Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Van Elslande, Camille

Details

Beschrijving

Camille Van Elslande werd op 7 februari 1890 te Veurne geboren in een familie meubelmakers. Hij studeerde architectuur aan de Ecole des Arts Industriels et Décoratifs in Brussel (Elsene) en liep stage (van 1909 tot 1911) bij de Brusselse architect Gabriël Charle (1868-1919). In 1927 behaalde hij daarenboven zijn diploma als ‘tekenleraar in middelbare scholen voor jongens’ via de middenjury.

Hoewel hij tijdens de oorlog officieus actief bleef, speelde het belangrijkste deel van zijn loopbaan zich na de eerste Wereldoorlog af, vooral als wederopbouwarchitect. In 1919 sloot hij zich aan bij de Société Central d’Architecture de Belgique (S.C.A.B.). Daarnaast werd Van Elslande een jaar later lid van de West-Vlaamse Bouwmeesterskring in 1920.

Het grootste deel van zijn gebouwde oeuvre situeert zich in de Westhoek (Veurne, Diksmuide, Nieuwpoort, Ieper, Alveringem). Camille Van Elslande was vooral actief als wederopbouwarchitect. Hij bouwde een bloeiend atelier uit, waar hij met enkele tekenaars samenwerkte. Van Elslande hanteerde, zoals vele wederopbouwarchitecten, overwegend de typische historiserende stijl van de streek, in hoofdzaak gebaseerd op de Vlaamse Renaissancestijl, evenwel zonder de wensen van zijn opdrachtgevers te negeren. Zijn belangrijkste realisaties waren onder andere de Nationale Bank in Veurne, de suikerfabriek ‘de Warneton’ in Veurne, de op een Amerikaanse modelhofstede gebaseerde ‘de Groote Hemme’ in Ramskapelle en de kerk van de Sint-Jacobskapelle.

Behalve zijn opdrachten als zelfstandig architect, was hij werkzaam als expert voor de schatting van oorlogsschade, zowel in opdracht van particulieren als van de Rechtbank van Oorlogsschade, de Rechtbank van Eerste Aanleg arrondissement Veurne, het Vredegerecht kanton Veurne en het Centraal Bureau van Hypothecair Krediet.

Daarnaast bouwde Van Elslande -die een gedreven idealist was- ook een politieke carrière uit. Als actief liberaal werd hij in 1932 provincieraadslid voor het district Veurne en zetelde hij ook in de gemeenteraad van Veurne (1936-1945). Vanaf 1946 werd hij arrondissementscommissaris voor het arrondissement Veurne - Diksmuide.

Camille Van Elslande was een enorm veelzijdig en creatief man. Naast het ontwerpen van gebouwen, ontwierp hij meubels en toneeldecors, schilderde aquarellen, speelde hobo in de plaatselijke harmonie,...

(Bronnen: Vlaemynck, Gwenny, Architecturale wederopbouwarchieven in de Westhoek. Inventaris van het archief van Camille Van Elslande (1911-1962), Vrije Universiteit Brussel, Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer, onuitgegeven verhandeling, 2009.

Het gekwetste gewest. Archievengids van de wederopbouwarchitectuur in de Westhoek, uitgever: Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) en Vlaams Architectuur instituut (VAi), Antwerpen, 2009.)

(Mondelinge bron: interview met Mevr. Anita Winnock, 20/04/10)

Ontwerper van

Home Edouard Pecher

Veurnelaan 109 (Koksijde)

De home Edouard Pecher is beschermd als monument.

Stadhuis Veurne

Grote Markt 27 (Veurne)

Het stadhuis van Veurne is beschermd als monument.

Herberg De Botermand

Grote Markt 7 (Veurne)

De bescherming als monument omvat de herberg De Botermand op de Grote Markt.

Burgerhuis Espérance

Grote Markt 25 (Veurne)

De bescherming als monument omvat het 18de-eeuwse burgerhuis Espérance op de Grote Markt.

Herenhuis

Noordstraat 36 (Veurne)

De bescherming als monument omvat het herenhuis met 18de-eeuwse kern.

Nationale Bank

Noordstraat 16, Noordstraat 18 (Veurne)

De bescherming als monument omvat het bankgebouw uit 1923 van de voormalige Nationale Bank.

Stadswoningen in wederopbouwarchitectuur

Grote Markt 30, Grote Markt 31, Grote Markt 32, Grote Markt 33, Grote Markt 34 (Veurne)

De bescherming als monument omvat de huizenrij in wederopbouwarchitectuur aan de Grote Markt.

Ensemble Sint-Petruskerk, pastorie en landgoed Vicogne

Kasteelhoevestraat 2, Stuivekenskerkestraat, Stuivekenskerkestraat 2 (Diksmuide)

Deze bescherming betreft de Sint-Petruskerk met cultuurgoederen en kerkhof, de pastorie (volledig perceel) en het landgoed Vicogne met walgrachten, weidepercelen, kapel, toegangspoort, landhuis met erf en dienstgebouwen.

Omgeving kerkdorp en landgoed Vicogne

Kasteelhoevestraat, Stuivekenskerkestraat, Viconiastraat (Diksmuide)

Deze bescherming betreft het kerkdorp Nieuw-Stuivekenskerke met kerk, kerkhof, pastorie en het landgoed Vicogne, alsook de weiden en akkers in de onmiddellijke omgeving ervan.

Parochiekerk Sint-Jacob, pastorie en schooltje

Sint-Jacobsplein 5 (Diksmuide)

Deze bescherming betreft de parochiekerk Sint-Jacob met cultuurgoederen, het kerkhof, de pastorie en het voormalig schooltje.

Pastorie

Stuivekenskerkestraat 2 (Diksmuide)

Voormalige pastorie in voortuintje met laag bakstenen muurtje met pijlers onder bolvormige bekroning. Na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd naar ontwerp van architect Camille Van Elslande (Veurne).

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood

Kapellestraat zonder nummer (Diksmuide)

Gebouwd na de Eerste Wereldoorlog ter vervanging van een 18de-eeuwse dankkapel die volgens de overlevering werd opgericht door een rijke grondbezitter die een struikroof overleefde.

Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Zege

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)

De kapel "Onze-Lieve-Vrouw der Zege", beschermd als monument als onderdeel van het zogenaamde "Onze-Lieve-Vrouwhoekje". Georiënteerde herdenkingskapel in bruingele baksteen, omgeven door 41 gedenkstenen en U-vormige haag.

Parochiekerk Sint-Jacob

Sint-Jacobsplein 5 (Diksmuide)

De georiënteerde parochiekerk Sint-Jacob met omringend kerkhof werd heropgebouwd in 1923-1925.

Bankgebouw

Noordstraat 16, Noordstraat 18 (Veurne)

Nr. 16-18. Bankgebouw op U-vormig grondplan in neo-Vlaamse-renaissancestijl met lokale inslag, gedateerd 1923 d.m.v. cartouche en gesigneerd architect C. Van Elslande (Veurne) in gevelsteen l. van poort. Voortuintje met hek tussen bakstenen pijlers, bekroond met leeuw en wapenschild op de hoeken. Rechth. vleugel met lijstgevel van drie trav. geflankeerd door twee haakse hoekrisalieten met topgev

Huis De Botermand

Grote Markt 7 (Veurne)

Nr. 7. Z.g. .De botermand" vlg. gevelsteen met dergelijke voorstelling in dakkapel. Breedhuis van twee trav. en twee bouwl. onder geknikt zadeldak (mechanische pannen). Oude XVIII A-kern vlg. o.m. beschilderde natuurstenen plint; na vermoedelijke beschadiging tijdens eerste wereldoorlog gereconstrueerd naar het vooroorlogse XVIIIA-uitzicht in 1920, o.l.v. architect C. Van Elslande (Veurne). Baks

Herenhuis met latere winkelpui

Vandenpeereboomplein 17 (Ieper)

Ontwerp van architect Camille Van Elslande (Veurne) van 1922. Verbouwde begane grond met nieuwe winkelpui.

Boerenhuis uit de jaren 1920

Viconiastraat 20, Viconiastraat 22, Viconiastraat 22A (Diksmuide)

Naar de straat georiënteerd boerenhuis uit de jaren 1920.

Huizenrij naar ontwerp van C. Van Elslande

Ooststraat 15, Ooststraat 17, Ooststraat 19, Ooststraat 21, Ooststraat 23 (Veurne)

Nr. 15, 17, 19, 21, 23. Wederopgebouwde huizenrij n.o.v. architect C. Van Elslande (Veurne) van ca. 1920. Gevelsteen: .Vernield in 1918. Herbouwd in 1919" (nr. 23); jaarankers 1921 (nr. 15). Breedhuizen van twee a zes trav. en twee bouwl. onder zadeldak (pannen). Baksteenbouw met sierankers en schaarse parementen van natuursteen. Lijstgevels, behalve nr. 17, 23 met trapgevel o.m. voorzien van in

Stadswoning

Grote Markt 25 (Veurne)

Nr. 25. Breedhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), uit XVIIIB. Bakstenen lijstgevel gemarkeerd door geblokte penanten met basement boven gecementeerde en beschilderde plint. Verdiepte borstwering met panelen. Geprofileerde bakstenen kroonlijst met dropmotief. Rechth. muuropeningen, met hanekam, op bovenverd. Twee nieuwe of vernieuwde dakkapellen met inzwenkende

Hoekhuis naar ontwerp van C. Van Elslande

Ooststraat 1 (Veurne)

Nr. 1. Hoekhuis bij St.-Niklaasplaats; ijzeren uithangbord. Vijf trav. o.m. afgeschuinde hoek- en deurtrav. onder overstek, en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, pannen) met twee dakkapellen voorzien van .il-de-b.uf, gedateerd 1921 d.m.v. gevelsteen; n.o.v. architect C. Van Elslande (Veurne). Baksteenbouw met parement van natuursteen; sierankers. Imitatieve wederopbouwarchitectuur gekenmer

Pastorie

Sint-Jacobsplein 3 (Diksmuide)

De pastorie, ten oosten aansluitend bij de Sint-Jacobskerk en het kerkhof, werd heropgebouwd in 1923-1924.

Stadhuis van Veurne

Grote Markt 27 (Veurne)

Stadhuis gelegen op westelijke marktzijde, en hoek vormend met het voormalig landhuis, waarvan het tevens oorspronkelijk de conciërgewoning was. Bakstenen gebouw met twee analoge vleugels van respectievelijk vier en vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien).

Geen afbeelding beschikbaar

Home Edouard Pecher

Veurnelaan 109 (Koksijde)

Home opgericht op initiatief van de liberale mutualiteiten uit Brussel in het jaar 1937 naar ontwerp van ingenieur architect Marcel Simon

Burgerhuis

Westendelaan 287 (Middelkerke)

Westendelaan nr. 287. Breedhuis, heropgebouwd in 1923 naar ontwerp van architect C. Van Elslande, i.o.v. advocaat Joye (Veurne). Vier traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder mansardedak, overstekend op houten modillons. Gele, verankerde baksteenbouw; centrale klokgevel met getorst topstuk en oculus. Rechthoekige vensters met vernieuwd houtwerk in getoogde en korfbogige omlijsting. GEMEEN

Hoeve 't Klein Westhof met kapel

's Heerwillems 9 (Veurne)

Nr. 9. Z.g. .'t Klein Westhof". Hoeve voorheen gelegen in onmiddellijke nabijheid van thans verdwenen parochiekerk, vlg. Ferrariskaart (1771-1778). Huidig uitzicht. Vermoedelijk kort na eerste wereldoorlog wederopgebouwde hoeve met losse bestanddelen van baksteen onder zadeldaken (mechanische pannen) rondom verhard erf. Rondom het boerenhuis met omhaagde achtertuin, deels met bomen afgezoomde Lv

Modernistische woning

Sasstraat 7 (Veurne)

Nr. 7. Modernistische woning uit de jaren 1930, 1940 n.o.v. architect C. Van Elslande (Veurne) cf. gevelsteen. Plastisch behandelde baksteenbouw van twee trav. en twee bouwl. onder platdak; gebruik van donkere bakstenen voor plint. Licht uitspringend muurgedeelte boven verdiepte en r. afgeronde deurpartij van geglazuurde tegels. L.zijgevel met typische afgeronde hoeken in streks verband, halfron

Burgerhuis

Lange Meersstraat 28 (Ieper)

Grote burgerwoning met rechts aanpalende koetspoort, naar ontwerp van architect Camille Van Elslande (Veurne) van 1922.

Viconiahoeve

Kasteelhoevestraat 2 (Diksmuide)

Het landgoed Vicogne met bijzonder verzorgd landhuis en een aansluitende hoeve-uitbating werd in 1924-1925 heropgebouwd naar ontwerp van de Veurnse architect Camille Van Elslande. De Kasteelhoevestraat vormt de dreef naar het landgoed, en is gelegen in de as van de toegangspoort. De site gaat terug op het vroegere kloosterdomein van de Noord-Franse abdij van Vicogne.

Wederopbouwhoeve De Groene Poort

Molenstraat 16 (Diksmuide)

Molenstraat nr. 16. Wederopbouwhoeve zogenaamd "DE GROENE POORT" cf. naambord. Op de Ferrariskaart (1770-1778) is zowel de "Cse Groene Poorte" als de "Groene Poorte Molen" aangeduid. De molen stond ook bekend als de "Eversammolen", wellicht naar de abdij van Eversam (Stavele, Alveringem) die dan de (eerste) eigenaar zou zijn geweest, van z

Abdijhoeve 't Groot Westhof

's Heerwillems 10 (Veurne)

Nr. 10. Z.g. .'t Groot Westhof.. Hoeve als dusdanig reeds vermeld in XVII. Voorheen klooster van norbertinessen afhankelijk van de Veurnse St.-Niklaasabdij en z.g. .Hof der Vrouwen"; ingericht tot hoeve na afschaffing van het klooster waarvan de bezittingen eigendom werden van vermelde abdij. Huidig uitzicht. Kort na eerste wereldoorlog wederopgebouwde hoeve midden bewaarde omwalling. Lage, loss

Tweegezinswoning

Steenstraat 73, Steenstraat 75 (Ieper)

Tweewoonst, gebouwd tussen 1921 en 1923 door de sociale huisvestingsmaatschappij De Goedkoope Woning in Verwoest West-Vlaanderen (sinds 1951 opgeslorpt door De Mandel) op het gehucht Luzerne, naar ontwerp van Camille Van Elslande. De aannemer was waarschijnlijk Helbig en Verthé uit Zwevegem.

Burgerhuis

Vandenpeereboomplein 45 (Ieper)

Eén imitatieve variante op de pilastergevel met dakkapel uit de tweede helft van de 18de eeuw voorzien van klokgevel, voor de Eerste Wereldoorlog blijkbaar horend bij het ernaast gelegen pand links, aan de noordelijke pleinzijde: een bijdrage tot het herstel van een vertrouwd perspectief.

Heropgebouwde gemeenteschool

Sint-Jacobsstraat 2 (Diksmuide)

Voormalig klassengebouw van de gemeenteschool, heropgebouwd in 1924. Ligging in de onmiddellijke omgeving van de Sint-Jacobskerk en pastorie.

Geen afbeelding beschikbaar

Hoevecomplex Oosthof

Diksmuidse Weg 11 (Nieuwpoort)

Nr. 11. Z.g. .Oosthof". Groots hoevecomplex wederopgebouwd na eerste wereldoorlog; losse, U-vormige opstelling van verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen) rondom begraasd erf; begrinte oprit en rest van omwalling ten W. Wederopbouwarchitectuur aansluitend bij de traditionele regionale hoevebouw, cf. algemeen volume en opstelling van gebouwen. Ook verwerking van plaats

Hoeve Ter Walleboom

Pereboom 5 (Lo-Reninge)

Pereboom nr. 5. Hoeve zogenaamd "TER WALLEBOOM" cf. uithangbord. Aan de straat gelegen historische hoeve met lage losstaande bestanddelen, heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog. Als site reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843) als "Den Wolleboom Ferme" met gewijzigde opstelling. Ten noorden van het erf, boerenhuis met regionalistische ins

't Klein Spermalie

Brugsesteenweg 38 (Middelkerke)

Bruggesteenweg nr. 38. Z.g. " 'T KLEIN SPERMALIE" cf. geschilderd opschrift. Voormalige hoeve, thans horecabedrijf. Heropgebouwd in de jaren 1920 in een historiserende bouwtrant cf. witgekalkte losse bestanddelen rondom een rechthoekig erf, typerende (zij)tuitgevels.

Eclectisch burgerhuis Huize Van Der Heyde

Appelmarkt 4 (Veurne)

Nr. 4, 5. Z.g. .Huize Van Der Heyde. vlg. bakstenen opschrift (nr. 4). Eclectisch eenheidsproject uit XXA; diep- en breedhuis van twee bouwl. resp. met trapgevel van vier- en lij stgevel van drie trav: onder zadeldak (pannen). Baksteenbouw met sokkel en parement van natuursteen. Vnl. geïnspireerd op de regionale Vlaamse-renaissance cf. ontleningen: aediculavenster in trapgeveltop (nr. 4), houten

Geen afbeelding beschikbaar

Winkelhuis

Marktstraat 24 (Nieuwpoort)

Nr. 24. Breedhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), gedateerd 1922 d.m.v. gevelsteen; n.o.v. architect C. Van Elslande (Veurne). Bakstenen lijstgevel met verwerking van hardsteen. Op schelpvormige consoles overkragende bovenverd. van twee l.trav. uitlopend op dakvenster met rolwerk en pseudo-aediculavenster. Kruiskozijnen (Euvillesteen) van bovenverd. ingeschreve

Hoekhuis naar ontwerp van C. Van Elslande

Zuidstraat 20 (Veurne)

Nr. 20. Vermoedelijk op oorspronkelijk renaissancepatroon (XVI-XVII) geïnspireerde wederopbouw van hoekhuis, n.o.v. architect C. Van Elslande (Veurne) van 1920. Diephuis van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen trapgevel met afgeschuinde hoek- en deurtrav. onder overstek van hardsteen met ijzeren uithangbord. Voorts, getypeerd door ontleende lokale renaissance

Herenhuis

Ooststraat 13 (Veurne)

Nr. 13, zie Kaatsspelplaats, nr. 1, 3.

Gemeentehuis van Alveringem

Dorp 1 (Alveringem)

Nr. 1. .Gemeentehuis", opgericht in 1922 n.o.v. architect C. Van Elslande (Veurne), ter vervanging van het tijdens de eerste wereldoorlog zwaar getroffen wetshuis. Neorenaissancistisch breedhuis van zeven trav. en één bouwl. onder een geknikt zadeldak (Vlaamse pannen + leien) met overstekende rand op houten modillons; hogere centrale trav. uitlopend op een in- en uitgezwenkte top, bekroond met e

Huizenreeks wederopbouwarchitectuur

Grote Markt 30, Grote Markt 31, Grote Markt 32, Grote Markt 33, Grote Markt 34 (Veurne)

Nr. 30-34. Nr. 34, eertijds z.g. .Den gouden Leeuw" (XVII). Wederopbouwarchitectuur tengevolge verwoesting tijdens eerste wereldoorlog. Diephuizen van twee (nr.30, 33,34) en drie trav. (nr. 31, 31) en twee bouwl. onder zadeldak (pannen). Oorspronkelijk gebouwd kort na 1609 op kosten van de kasselrij, op de plaats van de in dat jaar afgebroken oude Vleeshalle die verplaatst werd naar r.hoek met O

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Korte Meersstraat 11, Korte Meersstraat 13, Korte Meersstraat 15, Korte Meersstraat 3, Korte Meersstraat 5, Korte Meersstraat 7, Korte Meersstraat 9, Wallestraat 1, Wallestraat 3 (Ieper)

Eenheidsproject, bestaande uit kleine burgerhuizen, naar ontwerp van architect Camille Van Elslande (Veurne) van 1922.

Tuinwijk Nieuwstad

Brugse Steenweg 78-206, Feyslaan 1-29, 2-30, Hobelaan 1-45, 2-80 (Veurne)

Tuinwijk van 154 woningen, gebouwd tussen 1921 en 1925 door de sociale huisvestingsmaatschappij Habitations à Bon Marché de Furnes S.A. naar ontwerp van Gustave Hobé en Camille Van Elslande. Na de Tweede Wereldoorlog werden enkele vernielde huizen heropgebouwd en in 1955 werden vier nieuwe woningen toegevoegd.

Stadswoning naar ontwerp van C. Van Elslande

Noordstraat 2 (Veurne)

Nr. 2. Breedhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), n.o.v. architect C. Van Elslande (Veurne) van 1921. Bakstenen lijstgevel met sierankers. Imitatieve wederopbouwarchitectuur gemspireerd op de regionale renaissancevormgeving cf. ontleende patronen: houten kruiskozijnen verdiept in tudorboogomlijsting met geprofileerd beloop op doorgetrokken afzaten, op bovenverd.

Herenhuis rococo-inslag

Noordstraat 34, Noordstraat 36 (Veurne)

Nr. 34-36. Herenhuis met rococo inslag. Huidig uitzicht resp. van 1756, 1841, 1863 en XX. Uitzicht ca. 1841: lage l.vleugel van drie trav. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen) + lage poorttrav. + r.vleugel met lijstgevel van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen), van 1756 vlg. bewaarde gevelsteen. L.venster gewijzigd tot deur in 1841. Vernieuwingen naar a

Eclectisch burgerhuis 1920

Ooststraat 18 (Veurne)

Nr. 18. Breedhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1920 d.m.v. muurankers. Vermoedelijk deels gebouwd op oude kern van diephuis aangegeven door afgewolfd hoger dakgedeelte r. Eclectische wederopbouwarchitectuur. Imitatieve interpretaties van de regionale renaissancevormgeving: baksteenversiering van boogzwikken op begane grond, en dakkapellen met tuitgevel

Geen afbeelding beschikbaar

Nieuwpoort-Stad

Nieuwpoort (Nieuwpoort)

Nieuwpoort-Stad is voornamelijk een klein verzorgend centrum met vredegerecht, scholen, musea, markt, ziekenhuis en handelsuitrusting. Winkels, commerciële diensten en Horeca zijn voornamelijk gevestigd langs de Kaai, de Marktstraat met als verlengde het Marktplein, en langs een kort gedeelte van de Langestraat; eerder losse groepering van handelszaken dan echte concentratie.

Tuinwijk Nieuwstad

Brugse Steenweg 78-206, Feyslaan 1-29, 2-30, Hobelaan 1-45, 2-80 (Veurne)

Tuinwijk van 154 woningen, gebouwd tussen 1921 en 1925 door de sociale huisvestingsmaatschappij Habitations à Bon Marché de Furnes S.A. naar ontwerp van Gustave Hobé en Camille Van Elslande. Na de Tweede Wereldoorlog werden enkele vernielde huizen heropgebouwd en in 1955 werden vier nieuwe woningen toegevoegd.

Gemeentehuis van Alveringem

Dorp 1B, Alveringem (West-Vlaanderen)

Opgericht in 1922 naar ontwerp van architect Camille Van Elslande (Veurne), ter vervanging van het tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar getroffen wetshuis.

Winkel

Marktstraat 24, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), gedateerd 1922 door middel van gevelsteen; naar ontwerp van architect C. Van Elslande (Veurne).

Wederopbouwhoeve Oosthof

Diksmuidse Weg 11, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

Zwaar vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de hoeve in de jaren 1920 heropgebouwd, de losse U-vormige opstelling rond een rechthoekig erf werd behouden, het restant van de walgracht gaat terug tot de late middeleeuwen.

Eclectisch burgerhuis Huize Van Der Heyde

Appelmarkt 4, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 4, 5. Z.g. .Huize Van Der Heyde. vlg. bakstenen opschrift (nr. 4). Eclectisch eenheidsproject uit XXA; diep- en breedhuis van twee bouwl. resp. met trapgevel van vier- en lij stgevel van drie trav: onder zadeldak (pannen). Baksteenbouw met sokkel en parement van natuursteen. Vnl. geïnspireerd op de regionale Vlaamse-renaissance cf. ontleningen: aediculavenster in trapgeveltop (nr. 4), houten

Herberg De Botermand

Grote Markt 7, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 7. Z.g. .De botermand" vlg. gevelsteen met dergelijke voorstelling in dakkapel. Breedhuis van twee trav. en twee bouwl. onder geknikt zadeldak (mechanische pannen). Oude XVIII A-kern vlg. o.m. beschilderde natuurstenen plint; na vermoedelijke beschadiging tijdens eerste wereldoorlog gereconstrueerd naar het vooroorlogse XVIIIA-uitzicht in 1920, o.l.v. architect C. Van Elslande (Veurne). Baks

Burgerhuis

Grote Markt 25, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 25. Breedhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), uit XVIIIB. Bakstenen lijstgevel gemarkeerd door geblokte penanten met basement boven gecementeerde en beschilderde plint. Verdiepte borstwering met panelen. Geprofileerde bakstenen kroonlijst met dropmotief. Rechth. muuropeningen, met hanekam, op bovenverd. Twee nieuwe of vernieuwde dakkapellen met inzwenkende

Stadhuis Veurne

Grote Markt 27, Veurne (West-Vlaanderen)

Stadhuis gelegen op westelijke marktzijde, en hoek vormend met het voormalig landhuis, waarvan het tevens oorspronkelijk de conciërgewoning was. Bakstenen gebouw met twee analoge vleugels van respectievelijk vier en vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien).

Stadswoningen in wederopbouwarchitectuur

Grote Markt 30-34, 31-33, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 30-34. Nr. 34, eertijds z.g. .Den gouden Leeuw" (XVII). Wederopbouwarchitectuur tengevolge verwoesting tijdens eerste wereldoorlog. Diephuizen van twee (nr.30, 33,34) en drie trav. (nr. 31, 31) en twee bouwl. onder zadeldak (pannen). Oorspronkelijk gebouwd kort na 1609 op kosten van de kasselrij, op de plaats van de in dat jaar afgebroken oude Vleeshalle die verplaatst werd naar r.hoek met O

Stadswoning naar ontwerp van C. Van Elslande

Noordstraat 2, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 2. Breedhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), n.o.v. architect C. Van Elslande (Veurne) van 1921. Bakstenen lijstgevel met sierankers. Imitatieve wederopbouwarchitectuur gemspireerd op de regionale renaissancevormgeving cf. ontleende patronen: houten kruiskozijnen verdiept in tudorboogomlijsting met geprofileerd beloop op doorgetrokken afzaten, op bovenverd.

Nationale Bank

Noordstraat 16-18, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 16-18. Bankgebouw op U-vormig grondplan in neo-Vlaamse-renaissancestijl met lokale inslag, gedateerd 1923 d.m.v. cartouche en gesigneerd architect C. Van Elslande (Veurne) in gevelsteen l. van poort. Voortuintje met hek tussen bakstenen pijlers, bekroond met leeuw en wapenschild op de hoeken. Rechth. vleugel met lijstgevel van drie trav. geflankeerd door twee haakse hoekrisalieten met topgev

Herenhuis

Noordstraat 34-36, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 34-36. Herenhuis met rococo inslag. Huidig uitzicht resp. van 1756, 1841, 1863 en XX. Uitzicht ca. 1841: lage l.vleugel van drie trav. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen) + lage poorttrav. + r.vleugel met lijstgevel van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen), van 1756 vlg. bewaarde gevelsteen. L.venster gewijzigd tot deur in 1841. Vernieuwingen naar a

Hoekhuis naar ontwerp van C. Van Elslande

Ooststraat 1, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 1. Hoekhuis bij St.-Niklaasplaats; ijzeren uithangbord. Vijf trav. o.m. afgeschuinde hoek- en deurtrav. onder overstek, en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, pannen) met twee dakkapellen voorzien van .il-de-b.uf, gedateerd 1921 d.m.v. gevelsteen; n.o.v. architect C. Van Elslande (Veurne). Baksteenbouw met parement van natuursteen; sierankers. Imitatieve wederopbouwarchitectuur gekenmer

Herenhuis

Ooststraat 13, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 13, zie Kaatsspelplaats, nr. 1, 3.

Huizenrij naar ontwerp van C. Van Elslande

Ooststraat 15-23, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 15, 17, 19, 21, 23. Wederopgebouwde huizenrij n.o.v. architect C. Van Elslande (Veurne) van ca. 1920. Gevelsteen: .Vernield in 1918. Herbouwd in 1919" (nr. 23); jaarankers 1921 (nr. 15). Breedhuizen van twee a zes trav. en twee bouwl. onder zadeldak (pannen). Baksteenbouw met sierankers en schaarse parementen van natuursteen. Lijstgevels, behalve nr. 17, 23 met trapgevel o.m. voorzien van in

Eclectisch burgerhuis 1920

Ooststraat 18, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 18. Breedhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1920 d.m.v. muurankers. Vermoedelijk deels gebouwd op oude kern van diephuis aangegeven door afgewolfd hoger dakgedeelte r. Eclectische wederopbouwarchitectuur. Imitatieve interpretaties van de regionale renaissancevormgeving: baksteenversiering van boogzwikken op begane grond, en dakkapellen met tuitgevel

Modernistische woning

Sasstraat 7, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 7. Modernistische woning uit de jaren 1930, 1940 n.o.v. architect C. Van Elslande (Veurne) cf. gevelsteen. Plastisch behandelde baksteenbouw van twee trav. en twee bouwl. onder platdak; gebruik van donkere bakstenen voor plint. Licht uitspringend muurgedeelte boven verdiepte en r. afgeronde deurpartij van geglazuurde tegels. L.zijgevel met typische afgeronde hoeken in streks verband, halfron

Hoeve 't Klein Westhof met kapel

's Heerwillems 9, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 9. Z.g. .'t Klein Westhof". Hoeve voorheen gelegen in onmiddellijke nabijheid van thans verdwenen parochiekerk, vlg. Ferrariskaart (1771-1778). Huidig uitzicht. Vermoedelijk kort na eerste wereldoorlog wederopgebouwde hoeve met losse bestanddelen van baksteen onder zadeldaken (mechanische pannen) rondom verhard erf. Rondom het boerenhuis met omhaagde achtertuin, deels met bomen afgezoomde Lv

Abdijhoeve 't Groot Westhof

's Heerwillems 10, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 10. Z.g. .'t Groot Westhof.. Hoeve als dusdanig reeds vermeld in XVII. Voorheen klooster van norbertinessen afhankelijk van de Veurnse St.-Niklaasabdij en z.g. .Hof der Vrouwen"; ingericht tot hoeve na afschaffing van het klooster waarvan de bezittingen eigendom werden van vermelde abdij. Huidig uitzicht. Kort na eerste wereldoorlog wederopgebouwde hoeve midden bewaarde omwalling. Lage, loss

Hoekhuis naar ontwerp van C. Van Elslande

Zuidstraat 20, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 20. Vermoedelijk op oorspronkelijk renaissancepatroon (XVI-XVII) geïnspireerde wederopbouw van hoekhuis, n.o.v. architect C. Van Elslande (Veurne) van 1920. Diephuis van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen trapgevel met afgeschuinde hoek- en deurtrav. onder overstek van hardsteen met ijzeren uithangbord. Voorts, getypeerd door ontleende lokale renaissance

Home Edouard Pecher

Veurnelaan 109, Koksijde (West-Vlaanderen)

Home opgericht op initiatief van de liberale mutualiteiten uit Brussel in het jaar 1937 naar ontwerp van ingenieur architect Marcel Simon

Heropgebouwde gemeenteschool

Sint-Jacobsstraat 2, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Voormalig klassengebouw van de gemeenteschool, heropgebouwd in 1924. Ligging in de onmiddellijke omgeving van de Sint-Jacobskerk en pastorie.

Burgerhuis

Vandenpeereboomplein 45, Ieper (West-Vlaanderen)

Eén imitatieve variante op de pilastergevel met dakkapel uit de tweede helft van de 18de eeuw voorzien van klokgevel, voor de Eerste Wereldoorlog blijkbaar horend bij het ernaast gelegen pand links, aan de noordelijke pleinzijde: een bijdrage tot het herstel van een vertrouwd perspectief.

Herenhuis met latere winkelpui

Vandenpeereboomplein 15-17, Ieper (West-Vlaanderen)

Ontwerp van architect Camille Van Elslande (Veurne) van 1922. Verbouwde begane grond met nieuwe winkelpui.

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Korte Meersstraat 3-15, Wallestraat 1-5, Ieper (West-Vlaanderen)

Eenheidsproject, bestaande uit kleine burgerhuizen, naar ontwerp van architect Camille Van Elslande (Veurne) van 1922.

Burgerhuis

Lange Meersstraat 28, Ieper (West-Vlaanderen)

Grote burgerwoning met rechts aanpalende koetspoort, naar ontwerp van architect Camille Van Elslande (Veurne) van 1922.

Sociale woonhuizen van 1923

Steenstraat 73-75, Ieper (West-Vlaanderen)

Tweewoonst, gebouwd tussen 1921 en 1923 door de sociale huisvestingsmaatschappij De Goedkoope Woning in Verwoest West-Vlaanderen (sinds 1951 opgeslorpt door De Mandel) op het gehucht Luzerne, naar ontwerp van Camille Van Elslande. De aannemer was waarschijnlijk Helbig en Verthé uit Zwevegem.

't Klein Spermalie

Brugsesteenweg 38, Middelkerke (West-Vlaanderen)

Bruggesteenweg nr. 38. Z.g. " 'T KLEIN SPERMALIE" cf. geschilderd opschrift. Voormalige hoeve, thans horecabedrijf. Heropgebouwd in de jaren 1920 in een historiserende bouwtrant cf. witgekalkte losse bestanddelen rondom een rechthoekig erf, typerende (zij)tuitgevels.

Burgerhuis

Westendelaan 287, Middelkerke (West-Vlaanderen)

Westendelaan nr. 287. Breedhuis, heropgebouwd in 1923 naar ontwerp van architect C. Van Elslande, i.o.v. advocaat Joye (Veurne). Vier traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder mansardedak, overstekend op houten modillons. Gele, verankerde baksteenbouw; centrale klokgevel met getorst topstuk en oculus. Rechthoekige vensters met vernieuwd houtwerk in getoogde en korfbogige omlijsting. GEMEEN

Hoeve Ter Walleboom

Pereboom 5, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)

Pereboom nr. 5. Hoeve zogenaamd "TER WALLEBOOM" cf. uithangbord. Aan de straat gelegen historische hoeve met lage losstaande bestanddelen, heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog. Als site reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843) als "Den Wolleboom Ferme" met gewijzigde opstelling. Ten noorden van het erf, boerenhuis met regionalistische ins

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood

Kapellestraat zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Gebouwd na de Eerste Wereldoorlog ter vervanging van een 18de-eeuwse dankkapel die volgens de overlevering werd opgericht door een rijke grondbezitter die een struikroof overleefde.

Wederopbouwhoeve De Groene Poort

Molenstraat 16, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Molenstraat nr. 16. Wederopbouwhoeve zogenaamd "DE GROENE POORT" cf. naambord. Op de Ferrariskaart (1770-1778) is zowel de "Cse Groene Poorte" als de "Groene Poorte Molen" aangeduid. De molen stond ook bekend als de "Eversammolen", wellicht naar de abdij van Eversam (Stavele, Alveringem) die dan de (eerste) eigenaar zou zijn geweest, van z

Heropgebouwde parochiekerk Sint-Jacob met omringend kerkhof

Sint-Jacobsplein 5, Diksmuide (West-Vlaanderen)

De georiënteerde parochiekerk Sint-Jacob met omringend kerkhof werd heropgebouwd in 1923-1925.

Heropgebouwde pastorie van de Sint-Jacobskerk

Sint-Jacobsplein 3, Diksmuide (West-Vlaanderen)

De pastorie, ten oosten aansluitend bij de Sint-Jacobskerk en het kerkhof, werd heropgebouwd in 1923-1924.

Heropgebouwd landgoed Vicogne

Kasteelhoevestraat 2, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Het landgoed Vicogne met bijzonder verzorgd landhuis en een aansluitende hoeve-uitbating werd in 1924-1925 heropgebouwd naar ontwerp van de Veurnse architect Camille Van Elslande. De Kasteelhoevestraat vormt de dreef naar het landgoed, en is gelegen in de as van de toegangspoort. De site gaat terug op het vroegere kloosterdomein van de Noord-Franse abdij van Vicogne.

Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Zege

Oud Stuivekens zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

De kapel "Onze-Lieve-Vrouw der Zege", beschermd als monument als onderdeel van het zogenaamde "Onze-Lieve-Vrouwhoekje". Georiënteerde herdenkingskapel in bruingele baksteen, omgeven door 41 gedenkstenen en U-vormige haag.

Pastorie

Stuivekenskerkestraat 2, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Voormalige pastorie in voortuintje met laag bakstenen muurtje met pijlers onder bolvormige bekroning. Na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd naar ontwerp van architect Camille Van Elslande (Veurne).

Boerenhuis uit de jaren 1920

Viconiastraat 20-22, 22A, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Naar de straat georiënteerd boerenhuis uit de jaren 1920.