Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Van Arenbergh, Louis

Details

Beschrijving

De Van Arenbergh-dynastie telt drie generaties architecten. De eersten, Alexander (Alexandre) en Louis, worden vaak verward omdat zij elkaar opvolgden als provinciaal architect van Brabant voor het arrondissement Leuven en als architectuurleraar aan de academie van Leuven. Alexander legde tussen 1824 en 1867 een grote productiviteit aan de dag; hij bouwde in zijn geboortestad het burgerhospitaal (1840-68) en een aantal huizen, restaureerde en vergrootte verscheidene bedehuizen en richtte een vijftiental nieuwe kerken op in het arrondissement Leuven. De stijl van die plattelandskerken evolueerde van het neoclassicisme (Sint-Niklaaskerk in Rillaar, 1828 en 1861-68) naar een eclectische vermenging van het gotische en romaanse vocabularium (Sint-Kwintenskerk in Wommersom, 1862-63). Louis, die door zijn vader opgeleid werd, werkte eerst met hem samen en volgde hem nadien op. Hij ontwikkelde een meer uitgesproken eclectische stijl die in een twaalftal kerken en een groot aantal huizen tot uiting komt. De beste voorbeelden zijn de grote Sint-Lambertuskerk in Heverlee (1878-80) en zijn eigen woning in Leuven (1881), een meesterwerk van Vlaamse neorenaissancebouwkunst. Augustin werkte samen met zijn oudere broer die ook Louis heette (1868-na 1913) en ingenieur was. Hij is vooral bekend om het Instituut voor Bacteriologie van de Leuvense universiteit (1897), met zijn bonte italianiserende gevel, en de art nouveau villa Les Tilleuls in Heverlee (1905). In 1906 door baron Edouard Empain in het Heliopolis-avontuur meegesleept, keerde Augustin in 1908 ziek en uitgeput terug.

Bron: Coomans, Th., Van Arenbergh, Alexander; Van Arenbergh, Louis; Van Arenbergh, Augustin, in: Van Loo, A. (red.), Repertorium van de architectuur in België, van 1830 tot heden, Antwerpen, 2003: 545-546.

Ontwerper van

Parochiekerk Sint-Foillanus met kerkhof

Grote Steenweg zonder nummer (Linter)

De parochiekerk Sint-Foillanus te Neerlinter (Linter) is samen met het omliggende ommuurd kerkhof beschermd als monument.

Herenhuis - architectenwoning L. Van Arenbergh

Blijde-Inkomststraat 11 (Leuven)

Deze bescherming betreft de eigen woning van architect Louis Van Arenbergh (volledig perceel).

Brouwerij Den Grooten Cruywaeghen met bijgebouw

Mechelsestraat 37 (Leuven)

De voormalige brouwerij Den Grooten Cruywaeghen met bijgebouw te Leuven, is beschermd als monument.

Architectenwoning van L. Van Arenbergh uit 1882

Blijde-Inkomststraat 24 (Leuven)

Deze bescherming betreft de architectenwoning van Louis Van Arenbergh, met inbegrip van achterliggende tuin (volledig perceel).

Villa Arnauts met tuin

Stationsstraat 1 (Zoutleeuw)

De bescherming als monument betreft de neorenaissance villa Arnauts, ontworpen door architect Louis Van Arenbergh, en de tuin die zich uitstrekt ten zuiden van het landhuis langs de Stationsstraat.

Gemeentehuis van Wespelaar

Grote Baan 55 (Haacht)

Neoclassicistisch gemeentehuis, gelegen op de hoek met de Elisabeth Willemslaan.

Rijkswachtkazerne

Dagobertstraat 20, Dagobertstraat 22, Mathildegang 1-19 (Leuven)

Voor het rijkswachtgebouw ontwierp L. Van Arenbergh drie woon- en administratievleugels die U-vormig zijn opgesteld rondom een binnenplaats, twee bouwlagen hoog onder aaneengesloten zadeldaken.

Hof van Raalbeek en pastorie

Gemeentestraat 23, Gemeentestraat 35 (Lubbeek)

De bescherming als monument omvat het 17de-eeuwse Hof van Raalbeek en de pastorie uit 1887 naar ontwerp van architect Louis Van Arenbergh, beide gelegen in het centrum van Linden.

Brouwerij Den Grooten Cruywaeghen met herberg

Mechelsestraat 37, Mechelsestraat 37A, Mechelsestraat 39, Mechelsestraat 39A (Leuven)

Voormalige brouwerij "den Grooten Cruywaeghen" en herberg "den Cleynen Cruywaeghen".

Herenhuis - architectenwoning L. Van Arenbergh

Blijde-Inkomststraat 11 (Leuven)

Provinciaal architect L. Van Arenbergh (Leuven) - auteur van de in deze buurt kort voordien opgetrokken "Rijkswachtkazerne" - ontwierp dit allurevol herenhuis in 1870 als eigen privé-woning.

Maria Magdalenakapel

St.-Magdalenaweg 8 (Oud-Heverlee)

Eénbeukige bakstenen constructie voorzien van een met leien afgedekte voorgevel, met deur van circa 1880, en bekroond met een klokkentorentje; muurwerk in slechte staat.

Gemeentehuis van Keerbergen

Haachtsebaan 54 (Keerbergen)

In 1880 wordt het huidige gemeentehuis voor het eerst kadastraal geregistreerd. De mutatieschets toont een rechthoekig hoofdvolume aan de Haachtsebaan met achterliggend een parallelle, kleine en ondiepe dienstvleugel.

Architectenwoning van L. Van Arenbergh

Blijde-Inkomststraat 24 (Leuven)

Dit opmerkelijke, in 1881 ontworpen rijhuis is de voormalige eigen woning van architect Louis Van Arenbergh (Leuven), die reeds in dezelfde straat een tiental jaar eerder een markant privé-woonhuis liet optrekken (nummer 11).

Parochiekerk Sint-Jan Evangelist

Haasroodsestraat 72 (Oud-Heverlee)

Ingeplant op een lichte verhevenheid, aan een wegkruising domineren kerk en pastorie de nog overwegend landelijke kern. Gebouw van circa 1800, opgetrokken uit baksteen en Gobertange.

Parochiekerk Sint-Folianus

Grote Steenweg zonder nummer (Linter)

Heterogeen geheel, samengesteld uit: een westertoren van bak- en zandsteen met een mooi classicistisch portaal op de benedenverdieping (1786?); drie beuken en een groot transept in neogotische stijl.

Pastorie Sint-Hilariusparochie

Dorpsstraat 26 (Bierbeek)

De bescherming als monument betreft de pastorie met inbegrip van de omheiningsmuur, toegangshekken en poort.

Parochiekerk Sint-Jan de Doper met kerkhof

Kerkstraat 1 (Lubbeek)

De bescherming als monument omvat de neogotische Sint-Jan-de-Doperkerk van Binkom (1873-1874) met het ommuurd kerkhof, gelegen op een hoogte tegen de noordflank van de vallei van de Spelthofbeek.

Gemeentehuis Keerbergen

Haachtsebaan 54 (Keerbergen)

De bescherming als monument betreft het voormalig gemeentehuis van Keerbergen. Het middengedeelte, voorzien voor de gemeentediensten, wordt aan weerszijden geflankeerd door de woningen van respectievelijk de gemeentesecretaris en hoofdonderwijzer.

Parochiekerk Sint-Jan-Evangelist

Haasroodsestraat 72 (Oud-Heverlee)

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Jan Evangelist, gebouwd naar ontwerp van L.J. Montoyer en ingehuldigd in 1792.

Parochiekerk Sint-Germanus met kerkhofmuur

Kerkstraat 2 (Kortenaken)

De parochiekerk van Sint-Germanus is, met inbegrip van de kerkhofmuur, beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Dagobertstraat

Dagobertstraat (Leuven)

De Dagobertstraat vormt een onderdeel van de 19de-eeuwse stedenbouwkundige transformatie volgens dambordpatroon van het tot dan toe quasi onbebouwde uitbreidingsgebied tussen Diestsestraat en Tiensestraat.

Gemeentehuis Keerbergen

Haachtsebaan 54, Keerbergen (Vlaams-Brabant)

In 1880 wordt het huidige gemeentehuis voor het eerst kadastraal geregistreerd. De mutatieschets toont een rechthoekig hoofdvolume aan de Haachtsebaan met achterliggend een parallelle, kleine en ondiepe dienstvleugel.

Gemeentehuis van Wespelaar

Grote Baan 55, Haacht (Vlaams-Brabant)

Het gemeentehuis werd opgetrokken in 1871 naar een ontwerp van L. Van Arenbergh en kadastraal geregistreerd in 1872.

School en onderwijzerswoning

Rootstraat 11, Tervuren (Vlaams-Brabant)

Eenvoudige onderwijzerswoning met gecementeerde gevels, parallel met de woning de éénlaagse klassenvleugel, van 1864 naar ontwerp van architect Van Arenbergh.

Villa Arnauts met tuin

Stationsstraat 1, Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)

De neorenaissance villa, gebouwd in 1877, twee bouwlagen onder gecombineerde leien bedaking is opgetrokken in bruine baksteen met verwerking van wit geschilderde, gelige tufsteen, achter in de tuin een koetshuis met paardenstal.

Pastorie Sint-Kwintensparochie

Gemeentestraat 23, Lubbeek (Vlaams-Brabant)

Grotendeels ommuurde pastorie met tuin, opgetrokken in 1887 in sobere neogotiek naar ontwerp van provinciaal architect Louis Van Arenbergh.

Brouwerij Den Grooten Cruywaeghen en herberg Den Cleynen Cruywaeghen

Mechelsestraat 37, 37A, 39, 39A, Leuven (Vlaams-Brabant)

Precieze gegevens omtrent de bouwcampagne van beide panden zijn niet bekend. De verwante benamingen en onderlinge gebouwenconfiguratie wijzen alleszins op een historisch nauwe band tussen beide panden.

Parochiekerk Sint-Folianus met kerkhof

Grote Steenweg zonder nummer, Linter (Vlaams-Brabant)

Heterogeen geheel met ommuurd kerkhof, samengesteld uit: 15de-eeuwse koor, westertoren uit de periode 1786-1790, neogotisch schip van 1873 ingepast tussen koor en toren.

Parochiekerk Sint-Jan Evangelist

Haasroodsestraat 72, Oud-Heverlee (Vlaams-Brabant)

Classicistisch gebouw opgetrokken uit baksteen en Gobertange, plechtig ingezegend in 1792 en ingeplant op een lichte verhevenheid.

Maria Magdalenakapel

St.-Magdalenaweg 8, Oud-Heverlee (Vlaams-Brabant)

Eénbeukige bakstenen constructie, voorgevel met deur van circa 1880 en bekroond met een klokkentorentje.

Herenhuis - architectenwoning L. Van Arenbergh

Blijde-Inkomststraat 11, Leuven (Vlaams-Brabant)

Provinciaal architect L. Van Arenbergh - auteur van de in deze buurt kort voordien opgetrokken Rijkswachtkazerne - ontwierp dit herenhuis in 1870 als eigen privé-woning.

Architectenwoning van L. Van Arenbergh uit 1882

Blijde-Inkomststraat 24, Leuven (Vlaams-Brabant)

Dit opmerkelijke, in 1881 ontworpen rijhuis is de voormalige eigen woning van architect Louis Van Arenbergh, die reeds in dezelfde straat een tiental jaar eerder een markant privé-woonhuis liet optrekken.

Rijkswachtkazerne

Dagobertstraat 20-22, Mathildegang 1-19, Leuven (Vlaams-Brabant)

Voor het rijkswachtgebouw ontwierp L. Van Arenbergh drie woon- en administratievleugels die U-vormig zijn opgesteld rondom een binnenplaats, twee bouwlagen hoog onder aaneengesloten zadeldaken.

Park van de Villa Arnauts

Stationsstraat 1 (Zoutleeuw)

In 1876 gebouwde eclectische villa omgeven door een landschappelijk park van 77,5 are, oorspronkelijk 70 are, met een tot vijver omgevormd gedeelte van de buitengracht van de oude stadsvest; bouw van een kapstokkenfabriek in 1934 aan de rand van de tuin en toevoeging van symmetrische elementen.

Pastorie met tuin van de Sint-Hilariusparochie

Dorpsstraat 26 (Bierbeek)

Pastorietuin, oorspronkelijk circa 80 are, met ­ ty­pische dualiteit: een vlak, bij de pastorie aansluitend (vroeger) geometrisch geordend gedeelte en, daarnaast, een hellend, bebost 'landschappelijk' gedeelte met een lindendreefje.