Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Verraert, Auguste

Details

Links

Ontwerper van

Maria-Hendrikapark

Groendreef, Iependreef, Konterdamkaai, Maria-Hendrikapark zonder nummer, Platanendreef, Slimmersdreef (Oostende)

Het Maria-Hendrikapark te Oostende is beschermd als monument. De beschermingomvat het park met inbegrip van de beplanting, de waterpartijen, het parkmeubilair, de restanten van de oude stadsvestingen, de watertoren, de Armenonville en de elektriciteitscabine.

Stadsjongensschool Leopoldschool

Ieperstraat 35 (Oostende)

De stadsjongensschool Leopoldschool te Oostende is beschermd als monument. De bescherming omvat de overdekte schoolhal met aanpalende klaslokalen, de straatvleugel met inkomhal, het huis van de schoolbestuurder en het huis van de schoolbewaarder en de flankerende speelplaatsmuren aan de straatzijde. Het achterliggende muziekconservatorium aan de Romestraat is niet opgenomen in de bescherming als monument.

Koninklijk Atheneum en kostschool met beheerderswoning

Leon Spilliaertstraat 31, Leon Spilliaertstraat 31A, Rogierlaan 12 (Oostende)

Het Koninklijk Atheneum en de kostschool met aanpalende beheerderswoning zijn beschermd als monument. De bescherming omvat de onderwijsgebouwen van het Koninklijk Atheneum en het poortgebouw aan de Léon Spillaertstraat, samen met de kostschool en aanpalende beheerderswoning aan de Rogierlaan.

Parochiekerk Heilig Hart

Heilig-Hartplein zonder nummer (Oostende)

De parochiekerk Heilig Hart is beschermd als monument. De bescherming omvat de kerk met inbegrip van het interieur, de ommuring en toegangstreden met lantaarnpalen. De kerk werd samen met de nabijgelegen pastorie beschermd, waardoor de erfgoedwaarden samen werden gemotiveerd.

Pastorie Heilig-Hartparochie

Heilig-Hartplein 10 (Oostende)

De pastorie van de Heilig-Hartparochie is beschermd als monument. De achtertuin is niet in de bescherming als monument opgenomen. De pastorie werd samen met de nabijgelegen parochiekerk beschermd, waardoor de erfgoedwaarden samen werden gemotiveerd.

Stedelijke Basisschool Astrid - Van Imschoot

Kroonlaan 18 (Oostende)

De stedelijke basisschool Astrid - Van Imschoot is beschermd als monument. De bescherming omvat de lange klassenvleugel langs de Kroonlaan, de beide haakse vleugels met onder meer de overdekte schoolhallen, de twee speelplaatsen met galerijen, de bakstenen muren rond de speelplaatsen en de aanpalende dienstgebouwen.

Neogotische watertoren

Mercatorlaan zonder nummer (Oostende)

De bescherming als monument omvat de neogotische watertoren uit 1900, naar ontwerp van stadsingenieur A. Verraert.

Parochiekerk Heilig Hart

Heilig-Hartplein zonder nummer (Oostende)

Heilig Hartplein z.nr. Heilig-Hartkerk. Parochiekerk gebouwd in 1914-1928 naar ontwerp van stadsingenieur A. Verraert (Oostende) en architect G. Vandamme (Oostende). Historiek.Kerk wordt ingeplant in een weinig florissant deel van de arbeidersbuurt in het Westerkwartier. Bij de oprichting wordt een conventie afgesloten tussen de Stad en de Staat waarin gestipuleerd wordt

Deel van scholencomplex, Stadsjongensschool

Ieperstraat 35 (Oostende)

Ieperstraat nr. 35. Voormalige "Stadsjongensschool nr. 4" van 1898, ook z.g. "Leopoldschool". Vormt één scholencomplex met het achterliggend muziekconservatorium uitgevend in de Romestraat nr. 36. Het complex ontstaat in één bouwcampagne tussen 1897-1899 naar plannen van de lokale bouwtechnische diensten o.l.v. stadsarchitect A. Verraert (Oostende). Het

Stedelijke Basisschool Astrid - Van Imschoot

Kroonlaan 18 (Oostende)

Kroonlaan nr. 18. Stedelijke basisschool Astrid - Van Imschoot. Gebouwd in 1923-1926 vermoedelijk naar ontwerp van stadsingenieur A. Verraert (Oostende) als gratis lagere jongens- en meisjesschool nr. 7 met bewaarafdeling. De school start onder de naam van de straat, Kroonlaan. De eerste jaren wordt les gegeven in barakken gelegen op de nog hoofdzakelijk braakliggende te

Parochiekerk Sint-Jozef

Alfons Pieterslaan zonder nummer (Oostende)

Alfons Pieterslaan z.nr. Parochiekerk Sint-Jozef. Parochiekerk van de eerste westelijke stadsuitbreiding volgens plan van L. Crépin van 1867. Zuidoostelijk georiënteerd neogotisch bedehuis met voorliggend plantsoen, omgeven door gevelwanden van Gent-, Antwerpen- en Filip van Maestrichtplein resp. ten noordoosten, ten zuidwesten en ten zuidoosten. Historiek.1889: bouw van

Muziekconservatorium

Romestraat 34, Romestraat 36 (Oostende)

Romestraat nrs. 34-36. Muziekconservatorium cf. opschrift van bas-reliëf met lier en bloemenrank boven hoofdingang; links aanpalende, voormalige directeurswoning (nr. 34). Vormt één scholencomplex met achterliggende Leopoldschool uitgevend Ieperstraat nr. 35; één bouwcampagne 1897-1899 naar plannen van lokale bouwtechnische diensten onder leiding van stads

Scholengebouw

Dokter Verhaeghestraat 3, Stuiverstraat 81 (Oostende)

Dokter Verhaeghestraat nrs. 3-5, 7 en Stuiverstraat nr. 81. Stedelijke Kunstacademie en Stedelijke Basisschool H. Conscience met kleuterafdeling. Oorspronkelijk als "School nr. 6 - Westerkwartier" gebouwd naar ontwerp van stadsingenieur A. Verraert (Oostende) in gebruik genomen op 26 september 1909; toen nog volledig vrijstaand op het driehoekig perceel be

Sociaal woonproject

De Rudderstraat 64, De Rudderstraat 66, De Rudderstraat 68, De Rudderstraat 70, De Rudderstraat 72, De Rudderstraat 74, De Rudderstraat 76, De Rudderstraat 78, Jan Diericksenstraat 1, Jan Diericksenstraat 11, Jan Diericksenstraat 13, Jan Diericksenstraat 15, Jan Diericksenstraat 3, Jan Diericksenstraat 5, Jan Diericksenstraat 7, Jan Diericksenstraat 9, Schietbaanstraat 57, Schietbaanstraat 58, Schietbaanstraat 59, Schietbaanstraat 60, Schietbaanstraat 61, Schietbaanstraat 62, Schietbaanstraat 63, Schietbaanstraat 64, Schietbaanstraat 65, Schietbaanstraat 66, Voorhavenlaan 125, Voorhavenlaan 127, Voorhavenlaan 129, Voorhavenlaan 131, Voorhavenlaan 133, Voorhavenlaan 135, Voorhavenlaan 137, Voorhavenlaan 139, Voorhavenlaan 141, Voorhavenlaan 143 (Oostende)

Bouwblok met 32 eengezinswoningen en 12 appartementen, in 1931 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard naar ontwerp van (L.) Van Damme.

Maria-Hendrikapark

Maria-Hendrikapark zonder nummer (Oostende)

Het Maria-Hendrikapark werd tussen 1888 en 1892 aangelegd naar ontwerp van E. Keilig op initiatief van koning Leopold II. Latere aanpassingen gebeurden onder leiding van ontwerper E. Lainé. Het park is aangelegd in een gemengde parkstijl met een algemene landschappelijke structuur waarbij de waterpartijen, het wegennet, de open grasperken en gesloten boompartijen kenmerkend zijn.

Neogotische watertoren

Mercatorlaan 3 (Oostende)

* Mercatorlaan nr. 3. Neogotische watertoren gebouwd in 1900 naar ontwerp van stadsingenieur A. Verraert (Oostende) en uitgevoerd door aannemer H. Callebert aan de rand van het Maria-Hendrikapark. Beschermd als monument bij K.B. van 4/11/1977. Historiek.Derde watertoren van Oostende. Eerste watertoren van 12 m in het Leopoldpark; in 1895 vervangen door een metalen watert

Conciërgewoning

Leon Spilliaertstraat 31 (Oostende)

* Léon Spilliaertstraat nr. 31. Koninklijk Atheneum I. Gebouwencomplex met twee goed onderscheiden delen, id est het eigenlijk atheneum aan de Léon Spilliaertstraat nr. 31 en de voormalige kostschool met aanpalende beheerderwoning aan de Rogierlaan nr. 10-12. Opgetrokken in 1882 met voorlopig onderkomen in het voormalige klooster van de Zwarte Zusters op de hoek van de K

Pastorie van de Heilige Hartkerk

Heilig-Hartplein 10 (Oostende)

Heilig Hartplein nr. 10. Voormalige pastorie van de Heilige Hartkerk cf. gelijkaardige bouwtrant en signatuur rechts in plint van architecten A. Verraert (Oostende) en G. Vandamme (Oostende). De pastorie wordt in 1932 gebouwd; reeds in 1944 verliest de pastorie zijn eigenlijke functie ten voordele van de woonfunctie. Neoromaans dubbelhuis met twee en een halve bouwlagen en drie onregelma

Wijk Opex

De Rudderstraat, Dokter Eduard Moreauxlaan, Francis Verestraat, Jan Diericksenstraat, Schietbaanstraat, Sergeant De Bruynestraat, Taboralaan, Van Hembdenstraat, Verstellestraat, Voorhavenlaan (Oostende)

De OPEX is het stadsgedeelte van de Vuurtorenwijk, tussen de Dokter Eduard Moreauxlaan ten noorden en de Spuikom ten zuiden.

Parochiekerk Sint-Jozef

Alfons Pieterslaan zonder nummer, Oostende (West-Vlaanderen)

Alfons Pieterslaan z.nr. <italic>Parochiekerk Sint-Jozef.</italic> Parochiekerk van de eerste westelijke stadsuitbreiding volgens plan van L. Crépin van 1867. Zuidoostelijk georiënteerd neogotisch bedehuis met voorliggend plantsoen, omgeven door gevelwanden van Gent-, Antwerpen- en Filip van Maestrichtplein resp. ten noordoosten, ten zuidwesten en ten zuidoosten. Historiek.1889: bouw van

Scholengebouw

Dokter Verhaeghestraat 3, Stuiverstraat 81, Oostende (West-Vlaanderen)

Dokter Verhaeghestraat nrs. 3-5, 7 en Stuiverstraat nr. 81. <italic>Stedelijke Kunstacademie en Stedelijke Basisschool H. Conscience met kleuterafdeling</italic>. Oorspronkelijk als "<italic>School nr. 6 - Westerkwartier</italic>" gebouwd naar ontwerp van stadsingenieur A. Verraert (Oostende) in gebruik genomen op 26 september 1909; toen nog volledig vrijstaand op het driehoekig perceel be

Parochiekerk Heilig Hart

Heilig-Hartplein zonder nummer, Oostende (West-Vlaanderen)

Heilig Hartplein z.nr. <italic>Heilig-Hartkerk</italic>. Parochiekerk gebouwd in 1914-1928 naar ontwerp van stadsingenieur A. Verraert (Oostende) en architect G. Vandamme (Oostende). Historiek.Kerk wordt ingeplant in een weinig florissant deel van de arbeidersbuurt in het Westerkwartier. Bij de oprichting wordt een conventie afgesloten tussen de Stad en de Staat waarin gestipuleerd wordt

Pastorie Heilig-Hartparochie

Heilig-Hartplein 10, Oostende (West-Vlaanderen)

Heilig Hartplein nr. 10. Voormalige pastorie van de Heilige Hartkerk cf. gelijkaardige bouwtrant en signatuur rechts in plint van architecten A. Verraert (Oostende) en G. Vandamme (Oostende). De pastorie wordt in 1932 gebouwd; reeds in 1944 verliest de pastorie zijn eigenlijke functie ten voordele van de woonfunctie. Neoromaans dubbelhuis met twee en een halve bouwlagen en drie onregelma

Stadsjongensschool Leopoldschool

Ieperstraat 35, Oostende (West-Vlaanderen)

Ieperstraat nr. 35. Voormalige "<italic>Stadsjongensschool nr. 4</italic>" van 1898, ook z.g. "<italic>Leopoldschool</italic>". Vormt één scholencomplex met het achterliggend muziekconservatorium uitgevend in de Romestraat nr. 36. Het complex ontstaat in één bouwcampagne tussen 1897-1899 naar plannen van de lokale bouwtechnische diensten o.l.v. stadsarchitect A. Verraert (Oostende). Het

Stedelijke Basisschool Astrid - Van Imschoot

Kroonlaan 18, Oostende (West-Vlaanderen)

Kroonlaan nr. 18. <italic>Stedelijke basisschool Astrid - Van Imschoot</italic>. Gebouwd in 1923-1926 vermoedelijk naar ontwerp van stadsingenieur A. Verraert (Oostende) als gratis lagere jongens- en meisjesschool nr. 7 met bewaarafdeling. De school start onder de naam van de straat, Kroonlaan. De eerste jaren wordt les gegeven in barakken gelegen op de nog hoofdzakelijk braakliggende te

Koninklijk Atheneum I en poortgebouw

Leon Spilliaertstraat 31, Oostende (West-Vlaanderen)

* Léon Spilliaertstraat nr. 31. <italic>Koninklijk Atheneum I</italic>. Gebouwencomplex met twee goed onderscheiden delen, id est het eigenlijk atheneum aan de Léon Spilliaertstraat nr. 31 en de voormalige kostschool met aanpalende beheerderwoning aan de Rogierlaan nr. 10-12. Opgetrokken in 1882 met voorlopig onderkomen in het voormalige klooster van de Zwarte Zusters op de hoek van de K

Muziekconservatorium

Romestraat 34-36, Oostende (West-Vlaanderen)

Romestraat nrs. 34-36. <italic>Muziekconservatorium </italic>cf. opschrift van bas-reliëf met lier en bloemenrank boven hoofdingang; links aanpalende, voormalige directeurswoning (nr. 34). Vormt één scholencomplex met achterliggende <italic>Leopoldschool</italic> uitgevend Ieperstraat nr. 35; één bouwcampagne 1897-1899 naar plannen van lokale bouwtechnische diensten onder leiding van stads

Sociale huisvesting van 1929

De Rudderstraat 64-78, Jan Diericksenstraat 1-15, Schietbaanstraat 57-65, 58-66, Voorhavenlaan 125-143, Oostende (West-Vlaanderen)

Bouwblok met 32 eengezinswoningen en 12 appartementen, in 1931 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard naar ontwerp van (L.) Van Damme.

Maria-Hendrikapark

Maria-Hendrikapark zonder nummer, Oostende (West-Vlaanderen)

Het Maria-Hendrikapark werd tussen 1888 en 1892 aangelegd naar ontwerp van E. Keilig op initiatief van koning Leopold II. Latere aanpassingen gebeurden onder leiding van ontwerper E. Lainé. Het park is aangelegd in een gemengde parkstijl met een algemene landschappelijke structuur waarbij de waterpartijen, het wegennet, de open grasperken en gesloten boompartijen kenmerkend zijn.

Neogotische watertoren

Mercatorlaan 3, Oostende (West-Vlaanderen)

* Mercatorlaan nr. 3. Neogotische <italic>watertoren</italic> gebouwd in 1900 naar ontwerp van stadsingenieur A. Verraert (Oostende) en uitgevoerd door aannemer H. Callebert aan de rand van het Maria-Hendrikapark. Beschermd als monument bij K.B. van 4/11/1977. Historiek.Derde watertoren van Oostende. Eerste watertoren van 12 m in het Leopoldpark; in 1895 vervangen door een metalen watert