Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Van Biervliet, Erik

Details

Ontwerper van

Hoekhuis

Braambergstraat 12 (Brugge)

Het in oorsprong vermoedelijk 16de-eeuws hoekhuis te Brugge, is beschermd als monument.

Hoekhuis ontworpen door Jean Brunon Rudd

Sint-Amandsstraat 46, Sint-Amandsstraat 48 (Brugge)

De bescherming als monument omvat het neoclassicistisch hoekhuis aan Sint-Amandsstraat en Geldmuntstraat, naar ontwerp van Jean-Brunon Rudd.

Brouwerij Christiaen

Sint Maartensplein 15A, Sint Maartensplein 15B (Koekelare)

De voormalige brouwerij Christiaen is beschermd als monument.

Brouwerswoning Christiaen met omgeving

Sint Maartensplein 15A, Sint Maartensplein 15B (Koekelare)

De brouwerswoning Christiaen met de directe bebouwde omgeving is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de brouwerswoning, met nabijgelegen oudere brouwerswoning, de voormalige brouwerij met achterliggende beeldentuin, politiegebouw en ten noorden dorpswoningen en een notariswoning.

Herenhuis met neoclassicistische gevel

Langerei 5 (Brugge)

Samenstel van: enerzijds een breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen) met neoclassicistische gevel van 1900 naar ontwerp van architect Etienne Timmery (Brugge), waarschijnlijk opgetrokken ter vervanging van koetshuis van 1865 en anderzijds het vroegere nummer 6, nu een diephuis van één travee en twee bouwlagen met gevel van 1990 naar ontwerp van architect Erik Van Biervliet (Brugge).

Burgerhuis met halsgevel uit 1879

Sint-Salvatorskerkhof 14 (Brugge)

Nr. 14/ Kleine Heilige Geeststraat. Diephuis van drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak; halsgevel van 1879 cf. opschrift op gebogen fronton, i.pl.v. van lagere tuitgevel. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1983 n.o.v. architect E. Van Biervliet (Brugge). Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1999 n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge). Neoclassicistische bepleisterde en witbeschilde

Drie stadswoningen

Jan Miraelstraat 24 (Brugge)

Nr. 24. Drie breedhuizen van één bouwl., één brede gevel vormend, r.pand iets hoger, met uitstekende, per bouwl. getrapte brandmuren. Oorspronkelijk wellicht XVII-bedrijfsgebouwen deeluitmakend van het augustijnenklooster. 1989: consoliderende restauratie n.o.v. architecten J. Bogaert en E. Van Biervliet (Brugge). Verankerde, bakstenen en gedecapeerde lijstgevels op zwartbeschilderde plint

Burgerhuis

Sint-Annarei 11 (Brugge)

Nr. 11. Enkelhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen). Uit XVII met latere XIX-aanpassingen cf. muuropeningen. Huidig uitzicht resultaat van een consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1981 n.o.v. architect E. Van Biervliet (Brugge) waarbij de deurtrav. en de erkervormige uitbouw een nieuwe vormgeving krijgen. De windwijzer met voorstelling van een a

Geen afbeelding beschikbaar

Woning De Tassche

Oude Burg 11, Oude Burg 4 (Brugge)

Nr. 11/ Kartuizerinnenstraat. Z.g. "De Tassche" cf. cartouche met afbeelding tas. Barok getint diephuis met een achterliggend breed- en diephuis. Cartouches in de boogvelden van de voorgevel met opschrift met opschrift: "ANNO / 1718" refererend aan de verstening van de houten gevel. Bewaarde oude XV-XVI-kern cf. interieur. Oorspronkelijk enkelhuis omgevormd tot dubbelhuis in 1902. Verfraaiende "

Brouwerij Christiaen

Sint Maartensplein 15A, Sint Maartensplein 15B (Koekelare)

In de brouwerij is sinds 1992 een polyvalent centrum met het Fransmansmuseum, het Käthe Kollwitzmuseum, de bibliotheek, de raadzaal, enkele vergaderzalen, een restaurant, het cultureel centrum en de Dienst voor Toerisme ondergebracht.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Sint-Amandsstraat 46, Sint-Amandsstraat 48 (Brugge)

Nr. 46/ Geldmuntstraat. Behoort stilistisch tot het streven naar een neoclassicistische eenheidsbebouwing met inbegrip van de hoekpanden aan de Geldmunstraat, zie aldaar.

Burgerhuis

Jeruzalemstraat 47 (Brugge)

Nr. 47/ Venkelstraat. Diephuis van drie + drie/twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVII cf. dakhelling en -constructie (schaar- en nokgebinte) en bewaarde balklagen. Latere aanpassingen o.m. van muuropeningen. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1978 n.o.v. architect E. Van Biervliet (Brugge) o.m. openmaken van ovale en ronde openingen in top, reinigen van g

Politiegebouw

Sint Maartensplein 15B (Koekelare)

Ook "Millenniumvleugel" genoemd, van 1994-1996. Gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht (omgeving van het brouwershuis) bij K.B. van 23/10/1981.

Herenwoning

Langestraat 23 (Brugge)

Nr. 23. Reeds tijdens het Ancien Régime tot XX uitgebaat als brouwerij "De Meermin". Herenwoning met enkelhuisopstand; zeven trav. en drie bouwl. onder zadeldak, gebouwd in 1867 ter vervanging van oudere panden cf. kelders afgedekt met graatgewelven en op de bovenverd. bepleisterde balklagen. Huidig uitzicht resultaat van verbouwingen in 1985-1986 n.o.v. architect E. Van B

Hoekhuis

Braambergstraat 12 (Brugge)

★ Nr. 12/ Jozef Suvéestraat. Hoekpand van vier + één + drie trav. en drie en een halve bouwl. onder schilddak (n // Braambergstraat, Vlaamse pannen). Op kaart van Marcus Gerards (1562) is het perceel bebouwd door twee diephuizen met puntgevel; de r.woning wordt i.l.v. XVIII B verbouwd tot breedhuis van drie trav. en twee bouwl. met lijstgevel mansardedak cf. schilderij van J. Beerblock van

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoningen

Eiermarkt 3A, Geldmuntstraat 1, Geldmuntstraat 11, Geldmuntstraat 13, Geldmuntstraat 15, Geldmuntstraat 17, Geldmuntstraat 3, Geldmuntstraat 37, Geldmuntstraat 39, Geldmuntstraat 41, Geldmuntstraat 5, Geldmuntstraat 7, Geldmuntstraat 9 (Brugge)

Nrs. 1-13/ Eiermarkt nr. 3, nrs. 15, 17, 37 en nrs. 39-41/ Sint-Amandsstraat nr. 46. Bouwblokken van drie bouwl. bij resp. plein- en straathoek, opgetrokken in 1860 op de hier toen nieuwe rooilijn. Bepleisterde gevelwand met stilistisch verschillend uitgewerkte panden, waarvan nr. 17 en het hoekpand bij de Sint-Amandsstraat n.o.v. architect J.B. Rudd (Brugge). Begane gronden meestal niet meer oo

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Clarastraat

Sint-Clarastraat (Brugge)

Van Sint-Joris- naar Calvariebergstraat. Heterogene scenografie met bebouwing oplopend tot de 16de eeuw. Overwegend huizen van twee tot vier traveeën en één à drie bouwlagen onder zadeldak. Weinige oorspronkelijke gevelopstanden onder meer ten gevolge van aanpassingen uit de 19de-eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw of vervangen van top- door lijstgevels.

Geen afbeelding beschikbaar

Wulpenstraat

Wulpenstraat (Brugge)

Van Langerei naar Sasplein. In de 13de en de 14de eeuwals "ten" of "bi Wulpine" aangeduid, doelend op wijk of gehucht; de straatnaam, voor het eerst in 1309 vermeld, is hiervan afgeleid.

Geen afbeelding beschikbaar

Jozef Suvéestraat

Jozef Suvéestraat (Brugge)

Van Braambergstraat naar Park. Loodrechte, gekasseide straat, sinds het eerste kwart van de 19de eeuw genoemd naar de Brugse schilder J. Suvée (1743-1807).

Geen afbeelding beschikbaar

Oude Gentweg

Oude Gentweg (Brugge)

Van Katelijne- naar Gentpoortstraat. In oorsprong de eerste verbinding van het stadscentrum naar de Gentpoort.

Dorpsstraat

Dorpsstraat (Koekelare)

Langgerekte centrumstraat van het dorpscentrum, tot aan de Sterrestraat (aansluiting op de Brugse Heirweg).

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Maartensplein

Sint Maartensplein (Koekelare)

Marktplein van Koekelare. Naamgeving Sint-Maartensplein in 1965 als referentie aan Koekelare als Martinusgemeente en aan de Sint-Martinuskerk.

Brouwerij Christiaen

Sint Maartensplein 15A-B, Koekelare (West-Vlaanderen)

In de brouwerij is sinds 1992 een polyvalent centrum met het Fransmansmuseum, het Käthe Kollwitzmuseum, de bibliotheek, de raadzaal, enkele vergaderzalen, een restaurant, het cultureel centrum en de Dienst voor Toerisme ondergebracht.

Politiegebouw

Sint Maartensplein 15B, Koekelare (West-Vlaanderen)

Ook "Millenniumvleugel" genoemd, van 1994-1996. Gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht (omgeving van het brouwershuis) bij K.B. van 23/10/1981.

Stadswoningen

Geldmuntstraat 1-17, 37-43, Eiermarkt 3A, Brugge (West-Vlaanderen)

Bouwblokken van drie bouwlagen bij respectievelijk plein- en straathoek, opgetrokken in 1860 op de hier toen nieuwe rooilijn. Bepleisterde gevelwand met stilistisch verschillend uitgewerkte panden, waarvan nummer 17 en het hoekpand bij de Sint-Amandsstraat naar ontwerp van architect J.B. Rudd (Brugge). Begane gronden meestal niet meer oorspronkelijk.

Woning De Tassche en woning Daembart

Oude Burg 4, 11, Brugge (West-Vlaanderen)

Barok getint diephuis met een achterliggend breed- en diephuis. Cartouches in de boogvelden van de voorgevel met opschrift met opschrift: "ANNO / 1718" refererend aan de verstening van de houten gevel. Bewaarde oude 15de-16de-eeuwse kern.

Hoekhuis ontworpen door Jean Brunon Rudd

Sint-Amandsstraat 46, Geldmuntstraat 43, Brugge (West-Vlaanderen)

Behoort stilistisch tot het streven naar een neoclassicistische eenheidsbebouwing met inbegrip van de hoekpanden aan de Geldmunstraat, zie aldaar.

Burgerhuis met halsgevel uit 1879

Sint-Salvatorskerkhof 14, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; halsgevel van 1879, zie opschrift op gebogen fronton, in plaats van van lagere tuitgevel. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1983 naar ontwerp van architect E. Van Biervliet (Brugge). Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1999 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge). Neoclassicistische bepleisterde en witbeschilderde halsgevel tussen vleugelstukken en siervazen rustend op de postamenten van de attiek.

Hoekhuis

Braambergstraat 12, Brugge (West-Vlaanderen)

Hoekpand van vier + één + drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder schilddak. Twee woningen werden samengevoegd en vermoedelijk in de loop van het eerste kwart van de 19de eeuw voorzien van een empiregetinte gevel. In 1988, gerestaureerd en verbouwd naar ontwerp van architect E. Van Biervliet (Brugge): opsplitsing van het pand in appartementen en kantoorruimtes met achterbouw rondom binnentuintje.

Burgerhuis

Poitevinstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

In zijn huidige vorm enkelhuis van vier/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; jaartal "1674" aangebracht op de penanten van de bovenverdieping. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1987. Combinatie van lijstgevel en haast gevelbrede trapgevel met aansluitende bedaking.

Drie stadswoningen

Jan Miraelstraat 24, Brugge (West-Vlaanderen)

Drie breedhuizen van één bouwlaag, één brede gevel vormend, rechter pand iets hoger, met uitstekende, per bouwlaag getrapte brandmuren. Oorspronkelijk wellicht 17de-eeuwse bedrijfsgebouwen deeluitmakend van het augustijnenklooster. 1989: consoliderende restauratie naar ontwerp van architecten J. Bogaert en E. Van Biervliet (Brugge).

Herenhuis met neoclassicistische gevel

Langerei 5, Brugge (West-Vlaanderen)

Samenstel van: enerzijds een breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen) met neoclassicistische gevel van 1900 naar ontwerp van architect Etienne Timmery (Brugge), waarschijnlijk opgetrokken ter vervanging van koetshuis van 1865 en anderzijds het vroegere nummer 6, nu een diephuis van één travee en twee bouwlagen met gevel van 1990 naar ontwerp van architect Erik Van Biervliet (Brugge).

Burgerhuis

Jeruzalemstraat 47, Brugge (West-Vlaanderen)

Verankerde bakstenen trapgevel (9 treden en topstuk), uit de 17de eeuw met latere aanpassingen. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1978 naar ontwerp van architect E. Van Biervliet (Brugge).

Herenhuis

Langestraat 23, Brugge (West-Vlaanderen)

Zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1867 ter vervanging van oudere panden, zie kelders afgedekt met graatgewelven en op de bovenverdieping bepleisterde balklagen. Huidig uitzicht resultaat van verbouwingen in 1985-1986 naar ontwerp van architect E. Van Biervliet (Brugge).

Burgerhuis

Sint-Annarei 11, Brugge (West-Vlaanderen)

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Uit de 17de eeuw met latere 19de-eeuwse aanpassingen, zie muuropeningen. Huidig uitzicht resultaat van een consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1981 naar ontwerp van architect E. Van Biervliet (Brugge) waarbij de deurtravee en de erkervormige uitbouw een nieuwe vormgeving krijgen. De windwijzer met voorstelling van een architect en de deurknop zijn creaties van beeldhouwer J. Claerhout (Brugge).