Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Pulinx, Hendrik jr.

Details

Ontwerper van

Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Maartensplein zonder nummer (Brugge)

De parochiekerk Sint-Walburga te Brugge, is beschermd als monument.

Sint-Pieterskapel en ambachthuis van de kaarsgieters

Keersstraat 1 (Brugge)

De Sint-Pieterskapel of het voormalige ambachtshuis van de kaarsgieters te Brugge, is beschermd als monument.

Oud Stadhuis van Blankenberge

Kerkstraat 41 (Blankenberge)

Het oud stadhuis van Blankenberge is beschermd als monument.

Poortgebouw van leenbank De Grote Caorsijnen

Langerei 7 (Brugge)

Het poortgebouw van 1748-1753 van de voormalige leenbank te Brugge, is beschermd als monument.

Bisschoppelijk Paleis

Heilige-Geeststraat 4 (Brugge)

Het Bisschoppelijk Paleis te Brugge, is beschermd als monument.

Godshuis van de bakkers: woonhuis

Kruitenbergstraat 14 (Brugge)

Het woonhuis behorende tot het godshuis van de bakkers te Brugge, is beschermd als monument.

Godshuis van de bakkers: godshuizen

Zwarteleertouwersstraat 22, Zwarteleertouwersstraat 24, Zwarteleertouwersstraat 26 (Brugge)

De godshuizen van de bakkers te Brugge, zijn beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Walburgakerk

Sint-Maartensplein zonder nummer (Brugge)

St.-Walburgakerk Gelegen ten O. van het plein, ten N. deels afgebakend door de Hoornstraat, deels door de voormalige kerktuin, ten O. door de kerkhoftuin en de "Oranjerie St.-Walburga", de voormalige brouwerij van het jezuïetencomplex cf. Verversdijk nr. 17, en ten Z. door de schoolvleugel van het "Lyceum Hemelsdaele". Georiënteerde jezuïetenkerk van het basilicale type maar zonder transept. Fr

Oud Stadhuis van Blankenberge

Kerkstraat 41 (Blankenberge)

Oud stadhuis, oudst bewaarde burgerlijk gebouw van de stad. Beschermd als monument bij K.B. van 19.04.1937. In 1451-1452 is het eerste stadhuis, gebouwd in de toenmalige Peperstraat (het stuk van de Langestraat gelegen tussen de Bakkersstraat en de Kerkstraat) in zeer slechte staat.

Bogardenschool

Katelijnestraat 86, Katelijnestraat 88 (Brugge)

Nr. 86-88/ Arsenaalstraat. Voormalige "Bogardenschool", heden "AKADEMIE VAN SCHOONE KUNSTEN NIJVERHEID EN HANDELSCHOOL" cf. gevelsteen van 1897-1898 boven de poort. Gebouwencomplex met kern teruggaand tot XVI, opgetrokken op U-vormige plattegrond rondom een binnentuin, afgesloten door een poortgebouwtje en smeedijzeren hek gebouwd in 1895 n.o.v. stadsarchitect C. De Wulf

Godshuis van de bakkers

Kruitenbergstraat 14, Zwarteleertouwersstraat 22, Zwarteleertouwersstraat 24, Zwarteleertouwersstraat 26 (Brugge)

★ Nr. 14/ Zwarteleertouwersstraat. Oorspronkelijk locatie van het godshuis van de bakkers, z.g. de "Bakkersrente".Gesticht ca. 1469 en na toestemming van de bisschop van Doornik, bouw van een kapel met godshuis voor behoeftige en bejaarde leden van het ambacht.1562: bouwblok ingenomen door ommuurd erf met kleine kapel en enkele woningen aan Kruit

Poortgebouw leenbank De Grote Caorsijnen of De Woeker

Langerei 7 (Brugge)

Poortgebouw van 1748-1753 van de voormalige leenbank die teruggaat tot de 13de eeuw. In 1629 vestiging van de in 1573 gestichte "Waerachtigen Bergh van Charitate", een stedelijke leenbank waar men renteloos of tegen lage rente kon lenen. Afschaffing van de "Bergh" in 1795. In 1876 opnieuw een pandhuis tot definitieve sluiting in 1920.

Geen afbeelding beschikbaar

Bisschoppelijk Paleis

Heilige-Geeststraat 4 (Brugge)

* Nr. 4. Bisschoppelijk Paleis Gebouwenblok ten N. begrensd door huizen bij hoek Sint-Salvatorskerkhof, ten O. door Heilige-Geeststraat, ten Z. door Goezeputstraat en ten W. door de huizenrij in de Kleine Heilige-Geeststraat. Deels ommuurd, renaissancegetint complex bestaande uit hoofdgebouw met XV-kern, met in het verlengde van de N.-vleugel aan tuinzijde, een XVIII-vleugel, telkens onder z

Sint-Pieterskapel en ambachthuis van de kaarsgieters

Keersstraat 1 (Brugge)

* Nr. 1/ Philipstockstraat. Voormalige St.-Pieterskapel en het ambachtshuis van de kaarsgieters, heden z.g. "'t Keerske". Georiënteerde kapel, ten N. deels ingebouwd door het voormalige ambachtshuis van de kaarsgieters (samen met nr. 3). Oorspronkelijk bestaande uit een crypte, sinds XVI z.g. de "St.-Katharina in de Krog", en een bovenkapel z.g. de "St.-Pieterskapel". Huidige benaming verwijst n

Geen afbeelding beschikbaar

Kazernevest

Kazernevest (Brugge)

Van Langestraat naar Predikherenrei oorspronkelijk eindigend bij het "IJzeren hekken" met "corps du garde" - of bewakingspost - van 1751, behouden tot 1853. Volgens plannen van H. Pulinx junior van 1783 werd op de dam een "corps de garde" voorzien en ijzeren hekken om daar toezicht te houden op het verkeer.

Bisschoppelijk Paleis

Heilige-Geeststraat 4, Brugge (West-Vlaanderen)

Gebouwenblok ten noorden begrensd door huizen bij hoek Sint-Salvatorskerkhof, ten oosten door Heilige-Geeststraat, ten zuiden door Goezeputstraat en ten westen door de huizenrij in de Kleine Heilige-Geeststraat. Deels ommuurd, renaissancegetint complex bestaande uit hoofdgebouw met 16de-eeuwse kern, met in het verlengde van de noordvleugel aan tuinzijde, een 18de-eeuwse vleugel, telkens onder zadeldak (leien en Vlaamse pannen).

Sint-Pieterskapel en ambachthuis van de kaarsgieters

Keersstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Georiënteerde kapel, ten noorden deels ingebouwd door het voormalige ambachtshuis van de kaarsgieters (samen met nummer 3). Oorspronkelijk bestaande uit een crypte, sinds de 16de eeuw zogenaamd de "Sint-Katharina in de Krog", en een bovenkapel zogenaamd de "Sint-Pieterskapel".

Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Maartensplein zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Gelegen ten oosten van het plein, ten noorden deels afgebakend door de Hoornstraat, deels door de voormalige kerktuin, ten oosten door de kerkhoftuin en de "Oranjerie Sint-Walburga", de voormalige brouwerij van het jezuïetencomplex, en ten zuiden door de schoolvleugel van het "Lyceum Hemelsdaele". Georiënteerde jezuïetenkerk van het basilicale type maar zonder transept. Fraai doch sober voorbeeld van typische contrareformatorische barokkerk uit de Zuidelijke Nederlanden van de 17de eeuw.

Oud Stadhuis van Blankenberge

Kerkstraat 41, Blankenberge (West-Vlaanderen)

Oud stadhuis, oudst bewaarde burgerlijk gebouw van de stad. Beschermd als monument bij K.B. van 19.04.1937. In 1451-1452 is het eerste stadhuis, gebouwd in de toenmalige Peperstraat (het stuk van de Langestraat gelegen tussen de Bakkersstraat en de Kerkstraat) in zeer slechte staat.

Bogardenschool

Katelijnestraat 86-88, Brugge (West-Vlaanderen)

Gebouwencomplex met kern teruggaand tot de 16de eeuw, opgetrokken op U-vormige plattegrond rondom een binnentuin, afgesloten door een poortgebouwtje en smeedijzeren hek gebouwd in 1895 naar ontwerp van stadsarchitect C. De Wulf (Brugge).

Godshuis van de bakkers

Kruitenbergstraat 14, Zwarteleertouwersstraat 22-26, Brugge (West-Vlaanderen)

Oorspronkelijk locatie van het godshuis van de bakkers, zogenaamd de "Bakkersrente". Gesticht circa 1469 en na toestemming van de bisschop van Doornik, bouw van een kapel met godshuis voor behoeftige en bejaarde leden van het ambacht.

Poortgebouw van leenbank De Grote Caorsijnen

Langerei 7, Brugge (West-Vlaanderen)

Poortgebouw van 1748-1753 van de voormalige leenbank die teruggaat tot de 13de eeuw. In 1629 vestiging van de in 1573 gestichte "Waerachtigen Bergh van Charitate", een stedelijke leenbank waar men renteloos of tegen lage rente kon lenen. Afschaffing van de "Bergh" in 1795. In 1876 opnieuw een pandhuis tot definitieve sluiting in 1920.