteelgoed" of "huys van plaisance" teruggaand op het hof van het foncier van de heerlijkheid van Oostwinkel, afhangend van de Oudburg van Gent. Eerste melding van de heer van Oostwinkel in 1216. Site in de 16de eeuw beschreven als een hof, eind 17de eeuw als "een behuysde hofstede en mote ommewalt met chingels buyten de walle".

Dorpsschool ontworpen door L. Minard

Vosselaredorp 68 (Nevele)

Gebouwd als dorpsschooltje in 1864 naar ontwerp van architect Louis Minard in opdracht van de kasteelbewoners, later gebruikt als gemeentehuis.

Minardschouwburg

Walpoortstraat 15 (Gent)

Zo genoemd naar de bouwkundige Louis Minard die op eigen kosten de schouwburg met het koffiehuis oprichtte in 1846. Heringericht tussen 1905 en 1908 naar ontwerp van architect J.P. Ledoux. Voorgevel ontworpen door L. Minard volgens bouwaanvraag van 1846.

Kasteel Hof ten Goede

Lokerenbaan 277 (Zele)

Hof ten Goede en later Het Verbrand Hof(ken), gaat terug op een rechthoekige omgrachte site met kasteel ingeplant aan de noordzijde, en aansluitend kasteelbos ten zuiden. Restanten van de omgrachting zijn bewaard aan de noord-, west- en zuidzijde.

School Sint-Franciscus en klooster Heilig Hart van Maria

Doornzele Dries 55 (Evergem)

Vrije lagere school en beroepsschool Sint-Franciscus en klooster van het Heilig Hart van Maria. School en klooster opgericht voor arme wezen en bejaarde vrouwen (tot 1925) door T. Van Saceghem, bewoner van het nabijgelegen kasteel van Kluizen (nu Terdonk, fusiegemeente Gent) in 1842-43.

Landhuis De Potter-Soenens

Tragelstraat 2 (Kaprijke)

Voormalig buitenhuis van J. De Potter-Soenens (Gent), gebouwd naar ontwerp van de Gentse architect Louis Minard in 1842-1846, gedeeltelijk op de plaats van een oudere woning, na de recentere herinrichting tot restaurant verder uitgebreid. Neoclassicistische buitenplaats met vierkant grondplan.

Parochiekerk Sint-Ghislenus

Dorp zonder nummer (Waarschoot)

Ingeplant aan de noordoostzijde van het driehoekige dorpsplein te midden van een parkje, aangelegd op het vroegere kerkhof. Behouden omheining met fraaie ijzeren hekken tussen gietijzeren zuiltjes, op lage bakstenen voet.

Kasteel van Crombrugghe, dienstgebouwen en oranjerie

Kasteeldreef 2, Kasteeldreef 3, Kasteeldreef 4 (Deinze)

Zogenaamd "Kasteel van Crombrugghe" met bijhorende dienstgebouwen en oranjerie gelegen in een groot domein met bos en een aangelegd park en vijver, met de Leernsesteenweg verbonden door een dubbele eiken- en beukendreef.

Parochiekerk Sint-Niklaas van Tolentijn

Pintestraat zonder nummer (De Pinte)

Eerste verzoek om een hulpkerk op te richten in het gehucht De Pinte in 1791. Aankoop van een stuk grond door het kapittel van Doornik, de tiendeheffers van de wijk, in 1792 en aanvang van de bouw die op één m hoogte stopgezet werd bij de Franse bezetting.

Parochiekerk Heilig Kruis

Sint-Kruis-Winkeldorp zonder nummer (Gent)

De parochiekerk Heilig Kruis is beschermd als monument.

Kasteel Pycke de ten Aerde

Caritasstraat 23 (Melle)

Kasteeldomein van 8 1/2 ha achterin gelegen op het einde van de straat tegenover kliniek Caritas met een enkelvoudige min of meer rechthoekige omgrachting.

Kasteel van Vosselare

Meirstraat 11, Meirstraat 13, Meirstraat 7, Meirstraat 9 (Nevele)

Gelegen in de uiterste zuidoosthoek van de gemeente op de grens met Bachte-Maria-Leerne. Oudste kasteel zogenaamd "Hof ter Meere" minstens opklimmend tot midden 14de eeuw en vermoedelijk gesticht door "mijnheere van der Meere".

Kasteeldomein Vilain XIIII

Wegvoeringstraat 63 (Wetteren)

Het kasteel Vilain XIIII werd gebouwd door burggraaf Charles Hippolyte Vilain XIIII (Parijs 1796 – Brussel 1873), burgemeester van Wetteren van 1822 tot 1873. In 1822 gaf de burggraaf aan de gemeentearchitect, Adriaan Maenhout, de opdracht om een kasteel met een prestigieuze tuin te ontwerpen.

Kasteel Genthof

Mandekensstraat 121 (Buggenhout)

Kasteeldomein "Genthof" met koetshuis, paardenstallen en knechtenwoning, omgrachte zogenaamde "Kaashoeve" en voorheen omgracht kasteel gelegen in een uitgestrekt heraangelegd park van 42 ha met vijvers en deels ommuurde moestuin, toegankelijk via een 500 meter lange eikendreef vanaf de Mandekensstraat.

Parochiekerk Sint-Aldegonde

Dorpsstraat zonder nummer (Sint-Martens-Latem)

Ingeplant aan de oostzijde van de straat met omringend kerkhof, laatst genoemde vergroot naar ontwerp van Louis Minard en afgesloten door ijzeren hekken tussen gewitte bakstenen pijlers.

Parochiekerk Sint-Martinus

Meldenstraat zn (Oudenaarde)

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument.

Architectenwoning Louis Minard

Grote Huidevettershoek 8 (Gent)

De architectenwoning Louis Minard is beschermd als monument.

Minardschouwburg

Walpoortstraat 15 (Gent)

De Minardschouwburg is beschermd als monument.

Architectenwoning Louis Minard

Grote Huidevettershoek 8 (Gent)

Voormalig "Huis Minard", sinds 1902 "Vrijmetselaarstempel". Herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (pannen), gebouwd naar ontwerp van de bouwheer, architect Louis Minard, rond 1846.

Stadswoningen

Coupure 557, Coupure 559 (Gent)

Twee enkelhuizen met bepleisterde lijstgevel van zes traveeën met zadeldak (pannen), oorspronkelijk deel uitmakend van een grotere gevelwand, gebouwd naar ontwerp van L. Minard in 1844.

Buitenplaats Ter Burcht

Dendermondesteenweg 306 (Destelbergen)

Voormalige buitenplaats zogenaamd "Ter Burcht", vroeger "Ter burst" of mogelijk "Ter hurst"; ook zogenaamd "Kasteel Cardon de Lichtbuer" naar de vroegere eigenaars.

Burgerhuis ontworpen door L. Minard

Sint-Pietersnieuwstraat 87 (Gent)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak (pannen), volgens archiefstukken van 1827 en naar ontwerp van architect L. Minard.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is beschermd als monument. Het betreft de uitbreiding van een eerdere bescherming. In 1936 werd immers reeds de toren beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Catharina

Dorp 47 (Wachtebeke)

De parochiekerk Sint-Catharina is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Catharina en omgeving

Dorp 47 (Wachtebeke)

De parochiekerk Sint-Catharina en de onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van La Salette Louise-Marie

La Salettestraat zonder nummer (Maarkedal)

Naar het zuiden georiënteerde plattelandskerk met voornamelijk achterliggend ommuurd kerkhof.

Kasteel De Klosse

Grotesteenweg-Zuid 22, Grotesteenweg-Zuid 24 (Gent)

Voormalig zomerverblijf met omwald kasteeltje en prachtig park, vanaf de steenweg toegankelijk via een lange gekasseide beukendreef. Heden classicerend gebouw, naar verluidt op een zolderbalk gedateerd 1845, volgens kadastergegevens van 1847, mogelijk met behoud van een oudere kern.

Personeelswoning van Kasteel ter Meere van Vosselare

Meirebeekstraat 52 (Deinze)

Voormalige personeelswoning van het ertegenover gelegen "Kasteel ter Meere" van Vosselare, eigendom van de familie de Kerchove d'Ousselghem, van circa 1860 en vermoedelijk naar ontwerp van architect Louis Minard die in dezelfde periode het kasteel verbouwde en de overige dienstgebouwen ontwierp.

Meulenaars kasteel

Deinzestraat 42 (Nazareth)

Kasteel verbouwd in bepleisterde neoclassicistische stijl onder leiding van L. Minard in 1847, gesloopt in 1974 en vervangen door een landelijke villa verderop in de behouden tuin.

Kasteel Scheldevelde

Kasteellaan 35, Kasteellaan 37, Kasteellaan 39, Kasteellaan 41 (De Pinte)

Voormalig domein en kasteel "Scheldevelde, heden dienstencentrum en tehuis voor bejaarden van het O.C.M.W. Scheldeveld, voor het eerst vermeld in de 13de eeuw.

Kasteel van Olsene

Grote Steenweg 19, Grote Steenweg 21, Grote Steenweg 23 (Zulte)

Het kasteeldomein van Olsene wordt aan drie zijden omgracht en bevindt zich tussen de Grote Steenweg, Terwallenstraat, Rijwegstraat en Stapweg. Het domein omvat ten noorden een toegangshek tussen paviljoenen, een waterkasteel binnen een cirkelvormige vijver met serpentine ten westen en een neerhof met vroegere paardenstallen en hondenkennel ten oosten.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)

De huidige aanleg van het kerkhof met zijn ommuring dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw, na de wederopbouw met heroriëntering van de kerk in 1788. Witgeschilderde bakstenen gotische kruisingstoren, vermoedelijk daterend uit de 13de eeuw.

Gemeenteschool en onderwijzerswoning

La Salettestraat 20 (Maarkedal)

Voormalige gemeenteschool en onderwijzerswoning met achterliggende tuin, ten westen palend aan het kerkhof. Opgevat als pendant van de pastorie en aanvankelijk met zelfde voorgevel. Bewaarde plannen van 1851 van architect L. Minard (Gent).

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsplein zonder nummer (Melle)

Romaanse kruiskerk na poging tot vergroting in 1837 wegens instorting gesloopt. Aanvang bouw van een volledig nieuwe kerk in 1837 waarvan aanvankelijk de toren instortte; in 1838 opnieuw opgetrokken, voltooid in 1839 en ingewijd in 1841.

Kasteel Rozelaar

Kasteeldreef 31 (Lochristi)

Rechthoekig omgracht kasteeldomein tussen Rozelaredreef (ten noorden), Stationsstraat (ten westen) en de Ledebeek (ten zuiden). Site met walgrachten in oorsprong opklimmend tot de late middeleeuwen.

Kasteel Rozelaar met walgrachten

Kasteeldreef 31 (Lochristi)

De bescherming als monument omvat het kasteel Rozelaar, de walgrachten, het schiereiland met versterkte poort en site van het vroegere waterkasteel.

Kasteel Rotsart de Hertaing

Fraterstraat 212 (Merelbeke)

Domein met loofbomen ten zuiden van de ringvaart en ten noorden van de autoweg E40. Huidig rechthoekig neoclassicistisch kasteel resulterend uit een vergroting en aanpassing van de bestaande buitenplaats in midden 19de eeuw waarschijnlijk naar ontwerp van architect L. Minard.

Kasteel Rozelaar met omgeving

Kasteeldreef 31, Rozelaredreef, Stationsstraat 103, Stationsstraat 105, Stationsstraat 105A, Stationsstraat 107 (Lochristi)

De bescherming als dorpsgezicht omvat de omgeving met park van het kasteel Rozelaar, de bijgebouwen, de voormalige kasteelhoeve op het vroegere neerhof van kasteel Rozelaar en de Kasteeldreef en de Rozelaredreef.

Parochiekerk Sint-Catharina

Dorp 47 (Wachtebeke)

Naar het oosten georiënteerde kerk achter lage bakstenen omheiningsmuur onderbroken door vierkante natuurstenen pijlertjes met afgeknotte versierde toppen, van 1908 naar ontwerp van architect Henri Valcke.

Parochiekerk Sint-Martinus

Leernsesteenweg zonder nummer (Deinze)

Ingeplant op de rooilijn van de straat met een omringend kerkhof, lage bakstenen ommuring en ijzeren hek tussen pijlertjes aan weerszij van de voorgevel van de kerk. Huidige neoromaanse kerk gebouwd in 1845 naar ontwerp van architect L. Minard ter vervanging van het oude, bouwvallige Romaanse kruiskerkje dat toen gesloopt werd.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Pieter

Zaffelare-Dorp 8 (Lochristi)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Pieter is beschermd als monument. Het koor van de parochiekerk werd al op 28 december 1936 beschermd.

Arbeiderswoningen

Stoppelstraat 4, Stoppelstraat 6, Stoppelstraat 8 (Gent)

Rijhuizen van twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen), in kern vermoedelijk opklimmend tot 17de of 18de eeuw. Huidige bepleisterde en beschilderde lijstgevel van in totaal acht traveeën werd volgens bouwaanvraag gebouwd in opdracht van architect L. Minard in 1838.

Pastorie

La Salettestraat 18 (Maarkedal)

Pastorie van Louise-Marie met ruime achterliggende beboomde tuin, ten Oosten palend aan het kerkhof. Bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder laag hellend en voorheen niet afgeknot zadeldak, gebouwd volgens bewaarde plannen van 1851 van architect Louis Minard (Gent).

Herenhuis ontworpen door L. Minard

Keizer Karelstraat 126, Keizer Karelstraat 128 (Gent)

Ruim herenhuis vanouds opgesplitst in twee woningen. Neoclassicistische lijstgevel op arduinen plint met negen traveeën en drie bouwlagen afgedekt met zadeldak; daterend van 1851 gebouwd in opdracht van en naar ontwerp van architect L. Minard.

Kasteeldomein Puttenhove: kasteel

Putstraat 26-30 (Gent)

Het kasteel van het kasteeldomein Puttenhove is beschermd als monument.

Kasteeldomein De Klosse: kasteel

Grotesteenweg-Zuid 22-24 (Gent)

Het kasteel van het kasteeldomein De Klosse is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Aldegonde: interieur

Dorpsstraat zonder nummer (Sint-Martens-Latem)

Het interieur van de Parochiekerk Sint-Aldegonde is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Aldegonde met kerkhof

Dorpsstraat zonder nummer (Sint-Martens-Latem)

De Parochiekerk Sint-Aldegonde is met het omgevend kerkhof beschermd als dorpsgezicht.

Parochiekerk Sint-Aldegonde

Dorpsstraat zonder nummer (Sint-Martens-Latem)

De parochiekerk Sint-Aldegonde is beschermd als monument. Op 28 mei 1979 werd het interieur van de parochiekerk al als monument beschermd. Deze bescherming werd in 2000 uitgebreid.

Kasteel van Olsene: kasteel met ereplein en boogbrug

Grote Steenweg 19, Grote Steenweg 21, Grote Steenweg 23 (Zulte)

Het kasteel van Olsene, het ereplein en de boogbrug zijn beschermd als monument en maken deel uit van het als dorpsgezicht beschermde kasteel en kasteelpark.

Hoekhuis ontworpen door L. Minard

Abrahamstraat 2-4, Prinsenhof 1-3, Gent (Oost-Vlaanderen)

Typisch hoekhuis met Prinsenhof van drie verdiepingen uit de eerste helft van de 19de eeuw. Gevelsteen in plint met vermelding: "Propriétaire I.B. Vanderbeken-De Block . bâtie par l'architecte L. Minard . 1829", zie bouwaanvragen van 1828 en 1829.

Herenhuis ontworpen door L. Minard

Keizer Karelstraat 126-128, Gent (Oost-Vlaanderen)

Ruim herenhuis vanouds opgesplitst in twee woningen. Neoclassicistische lijstgevel op arduinen plint met negen traveeën en drie bouwlagen afgedekt met zadeldak; daterend van 1851 gebouwd in opdracht van en naar ontwerp van architect L. Minard.

Twee rijhuizen ontworpen door L. Minard

Sint-Lievenspoortstraat 201-209, Gent (Oost-Vlaanderen)

Breedhuis van twee bouwlagen, met zadeldak (Vlaamse pannen), volgens archiefstukken van 1836 en naar ontwerp van architect L. Minard. Twee enkelhuizen van twee traveeën en middentravee met rechthoekige doorgang naar het achterliggende straatbeluik.

Rood Kasteel

Diestsesteenweg 29, Lubbeek (Vlaams-Brabant)

Rechthoekig kasteel met polygonale uitsprongen onder een afgeknot leien schilddak, kadastraal geregistreerd in 1870, met U-vormig dienstgebouw opgetrokken rond 1894 en omringend park in landschappelijke stijl.

Twee burgerhuizen

Annonciadenstraat 21-23, Gent (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuizen van drie bouwlagen onder pannendak. Lijstgevel van zes traveeën met twee hoekrisalieten verbouwd in opdracht van architect L. Minard in 1838.

Stadswoningen

Coupure 557-559, Gent (Oost-Vlaanderen)

Twee enkelhuizen met bepleisterde lijstgevel van zes traveeën met zadeldak (pannen), oorspronkelijk deel uitmakend van een grotere gevelwand, gebouwd naar ontwerp van L. Minard in 1844.

Architectenwoning Louis Minard

Grote Huidevettershoek 8, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalig "Huis Minard", sinds 1902 "Vrijmetselaarstempel". Herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (pannen), gebouwd naar ontwerp van de bouwheer, architect Louis Minard, rond 1846.

Burgerhuis in empirestijl

Savaanstraat 5, Gent (Oost-Vlaanderen)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (pannen); bepleisterde lijstgevel in empirestijl deel uitmakend van een grotere gevelwand naar ontwerp van Louis Minard van 1829.

Burgerhuis ontworpen door L. Minard

Sint-Pietersnieuwstraat 87, Gent (Oost-Vlaanderen)

Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak (pannen), volgens archiefstukken van 1827 en naar ontwerp van architect L. Minard.

Arbeiderswoningen

Stoppelstraat 4-8, Gent (Oost-Vlaanderen)

Rijhuizen van twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen), in kern vermoedelijk opklimmend tot 17de of 18de eeuw. Huidige bepleisterde en beschilderde lijstgevel van in totaal acht traveeën werd volgens bouwaanvraag gebouwd in opdracht van architect L. Minard in 1838.

Minardschouwburg

Walpoortstraat 15, Gent (Oost-Vlaanderen)

Zo genoemd naar de bouwkundige Louis Minard die op eigen kosten de schouwburg met het koffiehuis oprichtte in 1846. Heringericht tussen 1905 en 1908 naar ontwerp van architect J.P. Ledoux. Voorgevel ontworpen door L. Minard volgens bouwaanvraag van 1846.

Hoekhuis in empirestijl

Bij Sint-Jacobs 15, Gent (Oost-Vlaanderen)

Twee bouwlagen hoog hoekhuis afgedekt met een zadeldak (Vlaamse pannen). Empirewoning in 1826 door Minard gebouwd voor M.P. Godefroy.

Hoekhuis in empire-stijl

Koestraat 48-52, Vogelmarkt 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

Ruim hoekhuis in empire-stijl van drie bouwlagen, onder schilddak (pannen), van 1828 naar ontwerp van architect Minard.

Kasteeldomein Kapellegoed

Sint-Gerolfstraat 32, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het kasteel Kapellegoed gaat vermoedelijk terug op een zeer oude nederzetting; hiervan getuigen de aanleg van de dreef en de dubbele omwalling. Het landhuis met bakstenen, midden 19de-eeuwse voorgevel naar ontwerp van Louis Minard, ontpleisterd in 1951, bevindt zich in een omgracht park.

Kasteeldomein Puttenhove

Putstraat 26-30, Gent (Oost-Vlaanderen)

Nog gedeeltelijk omwald kasteel, in archiefstukken reeds vermeld in de 15de eeuw. Kasteel op U-vormige plattegrond volgens een noordwesten-zuidoosten as ingeplant op de vroegere grondvesten. Laat-classicistische gevels circa 1840 te dateren en mogelijk beïnvloed door Parijse voorbeelden onder meer door Ludovico Visconti.

Parochiekerk Heilig Kruis

Sint-Kruis-Winkeldorp zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Oudste vermelding in 1629, doch kern opklimmend tot de 15de eeuw. Driebeukige hallekerk met vierkante westtoren, geflankeerd aan de zuidelijke zijde door rond traptorentje en aan de noordelijke zijde een doopkapel in het verlengde van de zijbeuk, een schip van drie traveeën, koor van twee traveeën met zijbeuken.

Kasteeldomein De Klosse

Grotesteenweg-Zuid 22-24, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalig zomerverblijf met omwald kasteeltje en prachtig park, vanaf de steenweg toegankelijk via een lange gekasseide beukendreef. Heden classicerend gebouw, naar verluidt op een zolderbalk gedateerd 1845, volgens kadastergegevens van 1847, mogelijk met behoud van een oudere kern.

Geen afbeelding beschikbaar

Herenhuis met empirevoorgevel

Kattestraat 31, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Imposant herenhuis met empirevoorgevel van acht traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak en haaks schilddak (pannen, nok parallel en loodrecht op de straat), volgens bouwplan "herbouwd" in 1830. Volgens archiefdocumenten gevel, derde verdieping en inwendig verbouwd door de Gentse architect L. Minard in 1831.

Parochiekerk Sint-Martinus en kerkhof

Meldenstraat zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Georiënteerde kerk ingeplant op een opgehoogd terrein van de Rug van Meerse bij het begin van de straat en excentrisch ten opzichte van bebouwde dorpskern gebouwd; wellicht een motte waar mogelijks eertijds een versterking stond.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van La Salette Louise-Marie

La Salettestraat zonder nummer, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)

Naar het zuiden georiënteerde plattelandskerk met voornamelijk achterliggend ommuurd kerkhof.

Pastorie

La Salettestraat 18, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)

Pastorie van Louise-Marie met ruime achterliggende beboomde tuin, ten Oosten palend aan het kerkhof. Bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder laag hellend en voorheen niet afgeknot zadeldak, gebouwd volgens bewaarde plannen van 1851 van architect Louis Minard (Gent).

Geen afbeelding beschikbaar

Gemeenteschool en onderwijzerswoning

La Salettestraat 20, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)

Voormalige gemeenteschool en onderwijzerswoning met achterliggende tuin, ten westen palend aan het kerkhof. Opgevat als pendant van de pastorie en aanvankelijk met zelfde voorgevel. Bewaarde plannen van 1851 van architect L. Minard (Gent).

Gedesaffecteerde parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Martensstraat 37, Ronse (Oost-Vlaanderen)

Oudste geschreven document van 1287 met vermelding van pastoor A. De Rennevane; de geschiedenis gaat echter minstens terug tot midden 11de eeuw toen door het kapittel twee hulpkerken werden opgericht respectievelijk ten noorden de Sint-Pieterskerk en ten zuiden de Sint-Martinuskerk.

Parochiekerk Sint-Ghislenus

Dorp zonder nummer, Waarschoot (Oost-Vlaanderen)

Ingeplant aan de noordoostzijde van het driehoekige dorpsplein te midden van een parkje, aangelegd op het vroegere kerkhof. Behouden omheining met fraaie ijzeren hekken tussen gietijzeren zuiltjes, op lage bakstenen voet.

Kasteeldomein Appensvoorde

Koning Leopoldstraat 25-29, 26-28, Lovendegem (Oost-Vlaanderen)

Kasteel Appensvoorde werd gebouwd omstreeks 1772 en verbouwd tot het huidige neoclassicistisch kasteeltje in 1844 naar ontwerp van de Gentse architect Louis Minard. Het kasteel en de bijgebouwen zijn ingeplant in een landschapspark met overbrugde vijver, langs de straatkant afgesloten door een muur en hekken.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteelgoed

Kasteeldreef 13, Zomergem (Oost-Vlaanderen)

Site van het voormalig zogenaamd "Kasteelgoed" of "huys van plaisance" teruggaand op het hof van het foncier van de heerlijkheid van Oostwinkel, afhangend van de Oudburg van Gent. Eerste melding van de heer van Oostwinkel in 1216. Site in de 16de eeuw beschreven als een hof, eind 17de eeuw als "een behuysde hofstede en mote ommewalt met chingels buyten de walle".

School Sint-Franciscus en klooster Heilig Hart van Maria

Doornzele Dries 55, Evergem (Oost-Vlaanderen)

Vrije lagere school en beroepsschool Sint-Franciscus en klooster van het Heilig Hart van Maria. School en klooster opgericht voor arme wezen en bejaarde vrouwen (tot 1925) door T. Van Saceghem, bewoner van het nabijgelegen kasteel van Kluizen (nu Terdonk, fusiegemeente Gent) in 1842-43.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Marktplein zonder nummer, Evergem (Oost-Vlaanderen)

Eertijds met omringend kerkhof, ommuurd en omgracht. In 1894 werd het kerkhof verplaatst naar de Hospitaalstraat.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

Kluizendorpstraat 80A, Evergem (Oost-Vlaanderen)

Ten oosten en ten zuiden omringd door kerkhof, uitgebreid in 1847 en 1899. In 1863 bouw van een beenderhuis en een calvarie op het kerkhof en plaatsing van de nu verdwenen ijzeren afsluiting rondom het kerkhof.

Neoclassicistische villa

Dorp-Oost 17-19, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Volgens archiefstukken van 1828 naar ontwerp van architect Louis Minard. Omringende tuin aan de straat afgesloten door een decoratieve ijzeren afsluiting aan dito hekpijlers en met twee openzwaaiende hekken.

Kasteeldomein Rozelaar met dreven

Kasteeldreef 31, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Rechthoekig omgracht kasteeldomein tussen Rozelaredreef (ten noorden), Stationsstraat (ten westen) en de Ledebeek (ten zuiden). Site met walgrachten in oorsprong opklimmend tot de late middeleeuwen.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Pieter

Zaffelare-Dorp 8, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

De parochiekerk is gelegen aan de noordkant van Zaffelare-Dorp binnen een ommuurd kerkhof, dat uitgewerkt is met hekpijlers en ijzeren hekken.

Parochiekerk Sint-Catharina

Dorp 47, Wachtebeke (Oost-Vlaanderen)

Naar het oosten georiënteerde kerk achter lage bakstenen omheiningsmuur onderbroken door vierkante natuurstenen pijlertjes met afgeknotte versierde toppen, van 1908 naar ontwerp van architect Henri Valcke.

Domein Vlaanderenland

Broekstraat zonder nummer, 13, 14, Nevele (Oost-Vlaanderen)

Oud omgracht domein bekend onder verschillende benamingen. Zichtbaar op een kaart van G. De Deken van 1749. Een jonge eikendreef leidt naar ijzeren hek tussen witgeschilderde bakstenen pijlers met bolbekroning en een tweede ijzeren hek tussen arduinen pijlers met lancetbekroning.

Pastorie Sint-Radegondeparochie met park

Hammeken 23-25, Nevele (Oost-Vlaanderen)

De pastorie werd omstreeks 1764 gebouwd in opdracht van de toenmalige pastoor, op de plaats van het oudheerlijke "kasteel" van Merendree, zogenaamd Gerolfswal of meierswal.

Kasteel van Vosselare

Meirstraat 7-11, 11A, 13, Nevele (Oost-Vlaanderen)

Gelegen in de uiterste zuidoosthoek van de gemeente op de grens met Bachte-Maria-Leerne. Oudste kasteel zogenaamd "Hof ter Meere" minstens opklimmend tot midden 14de eeuw en vermoedelijk gesticht door "mijnheere van der Meere".

Dorpsschool

Vosselaredorp 68, Nevele (Oost-Vlaanderen)

Gebouwd als dorpsschooltje in 1864 naar ontwerp van architect Louis Minard in opdracht van de kasteelbewoners, later gebruikt als gemeentehuis.

Buitenplaats Ter Burcht

Dendermondesteenweg 306, Destelbergen (Oost-Vlaanderen)

Voormalige buitenplaats zogenaamd "Ter Burcht", vroeger "Ter burst" of mogelijk "Ter hurst"; ook zogenaamd "Kasteel Cardon de Lichtbuer" naar de vroegere eigenaars.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteeldomein Coppens

Brusselsesteenweg 165, Melle (Oost-Vlaanderen)

Het kasteeldomein Coppens is sinds 1937 het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw. Het domein van 14 hectare aan de rechter Scheldeoever omvat het vroeger kasteelpark met oude afgesneden Scheldemeander (nu parkvijver), het landhuis en de oranjerie van 1833 naar ontwerp van Louis Minard. Binnen deze oude Scheldebocht werden bij toevallige en systematische opgravingen resten van het 13de-eeuws klooster aangetroffen.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteel Pycke de ten Aerde

Caritasstraat 23, Melle (Oost-Vlaanderen)

Kasteeldomein van 8 1/2 ha achterin gelegen op het einde van de straat tegenover kliniek Caritas met een enkelvoudige min of meer rechthoekige omgrachting.

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsplein zonder nummer, Melle (Oost-Vlaanderen)

Romaanse kruiskerk na poging tot vergroting in 1837 wegens instorting gesloopt. Aanvang bouw van een volledig nieuwe kerk in 1837 waarvan aanvankelijk de toren instortte; in 1838 opnieuw opgetrokken, voltooid in 1839 en ingewijd in 1841.

Kasteel Rotsart de Hertaing

Fraterstraat 212, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)

Domein met loofbomen ten zuiden van de ringvaart en ten noorden van de autoweg E40. Huidig rechthoekig neoclassicistisch kasteel resulterend uit een vergroting en aanpassing van de bestaande buitenplaats in midden 19de eeuw waarschijnlijk naar ontwerp van architect L. Minard.

Parochiekerk Sint-Gangulfus

Dorp zonder nummer, Oosterzele (Oost-Vlaanderen)

Eerste bidplaats teruggaand tot de kersteningstijd en volgens overlevering gesticht door de Heilige Livinus. In 1230 verheven tot parochiekerk. De oude kerk zou, na ineenstorting van de toren in 1723, herbouwd zijn in 1724-1726 waarbij de toren werd uitgevoerd naar ontwerp van de Gentenaar J. Motte.

Personeelswoning van Kasteel ter Meere van Vosselare

Meirebeekstraat 52, Deinze (Oost-Vlaanderen)

Voormalige personeelswoning van het ertegenover gelegen "Kasteel ter Meere" van Vosselare, eigendom van de familie de Kerchove d'Ousselghem, van circa 1860 en vermoedelijk naar ontwerp van architect Louis Minard die in dezelfde periode het kasteel verbouwde en de overige dienstgebouwen ontwierp.

Kasteel van Crombrugghe met dienstgebouwen en oranjerie

Kasteeldreef 2-4, 3, Deinze (Oost-Vlaanderen)

Zogenaamd "Kasteel van Crombrugghe" met bijhorende dienstgebouwen en oranjerie gelegen in een groot domein met bos en een aangelegd park en vijver, met de Leernsesteenweg verbonden door een dubbele eiken- en beukendreef.

Parochiekerk Sint-Martinus

Leernsesteenweg zonder nummer, Deinze (Oost-Vlaanderen)

Ingeplant op de rooilijn van de straat met een omringend kerkhof, lage bakstenen ommuring en ijzeren hek tussen pijlertjes aan weerszij van de voorgevel van de kerk. Huidige neoromaanse kerk gebouwd in 1845 naar ontwerp van architect L. Minard ter vervanging van het oude, bouwvallige Romaanse kruiskerkje dat toen gesloopt werd.

Domein Kasteel van Olsene

Grote Steenweg 19, 19A, 21-23, Zulte (Oost-Vlaanderen)

Het kasteeldomein van Olsene wordt aan drie zijden omgracht, het domein omvat een toegangshek tussen paviljoenen, een waterkasteel binnen een cirkelvormige vijver en een neerhof.

Kasteeldomein Scheldevelde

Kasteellaan 35-41, De Pinte (Oost-Vlaanderen)

Voormalig domein en kasteel "Scheldevelde, heden dienstencentrum en tehuis voor bejaarden van het O.C.M.W. Scheldeveld, voor het eerst vermeld in de 13de eeuw.

Parochiekerk Sint-Niklaas van Tolentijn

Pintestraat zonder nummer, De Pinte (Oost-Vlaanderen)

Eerste verzoek om een hulpkerk op te richten in het gehucht De Pinte in 1791. Aankoop van een stuk grond door het kapittel van Doornik, de tiendeheffers van de wijk, in 1792 en aanvang van de bouw die op één m hoogte stopgezet werd bij de Franse bezetting.

Geen afbeelding beschikbaar

Meulenaars kasteel

Deinzestraat 42, Nazareth (Oost-Vlaanderen)

Kasteel verbouwd in bepleisterde neoclassicistische stijl onder leiding van L. Minard in 1847, gesloopt in 1974 en vervangen door een landelijke villa verderop in de behouden tuin.

Parochiekerk Sint-Aldegonde

Dorpsstraat zonder nummer, Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen)

Ingeplant aan de oostzijde van de straat met omringend kerkhof, laatst genoemde vergroot naar ontwerp van Louis Minard en afgesloten door ijzeren hekken tussen gewitte bakstenen pijlers.

Kasteeltje Ter Laecke

Pontstraat 83, Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen)

Kasteeltje aan de Leiebocht omheen de Coleghemham in een boomrijk park toegankelijk via een smeedijzeren hek tussen bakstenen pijlers.

Kasteel van Opdorp

Vekenstraat 1-3, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Voormalig kasteel van Opdorp, thans MPI Capelderij en heemkundig museum. Oudste vermelding "van een opperhuys rondomme omwatert, een hof met schueren ende stallen ende duyfhuys" in de XX-penningcohier van Opdorp van 1572, toen in het bezit van Jan van Marselaer.

Kasteel Genthof

Mandekensstraat 121, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Kasteeldomein "Genthof" met koetshuis, paardenstallen en knechtenwoning, omgrachte zogenaamde "Kaashoeve" en voorheen omgracht kasteel gelegen in een uitgestrekt heraangelegd park van 42 ha met vijvers en deels ommuurde moestuin, toegankelijk via een 500 meter lange eikendreef vanaf de Mandekensstraat.

Brouwerswoning en brouwerij Bosteels

Kerkstraat 92-94, Hanenstraat 2, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

De hoek van de Kerkstraat met de huidige Hanenstraat aan de rand van de dorpskom van Buggenhout wordt sinds het midden van de 19de eeuw gedomineerd door de brouwerijgebouwen van de familie Bosteels.

Geen afbeelding beschikbaar

Landhuis De Potter-Soenens

Tragelstraat 2, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

Voormalig buitenhuis van J. De Potter-Soenens (Gent), gebouwd naar ontwerp van de Gentse architect Louis Minard in 1842-1846, gedeeltelijk op de plaats van een oudere woning, na de recentere herinrichting tot restaurant verder uitgebreid. Neoclassicistische buitenplaats met vierkant grondplan.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Voorstraat zonder nummer, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

De huidige aanleg van het kerkhof met zijn ommuring dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw, na de wederopbouw met heroriëntering van de kerk in 1788. Witgeschilderde bakstenen gotische kruisingstoren, vermoedelijk daterend uit de 13de eeuw.

Parochiekerk Sint-Adrianus

Adegem-Dorp zonder nummer, Maldegem (Oost-Vlaanderen)

De parochiekerk Heilige Adrianus was oorspronkelijk voorzien van een omringend kerkhof met een ommegang van Sint-Godelieve, de tweede patrones der gemeente, en werd afgesloten door een bakstenen muur en een monumentaal ijzeren hek van 1867.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Lozerstraat 16A, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)

Niet georiënteerd landelijk kerkje met voortuin afgesloten door lage muur en ijzeren hekken tussen rondgemetste pijlers met siervaasbekroning; achterliggend omhaagd kerkhof.

Domein Kasteel van Uitbergen

Moleneindestraat 31, Berlare (Oost-Vlaanderen)

Het kasteeldomein van Uitbergen is een voorbeeld van een minstens tot de 16de eeuw opklimmende omwalde hoeve, die in de loop van de 18de eeuw evolueerde naar een zelfbedruipende omwalde buitenplaats met aangelegd park als eigendom van adellijke families.

Parochiekerk Sint-Martinus

Burstdorp zonder nummer, Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen)

Eenvoudige neogotische pseudo-basilicale kerk met ommuurd tuintje en parking. Oudste vermelding van de kerk in 1117: huidige kerk van 1852-1855 naar ontwerp van architect Louis Minard (Gent).

Hof ten Goede

Lokerenbaan 277, Zele (Oost-Vlaanderen)

Hof ten Goede en later Het Verbrand Hof(ken), gaat terug op een rechthoekige omgrachte site met kasteel ingeplant aan de noordzijde, en aansluitend kasteelbos ten zuiden. Restanten van de omgrachting zijn bewaard aan de noord-, west- en zuidzijde.

Parochiekerk Sint-Gertrudis

Markt 1000, Wetteren (Oost-Vlaanderen)

Bouw van een nieuwe kerk naar ontwerp van 1861 van Louis Minard (Gent). De werken werden uitgevoerd door aannemer P. Ghislain Claude (Gent). Eerstesteenlegging door de bisschop van Gent op 2 oktober 1861.

Kasteel Vilain XIIII

Wegvoeringstraat 63, Wetteren (Oost-Vlaanderen)

Het kasteel Vilain XIIII werd gebouwd door burggraaf Charles Hippolyte Vilain XIIII (Parijs 1796 – Brussel 1873), burgemeester van Wetteren van 1822 tot 1873. In 1822 gaf de burggraaf aan de gemeentearchitect, Adriaan Maenhout, de opdracht om een kasteel met een prestigieuze tuin te ontwerpen.

Domein van het Rood Kasteel

Diestsesteenweg 29 (Lubbeek)

Eclectisch-neogotisch ­kasteeltje uit de 19de eeuw omgeven door park van circa 8 hectare met twee vijvers, aangelegd in landschappelijke stijl in 1860-1870; vormt min of meer een geheel met het kasteeldomein van Linden (de Beauffort ); verschillende zeldzame en oude bomen.