Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Blomme, Henri

Details

Beschrijving

Broer van Leonard Blomme.

Ontwerper van

Geen afbeelding beschikbaar

Pastorie van de Sint-Franciscus-van-Assisikerk

Bredabaan 547 (Antwerpen)

De pastorie met neotraditionele en neogotische inslag werd samen met de kerk in 1893 ontworpen door architect Henri Blomme.

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis in neo-Vlaamse renaissancestijl

Bresstraat 18 (Antwerpen)

Burgerhuis in neo-Vlaamse renaissancestijl, gebouwd in 1882 in opdracht van J. Adriaensen die in zijn bouwaanvraag vermeldt dat het plan door "bouwmeester Blomme" is opgemaakt.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Jacob

Sint-Jacobstraat 9 (Antwerpen)

De Sint-Jacobkerk is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Waterkasteel Hof van Veltwijck

Veltwijcklaan 27 (Antwerpen)

De bescherming omvat het kasteel met het binnenplein en de vleugel met de dienstgebouwen - waaronder een poortgebouw - aan de noordzijde.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Franciscus Assisi

Bredabaan 549 (Antwerpen)

De Sint-Franciscuskerk werd gebouwd in 1893-1896 als eclectische kerk met neobyzantijnse inslag naar ontwerp van Henri Blomme.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Franciscus van Assisi

Bredabaan 549 (Antwerpen)

De parochiekerk Sint-Franciscus is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Pastorie Sint-Franciscus van Assisiparochie

Bredabaan 547 (Antwerpen)

De pastorie van de Sint-Franciscus van Assisiparochie is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteeltje Hof Mertens of Gulden Poort

Veltwijcklaan 1 (Antwerpen)

Bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder gecombineerde leien bedaking, in neo-Vlaamserenaissance-stijl, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Waterkasteel Hof van Veltwijck

Veltwijcklaan 27 (Antwerpen)

Complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een U-vormig waterkasteel uit de 16de eeuw, gelegen binnen een landschapspark, en een neerhof aan noordzijde met centraal poortgebouw, door een lindedreef verbonden met de Veltwijcklaan.

Geen afbeelding beschikbaar

Ziekenhuis

Van Hemelrijcklei 90 (Brasschaat)

Ziekenhuis opgericht in 1897 naar ontwerp van Henri Blomme. Breed symmetrisch hoofdgebouw van tien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Jacob

Sint-Jacobstraat 9 (Antwerpen)

Voormalige Sint-Jacobskapel en Vermaarde Collegiale Sint-Jacobskerk. Eind 14de eeuw: gasthuis even buiten de stadsomwalling waar pelgrims naar Sint- Jacob van Compostella na het sluiten van de poorten konden overnachten. 1404-13 bouw van een kapel ter ere van Sint-Jacob door Thomas Huygman. Na het uitgroeien van dit stadsgedeelte tot een voorname wijk van kooplieden, bankiers en edellieden in 1477 verheven tot zelfstandige parochiekerk.

Geen afbeelding beschikbaar

Jongensschool

Molenstraat 32 (Kontich)

Schoolgebouw van 1854 voor 250 leerlingen, naar ontwerp van Ferdinand Berckmans en vergroot met een onderwijzerswoning in 1862.

Geen afbeelding beschikbaar

Onze-Lieve-Vrouwebeeld

Keizerstraat 73 (Antwerpen)

Barok beeld van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen uit de eerste helft van 18de eeuw (vóór 1730), toegeschreven aan de beeldhouwer Walter Pompe. Afkomstig van de gesloopte Sint-Jacobskapel of Broodjeskapel op de tegenoverliggende hoek van Keizerstraat en Prinsesstraat, werd het beeld in 1891 op initiatief van de architect Henri Blomme en buurtbewoners verplaatst naar de huidige locatie.

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis in neo-Lodewijk XIV-stijl

Lange Gasthuisstraat 28 (Antwerpen)

Verenigingsgebouw in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de in 1819 opgerichte Cercle "La Philotaxe", naar een ontwerp door de architect Henri Blomme uit 1907. Het Antwerpse bouwbedrijf Gebroeders Kockerols voerde de werken uit.

Frankrijklei

Frankrijklei (Antwerpen)

De Frankrijklei maakt deel uit van de leiengordel die in 1866-1868 werd aangelegd op het tracé van de Spaanse vestingen dat de historische binnenstad van Antwerpen omgordde. In 1866 werden deze vestingmuren geslecht; op de vrijgekomen gronden werden brede boulevards aangelegd.

Kasteeltje Hof Mertens of Gulden Poort

Veltwijcklaan 1, Antwerpen (Antwerpen)

Bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder gecombineerde leien bedaking, in neo-Vlaamserenaissance-stijl, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

Waterkasteel Hof van Veltwijck

Veltwijcklaan 27, Antwerpen (Antwerpen)

Complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een U-vormig waterkasteel uit de 16de eeuw, gelegen binnen een landschapspark, en een neerhof aan noordzijde met centraal poortgebouw, door een lindedreef verbonden met de Veltwijcklaan.

Pastorie Sint-Franciscus van Assisiparochie

Bredabaan 547, Antwerpen (Antwerpen)

De pastorie met neotraditionele en neogotische inslag werd samen met de kerk in 1893 ontworpen door architect Henri Blomme.

Parochiekerk Sint-Franciscus van Assisi

Bredabaan 549, Antwerpen (Antwerpen)

De Sint-Franciscuskerk werd gebouwd in 1893-1896 als eclectische kerk met neobyzantijnse inslag naar ontwerp van Henri Blomme.

Geen afbeelding beschikbaar

Ziekenhuis

Van Hemelrijcklei 90, Brasschaat (Antwerpen)

Ziekenhuis opgericht in 1897 naar ontwerp van Henri Blomme. Breed symmetrisch hoofdgebouw van tien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

Jongensschool

Molenstraat 34, Kontich (Antwerpen)

Schoolgebouw van 1854 voor 250 leerlingen, naar ontwerp van Ferdinand Berckmans en vergroot met een onderwijzerswoning in 1862.

De Pijnappel, Ceulen, De Guldenberch, Den Volaert

Grote Markt 28-36, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van neotraditionele diephuizen op de hoek van Grote Markt en Maalderijstraat, heropgebouwd door de Stad Antwerpen, naar ontwerpen door stadsarchitect André Fivez uit 1951, voltooid in 1953.

Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Keizerstraat 73, Antwerpen (Antwerpen)

Barok beeld van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen uit de eerste helft van 18de eeuw (vóór 1730), toegeschreven aan de beeldhouwer Walter Pompe. Afkomstig van de gesloopte Sint-Jacobskapel of Broodjeskapel op de tegenoverliggende hoek van Keizerstraat en Prinsesstraat, werd het beeld in 1891 op initiatief van de architect Henri Blomme en buurtbewoners verplaatst naar de huidige locatie.

Cercle La Philotaxe

Lange Gasthuisstraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

Verenigingsgebouw in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de in 1819 opgerichte Cercle "La Philotaxe", naar een ontwerp door de architect Henri Blomme uit 1907. Het Antwerpse bouwbedrijf Gebroeders Kockerols voerde de werken uit.

Parochiekerk Sint-Jacob

Sint-Jacobstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

Basilicale kruiskerk met westtoren in Brabantse hoog-gotiek, in drie grote bouwfasen opgetrokken vanaf eind 15de eeuw tot midden 17de eeuw, door de bouwmeesters Herman I, Domien en Herman II de Waghemakere en Rombout Keldermans.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Bresstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in 1882 in opdracht van J. Adriaensen die in zijn bouwaanvraag vermeldt dat het plan door "bouwmeester Blomme" is opgemaakt.

Zie ook