Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Callebert, Albert

Details

Beschrijving

Architect die vooral actief was in Roeselare tijdens het interbellum.

Ontwerper van

Eclectisch burgerhuis ontworpen door A. Callebert

Hugo Verrieststraat 26 (Roeselare)

Het eclectisch burgerhuis is beschermd als monument. De bescherming omvat het burgerhuis, met inbegrip van het interieur en de veranda. De tuin en aanpalende garage zijn niet in de bescherming als monument opgenomen.

Cichoreifabriek Van Tieghem-Dupont

Mariastraat 18, Mariastraat 20 (Roeselare)

De cichoreifabriek Van Tieghem-Dupont is beschermd als monument. De bescherming omvat het ensemble van de fabriek met schoorsteen, de gekasseide koer en het magazijn gebouwd in 1902/1903.

Villa met bijgebouwen

Veldstraat 25 (Roeselare)

Nrs. 25-29. Oorspronkelijk twee haakse volumes (nr. 27) aangeduid op Vander Maelen (ca. 1850). Vanaf eeuwwisseling uitgebreid bouwprogramma opgestart i.o.v. C. De Brouckère, zaakvoerder van gelijknamige spinnerij: 1899: eerstesteenlegging van z.g. "campagne" i.e. nr. 29 n.o.v. A. Callebert van 1900; 1900: vernieuwen van kap met versiering van hovenierswoning d.i. voormalig woonhuis nr. 27 en bou

Wegkapel naar ontwerp van E. Callebert

Groenestraat 46 (Roeselare)

Nr. 42 (ernaast). Wegkapelletje van 1890 n.o.v. A. Callebert en i.o.v. Oostendse handelaar. IJzeren toegangshek tussen twee postamenten. Rechth. gebouwtje van één trav. onder leien zadeldak (n straat). Bakstenen puntgeveltje bekroond met ijzeren kruis; aflijning d.m.v. getrapt baksteenfries; rondboogdeur, gemarkeerd door rij gesinterde baksteen, tussen twee steunberen. Interieur met Lourdesgrot

Sociale woonwijk, Mandelkwartier

Beversesteenweg 80-86, 140-158, Eksaardestraat 1-75, 2-94, Hammestraat 1-101, Herentalslaan 1-49, 2-40, Mandeldreef 1-81, 2-84, Mandellaan 50-140, Meulebekestraat 2-52, 7-51, Munitieplein, Munitiestraat 2-20, 5-31, Toekomststraat 1-31, 6-22 (Roeselare)

Arbeiderswijk met ruim 300 woningen waaronder enkele rijkswachterswoningen, gebouwd tijdens het interbellum door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel naar ontwerp van de Roeselaarse architecten Ernest Apers, Albert Callebert, René Doom, Valère Duyvewaardt, Franz Seroen en Alfons Van Coillie.

Eclectisch burgerhuis

Hugo Verrieststraat 26 (Roeselare)

Eclectisch enkelhuis naar ontwerp van architect A. Callebert (Roeselare) van 1903. Drie traveeën en twee bouwlagen onder combinatie van mansardedak en schilddak met vorstkam boven de rechter venstertravee.

Magazijn

Gieterijstraat 18, Gieterijstraat 20, Gieterijstraat 22, Gieterijstraat 33 (Roeselare)

Nr. 33. Magazijn van 1895. Diephuis met puntgevel onder golfplaten dak. Gevel gevat tussen pilasters met versierde muurankers eindigend op klimmende steekboogfries. Op begane grond poort tussen schampstenen, op bovenverd. deurvenster onder gietijzeren latei (waartegen ronde ijzeren staaf bevestigd is), tussen twee paar gekoppelde steekbogige ramen. Zolderverd. voorzien van laaddeur onder

Villa Campagne

Veldstraat 29 (Roeselare)

Nr. 29. Z.g. "campagne" in cottagestijl n.o.v. A. Callebert van 1900. Combinatie van verschillende volumes onder uitkragende daken (leien); hoofdblok onder tentdak, aanleunende volumes onder wollven- of zadeldak op fraai uitgewerkte dakspant. Geschilderde gecementeerde gevel met schijnvoegen, pseudo-vakwerk in de puntgevel. Aan O.-zijde, recentere uitbouw ter vervanging van houten veranda's. Het

Cichoreifabriek Van Tieghem-Dupont

Mariastraat 18, Mariastraat 20, Mariastraat zonder nummer (Roeselare)

Gebouwen van de vroegere cichoreifabriek Van Tieghem.

Hoekhuis naar ontwerp van A. Callebert

Ooststraat 107 (Roeselare)

Nr. 107/ Vlamingstraat. Voormalige juwelierszaak Vandeputte-Duyvewaardt van 1903 n.o.v. A. Callebert (Roeselare). Hoekpand van drie trav. en drie bouwl. onder pannen zadeldak (n straat). Bakstenen halsgevel verlevendigd met natuursteen. Gevelopbouw en -versiering aanknopend bij de neo-Vlaamse-renaissance van de eeuwwisseling door o.m. materiaalgebruik, huis- en geveltype, en rechth. muurop

Eclectisch burgerhuis

Ooststraat 19 (Roeselare)

Nr. 19. Voormalig woonhuis, voorgevel met enkelhuisopstand vernieuwd in eclectische stijl van 1913 n.o.v. A. Callebert (Roeselare). Breedhuis van twee trav. en twee bouwl. onder mansardedak (mechanische leien). Gevelparement van bossage en gebruik van arduin voor de waterlijst, erker en vensteromlijstingen. L.trav. benadrukt door erker, r.trav. met schouderboogvormig venster in omlijsting met ha

Eenheidsbebouwing van sociale woonhuizen

Jozef De Meesterstraat 13, Jozef De Meesterstraat 15, Jozef De Meesterstraat 17, Jozef De Meesterstraat 19, Jozef De Meesterstraat 7, Jozef De Meesterstraat 9 (Roeselare)

Nrs. 7-9, 13-21. Eenheidsbebouwing, oorspronkelijk bestaande uit zes rijhuizen n.o.v. A. Callebert (Roeselare) i.o.v. de Samenwerkende Bouwmaatschappij "De Mandel". Dubbelhuizen met lijstgevels van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen). Rode baksteenbouw op gecementeerde plint. Rechth. muuropeningen overspannen d.m.v. beschilderde lateien, op bovenverd., ontl

Burgerhuis

Ardooisesteenweg 36 (Roeselare)

Nr. 36. Dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. + mezzanino onder pannen zadeldak. Lijstgevel op hoge arduinen plint in 1924 bepleisterd n.o.v. A. Callebert (Roeselare); geleding d.m.v. waterlijsten en doorlopende vensterdorpels; imitatiebanden op de benedenverd., vensteromlijstingen met entablement, oren en festoenversieringen. Houten paneeldeur met diamantkopversiering onder gebogen fronton o

Klooster en retraitehuis paters redemptoristen

Delaerestraat 33, Delaerestraat 37, Delaerestraat 41, Leenstraat 35, Leenstraat 37, Sint-Alfonsusstraat 42 (Roeselare)

In 1868 vestigden de paters redemptoristen zich te Roeselare. Deze "Congregatie van de Allerheiligste Verlosser/Congregatio Sanctissimi Redemptoris", was in 1732 gesticht met als hoofddoel de bijzondere pastorale zorg voor de in de gewone zielzorg verwaarloosde bevolkingsgroepen.

Burgerhuis met magazijn

Stationsdreef 77, Stationsdreef 79 (Roeselare)

Nrs. 77-79. Breedhuis met magazijn en aanhorigheden n.o.v. A. Callebert (Roeselare), van 1911. Onderkelderd woonhuis van drie trav. en twee bouwl. van rode baksteen verfraaid met witte baksteen (o.m. voor muurbanden en rollagen) en arduin (plint en deuromlijsting) onder mansardedak (leien/pannen). Houten kroonlijst op klossen; twee oeils-de-boeuf en centrale, art-nouveau-getinte dakkapel met een

Weverij

Meensesteenweg 27 (Roeselare)

Vroegere lijnwaadweverij van de Naamloze Maatschappij "Flipts en Dobbels", naar ontwerp van A. Callebert (Roeselare) van 1910 en oorspronkelijk toegankelijk via de poort van het woonhuis Meensesteenweg nrs. 23-25, uitkomend op een binnenkoer.

Herberg met afspanning Molenhuis

Spanjestraat 205, Spanjestraat 207, Spanjestraat 209, Spanjestraat 211, Vierwegstraat 2 (Roeselare)

Nrs. 203-211/ Vierwegstraat. Hoekcomplex van voormalige herberg met afspanning "Molenhuis" cf. gevelsteen, en oorspronkelijk zes woonhuizen van 1923 n.o.v. A. Callebert. Rode baksteenbouw op gecementeerde plint. Hoekhuis gesitueerd op plaats van vroeger molenhuis van Spanjemolen (verwoest in 1914). Voorgevel van drie trav. met puntgevel, zijgevels van twee trav. met trapgevel, onder zadel

Houtmagazijn van pianofabrikanten Derdeyn

Koning Albert I-laan 19 (Roeselare)

Nr. 19. Voormalig, lager gelegen houtmagazijn van pianofabrikanten gebroeders Derdeyn, daarna achtereenvolgens bliksemafleider-, schietspoelen- en bedspreifabriek, heden groothandel z.g. "Electro-Mandel", n.o.v. A. Callebert van 1897, oorspronkelijk toegankelijk via Veldstraat. Oudste vleugel van zeven trav. en twee bouwl. met kern van 1897 met behouden gevel zijde Koning Albert I-laan

Villa 1910 naar ontwerp van V. Duyvewaardt

Veldstraat 27 (Roeselare)

Nr. 27. Villa van één bouwl. en zes trav. in cottagestijl. R.deel van vijf trav. gebouwd in 1910 n.o.v. V. Duyvewaardt. In 1955 afbraak van W.-gedeelte getypeerd door fraai uitgewerkte dakspanten n.o.v. A. Callebert van 1900, waarna symmetrische uitbouw van woonhuis n.o.v. A. Decan (Roeselare). Recente verplaatsing van voordeur van r. naar l. In zijn huidige vorm, uitkragend mansardedak en dwars

Stadswoning neo-Vlaamse-renaissance

Delaerestraat 1, Delaerestraat 3 (Roeselare)

Nrs. 1-3. Woonhuis in neo-Vlaamse-renaissance van vier trav. en twee bouwl. onder mansardedak (n // straat, schubben, mechanische pannen) met twee oeils-de-boeuf. In 1908 uitgebreid met twee l.trav. Witgeschilderde baksteenbouw versierd met witte en blauwe steen. Markerende risaliet. Rondbogig poortje in geriemde omlijsting met bovenlicht. Rechth. vensters onder steekbogige rollaag met diamantko

Burgerhuis en ijzermagazijn

Hugo Verrieststraat 11, Hugo Verrieststraat 13, Hugo Verrieststraat 9 (Roeselare)

Nrs. 9-13. Woonhuis van twee trav. en twee en een halve bouwl. en ijzermagazijn Verhougstrate van vier trav. en twee bouwl. n.o.v. A. Callebert (Roeselare) van 1911 i.o.v. beeldhouwer J. Lagae. In 1921 uitbreiding van het magazijn Verhoestrate-Lagae met één trav. + hoektrav. + tien trav, Kokelaarstraat nr. 58 n.o.v. J. Vermeersch (Brussel); garagepoorten n.o.v. J. Delie (Roeselare) van 1959. L

Sociale woonwijk, Mandelkwartier

Beversesteenweg 80-86, 140-158, Eksaardestraat 1-75, 2-94, Hammestraat 1-101, Herentalslaan 1-49, 2-40, Mandeldreef 1-81, 2-84, Mandellaan 50-140, Meulebekestraat 2-52, 7-51, Munitieplein, Munitiestraat 2-20, 5-31, Toekomststraat 1-31, 6-22 (Roeselare)

Arbeiderswijk met ruim 300 woningen waaronder enkele rijkswachterswoningen, gebouwd tijdens het interbellum door de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel naar ontwerp van de Roeselaarse architecten Ernest Apers, Albert Callebert, René Doom, Valère Duyvewaardt, Franz Seroen en Alfons Van Coillie.

Eclectisch burgerhuis

Ooststraat 19, Roeselare (West-Vlaanderen)

Nr. 19. Voormalig woonhuis, voorgevel met enkelhuisopstand vernieuwd in eclectische stijl van 1913 n.o.v. A. Callebert (Roeselare). Breedhuis van twee trav. en twee bouwl. onder mansardedak (mechanische leien). Gevelparement van bossage en gebruik van arduin voor de waterlijst, erker en vensteromlijstingen. L.trav. benadrukt door erker, r.trav. met schouderboogvormig venster in omlijsting met ha

Geen afbeelding beschikbaar

Eclectisch dubbelhuis 1902 naar ontwerp van A. Callebert

Ooststraat 76, Roeselare (West-Vlaanderen)

Nr. 76. Eclectisch dubbelhuis van 1902 n.o.v. A. Callebert (Roeselare). Gecementeerde gevel met symmetrische ordonnantie en elementen aanknopend bij de neo-Vlaamse-renaissance. Opgetekend in juni 1998 en inmiddels gesloopt (788). SAR 64/1902.

Hoekhuis naar ontwerp van A. Callebert

Ooststraat 107, Roeselare (West-Vlaanderen)

Nr. 107/ Vlamingstraat. Voormalige juwelierszaak Vandeputte-Duyvewaardt van 1903 n.o.v. A. Callebert (Roeselare). Hoekpand van drie trav. en drie bouwl. onder pannen zadeldak (n straat). Bakstenen halsgevel verlevendigd met natuursteen. Gevelopbouw en -versiering aanknopend bij de neo-Vlaamse-renaissance van de eeuwwisseling door o.m. materiaalgebruik, huis- en geveltype, en rechth. muurop

Geen afbeelding beschikbaar

Hoekpand naar ontwerp van A. Van Coillie

Sint-Michielsstraat 23, Roeselare (West-Vlaanderen)

Nr. 23/ Iepersestraat. Woonhuis met gevel van 1925 n.o.v. A. Van Coillie (Roeselare). De ingang was voor de aanleg van de Sint-Michielsstraat gelegen in de Iepersestraat: de vroegere deur is nu het r.venster geworden in de wit betegelde gevel met gebruik van arduin voor plint, waterlijsten en centraal balkon met balusters op de tweede bouwl. Zijpuntgevel van het oorspronkelijke gebouw met drie b

Herberg met afspanning Molenhuis

Vierwegstraat 2, Spanjestraat 205-211, Roeselare (West-Vlaanderen)

Nrs. 203-211/ Vierwegstraat. Hoekcomplex van voormalige herberg met afspanning "Molenhuis" cf. gevelsteen, en oorspronkelijk zes woonhuizen van 1923 n.o.v. A. Callebert. Rode baksteenbouw op gecementeerde plint. Hoekhuis gesitueerd op plaats van vroeger molenhuis van Spanjemolen (verwoest in 1914). Voorgevel van drie trav. met puntgevel, zijgevels van twee trav. met trapgevel, onder zadel

Burgerhuis met magazijn

Stationsdreef 77-79, Roeselare (West-Vlaanderen)

Nrs. 77-79. Breedhuis met magazijn en aanhorigheden n.o.v. A. Callebert (Roeselare), van 1911. Onderkelderd woonhuis van drie trav. en twee bouwl. van rode baksteen verfraaid met witte baksteen (o.m. voor muurbanden en rollagen) en arduin (plint en deuromlijsting) onder mansardedak (leien/pannen). Houten kroonlijst op klossen; twee oeils-de-boeuf en centrale, art-nouveau-getinte dakkapel met een

Villa met bijgebouwen

Veldstraat 25, Roeselare (West-Vlaanderen)

Nrs. 25-29. Oorspronkelijk twee haakse volumes (nr. 27) aangeduid op Vander Maelen (ca. 1850). Vanaf eeuwwisseling uitgebreid bouwprogramma opgestart i.o.v. C. De Brouckère, zaakvoerder van gelijknamige spinnerij: 1899: eerstesteenlegging van z.g. "campagne" i.e. nr. 29 n.o.v. A. Callebert van 1900; 1900: vernieuwen van kap met versiering van hovenierswoning d.i. voormalig woonhuis nr. 27 en bou

Villa 1910 naar ontwerp van V. Duyvewaardt

Veldstraat 27, Roeselare (West-Vlaanderen)

Nr. 27. Villa van één bouwl. en zes trav. in cottagestijl. R.deel van vijf trav. gebouwd in 1910 n.o.v. V. Duyvewaardt. In 1955 afbraak van W.-gedeelte getypeerd door fraai uitgewerkte dakspanten n.o.v. A. Callebert van 1900, waarna symmetrische uitbouw van woonhuis n.o.v. A. Decan (Roeselare). Recente verplaatsing van voordeur van r. naar l. In zijn huidige vorm, uitkragend mansardedak en dwars

Villa Campagne

Veldstraat 29, Roeselare (West-Vlaanderen)

Nr. 29. Z.g. "campagne" in cottagestijl n.o.v. A. Callebert van 1900. Combinatie van verschillende volumes onder uitkragende daken (leien); hoofdblok onder tentdak, aanleunende volumes onder wollven- of zadeldak op fraai uitgewerkte dakspant. Geschilderde gecementeerde gevel met schijnvoegen, pseudo-vakwerk in de puntgevel. Aan O.-zijde, recentere uitbouw ter vervanging van houten veranda's. Het

Burgerhuis

Ardooisesteenweg 36, Roeselare (West-Vlaanderen)

Nr. 36. Dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. + mezzanino onder pannen zadeldak. Lijstgevel op hoge arduinen plint in 1924 bepleisterd n.o.v. A. Callebert (Roeselare); geleding d.m.v. waterlijsten en doorlopende vensterdorpels; imitatiebanden op de benedenverd., vensteromlijstingen met entablement, oren en festoenversieringen. Houten paneeldeur met diamantkopversiering onder gebogen fronton o

Weverij

Meensesteenweg 27, Roeselare (West-Vlaanderen)

Vroegere lijnwaadweverij van de Naamloze Maatschappij "Flipts en Dobbels", naar ontwerp van A. Callebert (Roeselare) van 1910 en oorspronkelijk toegankelijk via de poort van het woonhuis Meensesteenweg nrs. 23-25, uitkomend op een binnenkoer.

Stadswoning neo-Vlaamse-renaissance

Delaerestraat 1-3, Roeselare (West-Vlaanderen)

Nrs. 1-3. Woonhuis in neo-Vlaamse-renaissance van vier trav. en twee bouwl. onder mansardedak (n // straat, schubben, mechanische pannen) met twee oeils-de-boeuf. In 1908 uitgebreid met twee l.trav. Witgeschilderde baksteenbouw versierd met witte en blauwe steen. Markerende risaliet. Rondbogig poortje in geriemde omlijsting met bovenlicht. Rechth. vensters onder steekbogige rollaag met diamantko

Klooster en retraitehuis paters redemptoristen

Delaerestraat 33, 37, 41, Leenstraat 35-37, Sint-Alfonsusstraat 42, Roeselare (West-Vlaanderen)

In 1868 vestigden de paters redemptoristen zich te Roeselare. Deze "Congregatie van de Allerheiligste Verlosser/Congregatio Sanctissimi Redemptoris", was in 1732 gesticht met als hoofddoel de bijzondere pastorale zorg voor de in de gewone zielzorg verwaarloosde bevolkingsgroepen.

Wegkapel naar ontwerp van E. Callebert

Groenestraat 46, Roeselare (West-Vlaanderen)

Nr. 42 (ernaast). Wegkapelletje van 1890 n.o.v. A. Callebert en i.o.v. Oostendse handelaar. IJzeren toegangshek tussen twee postamenten. Rechth. gebouwtje van één trav. onder leien zadeldak (n straat). Bakstenen puntgeveltje bekroond met ijzeren kruis; aflijning d.m.v. getrapt baksteenfries; rondboogdeur, gemarkeerd door rij gesinterde baksteen, tussen twee steunberen. Interieur met Lourdesgrot

Magazijn

Gieterijstraat 18-22, 33, Roeselare (West-Vlaanderen)

Nr. 33. Magazijn van 1895. Diephuis met puntgevel onder golfplaten dak. Gevel gevat tussen pilasters met versierde muurankers eindigend op klimmende steekboogfries. Op begane grond poort tussen schampstenen, op bovenverd. deurvenster onder gietijzeren latei (waartegen ronde ijzeren staaf bevestigd is), tussen twee paar gekoppelde steekbogige ramen. Zolderverd. voorzien van laaddeur onder

Geen afbeelding beschikbaar

Werkplaats, gebouwen

Trakelweg 51, Roeselare (West-Vlaanderen)

Z.nr. Voormalige werkplaats van maatschappij Blekerij De Vaart n.o.v. A. Callebert (Roeselare) van 1927. Dieperin gelegen gebouw van acht trav. en twee bouwl. Gecementeerde art deco gevel door pilasters opgesplitst in trav. nissen voorzien van tandfries. Bekroond met timpaan oorspronkelijk voorzien van opschrift en twee zijvleugels (571). SAR 130/1927.

Burgerhuis en ijzermagazijn

Hugo Verrieststraat 9-13, Roeselare (West-Vlaanderen)

Nrs. 9-13. Woonhuis van twee trav. en twee en een halve bouwl. en ijzermagazijn Verhougstrate van vier trav. en twee bouwl. n.o.v. A. Callebert (Roeselare) van 1911 i.o.v. beeldhouwer J. Lagae. In 1921 uitbreiding van het magazijn Verhoestrate-Lagae met één trav. + hoektrav. + tien trav, Kokelaarstraat nr. 58 n.o.v. J. Vermeersch (Brussel); garagepoorten n.o.v. J. Delie (Roeselare) van 1959. L

Eclectisch burgerhuis ontworpen door A. Callebert

Hugo Verrieststraat 26, Roeselare (West-Vlaanderen)

Eclectisch enkelhuis naar ontwerp van architect A. Callebert (Roeselare) van 1903. Drie traveeën en twee bouwlagen onder combinatie van mansardedak en schilddak met vorstkam boven de rechter venstertravee.

Eenheidsbebouwing van sociale woonhuizen

Jozef De Meesterstraat 7-9, 13-19, Roeselare (West-Vlaanderen)

Nrs. 7-9, 13-21. Eenheidsbebouwing, oorspronkelijk bestaande uit zes rijhuizen n.o.v. A. Callebert (Roeselare) i.o.v. de Samenwerkende Bouwmaatschappij "De Mandel". Dubbelhuizen met lijstgevels van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen). Rode baksteenbouw op gecementeerde plint. Rechth. muuropeningen overspannen d.m.v. beschilderde lateien, op bovenverd., ontl

Houtmagazijn van pianofabrikanten Derdeyn

Koning Albert I-laan 19, Roeselare (West-Vlaanderen)

Nr. 19. Voormalig, lager gelegen houtmagazijn van pianofabrikanten gebroeders Derdeyn, daarna achtereenvolgens bliksemafleider-, schietspoelen- en bedspreifabriek, heden groothandel z.g. "Electro-Mandel", n.o.v. A. Callebert van 1897, oorspronkelijk toegankelijk via Veldstraat. Oudste vleugel van zeven trav. en twee bouwl. met kern van 1897 met behouden gevel zijde Koning Albert I-laan

Cichoreifabriek Van Tieghem-Dupont

Mariastraat zonder nummer, 18-20, Roeselare (West-Vlaanderen)

Gebouwen van de vroegere cichoreifabriek Van Tieghem.

Sint Pieterscollege

Weststraat 113-117, Blankenberge (West-Vlaanderen)

Weststraat nrs. 115-117. Z.g. "Sint Pieterscollege". In 1869, bouw van een klooster en schoolcomplex door de Zusters van de H. Jozef (Brugge). Teruggaand op een armenschool (1832) in de Molenstraat, in 1851 overgenomen door genoemde zusters. Er worden ook lokalen gebruikt van het genootschap "St.-Franciscus Xaverius", eveneens in de Weststraat. Wanneer in 1879 het onderwijs door priester(s) word