Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Van Dijk, Frans

Details

Beschrijving

Vader van Henri Van Dijk.

Ontwerper van

Den Arend

Grote Markt 11 (Antwerpen)

Voormalig gildehuis van de Meerseniers, heropgebouwd in neogotische stijl in opdracht van Eugène Kreglinger, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1906.

Spaengien

Grote Markt 7 (Antwerpen)

Gildehuis van de Oude Voetboog of Sint-Jorisgilde, vernield tijdens de Spaanse Furiebrand in 1576 en in renaissancestijl heropgebouwd in 1580-1582. Restauratie onder leiding van de architect Frans Van Dijk in 1892-1893, in opdracht van Eugène Kreglinger.

De Spieghel

Grote Markt 9 (Antwerpen)

Voormalig gildehuis van de Handbooggilde, in neogotische stijl heropgebouwd in opdracht van Eugène Kreglinger, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1902, uitgevoerd in 1903-1904.

Caisse Hypothécaire Anversoise

Huidevettersstraat 33, Huidevettersstraat 37 (Antwerpen)

Bankgebouw in beaux-artsstijl opgetrokken door de Caisse Hypothécaire Anversoise, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1907. Na het verkrijgen van de bouwvergunning begin 1908, voerde de aannemer G. Hargot & R. Somers de werken uit.

Pakhuis Le Globe

IJzerlaan 54, IJzerlaan 56 (Antwerpen)

Pakhuis met conciërgewoning in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1886. 0pdrachtgevers waren de reder Julius Bernhard von der Becke en scheepsmakelaar William Edward Marsily, oprichters van de Red Star Line.

Herenhuis in neo-Lodewijk XVI-stijl

Jan Van Rijswijcklaan 128 (Antwerpen)

Voornaam herenhuis in neo-Lodewijk XVI-stijl, gebouwd in opdracht van Eugène Coveliers, naar een ontwerp van architect Frans Van Dijk uit 1909.

Garage de la rue de Jésus

Jezusstraat 22, Jezusstraat 22A (Antwerpen)

Automobielgarage in beaux-artsstijl naar een ontwerp door de architect François Dens uit 1910. Het complex werd verhoogd met een extra verdieping, naar een ontwerp door de bouwmeester-aannemer Henri Devos uit 1929.

Den Kleinen Valk

Kipdorp 53 (Antwerpen)

Burgerhuis met traditionele kern opklimmend tot de 16de eeuw, in neoclassicistische stijl aangepast en verhoogd met een tweede verdieping naar een ontwerp door de architect Louis Baeckelmans uit 1866. Opdrachtgever van deze werken was de bankier Jean-Baptiste Van de Put (Antwerpen, 1824-Antwerpen, 1867), echtgenoot van Marie Catherine Heirman (Antwerpen 1826-Antwerpen, 1916).

Brasserie-concert Oud België

Kipdorpvest 26, Kipdorpvest 28, Kipdorpvest 30 (Antwerpen)

De voorbouw met zijn neo-traditionele lijstgevel dateert uit 1902-1908 naar ontwerp van architect Frans Van Dijk. De inpandige L-vormige zaal werd gebouwd als revuetheater in 1937.

Neoclassicistisch burgerhuis met traditionele kern

Korte Gasthuisstraat 9 (Antwerpen)

Burgerhuis met traditionele kern die minstens opklimt tot de 17de eeuw, aangepast in neoclassicistische stijl in de eerste helft van de 19de eeuw. Het huidige uitzicht is het gevolg van een verbouwing in opdracht van Joannes Henricus Van Velthoven, notaris van 1879 tot 1896, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1880.

Banque de Commerce

Lange Gasthuisstraat 11, Lange Gasthuisstraat 9 (Antwerpen)

Bankgebouw in beaux-artsstijl, in zijn huidige vorm opgetrokken in opdracht van de Banque de Commerce, naar een ontwerp door de architecten Joseph Hertogs, Frans en Henri van Dijk uit 1922-1923, voltooid in 1926. In de nieuwbouw werd het hotel Vecquemans geïncorporeerd, met een gevelfront in régencestijl toegeschreven aan Jan Pieter van Baurscheit de Jonge uit het tweede kwart van de 18de eeuw.

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lange Lozanastraat 26 (Antwerpen)

Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer Ad. Verset, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1907. Het vastgoedproject omvatte twee identieke, volgens spiegelbeeldschema gekoppelde woningen, waarvan het linker pand vandaag ingrijpend is verbouwd.

Deutsches evangelisches Altenheim

Lange Winkelstraat 1 (Antwerpen)

Neotraditioneel diephuis naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1906. Opdrachtgever was Richard Böcking, voorzitter van de Raad van Beheer van de Duitse Protestantse Gemeente. Het gebouw dat aanleunde bij de dienstgebouwen van Protestantse Kerk, was oorspronkelijk bedoeld als tehuis voor bejaarde leden.

Klooster van de annonciaden, Protestantse kerk

Lange Winkelstraat 1-5 (Antwerpen)

Voormalig klooster en kerk van de annonciaden in laatgotische stijl, opgetrokken in 1614-1620. In 1821 ingewijd als Protestantse kerk “De Brabantse Olijfberg”, die in 1905-1907 onder leiding van architect Frans Van Dijk werd gerestaureerd.

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

Leopold de Waelplaats 1 (Antwerpen)

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Gebouwd tussen 1884-90 in opdracht van het stadsbestuur met financiële tussenkomst van de Staat voor het in 1804 door Napoleon in het Minderbroedersklooster ingerichte museum.

La Métropole

Leysstraat 19 (Antwerpen)

Kantoorgebouw en meergezinswoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van de Société Nouvelle du Centre d’Anvers, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1901. Het pand huisvestte de kantoren van de katholieke, Franstalige krant “La Métropole”, waarvan het eerste nummer op 27 juni 1894 verscheen.

Grand Hôtel Métropole

Leysstraat 27 (Antwerpen)

Monumentaal hotel in neobarokstijl op de noordelijke hoek van Leysstraat en Kipdorpvest, naar een ontwerp door Frans Van Dijk uit 1899. Gelijktijdig opgetrokken met het pendant op de zuidelijke hoek door Ernest Dieltiëns, in opdracht van de Stad Antwerpen.

Pakhuizen, bureel en stallen van de Luiknatie

Luikstraat 4, Luikstraat 6, Luikstraat 8 (Antwerpen)

Deze drie aansluitende complexen werden vanaf de jaren 1930 gebruikt door de Luiknatie, een opslagbedrijf dat nog steeds actief is in de Antwerpse haven.

Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Melkmarkt 4 (Antwerpen)

Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Jos. Mertens, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1881.

Herenhuis in beaux-artsstijl

Nerviërsstraat 4 (Antwerpen)

Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de handelsmakelaar Paul Wauters, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1902.

Neoclassicistisch burgerhuis

Paleisstraat 33 (Antwerpen)

Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd rond 1897 voor C.J. Janssens-Van Steen naar ontwerp van architect Frans Van Dijk. Janssens-Van Steen bouwde een jaar eerder ook de naastgelegen woning op nummer 35 en koos daarvoor architect Ferdinand Hompus.

Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 59 (Antwerpen)

Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Mariën, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1888.

Heren- en burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Sterstraat 22, Sterstraat 24 (Antwerpen)

Geheel gevormd door een herenhuis en een burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1890. Opdrachtgever van dit vastgoedproject was William Edward Marsily (1838-1922), samen met zijn schoonbroer Jules Bernard von der Becke medeoprichter van de rederij Red Star Line.

Ensemble De Twaalf Apostelen

Transvaalstraat 13, Transvaalstraat 15, Transvaalstraat 17 (Antwerpen)

Dit opvallende, eclectische ensemble, bestaande uit drie grote burgerhuizen, werd in 1906 ontworpen door Frans Van Dijk in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier.

Eclectisch herenhuis

Van Putlei 31 (Antwerpen)

Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van juffrouw Marie Ullens de Schooten, naar een ontwerp door architect Frans Van Dijk uit 1907. Het gebouw werd gelijktijdig opgetrokken met het aanpalende herenhuis waarvan Charles Ullens de Schooten de bouwheer was, en dat eveneens door Van Dijk werd ontworpen (nummer 33).

Eclectisch herenhuis

Van Putlei 33A (Antwerpen)

Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van jonkheer Charles Ullens de Schooten, naar een ontwerp door architect Frans Van Dijk uit 1907.

Noordnatie

Waalsekaai 25, Waalsekaai 26, Waalsekaai 27, Waalsekaai 27B (Antwerpen)

De Noordnatie is een samenstel van twee pakhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, samen zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. De panden werden rond 1886-1887 opgetrokken voor Pierre François Janssens naar ontwerp van architect Fr. Van Dijk.

Pakhuis Vlaanderen

Waalsekaai 47 (Antwerpen)

Op de hoek van de Waalsekaai en de Vervierstraat staat het monumentale Pakhuis Vlaanderen. Dit pakhuis werd in 1911 ontworpen door architect Frans Van Dijck in opdracht van de N.V. Blauwhoedenveem uit Amsterdam.

Oorlogsmonument ontworpen door Frans Van Dijck en Jules Weyns

Sint-Bavoplein zonder nummer (Boechout)

Oorlogsmonument van 1920 naar ontwerp van Frans Van Dijk en Jules Weyns, gelegen ten zuiden van de Kerk.

Villa Cleibs

Lusthofdreef 33 (Schoten)

Een cottagevilla met een grote parktuin die in 1906 ontworpen werd door architect Frans Van Dijk in opdracht van Van Nijlen.

Cottagevilla en kapel

Sint-Amelbergalei 35, Victor Frislei 18 (Schoten)

Ruime cottagevilla van 1906, bak- en zandsteenbouw onder leien daken met dakkapellen en torens; kapel opgetrokken in 1960-63 naar ontwerp van de architecten Jacques Boseret-Mali, Raymond Stenier, Louis Van Hove en J. Van der Meeren.

Parochiekerk Sint-Stefaan

Kerkstraat zonder nummer (Zandhoven)

Neogotische kerk van 1857-58 naar ontwerp van architect E. Gife, gelegen op een plein met beuken en kastanjebomen, ommuurd kerkhof rond de kerk.

Kasteel Zoerselhof

Zoerselhofdreef 40 (Zoersel)

Classicistisch kasteel uit het vierde kwart van de 18de eeuw, ingeplant binnen uitgestrekt domein in Zoerselbos.

Brasserie-concert Oud België

Kipdorpvest 26, Kipdorpvest 28 (Antwerpen)

De voormalige zaal Oud België (Ancienne Belgique) te Antwerpen, in 1902-1908 opgetrokken naar een ontwerp van architect Frans Van Dijk, is beschermd als monument.

Eclectisch burgerhuis

Tramplein 3 (Antwerpen)

Het burgerhuis in eclectische neo-Vlaamse-renaissancestijl te Berchem, ontworpen door architect Frans van Dijk, is beschermd als monument.

Woningen: gevels en bedakingen

Jezusstraat 2-4, Kipdorpvest 32-34, Leysstraat 1-7, Leysstraat 13-29, Leysstraat 2-30, Otto Veniusstraat 3 (Antwerpen)

De gevels en daken van de 19de- en 20ste-eeuwse monumentale panden te Antwerpen, gebouwd naar ontwerp van verschillende voorname Antwerpse architecten, zijn beschermd als monument.

Woningen: stadsbeeld

Jezusstraat 2-4, Kipdorpvest 32-34, Leysstraat 1-7, Leysstraat 13-29, Leysstraat 2-30, Otto Veniusstraat 3 (Antwerpen)

Het ensemble monumentale 19de- en 20ste-eeuwse panden te Antwerpen, is beschermd als landschap.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Eiermarkt 5 (Antwerpen)

Het burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl te Antwerpen, is beschermd als monument.

Spaengien: voorgevel

Grote Markt 7 (Antwerpen)

De voorgevel van het voormalig huis Spaengien te Antwerpen, is beschermd als monument.

De Spieghel

Grote Markt 9 (Antwerpen)

Het burgerhuis De Spieghel te Antwerpen, heropgericht in neogotische stijl in 1903-1904 naar ontwerp van architect F. Van Dijck, is beschermd als monument.

Den Arend

Grote Markt 11 (Antwerpen)

Woning Den Aren te Antwerpen, vroeger de kamer van het Meerseniersambacht, is beschermd als monument.

Annonciadenkerk

Lange Winkelstraat 5 (Antwerpen)

De voormalige kerk van de zusters Annonciaden te Antwerpen, is beschermd als monument.

Oorlogsmonument ontworpen door Frans Van Dijck en Jules Weyns

Sint-Bavoplein zonder nummer (Boechout)

Het oorlogsmonument is beschermd als monument.

Spaengien: achtergevel en daken

Grote Markt 7 (Antwerpen)

De bescherming omvat de achtergevel en daken van het huis Spaengien, grenzend aan de Spanjepandsteeg.

Parochiekerk Sint-Michiel (en Sint-Pieter)

Amerikalei 165 (Antwerpen)

De Sint-Michielskerk is beschermd als monument.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Cogels-Osylei 45 (Antwerpen)

Het burgerhuis is beschermd als monument. Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Huizen Zurenborg (S.N., 1984). Waarden Het huis gelegen Cogels Osylei 45 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de: historische waarde artistieke waarde

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Cogels-Osylei 47 (Antwerpen)

Het burgerhuis is beschermd als monument.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Cogels-Osylei 49 (Antwerpen)

Het burgerhuis is beschermd als monument.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Cogels-Osylei 51 (Antwerpen)

Het burgerhuis is beschermd als monument.

Ensemble De Twaalf Apostelen: burgerhuis

Transvaalstraat 13 (Antwerpen)

Dit eclectisch burgerhuis, deel van het ensemble De Twaalf Apostelen, is beschermd als monument.

Ensemble De Twaalf Apostelen: burgerhuis

Transvaalstraat 15 (Antwerpen)

Dit eclectisch burgerhuis, deel van het ensemble De Twaalf Apostelen, is beschermd als monument.

Ensemble De Twaalf Apostelen: burgerhuis

Transvaalstraat 17 (Antwerpen)

Dit eclectisch burgerhuis, deel van het ensemble De Twaalf Apostelen, is beschermd als monument.

Huizengroep Scaldis: burgerhuis

Cogels-Osylei 67 (Antwerpen)

Het burgerhuis van de huizengroep Scaldis is beschermd als monument.

Huizengroep Scaldis: burgerhuis

Cogels-Osylei 69 (Antwerpen)

Het burgerhuis van de huizengroep Scaldis is beschermd als monument.

Huizengroep Scaldis: burgerhuis

Cogels-Osylei 71 (Antwerpen)

Het burgerhuis van de huizengroep Scaldis is beschermd als monument.

Burgerhuis Jan Breydel

Cogels-Osylei 2 (Antwerpen)

Het burgerhuis Jan Breydel is beschermd als monument.

Burgerhuis 't Lelieke

Cogels-Osylei 30 (Antwerpen)

Het burgerhuis ’t Lelieke is beschermd als monument.

Burgerhuizen De Biekens: rechter deel

Cogels-Osylei 70 (Antwerpen)

De burgerhuizen De Biekens zijn beschermd als monument.

Burgerhuizen De Biekens: linker deel

Cogels-Osylei 72 (Antwerpen)

De burgerhuizen De Biekens zijn beschermd als monument.

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

Leopold de Waelplaats 1 (Antwerpen)

Het museum is beschermd als monument.

Gerechtshof

Britselei 55 (Antwerpen)

Het gerechtsgebouw is beschermd als monument.

Huizengroep Scaldis: burgerhuis

Cogels-Osylei 65 (Antwerpen)

Het burgerhuis, deel uitmakend van de huizengroep Scaldis, is beschermd als monument.

Burgerhuis Pieter De Coninck

Cogels-Osylei 4 (Antwerpen)

Het burgerhuis Pieter De Coninck is beschermd als monument.

Burgerhuis Luba

Cogels-Osylei 28 (Antwerpen)

Het burgerhuis Luba is beschermd als monument.

Twee gekoppelde winkelhuizen in neotraditionele stijl

Aalmoezenierstraat 62, Aalmoezenierstraat 64 (Antwerpen)

Twee gekoppelde winkelhuizen in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van de gebroeders Storms, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1881.

Graanmagazijnen aan Amerikadok

Amerikadok-Zuidkaai 53 (Antwerpen)

Bakstenen gebouw, het eerste dat speciaal gebouwd werd te Antwerpen voor graanopslag en -behandeling, van 100 meter op 25 meter bij 25 meter hoogte.

Neoclassicistische burgerwoning

Amerikalei 140 (Antwerpen)

De woning werd gebouwd circa 1894 voor Ch. Adert naar ontwerp van architect François Van Dijk.

Parochiekerk Sint-Michiel (en Sint-Pieter)

Amerikalei 165 (Antwerpen)

Zuid-noord-georiënteerde neoromaanse-vroeg-christelijke driebeukige kruisbasiliek van 1893-97 naar ontwerp van F. Van Dijk.

Neoclassicistische burgerhuizen

Amerikalei 3, Amerikalei 5, Amerikalei 7 (Antwerpen)

Fraaie rij van drie neoclassicistische burgerhuizen daterend uit de jaren 1880. Het gaat om enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen op souterrain, onder zadeldak.

Neoclassicistisch burgerhuis

Britselei 31 (Antwerpen)

Deze neoclassicistische burgerwoning werd gebouwd rond 1874 voor August De Keuster, een klerk wonende in Antwerpen. Het bouwdossier werd niet teruggevonden in het stadsarchief.

Gerechtshof

Britselei 55 (Antwerpen)

Het imposante gerechtsgebouw werd opgetrokken in 1871-74 in eclectische stijl met neorenaissance-inslag. Het oorspronkelijk ontwerp van L. Baeckelmans werd na diens dood voltooid onder leiding van F. Baeckelmans.

Groepsbebouwing van drie burgerhuizen

Cogels-Osylei 2, Cogels-Osylei 4, Tramplein 3 (Antwerpen)

Eclectische groepsbebouwing van drie burgerhuizen met een geïntegreerd winkelpand op de hoek met het Tramplein. Het ontwerp werd getekend door Frans Van Dijk in 1901.

Burgerhuizen Luba en 't Lelieke

Cogels-Osylei 28, Cogels-Osylei 30 (Antwerpen)

Eclectisch ensemble van twee burgerhuizen Luba en ’t Lelieke, naar een ontwerp van 1897 van Frans Van Dijk.

Huizengroep Boudewijn met den IJzeren Arm

Cogels-Osylei 45, Cogels-Osylei 47, Cogels-Osylei 49, Cogels-Osylei 51 (Antwerpen)

Vrijstaande groep van vier burgerhuizen, samengevoegd tot een symmetrisch uitgewerkt complex, waarvoor bouwaanvraag van 1899 naar ontwerp van Frans Van Dijk.

Huizengroep Scaldis

Cogels-Osylei 65, Cogels-Osylei 67, Cogels-Osylei 69, Cogels-Osylei 71 (Antwerpen)

Het opvallende eclectische ensemble is een vierdelige vrijstaande huizengroep, waarvoor bouwaanvraag van 1903 naar ontwerp van Frans Van Dijk.

Ensemble De Biekens

Cogels-Osylei 70, Cogels-Osylei 72 (Antwerpen)

In spiegelbeeld uitgewerkte tweegezinswoning, waarvoor bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van architect Frans Van Dijk.

Pastorie en parochiecentrum van de Sint-Michielskerk

Cuylitsstraat 22, Cuylitsstraat 22A, Cuylitsstraat 24 (Antwerpen)

In de Cuylitsstraat zijn de rood bakstenen gevels van koor, transept en toren van de Sint-Michielskerk duidelijk zichtbaar. Het bouwblok waarop deze kerk is gelegen, is in de Cuylitsstraat afgesloten door een pastorie en een parochiecentrum.

Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Eiermarkt 5 (Antwerpen)

Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van de gebroeders Wauters, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1891.

Graanmagazijnen aan Amerikadok

Amerikadok-Zuidkaai 53, Antwerpen (Antwerpen)

Bakstenen gebouw, het eerste dat speciaal gebouwd werd te Antwerpen voor graanopslag en -behandeling, van 100 meter op 25 meter bij 25 meter hoogte.

Huizengroep Boudewijn met den IJzeren Arm

Cogels-Osylei 45-51, Antwerpen (Antwerpen)

Vrijstaande groep van vier burgerhuizen, samengevoegd tot een symmetrisch uitgewerkt complex, waarvoor bouwaanvraag van 1899 naar ontwerp van Frans Van Dijk.

Huizengroep Scaldis

Cogels-Osylei 65-71, Antwerpen (Antwerpen)

Het opvallende eclectische ensemble is een vierdelige vrijstaande huizengroep, waarvoor bouwaanvraag van 1903 naar ontwerp van Frans Van Dijk.

Groepsbebouwing van drie burgerhuizen

Cogels-Osylei 2-4, Tramplein 3, Antwerpen (Antwerpen)

Eclectische groepsbebouwing van drie burgerhuizen met een geïntegreerd winkelpand op de hoek met het Tramplein. Het ontwerp werd getekend door Frans Van Dijk in 1901.

Burgerhuizen Luba en 't Lelieke

Cogels-Osylei 28-30, Antwerpen (Antwerpen)

Eclectisch ensemble van twee burgerhuizen Luba en ’t Lelieke, naar een ontwerp van 1897 van Frans Van Dijk.

Ensemble De Biekens

Cogels-Osylei 70-72, Antwerpen (Antwerpen)

In spiegelbeeld uitgewerkte tweegezinswoning, waarvoor bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van architect Frans Van Dijk.

Ensemble De Twaalf Apostelen

Transvaalstraat 13-17, Antwerpen (Antwerpen)

Dit opvallende, eclectische ensemble, bestaande uit drie grote burgerhuizen, werd in 1906 ontworpen door Frans Van Dijk in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier.

Cottagevilla en kapel

Sint-Amelbergalei 35, Victor Frislei 18, Schoten (Antwerpen)

Ruime cottagevilla van 1906, bak- en zandsteenbouw onder leien daken met dakkapellen en torens; kapel opgetrokken in 1960-63 naar ontwerp van de architecten Jacques Boseret-Mali, Raymond Stenier, Louis Van Hove en J. Van der Meeren.

Parochiekerk Sint-Stefaan

Kerkstraat zonder nummer, Zandhoven (Antwerpen)

Neogotische kerk van 1857-58 naar ontwerp van architect E. Gife, gelegen op een plein met beuken en kastanjebomen, ommuurd kerkhof rond de kerk.

Kasteel Zoerselhof

Zoerselhofdreef 40, Zoersel (Antwerpen)

Classicistisch kasteel uit het vierde kwart van de 18de eeuw, ingeplant binnen uitgestrekt domein in Zoerselbos.

Neoclassicistische burgerhuizen

Amerikalei 3-7, Antwerpen (Antwerpen)

Fraaie rij van drie neoclassicistische burgerhuizen daterend uit de jaren 1880. Het gaat om enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen op souterrain, onder zadeldak.

Pakhuis Vlaanderen

Waalsekaai 47, Antwerpen (Antwerpen)

Op de hoek van de Waalsekaai en de Vervierstraat staat het monumentale Pakhuis Vlaanderen. Dit pakhuis werd in 1911 ontworpen door architect Frans Van Dijck in opdracht van de N.V. Blauwhoedenveem uit Amsterdam.

Neoclassicistische burgerwoning

Amerikalei 140, Antwerpen (Antwerpen)

De woning werd gebouwd circa 1894 voor Ch. Adert naar ontwerp van architect François Van Dijk.

Neoclassicistisch burgerhuis

Paleisstraat 33, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd rond 1897 voor C.J. Janssens-Van Steen naar ontwerp van architect Frans Van Dijk. Janssens-Van Steen bouwde een jaar eerder ook de naastgelegen woning op nummer 35 en koos daarvoor architect Ferdinand Hompus.

Neoclassicistisch burgerhuis

Britselei 31, Antwerpen (Antwerpen)

Deze neoclassicistische burgerwoning werd gebouwd rond 1874 voor August De Keuster, een klerk wonende in Antwerpen. Het bouwdossier werd niet teruggevonden in het stadsarchief.

Oorlogsmonument ontworpen door Frans Van Dijck en Jules Weyns

Sint-Bavoplein zonder nummer, Boechout (Antwerpen)

Oorlogsmonument van 1920 naar ontwerp van Frans Van Dijk en Jules Weyns, gelegen ten zuiden van de Kerk.

Villa Cleibs

Lusthofdreef 33, Schoten (Antwerpen)

Een cottagevilla met een grote parktuin die in 1906 ontworpen werd door architect Frans Van Dijk in opdracht van Van Nijlen.

Heren- en burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Sterstraat 22-24, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel gevormd door een herenhuis en een burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1890. Opdrachtgever van dit vastgoedproject was William Edward Marsily (1838-1922), samen met zijn schoonbroer Jules Bernard von der Becke medeoprichter van de rederij Red Star Line.

Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Eiermarkt 5, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van de gebroeders Wauters, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1891.

Spaengien

Grote Markt 7, Antwerpen (Antwerpen)

Gildehuis van de Oude Voetboog of Sint-Jorisgilde, vernield tijdens de Spaanse Furiebrand in 1576 en in renaissancestijl heropgebouwd in 1580-1582. Restauratie onder leiding van de architect Frans Van Dijk in 1892-1893, in opdracht van Eugène Kreglinger.

De Spieghel

Grote Markt 9, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig gildehuis van de Jonge Handboog, in neogotische stijl heropgebouwd in opdracht van Eugène Kreglinger, naar een ontwerp door de architecten Frans Van Dijk en Michel De Braey uit 1902, uitgevoerd in 1903-1904.

Den Arend

Grote Markt 11, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig gildehuis van de Meerseniers, heropgebouwd in neogotische stijl in opdracht van Eugène Kreglinger, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1906.

Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Melkmarkt 4, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Jos. Mertens, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1881.

Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 59, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Mariën, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1888.

Twee gekoppelde winkelhuizen in neotraditionele stijl

Aalmoezenierstraat 62-64, Antwerpen (Antwerpen)

Twee gekoppelde winkelhuizen in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van de gebroeders Storms, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1881.

Caisse Hypothécaire Anversoise

Huidevettersstraat 33, 37, Antwerpen (Antwerpen)

Bankgebouw in beaux-artsstijl opgetrokken door de Caisse Hypothécaire Anversoise, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1907. Na het verkrijgen van de bouwvergunning begin 1908, voerde de aannemer G. Hargot & R. Somers de werken uit.

Garage de la rue de Jésus

Jezusstraat 22, 22A, Antwerpen (Antwerpen)

Automobielgarage in beaux-artsstijl naar een ontwerp door de architect François Dens uit 1910. Het complex werd verhoogd met een extra verdieping, naar een ontwerp door de bouwmeester-aannemer Henri Devos uit 1929.

Den Kleinen Valk

Kipdorp 53, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis met traditionele kern opklimmend tot de 16de eeuw, in neoclassicistische stijl aangepast en verhoogd met een tweede verdieping naar een ontwerp door de architect Louis Baeckelmans uit 1866. Opdrachtgever van deze werken was de bankier Jean-Baptiste Van de Put (Antwerpen, 1824-Antwerpen, 1867), echtgenoot van Marie Catherine Heirman (Antwerpen 1826-Antwerpen, 1916).

Brasserie-concert Oud België

Kipdorpvest 26-30, Antwerpen (Antwerpen)

De voorbouw met zijn neo-traditionele lijstgevel dateert uit 1902-1908 naar ontwerp van architect Frans Van Dijk. De inpandige L-vormige zaal werd gebouwd als revuetheater in 1937.

Neoclassicistisch burgerhuis met traditionele kern

Korte Gasthuisstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis met traditionele kern die minstens opklimt tot de 17de eeuw, aangepast in neoclassicistische stijl in de eerste helft van de 19de eeuw. Het huidige uitzicht is het gevolg van een verbouwing in opdracht van Joannes Henricus Van Velthoven, notaris van 1879 tot 1896, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1880.

Banque de Commerce

Lange Gasthuisstraat 9-11, Antwerpen (Antwerpen)

Bankgebouw in beaux-artsstijl, in zijn huidige vorm opgetrokken in opdracht van de Banque de Commerce, naar een ontwerp door de architecten Joseph Hertogs, Frans en Henri van Dijk uit 1922-1923, voltooid in 1926. In de nieuwbouw werd het hotel Vecquemans geïncorporeerd, met een gevelfront in régencestijl toegeschreven aan Jan Pieter van Baurscheit de Jonge uit het tweede kwart van de 18de eeuw.

Deutsches evangelisches Altenheim

Lange Winkelstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

Neotraditioneel diephuis naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1906. Opdrachtgever was Richard Böcking, voorzitter van de Raad van Beheer van de Duitse Protestantse Gemeente. Het gebouw dat aanleunde bij de dienstgebouwen van Protestantse Kerk, was oorspronkelijk bedoeld als tehuis voor bejaarde leden.

Klooster van de annonciaden, Protestantse kerk

Lange Winkelstraat 1-5, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig klooster en kerk van de annonciaden in laatgotische stijl, opgetrokken in 1614-1620. In 1821 ingewijd als Protestantse kerk “De Brabantse Olijfberg”, die in 1905-1907 onder leiding van architect Frans Van Dijk werd gerestaureerd.

La Métropole

Leysstraat 19, Antwerpen (Antwerpen)

Kantoorgebouw en meergezinswoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van de Société Nouvelle du Centre d’Anvers, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1901. Het pand huisvestte de kantoren van de katholieke, Franstalige krant “La Métropole”, waarvan het eerste nummer op 27 juni 1894 verscheen.

Grand Hôtel Métropole

Leysstraat 27, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentaal hotel in neobarokstijl op de noordelijke hoek van Leysstraat en Kipdorpvest, naar een ontwerp door Frans Van Dijk uit 1899. Gelijktijdig opgetrokken met het pendant op de zuidelijke hoek door Ernest Dieltiëns, in opdracht van de Stad Antwerpen.

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

Leopold de Waelplaats 1, Antwerpen (Antwerpen)

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Gebouwd tussen 1884-90 in opdracht van het stadsbestuur met financiële tussenkomst van de Staat voor het in 1804 door Napoleon in het Minderbroedersklooster ingerichte museum.

Pakhuizen, bureel en stallen van de Luiknatie

Luikstraat 4-8, Antwerpen (Antwerpen)

Deze drie aansluitende complexen werden vanaf de jaren 1930 gebruikt door de Luiknatie, een opslagbedrijf dat nog steeds actief is in de Antwerpse haven.

Noordnatie

Waalsekaai 25-27, 26, 27B, Antwerpen (Antwerpen)

De Noordnatie is een samenstel van twee pakhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, samen zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. De panden werden rond 1886-1887 opgetrokken voor Pierre François Janssens naar ontwerp van architect Fr. Van Dijk.

Parochiekerk Sint-Michiel (en Sint-Pieter)

Amerikalei 165, Antwerpen (Antwerpen)

Zuid-noord-georiënteerde neoromaanse-vroeg-christelijke driebeukige kruisbasiliek van 1893-97 naar ontwerp van F. Van Dijk.

Gerechtshof

Britselei 55, Antwerpen (Antwerpen)

Het imposante gerechtsgebouw werd opgetrokken in 1871-74 in eclectische stijl met neorenaissance-inslag. Het oorspronkelijk ontwerp van L. Baeckelmans werd na diens dood voltooid onder leiding van F. Baeckelmans.

Pastorie en parochiecentrum van de Sint-Michielskerk

Cuylitsstraat 22, 22A, 24, Antwerpen (Antwerpen)

In de Cuylitsstraat zijn de rood bakstenen gevels van koor, transept en toren van de Sint-Michielskerk duidelijk zichtbaar. Het bouwblok waarop deze kerk is gelegen, is in de Cuylitsstraat afgesloten door een pastorie en een parochiecentrum.

Pakhuis Le Globe

IJzerlaan 54-56, Antwerpen (Antwerpen)

Pakhuis met conciërgewoning in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1886. 0pdrachtgevers waren de reder Julius Bernhard von der Becke en scheepsmakelaar William Edward Marsily, oprichters van de Red Star Line.

Herenhuis in neo-Lodewijk XVI-stijl

Jan Van Rijswijcklaan 128, Antwerpen (Antwerpen)

Voornaam herenhuis in neo-Lodewijk XVI-stijl, gebouwd in opdracht van Eugène Coveliers, naar een ontwerp van architect Frans Van Dijk uit 1909.

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lange Lozanastraat 26, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer Ad. Verset, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1907. Het vastgoedproject omvatte twee identieke, volgens spiegelbeeldschema gekoppelde woningen, waarvan het linker pand vandaag ingrijpend is verbouwd.

Herenhuis in beaux-artsstijl

Nerviërsstraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de handelsmakelaar Paul Wauters, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1902.

Eclectisch herenhuis

Van Putlei 31, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van juffrouw Marie Ullens de Schooten, naar een ontwerp door architect Frans Van Dijk uit 1907. Het gebouw werd gelijktijdig opgetrokken met het aanpalende herenhuis waarvan Charles Ullens de Schooten de bouwheer was, en dat eveneens door Van Dijk werd ontworpen (nummer 33).

Eclectisch herenhuis

Van Putlei 33A, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van jonkheer Charles Ullens de Schooten, naar een ontwerp door architect Frans Van Dijk uit 1907.

Suikerraffinaderij Peten

Van Craesbeeckstraat zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Industrieel complex van de suikerraffinaderij Peten, op de hoek van Van Craesbeeckstraat en Willem Lepelstraat, in drie fasen opgetrokken in opdracht van Auguste Peten naar ontwerpen door de architect Frans Van Dijk uit 1890, 1901 en 1913. Gesloopt omstreeks 1985 voor de bouw van een sociaal wooncomplex van huisvestingsmaatschappij Huisvesting-Antwerpen.