Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Vanhecke, Mark

Details

Ontwerper van

't Sermoen en 't Brandijser

Hendrik Conscienceplein 5, Hendrik Conscienceplein 7 (Antwerpen)

Twee traditionele diephuizen met trapgevels van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.

Sint-Augustinuskerk

Kammenstraat 73 (Antwerpen)

Voormalige kloosterkerk van de augustijnen-observanten; sedert 1803 hulpkerk van Onze-Lieve-Vrouw, later parochiekerk, tot 1973. Restauratie tot internationaal muziekcentrum AMUZ door het Architectenbureau Vanhecke & Suls, uitgevoerd in 2001-2008.

De Groote Robijn

Korte Sint-Annastraat 4, Sint-Jacobsmarkt 43 (Antwerpen)

Gebouwencomplex tussen Sint-Jacobsmarkt, Frans Halsplein en Korte Sint-Annastraat, samengesteld uit de traditionele Van Straelentoren uit het midden van de 16de eeuw, het laatclassicistische herenhuis met een gevelfront uit 1802, het neotraditionele apostolinnenklooster met neogotische kapel uit 1902-1907 en latere schoolgebouwen door Louis De Vooght.

De Waghetol

Oude Waag 6 (Antwerpen)

Voormalig waaggebouw opgericht door de Stad Antwerpen in 1513 en in functie tot 1548, later gildehuis van de Smeden. Restauratie met stadssteun door de architecten Maurice Dieltiëns en Jef Huygh in 1923, in opdracht van de drukker Jozef Buerbaum.

Den Grooten Sot

Sint-Jacobsmarkt 11 (Antwerpen)

Traditionele koopmanswoning waarvan de oorsprong teruggaat tot de 15de eeuw. Dierick de Moeleneer die de panden in 1548 verwierf, voerde in 1549 belangrijke verbouwings- en uitbreidingswerken uit. Restauratie onder leiding van Luc Fornoville en Marc Vanhecke, opgeleverd in 1999.

Het Brantijser

Sint-Jacobsmarkt 13 (Antwerpen)

Traditionele koopmanswoning genaamd "Het Brantijser" die opklimt tot de 16de eeuw, en in 1563 bij het aanpalende “Den Grooten Sot” werd gevoegd. Ingrijpende restauratie onder leiding van Luc Fornoville en Marc Vanhecke opgeleverd in 1999.

Paddenpoelhoeve

Doornstraat 150 (Edegem)

Hoeve uit het eerste kwart van de 18de eeuw. Woonstalhuis, stallen en koetshuis uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

Huis 't Sermoen: voorgevel en daken

Hendrik Conscienceplein 5 (Antwerpen)

De bescherming omvat de voorgevel en daken van huis 't Sermoen.

Huis 't Sermoen

Hendrik Conscienceplein 5 (Antwerpen)

De bescherming van de voorgevel en daken van het huis 't Sermoen wordt uitgebreid tot het volledige gebouw.

Huis 't Brandijser

Hendrik Conscienceplein 7 (Antwerpen)

De bescherming van de voorgevel en daken van het huis 't Brandijser werd gewijzigd tot het volledige gebouw.

De Waghetol

Oude Waag 6 (Antwerpen)

Het gildehuis de Waghetol is beschermd als monument.

Paddenpoelhoeve

Doornstraat 150 (Edegem)

Deze bescherming betreft het perceel (oorspronkelijk perceel ten tijde van de bescherming; zie plan bij besluit) waarop de hoeve gelegen is in zijn totaliteit.

Paddenpoelhoeve met omgeving

Doornstraat 150 (Edegem)

Deze bescherming betreft de hoeve met schuren, stallen, koetshuis en omliggende percelen met boomgaard.

Paddenpoelhoeve

Doornstraat 150, Edegem (Antwerpen)

Hoeve uit het eerste kwart van de 18de eeuw. Woonstalhuis, stallen en koetshuis uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

't Sermoen en 't Brandijser

Hendrik Conscienceplein 5-7, Antwerpen (Antwerpen)

Twee traditionele diephuizen met trapgevels van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.

De Waghetol

Oude Waag 6, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig waaggebouw opgericht door de Stad Antwerpen in 1513 (of 1515) en in functie tot 1548, later gildehuis van de Smeden. Gevelrestauratie met een stadstoelag door de architecten Maurice Dieltiëns en Jef Huygh in 1923, in opdracht van de drukker Jozef Buerbaum.

Sint-Augustinuskerk

Kammenstraat 73, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalige kloosterkerk van de augustijnen-observanten; sedert 1803 hulpkerk van Onze-Lieve-Vrouw, later parochiekerk, tot 1973. Restauratie tot internationaal muziekcentrum AMUZ door het Architectenbureau Vanhecke & Suls, uitgevoerd in 2001-2008.

Den Grooten Sot

Sint-Jacobsmarkt 11, Antwerpen (Antwerpen)

Traditionele koopmanswoning waarvan de oorsprong teruggaat tot de 15de eeuw. Dierick de Moeleneer die de panden in 1548 verwierf, voerde in 1549 belangrijke verbouwings- en uitbreidingswerken uit. Restauratie onder leiding van Luc Fornoville en Mark Vanhecke, opgeleverd in 1999.

Het Brantijser

Sint-Jacobsmarkt 13, Antwerpen (Antwerpen)

Traditionele koopmanswoning genaamd "Het Brantijser" die opklimt tot de 16de eeuw, en in 1563 bij het aanpalende “Den Grooten Sot” werd gevoegd. Ingrijpende restauratie onder leiding van Luc Fornoville en Mark Vanhecke opgeleverd in 1999.

De Groote Robijn

Sint-Jacobsmarkt 43, Korte Sint-Annastraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

Gebouwencomplex tussen Sint-Jacobsmarkt, Frans Halsplein en Korte Sint-Annastraat, samengesteld uit de traditionele Van Straelentoren uit het midden van de 16de eeuw, het laatclassicistische herenhuis met een gevelfront uit 1802, het neotraditionele apostolinnenklooster met neogotische kapel uit 1902-1907 en latere schoolgebouwen door Louis De Vooght.