Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Simoens, Jan Baptist

Details

Beschrijving

Jan Baptist Simoens is een belangrijke Gentse architect uit de tweede helft van de 18de eeuw die voornamelijk actief is geweest in Gent en Oost-Vlaanderen. In 1728 ging hij voor het ambt van metser te Gent in de leer bij Bernard De Wilde (1691-1772). J.B. Simoens was tevens een tijdgenoot van architect David ’t Kint ((1699-1770) die een persoonlijke versie voor de rococostijl ontwikkelde in Gent en er een eersterangs rol speelde op dat vlak. J.B. Simoens belang voor de tweede helft van de 18de eeuw is van een zelfde grote orde als van David ’t Kint doch situeert zich op een ander vlak. Afgezien van de toen niet geëvenaarde omvang van zijn werk liet hij zich artistiek opmerken door zijn creaties in classicistische stijl en zijn rol bij de doorbraak van deze stijlstroming in Gent en de ruimere regio ervan.

Als meester-metser kwam J. B. Simoens in aanmerking voor een aantal openbare functies aan de stad Gent: hij werd aangesteld tot prijzer en erfscheider van de stad. Tevens leidde hij het grootste bouwbedrijf te Gent uit de tweede helft van de 18de eeuw. Bijgevolg verkreeg hij heel wat opdrachten vanwege de stad voor bouw- en herstellingswerken en werd hij ook gevraagd als expert voor het verbouwen van kerken. Van in het begin van zijn loopbaan was hij niet enkel werkzaam als meester-metser maar werd hij ook betrokken bij bouwprojecten als louter ontwerper, voor het maken van een plan met bestek, of voor de leiding van de werken of enkel de uitvoering ervan. Zoals toen dikwijls voorkwam was hij ook soms met één of meerdere andere architecten bij een ontwerp- en bouwproces betrokken.

Van in de beginperiode (1751-1770) van de Gentse academie stond Simoens er in voor lessen architectuur. Vanaf 1770 was hij er één van de artistieke directeurs en wordt hij als een protagonist gezien voor de introductie van het classicisme binnen dit onderwijs en van daaruit vond de verspreiding van het classicisme plaats in Gent en daarbuiten. Hierdoor en door zijn vele bouwprojecten werd de bekendheid en het prestige van J.B. Simoens als architect nog vergroot. Omstreeks 1770 bezat hij dan ook reeds heel wat faam als ontwerper van grote gebouwen.

Het architecturaal oeuvre waartoe hij bijdroeg als ontwerper of uitvoerder is zeer omvangrijk en omvat onder meer kerken, kastelen, herenhuizen, schepenhuizen, pastorieën en abdijgebouwen. Tussen 1760 en 1770 bewerkstelligde Simoens de overgang van de rococo naar het classicisme in zijn oeuvre. Eén van zijn belangrijkste en meest omvangrijke opdrachten betrof de Sint-Cornelius en Sint-Cyprianusabdij (1761-1768) te Ninove, een complex dat niet bewaard bleef. Hij maakte plannen en voerde grote werken uit aan de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen en verzorgde het totaalontwerp (1760) van de abdij van Beaupré te Grimminge. Van het Kartuizerklooster te Sint-Martens-Lierde ontwierp hij het priorshuis (1762- 1765) en het poortgebouw met zijvleugels (1766-1773). Ook de Gentse Sint-Pietersabdij was een belangrijke opdrachtgever voor Simoens.

Een belangrijk aantal van de meest voorname Gentse 18de-eeuwse herenhuizen zijn met de inbreng van Simoens gerealiseerd en illustreren mee de overgang die hij maakte van rococo naar classicisme en zijn architecturale bedrevenheid. Te vermelden daarbij zijn de Hoofdwacht (1738-39) en Hotel Falligan (1755) op de Kouter, Hotel De Coninck (1755) in de Jan Breydelstraat, de achterbouw van het Hotel d’Hane-Steenhuyze (1771-1773) in de Veldstaat, Hotel Clemmen (1772-1775) in de Veldstraat, het Hotel Van Saceghem (1773) in de Drabstraat. Al deze herenhuizen prijken op de lijst van beschermde monumenten. Dit is ook het geval voor het kasteel van Poeke (1743-1752) en het kasteel van Leeuwergem (1762- 1770) uit zijn oeuvre. Nog buiten Gent vinden we het voormalig gemeentehuis van Laarne( 1767) en het schepenhuis van Assenede (1771-1772), beide naar ontwerpplannen van Simoens gebouwd en beschermd als monument. Voor zijn kerkgebouwen vallen een paar terugkerende kenmerken op: het gebruik van een fronton, de toepassing van kerkpilaren van de Toscaanse orde, van getoogde ramen in vlakke omlijstingen vaak met oren en met grote roedeverdeling, het veelvuldig gebruik van hardsteen.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/42008/108.1, Parochiekerk Sint-Martinus, uitbreiding van de bescherming (BSG van 13.10.1943) tot de volledige kerk met bijhorend kerkhof (VERBEECK M., 2014).

Ontwerper van

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus

Markt 2 (Lede)

De parochiekerk Sint-Martinus te Lede is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Hof van Herzele

Lange Kruisstraat 2, Sint-Baafsplein 22-70 (Gent)

De bescherming als monument omvat het negen traveeën brede hoekpand genaamd Hof van Herzele, het herenhuis Het Kapittel en het naastliggende burgerhuis met erker.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus: voorgevel

Dorp zonder nummer (Hamme)

De bescherming als monument omvat de voorgevel van de parochiekerk Sint-Martinus.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus

Gildestraat 12 (Zulte)

De parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus te Machelen, een deelgemeente van Zulte, is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Pastorie Sint-Ursmarusparochie met ommuurde tuin en kerkwegel

Waregemsestraat 19 (Kruishoutem)

De pastorie van de Sint-Ursmarusparochie, gelegen langs de Waregemsestraat te Nokere, is beschermd als monument met inbegrip van de aanhorigheden, de omhaagde tuin en het pastoorspad tussen de parochiekerk en de pastorie.

Geen afbeelding beschikbaar

Voormalig Stadhuis van Harelbeke

Marktplein zonder nummer (Harelbeke)

Voormalig stadhuis van Harelbeke, gesloopt in 1973 doch tot op heden beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Dorp zonder nummer (Hamme)

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Martinus met cultuurgoederen en het bijhorend kerkhof.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasselrijhuis

Grote Markt 3, Grote Markt 3A (Kortrijk)

De bescherming als monument omvat het voormalige Kasselrijhuis.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Salvator

Gentsestraat zonder nummer (Harelbeke)

De 12de-eeuwse vieringtoren van de romaanse kerk Sint-Salvator te Harelbeke, is reeds beschermd als monument sinds 19-04-1937. Op 23-04-1974 is deze bescherming uitgebreid tot de bescherming van de volledige kerk.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw: toren

Markt zonder nummer (Pittem)

De toren van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw te Pittem is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Petrus

Plaats 5 (Ledegem)

De parochiekerk Sint-Petrus te Ledegem is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Markt zonder nummer (Pittem)

Overwegend neogotische parochiekerk die een veelheid aan opeenvolgende bouwfasen in zich draagt, met behoud van romaanse toren en noordmuur van het koor, aanpassing van schip in de 15de of 16de en van koor tevens in de 17de eeuw. Grootschalige verbouwing in het begin van de 20ste eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Petrus

Plaats 5 (Ledegem)

Naar het oost-westen georiënteerd bedehuis, omringd door plantsoen met leilinden ten oosten, en parking. Ommuurd en beboomd kerkhof opgeruimd in 1950-1951.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Salvator

Gentsestraat zonder nummer (Harelbeke)

Parochiekerk uit de 18de eeuw, opgetrokken volgens het ontwerp van architect L. Dewez met de bewaarde vieringtoren en kruisbeuk van de 12de-eeuwse, romaanse kerk.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Brixius

Markekerkstraat zonder nummer (Kortrijk)

* Markekerkstraat z.nr. Parochiekerk St.-Brixius. Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. Georiënteerd bedehuis ter vervanging van de 18de-eeuwse parochiekerk. De oudste vermelding van de kerk van Marke dateert van 1243, vermoedelijk gaat het om een houten kapel. In 1267 richtten de kanunniken van het O.-L.-Vrouwekapittel de kerk op. Het betrof waarschijnlijk een kleine Romaanse

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteel van Nazareth

Kasteelstraat 16 (Nazareth)

Oudheerlijk kasteel voorheen zogenaamd "Het Wielken" (zie landboek van 1777, "het casteel mette wallen, nederhof en bogaert genaemt het wielken", volgens De Potter en Broeckaert had het kleine kasteel torentjes en werd het heropgebouwd in 1666.

Geen afbeelding beschikbaar

Abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus

Abdijstraat 12, Kerkplein 32, Weggevoerdenstraat zonder nummer (Ninove)

Stichting der norbertijnen met zeven monniken van de abdij Park (Leuven), in 1137-38, onder bescherming van de plaatselijke heer, Geraard I, en goedkeuring van de bisschop van Kamerijk. Eerste klooster vermoedelijk nabij de eerste parochiekerk gelegen, in de Nederwijk ten oosten van de stad.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus

Gildestraat 12 (Zulte)

Zeer schilderachtig gelegen op een verhevenheid aan de rechter buitenbochtzijde van de oude Leiebocht, zogenaamd "Machelen-put".

Geen afbeelding beschikbaar

Hebberechtsgodshuis en Kapelletje Schreiboom

Kortrijksepoortstraat 252, Kortrijksepoortstraat 252A (Gent)

Voormalig "Hebberechtsgodshuis" en zogenaamd "Kapelletje Schreiboom", heden bejaardentehuis en klooster van de zusters der Kindsheid Jesu. Onder abt Seger van Sint-Pietersabdij in 1771, huidige gebouwen en erachter gelegen kapel opgetrokken naar ontwerp van J.B. Simoens.

Geen afbeelding beschikbaar

Gemeentehuis van Assenede

Markt 4 (Assenede)

Imposante laatclassicistische constructie, oorspronkelijk gebouwd als Landhuis of schepenhuis van het Ambacht Assenede in 1771. Het oudst gekende schepenhuis, gelegen ten zuidwesten van de kerk, werd opgericht in 1502 en zou het 14de-eeuwse "schoutheethuus" vervangen.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteel van Poeke

Kasteelstraat 26 (Aalter)

Het kasteel van Poeke, een waterkasteel in rococostijl, bevindt zich een uitgestrekt park, doorsneden door talrijke dreven. In kern dateert het kasteel van 1750, het werd aangepast in 1872. Het uitgestrekte kasteeldomein blijft herkenbaar als een laat 19de-eeuws adellijk landgoed met hier en daar een accent uit de 20ste eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Notariswoning

Markt 6 (Assenede)

Voormalige notariswoning, thans zogenaamd "Landbouwershuis". Burgerhuis gebouwd in 1778 (zie jaarcijfers op gevel) door notaris Franciscus Xaverius Mys en zijn echtgenote Anna Jacoba Pijnaert.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus

Markt 2 (Lede)

Heden zandstenen laatgotische hallenkerk van het ontwikkelde type, gegroeid uit een eenvoudige hallenkerk, waarvan de westtoren en middenbeuk uit eind 14de eeuw zijn bewaard gebleven.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Barbara

Marktstraat 36 (Maldegem)

De huidige plattegrond van de Sint-Barbarakerk ontvouwt een driebeukige hallenkerk met kruisingstoren, drie gelijke beuken van vier traveeën, transept met uitspringende armen met rechte sluiting, koor van twee traveeën met apsis met vijfzijdige sluiting.

Geen afbeelding beschikbaar

Notariswoning

Markt 6 (Assenede)

De voormalige notariswoning is zonder de achterbouwen beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Kornelis

Sint-Kornelisplein zonder nummer (Horebeke)

De bescherming omvat het exterieur en interieur van de Sint-Korneliskerk.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Sint-Martens-Latem)

Gelegen in een ommuurd kerkhof ten oosten van het dorpspleintje in de nabijheid van de Leie.

Geen afbeelding beschikbaar

Abdij Beaupré

Klakvijverstraat 66, Klakvijverstraat 76 (Geraardsbergen)

Inplanting ten noorden van het dorp in een mooie landelijke omgeving. Deels omwald en ommuurd complex poortgebouw door middel van een beboomde dreef met de Klakvijverstraat verbonden.

Geen afbeelding beschikbaar

Gemeentehuis Assenede

Markt 4 (Assenede)

Het gemeentehuis van Assenede is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Pastorie

Kartuizerstraat 15 (Lierde)

Voorheen deel uitmakend van de brouwerij van het kartuizerpriorij zogenaamd "Sint-Maartens-Bos", sedert 1798 pastorie. Gelegen in de noordoostelijke hoek van het vroeger voorplein van de kartuizerpriorij.

Geen afbeelding beschikbaar

Gemeentehuis van Laarne

Dorpsstraat 2 (Laarne)

Classicistisch gebouw aan het dorpsplein gelegen ten noordwesten van de parochiekerk, beschermd als monument bij Regentsbesluit van 08.02.1946. Volgens archivalische gegevens en het jaartal op de voorgevel, in 1767 gebouwd als schepenhuis en herberg door Theodoor Jozef van Vilsteren, baron van Laarne.

Geen afbeelding beschikbaar

Priorshuis

Kartuizerstraat 5 (Lierde)

Samen met links aanpalende nummer 11 overblijvend deel van het voormalig kwartier van de prior en de procureur van de kartuizerpriorij zogenaamd "Sint-Maartens-Bos". Half vrijstaand breedhuis in bak- en zandsteenbouw, dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder rechts afgewolfd schilddak (leien) met inscriptie ANNO 1763.

Geen afbeelding beschikbaar

Kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos: ingangspoort en poortgebouw

Kartuizerstraat 16, 17 (Lierde)

De ingangspoort en het poortgebouw van de voormalige kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos zijn beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos: kosterswoning

Kartuizerstraat 5, 11 (Lierde)

De kosterwoning van de voormalige kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos: pastorie

Kartuizerstraat 15 (Lierde)

De pastorie van de voormalige kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasselrijhuis

Grote Markt 3, Grote Markt 3A (Kortrijk)

* Grote Markt nr. 3-4. Voormalig Kasselrijhuis, reeds aangegeven op het stadsplan van Deventer (1569-1572). Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. Van de 16de - tot de 18de eeuw vormden beide woningen het kasselrijhuis. Aangeduid op de kaart van Sanderus (1641) als "casselryhuys". 1585: het gebouw wordt uitgebreid met de aankoop van het huis "Hoog Bourgondië". 1606-1607: werke

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Kornelis

Sint-Kornelisplein zonder nummer (Horebeke)

Oorspronkelijk romaans of vroeggotisch eenbeukig kerkje, in de 16de eeuw uitgebreid met transept. Omringend kerkhof afgesloten door eenvoudige lage bakstenen kerkhofmuur van 1780-81, ten westen met geblokte arduinen hekpijlers.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus en Sint-Antonius Abt

Kortrijkstraat zonder nummer (Deinze)

Ingeplant ten noorden van de oude Kortrijkse Heerbaan bij de thans afgesneden Leiebocht op de rechter oever en de grens met Petegem waarvoor het als parochiekerk dienst doet. Geoosterde kerk aanvankelijk met omringend kerkhof afgesloten door fraaie ijzeren hekken, nu te midden van een heraangelegd kerkplein met parking.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Barbara

Marktstraat 36 (Maldegem)

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Barbara.

Geen afbeelding beschikbaar

Poortgebouw

Kartuizerstraat 16, Kartuizerstraat 17 (Lierde)

Poortgebouw met deels behouden voormalig gastenkwartier van de kartuizerpriorij "Sint-Maartens-Bos", daterend van 1770-1772/73.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Adriaansabdij: gebouwen

Abdijstraat 10 (Geraardsbergen)

De gebouwen van de voormalige Sint-Adriaansabdij zijn beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Petrus en Sint-Paulus

Doornzele Dries zonder nummer (Evergem)

Parochiekerk Sint-Petrus en Sint-Paulus, gelegen midden de dries met ten westen voor de kerk, het kerkhof en achter het oostelijk koor, de pastorie van 1964.

Geen afbeelding beschikbaar

Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie: gevels en daken

Grimmingeplein 1 (Geraardsbergen)

Deze bescherming als monument omvat de gevels en bedaking van de pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwparochie.

Geen afbeelding beschikbaar

Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie

Grimmingeplein 1 (Geraardsbergen)

De pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwparochie met omliggende tuin is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Pastorie

Waregemsestraat 19 (Kruishoutem)

De voormalige pastorie van de Sint-Ursmarisparochie, gebouwd in 1772 door Louis 't Kindt en Jan Baptist Simoens, is ingeplant ten noorden van de parochiekerk achterin de Waregemsestraat en bevindt zich in een ruime ommuurde tuin afgesloten door ijzeren hekken vooraan. Een kerkwegel, aan het kerkhof geflankeerd door twee linden, leidt in het zuiden naar de kerk.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Adriaansabdij

Abdijstraat 10 (Geraardsbergen)

De site van de voormalige Sint-Adriaansabdij is beschermd als stadsgezicht.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Lovendegem)

Voor het eerst vermeld in 1140. Het eind 15de eeuw heropgebouwde kerkje werd grotendeels verwoest door beeldenstormers in de tweede helft van de 17de eeuw. Heropbouw van de driebeukige kerk in 1616 door Jan en Robrecht Persyns.

Geen afbeelding beschikbaar

Pastorie

Grimmingeplein 1 (Geraardsbergen)

De pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwparochie werd opgetrokken in 1776-177, vermoedelijk door architect Jan Baptist Simoens.

Geen afbeelding beschikbaar

Kapelletje Schreiboom en kloostergevel

Kortrijksepoortstraat 252, Kortrijksepoortstraat 252A (Gent)

Deze bescherming betreft de kapel Schreiboom in het geheel en de voorgevel van het aangrenzende kloostergebouw.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Hamme)

Noord-zuid georiënteerde parochiekerk Sint-Martinus ingeplant ten zuiden van het dorpsplein, aan drie zijden omgeven door het deels ommuurde en omhaagde gedesaffecteerde kerkhof.

Geen afbeelding beschikbaar

Abdij van Sint-Adriaan

Abdijstraat 10 (Geraardsbergen)

Voormalige benedictijnerabdij, gelegen ten noorden van het stadscentrum tussen de Edingsestraat, de Boelarestraat en de weg naar de Brusselse poort. Heden tot recreatieoord omgebouwd.

Geen afbeelding beschikbaar

Gemeentehuis Laarne

Dorpsstraat 2 (Laarne)

Het gemeentehuis van Laarne is als monument beschermd bij regentsbesluit van 8 februari 1946.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Sint-Martens-Latem)

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus: gasthuis

Abdijstraat 12 (Ninove)

Het voormalig gasthuis van de abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus , gelegen langs de Abdijstraat te Ninove, is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Leiestraat

Leiestraat (Harelbeke)

Straatje in het centrum van Harelbeke, dat loopt van de Markstraat naar de Twee-Bruggenstraat, loodrecht op de Leie zie benamig die reeds in 1616 voorkomt. De Leie is de circa 200 kilometer lange rivier die ontspringt in het noorden van Frankrijk en in Gent uitmondt in de Schelde.

Geen afbeelding beschikbaar

Overleiestraat

Overleiestraat (Harelbeke)

Straat in het centrum van Harelbeke, gelegen aan de noordzijde van de Leie. De straat verbindt de Hogebrug en de Leiestraat met het kruispunt van de Bavikhoofsestraat, de Molenstraat en de Rijksweg.

Kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos

Kartuizerstraat 1-19, 6-16, Kartuizerstraat zonder nummer (Lierde)

Behouden voormalige kloosterkerk sinds 1785 in gebruik als parochiekerk; weinige overige overblijvende voormalige bijgebouwen van de priorij van Sint-Maartens-Bos aan de Kartuizerstraat dateren grotendeels uit de 18de eeuw.

Hof van Herzele

Lange Kruisstraat 2, Sint-Baafsplein 22-70 (Gent)

Het pand behoorde oorspronkelijk toe aan de heren van Herzele. De meerlagige middeleeuws panden opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode en vormentaal eigen aan de 13de eeuw, werden in de 18de eeuw aangepast naar de toenmalige smaak.

Huis Van Thorenburg-Mestdagh

Prinsenhof 26, Gent (Oost-Vlaanderen)

Achterin gelegen herenhuis met gevel in neoclassicistische stijl uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

Parochiekerk Sint-Salvator

Gentsestraat zonder nummer, Harelbeke (West-Vlaanderen)

Parochiekerk uit de 18de eeuw, opgetrokken volgens het ontwerp van architect L. Dewez met de bewaarde vieringtoren en kruisbeuk van de 12de-eeuwse, romaanse kerk.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadhuis van Harelbeke

Marktplein zonder nummer, Harelbeke (West-Vlaanderen)

Voormalig stadhuis van Harelbeke, gesloopt in 1973 doch tot op heden beschermd als monument bij B.S.G. van 26/11/1942.

Hebberechtsgodshuis en Kapelletje Schreiboom

Kortrijksepoortstraat 252, 252A, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalig "Hebberechtsgodshuis" en zogenaamd "Kapelletje Schreiboom", heden bejaardentehuis en klooster van de zusters der Kindsheid Jesu. Onder abt Seger van Sint-Pietersabdij in 1771, huidige gebouwen en erachter gelegen kapel opgetrokken naar ontwerp van J.B. Simoens.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Markt zonder nummer, Pittem (West-Vlaanderen)

Overwegend neogotische parochiekerk die een veelheid aan opeenvolgende bouwfasen in zich draagt, met behoud van romaanse toren en noordmuur van het koor, aanpassing van schip in de 15de of 16de en van koor tevens in de 17de eeuw. Grootschalige verbouwing in het begin van de 20ste eeuw.

Parochiekerk Sint-Petrus

Plaats 5, Ledegem (West-Vlaanderen)

Naar het oost-westen georiënteerd bedehuis, omringd door plantsoen met leilinden ten oosten, en parking. Ommuurd en beboomd kerkhof opgeruimd in 1950-1951.

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer, Lovendegem (Oost-Vlaanderen)

Voor het eerst vermeld in 1140. Het eind 15de eeuw heropgebouwde kerkje werd grotendeels verwoest door beeldenstormers in de tweede helft van de 17de eeuw. Heropbouw van de driebeukige kerk in 1616 door Jan en Robrecht Persyns.

Parochiekerk Sint-Petrus en Sint-Paulus

Doornzele Dries zonder nummer, Evergem (Oost-Vlaanderen)

Parochiekerk Sint-Petrus en Sint-Paulus, gelegen midden de dries met ten westen voor de kerk, het kerkhof en achter het oostelijk koor, de pastorie van 1964.

Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat 26, Aalter (Oost-Vlaanderen)

Het kasteel van Poeke, een waterkasteel in rococostijl, bevindt zich een uitgestrekt park, doorsneden door talrijke dreven. In kern dateert het kasteel van 1750, het werd aangepast in 1872. Het uitgestrekte kasteeldomein blijft herkenbaar als een laat 19de-eeuws adellijk landgoed met hier en daar een accent uit de 20ste eeuw.

Parochiekerk Sint-Martinus en Sint-Antonius Abt

Kortrijkstraat zonder nummer, Deinze (Oost-Vlaanderen)

Ingeplant ten noorden van de oude Kortrijkse Heerbaan bij de thans afgesneden Leiebocht op de rechter oever en de grens met Petegem waarvoor het als parochiekerk dienst doet. Geoosterde kerk aanvankelijk met omringend kerkhof afgesloten door fraaie ijzeren hekken, nu te midden van een heraangelegd kerkplein met parking.

Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus

Gildestraat 12, Zulte (Oost-Vlaanderen)

Zeer schilderachtig gelegen op een verhevenheid aan de rechter buitenbochtzijde van de oude Leiebocht, zogenaamd "Machelen-put".

Kasteel van Nazareth

Kasteelstraat 16, Nazareth (Oost-Vlaanderen)

Oudheerlijk kasteel voorheen zogenaamd "Het Wielken" (zie landboek van 1777, "het casteel mette wallen, nederhof en bogaert genaemt het wielken", volgens De Potter en Broeckaert had het kleine kasteel torentjes en werd het heropgebouwd in 1666.

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer, Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen)

Gelegen in een ommuurd kerkhof ten oosten van het dorpspleintje in de nabijheid van de Leie.

Priorwoning

Kartuizerstraat 5, Lierde (Oost-Vlaanderen)

Samen met links aanpalende nummer 11 overblijvend deel van het voormalig kwartier van de prior en de procureur van de kartuizerpriorij zogenaamd "Sint-Maartens-Bos". Half vrijstaand breedhuis in bak- en zandsteenbouw, dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder rechts afgewolfd schilddak (leien) met inscriptie ANNO 1763.

Pastorie

Kartuizerstraat 15, Lierde (Oost-Vlaanderen)

Voorheen deel uitmakend van de brouwerij van het kartuizerpriorij zogenaamd "Sint-Maartens-Bos", sedert 1798 pastorie. Gelegen in de noordoostelijke hoek van het vroeger voorplein van de kartuizerpriorij.

Poortgebouw en gastenkwartier kartuizerpriorij

Kartuizerstraat 16, 17, Lierde (Oost-Vlaanderen)

Poortgebouw met deels behouden voormalig gastenkwartier van de kartuizerpriorij "Sint-Maartens-Bos", daterend van 1770-1772/73.

Parochiekerk Sint-Barbara

Marktstraat 36, Maldegem (Oost-Vlaanderen)

De huidige plattegrond van de Sint-Barbarakerk ontvouwt een driebeukige hallenkerk met kruisingstoren, drie gelijke beuken van vier traveeën, transept met uitspringende armen met rechte sluiting, koor van twee traveeën met apsis met vijfzijdige sluiting.

Gemeentehuis Laarne

Dorpsstraat 2, Laarne (Oost-Vlaanderen)

Classicistisch gebouw aan het dorpsplein gelegen ten noordwesten van de parochiekerk, beschermd als monument bij Regentsbesluit van 08.02.1946. Volgens archivalische gegevens en het jaartal op de voorgevel, in 1767 gebouwd als schepenhuis en herberg door Theodoor Jozef van Vilsteren, baron van Laarne.

Kasselrijhuis

Grote Markt 3, 3A, Kortrijk (West-Vlaanderen)

* Grote Markt nr. 3-4. Voormalig Kasselrijhuis, reeds aangegeven op het stadsplan van Deventer (1569-1572). Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. Van de 16de - tot de 18de eeuw vormden beide woningen het kasselrijhuis. Aangeduid op de kaart van Sanderus (1641) als "casselryhuys". 1585: het gebouw wordt uitgebreid met de aankoop van het huis "Hoog Bourgondië". 1606-1607: werke

Parochiekerk Sint-Brixius

Markekerkstraat zonder nummer, Kortrijk (West-Vlaanderen)

* Markekerkstraat z.nr. Parochiekerk St.-Brixius. Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. Georiënteerd bedehuis ter vervanging van de 18de-eeuwse parochiekerk. De oudste vermelding van de kerk van Marke dateert van 1243, vermoedelijk gaat het om een houten kapel. In 1267 richtten de kanunniken van het O.-L.-Vrouwekapittel de kerk op. Het betrof waarschijnlijk een kleine Romaanse

Parochiekerk Sint-Kornelis

Sint-Kornelisplein zonder nummer, Horebeke (Oost-Vlaanderen)

Oorspronkelijk romaans of vroeggotisch eenbeukig kerkje, in de 16de eeuw uitgebreid met transept. Omringend kerkhof afgesloten door eenvoudige lage bakstenen kerkhofmuur van 1780-81, ten westen met geblokte arduinen hekpijlers.

Pastorie Sint-Ursmarusparochie met tuin

Waregemsestraat 19, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)

De voormalige pastorie van de Sint-Ursmarisparochie, gebouwd in 1772 door Louis 't Kindt en Jan Baptist Simoens, is ingeplant ten noorden van de parochiekerk achterin de Waregemsestraat en bevindt zich in een ruime ommuurde tuin afgesloten door ijzeren hekken vooraan. Een kerkwegel, aan het kerkhof geflankeerd door twee linden, leidt in het zuiden naar de kerk.

Notariswoning

Markt 6, Assenede (Oost-Vlaanderen)

Voormalige notariswoning, thans zogenaamd "Landbouwershuis". Burgerhuis gebouwd in 1778 (zie jaarcijfers op gevel) door notaris Franciscus Xaverius Mys en zijn echtgenote Anna Jacoba Pijnaert.

Gemeentehuis Assenede

Markt 4, Assenede (Oost-Vlaanderen)

Imposante laatclassicistische constructie, oorspronkelijk gebouwd als Landhuis of schepenhuis van het Ambacht Assenede in 1771. Het oudst gekende schepenhuis, gelegen ten zuidwesten van de kerk, werd opgericht in 1502 en zou het 14de-eeuwse "schoutheethuus" vervangen.

Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie

Grimmingeplein 1, Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)

De pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwparochie werd opgetrokken in 1776-177, vermoedelijk door architect Jan Baptist Simoens.

Sint-Adriaansabdij

Abdijstraat 10, Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)

Voormalige benedictijnerabdij, gelegen ten noorden van het stadscentrum tussen de Edingsestraat, de Boelarestraat en de weg naar de Brusselse poort. Heden tot recreatieoord omgebouwd.

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer, Hamme (Oost-Vlaanderen)

Noord-zuid georiënteerde parochiekerk Sint-Martinus ingeplant ten zuiden van het dorpsplein, aan drie zijden omgeven door het deels ommuurde en omhaagde gedesaffecteerde kerkhof.

Abdij Beaupré

Klakvijverstraat 66, 76, Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)

Inplanting ten noorden van het dorp in een mooie landelijke omgeving. Deels omwald en ommuurd complex poortgebouw door middel van een beboomde dreef met de Klakvijverstraat verbonden.

Parochiekerk Sint-Martinus

Markt 2, Lede (Oost-Vlaanderen)

Heden zandstenen laatgotische hallenkerk van het ontwikkelde type, gegroeid uit een eenvoudige hallenkerk, waarvan de westtoren en middenbeuk uit eind 14de eeuw zijn bewaard gebleven.

Abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus

Weggevoerdenstraat zonder nummer, Abdijstraat 12, Kerkplein 32, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Stichting der norbertijnen met zeven monniken van de abdij Park (Leuven), in 1137-38, onder bescherming van de plaatselijke heer, Geraard I, en goedkeuring van de bisschop van Kamerijk. Eerste klooster vermoedelijk nabij de eerste parochiekerk gelegen, in de Nederwijk ten oosten van de stad.