Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Piscador, Joseph François

Details

Links

Ontwerper van

Volksbank van Leuven

Muntstraat 3 (Leuven)

De Volksbank van Leuven is, met inbegrip van de verbinding naar het achterliggende Hotel d'Eynatten, beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Gangulfus zonder westgevel

Paulatemstraat 57 (Zwalm)

De parochiekerk Sint-Gangulfus zonder westgevel is beschermd als monument.

Kasteel Meerlaer

Verboekt 115 (Laakdal)

Eclectisch kasteel met neo-Vlaamserenaissance en neotraditionele inslag, van zeven traveeën en souterrain en twee bouwlagen op nagenoeg rechthoekige plattegrond.

Parochiekerk Sint-Jan Baptist

Werchterplein zonder nummer (Rotselaar)

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Jan Baptist, gebouwd in verschillende bouwcampagnes tussen 1439 en 1920 in ijzerzandsteen en witte zandsteen.

Sint-Geertruidabdij en omgeving

Halfmaartstraat, Karel van Lotharingenstraat, Mechelsestraat, Sint-Geertruiabdij, Vaartstraat (Leuven)

De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij en de directe omgeving met monumenten in de Vaartstraat, Halfmaartstraat, Karel Van Lotharingenstraat en de Mechelsestraat te Leuven, is beschermd als stadsgezicht.

Domein Puthof

Aarschotsesteenweg 223-227 (Leuven)

Deze bescherming betreft het domein Puthof met het landhuis, restanten van de walgrachtsite, landschapstuin, afsluitingen met metalen poorten en hekken alsook de gracht naar de Dijle langsheen perceel 29T.

Sint-Geertruiabdij: Thiéryvleugel en resterende vleugel abdij

Halfmaartstraat 3-4, 6-8 (Leuven)

De Thiéryvleugel en de resterende vleugel van de voormalige abdij van Sint-Geertrui bestaande uit het poortgebouw, de kloostervleugel en het voormalig abtskwartier of Huis Sion te Leuven, zijn beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Jozef

Dionysius van Leeuwenstraat zonder nummer (Borgloon)

De oorspronkelijke kerk bevond zich aan de overzijde van de straat, onmiddellijk ten zuiden van het kasteel, te midden van het ommuurde kerkhof.

Parochiekerk Sint-Nicolaas en -Dionysius

Gotemstraat 54 (Borgloon)

De kerk is gelegen binnen het ommuurde kerkhof. Romaanse kerk met schip uit tweede helft 12de eeuw en absis van circa 1220-1230. Oorspronkelijk tweebeukige kerk, met een zijbeuk aan de noordzijde.

Parochiekerk Sint-Pieter-in-Banden

Markt zonder nummer (Halen)

De Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk te Halen, is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Nicolaas en -Dionysius

Gotemstraat 54 (Borgloon)

De bescherming als monument betreft de parochiekerk toegewijd aan de heiligen Sint-Nicolaas en Sint-Dionysius.

Volksbank van Leuven

Muntstraat 3 (Leuven)

In 1889 stichtte Joris Helleputte de Volksbank van Leuven, een spaar- en kredietmaatschappij ter ondersteuning van de Gilde van Ambachten en Neringen.

Sint-Jacobskerk

Kruisstraat zonder nummer (Leuven)

Parochiekerk en voormalige kapittelkerk uit de 13de tot 18de eeuw. De westtoren dateert uit de eerste helft van de 13de eeuw, het schip en het transept kwamen tot stand in de 14de, 15de en 16de eeuw. Het koor werd toegevoegd omstreeks 1785. Wegens stabiliteitsproblemen is de Sint-Jacobskerk sinds 1963 gesloten voor de eredienst.

Sint-Geertruiabdij

Halfmaartstraat 6, Halfmaartstraat zonder nummer, Sint-Geertruiabdij 10, Sint-Geertruiabdij 11, Sint-Geertruiabdij 4, Sint-Geertruiabdij 5, Sint-Geertruiabdij 6, Sint-Geertruiabdij 7 (Leuven)

De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij bevindt zich ten zuiden en ten oosten van de Sint-Geertruikerk, langsheen de oevers van de Dijle. Het huidige gebouwenbestand is voornamelijk het resultaat van de restauratie en nieuwbouw.

Reeks burgerhuizen in wederopbouwstijl

Tiensevest 142, Tiensevest 144, Tiensevest 164, Tiensevest 172, Tiensevest 44, Tiensevest 72, Tiensevest 94, Tiensevest 96 (Leuven)

Reeks woningen in "wederopbouwstijl", gekenmerkt door een eclectische gevelarchitectuur, waarbij vormentaal en ornamentiek op een geïnterpreteerde wijze refereren aan de renaissance, traditionele en/of barokstijlen, met karakteristieke verwerking van contrasterende materialen.

Architectenwoning J.F. Piscador

Justus Lipsiusstraat 33 (Leuven)

Voormalige eigen woning (van 1916 tot 1925) van architect J.F. Piscador (1866-1928).

Burgerhuis met café naar ontwerp van Piscador

Naamsesteenweg 81 (Leuven)

Rijwoning met café naar ontwerp van architect Joseph François Piscador (zie bouwplannen) op een langgerekt perceel aan de Naamsesteenweg.

Stadswoningen

Bankstraat 105, Bankstraat 106, Bankstraat 107, Bankstraat 109, Bankstraat 111, Bankstraat 17, Bankstraat 23, Bankstraat 25, Bankstraat 27, Bankstraat 54, Bankstraat 56, Bankstraat 58, Bankstraat 60, Bankstraat 62, Bankstraat 64, Bankstraat 66, Bankstraat 68, Bankstraat 70, Bankstraat 72, Bankstraat 74, Bankstraat 76, Bankstraat 78, Bankstraat 80, Bankstraat 82, Bankstraat 84, Bankstraat 86, Bankstraat 88 (Leuven)

Rijwoningen van twee traveeën en twee à drie bouwlagen onder pannen zadeldaken met picturaal uitgewerkte lijstgevels.

Vrij Technisch Instituut

Dekenstraat 3 (Leuven)

In 1920 in opdracht van de Gilde voor Ambachten en Neringen gebouwd naar ontwerp van J.F. Piscador.

Burgerwoningen

Koning Leopold I-straat 27, Koning Leopold I-straat 29, Koning Leopold I-straat 31 (Leuven)

Ensemble dat in 1901 werd gebouwd voor rekening van mevrouw M. Bachmann - weduwe Séverin Van Aerschodt, en naar ontwerp van architect J.-F. Piscador in 1920-1921 na de oorlogsteisteringen werd hersteld en gedeeltelijk heropgebouwd.

Burgerhuizen ontworpen door J.-F. Piscador

Koning Leopold I-straat 43, Koning Leopold I-straat 45, Koning Leopold I-straat 47 (Leuven)

Vergund in 1921 en ingeplant op een ten oosten scherp toelopend perceel, ensemble van drie woningen opgericht door de bekende wijnhandelaar Boon-Hecking (Vaartstraat) en ontworpen door architect J.-F. Piscador.

Ensemble van twee burgerhuizen

Dagobertstraat 54, Dagobertstraat 56 (Leuven)

In oorsprong samen met het hoekpand Tiensevest nr. 144 door architect J.-F. Piscador in 1900 opgetrokken in een art nouveau getinte eclectische stijl.

Eclectische stadswoningen

Naamsevest 116, Naamsevest 126, Naamsevest 128, Naamsevest 130, Naamsevest 132, Naamsevest 140, Naamsevest 142, Naamsevest 144, Naamsevest 148, Naamsevest 154, Naamsevest 170, Naamsevest 48, Naamsevest 50, Naamsevest 56, Naamsevest 58, Naamsevest 60, Naamsevest 62, Naamsevest 64, Naamsevest 66, Naamsevest 68, Naamsevest 70, Naamsevest 72, Naamsevest 74, Naamsevest 76, Naamsevest 78, Naamsevest 80, Naamsevest 82, Naamsevest 84, Naamsevest 86 (Leuven)

Voor de stadsvesten typerende rijwoningbouw uit de periode 1905-1915 in een sobere eclectische stijl.

Sancta Maria-instituut

Tiensestraat 66 (Leuven)

Achteruit ten opzichte van de oude rooilijn ingeplant, in 1920 en door J.F. Piscador ontworpen winkel-/woonhuis van twee bouwlagen onder een leien mansarededak.

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Andreas Vesaliusstraat 2, Kardinaal Mercierplein 2, Tiensestraat 102, Tiensestraat 112, Tiensestraat 114, Tiensestraat 116, Tiensestraat 118, Tiensestraat 120, Tiensestraat 122, Tiensestraat 124, Tiensestraat 98 (Leuven)

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en het Seminarie Leo XIII - opgetrokken eindjaren 19de-/ beginjaren 20ste eeuw.

Neogotisch geheel

Frederik Lintsstraat 104, Frederik Lintsstraat 106, Frederik Lintsstraat 108, Frederik Lintsstraat 110 (Leuven)

Neogotisch geheel dat in 1897 als eerste privéwoning van de hand van J.F. Piscador gebouwd werd in opdracht van J.B. Devester.

Neogotische stadswoning met puntgevel

Kapucijnenvoer 26 (Leuven)

Merkwaardig neogotisch pand, door J. Helleputte en diens leerling J. F. Piscador ontworpen als woning voor de Leuvense beeldhouwer Benoît Van Uytvanck (1857-1927).

Woning naar ontwerp van J. Piscador

Tiensestraat 31 (Leuven)

In 1922 door J. Piscador ontworpen diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak.

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Kardinaal Mercierplein 2 (Leuven)

Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte is beschermd als monument.

Seminarie Leo XIII

Andreas Vesaliusstraat 2 (Leuven)

Het Seminarie Leo XIII, een complex gelegen ten zuiden van het Hoger Instituut en haaks ingeplant ten opzichte van de Andreas Vesaliusstraat, is beschermd als monument.

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en Seminarie Leo XIII: annexen

Andreas Vesaliusstraat 2, Tiensestraat 112, Tiensestraat 120-124 (Leuven)

De annexen van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en het Seminarie Leo XIII zijn beschermd als monument. Deze bestaan meer bepaald uit het Heilig-Harthuis, het Sint-Annahuis, het Sint-Jozefhuis, het Sint-Franciscushuis en het belendende hoekhuis.

Site van de Keizersberg

Mechelsestraat 202 (Leuven)

De site van de Keizersberg is beschermd als monument.

Kasteel Meerlaer

Verboekt 115 (Laakdal)

Kasteel Meerlaer is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Gangulfus

Paulatemstraat 57 (Zwalm)

Georiënteerde kerk, mooi ingeplant op een licht verhevenheid in klein rond kerkhof met lage bakstenen muur met dito ezelsrug, nog enkele oude grafstenen ten zuiden en ten oosten met opvallende rij van grafstenen van pastoors en burgemeesters. Kerkhof toegankelijk via ijzeren hekken aan weerszij van de westelijke gevel van 1948 en via vernieuwd houten hekje ten zuidoosten.

Geen afbeelding beschikbaar

Parijsstraat

Parijsstraat (Leuven)

De Parijsstraat werd voor het eerst vermeld in 1278, en komt in historische documenten ook voor als Leger- of Lagerstraat, waarmee het ten opzichte van de Naamsestraat laaggelegen straatgedeelte werd aangeduid tussen de Drinkwaterstraat en de Wolvenpoort in de Schapenstraat.

Tiensestraat

Tiensestraat (Leuven)

De Tiensestraat is een historische invalsweg die in 1269 reeds vermeld werd als Hollestraat - occasioneel ook Sint-Michielsstraat genoemd naar de gelijknamige kerk - maar doorgaans tot de 17de eeuw bekend als Hoelstraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Dekenstraat

Dekenstraat (Leuven)

Het tracé van de Dekenstraat werd in 1839 vastgelegd door stadsarchitect F.H. Laenen en loopt loodrecht op de A. Vesaliusstraat.

Andreas Vesaliusstraat

Andreas Vesaliusstraat (Leuven)

Het tracé van de Andreas Vesaliusstraat werd door stadsarchitect F.H. Laenen in 1838 vastgelegd bij het opstellen van de rooilijnplannen van het oostelijke deel van de stad.

Tiensevest

Tiensevest (Leuven)

Het gedeelte tussen de Diestse- en Tiensepoort, namelijk de Tiensevest, werd in 1822 genivelleerd en beplant met dubbele bomenrijen.

Geldenaaksevest

Geldenaaksevest (Leuven)

De Geldenaaksevest is het deel van de Leuvense ring tussen de Tiensepoort en de Parkpoort, gelegen op het tracé van de 14de-eeuwse ringmuur rond de stad.

Sint-Geertruiabdij met tuin

Halfmaartstraat 6, Halfmaartstraat zonder nummer, Sint-Geertruiabdij 10, Sint-Geertruiabdij 11, Sint-Geertruiabdij 4, Sint-Geertruiabdij 5, Sint-Geertruiabdij 6, Sint-Geertruiabdij 7, Sint-Geertruiabdij 8 (Leuven)

De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij bevindt zich ten zuiden en ten oosten van de Sint-Geertruikerk, langsheen de oevers van de Dijle. Het huidige gebouwenbestand is voornamelijk het resultaat van de restauratie en nieuwbouw.

Sint-Geertruidabdij en omgeving

Halfmaartstraat, Karel van Lotharingenstraat, Mechelsestraat, Sint-Geertruiabdij, Vaartstraat (Leuven)

De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij beslaat een rechthoek van circa 150 op 120 meter, ingesloten door de Mechelsestraat, de Halfmaartstraat, de Vaartstraat, de Karel van Lotharingenstraat en de Dijle.

Eclectische stadswoningen

Naamsevest 48-50, 56-86, 116, 126-132, 140-144, 148, 154, 170, Leuven (Vlaams-Brabant)

Voor de stadsvesten typerende rijwoningbouw uit de periode 1905-1915 in een sobere eclectische stijl.

Woning naar ontwerp van J. Piscador

Tiensestraat 31, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1922 ontworpen diephuis met trapgevel in neotraditionele stijl, twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.

Sancta Maria-instituut

Tiensestraat 66, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1920 en door J.F. Piscador ontworpen winkel-, woonhuis van twee bouwlagen onder mansardedak, gevel opgetrokken in baksteen en similisteen.

Reeks burgerhuizen in wederopbouwstijl

Tiensevest 44, 72, 94-96, 142-144, 164, 172, Leuven (Vlaams-Brabant)

Eclectische burgerhuizen in wederopbouwarchitectuur, met karakteristieke verwerking van contrasterende materialen, gebouwd in de periode 1916-1929.

Burgerhuizen

Koning Leopold I-straat 27-31, Leuven (Vlaams-Brabant)

Ensemble dat in 1901 werd gebouwd en naar ontwerp van architect J.-F. Piscador in 1920-1921 na de oorlogsteisteringen werd hersteld en gedeeltelijk heropgebouwd.

Burgerhuizen ontworpen door J.-F. Piscador

Koning Leopold I-straat 43-47, Leuven (Vlaams-Brabant)

Vergund in 1921 en ingeplant op een ten oosten scherp toelopend perceel, ensemble van drie woningen opgericht door de bekende wijnhandelaar Boon-Hecking en ontworpen door architect J.-F. Piscador.

Burgerhuis met café naar ontwerp van Piscador

Naamsesteenweg 81, Leuven (Vlaams-Brabant)

Rijwoning met café, links een poorttravee en rechts en neoclassicistisch pui met centrale vleugeldeur geflankeerd door puivensters, bouwaanvraag dateert van 1911.

Domein het Puthof

Aarschotsesteenweg 223, 223C, 225-227, Leuven (Vlaams-Brabant)

Voormalig landgoed van de Leuvense architect Joseph François Piscador, in het begin van de 20ste eeuw ingericht op een laatmiddeleeuwse walgrachtsite.

Parochiekerk Sint-Nicolaas en -Dionysius

Gotemstraat 54, Borgloon (Limburg)

De kerk is gelegen binnen het ommuurde kerkhof. Romaanse kerk met schip uit tweede helft 12de eeuw en absis van circa 1220-1230. Oorspronkelijk tweebeukige kerk, met een zijbeuk aan de noordzijde.

Parochiekerk Sint-Jozef

Dionysius van Leeuwenstraat zonder nummer, Borgloon (Limburg)

De oorspronkelijke kerk bevond zich aan de overzijde van de straat, onmiddellijk ten zuiden van het kasteel, te midden van het ommuurde kerkhof.

Kasteel Meerlaer

Verboekt 115, Laakdal (Antwerpen)

Eclectisch kasteel met neo-Vlaamserenaissance en neotraditionele inslag, van zeven traveeën en souterrain en twee bouwlagen op nagenoeg rechthoekige plattegrond.

Parochiekerk Sint-Jacob

Kruisstraat zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

Parochiekerk en voormalige kapittelkerk uit de 13de tot 18de eeuw. Stabiliteitsproblemen leidden in 1963 tot de sluiting van het kerkgebouw dat sindsdien ingrijpende consolidaties heeft ondergaan.

Neogotische stadswoning met puntgevel

Kapucijnenvoer 26, Leuven (Vlaams-Brabant)

Merkwaardig neogotisch pand, door J. Helleputte en diens leerling J. F. Piscador ontworpen als woning voor de Leuvense beeldhouwer Benoît Van Uytvanck.

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en Seminarie Leo XIII

Kardinaal Mercierplein 2, Andreas Vesaliusstraat 2, Tiensestraat 98, 102, 112-124, Leuven (Vlaams-Brabant)

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en het Seminarie Leo XIII - opgetrokken eindjaren 19de-/ beginjaren 20ste eeuw.

Parochiekerk Sint-Gangulfus

Paulatemstraat 57, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Georiënteerde kerk opgetrokken in de 11de eeuw uit Doornikse kalksteen, latere uitbreidingen en aanpassingen, ingeplant op een klein rond kerkhof met lage bakstenen muur.

Vrij Technisch Instituut

Dekenstraat 3, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1920 in opdracht van de Gilde voor Ambachten en Neringen gebouwd naar ontwerp van J.F. Piscador.

Neogotisch geheel

Frederik Lintsstraat 104-110, Leuven (Vlaams-Brabant)

Neogotisch geheel dat in 1897 als eerste privéwoning van de hand van J.F. Piscador gebouwd werd in opdracht van J.B. Devester.

Volksbank van Leuven

Muntstraat 3, Leuven (Vlaams-Brabant)

De Volksbank is een opmerkelijk neogotisch pand met dubbelhuisopstand op rechthoekige plattegrond, met twee bouwlagen en vier ongelijke traveeën onder een zadeldak. Het ontwerp van 1912 is van de hand van architect J.F. Piscador in samenwerking met beeldhouwer F. Vermeylen.

Architectenwoning J.F. Piscador

Justus Lipsiusstraat 33, Leuven (Vlaams-Brabant)

Eigen woning van architect J.F. Piscador.

Stadswoningen

Bankstraat 17, 23-27, 54-88, 105-111, 106, Leuven (Vlaams-Brabant)

Rijwoningen van twee traveeën en twee à drie bouwlagen onder pannen zadeldaken met picturaal uitgewerkte lijstgevels.

Ensemble van burgerhuizen

Dagobertstraat 54-56, Leuven (Vlaams-Brabant)

In oorsprong samen met het hoekpand Tiensevest nummer 144 door architect J.-F. Piscador in 1900 opgetrokken in een art-nouveaugetinte eclectische stijl.

Opdrachtgever van

Domein het Puthof

Aarschotsesteenweg 223, 223C, 225-227, Leuven (Vlaams-Brabant)

Voormalig landgoed van de Leuvense architect Joseph François Piscador, in het begin van de 20ste eeuw ingericht op een laatmiddeleeuwse walgrachtsite.

Bewoner van

Domein het Puthof

Aarschotsesteenweg 223, 223C, 225-227, Leuven (Vlaams-Brabant)

Voormalig landgoed van de Leuvense architect Joseph François Piscador, in het begin van de 20ste eeuw ingericht op een laatmiddeleeuwse walgrachtsite.