Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Roelandt, Louis

Details

Beschrijving

Louis Roelandt bouwde zowel te Gent als daarbuiten belangrijke bouwwerken die hun omgeving domineren. Vooral te Gent, waar hij van 1819 tot 1856 stadsarchitect was, zou hij zijn belangrijkste ontwerpen optrekken (Aula van de Universiteit , Opera, Justitiepaleis, …). Hij slaagde erin om rationele ontwerpmethodieken te verenigen met een persoonlijke neoclassicistische en zelfs neogotische stijl.

Architect Louis Roelandt (1786-1864) werd geboren te Nieuwpoort op 31 januari 1786. Na het beëindigen van zijn studies aan de Gentse Academie voor Schone Kunsten in 1808, verbleef hij in Parijs waar hij vanaf 1809 leerling werd van de gezaghebbende Empire-architecten Percier (1764-1838) en Fontaine (1762-1855). Wellicht maakte hij toen kennis met het functionalisme en de rationele ontwerpmethodiek van J.N.L. Durand. In 1810 wordt hij laureaat in het 'Grand Concours d'architecture ouvert pour tous les Français' en het jaar daarop sleept hij de 'Prix de Rome' in de categorie architectuur in de wacht. Zijn verblijf in Napoleontische Frankrijk en Rome verklaart zijn voeling met de Klassieke Oudheid en Italiaanse renaissance. Na Waterloo keert hij terug huiswaarts. Hij krijgt naamsbekendheid dankzij de bouw van de universiteitsaula. Na een korte tussenpose in Antwerpen wordt Louis Roelandt vanaf 1819 leraar aan de Gentse Koninklijke Academie en hoogleraar aan de School van Burgerlijke genie van de Gentse Universiteit (1819-1859). Eveneens in 1819 wordt hij benoemd tot stadsarchitect van Gent.

In 1835 werd hij lid van de Koninklijke commissie voor Monumenten en buitengewoon hoogleraar aan de faculteit der wetenschappen aan de Gentse universiteit. Bij de oprichting van de Koninklijke Academie van België 'Klasse der Schone Kunsten' werd hij meteen tot lid benoemd. Hij ontvangt in 1861 de titel van professor emeritus van de Gentse hogeschool. Louis Roelandt sterft te Gent op 5 april 1864.

Zijn oeuvre is eclectisch en getuigt van zijn streven naar eigentijdse architectuur. De Gentse St-Annakerk bouwt hij in Rundbogenstil, de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Sint-Niklaas in pseudo-romaanse stijl. Het stadhuis van Aalst is classicistisch. Daarnaast verbindt hij zijn naam aan een groot aantal utilitaire gebouwen als ziekenhuizen (Lokeren, Mons, Ronse, Sint-Truiden), stadhuis Ninove, havenloodsen (Gent en Antwerpen) gevangenissen en kazernes.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier 4.001/46003/107.1, Parochiekerk Sint-Jacobus de Meerdere (S.N., 2014).

Ontwerper van

Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting

Lange Violettestraat 277A (Gent)

De voormalige Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting, opgetrokken in 1851-1853, is beschermd.

Koninklijke opera en burgerhuizen

Schouwburgstraat (Gent)

De gevelwand van de koninklijke opera en de gevels en bedaking van de burgerhuizen in de Schouwburgstraat samen met de hoekpanden op Kouter en Koophandelsplein te Gent zijn beschermd als stadsgezicht.

Rechtsfaculteit Universiteit Gent

Paddenhoek 3, Universiteitstraat 6 (Gent)

De bescherming als monument omvat gebouwen van de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent, gelegen op de gronden van het voormalig Jezuïetenklooster, rondom een vierkant binnenplein.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen

Onze-Lieve-Vrouwplein 33 (Sint-Niklaas)

De bescherming als monument omvat de neoromaanse parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen.

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Kerkplein zonder nummer (Ninove)

De Onze-Lieve-Vrouwekerk is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Catharina

Dries zonder nummer (Sint-Niklaas)

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Catharina.

Stadhuis van Ninove

Oudstrijdersplein 6 (Ninove)

Het stadhuis van Ninove is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus

Markt zonder nummer (Lievegem)

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Anna met interieur

Sint-Annaplein 1 (Gent)

De parochiekerk Sint-Anna is met inbegrip van het interieur beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Martinus

Liebaardstraat zonder nummer (Waregem)

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument.

Belfort, lakenhal en Mammelokker

Botermarkt 17, Botermarkt 18 (Gent)

Het belfort, de lakenhal en de Mammelokker (voormalige stadsgevangenis) zijn erkend als werelderfgoed.

Belfort, lakenhal en Mammelokker: buffer

Gent (Gent)

Het belfort, de lakenhal en de Mammelokker (voormalige stadsgevangenis) zijn erkend als werelderfgoed. De binnenstad van Gent werd als bufferzone rond deze gebouwen afgebakend.

Stadhuis Oudenaarde met belfort

Markt 1 (Oudenaarde)

Het stadhuis van Oudenaarde met belfort is erkend als werelderfgoed.

Stadhuis Oudenaarde met belfort: buffer

Markt 1 (Oudenaarde)

Het stadhuis van Oudenaarde met belfort is erkend als werelderfgoed. De binnenstad van Oudenaarde werd als bufferzone rond de kernzone afgebakend.

Benedictijnenabdij Sint-Trudo: kerktoren en overblijfselen abdij

Diesterstraat 1, Stenaartberg 2 (Sint-Truiden)

De bescherming als monument betreft de toren van de abdijkerk en de overblijfselen van de benedictijnenabdij Sint-Trudo, bestaande uit het poortgebouw, het abtskwartier en de gebouwen van de abdijhoeve.

Klein seminarie: Academiezaal

Plankstraat 18 (Sint-Truiden)

De bescherming als monument betreft de Academiezaal, opgetrokken tussen 1843 en 1845 naar ontwerp van architect Lodewijk Roelandt als onderdeel van het Klein Seminarie.

Abdijsite benedictijnenabdij Sint-Trudo en Academiezaal

Diesterstraat 1, Plankstraat 18, Stenaartberg 2, Stenaartberg 2A (Sint-Truiden)

De bescherming als stadsgezicht betreft de site van de voormalige Sint-Trudoabdij en de Academiezaal van het Klein Seminarie. Het stadsgedeelte wordt afgezoomd door de Diesterstraat ten zuiden en zuidwesten, de Abdijstraat ten noordwesten, de Stenaartberg ten noorden en de Plankstraat ten oosten.

Belfort-Lakenhal

Grote Markt 34, Sint-Maartensplein 1, Sint-Maartensplein 3 (Ieper)

Het voorheen commerciële en administratieve complex tussen Grote Markt en Sint-Maartensplein - het voormalige kerkhof en kerk - biedt een unieke en geïntegreerde combinatie van Belfort-Lakenhal en bovendien Stadhuis.

Stedelijk stapelhuis

Stapelplein 70 (Gent)

Stedelijk stapelhuis, in 1921 opgericht ter vervanging van het in 1919 door brand verwoeste Entrepot (naar ontwerp van L. Roelandt, 1844) onder leiding van Julius Van Volden, en uitgevoerd door de ondernemers Van Kerkhove en Gilson.

Stedelijk Slachthuis

Slachthuisstraat zonder nummer (Gent)

Het huidige complex gebouw gevat tussen de Gandastraat, Nieuwe Beestenmarkt, Slachthuisstraat en Voorhoutkaai omvat een resterende vleugel (langs de Voorhoutkaai en Slachthuisstraat) van het nieuwe slachthuis gebouwd naar ontwerp van architect Louis Roelandt en vermoedelijk afgewerkt door stadsarchitect A. Pauli.

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Kerkplein zonder nummer (Ninove)

Voormalige abdijkerk georiënteerd naar het noordoosten. Deels ommuurd met kerkhof ten noordoosten.; vertoont gelijkenis met de onvoltooide abdijkerk van Grimbergen (zie gereduceerde koepel, toren achter koor, opstand en rijk interieur).

Gendarmerie

Grote Markt 30 (Ronse)

Voormalige "Gendarmerie", ingericht volgens bouwplan van architect L. Roelandt (Gent) van 1822-23, sinds 1868 café-restaurant zogenaamd "Bourse du Commerce". Hoekgebouw van zes en vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen), met oudere kern, aangepast in 1824.

Gerechtshof

Koophandelsplein 19, Koophandelsplein 24 (Gent)

Het gerechtshof werd zoals vermeld naar ontwerp van Louis Roelandt gebouwd op de plaats van het vroegere Recollettenklooster, van 1836 tot 1846.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus

Markt zonder nummer (Lievegem)

In de 9de eeuw zou hoogstwaarschijnlijk al een bidplaats op de Markt gestaan hebben. De bisschop van Doornik schonk in 1171 het altaar aan het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw van Doornik. Vrijwel geen preciese historische gegevens omtrent oorsprong en vroege bouwevolutie van de huidige kerk (voor eind 16de eeuw).

Koninklijke Opera

Koophandelsplein 21, Koophandelsplein 22, Schouwburgstraat 3, Schouwburgstraat 5, Schouwburgstraat 7 (Gent)

De Koninklijke Opera werd in 1837-40 door architect Louis Roelandt gebouwd waar vroeger de Sint-Sebastiaansgile zetelde. Het neoclassicistisch complex werd aan de zijde van het Koophandelsplein in 1910-13 uitgebreid met post-telegraafkantoor en vredegerecht onder leiding van Charles Van Rysselberghe.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Hooghuisstraat zonder nummer (Beveren)

Niet georiënteerde neoclassicistische kerk, aan de rand van de dorpskom gebouwd en omringd door het kerkhof waarvan de gietijzeren afsluiting van 1857 nog gedeeltelijk bewaard bleef. Het kerkpleintje ervoor is beboomd met een dreef van linden; voorts oorlogsgedenkteken en dorpspomp.

Pomp van 't Zand

Brusselsepoortstraat zonder nummer (Gent)

Op het driehoekig pleintje gevormd door de splitsing van de Brusselsepoortstraat en de Lange Violettestraat, voor de voormalige kazerne Cdt. Jonkheer de Hollain en de door L. Roelandt gebouwde militaire rijschool, staat de monumentale “pomp van ’t Zand”.

Parochiekerk Sint-Martinus

Liebaardstraat zonder nummer (Waregem)

Parochiekerk van Desselgem, toegewijd aan Sint-Martinus. Neoclassicistische parochiekerk van 1841-1843 met bewaarde 18de-eeuwse westtoren.

Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting

Lange Violettestraat 277A (Gent)

Voormalige Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting. Opgetrokken in 1851-1853 naar ontwerp van architect L. Roelandt op een rechthoekig terrein in de zuidwesthoek van het zogenaamde Klein Begijnhof, namelijk op de daartoe rond 1850 onteigende tuin van de pastorie. Bouwwerk in neoromaanse stijl uit baksteen met verwerking van Ecaussinessteen.

Gevelwand met neoclassicistische herenhuizen

Sint-Annaplein 31, Sint-Annaplein 32, Sint-Annaplein 33, Sint-Annaplein 34, Sint-Annaplein 35 (Gent)

Oostelijke zijde van het Sint-Annaplein, opgevat als een drie bouwlagen hoge, neoclassicistiscge gevelwand van drieëntwintig traveeën, met herenhuizen met bepleisterde lijstgevels van het enkelhuistype.

Sint-Annakerk

Sint-Annaplein 1 (Gent)

Eclectische parochiekerk opgericht in het zuiden van het toen pas aangelegde Sint-Annaplein en in de as van de lijnrechte Keizer Karelstraat, ter vervanging van de oude in 1644 gestichtte Sint-Annakapel in de Lange Violettestraat.

Burgerhuizen met winkels ontworpen door Louis Roelandt

Lammerstraat 1, Lammerstraat 11, Lammerstraat 3, Lammerstraat 5, Lammerstraat 7, Lammerstraat 9 (Gent)

Eclectische gevelwand met overwegend Italianiserende, neoromaanse inslag, vanouds opgesplitst in verschillende woningen met winkelpanden op de begane grond. Gebouwd in opdracht van Ed. Maeterlinck in 1852 naar ontwerp van Louis Roelandt (confer bouwaanvraag van 1851).

Parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Martensstraat 37 (Ronse)

Oudste geschreven document van 1287 met vermelding van pastoor A. De Rennevane; de geschiedenis gaat echter minstens terug tot midden 11de eeuw toen door het kapittel twee hulpkerken werden opgericht respectievelijk ten noorden de Sint-Pieterskerk en ten zuiden de Sint-Martinuskerk.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieter

Sint-Pietersplein (Gent)

De Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk (de voormalige Sint-Pietersabdijkerk) is beschermd als monument.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen

Onze-Lieve-Vrouwplein 33 (Sint-Niklaas)

Niet georiënteerde driebeukige kruiskerk in neoromaanse stijl, na een uitgebreide reeks voorontwerpen, uiteindelijk op 25 november 1841 aangevat naar ontwerp van architect Louis Roelandt (Gent).

Parochiekerk Sint-Jacobus de Meerdere en borstbeeld patroonheilige

Keizerstraat 1 (Beveren)

De parochiekerk Sint-Jacobus de Meerderekerk, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, en het borstbeeld van de patroonheilige naast de kerk zijn beschermd als monument.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 1 (Dendermonde)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw is beschermd.

Aula van de Rijksuniversiteit

Paddenhoek 3, Universiteitstraat 6, Voldersstraat 9 (Gent)

Neoclassicistisch complex naar ontwerp van stadsarchitect Louis Roelandt (1786-1864).

Stadhuiscomplex Aalst

Grote Markt 3, Zwarte Zustersstraat 8 (Aalst)

Heden gesloten complex met gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats; bestaande uit twee delen.

Stadhuis van Aalst

Grote Markt 3 (Aalst)

De bescherming omvat het neoclassicistische stadhuis uit 1828 naar ontwerp van architect Louis Roelandt en het achterliggende landhuis van het hoofdcollege van het Land van Aalst dat bestaat uit een U-vromig complex in traditionele bak- en zandsteenbouw van 1643-1645 (zijvleugels) en een centrale - in rococo heropgerichte - hoofdvleugel uit 1756.

Belfort

Botermarkt 17, Botermarkt 18 (Gent)

Het belfort is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Jacobus de Meerdere

Keizerstraat 1 (Beveren)

De parochiekerk werd in twee fases opgetrokken tussen 1843 en 1872 naar ontwerp van Louis Roelandt voor fase 1 (koor en eerste travee benedenkerk) en Edmond De Serrure voor fase 2 (benedenkerk).

Parochiekerk Sint-Hermes

Kaatsspelplein zonder nummer (Ronse)

Eerste vermelding in 831 van een "cella" te Hrodhenake, volgens de legende gesticht door de Heilige Amandus of onder zijn impuls circa 650-660, gewijd aan Heilige Petrus en Heilige Paulus, door de traditie vereenzelvigd met de site van de huidige Sint-Hermeskerk.

Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgastraat zn (Oudenaarde)

De parochiekerk Sint-Walburga is beschermd als monument.

Burgerhuizen met winkels ontworpen door Louis Roelandt

Lammerstraat 1-11 (Gent)

Deze burgerhuizen met winkels ontworpen door Louis Roelandt zijn samen beschermd als monument.

Neoclassicistische hoekhuizen

Sint-Annaplein 16, Sint-Annaplein 30 (Gent)

Neoclassicistische hoekhuizen naar ontwerp van L. Roelandt met voor- en zijgevel van drie traveeën.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteel Den Ast

Korte Aststraat 12 (Kruisem)

Kasteel met aanhorigheden met onder meer belvedèretoren en serres mooi ingeplant op de helling boven de beekvallei met aangelegde rozentuin ten westen en landschapspark met vijvers, toegankelijk via een hek aan de Korte Aststraat.

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 1 (Dendermonde)

Imposante gotische collegiale kerk ingeplant te midden van het huidige Onze Lieve Vrouwkerkplein ten noorden van de Kerkstraat, tot 1784 omgeven door het kerkhof. Nu is de kerk grotendeels omgeven door een lage haag en enkele bomen en struiken. Op de plaats van het kerkhof aan de zuid- en westkant is een parkje aangelegd.

Geen afbeelding beschikbaar

Hoeve 't Goed ten Ast

Korte Aststraat 10 (Kruisem)

Zeer oud site, mogelijk van Frankische oorsprong, door een dreef verbonden met de oude, vermoedelijk ook Frankische dries ten zuiden van de kerk. Volgens 17de- en 18de-eeuwse kaarten een omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen op vierkante plattegrond met ten oosten nog sporen van een cirkelvormige omgrachting of motte. In 1834 in bezit van de Gentse bouwmeester L. Roelandt die op de plaats van het zuidelijk gebouw een landhuis laat bouwen.

Stadhuis van Oudenaarde en Lakenhal

Markt 1 (Oudenaarde)

Het huidige gebouwencomplex van 14de-eeuwse lakenhal en 16de-eeuws stadhuis met deels behouden oud schepenhuis, ligt in de noordwest-zuidoost-lopende grote as die de middeleeuwse stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de Markt de aanzet is.

Stadhuis van Ninove

Oudstrijdersplein 6 (Ninove)

Het huidige stadhuis werd in 1834, na de brand van het vorige, gebouwd naar ontwerp van architect Louis Roelandt.

Parochiekerk Sint-Aldegonde

Dorpsstraat zonder nummer (Sint-Martens-Latem)

Ingeplant aan de oostzijde van de straat met omringend kerkhof, laatst genoemde vergroot naar ontwerp van Louis Minard en afgesloten door ijzeren hekken tussen gewitte bakstenen pijlers.

Stadhuis Oudenaarde

Markt 1 (Oudenaarde)

Het stadhuis van Oudenaarde is beschermd als monument.

Lakenhal

Markt 1 (Oudenaarde)

De lakenhal is beschermd als monument.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Nukerkeplein zonder nummer (Maarkedal)

Naar het oosten georiënteerde dorpskerk. IJzeren toegangshek op zuidwestelijke hoek van kerkhofmuur, aan vierkante hardstenen hekpijlers met bolornament.

Parochiekerk Sint-Catharina

Dries zonder nummer, Dries zonder nummer, Dries zonder nummer (Sint-Niklaas)

Ruime driebeukige kerk omringd door het kerkhof met arduinen hekpijlers uit de tweede helft van de 18de eeuw. Op de noordwestelijke hoek, een oorlogsgedenkteken.

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

Academiestraat 2 (Gent)

In 1748-1751 werd de "Academie de dessin, d'architecture et de peinture" gesticht. In 1754 werd ze door de stad erkend en in 1771 als Koninklijke Academie voor teken-, schilder- en bouwkunst erkend.

Pomp van 't Zand

Brusselsepoortstraat zonder nummer (Gent)

De bescherming omvat de pomp van 't Zand, een waterpomp uit 1835-36 ontworpen door Louis Roelandt.

Koninklijke Opera

Schouwburgstraat 3, Schouwburgstraat 5 (Gent)

De bescherming omvat de Koninklijke Opera in de Schouwburgstraat, ontworpen door Louis of Lodewijk Roelandt.

Sint-Walburgakerk

Sint-Walburgastraat zonder nummer (Oudenaarde)

Oorspronkelijk ingeplant aan de buitenbochtzijde (linkeroever) van de inmiddels gedempte scherpe Scheldebocht in het Zuidwesten van de stad. Tot 1784 met omringend kerkhof, sinds protestants bewind in 1580 bebouwd met talrijke kleine huisjes.

Herenhuis Liberale Kring

Markt 47 (Geraardsbergen)

De Liberale Kring, een herenhuis in empirestijl, is beschermd als monument.

Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersabdijkerk

Kantienberg 5, Kantienberg 9, Kantienberg 9A, Kantienberg 9B, Kantienberg 9C, Sint-Pietersplein 10, Sint-Pietersplein 11, Sint-Pietersplein 12, Sint-Pietersplein 13, Sint-Pietersplein 14, Sint-Pietersplein 15, Sint-Pietersplein 9, Sint-Pietersplein zonder nummer, Sint-Pietersplein zonder nummer, Sint-Pietersplein zonder nummer, Sint-Pietersplein zonder nummer (Gent)

De Sint-Pietersabdij werd gesticht in de 7de eeuw door de Aquitaniër Amandus of een van zijn volgelingen. De abdij werd op korte tijd bijzonder machtig en verwierf ook buiten Gent grote bezittingen.

Neoclassicistisch herenhuis

Sint-Annaplein 8 (Gent)

Neoclassicistisch herenhuis dat vermoedelijk deel uitmaakte van het middenrisaliet der noordelijke gevelwand rondom het plein. Bovenbouw geaccentueerd door kolossale pilasters en driehoekig fronton boven de vensters van de middenverdieping.

Belfort

Botermarkt 17, Botermarkt 18 (Gent)

Aan de bouw van het huidige Belfort van Gent werd begonnen in het eerste kwart van de 14de eeuw, vermoedelijk voor 1314, jaar waaruit de eerste rekeningen van de bouw dateren. Een ontwerptekening bewaard in het Bijlokemuseum is hoogstwaarschijnlijk het originele plan uit de 14de eeuw van de hand van de meestermetser Jan van Haelst.

Liberale Kring

Markt 47 (Geraardsbergen)

Eertijds zogenaamd "Groot Landhuis", gebouwd in 1598 en afgebroken begin 19de eeuw. Heden zogenaamd "Liberale kring".

Aula Universiteit Gent

Voldersstraat 9 (Gent)

De bescherming omvat de aula van de Universiteit Gent, naar ontwerp van Louis Roelandt.

Gerechtshof

Koophandelsplein 23-24 (Gent)

De bescherming omvat het Gerechtshof aan het Koophandelsplein naar ontwerp van Louis Roelandt, met inbegrip van het omgevende parkje met straatmeubilair, hekwerk, kaaimuren en het standbeeld van Hippolyte Metdepenningen.

Stadhuis van Aalst

Grote Markt 3 (Aalst)

Heden gesloten complex met gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats; bestaande uit twee delen.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

Overslag 39 (Wachtebeke)

Naar het oosten georiënteerde kerk met omgevend kerkhof. Noordelijk deel van de omringende bakstenen kerkhofmuur voorzien van zeven kapellen met beeldengroep in nis gewijd aan de Zeven Weeën van Onze-Lieve-Vrouw, volgens herinneringssteen opgebouwd in 1927. Mariagrot achter de kerk van 1925.

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

Academiestraat 2 (Gent)

De bescherming omvat de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, meer bepaald de erekoer, de collegevleugel met aansluitende toegangspoort langs de Academiestraat uit 1871, de Roelandtvleugel en de vleugel van 1871.

Parochiekerk Sint-Hermes en crypte

Kaatsspelplein zonder nummer (Ronse)

De bescherming als monument omvat de voormalige kapittelkerk Sint-Hermes, parochiekerk sinds 1803, en de crypte.

Parochiekerk Sint-Aldegonde: interieur

Dorpsstraat zonder nummer (Sint-Martens-Latem)

Het interieur van de Parochiekerk Sint-Aldegonde is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Aldegonde met kerkhof

Dorpsstraat zonder nummer (Sint-Martens-Latem)

De Parochiekerk Sint-Aldegonde is met het omgevend kerkhof beschermd als dorpsgezicht.

Parochiekerk Sint-Aldegonde

Dorpsstraat zonder nummer (Sint-Martens-Latem)

De parochiekerk Sint-Aldegonde is beschermd als monument. Op 28 mei 1979 werd het interieur van de parochiekerk al als monument beschermd. Deze bescherming werd in 2000 uitgebreid.

Geen afbeelding beschikbaar

Markt

Markt (Eeklo)

Onregelmatig rechthoekig plein van waaruit brede straten vertrekken die samenvallen met de doorgaande wegen van Gent en Brugge, met ten noorden ervan ingeplante parochiekerk. Beschermd als stadsgezicht bij KB van 07.12.1983.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen

Onze-Lieve-Vrouwplein 33, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Niet georiënteerde driebeukige kruiskerk in neoromaanse stijl, na een uitgebreide reeks voorontwerpen, uiteindelijk op 25 november 1841 aangevat naar ontwerp van architect Louis Roelandt (Gent).

Parochiekerk Sint-Catharina

Dries zonder nummer, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Ruime driebeukige kerk omringd door het kerkhof met arduinen hekpijlers uit de tweede helft van de 18de eeuw. Op de noordwestelijke hoek, een oorlogsgedenkteken.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Hooghuisstraat zonder nummer, Beveren (Oost-Vlaanderen)

Niet georiënteerde neoclassicistische kerk, aan de rand van de dorpskom gebouwd en omringd door het kerkhof waarvan de gietijzeren afsluiting van 1857 nog gedeeltelijk bewaard bleef. Het kerkpleintje ervoor is beboomd met een dreef van linden; voorts oorlogsgedenkteken en dorpspomp.

Parochiekerk Sint-Jacobus de Meerdere

Keizerstraat 1, Beveren (Oost-Vlaanderen)

De parochiekerk werd in twee fases opgetrokken tussen 1843 en 1872 naar ontwerp van Louis Roelandt voor fase 1 (koor en eerste travee benedenkerk) en Edmond De Serrure voor fase 2 (benedenkerk).

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

Academiestraat 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

In 1748-1751 werd de "Academie de dessin, d'architecture et de peinture" gesticht. In 1754 werd ze door de stad erkend en in 1771 als Koninklijke Academie voor teken-, schilder- en bouwkunst erkend.

Parochiekerk Sint-Anna

Sint-Annaplein 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

Eclectische parochiekerk opgericht in het zuiden van het toen pas aangelegde Sint-Annaplein en in de as van de lijnrechte Keizer Karelstraat, ter vervanging van de oude in 1644 gestichtte Sint-Annakapel in de Lange Violettestraat.

Neoclassicistisch herenhuis

Sint-Annaplein 8, Gent (Oost-Vlaanderen)

Neoclassicistisch herenhuis dat vermoedelijk deel uitmaakte van het middenrisaliet der noordelijke gevelwand rondom het plein. Bovenbouw geaccentueerd door kolossale pilasters en driehoekig fronton boven de vensters van de middenverdieping.

Neoclassicistische hoekhuizen

Sint-Annaplein 16, 30, Gent (Oost-Vlaanderen)

Neoclassicistische hoekhuizen naar ontwerp van L. Roelandt met voor- en zijgevel van drie traveeën.

Gevelwand met neoclassicistische herenhuizen

Sint-Annaplein 31-35, 32-34, Gent (Oost-Vlaanderen)

Oostelijke zijde van het Sint-Annaplein, opgevat als een drie bouwlagen hoge, neoclassicistiscge gevelwand van drieëntwintig traveeën, met herenhuizen met bepleisterde lijstgevels van het enkelhuistype.

Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting

Lange Violettestraat 277A, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalige Rijschool voor de ruiterij van de Krijgsbezetting. Opgetrokken in 1851-1853 naar ontwerp van architect Louis Roelandt op een rechthoekig terrein in de zuidwesthoek van het zogenaamde Klein Begijnhof, namelijk op de daartoe rond 1850 onteigende tuin van de pastorie. Bouwwerk in neoromaanse stijl uit baksteen met verwerking van Ecaussinessteen.

Geen afbeelding beschikbaar

Stedelijk Slachthuis

Slachthuisstraat zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het huidige complex gebouw gevat tussen de Gandastraat, Nieuwe Beestenmarkt, Slachthuisstraat en Voorhoutkaai omvat een resterende vleugel (langs de Voorhoutkaai en Slachthuisstraat) van het nieuwe slachthuis gebouwd naar ontwerp van architect Louis Roelandt en vermoedelijk afgewerkt door stadsarchitect A. Pauli.

Stedelijk stapelhuis

Stapelplein 70, Gent (Oost-Vlaanderen)

Stedelijk stapelhuis, in 1921 opgericht ter vervanging van het in 1919 door brand verwoeste Entrepot (naar ontwerp van L. Roelandt, 1844) onder leiding van Julius Van Volden, en uitgevoerd door de ondernemers Van Kerkhove en Gilson.

Pomp van 't Zand

Brusselsepoortstraat zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Op het driehoekig pleintje gevormd door de splitsing van de Brusselsepoortstraat en de Lange Violettestraat, voor de voormalige kazerne Cdt. Jonkheer de Hollain en de door L. Roelandt gebouwde militaire rijschool, staat de monumentale “pomp van ’t Zand”.

Burgerhuizen met winkels ontworpen door Louis Roelandt

Lammerstraat 1-11, Gent (Oost-Vlaanderen)

Eclectische gevelwand met overwegend Italianiserende, neoromaanse inslag, vanouds opgesplitst in verschillende woningen met winkelpanden op de begane grond. Gebouwd in opdracht van Ed. Maeterlinck in 1852 naar ontwerp van Louis Roelandt (confer bouwaanvraag van 1851).

Parochiekerk Sint-Martinus

Liebaardstraat zonder nummer, Waregem (West-Vlaanderen)

Parochiekerk van Desselgem, toegewijd aan Sint-Martinus. Neoclassicistische parochiekerk van 1841-1843 met bewaarde 18de-eeuwse westtoren.

Sint-Pietersabdij en Sint-Pieterskerk

Sint-Pietersplein zonder nummer, 9-15, 10-14, Kantienberg 5, 9, 9A-C, Gent (Oost-Vlaanderen)

De Sint-Pietersabdij werd gesticht in de 7de eeuw door de Aquitaniër Amandus of een van zijn volgelingen. De abdij werd op korte tijd bijzonder machtig en verwierf ook buiten Gent grote bezittingen.

Belfort

Botermarkt 17, 18, Gent (Oost-Vlaanderen)

Aan de bouw van het huidige Belfort van Gent werd begonnen in het eerste kwart van de 14de eeuw, vermoedelijk voor 1314, jaar waaruit de eerste rekeningen van de bouw dateren. Een ontwerptekening bewaard in het Bijlokemuseum is hoogstwaarschijnlijk het originele plan uit de 14de eeuw van de hand van de meestermetser Jan van Haelst.

Gerechtshof

Koophandelsplein 19, 24, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het gerechtshof werd zoals vermeld naar ontwerp van Louis Roelandt gebouwd op de plaats van het vroegere Recollettenklooster, van 1836 tot 1846.

Koninklijke Opera en Posterijen

Koophandelsplein 21, 22, Schouwburgstraat 3-7, Gent (Oost-Vlaanderen)

De Koninklijke Opera werd in 1837-40 door architect Louis Roelandt gebouwd waar vroeger de Sint-Sebastiaansgile zetelde. Het neoclassicistisch complex werd aan de zijde van het Koophandelsplein in 1910-13 uitgebreid met post-telegraafkantoor en vredegerecht onder leiding van Charles Van Rysselberghe.

Aula en universiteitsgebouwen

Voldersstraat 9, Paddenhoek 3, Universiteitstraat 6, Gent (Oost-Vlaanderen)

Neoclassicistisch complex naar ontwerp van stadsarchitect Louis Roelandt (1786-1864).

Stadhuis Oudenaarde en Lakenhal

Markt 1, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Het huidige gebouwencomplex van 14de-eeuwse lakenhal en 16de-eeuws stadhuis met deels behouden oud schepenhuis, ligt in de noordwest-zuidoost-lopende grote as die de middeleeuwse stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de Markt de aanzet is.

Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgastraat zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Oorspronkelijk ingeplant aan de buitenbochtzijde (linkeroever) van de inmiddels gedempte scherpe Scheldebocht in het Zuidwesten van de stad. Tot 1784 met omringend kerkhof, sinds protestants bewind in 1580 bebouwd met talrijke kleine huisjes.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Nukerkeplein zonder nummer, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)

Naar het oosten georiënteerde dorpskerk. IJzeren toegangshek op zuidwestelijke hoek van kerkhofmuur, aan vierkante hardstenen hekpijlers met bolornament.

Gendarmerie

Grote Markt 30, Ronse (Oost-Vlaanderen)

Voormalige "Gendarmerie", ingericht volgens bouwplan van architect L. Roelandt (Gent) van 1822-23, sinds 1868 café-restaurant zogenaamd "Bourse du Commerce". Hoekgebouw van zes en vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen), met oudere kern, aangepast in 1824.

Parochiekerk Sint-Hermes

Kaatsspelplein zonder nummer, Ronse (Oost-Vlaanderen)

Eerste vermelding in 831 van een "cella" te Hrodhenake, volgens de legende gesticht door de Heilige Amandus of onder zijn impuls circa 650-660, gewijd aan Heilige Petrus en Heilige Paulus, door de traditie vereenzelvigd met de site van de huidige Sint-Hermeskerk.

Gedesaffecteerde parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Martensstraat 37, Ronse (Oost-Vlaanderen)

Oudste geschreven document van 1287 met vermelding van pastoor A. De Rennevane; de geschiedenis gaat echter minstens terug tot midden 11de eeuw toen door het kapittel twee hulpkerken werden opgericht respectievelijk ten noorden de Sint-Pieterskerk en ten zuiden de Sint-Martinuskerk.

Belfort-Lakenhal

Grote Markt 34, Sint-Maartensplein 1-3, Ieper (West-Vlaanderen)

Het voorheen commerciële en administratieve complex tussen Grote Markt en Sint-Maartensplein - het voormalige kerkhof en kerk - biedt een unieke en geïntegreerde combinatie van Belfort-Lakenhal en bovendien Stadhuis.

Parochiekerk Sint-Martinus

Markt zonder nummer, Lievegem (Oost-Vlaanderen)

In de 9de eeuw zou hoogstwaarschijnlijk al een bidplaats op de Markt gestaan hebben. De bisschop van Doornik schonk in 1171 het altaar aan het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw van Doornik. Vrijwel geen preciese historische gegevens omtrent oorsprong en vroege bouwevolutie van de huidige kerk (voor eind 16de eeuw).

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

Overslag 39, Wachtebeke (Oost-Vlaanderen)

Naar het oosten georiënteerde kerk met omgevend kerkhof. Noordelijk deel van de omringende bakstenen kerkhofmuur voorzien van zeven kapellen met beeldengroep in nis gewijd aan de Zeven Weeën van Onze-Lieve-Vrouw, volgens herinneringssteen opgebouwd in 1927. Mariagrot achter de kerk van 1925.

Parochiekerk Sint-Aldegonde

Dorpsstraat zonder nummer, Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen)

Ingeplant aan de oostzijde van de straat met omringend kerkhof, laatst genoemde vergroot naar ontwerp van Louis Minard en afgesloten door ijzeren hekken tussen gewitte bakstenen pijlers.

Stadhuis van Aalst

Grote Markt 3, Aalst (Oost-Vlaanderen)

Heden gesloten complex met gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats; bestaande uit twee delen.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 1, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Imposante gotische collegiale kerk ingeplant te midden van het huidige Onze Lieve Vrouwkerkplein ten noorden van de Kerkstraat, tot 1784 omgeven door het kerkhof. Nu is de kerk grotendeels omgeven door een lage haag en enkele bomen en struiken. Op de plaats van het kerkhof aan de zuid- en westkant is een parkje aangelegd.

Koninklijk Stapelhuis

Entrepotkaai zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Tussen 1901 en 1902-1906 werd het nieuwe stapelhuis gebouwd, naar verluidt ontworpen door de aannemers Jean Hubert Bolsée en Emile Hargot.

Hoeve 't Goed ten Ast

Korte Aststraat 10, Kruisem (Oost-Vlaanderen)

Zeer oud site, mogelijk van Frankische oorsprong, door een dreef verbonden met de oude, vermoedelijk ook Frankische dries ten zuiden van de kerk. Volgens 17de- en 18de-eeuwse kaarten een omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen op vierkante plattegrond met ten oosten nog sporen van een cirkelvormige omgrachting of motte. In 1834 in bezit van de Gentse bouwmeester L. Roelandt die op de plaats van het zuidelijk gebouw een landhuis laat bouwen.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteel Den Ast

Korte Aststraat 12, Kruisem (Oost-Vlaanderen)

Kasteel met aanhorigheden met onder meer belvedèretoren en serres mooi ingeplant op de helling boven de beekvallei met aangelegde rozentuin ten westen en landschapspark met vijvers, toegankelijk via een hek aan de Korte Aststraat.

Herenhuis Liberale Kring

Markt 47, Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)

Gebouw in empirestijl opgetrokken in 1812 naar ontwerp van L. Roelandt in opdracht van Bankier A. Spitaels. In 1872 ingenomen door de Liberale Kring.

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Kerkplein zonder nummer, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Voormalige abdijkerk georiënteerd naar het noordoosten. Deels ommuurd met kerkhof ten noordoosten.; vertoont gelijkenis met de onvoltooide abdijkerk van Grimbergen (zie gereduceerde koepel, toren achter koor, opstand en rijk interieur).

Stadhuis van Ninove

Oudstrijdersplein 6, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Het huidige stadhuis werd in 1834, na de brand van het vorige, gebouwd naar ontwerp van architect Louis Roelandt.