Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Spaak, Louis

Details

Beschrijving

Architect Louis Spaak (1804-1893) was na een opleiding aan de Academie van Brussel en de Ecole des Beaux-Arts in Parijs van 1830 tot 1867 actief als provinciaal architect van Brabant. In die functie realiseerde hij tal van openbare gebouwen, waaronder verschillende kerken en gemeentehuizen, een gasthuis, een concertzaal, een zwembadontwerp, zelfs een gevangenis.

Louis Spaak was vooral actief in het Brusselse en in West-Brabant. Inmiddels zijn vele van zijn werken, onder andere het meest bekende goederenpakhuis van Brussel (1843-1847) gesloopt. Niettegenstaande bij de kerkenbouw het neogotisch idioom overwoog, werd het gros van zijn oeuvre door een neo-klassieke vormgeving beheerst. Zijn neoklassieke werken getuigen meestal van een grote soberheid, regelmaat en eenvoud. Deze karakteristieken vinden we dan ook terug in de pastorie van Opwijk.

Bijdrage over architect Louis Spaak in Poelaert en zijn tijd, tentoonstellinscat., Brussel, 1980.

Bron: Greta Paesmans, Beschermingsdossier DB002048.

Ontwerper van

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhofmuur

Strijtemplein zonder nummer (Roosdaal)

De parochiekerk Sint-Martinus is, met inbegrip van de kerkhofmuur, beschermd als monument.

Gemeentehuis Muizen

Magdalenasteenweg 49 (Mechelen)

Rechthoekig bakstenen constructie van vijf + twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, van 1869 naar ontwerp van L. Spaak.

Decanale kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop

Portaelsplein (Vilvoorde)

De Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoopkerk te Vilvoorde, is beschermd als monument.

Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen: abdijkerk Sint-Servatius

Kerkplein 1 (Grimbergen)

De abdijkerk Sint-Servatius van de norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen is beschermd als monument.

Stadhuis Halle

Grote Markt 1 (Halle)

De bescherming als monument betreft het stadhuis van Halle.

Kasteel de Neufcour van Eizeringen met omgeving

Assesteenweg, Frans Baetensstraat, Kerkweg, Luitenant Jacopsstraat (Lennik)

De bebouwing van Eizeringen, een gehucht van Sint-Kwintens-Lennik is voornamelijk geconcentreerd bij het kruispunt van twee belangrijke wegen, de steenweg Asse-Edingen en de steenweg Brussel-Ninove. Het dorpsbeeld wordt in hoge mate bepaald door het sedert jaren verlaten kasteel met aanhorigheden ten zuidwesten van het centrum dat ook in directe visuele verbinding met de parochiekerk en pastorie staat.

Parochiekerk Sint-Lucia

Engsbergseweg zonder nummer (Tessenderlo)

Neoclassicistische kerk met 17de-eeuws koor, omgeven door een kerkhof.

Parochiekerk Sint-Lucia

Engsbergseweg (Tessenderlo)

De neoclassicistische kerk te Engsbergen, is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Laurentius met ommuurd kerkhof

Gemeenteplein 24 (Meise)

Deze bescherming betreft de parochiekerk Sint-Laurentius in zijn geheel, met ommuurd kerkhof.

Pastorie

Kerktorenstraat 33 (Machelen)

Haaks op de straat gelegen, alleenstaand dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een vooraan afgewolfd zadeldak van kunstleien. Volgens literaire bronnen werd de pastorie opgericht in 1847 naar een ontwerp van architect Louis Spaak.

Parochiekerk Sint-Ursmarus

Kerkplein zonder nummer (Gooik)

Neogotische kerk opgetrokken naar ontwerp van architect Spaak, met wijzigingen van Noyer, gedateerd in het bouwopschrift: me aedificarunt/ E. Puyenbroeck Pastor/ et J.B. Seghers Burgmagister/ 1858.

Stadhuis van Halle

Grote Markt 1 (Halle)

Het huidige gebouw werd, na brand van het vorige stadhuis in 1595, opgetrokken in 1616 in de traditionele stijl met uitgesproken renaissance-invloeden, en in 1811 onder leiding van Werry, in 1848 door Spaak en Decurte gerestaureerd.

Onderwijzerswoning

Reedijk 1 (Merchtem)

Voormalige onderwijzerswoning van de jongensschool van Merchtem, gebouwd omstreeks 1863-1864 naar ontwerp van provinciaal architect Louis Spaak.

Pastorie met tuin

Singel 7 (Opwijk)

In 1847 werd in het centrum van Opwijk, in de nabijheid van de Sint-Pauluskerk een nieuwe neoklassieke pastorie gebouwd, naar ontwerp van Louis Spaak.

Parochiekerk Sint-Genesius

Dorpsstraat 40 (Sint-Genesius-Rode)

Sobere, neoromaans getinte parochiekerk met ingebouwde westertoren.

Onderwijzerswoning

Reedijk 1 (Merchtem)

De onderwijzerswoning te Merchtem, is beschermd als monument.

Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Abdijstraat 20, Kerkplein 1 (Grimbergen)

De abdij is gelegen in het centrum van Grimbergen op een hoogte van circa 32 m. De grotendeels ommuurde abdijsite wordt ten zuiden begrensd door het Kerkplein en de Hogesteenweg, ten westen door de Abdijstraat, ten noorden door de Wolvertemsesteenweg en ten oosten door bebouwde percelen.

Parochiekerk Sint-Rumoldus

E. Eylenboschstraat zonder nummer (Dilbeek)

19de-eeuwse omgekeerd georiënteerde neogotische parochiekerk (koor westwaarts) met een pseudo-basilicale aanleg centraal in de dorpskom gelegen met omringende parking.

Gemeentehuis van Sint-Stevens-Woluwe en bijhorende gemeenteschool

Leuvensesteenweg 196 (Zaventem)

Het complex bestaat uit een neoclassicistisch voorgebouw aan de straat, eertijds gemeentehuis en onderwijzerswoning en een tegen de zuidelijke achtergevel haaks aansluitende schoolvleugel met geplaveide speelplaats ten westen. Het ensemble werd gebouwd naar een ontwerp van 1860 van Louis Spaak, maar naderhand uitgebreid.

Gemeentehuis van Peutie

Aarschotsestraat 92 (Vilvoorde)

Voormalig gemeentehuis, van 1863, thans ingericht als politiebureau. Behalve de lokalen van het gemeentehuis was er oorspronkelijk ook een woning voor het schoolhoofd met aansluitend een klaslokaal, vandaar dat er op oude foto’s een dubbele deur te zien is. De plannen voor dit gemeentehuis annex school werden opgemaakt door Louis Spaak.

Annunciatiekerk

Meusegemstraat 70 (Meise)

Landelijke parochiekerk met omringend kerkhof.

Pastorie Sint-Rumoldusparochie

E. Eylenboschstraat 8 (Dilbeek)

19de-eeuwse pastorie, gelegen ten noordoosten van de kerk.

Onderwijzerswoning: omgeving

Reedijk 1 (Merchtem)

De omgeving van de onderwijzerswoning te Merchtem, is beschermd als dorpsgezicht.

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer (Zaventem)

Driebeukige, longitudinale kruiskerk in gotische stijl met romaanse onderbouw in de toren, ingeplant op de zuidzijde van het huidige Kerkplein; het tot het begin van de 20ste eeuw omringende kerkhof is vandaag ingenomen door parkeerruimte.

Pastorie

Kerkstraat 5 (Asse)

Dubbelhuis gelegen op de hoek met het Kerkplein. Volgens D. De Grave opgetrokken in 1845 naar ontwerp van de provinciale architect L. Spaak.

Gemeentehuis van Beigem, onderwijzerswoning en school

Beigemsesteenweg 373 (Grimbergen)

Gebouwd in 1865 naar ontwerp van provinciaal architect L. Spaak (zie gevelsteen). Gelegen op de hoek met de Gemeentehuisstraat en vooraf gegaan door een verhard pleintje met oorlogsmonument. Nu in gebruik als openbare bibliotheek.

Parochiekerk Sint-Amands

Sint-Amandsplein zonder nummer (Grimbergen)

Iets hoger gelegen neogotische kruisbasiliek, ingeplant in de noordwesthoek van het plein en gebouwd tussen 1869 en 1895 naar ontwerp van de Antwerpse Provinciale architect E. Gife (1819-1890) ter vervanging van de 18de-eeuwse kerk.

Parochiekerk Heilige Laurentius en Heilige Gorik

Gemeenteplein 24 (Meise)

Inplanting op een heuvelhelling met omringend en ommuurd kerkhof, gemarkeerd door twee arduinen hekpijlers uit het vierde kwart van de 18de eeuw.

Gemeentehuis van Diegem met school

Kerktorenstraat 24 (Machelen)

Opgericht in 1854, cf. gevelsteen, naar ontwerp van architect Louis Spaak. Op het kadaster werd het gemeentehuis pas geregistreerd in 1859, samen met de in die periode gebouwde, aansluitende schoolvleugel.

Parochiekerk Sint-Hubertus

Gentsesteenweg zonder nummer (Asse)

Haaks op de straat ingeplante zaalkerk met neogotische en neoromaanse reminiscenties, gebouwd in 1866 naar verluidt naar ontwerp van architect L. Spaak, ter vervanging van een oudere gotische kapel.

Decanale kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop

Portaelsplein zonder nummer (Vilvoorde)

Excentrisch gelegen en georiënteerde pseudo-basiliek in gotische stijl, opklimmend tot de veertiende eeuw en voorheen omgeven door een kerkhof, dat buiten gebruik werd gesteld in 1875, het werd ontruimd in 1891.

Gemeentehuis Muizen

Magdalenasteenweg 49 (Mechelen)

Het voormalig gemeentehuis van Muizen (Mechelen) is beschermd als monument.

Gemeentehuis van Zellik

Brusselsesteenweg 551 (Asse)

Voormalig gemeentehuis in neotraditionele stijl, opgetrokken naar ontwerp van L. Spaak in 1878, hetzelfde jaar ingetekend bij het kadaster. Oorspronkelijk deed het gebouw ook dienst als schoolhuis.

Gemeentehuis van Asse

Gemeenteplein 1 (Asse)

Gemeentehuis, opgericht in de periode 1861-1864, naar ontwerp van de provinciale architect L. Spaak; naast de lokalen voor de gemeentediensten, was er ook plaats voorzien voor het vredegerecht en een onderwijswoonst.

Gemeentelijke basisschool

de Villegas de Clercampstraat 85 (Grimbergen)

Voormalige gemeentelijke jongensschool, thans gemeentelijke basisschool, gelegen op een langwerpig perceel dat reikt tot de Jan Mulstraat.

Pastorie Sint-Paulusparochie met tuin

Singel 7 (Opwijk)

De bescherming als monument betreft de pastorie van de Sint-Paulusparochie en de pastorietuin.

Parochiekerk Sint-Martinus: kerk, kerkhofmuur en dodenhuisje

Plaats 14 (Galmaarden)

De parochiekerk Sint-Martinus met kerkhofmuur en dodenhuisje te Tollembeek, is beschermd als monument.

Pastorie Sint-Pietersparochie met tuinmuur

Sint-Pietersplein 8 (Gooik)

De bescherming als monument omvat de pastorie van de Sint-Pietersparochie en de restanten van de tuinmuur.

Gasthuisstraat

Gasthuisstraat (Merchtem)

De Gasthuisstraat vormt een voorname as binnen het centrum van Merchtem en maakte oorspronkelijk deel uit van de Romeinse heirbaan tussen Asse en Mechelen.

Gemeentehuis Muizen

Magdalenasteenweg 49, Mechelen (Antwerpen)

Rechthoekig bakstenen constructie van vijf + twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, van 1869 naar ontwerp van L. Spaak.

Onderwijzerswoning

Reedijk 1, Merchtem (Vlaams-Brabant)

Voormalige onderwijzerswoning van de jongensschool van Merchtem, gebouwd omstreeks 1863-1864 naar ontwerp van provinciaal architect Louis Spaak.

Pastorie van de Sint-Paulusparochie

Singel 7, Opwijk (Vlaams-Brabant)

Neoclassicistische pastorie, gebouwd in 1847 naar ontwerp van Louis Spaak, omgeven door een nog grotendeels ommuurde tuin.

Parochiekerk Sint-Bernardus

Kerkstraat zonder nummer, Overijse (Vlaams-Brabant)

Noordoostelijk georiënteerde kerk in een sobere neogotiek, opgetrokken in de jaren 1860 naar ontwerp van architect Louis Spaak, omringend kerkhof afgesloten met een bakstenen muur.

Pastorie Sint-Rumoldusparochie

E. Eylenboschstraat 8, Dilbeek (Vlaams-Brabant)

19de-eeuwse pastorie, gelegen ten noordoosten van de kerk.

Gemeentehuis van Sint-Stevens-Woluwe en bijhorende gemeenteschool

Leuvensesteenweg 196, Zaventem (Vlaams-Brabant)

Het complex bestaat uit een neoclassicistisch voorgebouw, eertijds gemeentehuis en onderwijzerswoning en een haaks aansluitende schoolvleugel met speelplaats ten westen, gebouwd naar een ontwerp van Louis Spaak uit 1860, uitbreidingen in 1906 en 1959-1960.

Parochiekerk Sint-Lucia

Engsbergseweg zonder nummer, Tessenderlo (Limburg)

Neoclassicistische kerk met 17de-eeuws koor, omgeven door een kerkhof.

Parochiekerk Sint-Michiel

Kapelleweg zonder nummer, Overijse (Vlaams-Brabant)

Noordoostelijke georiënteerde, neoclassicistische kerk uit de eerste helft van de 19de eeuw, omgeven door een ommuurd kerkhof.

Gemeentehuis van Alsemberg en jongensschool

Oude Postweg 3-5, Beersel (Vlaams-Brabant)

Ensemble van gemeentehuis uit 1849 en achterliggende jongensschool uit 1864-67, ontworpen door provinciaal architect Louis Spaak.

Gemeentehuis van Eppegem

Grimbergsesteenweg 8, Zemst (Vlaams-Brabant)

Het gemeentehuis van Eppegem van 1865 werd gebouwd in een eenvoudige neoclassicistische stijl, eigen aan Louis Spaak die provinciale architect was in de periode 1830-1867 en verantwoordelijk voor het ontwerp. Het gebouw illustreert het voor een plattelandsgemeente gebruikelijke type gemeentehuis annex gemeenteschool.

Parochiekerk Sint-Rumoldus

E. Eylenboschstraat zonder nummer, Dilbeek (Vlaams-Brabant)

19de-eeuwse omgekeerd georiënteerde neogotische parochiekerk met een pseudo-basilicale aanleg centraal in de dorpskom gelegen met omringende parking.

Parochiekerk Sint-Ursmarus

Kerkplein zonder nummer, Gooik (Vlaams-Brabant)

Neogotische kerk opgetrokken naar ontwerp van architect Spaak, met wijzigingen van Noyer, gedateerd 1858.

Stadhuis Halle

Grote Markt 1, Halle (Vlaams-Brabant)

Het huidige gebouw werd, na brand van het vorige stadhuis in 1595, opgetrokken in 1616 in de traditionele stijl met uitgesproken renaissance-invloeden, en in 1811 onder leiding van Werry, in 1848 door Spaak en Decurte gerestaureerd.

Gemeentehuis met school

Brusselsesteenweg 64, Meise (Vlaams-Brabant)

Het classicistische gemeentehuis met bijhorende school werd kadastraal geregistreerd in 1866 als 'reconstruction totale' in eigendom van 'Meysse de gemeente' waarbij het bestaande gemeentehuis muteerde naar 'gemeente school en huys'. Het oude gemeentehuis dat op dat ogenblik werd vervangen, dateerde volgens de literatuur van omstreeks 1835.

Parochiekerk Sint-Laurentius en Sint-Gorik met omringend kerkhof

Gemeenteplein 24, Meise (Vlaams-Brabant)

De georiënteerde longitudinale kruiskerk, waarvan de ingebouwde vroeggotische toren opklimt tot de 13de eeuw, is gelegen op een hoogte ten westen van het Gemeenteplein, waardoor het dominerende effect in de dorpskern vergroot wordt.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Boodschap

Meusegemstraat 70, Meise (Vlaams-Brabant)

Neogotische kerk van 1860-1863 met ingebouwde resten van een kalkzandstenen westtoren van omstreeks 1300; omringend, gedeeltelijk omhaagd kerkhof. Ten zuidoosten van de kerk: beeld van Christus Koning in een plantsoen omgeven door een decoratief uitgewerkt ijzeren hek tussen pijlertjes van kalkzandsteen.

Gemeentehuis van Merchtem

Nieuwstraat 1, Merchtem (Vlaams-Brabant)

Heden drie verdiepingen hoog gebouw van baksteen, vermoedelijk eertijds witbepleisterd en daterend uit de 19de eeuw.

Parochiekerk Sint-Genesius

Dorpsstraat 40, Sint-Genesius-Rode (Vlaams-Brabant)

Neoromaanse zaalkerk met ingebouwde toren, tussen 1777 en 1782 vergroot naar plannen van architect Laurent Benoit Dewez, tussen 1860 en 1862 naar model van architect Louis Spaak, achteraan in de kerk een Lourdesgrot van 1909 en ten zuiden van de kerk een monument voor bevrijding in 1944.

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer, Zaventem (Vlaams-Brabant)

Driebeukige, longitudinale kruiskerk in gotische stijl met romaanse onderbouw in de toren, het tot het begin van de 20ste eeuw omringende kerkhof is ingenomen door parkeerruimte.

Decanale kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop

Portaelsplein zonder nummer, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

Excentrisch gelegen en georiënteerde pseudo-basiliek in gotische stijl, opklimmend tot de veertiende eeuw.

Gemeentehuis van Peutie

Aarschotsestraat 92, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

Voormalig gemeentehuis van 1863 naar ontwerp van L. Spaak, neoclassicistisch ensemble gekenmerkt door een grote soberheid, eenvoud en symmetrie, oorspronkelijk was er ook een woning voor het schoolhoofd met aansluitend een klaslokaal.

Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Kerkplein 1, Abdijstraat 20, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

De abdij is gelegen in het centrum van Grimbergen. De grotendeels ommuurde abdijsite wordt ten zuiden begrensd door het Kerkplein en de Hogesteenweg, ten westen door de Abdijstraat, ten noorden door de Wolvertemsesteenweg en ten oosten door bebouwde percelen.

Gemeentehuis van Beigem, onderwijzerswoning en school

Beigemsesteenweg 373, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Gebouwd in 1865 naar ontwerp van provinciaal architect L. Spaak aan een verhard pleintje met oorlogsmonument.

Gemeentelijke basisschool

de Villegas de Clercampstraat 85, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Voor het ontwerp werd beroep gedaan op de provinciale architect L. Spaak. Het gebouw was klaar in 1861 en bestond uit een onderwijzerswoning met achteraan een klas en de speelplaats, geregistreerd op het kadaster in 1863.

Parochiekerk Sint-Amands

Sint-Amandsplein zonder nummer, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Niet-geörienteerde driebeukige kruisbasiliek, gebouwd tussen 1869 en 1895 naar ontwerp van de Antwerpse Provinciale architect E. Gife en opgetrokken uit donkere baksteen met gebruik van contrasterende witte steen.

Gemeentehuis van Asse

Gemeenteplein 1, Asse (Vlaams-Brabant)

Gemeentehuis, opgericht in de periode 1861-1864, naar ontwerp van de provinciale architect L. Spaak. Naast de lokalen voor de gemeentediensten, was er ook plaats voorzien voor het vredegerecht en een onderwijswoonst.

Pastorie van de Sint-Martinusparochie

Kerkstraat 5, Asse (Vlaams-Brabant)

Dubbelhuis gelegen op de hoek met het Kerkplein. Volgens D. De Grave opgetrokken in 1845 naar ontwerp van de provinciale architect L. Spaak.

Parochiekerk Sint-Hubertus

Gentsesteenweg zonder nummer, Asse (Vlaams-Brabant)

Haaks op de straat ingeplante zaalkerk met neogotische en neoromaanse reminiscenties, gebouwd in 1866 naar verluidt naar ontwerp van architect L. Spaak, ter vervanging van een oudere gotische kapel.

Gemeentehuis van Zellik

Brusselsesteenweg 551, Asse (Vlaams-Brabant)

Gemeentehuis in neotraditionele stijl, opgetrokken naar ontwerp van L. Spaak in 1878. Oorspronkelijk deed het gebouw ook dienst als schoolhuis.

Gemeentehuis van Diegem met school

Kerktorenstraat 24, Machelen (Vlaams-Brabant)

Opgericht in 1854 naar ontwerp van architect Louis Spaak, op het kadaster pas geregistreerd in 1859 samen met aansluitende schoolvleugel, vóór het pand staan vier 16de-eeuwse hardstenen grenspalen.

Pastorie Sint-Catharina en Sint-Corneliusparochie

Kerktorenstraat 33, Machelen (Vlaams-Brabant)

Alleenstaand dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een vooraan afgewolfd zadeldak, gecementeerde neoclassicistisch getinte straatgevel met imitatievoegen, opgericht in 1847 naar een ontwerp van architect Louis Spaak.

Tuin van de pastorie van de Sint-Paulusparochie

Singel 7 (Opwijk)

Gedeeltelijk ommuurde tuin achter een in 1847 gebouwde pastorie, oorspronkelijk 25 are 70 centiare, later verkleind tot 21 are.