Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Vermeersch, Maurice M.

Details

Beschrijving

Maurice M. Vermeersch werd in 1939 officieel erkend als architect.

Bronnen

  • S.N. 1967: orde van architecten. inschrijvingen, einde 1967, op de tabellen van de raden van de orde, Brussel, 212.

Ontwerper van

Consulaat van Genua en woning van de consul

Vlamingstraat 33 (Brugge)

Het consulaat van Genua is beschermd als monument.

Belfort-Hal

Markt 7, Oude Burg 2A-2F, Wollestraat 2 (Brugge)

Het Belfort en de Lakenhal van Brugge zijn beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Eligius: toren en romaanse delen

Kerkeweg 1 (Jabbeke)

De toren en de oude delen van de parochiekerk Sint-Eligius zijn beschermd als monument. De bescherming omvat de 12de-eeuwse romaanse kerk, die in de 19de eeuw werd uitgebreid met een nieuwe neogotische kerk.

Sint-Christoffelhoeve

Dammesteenweg 1, Dammesteenweg 6 (Damme)

De Sint-Christoffelhoeve en de hoeve d'Oude Schaapskooi, eertijds behorende tot de Christoffelhoeve, zijn beschermd als monument.

Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen

Genthof 2, Jan van Eyckplein 8 (Brugge)

Het hoekhuis "Steylaers" of "De Rode Steen" te Brugge is beschermd als monument.

Burgerhuis

Molenmeers 34, Molenmeers 36 (Brugge)

Het burgerhuis te Brugge is beschermd als monument.

Hoekhuis met trapgevels

Heilige-Geeststraat 1 (Brugge)

De bescherming als monument omvat het hoekhuis van de Heilige-Geeststraat met Sint-Salvatorskerkhof, bestaande uit een samenstel van twee herenhuizen opklimmend tot de 16de-17de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Huis De Witte Poorte

Jan van Eyckplein 6 (Brugge)

De bescherming als monument omvat het achterhuis met 13de-eeuwse kern van de stadswoning De Witte Poorte.

Saswachterswoning

Wijngaardplein 13 (Brugge)

De bescherming als monument omvat de saswachterswoning, een woonhuis waarvan de zijgevel is voorzien van een natuurstenen gleuf voor de sluis.

Café De Munte met achterhuis: gevels en bedaking

Vlamingstraat 11 (Brugge)

De gevels en bedaking van de voormalig wijntaverne De Munte te Brugge, zijn beschermd als monument.

Belfort-Hal

Markt 7, Oude Burg 2A-2F, Wollestraat 2 (Brugge)

Het belfort en de hallen van Brugge zijn erkend als werelderfgoed.

Stadswoning 't Voske, later winkel

Vlamingstraat 36 (Brugge)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel vervangt in 1684 houten gevel.

Pastorie

Sint-Salvatorskerkhof 13 (Brugge)

Nr. 13/ Kleine Heilige Geeststraat. "Dit was de / oude pastorie / S.V.K. / 1641-hersteld 1946" cf. nieuwe gevelsteen op zijgevel. Diephuis van twee/één + vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen); trapgevel vermoedelijk van 1625 i.pl.v. houten gevel. Volledig herbouwd in 1946 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge) in vereenvoudigde neobarokstijl. Verankerde bakstenen trapgevel (

Stadswoningen in neobarok van 1910

Karel de Stoutelaan 22, Karel de Stoutelaan 24 (Brugge)

Karel de Stoutelaan nrs. 22-24/ Keizer Karelstraat. Neobarokke gevelrij van 1910 met traditioneel gebruik van bak- en natuursteen. Uitkragende trapgevels, bewaard schijnwerk. Nr. 22 heeft verbouwde begane grond van 1936 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 273/1910, nr. 56/1936.

Café De Munte met achterhuis

Vlamingstraat 11 (Brugge)

Gotisch diephuis van vijf traveeën, een hoge gelijkvloerse verdieping en één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen) en achterliggend diephuis. Gevel met grotendeels vernieuwd kalkzandstenen parement opklimmend tot eind 15de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" in 1952 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).

Herenhuis

Gouden-Handstraat 9 (Brugge)

Nr. 9. Dubbelhuis van zeven trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen). In XV locatie van het Hof van Watervliet, herenhuis van Marcus Laurin. Mogelijk oudere kern cf. twee gevelstenen met opschrift "a° XV LXVII" en "1568". In 1949 verbouwen en grondig vernieuwen van de gevel n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge). Weinig oorspronkelijke, witbeschilderde lijstgevel

Burgerhuis in neoclassicistische stijl uit 1933

Torhoutse Steenweg 92 (Brugge)

Torhoutse Steenweg nr. 92. Neoclassicistisch woonhuis van 1933 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge) cf. gevelsteen en bouwvergunning. Gele baksteenbouw gecombineerd met bepleisterde delen o.m. begane grond met imitatievoegen, twee bouwlagen hoge erker geflankeerd door pilasters van de kolossale orde met ionische kapitelen waarboven fries. Bewaard sierlijk schrijnwerk.

Herenhuis uit 1941

Torhoutse Steenweg 58 (Brugge)

Torhoutse Steenweg nr. 58. Imposant woonhuis met garage in historiserende stijl van 1941 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Neo-Brugse bakstenen lijst- en trapgevel met sierankers. Traditioneel gebruik van natuursteen voor de neo-17de-eeuwse elementen zoals o.m. de ornamentiek, de muuropeningen en de kozijnconstructies. Deur in neobarokke geblokte omlijsting met geï

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning In de Gouden Hesp

Genthof 8 (Brugge)

Nr. 8. Z.g. "In de gouden hesp" cf. cartouches. Diephuis van drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), met oude kern uit XVII. Barokgetinte trapgevel (9 en 8 tr. + topstuk) van verankerde baksteen; het resultaat van verfraaiende "Kunstige Herstelling" in 1931 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge). In vergelijking met een foto van ca. 1895 betreft het o.m: het invoegen van drie

Halfvrijstaande villa

Zeebruggelaan 67 (Brugge)

Zeebruggelaan nr. 67. Halfvrijstaande, monumentale villa van 1940 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Bruine baksteenbouw op onregelmatige plattegrond. Uitstekende dakranden en verschillende erkeruitbouwen, aan de zijgevel afgewerkt met terras en bewaarde buisleuning, zorgen voor dieptewerking. Brede inkompartij met fraaie rondbogige vleugeldeur. STADSARCHIEF BRUGGE,

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Eiermarkt 6 (Brugge)

Nr. 6. Klein pand, mogelijk uit XVII doch met oudere kern, met vrijstaande r.zijgevel en palend aan voorgevel van XVIII-woning nr. 7. Dubbelhuis van vier/drie trav. + één trav. en twee bouwl. onder zadeldak met dakschild r. (n // straat, tichelen), mogelijk uit XVII; .Kunstige Herstelling. in 1936 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge) o.m. plaatsen van bolkozijnen; in 1946, aanbrengen van vens

Herenhuis

Katelijnestraat 82, Katelijnestraat 84 (Brugge)

Nr. 82-84. Breedhuis van zes/zeven trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), op L-vormige plattegrond. In oorsprong l. diephuis, mogelijk uit XIV B cf. sporenkap en baksteenformaat. Later samengevoegd met breedhuis r. Heden gedateerd "1647" doch grondig hersteld in 1901. "Kunstige Herstelling" van 1957-1959 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge). Nu in gebruik als conciërgerie

Burgerhuis

Molenmeers 36 (Brugge)

Nr. 36. Diephuis van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVII. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1932 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge): o.m. vervangen van deur en venster door tudorboogpoort, rechth. bovenvensters i.pl.v. segmentbogige. Verankerde bakstenen tuitgevel met gebruik van zandsteen voor plint en vensterkruisen. Rechth. bove

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning In de Lelie

Markt 30 (Brugge)

Nr. 30. Huis z.g. "In de Lelie" cf. naamcartouches. Diephuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak, achteraan afgewolfd (Vlaamse pannen); nieuwe cartouche met jaartal 1626. Verfraaiende "Kunstige Herstelling" in 1887 n.o.v. architect E. Delplace (Mons): o.m. vervangen van twee vroeg XIX-bolle ramen met kleine roedeverdeling en opnieuw invoegen van kruiskozijnen in rondboognissen aanzetten

Woning Astrida

Diksmuidse Heerweg 49 (Brugge)

Diksmuidse Heerweg nr. 49. Halfopen woning z.g. "ASTRIDA", cf. opschrift pilaster, gelegen in een ruime tuin aan de straat met een afsluiting bestaande uit bakstenen pijlers waartussen een smeedijzeren hekken. Gebouwd in 1937 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge) tegen de zijgevel van Diksmuidse Heerweg nr. 47. Oranjebaksteenbouw met accenten van bepleistering voor het b

Burgerhuis van 1927

Komvest 29 (Brugge)

Komvest nr. 29. Voormalig café, nu woonhuis opgedeeld in appartementen. Burgerhuis van 1927 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Eclectische bakstenen lijstgevel met benadrukte middentravee met tuitgevel en aan weerszijden van de rijk uitgewerkte houten erker pilasters. Bewaard neo-rococo-getint schrijnwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 762/1927.

Samenstel van twee interbellumwoningen

Keizer Karelstraat 87, Keizer Karelstraat 89 (Brugge)

Keizer Karelstraat nrs. 87-89. Samenstel van twee art-deco-getinte tuitgevels, nr. 87 van 1931 naar ontwerp van architect Cornille (Brugge) en nr. 89 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Oplopende driezijdige erker en typerende bepleisterde lateien. Bij nr. 89 geveltop met siermetselwerk en meer uitgewerkte deurtravee. Deels bewaard schrijnwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunning

Villa

Dudzeelse Steenweg 92 (Brugge)

Dudzeelse Steenweg nr. 92. Alleenstaande woning van 1937 ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge). Witbeschilderde gevels in modernistische stijl met in- en uitspringende volumes. Erkeruitbouw op begane grond halfrond uitgewerkt met bovenaan een balusterleuning. Links opgaande travee enkel doorbroken door een patrijspoortvenster. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 294

Schoolcomplex Sint-Jozefinstituut De Jozefienen

Zilverstraat 26 (Brugge)

St.-Jozefinstituut, z.g. "de Jozefienen". Schoolcomplex tussen Kop- en Giststraat met nevengebouwen aan de Noordzand- nrs. 52 en 76 en Artoisstraat. Locatie van de Kapel van St.-Lucas en St.-Elooi, de kapel van het ambacht van de schilders en beeldhouwers uit XV, gesloopt ca. 1800 (?). 1817: stichting van de orde van de Zusters van de H. Jozef door Kanunnik de Crombrughe van Gent,

Twee burgerhuizen van 1927

Komvest 27, Komvest 31 (Brugge)

Komvest nrs. 27, 31. Twee burgerhuizen van 1927 met neorococo-elementen met gelijkaardige eclectische gevels. Ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Bel-etagewoning, rechts uitgewerkt als risaliet met bekronende in- en uitgezwenkte geveltop. Bewaard sierlijk schrijnwerk, ook voor de erker op de verdieping. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 459 en 772/1927.

Burgerhuis van 1935

Gerard Davidstraat 23 (Brugge)

Gerard Davidstraat nr. 23. Burgerhuis van 1935 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge), in de trant van de nieuwe zakelijkheid. Gevel in gele sierbaksteen en "pakketbotenstijl". Oplopende erkers en patrijspoortramen. Vensters met behouden roedeverdeling en deuren met bewaard houtwerk. Het ontwerp voorzag een vlaggenmast op de linker muurdam. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 8

Geen afbeelding beschikbaar

Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen

Genthof 2, Jan van Eyckplein 8 (Brugge)

* Nr. 8/ Spiegelrei/ Genthof. Eertijds z.g. "Steylaers" of "De Rode Steen". Hoekpand met dubbelhuisopstand van drie trav. + drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen, n // plein). Oude XIII-kern cf. dakgebinte en metselwerkfragmenten in de zijgevels o.m. waterlijsten van Doornikse kalksteen en kant Genthof gedicht rondboogvenster. Huidig uitzicht combineert XVI A-gevel met laatcla

Eenheidsbebouwing

Dudzeelse Steenweg 35, Dudzeelse Steenweg 37, Dudzeelse Steenweg 39, Dudzeelse Steenweg 41, Dudzeelse Steenweg 43, Dudzeelse Steenweg 45, Dudzeelse Steenweg 47, Dudzeelse Steenweg 49, Dudzeelse Steenweg 51, Dudzeelse Steenweg 53, Dudzeelse Steenweg 55, Dudzeelse Steenweg 57 (Brugge)

Dudzeelse Steenweg nrs. 35-57. Eenheidsbebouwing van 1935 bestaande uit half vrijstaande en/of rijwoningen ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge). Lage huizen onder mansardedak geïnspireerd op de tuinwijkgedachte uit het interbellum. Sommige met gedeeltelijk vooruitspringende gevel, afgewerkt met topgevel, onder geknikt zadeldak. Karakteristieke, grotendeels bewaarde, vertica

Stadswoning

Beenhouwersstraat 43, Beenhouwersstraat 45 (Brugge)

Nr. 43-45. Dubbel breedhuis van zes trav. en twee en een halve bouwl., gedeeltelijk onder schilddak, oudere kern. In 1842 - i.pl.v. trapgevel - bouw van de huidige bepleisterde lijstgevel van vier trav. + bredere poorttrav. r. In 1934, aanpassing n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge): inbrengen van twee trav. in de poorttrav. met winkelpui en blind r.zoldervenster. Bepleisterde lijstgeve

Burgerhuis van 1928

Koningin Elisabethlaan 77 (Brugge)

Koningin Elisabethlaan nr. 77. Woning met eclectische tuitgevel, van 1928 en ontworpen door architect M. Vermeersch (Brugge). Verankerde baksteenbouw met rechthoekige deur en vensters benadrukt door bepleisterde omlijsting of lateien. Halfronde bepleisterde erker met daarboven sierlijk smeedijzeren balkon gevat in de balustrade. Gedeeltelijk bewaard schrijnwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunn

Villa van 1935

Gistelse Steenweg 684 (Brugge)

Gistelse Steenweg nr. 684. Villa van 1935 gelegen in een ruime tuin. Ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Lage, beschilderde en sterk symmetrisch opgebouwde baksteenbouw onder hoog schilddak doorbroken door twee dakkapellen en centrale puntgevel met houten bebording. Centrale inkomtravee geflankeerd door driezijdig uitgewerkte erkeruitbouwen. Bewaard schrijnwerk. STADSAR

Kasteel Ten Poele

Vaartstraat 51 (Brugge)

Kasteel "Ten Poele" of het hof "Ten Poele" was het belangrijkste leengoed van de parochie Sint-Pieters. De naam van het domein houdt verband met de eerste eigenaar Jan van de Poele die reeds in 1365 als eigenaar wordt vermeld.

Woonhuis van 1928

Gistelse Steenweg 103 (Brugge)

Gistelse Steenweg nr. 103. Woonhuis van 1928 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Oranjebruine baksteenbouw boven een arduinen plint. Deels bepleisterde erkeruitbouw van twee bouwlagen hoog. Deur één geheel vormend met venster onder doorgetrokken latei op consolestenen waarboven een gevelsteen met art-deco bloemmotief. Bewaard schrijnwerk. Kroonlijst op klossen. ST

Eclectische stadswoning van 1930

Kardinaal Mercierstraat 58 (Brugge)

Kardinaal Mercierstraat nr. 58. Eclectisch woonhuis van 1930 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Bakstenen puntgevel afgewerkt met natuurstenen voluten. Muuropeningen gevat in nissen met cartouches. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 51/1930.

Modernistische villa

Kroonstraat 1 (Brugge)

Kroonstraat nr. 1. Modernistisch vrijstaand hoekhuis van 1939 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Baksteenbouw aan beide gevels getypeerd door puntgevels bekleed met verticaal metselwerk. Voorts gedifferentieerd door rechthoekige vensters met geprofileerde omlijsting, rondboogpoort onder portiek. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 404/1939.

Villa

Dudzeelse Steenweg 688 (Brugge)

Dudzeelse Steenweg nr. 688. Imposante vrijstaande villa uit de jaren 1930 met latere uitbreiding in 1950 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Opgevat als een bel-etagewoning. Hoog pannen schilddak. Witbeschilderde baksteenbouw met halfrond uitgewerkte erker bovenaan afgewerkt met buisleuning. Rondboogvormige deur toegankelijk via bordestrap. STADSARCHIEF BRUGGE,

Interbellumwoning uit 1933

Keizer Karelstraat 85 (Brugge)

Keizer Karelstraat nr. 85. Woning van 1933 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Art-deco-getinte gevel met verschillend materiaalgebruik cf. arduinen plint en ingewerkte deuromlijsting en brede belijnende bepleisterde banden. Oplopende driezijdige erkeruitbouw met geïntegreerde bloembak overgaand in houten volume. Deels bewaard schrijnwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, n

Kasteel Hontzocht

Reigerlostraat 6 (Beernem)

Kasteel gebouwd in 1938 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge) in opdracht van baron Paul de Giey-Parmentier. Naar verluidt is dit een kopie van het afgebrande kasteel Hontzocht van de familie de Giey te Lembeek bij Halle (Brabant).

Villa Duinroosje

Maria-Hendrikalaan 9 (De Haan)

Villa gebouwd in 1949 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Regionalistische, traditioneel landelijk geïnspireerde stijl stijl, onder meer gekenmerkt door scherp pannen zadeldak.

Drie stadswoningen

Sint-Claradreef 3, Sint-Claradreef 5, Sint-Claradreef 7 (Brugge)

Nrs. 3-5-7/ Sint-Clarastraat. Nrs. 3-5: twee gelijke enkelhuizen vlg. spiegelbeeldschema van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen). Ontwerp van 1927 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge) gebouwd op de rooilijn van 15 oktober 1928. Baksteenbouw op bepleisterde grijze plint en met licht historiserende trapgevels (6 tr. + topstuk). Steekboogvormige muuropeni

Twee stadswoningen

Groeninge 21, Groeninge 23 (Brugge)

Nrs. 21, 23. Twee breedhuizen van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldaken (Vlaamse pannen), nr. 23 als hoekhuis aan straatkromming. Oorspronkelijk huizen van één bouwl. uit XVII cf. nrs. 17, 19, maar verhoogd in 1932, nr. 21 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge). Verankerde en beschilderde, bakstenen lijstgevels met dakvensters opgevat als tuitgevels met schouderstukken. Zijgevel nr.

Villa met drie woongelegenheden

Orteliuslaan 3, Orteliuslaan 7, Orteliuslaan 9 (De Haan)

Ruime villa bestaande uit drie woongelegenheden, ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge) in 1949 in de regionalistische, traditioneel landelijk geïnspireerde stijl.

Geen afbeelding beschikbaar

Belfort-Hal

Markt 7, Oude Burg 2A, Oude Burg 2B, Oude Burg 2C, Oude Burg 2D, Oude Burg 2F, Wollestraat 2 (Brugge)

Oorspronkelijk commercieel en bestuurlijk complex aan de zuidelijke Marktzijde, ingesloten door de Wollestraat ten oosten, de Oude Burg ten zuiden en de Hallestraat ten westen. Het weerspiegelt het toenmalige belang van Brugge en zijn lakennijverheid, en getuigt tevens van het monumentale en grootschalige karakter van de openbare burgerlijke architectuur in de Middeleeuwen en het omgaan met een dergelijk monument door de eeuwen heen.

Natiehuis Genuese Loge

Vlamingstraat 33 (Brugge)

* Nr. 33. Genuese Loge. Hoekpand bij Grauwwerkersstraat teruggaand tot 1399 met bijhorend huis van de consul van Genua gebouwd in 1441. Complex kwam leeg te staan nadat de Genuezen de stad verlieten in 1551. 1578-1750: gebruikt door de uitgeweken witte-saaiwevers uit Hondschote. Vervolgens diverse functies; o.m. opgeëist door Engelse en Franse troepen. In 1782 openbaar verkocht en vervo

Rij interbellumwoningen uit 1932-1933

Karel de Stoutelaan 110, Karel de Stoutelaan 112, Karel de Stoutelaan 114 (Brugge)

Karel de Stoutelaan nrs. 110-114. Gevelrij van 1932-1933 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Bakstenen puntgevels met art-deco-inslag cf. erkers, muuropeningen, gevarieerd metselverband. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nrs. 176 en 186/1933, nr. 277/1934.

Villa Sunny Lodge

Polderstraat 13 (Brugge)

Polderstraat nr. 13. Villa uit de jaren 1930 z.g. "SUNNY LODGE" en ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge) cf. gevelstenen. Rode baksteenbouw met accenten van witbeschilderde bepleistering. Lage woning met typisch hoog dak met afgeronde voorbouw van twee bouwlagen onder plat dak. Fraai schrijnwerk met glas-in-lood en verzorgd smeedwerk voor het traliewerk, balkon en bij de ont

Burgerhuis naar ontwerp van Maurice Vermeersch

Karel de Stoutelaan 31 (Brugge)

Karel de Stoutelaan nr. 31. Woonhuis van 1932 met art-deco-getinte gevel, naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Combinatie van baksteen en gebruik van simili voor belijnende banden, de driezijdige erker met benadrukte penanten gaat over in een centrale dakkapel. Twee achthoekige oculi op de verdieping. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1094/1932.

Geen afbeelding beschikbaar

Huis Craenenburg

Markt 16 (Brugge)

Nr. 16/ Sint-Amandsstraat. Huis z.g. "Craenenburg" cf. vroegere bewoners. Diephuis van vijf + vijf trav. en naar boven toe verlagende bouwl. onder zadeldak (n straat). Oorspronkelijke houten gevel (cf. Sanderus) vervangen door lijstgevel van 1822. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1956 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge), doch bewaarde oude kern cf. kelders en dakgebint

Geen afbeelding beschikbaar

Herenhuis

Sint-Jansplein 5, Sint-Jansplein 7 (Brugge)

Nrs. 5-6-7/ Sint-Jansstraat. Gebouwencomplex dat zich op L-vormige plattegrond, rond een binnenplaats uitstrekt tot aan het smalle Ieperstraatje. Hoofdvleugel: dubbelhuis van dertien + zes trav. en twee bouwl. onder gemansardeerd schilddak (mechanische pannen) met gevel uit XIX a doch oudere kern. Aanpassingen o.m. in 1895, toevoegen van winkelraam in de drie r.trav. van de begane grond n.o.v. a

Bel-etagehuis van 1927

Koningin Elisabethlaan 65 (Brugge)

Koningin Elisabethlaan nr. 65. Bel-etagewoning van 1927 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Eclectische gevel met bakstenen parement in combinatie met natuursteen voor deuromlijsting en erker met sierlijke smeedijzeren leuning. Linkertravee afgewerkt met verhoogde puntgevel geflankeerd door voluten STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 749/1927.

Modernistische villa

Bos en Lommer 11 (Brugge)

Bos en Lommer nr. 11. Modernistische villa van 1936 ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge) en één van de eerste huizen gebouwd in de nieuwe verkaveling. Strakke, bepleisterde en witbeschilderde gevels met rechthoekige muuropeningen, bewaard schrijnwerk. Ronde erkeruitbouw met op de verdieping een zonneterras met buisleuning. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1044/092

Burgerhuis van 1932

Marcus Laurinstraat 68 (Brugge)

Marcus Laurinstraat nr. 68. Burgerhuis van 1932 naar een ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). De bruinbakstenen gevel wordt horizontaal geaccentueerd door bepleisterde en witbeschilderde lateien en verticaal door drielichtvensters, op de begane grond en verdieping, met doorlopende monelen. Invloed van het art deco in het smeedijzeren balkon en afwerking van de licht uitspring

Twee gelijkaardige stadswoningen

Jeruzalemstraat 24, Jeruzalemstraat 26 (Brugge)

Nrs. 24-26. Twee soortgelijke breedhuizen van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). XVII-panden met bewaarde balklagen doch met diverse wijzigingen. Nr. 24: consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1995 n.o.v. architect M. Dehulster o.m. z.g. harmoniseren van onder- en bovenbouw. Nr. 26: verfraaiende "Kunstige Herstelling" in 1932 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge

Bel-etagehuis van 1927

Komvest 7 (Brugge)

Komvest nr. 7. Bel-etagewoning van 1927 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Eclectische gevel met in- en uitgezwenkte top verlevendigd met natuurstenen rol- en bandwerk. Bekronend torentje met rondboogvormige deurvenster met houten balkon. Bewaard schrijnwerk. Smeedijzeren windvaan. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 541/1927.

Geen afbeelding beschikbaar

Huis De Witte Poorte

Jan van Eyckplein 6 (Brugge)

Bestaande uit voorhuis, binnenplaats en achterhuis. Huidig uitzicht van 1922 naar ontwerp van architect Albrecht Seys (Brugge), geïnspireerd op nummer 7.

Geen afbeelding beschikbaar

Twee herenhuizen

Heilige-Geeststraat 1 (Brugge)

Nr. 1/ Sint-Salvatorskerkhof. Samenstel van twee diephuizen van vijf trav. en twee bouwl. en een breedhuis op L-vormige plattegrond met binnenplaats, tevens toegankelijk via het Sint-Salvatorskerkhof, onder zadeldaken (Vlaamse pannen) uit XVII. 1927: verfraaiing van de gevels in neobarokke stijl n.o.v. architect A. Dugardyn (Brugge) o.m. aanpassen van licht getoogde vensters tot rechth. onder ge

Geen afbeelding beschikbaar

Hotel Vander Plancke

Mariastraat 7 (Brugge)

Nr. 2. Z.g. "Hotel Vander Plancke" cf. XIX-eigenaarsfamilie. Maakt sinds 1852 deel uit van het schoolcomplex St.-Franciscus Xaveriusinstituut. Dubbelhuis van vijf trav. en twee en een halve bouwl. onder zadeldak, uit XVIII b-c. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1957-1959 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge) waarbij enkel de gevel is bewaard. Bepleisterde en witbeschilderde classicisti

Veldkapel Altebij

Nijverheidsstraat zonder nummer (Brugge)

Nijverheidsstraat z.nr. Veldkapel z.g. "Altebij" gewijd aan Maria. De naam Altebij verwijst naar de hier vroeger gelegen herberg "Al te Bij" (vermeld in de 17de eeuw), cf. nr. 60. Het kapelletje ontstaat in mei 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog, op initiatief van de buurtbewoners. Aanvankelijk bestaat het kapelletje slechts uit een houten nisje met beeldje. Na de Bevrijding wordt een ni

Modernistisch burgerhuis

Gistelse Steenweg 98 (Brugge)

Gistelse Steenweg nr. 98. Modernistische woning in z.g. pakketbotenstijl van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Bruine bakstenen lijstgevel boven een plint met verticaal metselwerk. Gebruik van ronde vormen voor de uitwerking van de erker en het balkon, laatst genoemde voorzien van een bewaarde buisleuning. Muuropeningen voorzien van bepleisterde en witbeschilde

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning met trapgevel

Mallebergplaats 1 (Brugge)

Nr. 1/ Twijnstraat. Diephuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), mogelijk van 1672 ter vervanging van een houten gevel. Verankerde, witbeschilderde bakstenen trapgevel (8 tr. + topstuk) met aanpassingen uit XIX en XX b. Gebruik van natuursteen voor afgeschuinde hoekblokken gr.m. reikend tot onderste kwart van de bovenverd. en arduin voor de latere lateien en lekdrempel

Eenheidsbebouwing van vier interbellumwoningen

Vredestraat 39, Vredestraat 41, Vredestraat 43, Vredestraat 45 (Brugge)

Vredestraat nrs. 39-45. Eenheidsbebouwing van vier huizen ontworpen in 1932 door architect Maurice Vermeersch (Brugge). De gevels in oranje baksteen zijn in spiegelbeeld gebouwd. De gekoppelde deuren worden geaccentueerd door bepleisterde en witbeschilderde, zware omlijstingen. Bewaard schrijnwerk met karakteristieke verticale roeden, deuren met art-decoklinken. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouw

Hoekhuis met de Venetiëstraat

Venetiëstraat 2 (Brugge)

Kapitein Fryattstraat nrs. 30-32. Modernistisch getint hoekpand op de hoek met de Venetiëstraat, gebouwd in 1929 naar een ontwerp van de Brugse architect Maurice Vermeersch. Bruine baksteenbouw van twee bouwlagen onder plat dak met afgeschuinde hoektravee. Verticale ritmering door vooruitspringende penanten, die op het bouwplan voorzien waren om boven de gevel door te lopen; heden is de ge

Herenhuis

Ezelstraat 22 (Brugge)

Nr. 22/ Azijnstraat. Breedhuis van zes trav. en drie bouwl. onder schilddak (n // straat; Vlaamse pannen), met oudere kern, en r. latere aanbouw van één trav. en drie bouwl. onder een plat dak. Vermoedelijk vervangt i.l.v. XIX A het huidige breedhuis voorzien van bepleisterde lijstgevel twee oudere twee diephuizen,. In 1854, verbouwingen n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge) o.m. verpl

Burgerhuis De Meeuw

Keizer Karelstraat 65 (Brugge)

Keizer Karelstraat nr. 67. Bel-etagewoning z.g. "De meeuw" van 1926 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Keldergarage geïntegreerd in drie bouwlagen hoge driezijdige erker overgaand in puntgevel. Benadrukte bepleisterde lateien. Voortuin voorzien van smeedijzeren hekwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 287/1926.

Villa

Legeweg 114 (Oostkamp)

Legeweg nr. 114. Woonhuis van 1945 gebouwd naar de ontwerpplannen van architect Maurice Vermeersch uit Brugge, in opdracht van Marcel Van Dycke. Eénlaagshuisje van drie traveeën, dwars op de straat geplaatst, onder een hoge bedaking. Oranje baksteenbouw gecombineerd met deels gecementeerde gevels onder een gemansardeerd zadeldak met Vlaamse pannen en ingewerkte dakvensters onder een plat d

Villa in modernistische stijl van 1935

Joe Englishstraat 9 (Brugge)

Joe Englishstraat nr. 9. Modernistisch huis van 1935 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Bij het oorspronkelijk ontwerp is de rechtervleugel met half ondergrondse garage niet voorzien. Linkervleugel onder asymmetrisch dak, volumewerking d.m.v. halfronde en rechthoekige uitbouwen onder brede luifels. Bewaarde deur, bij het vernieuwen van de vensters worden de karakteristieke horizo

Stadswoning in eclectische stijl

Koningin Elisabethlaan 55 (Brugge)

Koningin Elisabethlaan nr. 55. Eclectische tuitgevel met overhoekse top van 1929 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Eenvoudige muuropeningen geaccentueerd door brede lateien. Bewaard schrijnwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1147/1929.

Burgerhuis van 1932

Werfstraat 54 (Brugge)

Werfstraat nr. 54. Burgerhuis met garage van 1932 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Gebruik van traditionele elementen zoals topgevel en muuropeningen op de begane grond. Gecombineerd met elementen uit het interbellum cf. de muuropeningen en erker op de bovenbouw en gestileerde uitwerking van de topgevel. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 712/1932.

Sint-Eligiuskerk

Markt 1 (Oostkamp)

Markt nr. 1. Sint-Eligiuskerk. Parochiekerk van Ruddervoorde, toegewijd aan Sint-Eligius of Sint-Elooi. Georiënteerde, driebeukige hallenkerk met pseudo-transept gerealiseerd in verschillende bouwfases, maar vandaag hoofdzakelijk te dateren in de periode 1878-1884 (neogotiek) en de jaren 1920. De onderste (veldstenen) geleding van de kerktoren dateert mogelijk uit de 13de

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Eligius

Kerkeweg 1 (Jabbeke)

De Sint-Eligiuskerk is de parochiekerk van Snellegem en bestaat uit een combinatie van een romaanse en een neogotische kerk. De neogotische basilicale kerk werd in 1892-1893 gebouwd naast de 12de-eeuwse romaanse kerk, wat een heel ongewone optie was in de 19de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Landhuis Santa Maria

Gistelsteenweg 24 (Jabbeke)

Neoclassicistisch landhuis in park, grenzend aan de de Manlaan en de Zandstraat. Opgetrokken in 1939-1941 als "Santa Maria" naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge), in opdracht van Baron Jacques de Cromrugghe de Looringhe-van Caloen de Basseghem, een Brugs advocaat die zich in Varsenare kwam vestigen. Het ontwerp is geïnspireerd op het e

Interbellumwoning

Torhoutse Steenweg 19 (Brugge)

Torhoutse Steenweg nr. 19. Woonhuis oorspronkelijk gebouwd samen met garage in 1936 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Lijstgevel met oranjebakstenen parement boven een arduinen plint. Strakke geleding door middel van bijna gevelbrede halfrond uitgewerkte balkons. Bewaard schrijnwerk. Brede kroonlijst. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 7/1936.

Burgerhuis van 1929

Damse Vaart-Zuid 17 (Brugge)

Damse Vaart-Zuid nr. 17. Burgerhuis van 1929 ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge). Historiserende tuitgevel met art-deco-inslag, op de verdieping een dominerende erker met cementbepleistering. Verzorgd schrijnwerk, gebruik van smeedijzer voor beglaasde deur en balkon boven de erker. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1039/0558, 1929.

Interbellumwoning

Guido Gezellelaan 22 (Brugge)

Nr. 22. Art-decogetint diephuis met enkelhuisopstand van twee/één trav. en vier bouwl., van 1937 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge). Oorspronkelijk in gebruik als woonhuis, nu appartementen. Lijstgevel van rode baksteen, op de begane grond in combinatie met zwart geglazuurde tegels voor de halfronde muurdammen. Driezijdige erker doorgetrokken over de drie bovenverd.; onder- en bovendo

Gebouw met lijstgevel en twee stadswoningen

't Zand 31 (Brugge)

Nr. 31. Beeldbepalend pand met bepleisterde en geelbeschilderde lijstgevel van zes trav. en drie bouwl; onder afgeknot zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen) gebouwd i.l.v. XIX als pand van vier trav. 1875: aanbrengen van verfraaiende neoclassicistische elementen zoals vensteromlijstingen, paneelwerk, balkons, met spiegels en steigergaten versierd entablement (nr. 31), kroonlijst op klossen (nr.

Interbellumwoning

Torhoutse Steenweg 98 (Brugge)

Torhoutse Steenweg nr. 98. Voormalige interbellumwoning, thans gebruikt als winkel. Volgens bouwvergunning van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge), op de begane grond oorspronkelijk voorzien van een garage en het dak doorbroken door dakvenster, thans bijna gevelbreed uitgewerkt. Roodbakstenen lijstgevel boven een arduinen plint. Bijna gevelbreed uitgewerkt balkon

Burgerhuis uit 1928

Koningin Elisabethlaan 67 (Brugge)

Koningin Elisabethlaan nr. 67. Woonhuis van 1928 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Eclectische bakstenen puntgevel in combinatie met bepleisterde elementen, zoals o.m. de driezijdige erkeruitbouw op de verdieping. Horizontale belijning door middel van kordons op consoles. Bewaard schrijnwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 54/1928.

Godshuis Spanoghe

Katelijnestraat 8, Stoofstraat 10, Stoofstraat 8 (Brugge)

Nrs. 8-18. Voormalig "GODSHUIS SPANOGHE / 1680" cf. beschilderd opschrift (104). Gesticht en gebouwd in 1680 door Francesca Spanooghe als godshuis voor vrouwen. In 1939 zijn nrs. 8-10 herbouwd n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge). In 1965, aanbrengen van de ingangen aan kant van de Stoofstraat. In 1986, consoliderende restauratie n.o.v. architect A. Schrauwen (Brugge).Een smalle korfboo

Stadswoning naar ontwerp van Maurice Vermeersch

Gouden-Boomstraat 45 (Brugge)

Gouden-Boomstraat nr. 45. Woning van 1936 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Bakstenen gevel in combinatie met arduin voor de geblokte deuromlijsting, de plint en de belijnende onder- en bovendorpels van de lichtjes vooruitspringende bovenbouw. Deur met behouden schrijnwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 610/1936.

Bel-etagehuis van 1939

Gouden-Boomstraat 47 (Brugge)

Gouden-Boomstraat nr. 47. Bel-etagewoning van 1939 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Roodbakstenen lijstgevel met modernistische inslag cf. oplopende driezijdige erker, zwart geglazuurde tegels voor de afgeronde zijkanten van de deur. Bewaard schrijnwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 390/1939.

Interbellumwoning uit de jaren 1930

Baron Ruzettelaan 51 (Brugge)

Baron Ruzettelaan nr. 51. Interbellumwoning uit de jaren 1930 volgens inscriptie in de plint “BOUWMEESTER / M. VERMEERSCH / BRUGGE / AANNEMER / CANNEYT / KNOCKE”. Bovenbouw met typerende erkeruitbouw, bepleisterd en bovenaan afgewerkt met sierlijke, smeedijzeren balkonleuning. Het schrijnwerk op de begane grond wordt getypeerd door neo-Lodewijk XV-elementen.

Sint-Christoffelhoeve

Dammesteenweg 1 (Damme)

Imposante hoeve opklimmend tot de 16de eeuw, gelegen in het historisch stadscentrum aan de brug over de Damse Vaart. De hoeve is beschermd als monument bij K.B. van 21/09/1962; de omgeving is beschermd als landschap bij K.B. van 29/05/1964. De hoeve is tevens opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.

Burgerhuis met eclectische gevel

Komvest 5 (Brugge)

Komvest nr. 5. Burgerhuis van ca. 1927, eclectische gevel met geveltop voorzien van natuurstenen band- en rolwerk. Halfrond uitgewerkte erker met bepleisterde accenten. Bewaard schrijnwerk. Nr. 31 gelijkaardig pand van 1927 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 459/1927.

Interbellumwoning van 1935

Diksmuidse Heerweg 29 (Brugge)

Diksmuidse Heerweg nr. 29. Woonhuis van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Oranjebaksteenbouw met typerende interbellumelementen cf. bepleisterde lateien, geometrisch siermotief en erkeruitbouw overgaand in een lantaarnvormige dakkapel. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 97/1935.

Twee interbellumwoningen van 1935

Leopold II-laan 2, Leopold II-laan 4 (Brugge)

Leopold II-laan nrs. 2-4. Twee bescheiden woningen van 1935 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Bakstenen gevels in spiegelbeeld en met modernistische inslag. Begane grond van beide gevels onder doorlopende latei en gekoppelde deuren onder dito luifel. Op de verdieping driezijdige vensteruitbouw gevat in licht verheven metselwerk uitlopend in een vlak afgedekt dakvenster. Bewaard

Bel-etagehuis van 1928

Koningin Elisabethlaan 41 (Brugge)

Koningin Elisabethlaan nr. 41. Bel-etagewoning van 1928 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Bakstenen gevel in eclectische stijl gecombineerd met pleisterwerk voor bijna gevelbrede erker met bekronend balkon voorzien van smeedijzeren leuning, kordons en lateien. Gedeeltelijk bewaard schrijnwerk, o.m. van beglaasde deur met sierlijk traliewerk. Topvenster was oorspronkelijk beluikt

Blikdrukkerij en lakkerij De Clerck

Bilkske 68 (Brugge)

Nr. 68. Van 1929 tot 1993 blikdrukkerij en lakkerij De Clerck. Heden een "woonfabriek" met vijf woongelegenheden en een orthodentistenpraktijk. Het ensemble van fabrieksgebouw met twee bijhorende woonhuizen van 1928, gelegen tussen het Bilkske, de Kazernevest en de Ganzenstraat n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge), is fasegewijs tot stand gekomen. In 1936 uitbreiding. In de jaren 1950 b

Samenstel van twee interbellumwoningen

Diksmuidse Heerweg 15, Diksmuidse Heerweg 17 (Brugge)

Diksmuidse Heerweg nrs. 15-17. Samenstel bestaande uit twee eenvoudige interbellumwoningen in spiegelbeeld van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Bruine baksteenbouw met plint van verticaal metselwerk doorlopend over de muurdammen van de begane grond. Gekoppelde deuren onder doorgetrokken beschilderde latei waarboven een oculus. Op de verdieping licht geprononce

Stadswoning van 1935

Leopold I-laan 133 (Brugge)

Leopold I-laan nr. 133. Huis in oranje baksteen van 1935 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Horizontalisme door breed venster en deur op de begane grond, weinig geprononceerde maar bijna gevelbrede erkeruitbouw op de verdieping en geaccentueerd door beschilderde lateien en doorlopende dorpels. Op het oorspronkelijke bouwplan was het centrale rondboogvenster als nis geconcipieerd.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Franciscus Xaveriusinstituut de Frères

Mariastraat 7 (Brugge)

St.-Franciscus Xaveriusinstituut, z.g. "de Frères". Ruim complex dat zich uitstrekt tot Nieuwstraat nrs. 2 en 4, Oude Burg nr. 33 en Guido Gezelleplein. De in 1848 van het huidige Guido Gezelleplein verhuizende Congregatie van de Broeders Xaverianen belandt in 1852-1853 in een herenhuis aan de Nieuwstraat nr. 2. Vanaf 1846: uitbreiding vanuit de Nieuw- naar de Mariastraat toe:

Appartementsgebouw uit de jaren 1930

Houthulststraat 2 (Brugge)

Appartementsgebouw uit de jaren 1930 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Roodbakstenen lijstgevel boven een arduinen begane grond. Modernistische inslag.

Hoekhuis uit 1927

Koningin Elisabethlaan 35 (Brugge)

Koningin Elisabethlaan nr. 35/ Nikolaas Gombertstraat. Hoekpand van 1927 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Baksteenbouw met historiserende puntgevels afgewerkt met gestileerde voluten. Gevel aan de Nikolaas Gombertstraat voorzien van erker met sierlijke smeedijzeren leuning. Gedeeltelijk bewaard schrijnwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 701/1929.

Burgerhuis

Molenmeers 34, Molenmeers 36 (Brugge)

★ Nr. 34. Dubbelhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n ⊥ straat, Vlaamse pannen). XVI-pand met behouden, weliswaar bepleisterde balklagen en dakconstructie bestaande uit vijf dubbele schaargebinten. "Kunstige Herstelling" in 1932 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge) op basis van sporen. Huidige ordonnantie van de begane grond resultaat van de verbouwing van de XIX-deur en

Stadswoning met klokgevel

Steenstraat 6 (Brugge)

Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Huidig uitzicht resultaat van sterke aanpassingen van oorspronkelijke 18de-eeuwse klokgevel met 19de-eeuwse openingen; in 1933 verhoging van de top en aanbrengen van het jaartal "17 / 67" door architect M. Vermeersch (Brugge).

Samenstel van twee arbeiderswoningen

Sulferbergstraat 47, Sulferbergstraat 49 (Brugge)

Nr. 47-49. Breed samenstel van twee enkelhuizen, opgesteld in spiegelbeeld, van telkens twee trav. en één bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVI- XVII. Gewitte Vlaamse gevels van baksteen op gepikte plint, nr. 49 herbouwd in 1930. Rechth. beluikte vensters en rechth. gekoppelde deuren met gedeeld (nr. 47) of als waaier uitgewerkt (nr. 49) bovenlicht. Dakvenster van nr. 47 met verw

Saswachtershuis

Wijngaardplein 13 (Brugge)

Voormalig saswachtershuis, tot 1842 bij het aanpalende "Sas van Gent", zie Minnewaterpark. Oorspronkelijk laatgotisch breedhuis, vooruitspringend ten opzicht van nummers 11-12 en deels vrijstaand.

Kantoorgebouw van de ijzer- en bronsgieterij Sint-Eloy

Damse Vaart-Zuid 42 (Brugge)

Damse Vaart-Zuid nr. 42. Voormalig kantoorgebouw van de ijzer- en bronsgieterij "St.-Eloy" van M. Van Den Bilcke, gebouwd in 1935 n.o.v. architect Maurice Vermeersch (Brugge). Heden in gebruik door liefdadigheidsorganisatie Sue Ryder. Laag gebouw met bewaard schrijnwerk. Het oorspronkelijke opschrift van de bronsgieterij is verdwenen. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1043/0849, 1

Stadswoning

Jakobinessenstraat 5 (Brugge)

Nr. 5. Dubbelhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen), vermoedelijk met XVIII-kern. In 1926, vrij grondige restauratie n.o.v. ir.-architectenbureau E.E. Warris (Brugge) o.m. wijzigen binnenverdeling, verwijderen imitatienegblokken en doorgetrokken lekdrempels. In 1928, restauratie n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge) o.m. aanbrengen van ontlastings

Burgerhuis in eclectische stijl uit 1930

Koningin Elisabethlaan 57 (Brugge)

Koningin Elisabethlaan nr. 57. Eclectische tuitgevel van 1930 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Bakstenen parement verlevendigd door speklagen. Deur met deuromlijsting en rechthoekige erker. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 80/1930.

Interbellumwoning van 1937

Torhoutse Steenweg 52 (Brugge)

Torhoutse Steenweg nr. 52. Interbellumwoning van 1937 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge) cf. inscriptie in de arduinen plint. Elementen die verwijzen naar de pakketbotenstijl. Bruin bakstenen lijstgevel boven een begane grond met zwart geglazuurde tegels. Strak opgebouwde bovenbouw met bijna gevelbrede balkons. Links telkens voorzien van een achthoekig venster in ardu

Half vrijstaande villa in cottagestijl van 1938

Maria van Bourgondiëlaan 4 (Brugge)

Maria van Bourgondiëlaan nr. 4. Half vrijstaande villa in cottagestijl van 1938 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Baksteenbouw met bepleisterde en witbeschilderde bovenbouw en houten beschieting in de geveltoppen. Erkers op de begane grond. Vensters getypeerd door gebruik van horizontale roeden, ook in de bovenlichten, en kleine luikjes. Tuin afgesloten door smeedijzeren hekwerk

Rijburgerhuizen in eclectische stijl van 1928

Julius en Maurits Sabbestraat 17, Julius en Maurits Sabbestraat 19, Julius en Maurits Sabbestraat 21, Julius en Maurits Sabbestraat 23, Julius en Maurits Sabbestraat 25, Julius en Maurits Sabbestraat 27, Julius en Maurits Sabbestraat 29, Julius en Maurits Sabbestraat 31, Julius en Maurits Sabbestraat 33, Julius en Maurits Sabbestraat 35 (Brugge)

Nrs. 17-35. Eclectische gevelrij van 1928 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge), (fig. 148). Symmetrisch opgevatte eenheidsbebouwing van tien huizen: eerste en laatste huis licht vooruitspringend en gemarkeerd door driezijdige erker. Gele baksteenbouw op gecementeerde of arduinen plint, breedhuizen met afwisselend top- en lijstgevels van twee/drie trav. en twee bouwl. onder geknikt zadel

Villa Pygmee

Jokstraat 32 (De Haan)

Villa op de hoek met de Schuttersstraat, daterend van 1934 en mogelijk ontworpen door architect M. Vermeersch (Brugge?).

Burg

Burg (Brugge)

Plein waarop van oudsher vier straten uitkomen met name de Burgstraat ten noorden, Hoogstraat ten oosten, Blinde Ezelstraat ten zuiden en Breidelstraat ten westen. Huidige benaming afgeleid van de Latijnse benaming "burgus", burcht, zie ommuurd uitzicht van het plein circa de 10de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Giststraat

Giststraat (Brugge)

Van Zilver- naar Noordzandstraat. Oorspronkelijk zogenaamd "Vleeschauwerstraatje"; huidige benaming vanaf circa 1700. Betekenis van beide benamingen onbekend. Gekasseid zijstraatje met vrij recht tracé.

Geen afbeelding beschikbaar

Mariastraat (Oudste kern)

Mariastraat (Brugge)

Van Simon Stevinplein naar Katelijnestraat. Sinds het eerste kwart van de 14de eeuw genoemd naar de nabije én beeldbepalende Onze-Lieve-kerk. Vanaf circa 1850 wordt noordelijke straatzijde gedomineerd door de schoolvleugels van het Sint-Franciscus Xaveriusinstituut; heden tevens commerciële functie. Nagenoeg rechte straat met kromming ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, waardoor de straat in het zuiden visueel wordt afgesloten.

Geen afbeelding beschikbaar

Noordzandstraat

Noordzandstraat (Brugge)

Van Geldmuntstraat naar 't Zand. Naamgeving naar geografische ligging ten opzichte van het plein 't Zand. Huidige dominerende handelsfunctie, ingezet in het derde kwart van de 19de eeuw en leidend tot opeenvolgende verbouwingen van de begane gronden tot winkelpui.

Philipstockstraat

Philipstockstraat (Brugge)

Van Markt naar Mallebergplaats. Circa 1499 ook zogenaamd "Zilversmidstraat"; huidige benaming afgeleid van "Sleepstokstraat" zijnde wapendrager zie nabijheid van de Wapenmakersstraat.

Sint-Jakobsstraat

Sint-Jakobsstraat (Brugge)

Van Geldmunt- naar Ezelstraat eindigend bij Speelmansrei. Eerste vermelding circa 1290. Naamgeving naar aanwezige Sint-Jakobskerk. Vanouds belangrijke straat met oorspronkelijk een handelsfunctie en residentiële woonfunctie.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Walburgastraat

Sint-Walburgastraat (Brugge)

Van Wapenmakers- naar Riddersstraat. Naamgeving sinds 1239 naar de Sint-Walburgakerk gelegen op de hoek met de Riddersstraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Steenstraat

Steenstraat (Brugge)

Van Markt naar Zuidzandstraat. Straatnaam voor het eerst vermeld in 1297; eerste met steen geplaveide straat. Ontstaan op een zandrug, als weg die via de Burg en het toenmalige Zand, Aardenburg met Oudenburg verbond en in de loop van de 19de eeuw ruggengraat is geworden van het noord-zuid-handelsverkeer.

Geen afbeelding beschikbaar

Zuidzandstraat

Zuidzandstraat (Brugge)

Van Steenstraat naar 't Zand. Naam afkomstig van situering ten opzichte van 't Zand. Ontstaan op een zandrug als weg die via de Burg en het toenmalige Zand, Aardenburg met Oudenburg verbond. Van 1127 tot 1839 ligt aan westelijke straatzijde de zogenaamd "Noordzandbrug" over de Smedenrei.

Geen afbeelding beschikbaar

Elf-Julistraat

Elf-Julistraat (Brugge)

Van Klaverstraat naar Koningin Elisabethlaan. Benaming herinnert aan de beroemde overwinning van de Guldensporenslag op 11 juli 1302.

Geen afbeelding beschikbaar

Pater Damiaanstraat

Pater Damiaanstraat (Brugge)

Van Beenhouwerstraat naar Hoefijzerlaan. Van 1394 tot 1972 zogenaamd Sint-Trudostraat. Na fusie met Groot-Brugge in 1972 huidige naamgeving naar Pater Damiaan. Geasfalteerde straat met recht tracé vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 16 augustus 1881.

Geen afbeelding beschikbaar

Baliestraat

Baliestraat (Brugge)

Van Lange Raamstraat naar Sint-Clarastraat. Naam al in 1579 in gebruik en waarschijnlijk refererend aan een leuning of afsluiting waarvan vermoedelijk de wijknaam Ter Balie is afgeleid.

Geen afbeelding beschikbaar

Julius en Maurits Sabbestraat

Julius en Maurits Sabbestraat (Brugge)

Van Langerei naar Calvariebergstraat, voorheen zogenaamd "Knolstraat", een korte aardeweg beginnend bij de Langerei en lopend doorheen blekerijvelden en weiden onder meer leidend naar een mouterij; nog bewaarde gracht achter huizen aan de oostkant.

Geen afbeelding beschikbaar

West-Gistelhof

West-Gistelhof (Brugge)

Van Augustijnenrei naar Noord-Gistelhof en onderbroken door Kleine Hoedenmakersstraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Bilkske

Bilkske (Brugge)

Van Langestraat naar Kazernevest. Oorspronkelijk korter. Na de fusie met de rand wordt de Schijfstraat, zogenaamd naar de schietoefeningen op schijven die hier plaats vonden, samengevoegd met Bilkske. Huidige naam naar de hier gelegen zogenaamd bilk of weide.

Geen afbeelding beschikbaar

Jakobinessenstraat

Jakobinessenstraat (Brugge)

Grosso modo rechte, gekasseide straat, aan westzijde oorspronkelijk gedomineerd door muur van 1851 van passantenhuis "Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth". Heden is dit huis verbouwd en gebruikt door het Koninklijk Technisch Atheneum met werklokalen, gelegen op de rooilijn van 1956, over de volledige lengte van de Jakobinessenstraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Katelijnestraat

Katelijnestraat (Brugge)

Lange, gekasseide poortstraat met licht krommend tracé , tussen Maria- en Katelijnebrug. Gevarieerde bebouwing met voornamelijk 19de-eeuws uitzicht doch soms in kern opklimmend tot de 17de eeuw, onder meer afleesbaar in het dakenlandschap.

Geen afbeelding beschikbaar

Oude Gentweg

Oude Gentweg (Brugge)

Van Katelijne- naar Gentpoortstraat. In oorsprong de eerste verbinding van het stadscentrum naar de Gentpoort.

Geen afbeelding beschikbaar

Schaarstraat

Schaarstraat (Brugge)

Van kruispunt Gentpoortstraat-Nieuwe Gentweg naar Coupure. Vanaf de 13de eeuw zogenaamd "Ten Hooie" of "Hooistraat" naar de voormalige stadswijk tussen de Langestraat en de Heilige Maria Magdalenakerk; door het uitgraven van de Coupure in 1751-1753 is de straat gesplitst. Huidige benaming ontleend aan 17de-eeuws huis "De Schaere"; rechts van laatst genoemde huis liep een korte, doodlopende straat zogenaamd "Korte Schaarstraat".

Dijver

Dijver (Brugge)

Van Eekhoutstraat naar Gruuthusestraat. Naam zowel van straat als van waterloop, laatst genoemde ligt waarschijnlijk in de oorspronkelijk bedding van de Reie en maakt deel uit van de eerste stadsomwalling van 1127-1128.

Geen afbeelding beschikbaar

Boeveriestraat

Boeveriestraat (Brugge)

Van Vrijdagmarkt naar Koning Albert I-laan. Oorspronkelijke naam Boeverie naar een groot veld, dat zich uitstrekte van de Vrijdagmarkt tot op de voormalige gemeente Sint-Michiels. Huidige straatnaam vanaf omstreeks midden 15de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Guido Gezellelaan

Guido Gezellelaan (Brugge)

Van Smedenstraat naar Gulden-Vlieslaan. Naamgeving naar overleden dichter Guido Gezelle (1830-1899). Lang onbebouwd gebied. Op Marcus Gerards (1562), aangeduid als Smedenvest. De oostzijde is er afgezet met tuinmuren horend bij panden aan Smeden-, Leemput-, Greinschuurstraat en Lane.

Sint-Jozefswijk

Cornelis Everaartstraat, Gandhiplein, Hippoliet van Peenestraat, Jacob van Maerlantstraat, Jan Frans Willemsstraat, Karel Mirystraat, Landjuwelenstraat, Merelstraat, Rozenpad, Sint-Jozefsstraat, Tijl Uilenspiegelstraat, Vier-Heemskinderenstraat (Brugge)

Sociale woonwijk van de Brugse Goedkope Woningen, gebouwd tussen 1933 en 1978.

Villa Duinroosje

Maria-Hendrikalaan 9, De Haan (West-Vlaanderen)

Villa gebouwd in 1949 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Regionalistische, traditioneel landelijk geïnspireerde stijl stijl, onder meer gekenmerkt door scherp pannen zadeldak.

Villa met drie woongelegenheden

Orteliuslaan 3, 7-9, De Haan (West-Vlaanderen)

Ruime villa bestaande uit drie woongelegenheden, ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge) in 1949 in de regionalistische, traditioneel landelijk geïnspireerde stijl.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning

Eiermarkt 6, Brugge (West-Vlaanderen)

Klein pand, mogelijk uit de 17de eeuw doch met oudere kern, met vrijstaande rechter zijgevel en palend aan voorgevel van 18de-eeuwse woning nummer 7.

Huis In de Gouden Hesp

Genthof 8, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), met oude kern uit de 17de eeuw.

Hoekhuis met trapgevels

Heilige-Geeststraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Samenstel van twee diephuizen van vijf traveeën en twee bouwlagen en een breedhuis op L-vormige plattegrond met binnenplaats, tevens toegankelijk via het Sint-Salvatorskerkhof, onder zadeldaken (Vlaamse pannen) uit de 17de eeuw.

Huis De Witte Poorte

Jan van Eyckplein 6, Brugge (West-Vlaanderen)

Bestaande uit voorhuis, binnenplaats en achterhuis. Huidig uitzicht van 1922 naar ontwerp van architect Albrecht Seys (Brugge), geïnspireerd op nummer 7.

Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen

Jan van Eyckplein 8, Genthof 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Hoekpand met dubbelhuisopstand van drie traveeën + drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan het plein). Oude 13de-eeuwse kern, zie dakgebinte en metselwerkfragmenten in de zijgevels onder meer waterlijsten van Doornikse kalksteen en kant Genthof gedicht rondboogvenster. Huidig uitzicht combineert gevel uit de eerste helft van de 16de eeuw met laatclassicistische deurpartij en neogotische elementen.

Stadswoning met trapgevel

Mallebergplaats 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), mogelijk van 1672 ter vervanging van een houten gevel. Verankerde, witbeschilderde bakstenen trapgevel (8 treden + topstuk) met aanpassingen uit de 19de eeuw en het tweede kwart van de 20ste eeuw.

Sint-Franciscus Xaveriusinstituut de Frères

Mariastraat 5-7, Brugge (West-Vlaanderen)

Ruim complex dat zich uitstrekt tot Nieuwstraat nummers 2 en 4, Oude Burg nummer 33 en Guido Gezelleplein. De in 1848 van het huidige Guido Gezelleplein verhuizende Congregatie van de Broeders Xaverianen belandt in 1852-1853 in een herenhuis aan de Nieuwstraat nummer 2. Vanaf 1846: uitbreiding vanuit de Nieuw- naar de Mariastraat toe: onder meer in 1887 wordt de grond van nummer 7 gekocht, waarop later de kapel - gesloopt in 1965 - en neogotische feestzaal - gesloopt in 1964 - zijn opgetrokken.

Belfort-Hal

Markt 7, Wollestraat 2, Oude Burg 2A-D, 2F, Brugge (West-Vlaanderen)

Oorspronkelijk commercieel en bestuurlijk complex aan de zuidelijke Marktzijde, ingesloten door de Wollestraat ten oosten, de Oude Burg ten zuiden en de Hallestraat ten westen. Het weerspiegelt het toenmalige belang van Brugge en zijn lakennijverheid, en getuigt tevens van het monumentale en grootschalige karakter van de openbare burgerlijke architectuur in de Middeleeuwen en het omgaan met een dergelijk monument door de eeuwen heen.

Huis Craenenburg

Markt 16, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van vijf + vijf traveeën en naar boven toe verlagende bouwlagen onder zadeldak. Oorspronkelijke houten gevel vervangen door lijstgevel van 1822. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1956 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge), doch bewaarde oude kern.

Stadswoning In de Lelie

Markt 30, Brugge (West-Vlaanderen)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, achteraan afgewolfd (Vlaamse pannen); nieuwe cartouche met jaartal 1626. Verfraaiende "Kunstige Herstelling" in 1887 naar ontwerp van architect E. Delplace (Mons).

Geen afbeelding beschikbaar

Hotel Vander Plancke

Mariastraat 7, Nieuwstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit het tweede-derde kwart van de 18de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1957-1959 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge) waarbij enkel de gevel is bewaard.

Herenhuis

Sint-Jansplein 5-7, Brugge (West-Vlaanderen)

Gebouwencomplex dat zich op L-vormige plattegrond, rond een binnenplaats uitstrekt tot aan het smalle Ieperstraatje. Hoofdvleugel: dubbelhuis van dertien + zes traveeën en twee bouwlagen onder gemansardeerd schilddak (mechanische pannen) met gevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw doch oudere kern.

Pastorie

Sint-Salvatorskerkhof 13, Brugge (West-Vlaanderen)

"Dit was de / oude pastorie / S.V.K. / 1641-hersteld 1946", zie nieuwe gevelsteen op zijgevel. Diephuis van twee/één + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); trapgevel vermoedelijk van 1625 in plaats van houten gevel. Volledig herbouwd in 1946 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge) in vereenvoudigde neobarokstijl.

Stadswoning met klokgevel

Steenstraat 6, Brugge (West-Vlaanderen)

Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Huidig uitzicht resultaat van sterke aanpassingen van oorspronkelijke 18de-eeuwse klokgevel met 19de-eeuwse openingen; in 1933 verhoging van de top en aanbrengen van het jaartal "17 / 67" door architect M. Vermeersch (Brugge).

Beeldbepalend ensemble

't Zand 31, Brugge (West-Vlaanderen)

Beeldbepalend pand met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen onder afgeknot zadeldak gebouwd in de loop van de 19de eeuw als pand van vier traveeën.

Café De Munte met achterhuis

Vlamingstraat 11, Brugge (West-Vlaanderen)

Gotisch diephuis van vijf traveeën, een hoge gelijkvloerse verdieping en één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen) en achterliggend diephuis. Gevel met grotendeels vernieuwd kalkzandstenen parement opklimmend tot eind 15de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" in 1952 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).

Consulaat van Genua en woning van de consul

Vlamingstraat 33, Brugge (West-Vlaanderen)

Hoekpand bij Grauwwerkersstraat teruggaand tot 1399 met bijhorend huis van de consul van Genua gebouwd in 1441.

Stadswoning 't Voske

Vlamingstraat 36, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel vervangt in 1684 houten gevel.

Schoolcomplex Sint-Jozefinstituut De Jozefienen

Zilverstraat 26, Brugge (West-Vlaanderen)

Schoolcomplex tussen Kop- en Giststraat met nevengebouwen aan de Noordzand- nummers 52 en 76 en Artoisstraat.

Villa Pygmee

Jokstraat 32, De Haan (West-Vlaanderen)

Villa op de hoek met de Schuttersstraat, daterend van 1934 en mogelijk ontworpen door architect M. Vermeersch (Brugge?).

Burgerhuis van 1935

Gerard Davidstraat 23, Brugge (West-Vlaanderen)

Gerard Davidstraat nr. 23. Burgerhuis van 1935 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge), in de trant van de nieuwe zakelijkheid. Gevel in gele sierbaksteen en "pakketbotenstijl". Oplopende erkers en patrijspoortramen. Vensters met behouden roedeverdeling en deuren met bewaard houtwerk. Het ontwerp voorzag een vlaggenmast op de linker muurdam. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 8

Stadswoning naar ontwerp van Maurice Vermeersch

Gouden-Boomstraat 45, Brugge (West-Vlaanderen)

Gouden-Boomstraat nr. 45. Woning van 1936 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Bakstenen gevel in combinatie met arduin voor de geblokte deuromlijsting, de plint en de belijnende onder- en bovendorpels van de lichtjes vooruitspringende bovenbouw. Deur met behouden schrijnwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 610/1936.

Bel-etagehuis van 1939

Gouden-Boomstraat 47, Brugge (West-Vlaanderen)

Gouden-Boomstraat nr. 47. Bel-etagewoning van 1939 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Roodbakstenen lijstgevel met modernistische inslag cf. oplopende driezijdige erker, zwart geglazuurde tegels voor de afgeronde zijkanten van de deur. Bewaard schrijnwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 390/1939.

Appartementsgebouw uit de jaren 1930

Houthulststraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Appartementsgebouw uit de jaren 1930 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Roodbakstenen lijstgevel boven een arduinen begane grond. Modernistische inslag.

Villa in modernistische stijl van 1935

Joe Englishstraat 9, Brugge (West-Vlaanderen)

Joe Englishstraat nr. 9. Modernistisch huis van 1935 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Bij het oorspronkelijk ontwerp is de rechtervleugel met half ondergrondse garage niet voorzien. Linkervleugel onder asymmetrisch dak, volumewerking d.m.v. halfronde en rechthoekige uitbouwen onder brede luifels. Bewaarde deur, bij het vernieuwen van de vensters worden de karakteristieke horizo

Eclectische stadswoning van 1930

Kardinaal Mercierstraat 58, Brugge (West-Vlaanderen)

Kardinaal Mercierstraat nr. 58. Eclectisch woonhuis van 1930 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Bakstenen puntgevel afgewerkt met natuurstenen voluten. Muuropeningen gevat in nissen met cartouches. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 51/1930.

Stadswoningen in neobarok van 1910

Karel de Stoutelaan 22-24, Brugge (West-Vlaanderen)

Karel de Stoutelaan nrs. 22-24/ Keizer Karelstraat. Neobarokke gevelrij van 1910 met traditioneel gebruik van bak- en natuursteen. Uitkragende trapgevels, bewaard schijnwerk. Nr. 22 heeft verbouwde begane grond van 1936 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 273/1910, nr. 56/1936.

Burgerhuis naar ontwerp van Maurice Vermeersch

Karel de Stoutelaan 31, Brugge (West-Vlaanderen)

Karel de Stoutelaan nr. 31. Woonhuis van 1932 met art-deco-getinte gevel, naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Combinatie van baksteen en gebruik van simili voor belijnende banden, de driezijdige erker met benadrukte penanten gaat over in een centrale dakkapel. Twee achthoekige oculi op de verdieping. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1094/1932.

Rij interbellumwoningen uit 1932-1933

Karel de Stoutelaan 110-114, Brugge (West-Vlaanderen)

Karel de Stoutelaan nrs. 110-114. Gevelrij van 1932-1933 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Bakstenen puntgevels met art-deco-inslag cf. erkers, muuropeningen, gevarieerd metselverband. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nrs. 176 en 186/1933, nr. 277/1934.

Burgerhuis De Meeuw

Keizer Karelstraat 65, Brugge (West-Vlaanderen)

Keizer Karelstraat nr. 67. Bel-etagewoning z.g. "De meeuw" van 1926 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Keldergarage geïntegreerd in drie bouwlagen hoge driezijdige erker overgaand in puntgevel. Benadrukte bepleisterde lateien. Voortuin voorzien van smeedijzeren hekwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 287/1926.

Interbellumwoning uit 1933

Keizer Karelstraat 85, Brugge (West-Vlaanderen)

Keizer Karelstraat nr. 85. Woning van 1933 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Art-deco-getinte gevel met verschillend materiaalgebruik cf. arduinen plint en ingewerkte deuromlijsting en brede belijnende bepleisterde banden. Oplopende driezijdige erkeruitbouw met geïntegreerde bloembak overgaand in houten volume. Deels bewaard schrijnwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, n

Samenstel van twee interbellumwoningen

Keizer Karelstraat 87-89, Brugge (West-Vlaanderen)

Keizer Karelstraat nrs. 87-89. Samenstel van twee art-deco-getinte tuitgevels, nr. 87 van 1931 naar ontwerp van architect Cornille (Brugge) en nr. 89 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Oplopende driezijdige erker en typerende bepleisterde lateien. Bij nr. 89 geveltop met siermetselwerk en meer uitgewerkte deurtravee. Deels bewaard schrijnwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunning

Burgerhuis met eclectische gevel

Komvest 5, Brugge (West-Vlaanderen)

Burgerhuis van circa 1927, eclectische gevel met geveltop voorzien van natuurstenen band- en rolwerk.

Bel-etagehuis van 1927

Komvest 7, Brugge (West-Vlaanderen)

Bel-etagewoning van 1927 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Eclectische gevel met in- en uitgezwenkte top verlevendigd met natuurstenen rol- en bandwerk.

Twee burgerhuizen van 1927

Komvest 27, 31, Brugge (West-Vlaanderen)

Twee burgerhuizen van 1927 met neorococo-elementen met gelijkaardige eclectische gevels. Ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).

Burgerhuis van 1927

Komvest 29, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalig café, nu woonhuis opgedeeld in appartementen. Burgerhuis van 1927 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).

Hoekhuis uit 1927

Koningin Elisabethlaan 35, Brugge (West-Vlaanderen)

Hoekpand van 1927 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).

Bel-etagehuis van 1928

Koningin Elisabethlaan 41, Brugge (West-Vlaanderen)

Bel-etagewoning van 1928 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).

Stadswoning in eclectische stijl

Koningin Elisabethlaan 55, Brugge (West-Vlaanderen)

Eclectische tuitgevel met overhoekse top van 1929 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).

Burgerhuis in eclectische stijl

Koningin Elisabethlaan 57, Brugge (West-Vlaanderen)

Eclectische tuitgevel van 1930 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).

Bel-etagehuis van 1927

Koningin Elisabethlaan 65, Brugge (West-Vlaanderen)

Bel-etagewoning van 1927 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).

Burgerhuis uit 1928

Koningin Elisabethlaan 67, Brugge (West-Vlaanderen)

Woonhuis van 1928 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Eclectische bakstenen puntgevel in combinatie met bepleisterde elementen.

Burgerhuis van 1928

Koningin Elisabethlaan 77, Brugge (West-Vlaanderen)

Woning met eclectische tuitgevel, van 1928 en ontworpen door architect M. Vermeersch (Brugge).

Modernistische villa

Kroonstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Kroonstraat nr. 1. Modernistisch vrijstaand hoekhuis van 1939 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Baksteenbouw aan beide gevels getypeerd door puntgevels bekleed met verticaal metselwerk. Voorts gedifferentieerd door rechthoekige vensters met geprofileerde omlijsting, rondboogpoort onder portiek. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 404/1939.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoning van 1935

Leopold I-laan 133, Brugge (West-Vlaanderen)

Leopold I-laan nr. 133. Huis in oranje baksteen van 1935 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Horizontalisme door breed venster en deur op de begane grond, weinig geprononceerde maar bijna gevelbrede erkeruitbouw op de verdieping en geaccentueerd door beschilderde lateien en doorlopende dorpels. Op het oorspronkelijke bouwplan was het centrale rondboogvenster als nis geconcipieerd.

Twee interbellumwoningen van 1935

Leopold II-laan 2-4, Brugge (West-Vlaanderen)

Leopold II-laan nrs. 2-4. Twee bescheiden woningen van 1935 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Bakstenen gevels in spiegelbeeld en met modernistische inslag. Begane grond van beide gevels onder doorlopende latei en gekoppelde deuren onder dito luifel. Op de verdieping driezijdige vensteruitbouw gevat in licht verheven metselwerk uitlopend in een vlak afgedekt dakvenster. Bewaard

Half vrijstaande villa in cottagestijl van 1938

Maria van Bourgondiëlaan 4, Brugge (West-Vlaanderen)

Maria van Bourgondiëlaan nr. 4. Half vrijstaande villa in cottagestijl van 1938 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Baksteenbouw met bepleisterde en witbeschilderde bovenbouw en houten beschieting in de geveltoppen. Erkers op de begane grond. Vensters getypeerd door gebruik van horizontale roeden, ook in de bovenlichten, en kleine luikjes. Tuin afgesloten door smeedijzeren hekwerk

Burgerhuis van 1932

Werfstraat 54, Brugge (West-Vlaanderen)

Werfstraat nr. 54. Burgerhuis met garage van 1932 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Gebruik van traditionele elementen zoals topgevel en muuropeningen op de begane grond. Gecombineerd met elementen uit het interbellum cf. de muuropeningen en erker op de bovenbouw en gestileerde uitwerking van de topgevel. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 712/1932.

Kasteel Ten Poele

Vaartstraat 51, Brugge (West-Vlaanderen)

Kasteel "Ten Poele" of het hof "Ten Poele" was het belangrijkste leengoed van de parochie Sint-Pieters. De naam van het domein houdt verband met de eerste eigenaar Jan van de Poele die reeds in 1365 als eigenaar wordt vermeld.

Eenheidsbebouwing

Dudzeelse Steenweg 35-57, Brugge (West-Vlaanderen)

Dudzeelse Steenweg nrs. 35-57. Eenheidsbebouwing van 1935 bestaande uit half vrijstaande en/of rijwoningen ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge). Lage huizen onder mansardedak geïnspireerd op de tuinwijkgedachte uit het interbellum. Sommige met gedeeltelijk vooruitspringende gevel, afgewerkt met topgevel, onder geknikt zadeldak. Karakteristieke, grotendeels bewaarde, vertica

Villa

Dudzeelse Steenweg 92, Brugge (West-Vlaanderen)

Dudzeelse Steenweg nr. 92. Alleenstaande woning van 1937 ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge). Witbeschilderde gevels in modernistische stijl met in- en uitspringende volumes. Erkeruitbouw op begane grond halfrond uitgewerkt met bovenaan een balusterleuning. Links opgaande travee enkel doorbroken door een patrijspoortvenster. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 294

Samenstel van twee interbellumwoningen

Diksmuidse Heerweg 15-17, Brugge (West-Vlaanderen)

Diksmuidse Heerweg nrs. 15-17. Samenstel bestaande uit twee eenvoudige interbellumwoningen in spiegelbeeld van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Bruine baksteenbouw met plint van verticaal metselwerk doorlopend over de muurdammen van de begane grond. Gekoppelde deuren onder doorgetrokken beschilderde latei waarboven een oculus. Op de verdieping licht geprononce

Interbellumwoning van 1935

Diksmuidse Heerweg 29, Brugge (West-Vlaanderen)

Diksmuidse Heerweg nr. 29. Woonhuis van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Oranjebaksteenbouw met typerende interbellumelementen cf. bepleisterde lateien, geometrisch siermotief en erkeruitbouw overgaand in een lantaarnvormige dakkapel. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 97/1935.

Woning Astrida

Diksmuidse Heerweg 49, Brugge (West-Vlaanderen)

Diksmuidse Heerweg nr. 49. Halfopen woning z.g. "ASTRIDA", cf. opschrift pilaster, gelegen in een ruime tuin aan de straat met een afsluiting bestaande uit bakstenen pijlers waartussen een smeedijzeren hekken. Gebouwd in 1937 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge) tegen de zijgevel van Diksmuidse Heerweg nr. 47. Oranjebaksteenbouw met accenten van bepleistering voor het b

Modernistisch burgerhuis

Gistelse Steenweg 98, Brugge (West-Vlaanderen)

Gistelse Steenweg nr. 98. Modernistische woning in z.g. pakketbotenstijl van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Bruine bakstenen lijstgevel boven een plint met verticaal metselwerk. Gebruik van ronde vormen voor de uitwerking van de erker en het balkon, laatst genoemde voorzien van een bewaarde buisleuning. Muuropeningen voorzien van bepleisterde en witbeschilde

Woonhuis van 1928

Gistelse Steenweg 103, Brugge (West-Vlaanderen)

Gistelse Steenweg nr. 103. Woonhuis van 1928 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Oranjebruine baksteenbouw boven een arduinen plint. Deels bepleisterde erkeruitbouw van twee bouwlagen hoog. Deur één geheel vormend met venster onder doorgetrokken latei op consolestenen waarboven een gevelsteen met art-deco bloemmotief. Bewaard schrijnwerk. Kroonlijst op klossen. ST

Villa van 1935

Gistelse Steenweg 684, Brugge (West-Vlaanderen)

Gistelse Steenweg nr. 684. Villa van 1935 gelegen in een ruime tuin. Ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Lage, beschilderde en sterk symmetrisch opgebouwde baksteenbouw onder hoog schilddak doorbroken door twee dakkapellen en centrale puntgevel met houten bebording. Centrale inkomtravee geflankeerd door driezijdig uitgewerkte erkeruitbouwen. Bewaard schrijnwerk. STADSAR

Interbellumwoning

Torhoutse Steenweg 19, Brugge (West-Vlaanderen)

Torhoutse Steenweg nr. 19. Woonhuis oorspronkelijk gebouwd samen met garage in 1936 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Lijstgevel met oranjebakstenen parement boven een arduinen plint. Strakke geleding door middel van bijna gevelbrede halfrond uitgewerkte balkons. Bewaard schrijnwerk. Brede kroonlijst. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 7/1936.

Interbellumwoning van 1937

Torhoutse Steenweg 52, Brugge (West-Vlaanderen)

Torhoutse Steenweg nr. 52. Interbellumwoning van 1937 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge) cf. inscriptie in de arduinen plint. Elementen die verwijzen naar de pakketbotenstijl. Bruin bakstenen lijstgevel boven een begane grond met zwart geglazuurde tegels. Strak opgebouwde bovenbouw met bijna gevelbrede balkons. Links telkens voorzien van een achthoekig venster in ardu

Herenhuis uit 1941

Torhoutse Steenweg 58, Brugge (West-Vlaanderen)

Torhoutse Steenweg nr. 58. Imposant woonhuis met garage in historiserende stijl van 1941 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Neo-Brugse bakstenen lijst- en trapgevel met sierankers. Traditioneel gebruik van natuursteen voor de neo-17de-eeuwse elementen zoals o.m. de ornamentiek, de muuropeningen en de kozijnconstructies. Deur in neobarokke geblokte omlijsting met geï

Burgerhuis in neoclassicistische stijl uit 1933

Torhoutse Steenweg 92, Brugge (West-Vlaanderen)

Torhoutse Steenweg nr. 92. Neoclassicistisch woonhuis van 1933 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge) cf. gevelsteen en bouwvergunning. Gele baksteenbouw gecombineerd met bepleisterde delen o.m. begane grond met imitatievoegen, twee bouwlagen hoge erker geflankeerd door pilasters van de kolossale orde met ionische kapitelen waarboven fries. Bewaard sierlijk schrijnwerk.

Interbellumwoning

Torhoutse Steenweg 98, Brugge (West-Vlaanderen)

Torhoutse Steenweg nr. 98. Voormalige interbellumwoning, thans gebruikt als winkel. Volgens bouwvergunning van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge), op de begane grond oorspronkelijk voorzien van een garage en het dak doorbroken door dakvenster, thans bijna gevelbreed uitgewerkt. Roodbakstenen lijstgevel boven een arduinen plint. Bijna gevelbreed uitgewerkt balkon

Interbellumwoning uit de jaren 1930

Baron Ruzettelaan 51, Brugge (West-Vlaanderen)

Baron Ruzettelaan nr. 51. Interbellumwoning uit de jaren 1930 volgens inscriptie in de plint “BOUWMEESTER / M. VERMEERSCH / BRUGGE / AANNEMER / CANNEYT / KNOCKE”. Bovenbouw met typerende erkeruitbouw, bepleisterd en bovenaan afgewerkt met sierlijke, smeedijzeren balkonleuning. Het schrijnwerk op de begane grond wordt getypeerd door neo-Lodewijk XV-elementen.

Veldkapel Altebij

Nijverheidsstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Nijverheidsstraat z.nr. Veldkapel z.g. "Altebij" gewijd aan Maria. De naam Altebij verwijst naar de hier vroeger gelegen herberg "Al te Bij" (vermeld in de 17de eeuw), cf. nr. 60. Het kapelletje ontstaat in mei 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog, op initiatief van de buurtbewoners. Aanvankelijk bestaat het kapelletje slechts uit een houten nisje met beeldje. Na de Bevrijding wordt een ni

Modernistische villa

Bos en Lommer 11, Brugge (West-Vlaanderen)

Bos en Lommer nr. 11. Modernistische villa van 1936 ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge) en één van de eerste huizen gebouwd in de nieuwe verkaveling. Strakke, bepleisterde en witbeschilderde gevels met rechthoekige muuropeningen, bewaard schrijnwerk. Ronde erkeruitbouw met op de verdieping een zonneterras met buisleuning. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1044/092

Burgerhuis van 1929

Damse Vaart-Zuid 17, Brugge (West-Vlaanderen)

Damse Vaart-Zuid nr. 17. Burgerhuis van 1929 ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge). Historiserende tuitgevel met art-deco-inslag, op de verdieping een dominerende erker met cementbepleistering. Verzorgd schrijnwerk, gebruik van smeedijzer voor beglaasde deur en balkon boven de erker. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1039/0558, 1929.

Kantoorgebouw van de ijzer- en bronsgieterij Sint-Eloy

Damse Vaart-Zuid 42, Brugge (West-Vlaanderen)

Damse Vaart-Zuid nr. 42. Voormalig kantoorgebouw van de ijzer- en bronsgieterij "St.-Eloy" van M. Van Den Bilcke, gebouwd in 1935 n.o.v. architect Maurice Vermeersch (Brugge). Heden in gebruik door liefdadigheidsorganisatie Sue Ryder. Laag gebouw met bewaard schrijnwerk. Het oorspronkelijke opschrift van de bronsgieterij is verdwenen. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1043/0849, 1

Burgerhuis van 1932

Marcus Laurinstraat 68, Brugge (West-Vlaanderen)

Marcus Laurinstraat nr. 68. Burgerhuis van 1932 naar een ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). De bruinbakstenen gevel wordt horizontaal geaccentueerd door bepleisterde en witbeschilderde lateien en verticaal door drielichtvensters, op de begane grond en verdieping, met doorlopende monelen. Invloed van het art deco in het smeedijzeren balkon en afwerking van de licht uitspring

Villa Sunny Lodge

Polderstraat 13, Brugge (West-Vlaanderen)

Polderstraat nr. 13. Villa uit de jaren 1930 z.g. "SUNNY LODGE" en ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge) cf. gevelstenen. Rode baksteenbouw met accenten van witbeschilderde bepleistering. Lage woning met typisch hoog dak met afgeronde voorbouw van twee bouwlagen onder plat dak. Fraai schrijnwerk met glas-in-lood en verzorgd smeedwerk voor het traliewerk, balkon en bij de ont

Eenheidsbebouwing van vier interbellumwoningen

Vredestraat 39-45, Brugge (West-Vlaanderen)

Vredestraat nrs. 39-45. Eenheidsbebouwing van vier huizen ontworpen in 1932 door architect Maurice Vermeersch (Brugge). De gevels in oranje baksteen zijn in spiegelbeeld gebouwd. De gekoppelde deuren worden geaccentueerd door bepleisterde en witbeschilderde, zware omlijstingen. Bewaard schrijnwerk met karakteristieke verticale roeden, deuren met art-decoklinken. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouw

Sint-Christoffelhoeve

Dammesteenweg 1, Damme (West-Vlaanderen)

Imposante hoeve opklimmend tot de 16de eeuw, gelegen in het historisch stadscentrum aan de brug over de Damse Vaart. De hoeve is beschermd als monument bij K.B. van 21/09/1962; de omgeving is beschermd als landschap bij K.B. van 29/05/1964. De hoeve is tevens opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.

Villa

Dudzeelse Steenweg 688, Brugge (West-Vlaanderen)

Dudzeelse Steenweg nr. 688. Imposante vrijstaande villa uit de jaren 1930 met latere uitbreiding in 1950 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Opgevat als een bel-etagewoning. Hoog pannen schilddak. Witbeschilderde baksteenbouw met halfrond uitgewerkte erker bovenaan afgewerkt met buisleuning. Rondboogvormige deur toegankelijk via bordestrap. STADSARCHIEF BRUGGE, <ital

Halfvrijstaande villa

Zeebruggelaan 67, Brugge (West-Vlaanderen)

Zeebruggelaan nr. 67. Halfvrijstaande, monumentale villa van 1940 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Bruine baksteenbouw op onregelmatige plattegrond. Uitstekende dakranden en verschillende erkeruitbouwen, aan de zijgevel afgewerkt met terras en bewaarde buisleuning, zorgen voor dieptewerking. Brede inkompartij met fraaie rondbogige vleugeldeur. STADSARCHIEF BRUGGE,

Hoekhuis met de Venetiëstraat

Venetiëstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Kapitein Fryattstraat nrs. 30-32. Modernistisch getint hoekpand op de hoek met de Venetiëstraat, gebouwd in 1929 naar een ontwerp van de Brugse architect Maurice Vermeersch. Bruine baksteenbouw van twee bouwlagen onder plat dak met afgeschuinde hoektravee. Verticale ritmering door vooruitspringende penanten, die op het bouwplan voorzien waren om boven de gevel door te lopen; heden is de ge

Stadswoning

Jakobinessenstraat 5, Brugge (West-Vlaanderen)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), vermoedelijk met 18de-eeuwse kern. In 1926, vrij grondige restauratie naar ontwerp van ir.-architectenbureau E.E. Warris (Brugge).

Godshuis Spanoghe

Katelijnestraat 8, Stoofstraat 8-10, Brugge (West-Vlaanderen)

Gesticht en gebouwd in 1680 door Francesca Spanooghe als godshuis voor vrouwen. In 1939 zijn nummers 8-10 herbouwd naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). In 1965, aanbrengen van de ingangen aan kant van de Stoofstraat. In 1986, consoliderende restauratie naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge).

Herenhuis

Katelijnestraat 82-84, Brugge (West-Vlaanderen)

Breedhuis van zes/zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), op L-vormige plattegrond. In oorsprong links diephuis, mogelijk uit de tweede helft van de 14de eeuw, zie sporenkap en baksteenformaat. Later samengevoegd met breedhuis rechts. Heden gedateerd "1647" doch grondig hersteld in 1901. "Kunstige Herstelling" van 1957-1959 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).

Samenstel van arbeiderswoningen

Sulferbergstraat 47-49, Brugge (West-Vlaanderen)

Breed samenstel van twee enkelhuizen, opgesteld in spiegelbeeld, van telkens twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de-17de eeuw.

Saswachterswoning

Wijngaardplein 13, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalig saswachtershuis, tot 1842 bij het aanpalende "Sas van Gent", zie Minnewaterpark. Oorspronkelijk laatgotisch breedhuis, vooruitspringend ten opzicht van nummers 11-12 en deels vrijstaand.

Geen afbeelding beschikbaar

Stadswoningen

Groeninge 21-23, Brugge (West-Vlaanderen)

Twee breedhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), nummer 23 als hoekhuis aan straatkromming.

Interbellumwoning

Guido Gezellelaan 22, Brugge (West-Vlaanderen)

Art-decogetint diephuis met enkelhuisopstand van twee/één traveeën en vier bouwlagen, van 1937 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Lijstgevel van rode baksteen, op de begane grond in combinatie met zwart geglazuurde tegels voor de halfronde muurdammen.

Stadswoning

Beenhouwersstraat 43-45, Brugge (West-Vlaanderen)

Dubbel breedhuis van zes traveeën en twee en een halve bouwlaag, gedeeltelijk onder schilddak, oudere kern.

Herenhuis

Ezelstraat 22, Brugge (West-Vlaanderen)

Breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (nok evenwijdig met de straat; Vlaamse pannen), met oudere kern, en rechts latere aanbouw van één travee en drie bouwlagen onder een plat dak.

Herenhuis

Gouden-Handstraat 9, Brugge (West-Vlaanderen)

Zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Mogelijk oudere kern, zie twee gevelstenen met opschrift "a° XV LXVII" en "1568". In 1949 verbouwen en grondig vernieuwen van de gevel naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).

Rij burgerhuizen van 1928

Julius en Maurits Sabbestraat 17-35, Brugge (West-Vlaanderen)

Eclectische gevelrij van 1928 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Symmetrisch opgevatte eenheidsbebouwing van tien huizen: eerste en laatste huis licht vooruitspringend en gemarkeerd door driezijdige erker.

Stadswoningen

Sint-Claradreef 3-7, Brugge (West-Vlaanderen)

Ontwerp van 1927 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge) gebouwd op de rooilijn van 15 oktober 1928. Baksteenbouw op bepleisterde grijze plint en met licht historiserende trapgevels (6 treden en topstuk).

Gelijkaardige stadswoningen

Jeruzalemstraat 24-26, Brugge (West-Vlaanderen)

Twee soortgelijke breedhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 17de-eeuwse panden met bewaarde balklagen doch met diverse wijzigingen.

Geen afbeelding beschikbaar

Blikdrukkerij en lakkerij De Clerck

Bilkske 68, Brugge (West-Vlaanderen)

Van 1929 tot 1993 blikdrukkerij en lakkerij De Clerck. Heden een "woonfabriek" met vijf woongelegenheden en een orthodentistenpraktijk. Het ensemble van fabrieksgebouw met twee bijhorende woonhuizen van 1928, gelegen tussen het Bilkske, de Kazernevest en de Ganzenstraat naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge), is fasegewijs tot stand gekomen.

Burgerhuis

Molenmeers 34-36, Brugge (West-Vlaanderen)

Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). 16de-eeuws pand met behouden, weliswaar bepleisterde balklagen en dakconstructie bestaande uit vijf dubbele schaargebinten. "Kunstige Herstelling" in 1932 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge) op basis van sporen. Huidige ordonnantie van de begane grond resultaat van de verbouwing van de 19de-eeuwse deur en vensters.

Burgerhuis

Molenmeers 36, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1932 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).

Villa

Legeweg 114, Oostkamp (West-Vlaanderen)

Legeweg nr. 114. Woonhuis van 1945 gebouwd naar de ontwerpplannen van architect Maurice Vermeersch uit Brugge, in opdracht van Marcel Van Dycke. Eénlaagshuisje van drie traveeën, dwars op de straat geplaatst, onder een hoge bedaking. Oranje baksteenbouw gecombineerd met deels gecementeerde gevels onder een gemansardeerd zadeldak met Vlaamse pannen en ingewerkte dakvensters onder een plat d

Sint-Eligiuskerk

Markt 1, Oostkamp (West-Vlaanderen)

Markt nr. 1. <italic>Sint-Eligiuskerk</italic>. Parochiekerk van Ruddervoorde, toegewijd aan Sint-Eligius of Sint-Elooi. Georiënteerde, driebeukige hallenkerk met pseudo-transept gerealiseerd in verschillende bouwfases, maar vandaag hoofdzakelijk te dateren in de periode 1878-1884 (neogotiek) en de jaren 1920. De onderste (veldstenen) geleding van de kerktoren dateert mogelijk uit de 13de

Parochiekerk Sint-Eligius

Kerkeweg 1, Jabbeke (West-Vlaanderen)

De Sint-Eligiuskerk is de parochiekerk van Snellegem en bestaat uit een combinatie van een romaanse en een neogotische kerk. De neogotische basilicale kerk werd in 1892-1893 gebouwd naast de 12de-eeuwse romaanse kerk, wat een heel ongewone optie was in de 19de eeuw.

Landhuis Santa Maria

Gistelsteenweg 24, Jabbeke (West-Vlaanderen)

Neoclassicistisch landhuis in park, grenzend aan de de Manlaan en de Zandstraat. Opgetrokken in 1939-1941 als "Santa Maria" naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge), in opdracht van Baron Jacques de Cromrugghe de Looringhe-van Caloen de Basseghem, een Brugs advocaat die zich in Varsenare kwam vestigen. Het ontwerp is geïnspireerd op het e

Kasteel Hontzocht

Reigerlostraat 6, Beernem (West-Vlaanderen)

Kasteel gebouwd in 1938 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge) in opdracht van baron Paul de Giey-Parmentier. Naar verluidt is dit een kopie van het afgebrande kasteel Hontzocht van de familie de Giey te Lembeek bij Halle (Brabant).