Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Sterck, Clement

Details

Ontwerper van

Gemeentehuis Opdorp

Dries 70 (Buggenhout)

De bescherming als monument omvat het voormalige gemeentehuis van Opdorp.

Gemeentelijke jongensschool en schoolhuis

Broekstraat 33, Broekstraat 35 (Buggenhout)

Vrije kleuter- en lagere school, voorheen gemeentelijke jongensschool (zie gevelopschrift). Aankoop door de gemeente van een stuk grond voor de bouw van een jongensschool in 1894. Bouwmeester was Clement Sterck uit Dendermonde, aannemer eerst P.J. Cnop, bij heraanbesteding P. Mertens.

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Lebbeke)

Over de vroege geschiedenis van de parochie en de aanvankelijke kerk is slechts weinig gekend. De parochie zou een afsplitsing zijn van de Sint-Martinusparochie van Moorsel in het Denderdomein van de abdij van Lobbes, mogelijk van in de 9de of 10de eeuw.

Herenhuis

Leo Duboisstraat 22 (Lebbeke)

Begin 19de eeuw stond op deze locatie al een ruim gebouw met aanhorigheden dat één geheel vormde met het links aanpalende pand.

Brouwerswoning van de brouwerij Van den Bossche

Lijneveldstraat 5 (Buggenhout)

Het brouwershuis van de voormalige brouwerij Van den Bossche, een herenhuis in neoclassicistische bak- en hardsteenarchitectuur met dubbelhuisopstand, is ingeplant achter een voortuintje en gesmeed ijzeren hek.

Gasthuis, burgerlijk godshuis en kapel

Brusselsesteenweg 47 (Lebbeke)

Voormalig gasthuis, burgerlijk godshuis en kapel, thans OCMW en Kinderdagverblijf " 't Kwakkeltje". Oprichting van een godshuis of "hospicie" voor bejaarden, zieken en wezen met kapel op initiatief van de in 1854 opgerichte Confrérie van Sint-Vincentius à Paulo, in 1864 op grond van pastoor J. De Vos, naar plannen van architect E. de Perre-Montigny uit Gent.

Gemeentehuis van Denderbelle

Klein Gent 2 (Lebbeke)

Voormalig gemeentehuis, beschermd als monument bij MB van 12.12.2002. Pas tijdens het Frans Regime werd te Denderbelle een schepenbank geïnstalleerd. Voordien vormde Denderbelle namelijk één heerlijkheid samen met Sint-Gillis en Zwijveke.

Klooster, kapel en school van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo

Kloosterstraat 15 (Buggenhout)

Op een gedeelte van de huidige uitgestrekte kloostersite, bevond zich in het begin van de 19de eeuw een grote woning, die in 1824 werd verworven door dokter Ferdinand Van Bavegem. Hij verkocht ze in 1849 aan de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo te Eeklo.

Gemeentehuis van Opdorp

Dries 70 (Buggenhout)

Gelegen aan de zuidzijde van de Dries. Het gemeentehuis werd opgetrokken in een eclectische bak- en zandsteenarchitectuur met voornamelijk neo-Vlaamserenaissance-kenmerken, naar ontwerp van architect Clemens Sterck.

Burgerhuis naar ontwerp van C. Sterck

Stationsstraat 43 (Sint-Niklaas)

Oorspronkelijk behouden burgerhuis van vier traveeën met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen) volgens archiefstukken naar ontwerp van architect Clement Sterck (Dendermonde) van 1886.

Gemeenteschool

Brielstraat 29 (Buggenhout)

Voormalig gemeenteschooltje, thans kunstatelier, volgens het kadasterarchief opgericht in 1908, volgens literatuur aanbesteed op 12.02.1907, aannemer Frans Bosteels (Buggenhout), volgens plan van 24.10.1906 van architect Clement Sterck (Dendermonde).

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Lebbeke)

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument.

Gemeentehuis Denderbelle

Klein Gent 2 (Lebbeke)

Het gemeentehuis van Denderbelle is beschermd als monument.

Herenhuis ontworpen door Clement Sterck

Leo Duboisstraat 22 (Lebbeke)

Het herenhuis ontworpen door Clement Sterck is beschermd als monument.

Brouwerswoning brouwerij Van den Bossche met tuin en hekken

Lijneveldstraat 5 (Buggenhout)

Het brouwershuis van de voormalige brouwerij Van den Bossche met bijhorende voortuin en straathekken, gelegen langs de Lijneveldstraat te Opdorp, is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis naar ontwerp van Clement Sterck

Stationsstraat 43, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Oorspronkelijk behouden burgerhuis van vier traveeën met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen) volgens archiefstukken naar ontwerp van architect Clement Sterck (Dendermonde) van 1886.

Gemeentehuis Opdorp

Dries 70, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Gelegen aan de zuidzijde van de Dries. Het gemeentehuis werd opgetrokken in een eclectische bak- en zandsteenarchitectuur met voornamelijk neo-Vlaamserenaissance-kenmerken, naar ontwerp van architect Clemens Sterck.

Brouwerswoning Van den Bossche

Lijneveldstraat 5, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Het brouwershuis van de voormalige brouwerij Van den Bossche, een herenhuis in neoclassicistische bak- en hardsteenarchitectuur met dubbelhuisopstand, is ingeplant achter een voortuintje en gesmeed ijzeren hek.

Gemeenteschool

Brielstraat 29, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Voormalig gemeenteschooltje, thans kunstatelier, volgens het kadasterarchief opgericht in 1908, volgens literatuur aanbesteed op 12.02.1907, aannemer Frans Bosteels (Buggenhout), volgens plan van 24.10.1906 van architect Clement Sterck (Dendermonde).

Gemeentelijke jongensschool en schoolhuis

Broekstraat 33-35, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Vrije kleuter- en lagere school, voorheen gemeentelijke jongensschool (zie gevelopschrift). Aankoop door de gemeente van een stuk grond voor de bouw van een jongensschool in 1894. Bouwmeester was Clement Sterck uit Dendermonde, aannemer eerst P.J. Cnop, bij heraanbesteding P. Mertens.

Klooster, kapel en school van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo

Kloosterstraat 15, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Op een gedeelte van de huidige uitgestrekte kloostersite, bevond zich in het begin van de 19de eeuw een grote woning, die in 1824 werd verworven door dokter Ferdinand Van Bavegem. Hij verkocht ze in 1849 aan de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo te Eeklo.

Gasthuis, burgerlijk godshuis en kapel

Brusselsesteenweg 47, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)

Voormalig gasthuis, burgerlijk godshuis en kapel, thans OCMW en Kinderdagverblijf " 't Kwakkeltje". Oprichting van een godshuis of "hospicie" voor bejaarden, zieken en wezen met kapel op initiatief van de in 1854 opgerichte Confrérie van Sint-Vincentius à Paulo, in 1864 op grond van pastoor J. De Vos, naar plannen van architect E. de Perre-Montigny uit Gent.

Geen afbeelding beschikbaar

Herenhuis ontworpen door Clement Sterck

Leo Duboisstraat 22, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)

Begin 19de eeuw stond op deze locatie al een ruim gebouw met aanhorigheden dat één geheel vormde met het links aanpalende pand.

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)

Over de vroege geschiedenis van de parochie en de aanvankelijke kerk is slechts weinig gekend. De parochie zou een afsplitsing zijn van de Sint-Martinusparochie van Moorsel in het Denderdomein van de abdij van Lobbes, mogelijk van in de 9de of 10de eeuw.

Gemeentehuis Denderbelle

Klein Gent 2, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)

Voormalig gemeentehuis, beschermd als monument bij MB van 12.12.2002. Pas tijdens het Frans Regime werd te Denderbelle een schepenbank geïnstalleerd. Voordien vormde Denderbelle namelijk één heerlijkheid samen met Sint-Gillis en Zwijveke.