Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Van Boxmeer, Philippe

Details

Beschrijving

Stadsbouwmeester van Mechelen van 1893 tot 1913.

  • FEYAERTS, J. 2013: Philippe Van Boxmeer (1863-1955), stadsbouwmeester van Mechelen van 1893 tot 1913, Handelingen Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 117, 131-191.

Ontwerper van

Burgerhuis Rome

Grote Markt 38 (Lier)

In 1908 afgebroken en door de drukkersfamilie Van In - Mertens heropgebouwd in neogotische stijl naar ontwerp van Ph. Van Boxmeer.

Brouwerij De Zeeridder

Befferstraat 33, Befferstraat 35 (Mechelen)

In de 16de eeuw brouwerij toebehorend aan de familie De Drijver. Houten gevel volgens archiefstukken verbouwd in 1774.

Norbertinessenpriorij Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal

Bruul 52, Bruul 54, Bruul 56 (Mechelen)

Norbertinessenpriorij Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal, heden O.C.M.W.-gebouw en jezuïetenkerk.

Burgerhuizen

Bruul 57, Bruul 59 (Mechelen)

Tweegezinswoning van vijf traveeën, een souterrain en drie bouwlagen in neorococostijl met art-nouveau-inslag, gedateerd 1909.

Coloma-Instituut

Colomalaan 1, Colomalaan 3, Tervuursesteenweg 14 (Mechelen)

Instituut gelegen in deels met grachten omringd domein van circa 6 hectare; van oudsher eigendom van de familie Berthout.

Postkantoor De Beyaert

Grote Markt 1 (Mechelen)

Complex gevormd door een gerestaureerd oorspronkelijk L-vormig hoofdgebouw en aanleunende trapgevel, en een vleugel uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.

Apotheek De Kat

Grote Markt 13 (Mechelen)

Diephuis met verhoogde halsgevel, gebouwd in 1661. Oorspronkelijk uit bak- en zandsteen opgetrokken, begin 20ste eeuw grondig gerestaureerd.

Herenhuis De Beitel, de Passer, 't Penseel

Grote Markt 19 (Mechelen)

Monumentaal, eclectisch herenhuis met neoclassicistische kenmerken, in 1902 opgetrokken naar ontwerp van Philippe Van Boxmeer.

Stadhuis van Mechelen met Lakenhal

Grote Markt 20, Grote Markt 21, Grote Markt 22 (Mechelen)

Vierzijdig gesloten complex van gebouwen met trapezoïdale binnenplaats; gevels palend aan de Grote Markt, de Befferstraat, de Reuzenstraat en de Hallestraat.

Architectenwoning Philippe Van Boxmeer

Hendrik Consciencestraat 11 (Mechelen)

Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak met twee dakkapellen, uit het einde van de 19de eeuw.

Burgerhuis Den Gekroonden Leeuw en Den Spaarpot

Hoogstraat 25, Hoogstraat 27 (Mechelen)

Diephuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak; verhoogde klokgevel, in baksteenbouw opgesmukt met natuursteen en op de topcartouche gedateerd 1736.

Paleis Margaretha van Oostenrijk

Keizerstraat 20 (Mechelen)

Paleis in Brabantse baksteengotiek met vroegrenaissance gedeelte aan de Keizerstraat, doorgaans beschouwd als het oudst bekende voorbeeld van renaissance-architectuur in de Nederlanden.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Koning Albertstraat 58 (Mechelen)

Georiënteerde neogotische kerk van 1956-1957 met bewaarde gotische toren, gelegen op een lichte verhevenheid en omgeven door kerkhof.

Lakenhuis

Korenmarkt 8 (Mechelen)

Breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak, hoge huistoren centraal tegen de achtergevel.

Parochiekerk Sint-Libertus

Nekkerspoelstraat 360 (Mechelen)

Georiënteerde basiliek met driebeukig schip, ingebouwd transept en recht afgesloten koor van twee traveeën met zijkoren.

Pastorie Sint-Libertus

Nekkerspoelstraat 362 (Mechelen)

Halfvrijstaand dubbelhuis van vijf traveeën in neo-Vlaamserenaissance-stijl, van 1912 naar ontwerp van Ph. Van Boxmeer.

Stadswoning Hemelrijck

Onze-Lieve-Vrouwestraat 64 (Mechelen)

Hoekhuis van bak- en zandsteen van respectievelijk drie en tien traveeën en twee bouwlagen, uit het eerste of tweede kwart 16de eeuw.

Burgerhuis Schaapherder

Schoenmarkt 1 (Mechelen)

Diephuis, dubbelhuistype van drie bouwlagen en drie traveeën met barokke in- en uitgezwenkte topgevel uit de 17de eeuw.

Parochiekerk Sint-Jan Baptist en Evangelist

Sint-Janskerkhof zonder nummer (Mechelen)

Eenvoudige gotische kerk met vierkante westertoren, volledig opgetrokken uit witte zandsteen onder gecombineerde bedaking, ingewijd in 1483.

Parochiekerk Sint-Catharina

Sint-Katelijnekerkhof zonder nummer (Mechelen)

De plattegrond vertoont een driebeukige georiënteerde kruisbasiliek met vierkante kruisingstoren, twee zijkapellen en doopkapel.

Stedelijke begraafplaats

Ziekebeemdenstraat zonder nummer (Mechelen)

Aangelegd ingevolge het edict van 26 juni 1784 dat het begraven binnen de steden verbood; de inhuldiging van het huidige kerkhof dateert van 2 juli daaropvolgend.

Kasteel van Rethy

Kasteelstraat 58, Kasteelstraat 60 (Retie)

Kasteeldomein met kasteel, kasteelpark, aanhorigheden en voormalige hoeve Klein Hoef.

Stadhuis van Mechelen met lakenhal

Grote Markt 20, Grote Markt 21, Grote Markt 22 (Mechelen)

Het stadhuis van Mechelen met belfort is erkend als werelderfgoed.

Rusthuis

Bovenweg 55, Bovenweg 57, Hoogstraat 69, Hoogstraat 69A (Zemst)

Rusthuis in neotraditionele stijl gedateerd 1896.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand met kerkhof en kerkhofmuur

Koning Albertstraat 58 (Mechelen)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, te Walem (Mechelen), is met inbegrip van het kerkhof en de kerkhofmuur beschermd als dorpsgezicht. De als monument beschermde kerktoren is eveneens deel van het dorpsgezicht.

Stadhuis van Mechelen met Lakenhal

Grote Markt 20, Grote Markt 21, Grote Markt 22 (Mechelen)

Het stadhuis van Mechelen met Lakenhal is beschermd als monument. De bescherming omvat het volledige gebouwencomplex, met inbegrip van het binnenplein.

Herenhuis De Beitel, de Passer, 't Penseel

Grote Markt 19 (Mechelen)

Herenhuis "De Beitel, de Passer, 't Penseel" is beschermd als monument. De bescherming omvat het hoofdgebouw en de tuin met bijgebouw.

Parochiekerk Sint-Katelijne

Sint-Katelijnekerkhof zonder nummer (Mechelen)

De parochiekerk Sint-Katelijne, te Mechelen, is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist-en-Evangelist

Sint-Janskerkhof zonder nummer (Mechelen)

De parochiekerk Sint-Jan-Baptist-en-Evangelist, te Mechelen, is beschermd als monument.

Paleis Margartha van Oostenrijk

Keizerstraat 20 (Mechelen)

Het Paleis Margartha van Oostenrijk, ook gekend als 'Gerechtshof' of 'Hof van Savoye', is beschermd als monument.

Burgerhuis Den Gekroonden Leeuw

Hoogstraat 25 (Mechelen)

Burgerhuis Den Gekroonden Leeuw is beschermd als monument.

Burgerhuis Den Spaarpot

Hoogstraat 27 (Mechelen)

Burgerhuis Den Spaarpot is beschermd als monument.

Stadswoning Hemelrijck

Onze-Lieve-Vrouwestraat 64 (Mechelen)

Stadswoning Hemelrijck is beschermd als monument.

Lakenhuis

Korenmarkt 8 (Mechelen)

Het Lakenhuis of Hof van Schoofs is beschermd als monument.

Norbertinessenpriorij Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal: kerk en godshuis

Bruul 54 (Mechelen)

De bescherming omvat de barokke kerk en het godshuis of vroegere klooster - na een bombardement in 1940 heropgebouwd - dat bestaat uit de drie vleugels rond de binnenkoer ten noorden van de kerk en de westwaarts reikende vleugel.

Postkantoor De Beyaert

Grote Markt 1 (Mechelen)

De bescherming omvat het postkantoor De Beyaert, dat tot 1914 in gebruik was als stadhuis.

Burgerhuis Rome

Grote Markt 38 (Lier)

Het burgerhuis Rome is beschermd als monument.

Wederopbouw IJzerenleen

IJzerenleen 1-37, IJzerenleen 6-36, Vleeshouwersstraat 3 (Mechelen)

De IJzerenleen werd fel getroffen door de beschietingen en oorlogsbrand van 1914. Het grootste gedeelte van de oorspronkelijke bebouwing verdween. De huidige architectuur betreft doorgaans varianten van traditionele bouwschema's met integratie van eigentijdse of gefantaseerde bouwelementen zoals erkers en balkons en met de nadruk op sterk uitgewerkte registers.

Pastorie Sint-Jozef Coloma

Tervuursesteenweg 18 (Mechelen)

Pastorie van 1903 naar ontwerp van architect Ph. Van Boxmeer. Vrijstaand dubbelhuis van vijf en drie traveeën en twee bouwlagen.

Huys genaemt St Michiel

Albert Grisarstraat 24 (Antwerpen)

Kunstenaarswoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door de architect Philippe Van Boxmeer uit 1897. Opdrachtgever was de Brugse kunstschilder Edmond Van Hove, die zich in 1899 met zijn gezin in Antwerpen vestigde.

Wederopbouw IJzerenleen

IJzerenleen 1-37, IJzerenleen 6-36, Vleeshouwersstraat 3 (Mechelen)

De IJzerenleen werd fel getroffen door de beschietingen en oorlogsbrand van 1914. Het grootste gedeelte van de oorspronkelijke bebouwing verdween. De huidige architectuur betreft doorgaans varianten van traditionele bouwschema's met integratie van eigentijdse of gefantaseerde bouwelementen zoals erkers en balkons en met de nadruk op sterk uitgewerkte registers.

Burgerhuis Rome

Grote Markt 38, Lier (Antwerpen)

In 1908 afgebroken en door de drukkersfamilie Van In - Mertens heropgebouwd in neogotische stijl naar ontwerp van Ph. Van Boxmeer.

Parochiekerk Sint-Libertus

Nekkerspoelstraat 360, Mechelen (Antwerpen)

Georiënteerde basiliek met driebeukig schip, ingebouwd transept en recht afgesloten koor van twee traveeën met zijkoren.

Pastorie Sint-Libertus

Nekkerspoelstraat 362, Mechelen (Antwerpen)

Halfvrijstaand dubbelhuis van vijf traveeën in neo-Vlaamserenaissance-stijl, van 1912 naar ontwerp van Ph. Van Boxmeer.

Coloma-Instituut

Colomalaan 1-3, Tervuursesteenweg 14, Mechelen (Antwerpen)

Instituut gelegen in deels met grachten omringd domein van circa 6 hectare; van oudsher eigendom van de familie Berthout.

Pastorie Sint-Jozef Coloma

Tervuursesteenweg 18, Mechelen (Antwerpen)

Pastorie van 1903 naar ontwerp van architect Ph. Van Boxmeer. Vrijstaand dubbelhuis van vijf en drie traveeën en twee bouwlagen.

Stedelijke begraafplaats

Ziekebeemdenstraat zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

Aangelegd ingevolge het edict van 26 juni 1784 dat het begraven binnen de steden verbood; de inhuldiging van het huidige kerkhof dateert van 2 juli daaropvolgend.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Koning Albertstraat 58, Mechelen (Antwerpen)

Georiënteerde neogotische kerk van 1956-1957 met bewaarde gotische toren, gelegen op een lichte verhevenheid en omgeven door kerkhof.

Architectenwoning Philippe Van Boxmeer

Hendrik Consciencestraat 11, Mechelen (Antwerpen)

Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak met twee dakkapellen, uit het einde van de 19de eeuw.

Burgerhuis Den Gekroonden Leeuw en Den Spaarpot

Hoogstraat 25-27, Mechelen (Antwerpen)

Diephuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak; verhoogde klokgevel, in baksteenbouw opgesmukt met natuursteen en op de topcartouche gedateerd 1736.

Paleis Margaretha van Oostenrijk

Keizerstraat 20, Mechelen (Antwerpen)

Paleis in Brabantse baksteengotiek met vroegrenaissance gedeelte aan de Keizerstraat, doorgaans beschouwd als het oudst bekende voorbeeld van renaissance-architectuur in de Nederlanden.

Lakenhuis

Korenmarkt 8, Mechelen (Antwerpen)

Breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak, hoge huistoren centraal tegen de achtergevel.

Postkantoor De Beyaert

Grote Markt 1, Mechelen (Antwerpen)

Complex gevormd door een gerestaureerd oorspronkelijk L-vormig hoofdgebouw en aanleunende trapgevel, en een vleugel uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.

Apotheek De Kat

Grote Markt 13, Mechelen (Antwerpen)

Diephuis met verhoogde halsgevel, gebouwd in 1661. Oorspronkelijk uit bak- en zandsteen opgetrokken, begin 20ste eeuw grondig gerestaureerd.

Herenhuis De Beitel, de Passer, 't Penseel

Grote Markt 19, Mechelen (Antwerpen)

Monumentaal, eclectisch herenhuis met neoclassicistische kenmerken, in 1902 opgetrokken naar ontwerp van Philippe Van Boxmeer.

Stadhuis van Mechelen met Lakenhal

Grote Markt 20-22, 21, Mechelen (Antwerpen)

Vierzijdig gesloten complex van gebouwen met trapezoïdale binnenplaats; gevels palend aan de Grote Markt, de Befferstraat, de Reuzenstraat en de Hallestraat.

Brouwerij De Zeeridder

Befferstraat 33-35, Mechelen (Antwerpen)

In de 16de eeuw brouwerij toebehorend aan de familie De Drijver. Houten gevel volgens archiefstukken verbouwd in 1774.

Norbertinessenpriorij Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal

Bruul 52-56, Mechelen (Antwerpen)

Norbertinessenpriorij Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal, heden O.C.M.W.-gebouw en jezuïetenkerk.

Burgerhuizen

Bruul 57-59, Mechelen (Antwerpen)

Tweegezinswoning van vijf traveeën, een souterrain en drie bouwlagen in neorococostijl met art-nouveau-inslag, gedateerd 1909.

Burgerhuis Schaapherder

Schoenmarkt 1, Mechelen (Antwerpen)

Diephuis, dubbelhuistype van drie bouwlagen en drie traveeën met barokke in- en uitgezwenkte topgevel uit de 17de eeuw.

Rusthuis

Hoogstraat 69, 69A, Bovenweg 55-57, Zemst (Vlaams-Brabant)

Rusthuis in neotraditionele stijl gedateerd 1896.

Stadswoning Hemelrijck

Onze-Lieve-Vrouwestraat 64, Mechelen (Antwerpen)

Hoekhuis van bak- en zandsteen van respectievelijk drie en tien traveeën en twee bouwlagen, uit het eerste of tweede kwart 16de eeuw.

Parochiekerk Sint-Jan Baptist en Evangelist

Sint-Janskerkhof zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

Eenvoudige gotische kerk met vierkante westertoren, volledig opgetrokken uit witte zandsteen onder gecombineerde bedaking, ingewijd in 1483.

Parochiekerk Sint-Catharina

Sint-Katelijnekerkhof zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

De plattegrond vertoont een driebeukige georiënteerde kruisbasiliek met vierkante kruisingstoren, twee zijkapellen en doopkapel.

Huys genaemt St Michiel

Albert Grisarstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

Kunstenaarswoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door de architect Philippe Van Boxmeer uit 1897. Opdrachtgever was de Brugse kunstschilder Edmond Van Hove, die zich in 1899 met zijn gezin in Antwerpen vestigde.

Kasteel van Rethy

Kasteelstraat 58-60, Retie (Antwerpen)

Kasteeldomein met kasteel, kasteelpark, aanhorigheden en voormalige hoeve Klein Hoef.