Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Montoyer, Louis-Joseph

Details

Beschrijving

Over het oeuvre van Louis-Joseph Montoyer (Mariemont, 1749-Wenen, 1811), steenhouwer uit Mariemont, leerling van L.-B. Dewez (1731-1812) en latere hofarchitect is nog steeds weinig gekend. Tijdens het Oostenrijkse Bewind was hij voornamelijk actief bij de aanleg van de Brusselse Warandewijk en het Koningsplein waar hij onder meer betrokken was bij de bouw van de Sint-Jakob op Koudenberg (1785-86). Wat precies zijn persoonlijke bijdrage was bij deze grootschalige projecten blijft onduidelijk. Wellicht stond hij in de meeste gevallen eerder in voor het toezicht op de bouwwerken dan voor het eigenlijke ontwerp. Het enige ontwerp dat hem vrijwel unaniem wordt toegeschreven is dat van de Waux-Hall (1782) in het Warandepark te Brussel, nu Parkschouwburg en Cercle Gaulois. Zijn activiteiten werden alleszins door het hof hoog gewaardeerd want in 1784 volgde zijn officiële benoeming tot “Directeur des bâtiments et architecte de Leurs Altesses Royales”. Toen de Algemene Regeringsraad in 1786 werd gelast met de hervorming van de priesteropleiding werd de gevierde hofarchitect dan ook betrokken bij de omvorming van het Pauscollege in Leuven tot Seminarie-Generaal waarvan hij de vierde vleugel (1786) in de hem eigen strenge, laat Lodewijk XVI- stijl realiseerde. Na de val van het Oostenrijkse Bewind in 1794 week hij uit naar Wenen waar hij zijn carrière als hofarchitect verder zette.

GOFFAUX A.-F. en WODON B., Répertoire des architectes wallons du XIIIe au XXe siècle, Namur, 1999, p. 111-112. Beschermingdossier DB002302, G. Paesmans.

Ontwerper van

Complex Collegium Veteranorum, Maria-Theresiacollege en Pauscollege

Hogeschoolplein 3, Sint-Michielsstraat 2, 4, 6 (Leuven)

Het gebouwencomplex Collegium Veteranorum bestaande uit het Pauscollege en het Maria-Theresia- en Veteranencollege te Leuven, is beschermd als monument.

Celestijnenhoeve en priorij

Willem de Croylaan 6-8 (Leuven)

De voormalige celestijnenhoeve en priorij te Heverlee, zijn beschermd als monument.

Celestijnenhoeve en priorij met omgeving

Willem de Croylaan 6-8 (Leuven)

De celestijnenhoeve en priorij met omgeving te Heverlee, is beschermd als stadsgezicht.

Nijverheidsschool en lagere school uit 1857-1912

Lindenlei 38 (Gent)

Deze bescherming betreft de nijverheidsschool en lagere school uit 1857-1912 (volledig perceel waarop de gebouwen gelegen zijn).

Pauscollege

Hogeschoolplein 3 (Leuven)

Vierkant complex, gevormd door vier vleugels rond een rechthoekige binnenkoer, met axiale doorgang van het Hogeschoolplein naar de Charles Deberiotstraat en het Alfons Smetsplein aan de Tiensestraat.

Pastorie

Kartuizersstraat 77 (Oud-Heverlee)

Bakstenen dubbelhuis met twee verdiepingen en schilddak met dakkapel uit einde 18de eeuw; zandsteen gebruikt voor de plint, de hoekkettingen.

Parochiekerk Sint-Jan Evangelist

Haasroodsestraat 72 (Oud-Heverlee)

Ingeplant op een lichte verhevenheid, aan een wegkruising domineren kerk en pastorie de nog overwegend landelijke kern. Gebouw van circa 1800, opgetrokken uit baksteen en Gobertange.

Parochiekerk Sint-Jan-Evangelist

Haasroodsestraat 72 (Oud-Heverlee)

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Jan Evangelist, gebouwd naar ontwerp van L.J. Montoyer en ingehuldigd in 1792.

Pastorie Sint-Jan-Evangelistparochie

Kartuizersstraat 77 (Oud-Heverlee)

De bescherming als monument betreft de pastorie bij de Sint-Jan-Evangelistparochie, gebouwd in 1792 naar ontwerp van Montoyer in een classicistische stijl.

Fontein

Markt zonder nummer (Gavere)

Arduinen fontein, opgericht in 1780-81 en waarbij het water van de Sint-Amandusbron vanuit de Sint-Amanduswijk in buizen naar het gemeenteplein geleid werd.

Sint-Jozefscollege

Pontstraat 7-13 (Aalst)

De bescherming omvat het Sint-Jozefscollege of College der Jezuïeten dat bestaat uit het 17de-eeuwse collegegebouw en klasgebouw met moderne voorgevel, de 18de-eeuwse kerk en internaatsvleugel, de 19de-eeuwse refter met muurschilderingen en de moderne vleugel uit 1937.

Sint-Agneteklooster

Lindenlei 38 (Gent)

Op deze site, waar sinds midden 15de eeuw een klooster gevestigd was, werd in 1827 de Nijverheidsschool opgericht en in 1867 een stadsschool voor meisjes. Beide instituten kregen gebouwen in Rundbogenstil naar ontwerp van Adolph Pauli en zijn opvolgers als stadsarchitect.

Sint-Jozefcollege der Jezuïeten

Pontstraat 13, Pontstraat 15, Pontstraat 7 (Aalst)

Het Sint-Jozefscollege werd in 1619 gesticht en bestaat uit 17de-eeuwse college- en klasgebouwen, een 18de-eeuwse kerk en internaatsvleugel, een 19de-eeuwse refter met muurschilderingen uit begin 20ste eeuw en enkele uitbreidingen en verbouwingen waaronder een modernistische vleugel uit 1937.

Herbert Hooverplein

Herbert Hooverplein (Leuven)

Rechthoekig plein dat ten noorden geopend is naar het Monseigneur Ladeuzeplein en de Blijde Inkomststraat, ten zuiden naar de Tiensestraat. Tot stand gekomen in nauwe samenhang met de aanleg van het Monseigneur Ladeuzeplein.

Monseigneur Ladeuzeplein

Monseigneur Ladeuzeplein (Leuven)

Ruim rechthoekig, naar het oosten hellend plein dat aan vier zijden bebouwd is en gedomineerd wordt door de Centrale Bibliotheek van de Leuvense universiteit.

Fontein

Markt zonder nummer, Gavere (Oost-Vlaanderen)

Arduinen fontein, opgericht in 1780-81 en waarbij het water van de Sint-Amandusbron vanuit de Sint-Amanduswijk in buizen naar het gemeenteplein geleid werd.

Nijverheidsschool en lagere school uit 1857-1912

Lindenlei 38, Gent (Oost-Vlaanderen)

Op deze site, waar sinds midden 15de eeuw een klooster gevestigd was, werd in 1827 de Nijverheidsschool opgericht en in 1867 een stadsschool voor meisjes. Beide instituten kregen gebouwen in Rundbogenstil naar ontwerp van Adolph Pauli en zijn opvolgers als stadsarchitect.

Sint-Jozefscollege

Pontstraat 7, 13-15, Aalst (Oost-Vlaanderen)

Het Sint-Jozefscollege werd in 1619 gesticht en bestaat uit 17de-eeuwse college- en klasgebouwen, een 18de-eeuwse kerk en internaatsvleugel, een 19de-eeuwse refter met muurschilderingen uit begin 20ste eeuw en enkele uitbreidingen en verbouwingen waaronder een modernistische vleugel uit 1937.

Pauscollege

Hogeschoolplein 3, Leuven (Vlaams-Brabant)

Vierkant complex, gevormd door vier vleugels rond een rechthoekige binnenkoer, met axiale doorgang van het Hogeschoolplein naar de Charles Deberiotstraat en het Alfons Smetsplein aan de Tiensestraat.

Parochiekerk Sint-Jan Evangelist

Haasroodsestraat 72, Oud-Heverlee (Vlaams-Brabant)

Classicistisch gebouw opgetrokken uit baksteen en Gobertange, plechtig ingezegend in 1792 en ingeplant op een lichte verhevenheid.

Pastorie Sint-Jan-Evangelistparochie

Kartuizersstraat 77, Oud-Heverlee (Vlaams-Brabant)

Bakstenen dubbelhuis van twee verdiepingen onder schilddak met dakkapel, zandstenen plint en hoekkettingen, uit einde 18de eeuw.