Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Raoux, Achille-Emille

Details

Links

Ontwerper van

Stadsjongensschool Leopoldschool

Ieperstraat 35 (Oostende)

De stadsjongensschool Leopoldschool te Oostende is beschermd als monument. De bescherming omvat de overdekte schoolhal met aanpalende klaslokalen, de straatvleugel met inkomhal, het huis van de schoolbestuurder en het huis van de schoolbewaarder en de flankerende speelplaatsmuren aan de straatzijde. Het achterliggende muziekconservatorium aan de Romestraat is niet opgenomen in de bescherming als monument.

Koninklijk Atheneum en kostschool met beheerderswoning

Leon Spilliaertstraat 31, Leon Spilliaertstraat 31A, Rogierlaan 12 (Oostende)

Het Koninklijk Atheneum en de kostschool met aanpalende beheerderswoning zijn beschermd als monument. De bescherming omvat de onderwijsgebouwen van het Koninklijk Atheneum en het poortgebouw aan de Léon Spillaertstraat, samen met de kostschool en aanpalende beheerderswoning aan de Rogierlaan.

Albertschool

Ooststraat 29 (Oostende)

De bescherming als monument omvat de Albertschool, ontworpen door Achille-Emile Raoux.

Eclectisch burgerhuis

Koningin Elisabethlaan 4 (Brugge)

Het eclectisch burgerhuis te Brugge, is beschermd als monument.

Eclectisch bel-etageburgerhuis

Koningin Elisabethlaan 6 (Brugge)

Het eclectisch bel-etageburgerhuis te Brugge, is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Eclectisch bel-etageburgerhuis

Koningin Elisabethlaan 6 (Brugge)

★ Nr. 6. Eclectisch bel-etageburgerhuis met schoudergevel van drie trav. en drie bouwl. + entresol onder zadeldak (Vlaamse pannen), van 1900 n.o.v. architect A. Raoux (Oostende). In 1946, vervangen van de originele erker door een balkonleuning n.o.v. architect H. Verbruggen. "Kunstige Herstelling" van 1995. Typisch voortzetten en actualiseren van z.g. "traditionele" elementen cf. opvatting

Kostschool met aanpalende beheerderswoning

Rogierlaan 10, Rogierlaan 12 (Oostende)

* Rogierlaan nr. 10-12. Voormalige kostschool met de aanpalende beheerderswoning van het Koninklijk Atheneum I. Gebouwencomplex met twee goed onderscheiden delen, id est het eigenlijk atheneum aan de Léon Spilliaertstraat nr. 31 en de voormalige kostschool met aanpalende beheerderwoning aan de Rogierlaan nr. 10-12. Oprichting van Koninklijk Atheneum in 1882 met voorlopig o

Sociale woonwijk Oostendse Haard

Broederlijkheidstraat 1-45, 34-58, Bruidstraat, Dokter Verhaeghestraat 39-121, 66-158, Gelijkheidstraat 129-179, 142-174, Goedheidstraat 1-55, 2, Golvenstraat 12, 13-27, Nieuwpoortsesteenweg 295-327, Oostendse-Haardstraat 1-55, 2-54, Overvloedstraat 1-45, 38-102B, Rode-Kruisstraat 1-7, Schelpenstraat 1-5, 2-16, Spaarzaamheidstraat 55-173, 76-112, Verenigingstraat 53-161, 60-172, Werkzaamheidstraat 24-138, 37-125D (Oostende)

Sociale woonwijk, tussen 1922 en 1980 grotendeels gerealiseerd door huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard, naar ontwerp van architecten als G. Hendrickx en C. Colassin (Brussel), H. Michel en L. Jacquet (Luik), Groep Planning (Brugge) en A. Raoux, A. Daniëls, R. Meyer en P. Felix (Oostende).

Deel van scholencomplex, Stadsjongensschool

Ieperstraat 35 (Oostende)

Ieperstraat nr. 35. Voormalige "Stadsjongensschool nr. 4" van 1898, ook z.g. "Leopoldschool". Vormt één scholencomplex met het achterliggend muziekconservatorium uitgevend in de Romestraat nr. 36. Het complex ontstaat in één bouwcampagne tussen 1897-1899 naar plannen van de lokale bouwtechnische diensten o.l.v. stadsarchitect A. Verraert (Oostende). Het

Koninklijk Lyceum

Hendrik Serruyslaan 28 (Oostende)

Hendrik Serruyslaan nr. 28. Koninklijk Lyceum, thans Middenschool I van het Gemeenschapsonderwijs. In 1910 besluit de stad op de plaats van de voormalige gevangenis een stedelijke, betalende meisjesschool op te richten naar ontwerp van stadsarchitect A. Raoux (Oostende); de aanbesteding vindt plaats in 1914; de uitvoering wordt door de Eerste Wereldoorlog verdaagd tot 19

Eclectisch winkelpand uit interbellum

Kaaistraat 49 (Oostende)

Kaaistraat nr. 49/ Sint-Paulusstraat 64. Eclectisch winkelpand uit interbellum, gesigneerd "ACH. RAOUX ARCH. OSTENDE". Hoekpand van twee + zes traveeën waartussen afgeschuinde hoektravee met vijfzijdige erker op tweede en derde bouwlaag; plat dak. Arduinen plint waarboven bakstenen gevelparement, met sierbanden gecementeerd aan winkelpui; aflijnende en omlopende kroonlijst. Vensters in v

Geen afbeelding beschikbaar

Twee burgerhuizen

Katelijnestraat 36, Katelijnestraat 38 (Brugge)

Nr. 36, 38/ Walstraat. Nr. 38 z.g. "IN DE LELIE" cf. opschrift in boogvelden van pui. Twee diephuizen van vier en twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), mogelijk uit XVII. Verankerde, bakstenen trapgevels met neobarokinslag, resp. als resultaat van een "Kunstige Herstelling" van 1909 - ter vervanging van twee trapgevels (nr. 38) - en van 1910 - cf. cartouches "ANNO / 19

Geen afbeelding beschikbaar

Koninklijk Werk Ibis

Prinses Elisabethlaan 1, Prinses Elisabethlaan 2 (Bredene)

Oorspronkelijk wees­huis én school voor vis­sers­kin­deren, later ver­ruimd tot probleemkin­deren; maritiem onderwijs. Gebouwencomplex met beeldbepalende ligging op "landtong" tus­sen ka­naal en Noor­d E­de.

Geen afbeelding beschikbaar

Gelagzaal

Dudzeelse Steenweg 77 (Brugge)

Dudzeelse Steenweg nr. 77. Gelagzaal gebouwd in 1899 naar een ontwerp van de Oostendse architect Achille Raoux; heeft zijn horecafunctie behouden. Bijna vrijstaand pand met cottage-allures. Roodbakstenen puntgevel boven een bepleisterde en witbeschilderde plint. Geveltop afgewerkt met uitkragende windberg. Rechthoekige muuropeningen worden benadrukt door gebruik van natuurstenen blokken. B

Eclectisch samenstel van burgerhuizen

Eduard De Cuyperstraat 10, Eduard De Cuyperstraat 7, Eduard De Cuyperstraat 8, Eduard De Cuyperstraat 9 (Oostende)

Eduard De Cuyperstraat nrs. 7-10. Eclectisch samenstel uit jaren 1920, in plint van nr. 8 gesigneerd architect A. Raoux (Oostende). Enkelhuizen met drie à drie en een halve bouwlaag, o.m. souterrain, en twee ongelijke à drie traveeën vlg. spiegelbeeldschema onder zadeldak. Gecementeerde lijstgevels o.m. met schijnvoegen en imitatiebanden. Nrs. 7, 9 ter hoogte van tweede bouwlaag gemarkeerd

Geen afbeelding beschikbaar

Eclectisch burgerhuis

Koningin Elisabethlaan 4 (Brugge)

★ Nr. 4. Eclectisch burgerhuis met tuitgevel van drie/twee trav. en drie bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), van 1900 n.o.v. architect A. Raoux (Oostende). Historiserende opvatting qua materiaalgebruik en gevelordonnantie. Verankerde baksteenbouw gecombineerd met kunststeen voor de plint, de speklagen ter hoogte van onder-, tussen- en bovendorpels, de topbekroning, (geblokte) ontlastin

Herenhuis Villa Julia

Graaf de Smet de Naeyerlaan 86 (Oostende)

* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 86. Z.g. "VILLA JULIA", herenhuis van 1930 naar ontwerp van architect A. Raoux (Oostende) (cf. inscriptie plint) in historiserende stijl. Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder pannen zadeldak; venstertr

Conciërgewoning

Leon Spilliaertstraat 31 (Oostende)

* Léon Spilliaertstraat nr. 31. Koninklijk Atheneum I. Gebouwencomplex met twee goed onderscheiden delen, id est het eigenlijk atheneum aan de Léon Spilliaertstraat nr. 31 en de voormalige kostschool met aanpalende beheerderwoning aan de Rogierlaan nr. 10-12. Opgetrokken in 1882 met voorlopig onderkomen in het voormalige klooster van de Zwarte Zusters op de hoek van de K

Albertschool

Ooststraat 29 (Oostende)

* Ooststraat nr. 29. Albertschool, opgetrokken door stadsarchitect A. Raoux. Beschermd als monument bij M.B. van 8/12/2000.De z.g. Albertschool (thans gemeentelijk basisonderwijs) is gegroeid uit een betalende jongensschool welke achtereenvolgens was gevestigd in de Langestraat, de Groentemarkt en de Kapucijnenstraat. Rond 1908 besluit de stad de school over te nemen als

Sociale woonwijk Westerkwartier

Broederlijkheidstraat 1-45, 34-58, Bruidstraat, Dokter Verhaeghestraat 39-121, 66-158, Gelijkheidstraat 129-179, 142-174, Goedheidstraat 1-55, 2, Golvenstraat 12, 13-27, Nieuwpoortsesteenweg 295-327, Oostendse-Haardstraat 1-55, 2-54, Overvloedstraat 1-45, 38-102B, Rode-Kruisstraat 1-7, Schelpenstraat 1-5, 2-16, Spaarzaamheidstraat 55-173, 76-112, Verenigingstraat 53-161, 60-172, Werkzaamheidstraat 24-138, 37-125D (Oostende)

Sociale woonwijk, tussen 1922 en 1980 grotendeels gerealiseerd door huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard, naar ontwerp van architecten als G. Hendrickx en C. Colassin (Brussel), H. Michel en L. Jacquet (Luik), Groep Planning (Brugge) en A. Raoux, A. Daniëls, R. Meyer en P. Felix (Oostende).

Koninklijk Werk Ibis

Prinses Elisabethlaan 1, 2, Bredene (West-Vlaanderen)

Oorspronkelijk wees­huis én school voor vis­sers­kin­deren, later ver­ruimd tot probleemkin­deren; maritiem onderwijs. Gebouwencomplex met beeldbepalende ligging op "landtong" tus­sen ka­naal en Noor­d E­de.

Eclectisch samenstel van burgerhuizen

Eduard De Cuyperstraat 7-9, 8-10, Oostende (West-Vlaanderen)

Eduard De Cuyperstraat nrs. 7-10. Eclectisch samenstel uit jaren 1920, in plint van nr. 8 gesigneerd architect A. Raoux (Oostende). Enkelhuizen met drie à drie en een halve bouwlaag, o.m. souterrain, en twee ongelijke à drie traveeën vlg. spiegelbeeldschema onder zadeldak. Gecementeerde lijstgevels o.m. met schijnvoegen en imitatiebanden. Nrs. 7, 9 ter hoogte van tweede bouwlaag gemarkeerd

Koninklijk Lyceum

Hendrik Serruyslaan 28, Oostende (West-Vlaanderen)

Hendrik Serruyslaan nr. 28. <italic>Koninklijk Lyceum</italic>, thans Middenschool I van het Gemeenschapsonderwijs. In 1910 besluit de stad op de plaats van de voormalige gevangenis een stedelijke, betalende meisjesschool op te richten naar ontwerp van stadsarchitect A. Raoux (Oostende); de aanbesteding vindt plaats in 1914; de uitvoering wordt door de Eerste Wereldoorlog verdaagd tot 19

Stadsjongensschool Leopoldschool

Ieperstraat 35, Oostende (West-Vlaanderen)

Ieperstraat nr. 35. Voormalige "<italic>Stadsjongensschool nr. 4</italic>" van 1898, ook z.g. "<italic>Leopoldschool</italic>". Vormt één scholencomplex met het achterliggend muziekconservatorium uitgevend in de Romestraat nr. 36. Het complex ontstaat in één bouwcampagne tussen 1897-1899 naar plannen van de lokale bouwtechnische diensten o.l.v. stadsarchitect A. Verraert (Oostende). Het

Eclectisch winkelpand uit interbellum

Kaaistraat 49, Oostende (West-Vlaanderen)

Kaaistraat nr. 49/ Sint-Paulusstraat 64. Eclectisch winkelpand uit interbellum, gesigneerd "ACH. RAOUX ARCH. OSTENDE". Hoekpand van twee + zes traveeën waartussen afgeschuinde hoektravee met vijfzijdige erker op tweede en derde bouwlaag; plat dak. Arduinen plint waarboven bakstenen gevelparement, met sierbanden gecementeerd aan winkelpui; aflijnende en omlopende kroonlijst. Vensters in v

Koninklijk Atheneum I en poortgebouw

Leon Spilliaertstraat 31, Oostende (West-Vlaanderen)

* Léon Spilliaertstraat nr. 31. <italic>Koninklijk Atheneum I</italic>. Gebouwencomplex met twee goed onderscheiden delen, id est het eigenlijk atheneum aan de Léon Spilliaertstraat nr. 31 en de voormalige kostschool met aanpalende beheerderwoning aan de Rogierlaan nr. 10-12. Opgetrokken in 1882 met voorlopig onderkomen in het voormalige klooster van de Zwarte Zusters op de hoek van de K

Albertschool

Ooststraat 29, Oostende (West-Vlaanderen)

* Ooststraat nr. 29. <italic>Albertschool</italic>, opgetrokken door stadsarchitect A. Raoux. Beschermd als monument bij M.B. van 8/12/2000.De z.g. Albertschool (thans gemeentelijk basisonderwijs) is gegroeid uit een betalende jongensschool welke achtereenvolgens was gevestigd in de Langestraat, de Groentemarkt en de Kapucijnenstraat. Rond 1908 besluit de stad de school over te nemen als

Herenhuis Villa Julia

Graaf de Smet de Naeyerlaan 86, Oostende (West-Vlaanderen)

* Graaf de Smet de Naeyerlaan nr. 86. Z.g. "VILLA JULIA", herenhuis van 1930 naar ontwerp van architect A. Raoux (Oostende) (cf. inscriptie plint) in historiserende stijl. Onderdeel van interbellumensemble Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder pannen zadeldak; venstertr

Gelagzaal

Dudzeelse Steenweg 77, Brugge (West-Vlaanderen)

Dudzeelse Steenweg nr. 77. Gelagzaal gebouwd in 1899 naar een ontwerp van de Oostendse architect Achille Raoux; heeft zijn horecafunctie behouden. Bijna vrijstaand pand met cottage-allures. Roodbakstenen puntgevel boven een bepleisterde en witbeschilderde plint. Geveltop afgewerkt met uitkragende windberg. Rechthoekige muuropeningen worden benadrukt door gebruik van natuurstenen blokken. B

Kostschool met aanpalende beheerderswoning

Rogierlaan 10-12, Oostende (West-Vlaanderen)

* Rogierlaan nr. 10-12. Voormalige kostschool met de aanpalende beheerderswoning van het <italic>Koninklijk Atheneum I</italic>. Gebouwencomplex met twee goed onderscheiden delen, id est het eigenlijk atheneum aan de Léon Spilliaertstraat nr. 31 en de voormalige kostschool met aanpalende beheerderwoning aan de Rogierlaan nr. 10-12. Oprichting van Koninklijk Atheneum in 1882 met voorlopig o

Burgerhuizen

Katelijnestraat 36-38, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuizen van vier en twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), mogelijk uit de 17de eeuw. Verankerde, bakstenen trapgevels met neobarokinslag, respectievelijk als resultaat van een "Kunstige Herstelling" van 1909 - ter vervanging van twee trapgevels (nummer 38) - en van 1910 - zie cartouches "ANNO / 1910" (nummer 36) - naar ontwerp van architect A. Raoux (Oostende).

Eclectisch burgerhuis

Koningin Elisabethlaan 4, Brugge (West-Vlaanderen)

Eclectisch burgerhuis met tuitgevel van drie/twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), van 1900 naar ontwerp van architect A. Raoux (Oostende).

Eclectisch bel-etageburgerhuis

Koningin Elisabethlaan 6, Brugge (West-Vlaanderen)

Eclectisch bel-etageburgerhuis met schoudergevel van drie traveeën en drie bouwlagen + entresol onder zadeldak (Vlaamse pannen), van 1900 naar ontwerp van architect A. Raoux (Oostende). In 1946, vervangen van de originele erker door een balkonleuning naar ontwerp van architect H. Verbruggen. "Kunstige Herstelling" van 1995.