Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Sterck, Alexis

Details

Beschrijving

Stadsarchitect van Dendermonde.

Ontwerper van

Stadhuis Dendermonde met belfort

Grote Markt 1 (Dendermonde)

Het stadhuis van Dendermonde met het belfort is erkend als werelderfgoed.

Stadhuis Dendermonde met belfort: buffer

Grote Markt, Justitieplein, Kerkstraat, Ridderstraat, Vlasmarkt (Dendermonde)

Het stadhuis van Dendermonde met het belfort is erkend als werelderfgoed. Rondom het stadhuis en belfort werd deze bufferzone afgebakend.

Handelspand

Grote Markt 36, Kerkstraat 5 (Dendermonde)

Handelspand dat eveneens deel uitmaakt van het huizenblok nummers 33-38 dat na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad circa 1921-1922 heropgebouwd werd in een neostijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920.

Woonhuis met herberg

Statieplein 12 (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd als herberg–woonhuis naar ontwerp van 1922 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) door Fr. De Cock – Vermeir uit Sint-Gillis. Dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen.

Café De Witten Hond op hoek

Brusselsestraat 78 (Dendermonde)

Hoog gebouw op de straathoek met de Molenstraat tegenover het vroegere Huis Hiel (nr. 76), gedateerd "1921" in cartouche in de rechte geveltop. Vanouds als herberg gebouwd in opdracht van Ring – Andriessens naar ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde).

Café 't Voorlaatste

Dijkstraat 83, Dijkstraat 83A (Dendermonde)

Café "’t Voorlaatste", voorheen genaamd "’t Gangsken". Opgetrokken volgens ontwerp van 1920 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) in opdracht van Al. Herssens – Beckers; het betrof een herbouw van een ouder huis.

Café Den Ouden Tinnen Pot

Grote Markt 35, Kerkstraat 7 (Dendermonde)

Onderdeel van het huizenblok nummer 33-38 dat na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad rond 1921-1922 heropgebouwd werd in een neostijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920.

Ensemble van vier stadswoningen

Lodewijk Dosfelstraat 2, Lodewijk Dosfelstraat 4, Lodewijk Dosfelstraat 6, Lodewijk Dosfelstraat 8 (Dendermonde)

Ensemble van vier rijhuizen, twee verschillende gevelopstanden die herhaald worden volgens spiegelbeeldschema. Opgetrokken naar ontwerp van 1921 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) in opdracht van Guillaume Roye.

Arbeiderswoningen, beluik Klein Kwartier

Klein Kwartier 4-14, 5-15 (Dendermonde)

Doodlopend, tweezijdig bebouwd steegbeluik ten noorden van de Kerkstraat (Klein Kwartier nrs. 4-14 en 5-15).

Stadswoning

Veerstraat 17 (Dendermonde)

Rijhuis waarvan de voorgevel volgens ontwerp van 1921 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) werd herbouwd in opdracht van Louis Pieters–Verkas. Diephuis van één travee en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.

Ensemble van twee burgerhuizen

Kerkstraat 51, Kerkstraat 55 (Dendermonde)

Ensemble met samengevoegde winkelpui, circa 1921 in opdracht van meubelmaker Odilon Pieters opgetrokken naar de plannen van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde).

Woonhuis met winkel

Vlasmarkt 21 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd als handels- en woonhuis naar ontwerp van 1921 van architect Alexis Sterck (Dendermonde), voor slachter Jos Borms–Brusselmans. Rijhuis van één travee en drie bouwlagen onder zadeldak (kunstleien).

Burgerhuis met café Belfort

Grote Markt 37, Kerkstraat 3 (Dendermonde)

Voorlaatste huis van huizenblok nummers 33-38 dat na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad begin 1920 heropgebouwd werd in neo-Brabantse-barokstijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920.

Burgerhuis

Brusselsestraat 118 (Dendermonde)

Burgerhuis met eclectische voorgevel, circa 1919 naar ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) opgetrokken op de plaats van een eenvoudige bepleisterde lijstgevel. Rijhuis met traditionele opbouw van drie traveeën, dito bouwlagen met kunstleien zadeldak.

Burgerhuis

Grote Markt 27 (Dendermonde)

Volgens de literatuur opgetrokken op de plaats van 14de-eeuwse herberg "De Sterre" (1375). Circa 1850 vervangen door een burgerwoning als onderdeel van een ensemble van drie enkelhuizen (nu nummer 25-26-27); van drie bouwlagen en twee en drie traveeën onder doorlopende zadeldaken.

Ensemble van twee burgerhuizen

Bogaerdstraat 18, Bogaerdstraat 20 (Dendermonde)

Stijlvol geheel van drie bouwlagen en twee en drie traveeën, waarvan nr. 18 in 1920 heropgebouwd werd naar bouwplan van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) voor Jan Van Beveren – De Corte. Lijstgevels in eclectische stijl.

Burgerhuis

Zwarte Zustersstraat 14 (Dendermonde)

Deels vrijstaand burgerhuis, gebouwd volgens ontwerp van 1920-1921 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) voor L. Scheerders - Van Kerckhove uit Sint-Niklaas.

Burgerhuis

Kerkstraat 33 (Dendermonde)

Burgerhuis volgens een bouwaanvraag in 1921 heropgebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) in eclectische stijl in opdracht van Mej. Rachel Herssens.

Arbeiderswoningen

Heldenplein 1, Zwijvickstraat 1, Zwijvickstraat 11, Zwijvickstraat 13, Zwijvickstraat 3, Zwijvickstraat 5, Zwijvickstraat 7, Zwijvickstraat 9 (Dendermonde)

Huizenrij circa 1909 gebouwd in opdracht van de kerkfabriek van Sint-Gillis-Binnen.

Vleeshuis

Grote Markt 32 (Dendermonde)

Het vleeshuis is beschermd.

Stadhuis Dendermonde met belfort

Grote Markt 1 (Dendermonde)

Het stadhuis met belfort is beschermd.

Pastorie Sint-Gillis-Binnenparochie

Brusselsestraat 67 (Dendermonde)

De bescherming omvat de pastorie van de Sint-Gillis-Binnenparochie met zijn omgeving met omgrachting, landschapstuin met tuinelementen, Mariagrot en poortgebouw met hekwerk.

Arbeiderswoningen

Heldenplein 1, Zwijvickstraat 1, Zwijvickstraat 11, Zwijvickstraat 13, Zwijvickstraat 3, Zwijvickstraat 5, Zwijvickstraat 7, Zwijvickstraat 9 (Dendermonde)

De bescherming omvat de arbeiderswoningen uit 1909 langs de Zwijvickstraat, grenzend aan de pastorie en parochiekerk Sint-Gillis-binnen.

Burgerhuis

Kerkstraat 6 (Dendermonde)

Eertijds één geheel met nr. 4, later gesplitst bij een erfenis tussen twee broers (zie Poppkaart van circa 1860). De beide woningen werden vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog, nr. 6 werd circa 1920 herbouwd naar een ontwerp van de Dendermondse stadsarchitect Alexis Sterck.

Sint-Vincentiusinstituut: kloosterkapel en overdekte speelplaats

Kerkstraat 97 (Dendermonde)

De bescherming omvat een deel van het klooster van het Sint-Vincentiusinstituut, meer bepaald het gebouw met de neogotische kloosterkapel van de zusters Sint-Vincentius a Paulo en een overdekte speelplaats in de onderbouw.

Burgerhuis

Kasteelstraat 9 (Dendermonde)

Eclectisch burgerhuis, volgens bouwplan in 1920 ontworpen door stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) voor Jan Maes ter vervanging van zijn vernielde woning. Rijhuis van twee traveeën, twee bouwlagen met kelderverdieping onder kunstleien mansardedak.

Burgerhuis in neobarok

Grote Markt 27 (Dendermonde)

Het burgerhuis in neobarok is beschermd als monument.

Burgerhuis ontworpen door Alexis Sterck

Grote Markt 33, Kerkstraat 11 (Dendermonde)

Het burgerhuis, later ingericht als bankgebouw, is beschermd als monument.

Café ontworpen door Alexis Sterck

Grote Markt 34, Kerkstraat 9 (Dendermonde)

Het café is beschermd als monument.

Café Den Ouden Tinnen Pot

Grote Markt 35, Kerkstraat 7 (Dendermonde)

Het café is beschermd als monument.

Herberg Den Tinnen Pot

Grote Markt 36, Kerkstraat 5 (Dendermonde)

De herberg Den Tinnen Pot is beschermd als monument.

Café ontworpen door Alexis Sterck

Grote Markt 37, Kerkstraat 3 (Dendermonde)

Het café is beschermd als monument.

Café Sint-Joris

Grote Markt 38, Kerkstraat 1 (Dendermonde)

Het café Sint-Joris is beschermd als monument.

Burgerhuis

Kerkstraat 65 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd door R. Wicht naar ontwerp van 1919 goedgekeurd op 6 maart 1920 van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) volgens een prentbriefkaart ter vervanging van een bepleisterde 19de-eeuwse lijstgevel in neoclassicistische stijl.

Ensemble van drie burgerhuizen

Beurzestraat 6, Beurzestraat 8 (Dendermonde)

Verzorgd ensemble van drie burgerhuizen in neotraditionele stijl, volgens spiegelbeeldschema. Volgens bouwplan realisatie van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1921 als onderdeel van een heropbouw van vier woonhuizen en één winkelpand op de hoek met de Kerkstraat.

Pastorie van parochie Sint-Gillis-Binnen

Brusselsestraat 67 (Dendermonde)

Achterin gelegen omgrachte 19de-eeuwse pastoorswoning met grote tuin, ten noorden van de tot de 13de eeuw opklimmende Sint-Gillis-Binnenkerk en niet zichtbaar van de straat. Domein enkel toegankelijk via het sierlijke gesmeed ijzeren hekwerk aan de Brusselsestraat.

Burgerhuis

Grote Markt 33, Kerkstraat 11 (Dendermonde)

Huis ten westen palend aan het Vleeshuis, en deel uitmakend van het huizenblok nummers 33-38 na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad heropgebouwd in 1921-22 in neo-Brabantse barokstijl naar het ontwerp van Dendermonds stadsarchitect Alexis Sterck van 1920.

Burgerhuis

Dijkstraat 53 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd naar ontwerp van 1921 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) in opdracht van Benoite Dela Marche. Rijhuis met enkelhuisopstand, van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.

Café Tijl

Grote Markt 34, Kerkstraat 9 (Dendermonde)

Huis deel uitmakend van het huizenblok nummers 33-38 na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad heropgebouwd in neo-Brabantse barokstijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920.

Postkantoor

Kerkstraat 47 (Dendermonde)

Monumentaal gebouw in neoclassicistische stijl aan de zuidzijde van de Kerkstraat, sinds 1930 gebruikt als Stedelijke Academie voor Woord en Muziek.

Herberg Den Hert

Kerkstraat 12, Kerkstraat 14 (Dendermonde)

De herberg zogenaamd 'Den Hert' werd in opdracht van Duerinck - Van den Abbeele herbouwd naar een ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920.

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Dorp zn (Berlare)

De parochiekerk Sint-Martinus is, samen met de historische kerkhofsite en met inbegrip van de cultuurgoederen beschermd als monument.

Burgerhuis

Sas 16 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd volgens ontwerp van 1920 van architect Alexis Sterck (Dendermonde). Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen op souterrain onder pseudomansardedak (kunstleien) voorzien van getrapte dakkapel boven de brede venstertravee.

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Berlare)

De Sint-Martinuskerk, gelegen op een middeleeuwse kerksite, getuigt nog steeds van de drie bouwfasen uit haar bouwgeschiedenis; de 15de-eeuwse westelijke travee met westtoren, de middenbeuk uit het eerste kwart van de 18de eeuw en de neogotische uitbreiding van het schip naar ontwerp van architect Henri Valcke.

Burgerhuis

Franz Courtensstraat 20 (Dendermonde)

Burgerhuis met art-deco-invloeden, volgens bouwplan van 1915 in opdracht van apotheker Van der Mijnsbrugge heropgebouwd naar een ontwerp van architect Alexis Sterck (Dendermonde). Voormalig geboortehuis van kunstschilder Franz Courtens (1854-1943).

Ensemble van burgerhuizen met winkel

Brusselsestraat 112, Brusselsestraat 114 (Dendermonde)

Ensemble van twee burgerhuizen, waarvan de begane grond thans ingericht is als winkel. Volgens bouwplan herbouwd in opdracht van voerman Gustaaf Pets naar een ontwerp van architect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1921.

Herenhuis

Brusselsestraat 69 (Dendermonde)

Beeldbepalend herenhuis tegenover de Sint-Gillis-Binnenkerk en achteraan grenzend aan de beschermde site van het Militair Hospitaal. In 2007 verbouwd tot zes appartementen.

Burgerhuis

Dijkstraat 31 (Dendermonde)

Burgerhuis gebouwd naar een ontwerp van 1921 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) in opdracht van Henri Buyens – Nimmegeers, herbouw van een woonhuis.

Burgerhuis

Vlasmarkt 12 (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd als handels- en woonhuis naar ontwerp van 1922 naar ontwerp van architecten Alexis Sterck en Fernand de Ruddere (Dendermonde). Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder pseudomansardedak met kunstleien.

Burgerhuis

Franz Courtensstraat 26 (Dendermonde)

Burgerhuis in de rij, circa 1920 heropgebouwd. Het stadsarchief bewaart een bouwplan van 1920 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) dat afwijkt van de uiteindelijk uitgevoerde gevel.

Gemeenteschool

Denderbellestraat 2A (Dendermonde)

Aan de straat gebouwde onderwijzerswoning of schoolmeestershuis met links aanpalende poort met toegang tot de achterliggende eigenlijke schoollokalen bestaande uit drie lange vleugels rondom een ruime rechthoekige geplaveide speelplaats met zijtoegang vanaf de Robert Ramlotstraat.

Gemeentehuis van Sint-Gillis

Sint-Gillislaan 22 (Dendermonde)

Ingeplant aan straathoek Weggevoerdenstraat. Volgens opschrift gedenkplaat in achtergevel gebouwd in 1883 door aannemer V. Roman naar ontwerp van architect A. Sterck.

Burgerhuis

Vlasmarkt 8 (Dendermonde)

Burgerhuis, gebouwd als handels- en woonhuis naar ontwerp van 1922 van architect Alexis Sterck (Dendermonde), voor tapissier–garnierder Omer de Beul. Rijhuis van één travee en drie bouwlagen onder zadeldak.

Sint-Vincentiusinstituut

Kerkstraat 95, Kerkstraat 97, Kerkstraat 99 (Dendermonde)

Het Sint-Vincentiusinstituut ligt tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Door de vele schooluitbreidingen na de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog beslaat het nu het hele bouwblok tussen Sas, Prudens Van Duysestraat en Kerkstraat nummers 95, 97, 99.

Lakenhal en stadhuis van Dendermonde

Grote Markt 1 (Dendermonde)

Stadhuis met belfort en voormalige lakenhal. In 1999 door Unesco ingeschreven op de Lijst van het Werelderfgoed samen met de 30 best bewaarde belforten in België. Gelegen aan de oever van de Dender en de oostzijde van de Grote Markt. De oudste vermelding van de Lakenhal, op de plaats van het huidige Vleeshuis, dateert van 1293-1294.

Huis Het Schijf

Gentsesteenweg 115, Gentsesteenweg 117, Gentsesteenweg 119 (Dendermonde)

Voormalige "Stadsschietbaan", zogenaamd "Het Schijf". Eerste schietbaan of schijf opgericht in 1865, uitgebreid in 1869. Gebouw in eclectische stijl, opgetrokken in 1909-1910 naar de plannen van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde).

Hoekhuis met café Sint-Joris

Grote Markt 38, Kerkstraat 1 (Dendermonde)

Hoekhuis dat het huizenblok nummers 33-38, dat na de totale vernieling in 1914 door de stad heropgebouwd werd in neostijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920, ten oosten afsluit.

Vleeshuis

Grote Markt 32 (Dendermonde)

Thans Vleeshuismuseum. Eén van de oudste historische gebouwen, oorspronkelijk vlees- en lakenhal, schepenhuis, vierschaar, gevangenis, later lokaal van de Sint-Jorisgilde en van de rederijkerskamer de Leeuwerkenaars.

Burgerhuis

Franz Courtensstraat 33 (Dendermonde)

Burgerhuis, heropgebouwd naar de plannen van architect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1921. Thans kunstgalerij Palet.

Begijnhoflaan

Begijnhoflaan (Dendermonde)

Afbuigende straat in de zuidwesthoek van het stadscentrum. Verbinding tussen de Zuidlaan, Sint Rochusstraat en het Sas aan de Oude Dender.

Grote Markt

Grote Markt (Dendermonde)

De Grote Markt is centraal gelegen midden de historische stadskern van Dendermonde. De markt lag voor de burcht, de verblijfplaats van de heren van Dendermonde. Vermoedelijk kwam het marktplein in dezelfde periode als het slot tot stand, wat het ontstaan van deze locatie minstens in de 11de eeuw plaatst.

Geen afbeelding beschikbaar

Kerkstraat

Kerkstraat (Dendermonde)

De Kerkstraat is een belangrijke historische invalsweg tot de stad. Zij loopt van het voormalige Sint-Blasiusgasthuis naar het Justitieplein.

Koningin Astridlaan

Koningin Astridlaan (Dendermonde)

Residentiële laan aan de Dender, tegenover het Justitiepaleis in het stadscentrum. Oorspronkelijk zogenaamd "Denderlaan", aangelegd na de rechttrekking van de Dender begin jaren 1920. In 1938 omgedoopt tot Koningin Astridlaan.

Arbeiderswoningen, beluik Klein Kwartier

Klein Kwartier 4-14, 5-15 (Dendermonde)

Doodlopend, tweezijdig bebouwd steegbeluik ten noorden van de Kerkstraat (Klein Kwartier nummers 4-14 en 5-15).

Sint-Vincentiusinstituut

Kerkstraat 95-99, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Het Sint-Vincentiusinstituut ligt tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Door de vele schooluitbreidingen na de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog beslaat het nu het hele bouwblok tussen Sas, Prudens Van Duysestraat en Kerkstraat nummers 95, 97, 99.

Burgerhuis

Greffelinck 5, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Neoclassicistisch burgerhuis, heropgebouwd volgens bouwplan van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1915 door G. Van den Abeele, herbergierster.

Ensemble van burgerhuizen

Beurzestraat 4-8, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Verzorgd ensemble van drie burgerhuizen in neotraditionele stijl, volgens spiegelbeeldschema. Volgens bouwplan realisatie van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1921 als onderdeel van een heropbouw van vier woonhuizen en één winkelpand op de hoek met de Kerkstraat.

Ensemble van burgerhuizen

Bogaerdstraat 18-20, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Stijlvol geheel van drie bouwlagen en twee en drie traveeën, waarvan nr. 18 in 1920 heropgebouwd werd naar bouwplan van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) voor Jan Van Beveren – De Corte. Lijstgevels in eclectische stijl.

Herenhuis

Brusselsestraat 69, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Beeldbepalend herenhuis tegenover de Sint-Gillis-Binnenkerk en achteraan grenzend aan de beschermde site van het Militair Hospitaal. In 2007 verbouwd tot zes appartementen.

Café De Witten Hond op hoek

Brusselsestraat 80, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Hoog gebouw op de straathoek met de Molenstraat tegenover het vroegere Huis Hiel (nummer 76), gedateerd "1921" in cartouche in de rechte geveltop. Vanouds als herberg gebouwd in opdracht van Ring – Andriessens naar ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde).

Ensemble van burgerhuizen met winkel

Brusselsestraat 112-114, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Ensemble van twee burgerhuizen, waarvan de begane grond thans ingericht is als winkel. Volgens bouwplan herbouwd in opdracht van voerman Gustaaf Pets naar een ontwerp van architect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1921.

Burgerhuis

Brusselsestraat 118, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis met eclectische voorgevel, circa 1919 naar ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) opgetrokken op de plaats van een eenvoudige bepleisterde lijstgevel. Rijhuis met traditionele opbouw van drie traveeën, dito bouwlagen met kunstleien zadeldak.

Burgerhuis

Dijkstraat 31, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis gebouwd naar een ontwerp van 1921 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) in opdracht van Henri Buyens – Nimmegeers, herbouw van een woonhuis.

Burgerhuis

Dijkstraat 53, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis gebouwd naar ontwerp van 1921 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) in opdracht van Benoite Dela Marche. Rijhuis met enkelhuisopstand, van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.

Café 't Voorlaatste

Dijkstraat 83, 83A, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Café " 't Voorlaatste", voorheen genaamd " 't Gangsken". Opgetrokken volgens ontwerp van 1920 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) in opdracht van Al. Herssens – Beckers; het betrof een herbouw van een ouder huis.

Burgerhuis

Franz Courtensstraat 20, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis met art-deco-invloeden, volgens bouwplan van 1915 in opdracht van apotheker Van der Mijnsbrugge heropgebouwd naar een ontwerp van architect Alexis Sterck (Dendermonde). Voormalig geboortehuis van kunstschilder Franz Courtens (1854-1943).

Burgerhuis

Franz Courtensstraat 26, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis in de rij, circa 1920 heropgebouwd. Het stadsarchief bewaart een bouwplan van 1920 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) dat afwijkt van de uiteindelijk uitgevoerde gevel.

Burgerhuis

Franz Courtensstraat 33, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis, heropgebouwd naar de plannen van architect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1921. Thans kunstgalerij Palet.

Huis Het Schijf

Gentsesteenweg 115-119, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Voormalige "Stadsschietbaan", zogenaamd "Het Schijf". Eerste schietbaan of schijf opgericht in 1865, uitgebreid in 1869. Gebouw in eclectische stijl, opgetrokken in 1909-1910 naar de plannen van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde).

Burgerhuis

Kasteelstraat 9, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Eclectisch burgerhuis, volgens bouwplan in 1920 ontworpen door stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) voor Jan Maes ter vervanging van zijn vernielde woning. Rijhuis van twee traveeën, twee bouwlagen met kelderverdieping onder kunstleien mansardedak.

Burgerhuis

Kerkstraat 6, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Eertijds één geheel met nummer 4, later gesplitst bij een erfenis tussen twee broers (zie Poppkaart van circa 1860). De beide woningen werden vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog, nummer 6 werd circa 1920 herbouwd naar een ontwerp van de Dendermondse stadsarchitect Alexis Sterck.

Ensemble van vier stadswoningen

Lodewijk Dosfelstraat 2-8, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Ensemble van vier rijhuizen, twee verschillende gevelopstanden die herhaald worden volgens spiegelbeeldschema. Opgetrokken naar ontwerp van 1921 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) in opdracht van Guillaume Roye.

Rijhuis

Papiermolenstraat 8, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis gebouwd naar ontwerp van 1919 van architect Alexis Sterck (Dendermonde). Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.

Burgerhuis

Sas 16, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis gebouwd volgens ontwerp van 1920 van architect Alexis Sterck (Dendermonde). Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen op souterrain onder pseudomansardedak (kunstleien) voorzien van getrapte dakkapel boven de brede venstertravee.

Burgerhuis met winkel

Vlasmarkt 12, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis, gebouwd als handels- en woonhuis naar ontwerp van 1922 naar ontwerp van architecten Alexis Sterck en Fernand de Ruddere (Dendermonde). Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder pseudomansardedak met kunstleien.

Burgerhuis met winkel

Vlasmarkt 8, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis, gebouwd als handels- en woonhuis naar ontwerp van 1922 van architect Alexis Sterck (Dendermonde), voor tapissier–garnierder Omer de Beul. Rijhuis van één travee en drie bouwlagen onder zadeldak.

Herberg met woonhuis

Statieplein 12, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis, gebouwd als herberg–woonhuis naar ontwerp van 1922 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) door Fr. De Cock – Vermeir uit Sint-Gillis. Dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen.

Stadswoning

Veerstraat 17, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Rijhuis waarvan de voorgevel volgens ontwerp van 1921 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) werd herbouwd in opdracht van Louis Pieters–Verkas. Diephuis van één travee en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.

Burgerhuis met winkel

Vlasmarkt 21, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis gebouwd als handels- en woonhuis naar ontwerp van 1921 van architect Alexis Sterck (Dendermonde), voor slachter Jos Borms–Brusselmans. Rijhuis van één travee en drie bouwlagen onder zadeldak (kunstleien).

Burgerhuis

Zwarte Zustersstraat 14, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Deels vrijstaand burgerhuis, gebouwd volgens ontwerp van 1920-1921 van architect Alexis Sterck (Dendermonde) voor L. Scheerders - Van Kerckhove uit Sint-Niklaas.

Gemeenteschool

Denderbellestraat 2A, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Aan de straat gebouwde onderwijzerswoning of schoolmeestershuis met links aanpalende poort met toegang tot de achterliggende eigenlijke schoollokalen bestaande uit drie lange vleugels rondom een ruime rechthoekige geplaveide speelplaats met zijtoegang vanaf de Robert Ramlotstraat.

Gemeentehuis van Sint-Gillis

Sint-Gillislaan 22, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Ingeplant aan straathoek Weggevoerdenstraat. Volgens opschrift gedenkplaat in achtergevel gebouwd in 1883 door aannemer V. Roman naar ontwerp van architect A. Sterck.

Pastorie Sint-Gillis-Binnenparochie

Brusselsestraat 67, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Achterin gelegen omgrachte 19de-eeuwse pastoorswoning met grote tuin, ten noorden van de tot de 13de eeuw opklimmende Sint-Gillis-Binnenkerk en niet zichtbaar van de straat. Domein enkel toegankelijk via het sierlijke gesmeed ijzeren hekwerk aan de Brusselsestraat.

Arbeiderswoningen

Heldenplein 1, Zwijvickstraat 1-13, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Huizenrij circa 1909 gebouwd in opdracht van de kerkfabriek van Sint-Gillis-Binnen.

Herberg Den Hert

Kerkstraat 12-14, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

De herberg zogenaamd 'Den Hert' werd in opdracht van Duerinck - Van den Abbeele herbouwd naar een ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920.

Burgerhuis

Kerkstraat 33, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis volgens een bouwaanvraag in 1921 heropgebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) in eclectische stijl in opdracht van Mej. Rachel Herssens.

Postkantoor

Kerkstraat 47, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Monumentaal gebouw in neoclassicistische stijl aan de zuidzijde van de Kerkstraat, sinds 1930 gebruikt als Stedelijke Academie voor Woord en Muziek.

Ensemble van burgerhuizen

Kerkstraat 51, 55, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Ensemble met samengevoegde winkelpui, circa 1921 in opdracht van meubelmaker Odilon Pieters opgetrokken naar de plannen van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde).

Burgerhuis

Kerkstraat 65, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis gebouwd door R. Wicht naar ontwerp van 1919 goedgekeurd op 6 maart 1920 van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) volgens een prentbriefkaart ter vervanging van een bepleisterde 19de-eeuwse lijstgevel in neoclassicistische stijl.

Burgerhuis in neobarok

Grote Markt 27, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Volgens de literatuur opgetrokken op de plaats van 14de-eeuwse herberg "De Sterre" (1375). Circa 1850 vervangen door een burgerwoning als onderdeel van een ensemble van drie enkelhuizen (nu nummer 25-26-27); van drie bouwlagen en twee en drie traveeën onder doorlopende zadeldaken.

Burgerhuis ontworpen door Alexis Sterck

Grote Markt 33, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Huis ten westen palend aan het Vleeshuis, en deel uitmakend van het huizenblok nummers 33-38 na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad heropgebouwd in 1921-22 in neo-Brabantse barokstijl naar het ontwerp van Dendermonds stadsarchitect Alexis Sterck van 1920.

Café ontworpen door Alexis Sterck

Grote Markt 34, Kerkstraat 9, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Huis deel uitmakend van het huizenblok nummers 33-38 na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad heropgebouwd in neo-Brabantse barokstijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920.

Café Den Ouden Tinnen Pot

Grote Markt 35, Kerkstraat 7, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Onderdeel van het huizenblok nummer 33-38 dat na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad rond 1921-1922 heropgebouwd werd in een neostijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920.

Herberg Den Tinnen Pot

Grote Markt 36, Kerkstraat 5, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Handelspand dat eveneens deel uitmaakt van het huizenblok nummers 33-38 dat na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad circa 1921-1922 heropgebouwd werd in een neostijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920.

Café ontworpen door Alexis Sterck

Grote Markt 37, Kerkstraat 3, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Voorlaatste huis van huizenblok nummers 33-38 dat na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad begin 1920 heropgebouwd werd in neo-Brabantse-barokstijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920.

Hoekhuis met café Sint-Joris

Grote Markt 38, Kerkstraat 1, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Hoekhuis dat het huizenblok nummers 33-38, dat na de totale vernieling in 1914 door de stad heropgebouwd werd in neostijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920, ten oosten afsluit.

Lakenhal en stadhuis van Dendermonde

Grote Markt 1, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Stadhuis met belfort en voormalige lakenhal. In 1999 door Unesco ingeschreven op de Lijst van het Werelderfgoed samen met de 30 best bewaarde belforten in België. Gelegen aan de oever van de Dender en de oostzijde van de Grote Markt. De oudste vermelding van de Lakenhal, op de plaats van het huidige Vleeshuis, dateert van 1293-1294.

Vleeshuis

Grote Markt 32, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Thans Vleeshuismuseum. Eén van de oudste historische gebouwen, oorspronkelijk vlees- en lakenhal, schepenhuis, vierschaar, gevangenis, later lokaal van de Sint-Jorisgilde en van de rederijkerskamer de Leeuwerkenaars.

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Dorp zonder nummer, Berlare (Oost-Vlaanderen)

De Sint-Martinuskerk, gelegen op een middeleeuwse kerksite, getuigt nog steeds van de drie bouwfasen uit haar bouwgeschiedenis; de 15de-eeuwse westelijke travee met westtoren, de middenbeuk uit het eerste kwart van de 18de eeuw en de neogotische uitbreiding van het schip naar ontwerp van architect Henri Valcke.