Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Van Steenbergen, René (junior)

Details

Ontwerper van

Sint-Corneliuskapel

Schransdriesstraat zonder nummer (Beerse)

Grote, vrijstaande kapel in gotische stijl, minstens opklimmend tot de 15de eeuw; gelegen op het kruispunt van de oude heerbaan naar Antwerpen en de oude noord-zuidverbinding Breda-Diest.

Parochiekerk Sint-Clemens

Minderhoutdorp zonder nummer (Hoogstraten)

Vrijstaande gotische parochiekerk uit de tweede helft van de 15de - begin 16de eeuw.

Klein Seminarie

Vrijheid 234 (Hoogstraten)

Katholieke school, heden met lagere en middelbare graad, in 1835 opgericht als aartsbisschoppelijk college met klassieke en moderne humaniora, in 1837 door Monseigneur Sterckx verheven tot Klein Seminarie.

Parochiekerk Sint-Michiel

Torenstraat 1 (Ravels)

Vrijstaande gotische kerk van 1525-1529, na de brand van 1841 voor een groot deel in neogotische stijl heropgebouwd, bewaard kerkhof aan noordzijde.

Heilig Grafinstituut Sint-Lutgardis

Klinkstraat 3, Klinkstraat 5, Klinkstraat 7 (Turnhout)

School voor beroeps- en technisch onderwijs, geopend in 1910, recentere vleugels van circa 1950-1960 en nieuwbouw naar ontwerp van R. Van Steenbergen jr. van 1979.

Sint-Corneliuskapel

Schransdriesstraat zonder nummer (Beerse)

De bescherming als monument betreft de Sint-Corneliuskapel, gelegen op de hoek van de Schransdriesstraat met de Kapelstraat.

Parochiekerk Sint-Clemens

Minderhoutdorp zonder nummer (Hoogstraten)

De parochiekerk Sint-Clemens te Minderhout, is beschermd als monument. Deze bescherming is een uitbreiding van de reeds in 1949 beschermde kerktoren.

Parochiekerk Sint-Clemens: toren

Minderhoutdorp zonder nummer (Hoogstraten)

De vierkante westtoren van de vrijstaande gotische parochiekerk Sint-Clemens te Minderhout, is beschermd als monument. In 1973 werd deze bescherming uitgebreid tot het volledige kerkgebouw.

Parochiekerk Sint-Michiel

Torenstraat 1 (Ravels)

De bescherming als monument betreft de Sint-Michielskerk.

Parochiekerk Sint-Michiel: toren

Torenstraat 1 (Ravels)

De bescherming als monument betreft de toren in Kempische gotiek van de Sint-Michielskerk, uit circa 1525-1529.

Klein Seminarie: voorbouw en Eeuwfeestkapel

Vrijheid 234 (Hoogstraten)

De Eeuwfeestkapel en de voorbouw van het Klein Seminarie te Hoogstraten, zijn beschermd als monument.

Sociale woonwijk Broekstraat

Broekstraat 1-3, Catharina Beersmansstraat 1-9, 2-16, Driedostraat 1-11, 2-10, Gevartiusstraat 1-7, 2-14, Ieperstraat 130-150, Kantwerkstraat 1-11, 2-6, Lakenweversstraat, Plantijnstraat 1-33, 2-12, Vuurkruisenstraat 1-26 (Turnhout)

Sociale woonwijk met 112 woningen, gebouwd tussen 1953 en 1955 naar ontwerp van Eugène Wauters, René Van Steenbergen en Jef Folders.

Sociale woonwijk Broekstraat

Broekstraat 1-3, Catharina Beersmansstraat 1-9, 2-16, Driedostraat 1-11, 2-10, Gevartiusstraat 1-7, 2-14, Ieperstraat 130-150, Kantwerkstraat 1-11, 2-6, Lakenweversstraat, Plantijnstraat 1-33, 2-12, Vuurkruisenstraat 1-26 (Turnhout)

Sociale woonwijk met 112 woningen, gebouwd tussen 1953 en 1955 naar ontwerp van Eugène Wauters, René Van Steenbergen en Jef Folders.

Sint-Corneliuskapel

Schransdriesstraat zonder nummer, Beerse (Antwerpen)

Grote, vrijstaande kapel in gotische stijl, minstens opklimmend tot de 15de eeuw; gelegen op het kruispunt van de oude heerbaan naar Antwerpen en de oude noord-zuidverbinding Breda-Diest.

Heilig Grafinstituut Sint-Lutgardis

Klinkstraat 3-7, Turnhout (Antwerpen)

School voor beroeps- en technisch onderwijs, geopend in 1910, recentere vleugels van circa 1950-1960 en nieuwbouw naar ontwerp van R. Van Steenbergen jr. van 1979.

Klein Seminarie

Vrijheid 234, Hoogstraten (Antwerpen)

Katholieke school, heden met lagere en middelbare graad, in 1835 opgericht als aartsbisschoppelijk college met klassieke en moderne humaniora, in 1837 door Monseigneur Sterckx verheven tot Klein Seminarie.

Parochiekerk Sint-Clemens

Minderhoutdorp zonder nummer, Hoogstraten (Antwerpen)

Vrijstaande gotische parochiekerk uit de tweede helft van de 15de - begin 16de eeuw.

Parochiekerk Sint-Michiel

Torenstraat 1, Ravels (Antwerpen)

Vrijstaande gotische kerk van 1525-1529, na de brand van 1841 voor een groot deel in neogotische stijl heropgebouwd, bewaard kerkhof aan noordzijde.