Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Salens, Pol

Details

Ontwerper van

Kasteeldomein Rooigem: landhuis, kasteelhoeve, beelden en tuinpaviljoen

Rooigem 1, Rooigem 3 (Brugge)

Het kasteel Rooigem te Sint-Kruis is beschermd als monument. De bescherming omvat het landhuis, de gebouwen op het neerhof, het tuinpaviljoen en de twee tuinbeelden.

Kasteeldomein Rooigem: park

Aardenburgseweg, Bisschopsdreef 13, Gemeneweideweg-Noord, Moerkerkse Steenweg, Rooigem 1, Rooigem 3 (Brugge)

Het park bij het kasteel Rooigem te Sint-Kruis is beschermd als dorpsgezicht. In hetzelfde besluit werden het landhuis, de gebouwen op het neerhof, het tuinpaviljoen en de twee tuinbeelden beschermd als monument. De tuinbeelden maken deel uit van het beschermde dorpsgezicht.

Burgerhuis

Sint-Niklaasstraat 7 (Brugge)

Het burgerhuis is beschermd als monument.

Burgerhuis Het Schietspel

Brugge (Brugge)

De bescherming als monument omvat burgerhuis Het Schietspel.

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, Mariastraat 44 (Brugge)

Het Sint-Janshospitaal te Brugge is beschermd als monument op 03-07-1942. Deze bescherming werd echter gewijzigd met een wijzigingsbesluit op 23-02-2009 waardoor het koetshuis, gelegen op de hoek van de Zonnekemeers en het kanaal, niet langer onder deze bescherming valt.

Geen afbeelding beschikbaar

Huis De Gouden Poort

Vlamingstraat 78 (Brugge)

Herenhuis zogenaamd De Gouden Poort te Brugge, is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteel Rooigem

Rooigem 1, Rooigem 3 (Brugge)

Kasteelsite "Rooigem" met park en moestuin, kasteel, hoeve en stallingen, tuinpaviljoen en tuinbeelden. Kasteeldomein beschermd als dorpsgezicht en kasteel met aanhorigheden, tuinpaviljoen en tuinbeelden beschermd als monument bij M.B. van 14/01/1994.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Boeveriestraat 10 (Brugge)

Nr. 10. Breedhuis met dubbelhuisopstand van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVII; doch met latere aanpassingen. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken in 1994 n.o.v. architect P. Salens (Brugge). Verankerde en witgeschilderde baksteenbouw. Combinatie van lijst- en tuitgevel boven de middentrav. Rechth. muuropeningen. Deur en bovenvensters met bewaard

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning Cleene Veronycke

Vlamingstraat 64, Vlamingstraat 66 (Brugge)

Nr. 64-66. Z.g. "Cleene Veronycke" is fasegewijs tot stand gekomen op een diep perceel uitkomend aan de Kraanrei. Oorspronkelijk pand bij Marcus Gerards (1562) afgebeeld met houten gevel van vier trav. + steegje r. I.l.v. XVIII verbouwd tot trapgevel van drie trav. en r. gekanteelde gevel van twee trav. 1914: geheel verbouwd tot lijstgevel met klokvormig kuifstuk. 1927: wijzigen vensters begane

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis Het Schietspel

Sint-Jakobsstraat 64 (Brugge)

Nr. 64. Z.g "het schietspel" cf. opschrift in de cartouches. Enkelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaartalankers 1674 ter hoogte van de tweede bouwl. Resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" in 1895-1896 n.o.v. architect J. Bisscop (Brugge): o.m. verbouwen van XVI-benedenverd.; deur en kruisvensters worden gevat in korfboognissen, geprofileerde dagka

Geen afbeelding beschikbaar

Eenheidsbebouwing van vier lage stadswoningen

Carmersstraat 58, Carmersstraat 60, Carmersstraat 62, Carmersstraat 64 (Brugge)

Nrs. 58-64. Eenheidsbebouwing van vier lage rijhuisjes naar repetitief schema; telkens twee trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen) doorbroken door gekop-elde klimmende dakvensters. In oorsprong XVI-XVII-pand vnl. cf. bewaarde balklagen. Wijzigingen aangebracht i.l.v. XIX. Huidig uitzicht nrs. 58-60 resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" n.o.v. architect P. Salens (Brugge) van 1

Geen afbeelding beschikbaar

Meubelmakerij

Zonnekemeers 1 (Brugge)

Nr. 1. Beeldbepalend breedhuis van drie trav. en drie bouwl. onder zadeldaken (mechanische pannen). Voormalige bedrijfsgebouwen van meubelmakerij: winkel en woonhuis aan straatzijde van 1911 n.o.v. architect K. Poupaert (Brugge), (fig. 265), achterbouw met XVIII-XIX-lijstgevels van voormalige werkhuizen uitziend op het water hoorden oorspronkelijk bij de fabriek cf. Wevershof. Het complex

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Janshospitaal - Ziekenzalen van 1856-1864

Mariastraat 38 (Brugge)

★ Ziekenzalen van 1856-1864. Hospitaalcomplex in neoclassicistische stijl n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge).1847: het oude hospitaal kampt met plaatsgebrek, de gebouwen verkeren in slechte staat en voldoen niet aan de medische behoeften. Afbraak van de middeleeuwse zalen overwogen door Commissie van Burgerlijke Godshuizen met de bedoeling nieuwe gebouwen o

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Gotje 25 (Brugge)

Nr. 25. Woning van twee trav. en één bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen). Klimmende dakkapel. Uit XIX A. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1980-1981 n.o.v. architect P. Salens (Brugge): herstellen en saneren van krot tot volwaardige woning, waarbij de voorgevel wordt opgetrokken tot op het niveau van de woning 't Gotje nr. 23. Verankerde bakstenen lij

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Annuntiatenstraat 49 (Brugge)

Nr. 49. Dubbelhuis (n // straat, Vlaamse pannen) van vier/drie trav., twee bouwl. onder zadeldak uit XVI-XVII. In 1896: terugbrengen van vijf tot de huidige drie vensters op de bovenverd. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1979 n.o.v. architect P. Salens (Brugge). Verankerde bakstenen witbeschilderde lijstgevel op zwarte plint. Segmentboogvormige en rechth. muuropeningen, waarvan de

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Eekhoutstraat 32 (Brugge)

Nr. 32. Diephuis van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), mogelijk uit XVII, gerestaureerd in 1993 n.o.v. architect P. Salens (Brugge). Verankerde en beschilderde, bakstenen trapgevel (6 tr. + topstuk). Aangepaste, rechth. openingen onder strek, bovenvensters met deels afgeschuinde dagkanten en oorspronkelijk opgevat als bolkozijn. Rechth. zoldervenster (fig. 23). De

Geen afbeelding beschikbaar

Huis De Gouden Poort

Vlamingstraat 78 (Brugge)

Nr. 78. Eertijds z.g. "De Gouden Poort", heden bankgebouw met bijhorende lokettenzaal. Alleenstaand statig herenhuis in neoclassicistische stijl, n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge) i.o.v. burggraaf Goupy de Beauvolers, vervangt in 1856 twee laatgotische trapgevels met latere r.aanbouw passend in de toenmalige rooilijn. 1857: bouwen van twee lagere zijvleugels aan de straatzijde. Huidig ui

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, Mariastraat 44 (Brugge)

★ St.-Janshospitaal - Memlingmuseum Hospitaaldomein palend ten O. aan de Maria- en Heilige-Geeststraat, ten Z.O. aan de Reie, ten Z. aan het Zonnekemeers, ten W. aan de Oostmeers, ten N. aan de Goezeputstraat.Opgericht in XII op laaggelegen graslanden, tgov. de O.-L.-Vrouwekerk, naast de Mariapoort en net binnen de omwalling van 1127-1128. Doelgerichte aanleg, enerzijds aan d

Geen afbeelding beschikbaar

Twee stadswoningen

Verversdijk 22, Verversdijk 22A (Brugge)

Nr. 22a. Diephuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), tot stand gekomen in twee fasen m.n. i.l.v. XV en XVIII. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1987 n.o.v. architect P. Salens (Brugge): o.m. in harmonie brengen van onderbouw en vervangen van houtwerk vlg. XVIII-model. Verankerde bakstenen tuitgevel met enkelhuisopstand afgewerkt met vlechtingen boven een beplei

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis

Sint-Niklaasstraat 7 (Brugge)

Nrs. 5-7. Breedhuis van zes/zeven trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen). XVII-uitzicht doch oudere kern. I.l.v. XIX aanpassen van muuropeningen o.m. in 1851 en later toevoegen van poort. Huidig resultaat van restauratiewerken in 1979 n.o.v. architect P. Salens (Brugge). Verankerde bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint; trapgevel (8 tr. + topstuk) boven de drie m

Geen afbeelding beschikbaar

Wulpenstraat

Wulpenstraat (Brugge)

Van Langerei naar Sasplein. In de 13de en de 14de eeuwals "ten" of "bi Wulpine" aangeduid, doelend op wijk of gehucht; de straatnaam, voor het eerst in 1309 vermeld, is hiervan afgeleid.

Geen afbeelding beschikbaar

Sterstraat

Sterstraat (Brugge)

Van Sint-Gilliskerkstraat naar Noord-Gistelhof. Naam verwijzend naar het huis zogenaamd "De Sterre" op de noordoosthoek van de straat. Marcus Gerards (1562) tekent aan de zuidkant, het verlengde van de Schottinnenstraat onder meer met blinde muur waarin poortje.

Huis Het Schietspel

Sint-Jakobsstraat 64, Brugge (West-Vlaanderen)

Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaartalankers 1674 ter hoogte van de tweede bouwlaag. Resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" in 1895-1896 naar ontwerp van architect J. Bisscop (Brugge).

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis

Sint-Niklaasstraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)

Breedhuis van zes/zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. 17de-eeuws uitzicht doch oudere kern. In de loop van de 19de eeuw aanpassen van muuropeningen onder meer in 1851 en later toevoegen van poort. Huidig resultaat van restauratiewerken in 1979 naar ontwerp van architect P. Salens (Brugge).

Stadswoningen

Verversdijk 22, 22A, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), tot stand gekomen in twee fasen met name in de loop van de 15de en de 18de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1987 naar ontwerp van architect P. Salens (Brugge).

Stadswoning Cleene Veronycke

Vlamingstraat 64-66, Brugge (West-Vlaanderen)

Dit pand is fasegewijs tot stand gekomen op een diep perceel uitkomend aan de Kraanrei. Huis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak.

Huis De Gouden Poort

Vlamingstraat 78, Brugge (West-Vlaanderen)

Alleenstaand statig herenhuis in neoclassicistische stijl, naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge).

Kasteeldomein Rooigem

Rooigem 1-3, Brugge (West-Vlaanderen)

Kasteelsite "Rooigem" met park en moestuin, kasteel, hoeve en stallingen, tuinpaviljoen en tuinbeelden. Kasteeldomein beschermd als dorpsgezicht en kasteel met aanhorigheden, tuinpaviljoen en tuinbeelden beschermd als monument bij M.B. van 14/01/1994.

Stadswoning

Eekhoutstraat 32, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), mogelijk uit de 17de eeuw, gerestaureerd in 1993 naar ontwerp van architect P. Salens (Brugge). Verankerde en beschilderde, bakstenen trapgevel (6 treden + topstuk).

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, 44, Brugge (West-Vlaanderen)

Hospitaaldomein palend ten oosten aan de Maria- en Heilige-Geeststraat, ten zuidoosten aan de Reie, ten zuiden aan het Zonnekemeers, ten westen aan de Oostmeers, ten noorden aan de Goezeputstraat. Opgericht in de 12de eeuw op laaggelegen graslanden, tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk, naast de Mariapoort en net binnen de omwalling van 1127-1128.

Meubelmakerij

Zonnekemeers 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Beeldbepalend breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldaken (mechanische pannen). Voormalige bedrijfsgebouwen van meubelmakerij: winkel en woonhuis aan straatzijde van 1911 naar ontwerp van architect K. Poupaert (Brugge), achterbouw met 18de-19de-eeuwse lijstgevels van voormalige werkhuizen uitziend op het water hoorden oorspronkelijk bij de fabriek, zie Wevershof. Het complex krijgt in 2000 een herbestemming als woonproject naar ontwerp van architect P. Salens (Brugge).

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Janshospitaal - Ziekenzalen van 1856-1864

Mariastraat 38, Brugge (West-Vlaanderen)

Hospitaalcomplex in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge).

Stadswoning

Boeveriestraat 10, Brugge (West-Vlaanderen)

Breedhuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw; doch met latere aanpassingen. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken in 1994 naar ontwerp van architect P. Salens (Brugge).

Stadswoning

Annuntiatenstraat 49, Brugge (West-Vlaanderen)

Dubbelhuis van vier/drie traveeën, twee bouwlagen onder zadeldak uit de 16de-17de eeuw.

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Carmersstraat 58-64, Brugge (West-Vlaanderen)

Eenheidsbebouwing van vier lage rijhuisjes naar repetitief schema; telkens twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) doorbroken door gekoppelde klimmende dakvensters. In oorsprong 16de-17de-eeuws pand voornamelijk, zie bewaarde balklagen.

Stadswoning

Gotje 25, Brugge (West-Vlaanderen)

Woning van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Klimmende dakkapel. Uit de eerste helft van de 19de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1980-1981 naar ontwerp van architect P. Salens (Brugge).