Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Van Baurscheit, Jan Pieter de Jonge

Details

Ontwerper van

Kasteel Boekenberg met park

Gouverneur Holvoetlaan 28 (Antwerpen)

Landhuis, in kern opklimmend tot de eerste helft van de 16de eeuw, werd tussen 1751 en 1755 in rococostijl herbouwd en is gelegen in het gelijknamig park.

Den Grooten Mont toe

Grote Markt 24 (Antwerpen)

Herenhuis op de hoek van Grote Markt en Maalderijstraat, met een traditionele kern die mogelijk opklimt tot de tweede helft van de 16de eeuw. Omstreeks 1736 aangepast in régencestijl door Jan Pieter van Baurscheit de Jonge, en in 1815 in laatclassicistische stijl door Frans Stoop.

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Handschoenmarkt zonder nummer (Antwerpen)

De oorsprong van de kathedraal was een kleine kapel uit de 9de eeuw, gelegen ten zuiden van de markt. De huidige kathedraal werd gebouwd van 1352 tot 1521. Tijdens de daarop volgende eeuw werden nog voltooiingswerken uitgevoerd.

Kasteeldomein Ter Beken

Beekstraat 1, Beekstraat 3, Verschansingsstraat (Gent)

Het voormalige Kasteel Ter Beken, gelegen langs de Beekstraat te Drongen, is samen met het park, walgrachten en bijgebouwen beschermd als monument. Het recentere seminariegebouw is niet mee opgenomen in de bescherming.

Kolveniershof

Kolveniersstraat 20 (Antwerpen)

Voormalig schuttershof van de in 1480 opgerichte Kolveniersgilde, gebruikt als "speelhof" en "schietplaetse" met een gelijkvloerse galerij uitziend op de tuin. Dit sinds 1942 grotendeels blootgelegde en in 1975-1980 gerestaureerde gebouw, werd tussen 1631 en 1637 in barokstijl opgetrokken, mogelijk onder leiding van de Antwerpse meester Cornelis Vanden Eynde.

Domein Schoonselhof

Krijgsbaan_HO 100 (Antwerpen)

Het kasteeldomein met hoeve waarvan de oorsprong opklimt tot de 14de- en 16de eeuw, werd in 1911 door de stad Antwerpen aangekocht, ingericht als stedelijke begraafpark, in 1921.

Banque de Commerce

Lange Gasthuisstraat 11, Lange Gasthuisstraat 9 (Antwerpen)

Bankgebouw in beaux-artsstijl, in zijn huidige vorm opgetrokken in opdracht van de Banque de Commerce, naar een ontwerp door de architecten Joseph Hertogs, Frans en Henri van Dijk uit 1922-1923, voltooid in 1926. In de nieuwbouw werd het hotel Vecquemans geïncorporeerd, met een gevelfront in régencestijl toegeschreven aan Jan Pieter van Baurscheit de Jonge uit het tweede kwart van de 18de eeuw.

Banque Centrale Anversoise

Lange Gasthuisstraat 20 (Antwerpen)

Bankgebouw in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architecten Joseph Hertogs en Max Winders uit 1912, opgetrokken in 1913. De bouw ging van start begin 1913. Het complex kreeg in 1928 een uitbreiding aan de achterzijde, door Hertogs en zijn toenmalige associé Gerard De Ridder.

De Grooten Robijn, later Banque d'Anvers

Lange Nieuwstraat 20, Lange Nieuwstraat 22, Lange Nieuwstraat 24 (Antwerpen)

Uitgestrekt gebouwencomplex waarvan de kern wordt gevormd door De Grooten Robijn of het hotel Jean Antoine du Bois de Vroylande, een patriciërswoning in rococostijl uit 1746-1750 door Jan Pieter van Baurscheit de Jonge.

Hotel Arnould du Bois de Vroylande

Lange Nieuwstraat 94 (Antwerpen)

Het voormalige hotel Arnould du Bois de Vroylande, dat in kern opklimt tot de 16de en 17de eeuw, en tijdens het tweede kwart van de 18de eeuw werd heropgebouwd door Jan Pieter van Baurscheit de Jonge, herbergt sinds 1834 het Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs. Het complex werd in de loop van de 19de eeuw uitgebreid met schoolvleugels, gedeeltelijk verwoest door een V2-bom in 1944, en heropgebouwd door Jan Smits in 1949-1952.

Kasteel Sorghvliedt met park

Marneflaan 3 (Antwerpen)

Het kasteel Sorghvliedt bevindt zich in een park met vijver en rechthoekige omgrachting, het kasteel en de aanhorigheden klimmen op tot het tweede kwart van de 18de eeuw.

Koninklijk Paleis

Meir 50 (Antwerpen)

Vorstelycke woning in 1745-1760 als particulier hotel opgetrokken door Joan Alexander van Susteren , heer van 's-Gravenwezel, naar een ontwerp van Jan Pieter Van Baurscheit de Jonge, die eveneens de interieurs grotendeels ontwierp en bemeubelde.

Osterriethhuis

Meir 85 (Antwerpen)

Herenhuis in rococostijl in 1749-1750 tot zijn huidige vorm verbouwd in opdracht van de douairière Régine Thérèse van Susteren-du Bois, naar een ontwerp van Jan Pieter van Baurscheit de Jonge.

Gereconstrueerde gevel van Hotel de Fraula

Wapper zonder nummer (Antwerpen)

Gereconstrueerd gevelfront van het voormalige hotel de Fraula, hier opnieuw opgericht in 1986, tegen de nieuwbouwvleugel van de toenmalige Generale Bank. Het voorname herenhuis in régencestijl bevond zich oorspronkelijk in de Keizerstraat, meer bepaald in het bouwblok tussen de Gratiekapelstraat en de Koningstraat.

Stadhuis Lier met belfort

Grote Markt 58 (Lier)

Symmetrisch opgebouwd, rechthoekig complex in classicerende rococostijl met lijstgevel van negen traveeën aan de voorzijde en twee bouwlagen onder schilddak, opgetrokken uit Balegemse steen en blauwe hardsteen uit Doornik.

Parochiekerk Sint-Gummarus

Kardinaal Mercierplein zonder nummer (Lier)

Georiënteerde kruisbasiliek in Brabantse hooggotiek. Eén der gaafste voorbeelden van deze stijl, voornamelijk wat de binnenordonnantie betreft.

Gemeentehuis

Alice Nahonstraat 4 (Putte)

Alleenstaand dubbelhuis in rococostijl van twee bouwlagen met souterrain onder leien mansardedak, opgetrokken in 1748 als jachtslot.

Domein Hof ten Broecke

Bellevuedreef zonder nummer, De Pont 45, De Pont zonder nummer (Schilde)

Een bebost, rechthoekig omgracht domein, gelegen ten zuidoosten van het centrum van Schilde.

Parochiekerk Sint-Guibertus

Kerkplein zonder nummer (Schilde)

Neogotische georiënteerde kruiskerk van 1921-1923 met westtoren, op ommuurd en omhaagd terrein met kerkhof aan zuid- en oostzijde.

Kasteel van 's Gravenwezel

Sint Jobsteenweg 64 (Schilde)

Vierkant waterslot uit de 15de - 17de eeuw, binnen vierkante omwatering en neerhof met U-vormige aanhorigheden, landschapspark naar ontwerp van B. Gaine.

Decanale kerk Sint-Pieter en Sint-Barbara

Grote Markt zonder nummer (Turnhout)

Georiënteerde pseudo-basiliek, met vroeggotische kern uit de 13de - 14de eeuw, hooggotisch koor en transept, renaissancistische kruisingstoren, schip en zijbeuken in classicistische stijl.

Kasteel de Borrekens

Lindendreef 1, Lindendreef 3, Lindendreef 5 (Vorselaar)

Waterburcht met bouwgeschiedenis opklimmend tot het einde van de 13de eeuw, met latere voorgebouwen en Franse tuin op het neerhof.

Kasteel de Merode

Polderstraat 51 (Westerlo)

Kasteel met middeleeuwse donjon, 16de-eeuwse uitbreiding en 17de-eeuwse en 19de-eeuwse aanpassingen, nauw verbonden met de geschiedenis van de gemeente.

Landhuis

Kasteelweg 1, Kasteelweg 2, Kasteelweg 3 (Wuustwezel)

Kasteel op U-vormige plattegrond met flankerende polygonale torens, uit de 18de eeuw; bakstenen dienstgebouwen en stallingen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Handschoenmarkt zonder nummer (Antwerpen)

De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is erkend als werelderfgoed.

Stadhuis Lier met belfort

Grote Markt 115, Grote Markt 58 (Lier)

Het stadhuis van Lier met belfort is erkend als werelderfgoed.

Stadhuis Lier met belfort

Grote Markt 115, Grote Markt 58 (Lier)

De bescherming als monument betreft de lakenhal, later het stadhuis van Lier en het belfort.

Kasteel de Borrekens

Vispluk 11, Vispluk 9 (Vorselaar)

De bescherming als monument betreft het kasteel de Borrekens, de voorgebouwen, de brug en de slotgrachten.

Kasteel de Borrekens met omgeving

Kerkstraat, Vispluk 11, Vispluk 9 (Vorselaar)

De bescherming als dorpsgezicht betreft de omgeving van het kasteel de Borrekens (met inbegrip van het kasteel zelf), de pastorie en de kerk van de Sint-Pietersparochie en de lindedreef die het kasteeldomein met de parochiekerk verbindt.

Kasteeldomein de Merode

Diestsebaan 2A (Herselt), Polderstraat 51, Polderstraat zonder nummer (Westerlo)

Het kasteeldomein de Merode is beschermd als monument. De bescherming omvat het kasteel met donjon, de poort- en dienstgebouwen, de boswachterswoning, het neogotisch kapelletje, de staande wip, het sluis- of stuwsysteem Trammetje en het landschapspark met dreven.

Kolveniershof

Kolveniersstraat 20 (Antwerpen)

Het Kolveniershof te Antwerpen, is beschermd als monument.

Decanale kerk Sint-Pieter en Sint-Barbara

Grote Markt zonder nummer (Turnhout)

De bescherming als monument betreft de decanale kerk gewijd aan Sint-Pieter en Sint-Barbara, centraal gelegen op de Grote Markt van Turnhout.

Kasteel Sorghvliedt met park

Broydenborglaan, Krijgsbaan_HO, Marneflaan, Moretusstraat (Antwerpen)

Het kasteel Sorghvliedt en het park met vijver en (deels bewaarde) rechthoekige omgrachting te Hoboken, zijn beschermd als landschap.

Kasteel Boekenberg: park

Eduard Van Steenbergenlaan, Gouverneur Holvoetlaan, Unitaslaan, Van Baurscheitlaan (Antwerpen)

Het Boekenbergpark te Deurne, een typisch voorbeeld van parkaanleg in 19de-eeuwse landschappelijke stijl, is beschermd als landschap.

Kasteel Ter Beken

Beekstraat 1, Beekstraat 3 (Gent)

Het voormalige 18de-eeuwse kasteel Ter Beken met neerhof, gelegen in een omwald boomrijk domein met een kasteelhoeve ten westen ervan, bevindt zich op de grens van Drongen met Mariakerke.

Gemeentehuis

Alice Nahonstraat 4 (Putte)

Het gemeentehuis te Putte, is beschermd als monument.

Kasteel Sorghvliedt

Marneflaan 3 (Antwerpen)

Deze bescherming betreft de gebouwen van het kasteel van Sorghvliedt: het hoofdgebouw, de orangerie, de dienstgebouwen (wagenhuis en stallingen) en het tuinpaviljoen in het park.

Kasteel Boekenberg

Gouverneur Holvoetlaan 28 (Antwerpen)

De bescherming omvat het kasteel Boekenberg.

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Handschoenmarkt zonder nummer (Antwerpen)

De bescherming omvat het volledige kerkgebouw dat de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal vormt.

Hotel Arnould du Bois de Vroylande: gevels en binnenplaatsen

Lange Nieuwstraat 94 (Antwerpen)

De bescherming van het Hotel du Bois of het Gesticht van de Dames van het Christelijk Onderwijs omvat de voorgevel aan de Lange Nieuwstraat, de noordelijke binnenplaats en de gevels er rond, de tweede (zuidelijke) binnenplaats - ook hof genoemd - en de noordelijke en zuidelijke (met galerij) gevel hieromheen.

De Grooten Robijn: oude delen

Lange Nieuwstraat 20-24 (Antwerpen)

De bescherming van het Hotel Du Bois of Hotel De Grooten Robijn of Hotel de Van de Werve omvat de oude delen.

Koninklijk Paleis

Meir 50 (Antwerpen)

De bescherming omvat het volledige koninklijk Paleis gelegen op de hoek van de Meir en de Wapper.

Den Grooten Mont toe: gevels en daken

Grote Markt 24 (Antwerpen)

De bescherming omvat de voorgevel aan de Grote Markt, zijgevel aan de Maalderijstraat en daken van het voormalig herenhuis Den Grooten Mont toe, samengesteld uit woningen Het Gulden Schaap en Sint-Jacob.

Osterriethhuis

Meir 85 (Antwerpen)

Het Osterriethhuis met achtergebouwen werd beschermd als monument bij koninklijk besluit van 20 februari 1939. De bescherming van de achtergebouwen (toen overeenstemmend met adres Eikenstraat 9) werd opgeheven bij regentsbesluit van 9 november 1948.

Kasteel van 's Gravenwezel

Sint Jobsteenweg 64 (Schilde)

De bescherming omvat het kasteel van 's Gravenwezel, zijn omgrachting, de bruggen naar het park en naar het neerhof, en de gebouwen van het voormalige neerhof: poortgebouw, koetshuis en stallingen, schuur en orangerie.

Kasteel van 's Gravenwezel en omgeving

Fortsteenweg, Molenakker, Paviljoendreef, Schildewandelpad, Sint Jobsteenweg (Schilde)

De bescherming omvat het kasteel van 's Gravenwezel en de omgeving, inclusief het park, dreven en de Duyvendael- en Kattenberghoeve.

Domein Hof Te Schilde

Bellevuedreef 40, Bellevuedreef zonder nummer, De Pont 45, De Pont zonder nummer (Schilde)

De bescherming als dorpsgezicht omvat het domein van het Hof te Schilde (ook gekend als het Hof ten Broecke) langs De Pont, de Grote Hoeve en de Bellevuedreef te Schilde.

Domein Schoonselhof met oranjerie en omgeving

Krijgsbaan_HO zonder nummer (Antwerpen)

Het kasteel Schoonselhof is met de oranjerie en haar omgeving, zijnde een deel van het park, beschermd als landschap.

Domein Schoonselhof: kasteel met neerhof

Krijgsbaan_HO zonder nummer (Antwerpen)

Het kasteel Schoonselhof is met het neerhof (orangerie) beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Gummarus

Kardinaal Mercierplein zonder nummer (Lier)

De parochiekerk Sint-Gummarus is beschermd als monument.

De Roose

Adriaan Brouwerstraat 29 (Antwerpen)

Burgerhuis in régencestijl opgetrokken in opdracht van brouwer de Bridt, naar een ontwerp door Jan Pieter Van Baurscheit de Jonge. Rekeningen dateren zijn ontwerp in 1738, en de voltooiing van het gebouw onder zijn leiding in 1743. De verdwenen smeedijzeren waaier van de poort droeg eertijds de huisnaam “In de Roose”.

Stadhuis Lier met belfort

Grote Markt 58, Lier (Antwerpen)

Symmetrisch opgebouwd, rechthoekig complex in classicerende rococostijl met lijstgevel van negen traveeën aan de voorzijde en twee bouwlagen onder schilddak, opgetrokken uit Balegemse steen en blauwe hardsteen uit Doornik.

Parochiekerk Sint-Gummarus

Kardinaal Mercierplein zonder nummer, Lier (Antwerpen)

Georiënteerde kruisbasiliek in Brabantse hooggotiek. Eén der gaafste voorbeelden van deze stijl, voornamelijk wat de binnenordonnantie betreft.

Kasteel Boekenberg met park

Gouverneur Holvoetlaan 28, Antwerpen (Antwerpen)

Landhuis, in kern opklimmend tot de eerste helft van de 16de eeuw, werd tussen 1751 en 1755 in rococostijl herbouwd en is gelegen in het gelijknamig park.

Kasteel Sorghvliedt met park

Marneflaan 3, Antwerpen (Antwerpen)

Het kasteel Sorghvliedt bevindt zich in een park met vijver en rechthoekige omgrachting, het kasteel en de aanhorigheden klimmen op tot het tweede kwart van de 18de eeuw.

Domein Schoonselhof

Krijgsbaan_HO 100, Antwerpen (Antwerpen)

Het kasteeldomein met hoeve waarvan de oorsprong opklimt tot de 14de- en 16de eeuw, werd in 1911 door de stad Antwerpen aangekocht, ingericht als stedelijke begraafpark, in 1921.

Decanale kerk Sint-Pieter en Sint-Barbara

Grote Markt zonder nummer, Turnhout (Antwerpen)

Georiënteerde pseudo-basiliek, met vroeggotische kern uit de 13de - 14de eeuw, hooggotisch koor en transept, renaissancistische kruisingstoren, schip en zijbeuken in classicistische stijl.

Domein Hof ten Broecke

De Pont zonder nummer, 45, Bellevuedreef zonder nummer, Schilde (Antwerpen)

Een bebost, rechthoekig omgracht domein, gelegen ten zuidoosten van het centrum van Schilde.

Parochiekerk Sint-Guibertus

Kerkplein zonder nummer, Schilde (Antwerpen)

Neogotische georiënteerde kruiskerk van 1921-1923 met westtoren, op ommuurd en omhaagd terrein met kerkhof aan zuid- en oostzijde.

Kasteel van 's Gravenwezel

Sint Jobsteenweg 64, Schilde (Antwerpen)

Vierkant waterslot uit de 15de - 17de eeuw, binnen vierkante omwatering en neerhof met U-vormige aanhorigheden, landschapspark naar ontwerp van B. Gaine.

Landhuis

Kasteelweg 1-3, 2, Wuustwezel (Antwerpen)

Kasteel op U-vormige plattegrond met flankerende polygonale torens, uit de 18de eeuw; bakstenen dienstgebouwen en stallingen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Kasteeldomein Ter Beken

Beekstraat 1-3, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het voormalige 18de-eeuwse kasteel Ter Beken met neerhof, gelegen in een omwald boomrijk domein met een kasteelhoeve ten westen ervan, bevindt zich op de grens van Drongen met Mariakerke.

Gemeentehuis

Alice Nahonstraat 4, Putte (Antwerpen)

Alleenstaand dubbelhuis in rococostijl van twee bouwlagen met souterrain onder leien mansardedak, opgetrokken in 1748 als jachtslot.

Gereconstrueerde gevel van hotel de Fraula

Wapper zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Gereconstrueerd gevelfront van het voormalige hotel de Fraula, hier opnieuw opgericht in 1986, tegen de nieuwbouwvleugel van de toenmalige Generale Bank. Het voorname herenhuis in régencestijl bevond zich oorspronkelijk in de Keizerstraat, meer bepaald in het bouwblok tussen de Gratiekapelstraat en de Koningstraat.

Den Grooten Mont toe

Grote Markt 24, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis op de hoek van Grote Markt en Maalderijstraat, met een traditionele kern die mogelijk opklimt tot de tweede helft van de 16de eeuw. Omstreeks 1736 aangepast in régencestijl door Jan Pieter van Baurscheit de Jonge, en in 1815 in laatclassicistische stijl door Frans Stoop.

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Handschoenmarkt zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

De oorsprong van de kathedraal was een kleine kapel uit de 9de eeuw, gelegen ten zuiden van de markt. De huidige kathedraal werd gebouwd van 1352 tot 1521. Tijdens de daarop volgende eeuw werden nog voltooiingswerken uitgevoerd.

Kasteel de Merode

Polderstraat 51, Westerlo (Antwerpen)

Kasteel met middeleeuwse donjon, 16de-eeuwse uitbreiding en 17de-eeuwse en 19de-eeuwse aanpassingen, nauw verbonden met de geschiedenis van de gemeente.

Kasteel de Borrekens

Lindendreef 1-5, Vorselaar (Antwerpen)

Waterburcht met bouwgeschiedenis opklimmend tot het einde van de 13de eeuw, met latere voorgebouwen en Franse tuin op het neerhof.

De Roose

Adriaan Brouwerstraat 29, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in régencestijl opgetrokken in opdracht van brouwer de Bridt, naar een ontwerp door Jan Pieter Van Baurscheit de Jonge. Rekeningen dateren zijn ontwerp in 1738, en de voltooiing van het gebouw onder zijn leiding in 1743. De verdwenen smeedijzeren waaier van de poort droeg eertijds de huisnaam “In de Roose”.

Kolveniershof

Kolveniersstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig schuttershof van de in 1480 opgerichte Kolveniersgilde, gebruikt als "speelhof" en "schietplaetse" met een gelijkvloerse galerij uitziend op de tuin. Dit sinds 1942 grotendeels blootgelegde en in 1975-1980 gerestaureerde gebouw, werd tussen 1631 en 1637 in barokstijl opgetrokken, mogelijk onder leiding van de Antwerpse meester Cornelis Vanden Eynde.

Banque de Commerce

Lange Gasthuisstraat 9-11, Antwerpen (Antwerpen)

Bankgebouw in beaux-artsstijl, in zijn huidige vorm opgetrokken in opdracht van de Banque de Commerce, naar een ontwerp door de architecten Joseph Hertogs, Frans en Henri van Dijk uit 1922-1923, voltooid in 1926. In de nieuwbouw werd het hotel Vecquemans geïncorporeerd, met een gevelfront in régencestijl toegeschreven aan Jan Pieter van Baurscheit de Jonge uit het tweede kwart van de 18de eeuw.

Banque Centrale Anversoise

Lange Gasthuisstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

Bankgebouw in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architecten Joseph Hertogs en Max Winders uit 1912, opgetrokken in 1913. De bouw ging van start begin 1913. Het complex kreeg in 1928 een uitbreiding aan de achterzijde, door Hertogs en zijn toenmalige associé Gerard De Ridder.

De Grooten Robijn, later Banque d'Anvers

Lange Nieuwstraat 20-24, Antwerpen (Antwerpen)

Uitgestrekt gebouwencomplex waarvan de kern wordt gevormd door De Grooten Robijn of het hotel Jean Antoine du Bois de Vroylande, een patriciërswoning in rococostijl uit 1746-1750 door Jan Pieter van Baurscheit de Jonge.

Hotel Arnould du Bois de Vroylande

Lange Nieuwstraat 94, Antwerpen (Antwerpen)

Het voormalige hotel Arnould du Bois de Vroylande, dat in kern opklimt tot de 16de en 17de eeuw, en tijdens het tweede kwart van de 18de eeuw werd heropgebouwd door Jan Pieter van Baurscheit de Jonge, herbergt sinds 1834 het Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs. Het complex werd in de loop van de 19de eeuw uitgebreid met schoolvleugels, gedeeltelijk verwoest door een V2-bom in 1944, en heropgebouwd door Jan Smits in 1949-1952.

Osterriethhuis

Meir 85, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in rococostijl in 1749-1750 tot zijn huidige vorm verbouwd in opdracht van de douairière Régine Thérèse van Susteren-du Bois, naar een ontwerp van Jan Pieter van Baurscheit de Jonge.

Koninklijk Paleis

Meir 50, Antwerpen (Antwerpen)

Vorstelycke woning in 1745-1760 als particulier hotel opgetrokken door Joan Alexander van Susteren , heer van 's-Gravenwezel, naar een ontwerp van Jan Pieter Van Baurscheit de Jonge, die eveneens de interieurs grotendeels ontwierp en bemeubelde.