Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

't Kindt, David

Details

Ontwerper van

Hotel Clemmen

Veldstraat 82 (Gent)

Het 18de-eeuwse Hotel Clemmen, heden gekend als museum A. Van Der Haeghen, is beschermd als monument.

Hotel d'Hane-Steenhuyse

Veldstraat 55 (Gent)

Het 18de-eeuws Hotel d'Hane Steenhuyse is beschermd als monument.

Domein 't Oud Kasteel: landhuis, koetshuis en hekpijlers

Scheldestraat 4 (Wortegem-Petegem)

Het voormalig kasteel van Petegem, gelegen langs de Scheldestraat te Petegem-aan-de-Schelde, is beschermd als monument met inbegrip van het koetshuis en de hekpijlers.

Domein 't Oud Kasteel

Scheldestraat 4 (Wortegem-Petegem)

De bescherming omvat het domein 't Oud Kasteel, bestaand uit de omwalling, het daarbinnen gelegen domein en de aanpalende percelen. Binnen deze afbakening zijn het voormalig kasteel, koetshuis en hekpijlers beschermd als monument.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw: toren

Markt zonder nummer (Pittem)

De toren van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw te Pittem is beschermd als monument.

Belfort, lakenhal en Mammelokker

Botermarkt 17, Botermarkt 18 (Gent)

Het belfort, de lakenhal en de Mammelokker (voormalige stadsgevangenis) zijn erkend als werelderfgoed.

Belfort, lakenhal en Mammelokker: buffer

Gent (Gent)

Het belfort, de lakenhal en de Mammelokker (voormalige stadsgevangenis) zijn erkend als werelderfgoed. De binnenstad van Gent werd als bufferzone rond deze gebouwen afgebakend.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Markt zonder nummer (Pittem)

Overwegend neogotische parochiekerk die een veelheid aan opeenvolgende bouwfasen in zich draagt, met behoud van romaanse toren en noordmuur van het koor, aanpassing van schip in de 15de of 16de en van koor tevens in de 17de eeuw. Grootschalige verbouwing in het begin van de 20ste eeuw.

Stadswoning ontworpen door David 't Kindt

Brabantdam 48 (Gent)

Klokgevel van drie traveeën en twee bouwlagen afgedekt met een zadeldak (leipannen); verankerde bak- en zandsteenbouw oorspronkelijk bepleisterd; volgens bouwaanvraag gebouwd naar ontwerp van David 't Kindt in 1754.

Kazerne Hoofdwacht

Kouter 29 (Gent)

Eertijds bestemd voor het onderbrengen van de keizerlijke wachttroepen.

Kazerne de Hollain

Alphonse de Hollainhof 100, Alphonse de Hollainhof 101, Alphonse de Hollainhof 102, Alphonse de Hollainhof 103, Alphonse de Hollainhof 104, Alphonse de Hollainhof 105, Alphonse de Hollainhof 106, Alphonse de Hollainhof 107, Alphonse de Hollainhof 108, Alphonse de Hollainhof 109, Alphonse de Hollainhof 110, Alphonse de Hollainhof 111, Alphonse de Hollainhof 112, Alphonse de Hollainhof 113, Alphonse de Hollainhof 114, Alphonse de Hollainhof 115, Alphonse de Hollainhof 116, Alphonse de Hollainhof 117, Alphonse de Hollainhof 118, Alphonse de Hollainhof 119, Alphonse de Hollainhof 120, Alphonse de Hollainhof 99, Alphonse de Hollainhof zonder nummer, Brusselsepoortstraat 69F, Brusselsepoortstraat 69G, Brusselsepoortstraat 69H, Brusselsepoortstraat 69K, Brusselsepoortstraat 69L, Brusselsepoortstraat 69M, Brusselsepoortstraat 69N, Brusselsepoortstraat 69P, Brusselsepoortstraat 69Q, Brusselsepoortstraat 69R (Gent)

Voormalig Sint-Machariuspesthuis en grote paardenvolkskazerne, heden kazerne Cdt. Jonkheer de Hollain. Complex gebouw waarvan de straatgevel een groot gedeelte van de ene straatwand van de Brusselsepoortstraat beslaat. Strekt zich uit tot de rechteroever van de Nederschelde.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

Kluizendorpstraat 80A (Evergem)

Ten oosten en ten zuiden omringd door kerkhof, uitgebreid in 1847 en 1899. In 1863 bouw van een beenderhuis en een calvarie op het kerkhof en plaatsing van de nu verdwenen ijzeren afsluiting rondom het kerkhof.

Herenhuis

Sint-Margrietstraat 12 (Gent)

Nr. 12. Dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl., mansardedak (leien en Vlaamse pannen) met zijaandaken. Bouwaanvraag vlg. archiefstukken daterend van 1751 met vermelding van architect David 't Kindt; jaartal 1755 in cartouche boven deurvenster van de gevel. Kwaliteitsvolle, bepleisterde en beschilderde lijstgevel in rococostijl, op een plint van Ledesteen. Rijk uitgewerkte middentrav. b

Herenhuis in rococostijl

Sint-Jacobsnieuwstraat 50, Sint-Jacobsnieuwstraat 52 (Gent)

Herenhuis in rococostijl, volgens archiefstukken in 1749 opgetrokken naar ontwerp van architect David 't Kindt met verdwenen achterhuis uitziend op Jan Palfijnstraat.

Hotel d'Hane-Steenhuyse

Veldstraat 55 (Gent)

Prachtig hotel uit de 18de eeuw, gebouwd door graaf Emmanuel-Ignace d'Hane en zijn zoon. De voorgevel (Veldstraat) is in Lodewijk XV-stijl en dateert van 1768, de tuingevel in een zuivere Lodewijk XVI-stijl is van 1773.

Herenhuis

Kwaadham 52 (Gent)

Nr. 52. Hoekhuis met de St.-Jacobsnieuwstraat, heden met drie bouwl. en zes trav. brede voorgevel in de Kwaadham, onder schilddak (pannen) met oudere kern, vlg. archiefstukken in 1761 door David 't Kindt voorzien van een nieuwe gevel van vijf trav., twee bouwl. en drie middentrav. bekroond met een driehoekig fronton op rocailleconsoles, centrale deur en zijgevel (Kwaadham) met zelfde ven

't Oud Kasteel

Scheldestraat 4 (Wortegem-Petegem)

't Oud Kasteel is een omgracht kasteel dat zich op de linkeroever van een afgesneden Scheldemeander bevindt. Het kasteel in classicistische stijl werd in 1789-1790 gebouwd op de ruïnes van de versterkte burcht in opdracht van Judocus Clemmen, naar verluidt naar ontwerp van architect David 't Kindt.

Hoekhuis

Nederpolder 6 (Gent)

Nr. 6. Hoekhuis van vijf trav. en twee bouwl. met mansardedak (leien), voorzien van twee oeil-de-boeufs, vlg. archiefstukken daterend van 1753 en gewezen eigendom van architect David 't Kindt die zelf de bouwaanvraag indiende. Gelegen naast de ca. 1900 verdwenen Regnessestraat; poortje met doorgang naast r.-zijgevel geeft een gedeelte van het oude straattracé weer. Bepleisterde en beschi

Stadsgevangenis of "Mammelokker"

Botermarkt 17, Botermarkt 18 (Gent)

Klein gebouw met grillig plattegrond, opgetrokken in 1741 tegen de westgevel van de Lakenhal en de noordzijde van het Belfort, ter vervanging van de in 1718 op de Koornmarkt gesloopte stadsgevangenis bijgenaamd het "Chastelet". Bleef tot 1902 zijn functie van stadsgevangenis behouden.

Stadhuis van Lokeren

Groentemarkt 1 (Lokeren)

Hoekgebouw van twee bouwlagen, in 1761 opgetrokken naar ontwerp van architect David 't Kindt (Gent).

Sint-Antoniusgesticht met pastorie

Sint-Antoniuskaai 10, Sint-Antoniuskaai 9 (Gent)

Het Sint-Antoniusgesticht is beschermd als monument.

Gildehuis Wijnschroeders- of Kraankinderentehuis

Kleine Vismarkt 2, Kleine Vismarkt 4, Kraanlei 2 (Gent)

Oud gildehuis der Wijnschroeders of Kraankinderen midden 18de eeuw deels gesloopt en na verbreding van de Kraanlei in 1755 wederopgebouwd: terzelfdertijd werden nieuwe kaaimuren aangelegd. Reeds in de tweede helft van de 18de eeuw werd het gildehuis gesplitst in twee woningen waaronder rechts herberg "de Nantes" die tot begin 20ste eeuw bleef bestaan.

Herenhuis in Lodewijk XV-stijl

Koningstraat 18 (Gent)

Voormalig "Dammansteen" of "Huys van Oombergen", thans zetel van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. In 1746 verkocht aan architect David 't Kindt die het prachtig herenhuis in Lodewijk XV-stijl oprichtte waarvoor hij zelf de bouwaanvraag indiende.

Gildehuis Wijnschroedershuis

Kleine Vismarkt 2 (Gent)

Het gildehuis Wijnschroedershuis is, samen met het burgerhuis 't Gauden Hant, beschermd als monument.

Kazerne Hoofdwacht, later Handelsbeurs

Kouter 29 (Gent)

Deze bescherming betreft het gehele gebouw van de huidige Handelsbeurs, voormalig kazernegebouw voor de keizerlijke wachttroepen.

Museum A. Vander Haeghen

Veldstraat 82 (Gent)

Prachtig 18de-eeuws hotel, op de plaats van het romaans steen "met de twee torens", vermoedelijk in 1746 opgericht naar ontwerp van architect David 't Kindt, in 1771 door zijn weduwe verkocht aan J. Clemmen.

Stadsgevangenis

Botermarkt 17, Botermarkt 18 (Gent)

De voormalige stadsgevangenis, ook portiershuis of Mammelokker genaamd, is beschermd als monument.

Herenhuis Huys van Oombergen

Koningstraat 18 (Gent)

De bescherming omvat het Huys van Oombergen, in rococostijl ontworpen door David 't Kindt in 1746. Het herenhuis werd gebouwd op de locatie van het middeleeuwse Dammansteen.

Herenhuis Hotel Snoeck

Sint-Jacobsnieuwstraat 50, Sint-Jacobsnieuwstraat 52 (Gent)

De bescherming omvat het voormalige herenhuis Hotel Snoeck.

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Lovendegem)

Voor het eerst vermeld in 1140. Het eind 15de eeuw heropgebouwde kerkje werd grotendeels verwoest door beeldenstormers in de tweede helft van de 17de eeuw. Heropbouw van de driebeukige kerk in 1616 door Jan en Robrecht Persyns.

Schuttershof van de Sint-Antoniusgilde, heden Sint-Antoniusgesticht

Sint-Antoniuskaai 9 (Gent)

De in 1488 opgerichte Sint-Antoniusgilde hield vanaf 1532 haar oefeningen en vergaderingen op een domein gelegen op de Vogelenzang aan de Lieve daartoe aangekocht door de stad.

Stadhuis Lokeren

Groentemarkt 1 (Lokeren)

De bescherming als monument omvat het stadhuis van Lokeren.

Stadhuis Lokeren

Groentemarkt 1, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

Hoekgebouw van twee bouwlagen, in 1761 opgetrokken naar ontwerp van architect David 't Kindt (Gent).

Stadswoning ontworpen door David 't Kindt

Brabantdam 48, Gent (Oost-Vlaanderen)

Klokgevel van drie traveeën en twee bouwlagen afgedekt met een zadeldak (leipannen); verankerde bak- en zandsteenbouw oorspronkelijk bepleisterd; volgens bouwaanvraag gebouwd naar ontwerp van David 't Kindt in 1754.

Kazerne de Hollain

Alphonse de Hollainhof zonder nummer, 99-119, 100-120, Brusselsepoortstraat 69F-H, 69K-N, 69P-R, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalig Sint-Machariuspesthuis en grote paardenvolkskazerne, heden kazerne Cdt. Jonkheer de Hollain. Complex gebouw waarvan de straatgevel een groot gedeelte van de ene straatwand van de Brusselsepoortstraat beslaat. Strekt zich uit tot de rechteroever van de Nederschelde.

Sint-Antoniusgesticht met pastorie

Sint-Antoniuskaai 9, Gent (Oost-Vlaanderen)

De in 1488 opgerichte Sint-Antoniusgilde hield vanaf 1532 haar oefeningen en vergaderingen op een domein gelegen op de Vogelenzang aan de Lieve daartoe aangekocht door de stad.

Herenhuis

Sint-Margrietstraat 12, Gent (Oost-Vlaanderen)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, mansardedak (leien en Vlaamse pannen) met zijaandaken. Bouwaanvraag volgens archiefstukken daterend van 1751 met vermelding van architect David 't Kindt; jaartal 1755 in cartouche boven deurvenster van de gevel. Kwaliteitsvolle, bepleisterde en beschilderde lijstgevel in rococostijl, op een plint van Ledesteen.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Markt zonder nummer, Pittem (West-Vlaanderen)

Overwegend neogotische parochiekerk die een veelheid aan opeenvolgende bouwfasen in zich draagt, met behoud van romaanse toren en noordmuur van het koor, aanpassing van schip in de 15de of 16de en van koor tevens in de 17de eeuw. Grootschalige verbouwing in het begin van de 20ste eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadsgevangenis

Botermarkt 17, 18, Gent (Oost-Vlaanderen)

Klein gebouw met grillig plattegrond, opgetrokken in 1741 tegen de westgevel van de Lakenhal en de noordzijde van het Belfort, ter vervanging van de in 1718 op de Koornmarkt gesloopte stadsgevangenis bijgenaamd het "Chastelet". Bleef tot 1902 zijn functie van stadsgevangenis behouden.

Gildehuis Wijnschroedershuis

Kleine Vismarkt 2-4, Kraanlei 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

Oud gildehuis der Wijnschroeders of Kraankinderen midden 18de eeuw deels gesloopt en na verbreding van de Kraanlei in 1755 heropgebouwd: terzelfdertijd werden nieuwe kaaimuren aangelegd. Reeds in de tweede helft van de 18de eeuw werd het gildehuis gesplitst in twee woningen waaronder rechts herberg "de Nantes" die tot begin 20ste eeuw bleef bestaan.

Huis van Oombergen

Koningstraat 18, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalig "Dammansteen" of "Huys van Oombergen", thans zetel van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. In 1746 verkocht aan architect David 't Kindt die het prachtig herenhuis in Lodewijk XV-stijl oprichtte waarvoor hij zelf de bouwaanvraag indiende.

Kazerne Hoofdwacht, later Handelsbeurs

Kouter 29, Gent (Oost-Vlaanderen)

Eertijds bestemd voor het onderbrengen van de keizerlijke wachttroepen.

Herenhuis

Kwaadham 52, Gent (Oost-Vlaanderen)

Hoekhuis met de Sint-Jacobsnieuwstraat, heden met drie bouwlagen en zes traveeën brede voorgevel in de Kwaadham.

Hoekhuis

Nederpolder 6, Gent (Oost-Vlaanderen)

Hoekhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met mansardedak (leien), voorzien van twee oeil-de-boeufs, volgens archiefstukken daterend van 1753 en gewezen eigendom van architect David 't Kindt die zelf de bouwaanvraag indiende.

Hotel Snoeck

Sint-Jacobsnieuwstraat 50-52, Gent (Oost-Vlaanderen)

Herenhuis in rococostijl, volgens archiefstukken in 1749 opgetrokken naar ontwerp van architect David 't Kindt met verdwenen achterhuis uitziend op Jan Palfijnstraat.

Hotel d'Hane-Steenhuyse

Veldstraat 55, Gent (Oost-Vlaanderen)

Prachtig hotel uit de 18de eeuw, gebouwd door graaf Emmanuel-Ignace d'Hane en zijn zoon. De voorgevel (Veldstraat) is in Lodewijk XV-stijl en dateert van 1768, de tuingevel in een zuivere Lodewijk XVI-stijl is van 1773.

Hotel Clemmen met katoendrukkerij en pakhuis

Veldstraat 82, Gent (Oost-Vlaanderen)

Prachtig 18de-eeuws hotel, op de plaats van het romaans steen "met de twee torens", vermoedelijk in 1746 opgericht naar ontwerp van architect David 't Kindt, in 1771 door zijn weduwe verkocht aan J. Clemmen.

Domein 't Oud Kasteel

Scheldestraat 4, Wortegem-Petegem (Oost-Vlaanderen)

't Oud Kasteel is een omgracht kasteel dat zich op de linkeroever van een afgesneden Scheldemeander bevindt. Het kasteel in classicistische stijl werd in 1789-1790 gebouwd op de ruïnes van de versterkte burcht in opdracht van Judocus Clemmen, naar verluidt naar ontwerp van architect David 't Kindt.

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer, Lovendegem (Oost-Vlaanderen)

Voor het eerst vermeld in 1140. Het eind 15de eeuw heropgebouwde kerkje werd grotendeels verwoest door beeldenstormers in de tweede helft van de 17de eeuw. Heropbouw van de driebeukige kerk in 1616 door Jan en Robrecht Persyns.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

Kluizendorpstraat 80A, Evergem (Oost-Vlaanderen)

Ten oosten en ten zuiden omringd door kerkhof, uitgebreid in 1847 en 1899. In 1863 bouw van een beenderhuis en een calvarie op het kerkhof en plaatsing van de nu verdwenen ijzeren afsluiting rondom het kerkhof.