Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Priem, Jozef

Details

Ontwerper van

Godshuis Heilig Nest

Pottenmakersstraat 19 (Brugge)

De bescherming als monument omvat het godshuis Heilig Nest.

Natiehuis Ter Beurse

Vlamingstraat 35 (Brugge)

Het voormalig natiehuis van de Venetianen te Brugge, huis Ter Beurse, is beschermd als monument.

Huis de Zeven Torens

Hoogstraat 10, Hoogstraat 6, Meestraat 2, Meestraat 2B, Meestraat 4 (Brugge)

Het gebouwencomplex te Brugge, aanvankelijk het Huis de Zeven Torens, is beschermd als monument.

Godshuis Sint-Joos: gevels en bedaking

Ezelstraat 101, Ezelstraat 103, Ezelstraat 105, Ezelstraat 83, Ezelstraat 87, Ezelstraat 89, Ezelstraat 91, Ezelstraat 93, Ezelstraat 95, Ezelstraat 97, Ezelstraat 99 (Brugge)

De gevels en bedaking van het godshuis Sint-Joos te Brugge, zijn beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Kleine Nieuwstraat 9 (Brugge)

Nr. 9. Diephuis van drie/twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1605 op vernieuwde gevelsteen. In 1878: deur geflankeerd door twee vensters waarschijnlijk onder nog bestaande ontlastingsbogen. In 1941 aanbrengen van huidige arduinen winkelpui n.o.v. architect J. Priem (Brugge). Verankerde bakstenen tuitgevel op arduinen plint. Op de bovenverd. vernieuwde bolko

Geen afbeelding beschikbaar

Natiehuis Ter Beurse

Vlamingstraat 35 (Brugge)

Nr. 35. "Ter Beurse". Hoekpand bij Grauwwerkersstraat. Van 1285 tot 1302 herberg uitgebaat door de familie van der Beurse. In 1302 verkocht aan geldwisselaar Mettenye en vanaf 1397 verhuurd aan de Venetianen die het gebruikten als Loge. Beeldbepalend hoekpand bij Grauwwerkersstraat vlg. L. Devliegher gedateerd 1453 op een in 1947 verplaatste gevelsteen, l. van de ingang. De XVIII-ogend

Geen afbeelding beschikbaar

Twee burgerhuizen

Oude Zak 49, Oude Zak 51 (Brugge)

Nrs. 49-51. Twee diephuizen van elk drie trav. en twee bouwl. onder zadeldaken, vlg. A. Duclos van 1741. Gevel van nr. 51 is vernieuwd vóór 1964; nr. 49 is resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1964 n.o.v. architect J. De Coster, na diens overlijden overgenomen door J. Priem (Brugge) o.m. toevoegen van de witstenen plint, aanbrengen van kruiskozijnen met glas-in-lood in d

Geen afbeelding beschikbaar

Godshuis Sint-Joos

Ezelstraat 101, Ezelstraat 103, Ezelstraat 105, Ezelstraat 83, Ezelstraat 87, Ezelstraat 89, Ezelstraat 91, Ezelstraat 93, Ezelstraat 95, Ezelstraat 97, Ezelstraat 99 (Brugge)

Voormalig godshuis "St.-Joos", sinds 1992 oecumenische en orthodoxe kerkGebouwencomplex tussen Ezel- en Raamstraat (Fig VI). Aan straatzijde, l. van de ingang (1a) ligt de kapel (1), bestaande uit voorkapel (1b), koor (1c) en sacristie (1d), en r. de voormalige portierswoning (2). Twee haakse vleugels (3a en 4), resp. uit XVIII B en XX A, met wooneenheden rond

Geen afbeelding beschikbaar

Brouwerij De Maene

Walplein 26 (Brugge)

Eclectisch en neobarok getint breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, opgetrokken als "Kunstige Herstelling" in 1936 naar ontwerp van architect J. Priem (Brugge) en ter vervanging van een lijstgevel van vier traveeën en ingewerkte poort. Sinds 1546, deel van de brouwerij "De Maene" - cf. gevelsteen met opschrift "BROUWERIJ" en afbeelding van een halve maan

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Gistelse Steenweg 473 (Brugge)

Gistelse Steenweg nr. 473. Voormalig woonhuis, thans in gebruik als winkel. De oorspronkelijke vrij sobere lijstgevel wordt in 1946 verlevendigd naar ontwerp van architect Jozef Priem (Brugge). Roodbakstenen lijstgevel met horizontale en verticale geleding door bepleisterde en beschilderde banden. Tegen de zijgevel met pseudovakwerk staat een later toegevoegd volume voorzien van baluster

Geen afbeelding beschikbaar

Hoekhuis

Walstraat 11, Walstraat 7 (Brugge)

Nrs. 7 en 11/ Walplein. Hoekpand van zes + drie trav. en twee en een halve bouwl., opgetrokken in 1855. Verankerde en beschilderde bakstenen lijstgevel, voorzien van rechth. openingen, waarvan het r.venster op de tweede bouwl. met afgeschuinde dagkanten en de vier r.vensters op de eerste en tweede bouwl. met ontlastingsbogen. Ter hoogte van de mezzanino zijn de vensters in de eerste, vierd

Geen afbeelding beschikbaar

Woonhuis in art-deco van 1931

Gouden-Boomstraat 8 (Brugge)

Gouden-Boomstraat nr. 8. Art-decowoning van 1931 n.o.v architect J. Priem (Brugge). Donkerbruine baksteenbouw met siermetselwerk en verdiepte traveenissen. Typerende oplopende driezijdige erker. Bewaard schrijnwerk, weliswaar met aangepaste bovenlichten. Buisleuning voor afsluiting voortuin. Gaaf bewaarde interieurelementen. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1326/1931.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Minderbroedersstraat 26 (Brugge)

Nr. 26/ Schaarstraat. Samenstel van breed- en diephuis van vier + drie trav. en één bouwl. onder zadeldaken (Vlaamse pannen), oorspronkelijk van "1612" doch grondig aangepast in 1935 n.o.v. architect J. Priem (Brugge): oorsponkelijk was pand gericht naar Schaarstraat en aan kant van Minderbroedersstraat enkel doorbroken door deur van 1875; huidig uitzicht dateert van 1935. Verankerde en be

Geen afbeelding beschikbaar

Hoekhuis

Sint-Gilliskoorstraat 1 (Brugge)

Nr. 1-Collaert Mansionstraat nr. 6. Hoekhuis van vier trav. en drie bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen), zijgevel met onregelmatige trav.-indeling en l. aanbouw met gekanteelde bekroning, van ca. 1900. Historiserende gevels van rode baksteen met zandstenen sokkel en uitgewerkte sierankers, aansluitend bij Collaert Mansionstraat nrs. 8-14. Samenbrengen van elementen ontleend

Geen afbeelding beschikbaar

Vrijstaand burgerhuis

Katelijnestraat 143 (Brugge)

Vrijstaand pand van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mank zadeldak (nok parallel aan de straat, leien en pannen aan achtergevelzijde), mogelijk met oudere kern.

Geen afbeelding beschikbaar

Huis de Zeven Torren

Hoogstraat 10, Hoogstraat 6, Meestraat 2, Meestraat 2B, Meestraat 4 (Brugge)

* Nrs. 6, 8, 10. Oorspronkelijk drie afzonderlijke panden (cf. nrs. 1-2-3) met tuinen lopend tot aan de Groenerei. I.l.v. XVIII bouwen van oranjerie (cf. nr. 4) aan reieoever. Vanaf 1933 open ruimte ingenomen door nieuwbouw (cf. nrs. 5-6-7). Thans leegstaand complex zich situerend ten N. van de Groenerei, ten Z. van de Hoogstraat, ten W. van de Meestraat en ten O. van de Burg. Geheel is fasengew

Geen afbeelding beschikbaar

Godshuis Heilig Nest

Pottenmakersstraat 19 (Brugge)

★ Nrs. 19-21. Voormalig godshuis "HEILIG NEST" cf. recent beschilderd opschrift. Samenstel van twee breedhuizen van resp. vier en drie trav. en twee bouwl. onder samenstel van zadeldaken, gebouwd in XVII doch pas in gebruik als godshuis sinds XX a. "Kunstige Herstelling" van 2000-2001 n.o.v. architect F. Delacourt (Brugge): totale sanering. Beschilderde, bakstenen lijstgevels, nr. 19 voorz

Geen afbeelding beschikbaar

Dweersstraat

Dweersstraat (Brugge)

Van Noordzand- naar Zuidzandstraat. Eerste vermelding in 1248 als dwarse verbinding tussen twee hoofdstraten.

Geen afbeelding beschikbaar

Moerstraat

Moerstraat (Brugge)

Van Sint-Jakobs- naar Wulfhagestraat. Naam in gebruik sinds circa 1300 en vermoedelijk ontleend aan de plaatselijke waterachtige, turfhoudende grond, die in de loop van de 14de eeuw een eerste maal is verhard door het aanbrengen van een laag veldsteen. De straat loopt parallel met de Speelmansrei waardoor panden aan noordwestzijde ofwel door middel van een tuin, ofwel rechtstreeks palen aan de rei; reivleugel vaak met erker. Noordelijk straateinde gedomineerd door het Sint-Jakobsplein met de Sint-Jakobskerk.

Geen afbeelding beschikbaar

Minderbroedersstraat

Minderbroedersstraat (Brugge)

Van Freren Fontein- naar Schaarstraat. Vrij recente benaming verwijzend naar het voormalige minderbroeder- of franciscanenklooster; in de loop van de tweede helft van de 13de eeuw zogenaamd "Achter de Frerenmuur" of "Frerenmuurstraat" zie Marcus Gerards (1562).

Geen afbeelding beschikbaar

Markt

Markt (Zedelgem)

Plein gelegen ten noorden van de Koningin Astridstraat. De huidige aanleg dateert uit de tweede helft van de jaren 1980.

Huis de Zeven Torens

Hoogstraat 6, 10, Meestraat 2, 2B, 4, Brugge (West-Vlaanderen)

Complex zich situerend ten noorden van de Groenerei, ten zuiden van de Hoogstraat, ten westen van de Meestraat en ten oosten van de Burg. Geheel is fasegewijs tot stand gekomen.

Natiehuis Ter Beurse

Vlamingstraat 35, Brugge (West-Vlaanderen)

Beeldbepalend hoekpand bij Grauwwerkersstraat. 18de-eeuws ogende classicistische penantengevel onder driehoekig fronton, in 1947 naar ontwerp van architect J. Priem (Brugge) teruggevoerd naar de gotische toestand.

Woonhuis in art-deco van 1931

Gouden-Boomstraat 8, Brugge (West-Vlaanderen)

Gouden-Boomstraat nr. 8. Art-decowoning van 1931 n.o.v architect J. Priem (Brugge). Donkerbruine baksteenbouw met siermetselwerk en verdiepte traveenissen. Typerende oplopende driezijdige erker. Bewaard schrijnwerk, weliswaar met aangepaste bovenlichten. Buisleuning voor afsluiting voortuin. Gaaf bewaarde interieurelementen. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1326/1931.

Stadswoning

Gistelse Steenweg 473, Brugge (West-Vlaanderen)

Gistelse Steenweg nr. 473. Voormalig woonhuis, thans in gebruik als winkel. De oorspronkelijke vrij sobere lijstgevel wordt in 1946 verlevendigd naar ontwerp van architect Jozef Priem (Brugge). Roodbakstenen lijstgevel met horizontale en verticale geleding door bepleisterde en beschilderde banden. Tegen de zijgevel met pseudovakwerk staat een later toegevoegd volume voorzien van baluster

Vrijstaand burgerhuis

Katelijnestraat 143, Brugge (West-Vlaanderen)

Vrijstaand pand van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mank zadeldak (nok parallel aan de straat, leien en pannen aan achtergevelzijde), mogelijk met oudere kern.

Stadswoning

Minderbroedersstraat 26, Brugge (West-Vlaanderen)

Samenstel van breed- en diephuis van vier + drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldaken (Vlaamse pannen), oorspronkelijk van "1612" doch grondig aangepast in 1935 naar ontwerp van architect J. Priem (Brugge): oorsrponkelijk was pand gericht naar Schaarstraat en aan kant van Minderbroedersstraat enkel doorbroken door deur van 1875; huidig uitzicht dateert van 1935.

Brouwerij De Maene

Walplein 26, Brugge (West-Vlaanderen)

Eclectisch en neobarok getint breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, opgetrokken als "Kunstige Herstelling" in 1936 naar ontwerp van architect J. Priem (Brugge) en ter vervanging van een lijstgevel van vier traveeën en ingewerkte poort.

Hoekhuis

Walstraat 7, 11, Brugge (West-Vlaanderen)

Hoekpand van zes + drie traveeën en twee en een halve bouwlaag, opgetrokken in 1855. Verankerde en beschilderde bakstenen lijstgevel, voorzien van rechthoekige openingen, waarvan het rechter venster op de tweede bouwlaag met afgeschuinde dagkanten en de vier rechter vensters op de eerste en tweede bouwlaag met ontlastingsbogen.

Godshuis Sint-Joos

Ezelstraat 83, 87-105, Brugge (West-Vlaanderen)

Sinds 1992 oecumenische en orthodoxe kerk. Gebouwencomplex tussen Ezel- en Raamstraat. Aan straatzijde, links van de ingang ligt de kapel, bestaande uit voorkapel, koor en sacristie , en rechts de voormalige portierswoning. Twee haakse vleugels, respectievelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw, met wooneenheden rondom binnen- tuin; laatst genoemde, toegankelijk via poortje vanuit Raamstraat, aangelegd met grasperken, rozenstruiken, een moerbeiboom en enkele armpompen onder meer tegen zijgevel van nummer 105. Een smalle doorgang leidt naar achterliggend tuintje met nog één woning en enkele bergruimten.

Burgerhuizen

Oude Zak 49-51, Brugge (West-Vlaanderen)

Twee diephuizen van elk drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, volgens A. Duclos van 1741. Gevel van nummer 51 is vernieuwd vóór 1964; nummer 49 is resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1964 naar ontwerp van architect J. De Coster, na diens overlijden overgenomen door J. Priem (Brugge).

Godshuis Heilig Nest

Pottenmakersstraat 19, Brugge (West-Vlaanderen)

Samenstel van twee breedhuizen van respectievelijk vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder samenstel van zadeldaken, gebouwd in de 17de eeuw doch pas in gebruik als godshuis sinds het eerste kwart van de 20ste eeuw. "Kunstige Herstelling" van 2000-2001 naar ontwerp van architect F. Delacourt (Brugge): totale sanering.

Stadswoning

Kleine Nieuwstraat 9, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1605 op vernieuwde gevelsteen.

Hoekhuis

Sint-Gilliskoorstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Hoekhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, zijgevel met onregelmatige travee-indeling en links aanbouw met gekanteelde bekroning, van circa 1900. Historiserende gevels van rode baksteen met zandstenen sokkel en uitgewerkte sierankers, aansluitend bij Collaert Mansionstraat nummers 8-14.