Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Braem, Renaat

Details

Links

Beschrijving

Renaat Braem (1910-2001) geldt als één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de naoorlogse architectuur in België. Hij beëindigde in 1935 zijn architectuurstudies aan de Academie te Antwerpen, met een stedenbouwkundig ontwerp voor een honderd kilometer lange ‘lijnstad’ dwars door België. Het project bestond uit rechtlijnige stroken voor verkeer, industrie, groen, wonen en landbouw, die zich parallel met het pas gegraven Albertkanaal uitstrekten van Antwerpen tot Luik. Zijn inspiratie vond Braem in het revolutionaire elan van het Russische constructivisme, waar dergelijke modellen rond 1930 het licht zagen. Hij toonde zich met dit project op jonge leeftijd reeds als een sociaal bewogen, visionair denker, kwaliteiten die van toepassing zouden blijven op zijn hele verdere loopbaan. Hetzelfde jaar won hij de Godecharleprijs, één van de belangrijkste architectuuronderscheidingen in het land. Het prijzengeld stelde Braem in staat zijn opleiding in het buitenland te vervolmaken. Hij koos voor het atelier van de Franse architect Le Corbusier (1887-1965) in Parijs, waar hij van 1936 tot 1937 als stagiair werkte. Le Corbusier gold ook toen al als één van de zwaargewichten van het modernisme, een reputatie die met de jaren alleen maar zou toenemen. Zijn atelier was een smeltkroes waar veelbelovend talent van over de hele wereld elkaar vond, en - zoals Braem het later verwoordde - ‘de sleutel’ kreeg voor de architectuur. Op voordracht van Le Corbusier werd Braem in 1937 lid van de CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne), de denktank van de internationale avant-garde in de architectuur, waarvan hij de principes bij zijn eerste stappen in het professionele leven voluit in praktijk bracht. Zijn eerste woningen uit de latere jaren dertig beantwoordden aan het ideaal van de ‘machine à habiter’ of de ‘Wohnung für das Existenzminimum’: woningen als efficiënte machines, bevrijd door licht, lucht en ruimte, binnen de grenzen van het levensminimum.

Na een gedwongen periode van bezinning tijdens de Tweede Wereldoorlog, kreeg zijn carrière aan het begin van de jaren vijftig meteen een geweldige start dankzij twee belangrijke opdrachten van het Antwerpse stadsbestuur: het ontwerp van een sociale woonwijk op het Kiel, en van het Administratief Centrum in de binnenstad. Het Kiel, één van de eerste grootschalige woningcomplexen in het naoorlogse België, geldt vandaag als een mijlpaal in de geschiedenis van onze sociale huisvesting, en als één van de meest toonaangevende bouwprojecten van de jaren vijftig. Het Administratief Centrum moest één van de kroonjuwelen worden in de uitbouw van de naoorlogse metropool, het symbool van de moderne grootstad die uit het puin van de Tweede Wereldoorlog zou herrijzen. Helaas zou de bouw pas een decennium later worden aangevat, en bleek het veelbelovende concept toen al ingehaald door de tijd. Het project werd halverwege stopgezet, waarna de éne gerealiseerde toren aan de Oudaan een nieuwe functie kreeg als hoofdkantoor van de Antwerpse Politie. De ingebruikname vond plaats aan de vooravond van het woelige jaar 1968, meteen het einde van een tijdperk. Toch wordt ook deze toren vandaag beschouwd als één van de meest opmerkelijke hoogbouwprojecten in België.

Braem positioneerde zich met beide projecten zowel op het nationale als op het internationale forum. De jaren vijftig en zestig zouden dan ook de meest vruchtbare periode uit zijn loopbaan worden, met de realisatie van grootschalige huisvestingscomplexen in Brussel, Leuven, Deurne en Boom, van belangrijke openbare opdrachten voor de stad Antwerpen en van tal van privé-woningen. Als volbloed modernist volgde hij ook in deze periode het credo van de reeds vermelde CIAM. De principes voor een moderne architectuur en stedenbouw die hieraan ten grondslag lagen, kwamen tijdens een reeks congressen in de jaren dertig tot stand, en werden door Le Corbusier in 1943 te boek gesteld in de zogenaamde ‘Charte d’Athène’. Dit handvest, dat de krachtlijnen van de naoorlogse stedenbouw vastlegde, schreef een strikte scheiding voor van de vier hoofdfuncties van het maatschappelijk leven: wonen, werken, verkeer en cultuur of recreatie. Voor het wonen werd hoogbouw in het groen als ideaal naar voor geschoven. Deze woonkernen dienden zich op bereikbare afstand te bevinden van de industriële productiekernen, die op hun beurt op één lijn moesten liggen met de verkeersinfrastructuur. Vanuit een sterke sociale bewogenheid kneedde Braem deze principes tot een visie die er vooral op gericht was de samenhang van de gemeenschap te bevorderen en het leven van het individu te verbeteren. Zijn architectuur balanceerde tussen verstand en gevoel, tussen rationalisatie en het zoeken naar een poëtische ruimte. Niet alleen het vormelijke scheppen, het zoeken naar een band tussen ruimte en tijd, het tot uitdrukking brengen van de functie van een gebouw, stonden hierbij centraal. Evenveel aandacht ging naar het constructieve, het experiment met technieken en materialen, het streven naar standaardisatie en systeembouw. In de latere jaren zestig zou hij meer en meer evolueren naar een meer organische vormgeving, die de architectuur verbond met de natuur en als het ware de oerkrachten reveleerde. Doordat de architectuur daarbij zelf sculptuur werd, zou ook zijn levenslange streven naar integratie van de kunsten hier een ultieme apotheose vinden.

Tijdens de jaren vijftig en zestig participeerde Braem actief aan het debat over het wezen, de opdracht, de zin en de toekomst van de architectuur. Hij stond mee aan de wieg van de belangrijkste of althans de meest progressieve architectuurtijdschriften die in deze periode in België het licht zagen, zoals ‘Architecture’, ‘Bouwen en Wonen’ of ‘Plan’, terwijl ook aan zijn eigen realisaties talrijke artikels werden gewijd. Zijn theoretisch discours vond evenzeer zijn weg via voordrachten en essays, of opiniestukken in de links georiënteerde pers, als via interviews in de populaire bladen, op radio en televisie. In 1957 was hij één van de initiatiefnemers van het Bouwcentrum aan de Jan Van Rijswijcklaan te Antwerpen, een centrum dat door voorlichting en modelprojecten een impuls wilde geven aan de industrialisatie van de bouwsector. Daarnaast poogde hij via tentoonstellingen en modelwoningen de massa op te voeden tot een moderne woonstijl. Al die tijd bleef hij ook dromen van de stad van de toekomst en zette hij visionaire modellen op papier, vergelijkbaar met radicale utopische idealen uit de jaren zestig als de ‘Plug-in City’ van het Britse collectief Archigram of de ‘No-Stop City’ van het Italiaanse Archizoom Associates. Dat hij daarbij de CIAM-principes trouw bleef, maar evenzeer de ongekende uitdagingen van een toekomstig maatschappijbeeld aftastte blijkt onder meer uit zijn project voor de satellietstad Lillo uit 1957. Als onvermoeibaar polemist schreef Renaat Braem in 1968 geschiedenis met zijn essay ‘Het lelijkste land ter wereld’, dat niet alleen een aanklacht was tegen de naoorlogse ruimtelijke (wan)ordening in België, maar ook een ecologische waarschuwing inhield met als conclusie ‘totale vernieuwing of totale ondergang’. Met ‘een blik op de jungle’ hield hij nogmaals een pleidooi voor ‘een urbanisme voor de gewone man…een stedebouw die de mens verrijkt, een bevrijdende organizatie van het levensmilieu’ (Braem 1968).

(Bron: Jo Braeken, erfgoedonderzoeker VIOE)

Ontwerper van

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Van Humbeeck

Pastorijstraat 3 (Buggenhout)

De bescherming als monument omvat de woning Van Humbeeck, een ontwerp van Renaat Braem.

Woning Brauns

Berkenlaan 43 (Kraainem)

Deze bescherming betreft de woning Brauns met inbegrip van de tuin errond (volledig perceel).

Woning Alsteens

Dobralaan 28 (Overijse)

De alleenstaande woning te Overijse, ontworpen door Renaat Braem voor de tekenaar Gerard Alsteen (GAL), is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Alsteens

Dobralaan 28 (Overijse)

Met het ontwerp van de woning Alsteens in Overijse krijgt Braem in de zomer van 1966 een naar eigen zeggen "gedroomde opgave voor een gedroomde klant … iemand die ik begreep en die mij begreep, een fantasierijk en politiek helderziend kunstenaar". De opdrachtgever voor dit woonhuis met atelier is de jonge Gerard Alsteens (°1940).

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Brauns

Berkenlaan 43 (Kraainem)

Van zijn jeugdvriend Bert Brauns (1912-1996), een regisseur bij de nationale omroep NIR, krijgt Braem in het voorjaar van 1950 opdracht een landhuis te ontwerpen in Kraainem. Het bouwterrein maakt deel uit van een residentiële verkaveling in een uitloper van het Zoniënwoud, tussen Stokkel en het Vierarmenkruispunt.

Geen afbeelding beschikbaar

Hoogbouwwijk Sint-Maartensdal

Sint-Maartensdal 1-7 (Leuven)

In 1955 ontvangt Braem op aansturen van Franz Tielemans, burgemeester van Leuven, samen met Albert Moerkerke en Jan De Mol de opdracht voor een hoogbouwwijk op de terreinen van de Sint-Maartenskazerne in Leuven.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Van Hellem

Brusselsesteenweg 411 (Asse)

In 1958 krijgt Renaat Braem van zijn jeugdvriend Huib Van hellem (1913-1986) en diens tweede echtgenote Anne Yvonne De Schaepdryver de vraag een bescheiden landhuis te ontwerpen in Zellik.

Geen afbeelding beschikbaar

Monument aan de weerstand

Weerstandsplein zonder nummer (Diest)

Beeldhouwer Mark Macken wordt in 1945 aangezocht om een Monument aan de Weerstand te ontwerpen in zijn geboortestad Diest, als eerbetoon aan negen gevallen leden van het Geheim Leger 'Schuiloord Jachttijger'.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Brauns-Brants

Kasteelstraat 76 (Overijse)

In 1965 krijgt Braem opdracht van zijn jeugdvriend Bert Brauns, voor wie hij begin jaren 1950 al een landhuis had gebouwd in Kraainem, om na diens echtscheiding een tweede woning te ontwerpen in Overijse.

Nachtegalenpark

Beukenlaan, Floraliënlaan, Middelheimlaan (Antwerpen)

Het Nachtegalenpark te Antwerpen, gevormd door de drie domeinen Vogelzang, Middelheim en Den Brandt, is beschermd als landschap.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Baré

Sorbenlaan 57 (Antwerpen)

Modernistisch burgerhuis, gebouwd in naar een ontwerp door de architecten Renaat Braem en Marcel Segers uit 1936.

Geen afbeelding beschikbaar

Appartementscomplex De Vel

Frankrijklei 82, Tabakvest 5 (Antwerpen)

Appartementscomplex met showroom gebouwd in opdracht van de Etablissementen Gebroeders De Vel, officieel verdeler van Eternit, naar een ontwerp door de architect Renaat Braem uit 1959. Het complex tussen Frankrijklei en Tabakvest omvat twee flats van acht en drie verdiepingen.

Geen afbeelding beschikbaar

Wooneenheid Kiel

Aloïs De Laetstraat 2-12, 25, Emiel Vloorsstraat 11, 15, Evert Larockstraat 1, 2-10, Frans Hensstraat 2, 42-44, Maurits Sabbelaan 54 (Antwerpen)

Met het baanbrekend ontwerp voor een hoogbouwwijk op het Kiel in Antwerpen verwerft Braem na de Tweede Wereldoorlog ruime bekendheid, zowel in binnen- als in buitenland.

Woning Schellekens

Loenhoutseweg 34 (Hoogstraten)

Woning Schellekens te Hoogstraten, is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Vermijlen

Lindelei 219 (Hemiksem)

Merkwaardige hoekwoning van 1969-1970, naar ontwerp van Renaat Braem. Terrasbouw van drie bouwlagen onder plat dak met terrassen aan afgeronde hoek.

Geen afbeelding beschikbaar

Villa Gilles

Auwegemvaart 107 (Mechelen)

Vrijstaande tweegezinswoning van 1955 naar ontwerp van architect R. Braem, gebouwd in opdracht van graficus Ray Gilles.

Oorlogsgedenkteken

Weerstandsplein (Diest)

Het oorlogsgedenkteken ter herinnering aan het verzet, de politieke gevangenen, de weggevoerden en de slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog te Diest, is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Renaat Braem Huis

Menegemlei 23 (Antwerpen)

Omstreeks 1950 vatten Braem en zijn echtgenote Elza Severin concrete plannen op voor de bouw van een eigen woning, met ruimte voor een volwaardig architectuuratelier.

Geen afbeelding beschikbaar

Gemeentelijke bibliotheek

Sint-Cordulaplein 13 (Schoten)

De gemeentelijke bibliotheek van Schoten is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning De Belder

Kwikstaartlaan 2 (Antwerpen)

De villa heeft een compact volume in baksteen van twee bouwlagen onder een asymmetrisch zadeldak, gebouwd naar een ontwerp door Renaat Braem van 1977.

Geen afbeelding beschikbaar

Renaat Braem Huis

Menegemlei 23 (Antwerpen)

De bescherming omvat het Renaat Braem Huis.

Geen afbeelding beschikbaar

Grafmonument Aldeweireldt-Staes

Dokter Frans Bernaertsstraat zonder nummer (Edegem)

In 1944 krijgt Braem van zijn overbuur Emiel Aldeweireldt de opdracht een grafmonument te ontwerpen naar aanleiding van het overlijden van diens schoonvader.

Geen afbeelding beschikbaar

Grafmonument Jozef Wauters

Herentalsebaan 576 (Antwerpen)

Eenvoudig zerk met een stèle van dezelfde breedte met daarop een kruis in vorm bekend van de heldenhuldezerken, ontworpen in 1930 door Renaat Braem.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Van den Branden

Lievevrouwestraat 66 (Ranst)

De woning Van den Branden is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Arenahal

Arenaplein 1 (Antwerpen)

Vanaf 1955 werkt Braem in opdracht van de gemeente Deurne aan de omvorming van het zogenaamde 'Fortje' tot een sport- en cultuurcentrum, een project dat pas in 1965 wordt voltooid.

Geen afbeelding beschikbaar

Wooncomplex Jos Van Geellaan

Jos Van Geellaan 1-15, 2-16, Jos Van Geellaan 17-79, 18-74 (Antwerpen)

Omstreeks 1955 wordt Braem in samenwerking met andere architectenbureaus belast met het ontwerp voor het wooncomlex aan de Jos Van Geellaan, het omvat sociale woningen, een kleuterschooltje en bejaardenwoningen.

Geen afbeelding beschikbaar

Grafmonument Lode Severin

Kerkeneind 19 (Kalmthout)

Grafmonument ontworpen door Renaat Braem, midden 1958.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Van Hoecke

Oudestraat 8 (Temse)

De contacten tussen bouwheer Luc Van Hoecke, eigenaar van een bedrijf in meubelbeslag, en Braem ontstonden ergens tussen april en december 1972. Het landhuis zou een van de grootste projecten voor een privéwoning worden die Braem ook effectief ten uitvoer mocht brengen.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Himschoot

Drakenhoflaan 50 (Antwerpen)

Woning met gevel in een bruinrode kleur, met een iets donkerdere tint voor de ingangspartij, en wit schrijnwerk, bouwaanvraag van 1936 door R. Braem en M. Segers.

Geen afbeelding beschikbaar

Woonwijk Kruiskenslei

Antwerpsestraat 441-451, Kruiskenslei 2-68, 70-88, 124-148, Uitbreidingsstraat 1-30, 29-32 (Boom)

Tussen 1957 en 1979 werkt Braem in samenwerking met Juul Van Camp en Paul Van de Velde aan het ontwerp van de Kruiskenslei in Boom-Noord, een grote sociale woonwijk langs de drukke Antwerpsestraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Openluchtzwembad De Molen

Wandeldijk 40 (Antwerpen)

Openluchtzwembad in gewapend beton, in 1935 gebouwd door het bouwbedrijf Constructor. Een bassin van 50 bij 25 m werd oorspronkelijk op het niveau van de begane grond aan vier zijden omringd door allerlei dienstruimten, bergplaatsen, kleedcabines, sanitair toegangstrappen en technische installaties, onder een terras met balustrade.

Geen afbeelding beschikbaar

Nationale Werf Borgerhout

Gitschotellei 333 en 335, Jakob Smitsstraat 1-27, 2-32 (Antwerpen)

In september 1946 krijgt Braem een opdracht voor de Nationale Werf van Borgerhout, deze wijk die in totaal 30 eengezinswoningen en 2 appartementsgebouwen telt, wordt in de loop van 1948 en begin 1949 voltooid.

Geen afbeelding beschikbaar

Woonhuis Lauwers

Rodeweg 82 (Kalmthout)

Na enkele mislukte pogingen, krijgt Braem in 1963 zijn eerste en uiteindelijk ook enige gelegenheid om een Durox-huis van het door hem ontwikkelde standaardtype te realiseren.

Geen afbeelding beschikbaar

Nationaal Hoger Instituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

Mutsaardstraat 31 (Antwerpen)

Academie opgericht in 1662 op initiatief van David Teniers, sinds 1810 gevestigd in de 16de en 17de-eeuwse gebouwen van het voormalige minderbroedersklooster. Poortgebouw en museum in neoclassicistische stijl door stadsbouwmeester Pierre Bruno Bourla uit 1841-1843.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Verschooren en parfumerie Fraver

Keizershoek 336, Keizershoek 338 (Kontich)

De familie Verschooren, eigenaar van het in 1947 opgerichte parfumeriebedrijf Fraver, engageert Braem in 1962 voor een meerledige opdracht.

Geen afbeelding beschikbaar

Huis Van den Bergh

Dichtersstraat 82 (Antwerpen)

Deze woning met bouwaanvraag van 1935, is het eerste uitgevoerde bouwproject van Braem en Segers als zelfstandige architecten.

Geen afbeelding beschikbaar

Premetrostation Sport

Schijnpoortweg zonder nummer (Antwerpen)

In april 1996 wordt, met de afwerking van het premetrostation Sport, de noordelijke premetrotunnel van station Opera naar het Sportpaleis in gebruik genomen.

Geen afbeelding beschikbaar

Administratief Centrum

Oudaan 5 (Antwerpen)

Het Administratief Centrum is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Kindertuin

Sint-Gummarusstraat 2 (Antwerpen)

De kindertuin is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Middelheimpaviljoen

Middelheimlaan 61 (Antwerpen)

Het Middelheimpaviljoen of paviljoen voor de beeldhouwkunst Middelheim is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Dubbelwoning De Martelaere-Brewaeys

Schotensesteenweg 301-303 (Antwerpen)

De dubbelwoning De Martelaere-Brewaeys is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Van de Vyvere

Vlaamshoofdlaan 20 (Antwerpen)

De woning Van de Vyvere is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Dubbelwoning Chantraine-Vantvelt

Frans Stienletlaan 33-35 (Antwerpen)

De dubbelwoning Chantraine-Vantvelt is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Chantraine-Vantvelt

Frans Stienletlaan 33, Frans Stienletlaan 35 (Antwerpen)

Twee bescheiden minimumwoningen in spiegelbeeld, naar opdracht van 1936 door Renaat Braem in samenwerking met Marc Segers.

Geen afbeelding beschikbaar

Rijksadministratief Centrum en Vredegerecht

Jozef Van Cleemputplein 7, Jozef Van Cleemputplein 8 (Boom)

Met de bouw van het Vredegerecht in 1986 en het Rijksadministratief Centrum in 1990 komt een einde aan de langst aanslepende opdracht uit Renaet Braems loopbaan.

Geen afbeelding beschikbaar

Militair hospitaal of Mariagasthuis

Albert Claudestraat 1, Albert Claudestraat 10, Albert Claudestraat 12, Albert Claudestraat 14, Albert Claudestraat 16, Albert Claudestraat 2, Albert Claudestraat 21, Albert Claudestraat 25, Albert Claudestraat 4, Albert Claudestraat 5, Albert Claudestraat 6, Albert Claudestraat 8, Artsen zonder Grenzenstraat 11, Artsen zonder Grenzenstraat 13, Artsen zonder Grenzenstraat 15, Artsen zonder Grenzenstraat 2, Artsen zonder Grenzenstraat 21, Artsen zonder Grenzenstraat 23, Artsen zonder Grenzenstraat 31, Artsen zonder Grenzenstraat 41, Artsen zonder Grenzenstraat 51, Artsen zonder Grenzenstraat 53, Artsen zonder Grenzenstraat 61, Artsen zonder Grenzenstraat 71, Artsen zonder Grenzenstraat 8, Jules Bordetstraat 10, Jules Bordetstraat 12, Jules Bordetstraat 20, Jules Bordetstraat 22, Jules Bordetstraat 30, Marialei 53, Marialei 61, Marialei 63, Marialei 65, Marialei 67, Marialei 71, Marialei 73, Marialei 75, Paradeplein 1, Paradeplein 11, Paradeplein 12, Paradeplein 13, Paradeplein 15, Paradeplein 31, Paradeplein 32, Paradeplein 33 (Antwerpen)

Opgericht op de plaats van het vroegere, circa 1885 gesloopte, "fortje van Berchem". Bakstenen gebouwen van twee à drie bouwlagen onder leien bedaking, oudste gebouwen in eclectische stijl, uit 1899.

Geen afbeelding beschikbaar

Windmolen van Sint-Anneke

Jachthavenweg 2 (Antwerpen)

De bescherming omvat de houten staakmolen met gesloten voet.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Van den Bosch-Wouters

Schepersveldlei 74 (Antwerpen)

De wisselagent Henri Van den Bosch, geeft Braem in 1951 opdracht een landhuis te ontwerpen in het residentiële Sint-Mariaburg, op het grondgebied van Ekeren.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Schandevyl

Thonetlaan 20 (Antwerpen)

Van zijn vriend Albert Schandevyl, voorzitter van het Verbond van Vlaamse Cultuurverenigingen Antwerpen, krijgt Braem in 1961 opdracht een woning te ontwerpen op de Antwerpse Linkeroever.

Geen afbeelding beschikbaar

Jeugdherberg Gagelhof

Gagelhoflaan 26 (Zoersel)

Door architecten Renaat Braem en Willy Van Gils in 1949 ontworpen jeugdherberg. Bouw in opdracht van de Vlaamse Jeugdherbergcentrale in 1949-1952.

Geen afbeelding beschikbaar

Appartementsgebouw Langohr

Van Stralenstraat 17 (Antwerpen)

Modernistisch appartementsgebouw, gekenmerkt door bow window, uitgevoerd in baksteen, natuursteen en arduin, gebouwd 1950-1951 naar ontwerp van Renaat Braem in samenwerking met Jan De Mol.

Geen afbeelding beschikbaar

Handelsgebouw Haentjens

Plantin en Moretuslei 60, Plantin en Moretuslei 62 (Antwerpen)

Handelsgebouw met privé-woning in ingehouden modernisme, gebouwd in opdracht van Jordaan Haentjens, naar een ontwerp van architect Jan Van Joenerboey uit 1948.

Geen afbeelding beschikbaar

Distillerie Agra

Coquilhatstraat 10, Coquilhatstraat 12 (Antwerpen)

Henri Coryn, eigenaar van Distillerie AGRA, een groothandel in wijnen en likeuren, geeft Braem in 1941 opdracht zijn bedrijfsgebouw op het Antwerpse Zuid uit te breiden met een nieuwbouw op het aanpalende perceel.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Vermijlen-De Winter

Hertendreef 1 (Schilde)

Het echtpaar vraagt in 1974 aan Braem om voor hen een woning te ontwerpen.

Geen afbeelding beschikbaar

Middelheimpaviljoen

Middelheimlaan 61 (Antwerpen)

In 1951 wordt in het Antwerpse Middelheimpark, op initiatief van burgemeester Lode Craeybeckx, het Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst opgericht. Het museum, dat binnen het natuurlijke kader van het park een internationaal overzicht wil bieden van de ontwikkeling van de moderne beeldhouwkunst, is op dat moment enig in Europa.

Geen afbeelding beschikbaar

Grafmonument Nollet-De Clerck

Lakborslei zonder nummer (Antwerpen)

Gaspard Nollet gestorven in 1944, graf uitgevoerd in arduin met een contrast in textuur tussen de gefrijnde grafplaat en de gebouchardeerde stèle.

Geen afbeelding beschikbaar

Gemeentelijke bibliotheek

Sint-Cordulaplein 13 (Schoten)

Aan het einde van de jaren zestig krijgt Braem opdracht voor de bouw een middelgrote openbare bibliotheek. Het is een van de weinige publieke projecten uit zijn latere loopbaan, die hij haast compromisloos tot stand zal weten brengen.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Sagers

Van Havrelei 25, Van Havrelei 25A (Antwerpen)

Bel-etagewoning met souterrain, twee appartementen en mansarde, van 1929 door architect Arthur Smet, uitgebreid met lager aansluitend volume naar ontwerp van Renaat Braem, van 1944.

Geen afbeelding beschikbaar

Windmolen met café-restaurant

Jachthavenweg 2 (Antwerpen)

Bij verbouwingswerken naar ontwerp van R. Braem in 1973-75 werd de molen gerestaureerd en werden wieken, kruisbalken, schoren, afzet, balken, trap, staart en kruiwerk vernieuwd.

Geen afbeelding beschikbaar

Administratief Centrum

Oudaan 5 (Antwerpen)

Kantoortoren van vijftien verdiepingen in brutalistische stijl, naar een ontwerp door de architecten Renaat Braem, Jul De Roover en Maxim Wijnants uit 1951-1952, opgetrokken in 1958-1967.

Geen afbeelding beschikbaar

Grafmonument Catharina Braem-Van den Oever

Herentalsebaan 576 (Antwerpen)

Het sobere grafmonument bestaat uit een combinatie van eenvoudige geometrische vormen in eenzelfde materiaal, met veel ruimte voor beplanting, in 1945 ontworpen door Renaat Braem.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Van den Brande

Van Amstelstraat_HO 88 (Antwerpen)

Midden 1966 krijgt Braem opdracht met een bescheiden budget een eengezinswoning te ontwerpen.

Geen afbeelding beschikbaar

Dubbelwoning De Martelaere-Brewaeys

Schotensesteenweg 301, Schotensesteenweg 303 (Antwerpen)

De beeldhouwer Aimé De Martelaere en diens schoonvader Georges Brewaeys geven Braem in 1948 opdracht twee aanpalende rijwoningen te ontwerpen in de nieuwe wijk Venneborg.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Janssens

Van Erstenstraat 73 (Antwerpen)

Woning waarvan de bakstenen muren bekleed zijn met een witte Dura-glaskorrelbezetting, gebouwd in 1937 naar ontwerp van Renaat Braam in samenwerking met Marcel Segers.

Geen afbeelding beschikbaar

Montageloods 300 ton Cockerill-Ougrée

Leo Bosschartlaan 1 (Antwerpen)

Enorme productiehal in staalskeletbouw, in 1961 ontworpen door architect J. Van Mighem met bijdrage van R. Braem en De Roover.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Nagels

Drabstraat 252 (Mortsel)

Eengezinswoning met als voorgevel een massief, gesloten vlak, verticaal doorsneden door de smalle glasstroken van het trappenhuis, opdracht van 1958 naar ontwerp van Braem.

Geen afbeelding beschikbaar

Nationale Werf Deurne

Gabriël Vervoortstraat 1-23 (Antwerpen)

In oktober 1946, kort na Nationale Werf van Borgerhout, wordt Braem belast met de Nationale Werf van Deurne.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Van de Vyvere

Vlaamshoofdlaan 20 (Antwerpen)

Een kleine meergezinswoning met twee appartementen en een afzonderlijke garage, ontworpen door Renaat Braem in 1958.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Van Humbeeck

Pastorijstraat 3 (Buggenhout)

Tot de belangrijkste realisaties uit zijn rijpere loopbaan rekent Braem de vrijstaande eengezinswoning die hij voor het echtpaar Van Humbeeck-Moyson ontwerpt in Buggenhout.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Van den Branden

Lievevrouwestraat 66 (Ranst)

Van het echtpaar Van den Branden-Caers krijgt Braem in 1958 opdracht een woning voor een gezin met twee kinderen te ontwerpen in Ranst.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Schellekens

Loenhoutseweg 34 (Hoogstraten)

Woning van 1970 naar ontwerp van R. Braem, in 1976 uitgebreid met een bureau. Lowbudgetwoning waarvan de kostprijs deze van een vergelijkbare sociale woning niet mocht overschrijden.

Geen afbeelding beschikbaar

Arenawijk

Dordrechtlaan 17-85, Dordrechtlaan 8-50, Gabriël Vervoortstraat 27-109, Pastoor Holthofplein 2-8 (Antwerpen)

In 1960 krijgt Braem opdracht voor de Arenawijk in Deurne, het opzet gaat uit van in totaal 911 wooneenheden verspreid over woontorens en woonblokken en winkelruimte.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning De Roover-Braem

Luchtvaartstraat 28 (Antwerpen)

Braem ontwerpt begin 1954 een sobere en praktische bel-etagewoning met L-vormige plattegrond.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning Moyson-Vandenbosch

Veldenstraat 95 (Mechelen)

De voorgevel in glad beton is sterk verwant met de woning Van de Pas in Mortsel, een compacte rijwoning van hetzelfde type met een verwant gebruik van duplexniveaus en een ellipsvenster.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Van de Pas

Dieseghemlei 110 (Mortsel)

Woning met gevelveld voorzien van een grafische belijning met horizontale groeven die de vensterdorpels doortrekken, van 1967 naar ontwerp van Braem.

Geen afbeelding beschikbaar

Kindertuin

Sint-Gummarusstraat 2 (Antwerpen)

In 1957 besluit de stad Antwerpen tot de bouw van een nieuwe kleuterschool, ontworpen door R. Braem in samenwerking met Gui J. Nolf en de kunstenaar Jacques Weemaels.

Geen afbeelding beschikbaar

Oorlogsmonument

Parklaan 89 (Sint-Niklaas)

Na het Monument aan de Weerstand in Diest ontwerpen Braem en beeldhouwer Mark Macken in de loop van de jaren 1940 samen nog minstens vijf oorlogsmonumenten, met als hoogtepunt het Bevrijdingsmonument in Antwerpen. Van deze reeks wordt enkel het meest bescheiden ontwerp, voor het Koninklijk Atheneum van Sint-Niklaas, gerealiseerd.

Geen afbeelding beschikbaar

Uitbreiding stadhuis Mechelen

Grote Markt 20, Grote Markt 21, Grote Markt 22 (Mechelen)

Het gebouwencomplex van de Lakenhal gaat terug tot de veertiende eeuw. Sindsdien is er gestaag aan gebouwd en verbouwd.

Geen afbeelding beschikbaar

Medisch en Heelkundig Instituut Middelheim

Lindendreef 1 (Antwerpen)

In 1945 wordt Braem betrokken bij een van de eerste grote naoorlogse projecten voor openbare infrastructuur van de Stad Antwerpen, het Medisch Heelkundig Instituut Middelheim. De bouw kent een lange voorbereiding en een complex verloop, die zich over een kwarteeuw uitstrekken.

Geen afbeelding beschikbaar

Woning Hendrickx

Polygoonstraat 9 (Antwerpen)

Eengezinswoning uit 1952, naar ontwerp van Renaat Braem; kenmerkende compositie met binnen de bouwlagen verkleinende vensters; roodgeschilderde deur en blauwe ramen tegen witte bakstenen achtergrond.

Geen afbeelding beschikbaar

Lakborslei

Lakborslei (Antwerpen)

Gelegen in Deurne-Noord, tussen Cogelsplein en Bisschoppenhoflaan. Oude verbindingsweg tussen het dorpscentrum enerzijds, domein Te Couwelaar en Bisschoppenhof anderzijds.

Geen afbeelding beschikbaar

Jakob Smitsstraat

Jakob Smitsstraat (Antwerpen)

Tussen Gitschotellei en Lodewijk Van Berckenlaan ten zuiden van Te Boelaarpark, aangelegd in 1920 en genoemd naar de Kempische landschapsschilder.

Geen afbeelding beschikbaar

Arenaplein

Arenaplein (Antwerpen)

Gelegen in Deurne-Zuid, met woonwijk rond sport- en cultuurcentrum Arenahal; deze ontstond in 1956 door omvorming van het gedesaffecteerde fort, onder meer overkoepeling binnenkoer, naar ontwerp van R. Braem.

Acacialaan

Acacialaan, Acacialaan (Antwerpen)

De Acacialaan, gelegen op het grondgebied van de districten Antwerpen en Wilrijk, maakt deel uit van de Nieuw-Parkwijk "Den Brandt", een prestigieus villapark, in 1910 aangelegd op gronden van de familie della Faille de Waerloos.

Jan Van Rijswijcklaan

Jan Van Rijswijcklaan (Antwerpen)

De Jan Van Rijswijcklaan is één van de belangrijkste invalswegen tot het stadscentrum vanuit het zuiden, richting Boom en Brussel. De brede, lange laan vertrekt nabij het Koning Albertpark, en loopt door tot aan de kruising met de Boomsesteenweg.

Kiel

Antwerpen (Antwerpen)

Wijk gelegen ten zuiden van Antwerpen tussen de Schelde ten westen, de ring rond Antwerpen ten noorden, de Jan Van Rijswijcklaan ten oosten en de gemeentegrenzen van Hoboken en Wilrijk ten zuiden "Kyle" betekent inham of bocht in de rivier.

Hoogbouwwijk Sint-Maartensdal

Sint-Maartensdal 1-7 (Leuven)

Grootschalige en monumentale hoogbouwwijk met sociale appartementen gebouwd door de Gewestelijke Samenwerkende Maatschappij voor Huisvesting Leuven tussen 1960 en 1967 naar de plannen van de architecten R. Braem, J. De Mol en A. Moerkerke.

Wooncomplex Jos Van Geellaan

Jos Van Geellaan 1-15, 2-16, Jos Van Geellaan 17-79, 18-74 (Antwerpen)

Omstreeks 1955 wordt Braem in samenwerking met andere architectenbureaus belast met het ontwerp voor het wooncomlex aan de Jos Van Geellaan, het omvat sociale woningen, een kleuterschooltje en bejaardenwoningen.

Nationale Werf Borgerhout

Gitschotellei 333 en 335, Jakob Smitsstraat 1-27, 2-32 (Antwerpen)

In september 1946 krijgt Braem een opdracht voor de Nationale Werf van Borgerhout, deze wijk die in totaal 30 eengezinswoningen en 2 appartementsgebouwen telt, wordt in de loop van 1948 en begin 1949 voltooid.

Nationale Werf Deurne

Gabriël Vervoortstraat 1-23 (Antwerpen)

In oktober 1946, kort na Nationale Werf van Borgerhout, wordt Braem belast met de Nationale Werf van Deurne.

Arenawijk

Dordrechtlaan 17-85, Dordrechtlaan 8-50, Gabriël Vervoortstraat 27-109, Pastoor Holthofplein 2-8 (Antwerpen)

In 1960 krijgt Braem opdracht voor de Arenawijk in Deurne, het opzet gaat uit van in totaal 911 wooneenheden verspreid over woontorens en woonblokken en winkelruimte.

Wooneenheid Kiel

Aloïs De Laetstraat 2-12, 25, Emiel Vloorsstraat 11, 15, Evert Larockstraat 1, 2-10, Frans Hensstraat 2, 42-44, Maurits Sabbelaan 54 (Antwerpen)

Met het baanbrekend ontwerp voor een hoogbouwwijk op het Kiel in Antwerpen verwerft Braem na de Tweede Wereldoorlog ruime bekendheid, zowel in binnen- als in buitenland.

Woonwijk Kruiskenslei

Antwerpsestraat 441-451, Kruiskenslei 2-68, 70-88, 124-148, Uitbreidingsstraat 1-30, 29-32 (Boom)

Tussen 1957 en 1979 werkt Braem in samenwerking met Juul Van Camp en Paul Van de Velde aan het ontwerp van de Kruiskenslei in Boom-Noord, een grote sociale woonwijk langs de drukke Antwerpsestraat.

Vleeshuiswijk

Braderijstraat 2, Bullinckplaats 1-7, 2-6, Driehespenstraat 1-3, Gildekamersstraat 1, Kuipersstraat 9-15, 2-6, Lange Doornikstraat 16, Oude Beurs 16, Palingbrug 12, Repenstraat 8, Ruckersplaats 1-7, 2-6, Vleeshouwersstraat 10, 21-23, Willem Ogierplaats 1-2, Zilversmidstraat 1-9, 2-10 (Antwerpen)

De Vleeshuiswijk te Antwerpen is een sociale woonwijk die de omslag illustreert van modernistische stadssanering naar stadsvernieuwing tijdens het derde kwart van de 20ste eeuw.

Woning Hendrickx

Polygoonstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

Eengezinswoning uit 1952, naar ontwerp van Renaat Braem; kenmerkende compositie met binnen de bouwlagen verkleinende vensters; roodgeschilderde deur en blauwe ramen tegen witte bakstenen achtergrond.

Woning De Roover-Braem

Luchtvaartstraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

Braem ontwerpt begin 1954 een sobere en praktische bel-etagewoning met L-vormige plattegrond.

Architectenwoning Renaat Braem

Menegemlei 23, Antwerpen (Antwerpen)

Omstreeks 1950 vatten Braem en zijn echtgenote Elza Severin concrete plannen op voor de bouw van een eigen woning, met ruimte voor een volwaardig architectuuratelier.

Dubbelwoning De Martelaere-Brewaeys

Schotensesteenweg 301-303, Antwerpen (Antwerpen)

De beeldhouwer Aimé De Martelaere en diens schoonvader Georges Brewaeys geven Braem in 1948 opdracht twee aanpalende rijwoningen te ontwerpen in de nieuwe wijk Venneborg.

Woning Janssens

Van Erstenstraat 73, Antwerpen (Antwerpen)

Woning waarvan de bakstenen muren bekleed zijn met een witte Dura-glaskorrelbezetting, gebouwd in 1937 naar ontwerp van Renaat Braam in samenwerking met Marcel Segers.

Woning Van den Brande

Van Amstelstraat_HO 88, Antwerpen (Antwerpen)

Midden 1966 krijgt Braem opdracht met een bescheiden budget een eengezinswoning te ontwerpen.

Huis Van den Bergh

Dichtersstraat 82, Antwerpen (Antwerpen)

Modernistische woning ontworpen in 1935 voor Pieter Van den Bergh, arbeider bij Bell Telephone. Eerste uitgevoerde bouwproject van Renaat Braem en Marcel Segers als zelfstandige architecten.

Woning Chantraine-Vantvelt

Frans Stienletlaan 33-35, Antwerpen (Antwerpen)

Twee bescheiden minimumwoningen in spiegelbeeld, gebouwd in opdracht van de schoonbroers Louis Chantraine, huisschilder-behanger, en Willem Vantvelt, letterzetter, naar een ontwerp door Renaat Braem en Marc Segers uit 1936.

Woning De Belder

Kwikstaartlaan 2, Antwerpen (Antwerpen)

De villa in baksteenbouw opgetrokken in opdracht van de fotograaf Alfons De Belder, naar een ontwerp door de architect Renaat Braem uit 1977.

Woning Baré

Sorbenlaan 57, Antwerpen (Antwerpen)

Modernistisch burgerhuis gebouwd in opdracht van G. Baré, naar een ontwerp door de architecten Renaat Braem en Marcel Segers uit 1936.

Woning Vermijlen

Lindelei 219, Hemiksem (Antwerpen)

Merkwaardige hoekwoning van 1969-1970, naar ontwerp van Renaat Braem. Terrasbouw van drie bouwlagen onder plat dak met terrassen aan afgeronde hoek.

Woning Van de Pas

Dieseghemlei 110, Mortsel (Antwerpen)

Woning met gevelveld voorzien van een grafische belijning met horizontale groeven die de vensterdorpels doortrekken, van 1967 naar ontwerp van Braem.

Woning Gilles

Auwegemvaart 107, Mechelen (Antwerpen)

Vrijstaande tweegezinswoning van 1955 naar ontwerp van architect R. Braem, gebouwd in opdracht van graficus Ray Gilles.

Gemeentelijke bibliotheek

Sint-Cordulaplein 13, Schoten (Antwerpen)

Aan het einde van de jaren zestig krijgt Braem opdracht voor de bouw een middelgrote openbare bibliotheek. Het is een van de weinige publieke projecten uit zijn latere loopbaan, die hij haast compromisloos tot stand zal weten brengen.

Administratief Centrum

Oudaan 5, Antwerpen (Antwerpen)

Kantoortoren van vijftien verdiepingen in brutalistische stijl, naar een ontwerp door de architecten Renaat Braem, Jul De Roover en Maxim Wijnants uit 1951-1952, opgetrokken in 1958-1967.

Kindertuin

Sint-Gummarusstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Kindertuin in brutalistische stijl gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp van Renaat Braem in samenwerking met Gui J. Nolf uit 1958-1960, uitgevoerd in 1967-1972. Monumentaal kunstwerk 'De Tovertuin' in geëmailleerde staalplaten door Jacques Weemaels uit 1971-1972.

Middelheimpaviljoen

Middelheimlaan 61, Antwerpen (Antwerpen)

In 1951 wordt in het Antwerpse Middelheimpark, op initiatief van burgemeester Lode Craeybeckx, het Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst opgericht. Het museum, dat binnen het natuurlijke kader van het park een internationaal overzicht wil bieden van de ontwikkeling van de moderne beeldhouwkunst, is op dat moment enig in Europa.

Distillerie Agra

Coquilhatstraat 10-12, Antwerpen (Antwerpen)

Henri Coryn, eigenaar van Distillerie AGRA, een groothandel in wijnen en likeuren, geeft Braem in 1941 opdracht zijn bedrijfsgebouw op het Antwerpse Zuid uit te breiden met een nieuwbouw op het aanpalende perceel.

Appartementscomplex De Vel

Frankrijklei 82, Tabakvest 5, Antwerpen (Antwerpen)

Appartementscomplex met showroom gebouwd in opdracht van de Etablissementen Gebroeders De Vel, officieel verdeler van Eternit, naar een ontwerp door de architect Renaat Braem uit 1959. Het complex tussen Frankrijklei en Tabakvest omvat twee flats van acht en drie verdiepingen.

Appartementsgebouw Langohr

Van Stralenstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

Modernistisch appartementsgebouw, gekenmerkt door bow window, uitgevoerd in baksteen, natuursteen en arduin, gebouwd 1950-1951 naar ontwerp van Renaat Braem in samenwerking met Jan De Mol.

Arenahal

Arenaplein 1, Antwerpen (Antwerpen)

Vanaf 1955 werkt Braem in opdracht van de gemeente Deurne aan de omvorming van het zogenaamde 'Fortje' tot een sport- en cultuurcentrum, een project dat pas in 1965 wordt voltooid.

Villa Coryn

Della Faillelaan 21, Antwerpen (Antwerpen)

Villa in regionalistisch modernisme, gebouwd in opdracht van de likeurstoker Henry Coryn, naar een ontwerp door Renaat Braem uit 1945-1946. De nieuwbouw werd opgetrokken op de fundamenten van de in 1914 door Willie Pijl ontworpen villa Honigmann. Gesloopt eind december 2013.

Woning Himschoot

Drakenhoflaan 50, Antwerpen (Antwerpen)

Woning met gevel in een bruinrode kleur, met een iets donkerdere tint voor de ingangspartij, en wit schrijnwerk, bouwaanvraag van 1936 door R. Braem en M. Segers.

Woonhuis Lauwers

Rodeweg 82, Kalmthout (Antwerpen)

Na enkele mislukte pogingen, krijgt Braem in 1963 zijn eerste en uiteindelijk ook enige gelegenheid om een Durox-huis van het door hem ontwikkelde standaardtype te realiseren.

Woning Schandevyl

Thonetlaan 20, Antwerpen (Antwerpen)

Van zijn vriend Albert Schandevyl, voorzitter van het Verbond van Vlaamse Cultuurverenigingen Antwerpen, krijgt Braem in 1961 opdracht een woning te ontwerpen op de Antwerpse Linkeroever.

Woning Van den Bosch-Wouters

Schepersveldlei 74, Antwerpen (Antwerpen)

De wisselagent Henri Van den Bosch, geeft Braem in 1951 opdracht een landhuis te ontwerpen in het residentiële Sint-Mariaburg, op het grondgebied van Ekeren.

Woning Vermijlen-De Winter

Hertendreef 1, Schilde (Antwerpen)

Het echtpaar vraagt in 1974 aan Braem om voor hen een woning te ontwerpen.

Woning Verschooren en parfumerie Fraver

Keizershoek 336-338, Kontich (Antwerpen)

De familie Verschooren, eigenaar van het in 1947 opgerichte parfumeriebedrijf Fraver, engageert Braem in 1962 voor een meerledige opdracht.

Premetrostation Sport

Schijnpoortweg zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

In april 1996 wordt, met de afwerking van het premetrostation Sport, de noordelijke premetrotunnel van station Opera naar het Sportpaleis in gebruik genomen.

Rijksadministratief Centrum en Vredegerecht

Jozef Van Cleemputplein 7, 8, Boom (Antwerpen)

Met de bouw van het Vredegerecht in 1986 en het Rijksadministratief Centrum in 1990 komt een einde aan de langst aanslepende opdracht uit Renaet Braems loopbaan.

Grafmonument Jozef Wauters

Herentalsebaan 576, Antwerpen (Antwerpen)

Eenvoudig zerk met een stèle van dezelfde breedte met daarop een kruis in vorm bekend van de heldenhuldezerken, ontworpen in 1930 door Renaat Braem.

Grafmonument Nollet-De Clerck

Lakborslei zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Gaspard Nollet gestorven in 1944, graf uitgevoerd in arduin met een contrast in textuur tussen de gefrijnde grafplaat en de gebouchardeerde stèle.

Grafmonument Aldeweireldt-Staes

Dokter Frans Bernaertsstraat zonder nummer, Edegem (Antwerpen)

In 1944 krijgt Braem van zijn overbuur Emiel Aldeweireldt de opdracht een grafmonument te ontwerpen naar aanleiding van het overlijden van diens schoonvader.

Grafmonument Catharina Braem-Van den Oever

Herentalsebaan 576, Antwerpen (Antwerpen)

Het sobere grafmonument bestaat uit een combinatie van eenvoudige geometrische vormen in eenzelfde materiaal, met veel ruimte voor beplanting, in 1945 ontworpen door Renaat Braem.

Grafmonument Lode Severin

Kerkeneind 19, Kalmthout (Antwerpen)

Grafmonument ontworpen door Renaat Braem, midden 1958.

Montageloods 300 ton Cockerill-Ougrée

Leo Bosschartlaan 1, Antwerpen (Antwerpen)

Enorme productiehal in staalskeletbouw, in 1961 ontworpen door architect J. Van Mighem met bijdrage van R. Braem en De Roover.

Oorlogsmonument

Parklaan 89, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Na het Monument aan de Weerstand in Diest ontwerpen Braem en beeldhouwer Mark Macken in de loop van de jaren 1940 samen nog minstens vijf oorlogsmonumenten, met als hoogtepunt het Bevrijdingsmonument in Antwerpen. Van deze reeks wordt enkel het meest bescheiden ontwerp, voor het Koninklijk Atheneum van Sint-Niklaas, gerealiseerd.

Uitbreiding stadhuis Mechelen

Grote Markt 20-22, 21, Mechelen (Antwerpen)

Het gebouwencomplex van de Lakenhal gaat terug tot de veertiende eeuw. Sindsdien is er gestaag aan gebouwd en verbouwd.

Openluchtzwembad De Molen

Wandeldijk 40, Antwerpen (Antwerpen)

Openluchtzwembad in gewapend beton, in 1935 gebouwd door het bouwbedrijf Constructor. Een bassin van 50 bij 25 m werd oorspronkelijk op het niveau van de begane grond aan vier zijden omringd door allerlei dienstruimten, bergplaatsen, kleedcabines, sanitair toegangstrappen en technische installaties, onder een terras met balustrade.

Handelsgebouw Haentjens

Plantin en Moretuslei 60-62, Antwerpen (Antwerpen)

Handelsgebouw met privé-woning in ingehouden modernisme, gebouwd in opdracht van Jordaan Haentjens, naar een ontwerp van architect Jan Van Joenerboey uit 1948.

Woning Brauns

Berkenlaan 43, Kraainem (Vlaams-Brabant)

Van zijn jeugdvriend Bert Brauns, een regisseur bij de nationale omroep NIR, krijgt Braem in het voorjaar van 1950 opdracht een landhuis te ontwerpen in Kraainem. De woning is een bouwtechnisch ongewone constructie in beton en baksteen.

Woning Van Humbeeck

Pastorijstraat 3, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Tot de belangrijkste realisaties uit zijn rijpere loopbaan rekent Braem de vrijstaande eengezinswoning die hij voor het echtpaar Van Humbeeck-Moyson ontwerpt in Buggenhout.

Woning Schellekens

Loenhoutseweg 34, Hoogstraten (Antwerpen)

Woning van 1970 naar ontwerp van R. Braem, in 1976 uitgebreid met een bureau. Lowbudgetwoning waarvan de kostprijs deze van een vergelijkbare sociale woning niet mocht overschrijden.

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

Mutsaardstraat 31, Antwerpen (Antwerpen)

Academie opgericht in 1662 op initiatief van David Teniers, sinds 1810 gevestigd in de 16de en 17de-eeuwse gebouwen van het voormalige minderbroedersklooster. Poortgebouw en museum in neoclassicistische stijl door stadsbouwmeester Pierre Bruno Bourla uit 1841-1843.

Woning Alsteens

Dobralaan 28, Overijse (Vlaams-Brabant)

Modernistische constructie uit beton en baksteen, drie getrapte volumes onder concaaf gebogen schaaldaken, van 1966 naar ontwerp van Renaet Braem.

Woning Van de Vyvere

Vlaamshoofdlaan 20, Antwerpen (Antwerpen)

Een kleine meergezinswoning met twee appartementen en een afzonderlijke garage, ontworpen door Renaat Braem in 1958.

Woning Van den Branden

Lievevrouwestraat 66, Ranst (Antwerpen)

Van het echtpaar Van den Branden-Caers krijgt Braem in 1958 opdracht een woning voor een gezin met twee kinderen te ontwerpen in Ranst.

Woning Sagers

Van Havrelei 25, 25A, Antwerpen (Antwerpen)

Bel-etagewoning met souterrain, twee appartementen en mansarde, van 1929 door architect Arthur Smet, uitgebreid met lager aansluitend volume naar ontwerp van Renaat Braem, van 1944.

Stadswoning Moyson-Vandenbosch

Veldenstraat 95, Mechelen (Antwerpen)

De voorgevel in glad beton is sterk verwant met de woning Van de Pas in Mortsel, een compacte rijwoning van hetzelfde type met een verwant gebruik van duplexniveaus en een ellipsvenster.

Woning Nagels

Drabstraat 252, Mortsel (Antwerpen)

Eengezinswoning met als voorgevel een massief, gesloten vlak, verticaal doorsneden door de smalle glasstroken van het trappenhuis, opdracht van 1958 naar ontwerp van Braem.

Woning Van Hoecke

Oudestraat 8, Temse (Oost-Vlaanderen)

De contacten tussen bouwheer Luc Van Hoecke, eigenaar van een bedrijf in meubelbeslag, en Braem ontstonden ergens tussen april en december 1972. Het landhuis zou een van de grootste projecten voor een privéwoning worden die Braem ook effectief ten uitvoer mocht brengen.

Woning Van hellem-De Schaepdryver

Brusselsesteenweg 411, Asse (Vlaams-Brabant)

In 1958 krijgt Renaat Braem van zijn jeugdvriend Huib Van hellem en diens tweede echtgenote Anne Yvonne De Schaepdryver de vraag een bescheiden landhuis te ontwerpen in Zellik.

Jeugdherberg Gagelhof

Gagelhoflaan 26, Zoersel (Antwerpen)

Door architecten Renaat Braem en Willy Van Gils in 1949 ontworpen jeugdherberg. Bouw in opdracht van de Vlaamse Jeugdherbergcentrale in 1949-1952.

Woning Brauns-Brants

Kasteelstraat 76, Overijse (Vlaams-Brabant)

Eenvoudig maar efficiënt ruimtelijk concept, met een heldere opbouw die het constructieprincipe onverhuld zichtbaar maakt, woning afgewerkt in het najaar van 1968 naar ontwerp van Renaat Braem.

Oorlogsgedenkteken

Weerstandsplein zonder nummer, Diest (Vlaams-Brabant)

Beeldhouwer Mark Macken wordt in 1945 aangezocht om een Monument aan de Weerstand te ontwerpen in zijn geboortestad Diest, als eerbetoon aan negen gevallen leden van het Geheim Leger Schuiloord Jachttijger.

Medisch en Heelkundig Instituut Middelheim

Lindendreef 1, Antwerpen (Antwerpen)

In 1945 wordt Braem betrokken bij een van de eerste grote naoorlogse projecten voor openbare infrastructuur van de Stad Antwerpen, het Medisch Heelkundig Instituut Middelheim. De bouw kent een lange voorbereiding en een complex verloop, die zich over een kwarteeuw uitstrekken.

Windmolen met café-restaurant

Jachthavenweg 2, Antwerpen (Antwerpen)

Bij verbouwingswerken naar ontwerp van R. Braem in 1973-75 werd de molen gerestaureerd en werden wieken, kruisbalken, schoren, afzet, balken, trap, staart en kruiwerk vernieuwd.

Militair Hospitaal en Arsenaal

Albert Claudestraat 1, 2-16, 5, 21, 25, Artsen zonder Grenzenstraat 2-6, 10-14, 11-15, 18, 21-23, 31, 41, 51-53, 61, 71, Jules Bordetstraat 10-12, 20-22, 30, Marialei 53, 61-67, 71-75, Paradeplein 1, 11-15, 12, 31-33, 32, Pater Pirestraat 50-52, Hosp, Antwerpen (Antwerpen)

Opgericht op de plaats van het vroegere, circa 1885 gesloopte, fortje van Berchem. Bakstenen gebouwen van twee à drie bouwlagen onder leien bedaking, oudste gebouwen in eclectische stijl, uit 1899.

Bioscoop Nova in art-decostijl

Sint-Bernardsesteenweg 318, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalige bioscoop zogenaamd "Nova" in art deco naar ontwerp van Ferd. Van Mierlo, zie inscriptie, van 1929. Verbouwing van voormalige dancing "National".

Nachtegalenpark

Beukenlaan, Floraliënlaan, Middelheimlaan (Antwerpen)

Parkgebied bestaande uit de parken van drie domeinen: Middelheim, het goed Den Brandt en het vroegere Kasteel Vogelenzang.