Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Depoorter, Daniël

Details

Ontwerper van

Burgerhuis Sint-Andries

Vismarkt 4 (Leuven)

Het burgerhuis Sint-Andries te Leuven, is beschermd als monument.

Huis Den Gulden Sadel

Vismarkt 6 (Leuven)

Huis Den Gulden Sadel, gelegen op de Vismarkte te Leuven, is beschermd als monument.

Hoekhuis Sint-Anna

Mechelsestraat 41 (Leuven)

Hoekhuis Sint-Anna te Leuven, is beschermd als monument.

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof (Leuven)

Het Groot Begijnhof van Leuven is erkend als werelderfgoed.

Groot Begijnhof: buffer

Groot Begijnhof (Leuven)

Het Groot Begijnhof van Leuven is erkend als werelderfgoed. Rondom het begijnhof werd deze bufferzone afgebakend.

Woonhuis Het Tiende Gebod

Mechelsestraat 110 (Leuven)

Het Tiende Gebod maakt deel uit van het architecturaal ensemble De Tien Geboden en is beschermd als monument.

Collegium Trilingue en aanpalende woonhuizen

Busleidengang 1, Mechelsestraat 32-34A, Mechelsestraat 36, Schrijnmakersstraat 9-13, Vismarkt 2, 3 (Leuven)

Het Collegium Trilingue met aanpalende woonhuizen gelegen in het bouwblok gevormd door de Vismarkt, Mechelsestraat, Schrijnmakersstraat en Augustijnenstraat te Leuven, is beschermd als monument.

Universiteitshal

Naamsestraat 22 (Leuven)

De voormalige lakenhal, thans universiteitshal, te Leuven, is beschermd als monument.

Sint-Elisabethgasthuis: kloostergebouwen

Brusselsestraat 63, Brusselsestraat 63A, Brusselsestraat 63B (Leuven)

De kloostergebouwen van het Sint-Elisabethgasthuis zijn beschermd als monument. De bescherming omvat het volledige complex met inbegrip van het binnenplein.

Klein Begijnhof

Klein Begijnhof 1-11, 14-27 (Leuven)

Het Klein Begijnhof te Leuven, is beschermd als monument.

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof (Leuven)

Het Groot Begijnhof te Leuven, is beschermd als monument.

Klooster der predikheren

Sint-Annastraat zonder nummer (Leuven)

Rest van het voormalig prdikherenklooster, meer bepaald het gedeelte waarin zich volgens dominicaan B. De Jonghe (1719) de kloosterbibliotheek bevond.

Drie stadswoningen

Mechelsestraat 81, Mechelsestraat 83, Mechelsestraat 85 (Leuven)

Opeenvolging van panden met lijstgevels van telkens drie bouwlagen en dito traveeën onder zadeldak, naar voorkomen einde 18de- of begin 19de-eeuws te dateren, met latere aanpassingen, doch die een oudere kern verbergen.

Universiteitshal

Krakenstraat 2, Naamsestraat 22, Oude Markt 13 (Leuven)

De universiteitshal is de voormalige lakenhal uit het begin van 14de eeuw die vanaf 1431 stelselmatig werd ingenomen door de universiteit. De barokke bovenbouw van de lakenhal werd toegevoegd in 1680-1690; de Regavleugel met voorgevel aan de Oude Markt werd gebouwd in 1723-1725.

Stadswoning De Witte Lelie

Mechelsestraat 87 (Leuven)

Als "De Witte Lelie" ingeschreven in het wijkboek van 1675. Voordien is er in de Mechelsestraat in 1412 ook sprake van een "stove" of badhuis genaamd "die Lylie". Tot de 17de eeuw opklimmend diephuis dat de hoek vormt met de Lei.

Klein Begijnhof

Klein Begijnhof 1-27 (Leuven)

Het kleinste van de twee Leuvense begijnhoven werd opgericht in de tweede helft van de 13de eeuw. De langs een hoofdstraat geschikte huizen dateren grotendeels uit de 17de eeuw, de bloeiperiode van het klein begijnhof. De huizen werden gefaseerd gerestaureerd tussen 1983 en 2001.

Woonhuis Het Vierde Gebod

Mechelsestraat 122 (Leuven)

Het woonhuis Het Vierde Gebod, gelegen in de Mechelsestraat te Leuven, is beschermd als monument.

Brouwerij Den Grooten Cruywaeghen met herberg

Mechelsestraat 37, Mechelsestraat 37A, Mechelsestraat 39, Mechelsestraat 39A (Leuven)

Voormalige brouwerij "den Grooten Cruywaeghen" en herberg "den Cleynen Cruywaeghen".

Stadswoning

Schapenstraat 95 (Leuven)

In 1977 naar ontwerp van architect D. Depoorter met recuperatiemateriaal volledig wederopgebouwd breedhuisje.

Kosterswoning

Bankstraat 2 (Leuven)

Grondig gerenoveerd, laat 18de-eeuws complex dat gevormd wordt door een éénlaags diephuis op de hoek met de Kapucijnenvoer, een poort en muur die de Bankstraat van de achterliggende koer afsluiten, en een éénlaags breedhuis dat een rest is van de voormalige kosterswoning bij de Heilige Kruiskapel.

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof 1-95, 2-94 (Leuven)

Het grootste en oudste van de twee Leuvense begijnhoven werd gesticht in 1234. De begijnhofkerk Sint-Jan-de-Doper uit de 14de en 15de eeuw is het oudste gebouw van de site. De overige bebouwing met infirmerie, conventen en begijnhofhuizen dateert grotendeels uit de 16de en 17de eeuw.

Burgerhuis Sint-Andries

Busleidengang 1A, Vismarkt 4 (Leuven)

Het huis dat zich op het hoekperceel met de Busleidengang bevindt, was achtereenvolgens gekend als "de Sale" en "Sint-Andries".

Stadswoning Den Gulden Sadel

Vismarkt 6 (Leuven)

Tot het midden van de 17de eeuw nog vermeld als "het cleyn huis", was dit pand in 1655 vervolgens gekend als "de Vischbank", en vanaf de begin van de 19de eeuw als "Den Gulden Sadel".

Burgerhuis Sint-Anna

Mechelsestraat 41 (Leuven)

Gesitueerd op de hoek met de Wandelingenstraat, voormalig huis "Sinte Anna". Als vroegste huisnaam wordt van de 15de tot begin 16de eeuw "Onser Vrouwen Huys" vermeld en in een schepenakte van 1589 "Onser Liever Vrouwen Huijs".

Stadswoningen De Tien Geboden

Mechelsestraat 110, Mechelsestraat 112, Mechelsestraat 114, Mechelsestraat 116, Mechelsestraat 118, Mechelsestraat 120, Mechelsestraat 122, Mechelsestraat 124, Mechelsestraat 128 (Leuven)

In oorsprong eigendom van de achterin gelegen Sint-Geertruiabdij en begrepen in de twintig panden die tussen Dijle en Halfmaartstraat in de huizen- en inwonersregistratie van 1597-1598 en de wijkboeken van 1675 en 1719 vermeld staan onder de gemeenschappelijke naam "de Huysingen van Sinte Geertruyden".

Sint-Elisabethgasthuis

Brusselsestraat 63, Brusselsestraat 63A, Brusselsestraat 63B (Leuven)

Het Sint-Elizabethgasthuis is de oudste hospitaalstichting in Leuven (1090-1095), aanvankelijk gelegen nabij de Sint-Jacobskerk maar sinds 1222 gevestigd op de huidige locatie aan een Dijlearm en binnen de eerste stadsmuur. Het complex bevat gebouwen van de 13de tot de 18de eeuw, met binnenin enkele belangwekkende 18de-eeuwse interieurs.

Burgerhuis met latere winkelpui

Mechelsestraat 52, Mechelsestraat 54 (Leuven)

Tot de 17de eeuw opklimmend diephuis van drie traveeën, met in oorsprong drie bouwlagen en aan straat- en achterzijde trapgevels in traditionele bak- en zandsteenstijl.

Collegium Trilingue

Busleidengang 1 (Leuven)

Van het voorheen, nagenoeg vierzijdig gesloten collegecomplex bleven tot op heden belangrijke hoofdonderdelen bewaard die in U-vorm de gekasseide binnenplaats omsluiten.

Geen afbeelding beschikbaar

Midzelen

Midzelen (Sint-Katelijne-Waver)

Volgens sommige bronnen zou de benaming mid-sele en het grosso modo driehoekig plein tussen de beide Midzeelhoeven kunnen wijzen op een nederzetting van Frankische oorsprong.

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof 1-95, 2-94 (Leuven)

Het grootste en oudste van de twee Leuvense begijnhoven werd gesticht in 1234. De begijnhofkerk Sint-Jan-de-Doper uit de 14de en 15de eeuw is het oudste gebouw van de site. De overige bebouwing met infirmerie, conventen en begijnhofhuizen dateert grotendeels uit de 16de en 17de eeuw.

Klein Begijnhof

Klein Begijnhof 1-27 (Leuven)

Het kleinste van de twee Leuvense begijnhoven werd opgericht in de tweede helft van de 13de eeuw. De langs een hoofdstraat geschikte huizen dateren grotendeels uit de 17de eeuw, de bloeiperiode van het klein begijnhof.

Kosterswoning

Bankstraat 2, Leuven (Vlaams-Brabant)

Grondig gerenoveerd, laat 18de-eeuws complex dat gevormd wordt door een éénlaags diephuis op de hoek met de Kapucijnenvoer, een poort en muur die de Bankstraat van de achterliggende koer afsluiten, en een éénlaags breedhuis dat een rest is van de voormalige kosterswoning bij de Heilige Kruiskapel.

Universiteitshal

Naamsestraat 22, Krakenstraat 2, Oude Markt 13, Leuven (Vlaams-Brabant)

Voormalige lakenhal uit het begin van 14de eeuw die vanaf 1431 stelselmatig werd ingenomen door de universiteit. De barokke bovenbouw van de lakenhal werd toegevoegd in 1680-1690; de Regavleugel met voorgevel aan de Oude Markt werd gebouwd in 1723-1725.

Sint-Elisabethgasthuis

Brusselsestraat 63, 63A-B, Leuven (Vlaams-Brabant)

Het Sint-Elizabethgasthuis is de oudste hospitaalstichting in Leuven, aanvankelijk gelegen nabij de Sint-Jacobskerk. Het complex bevat gebouwen van de 13de tot de 18de eeuw, met binnenin enkele belangwekkende 18de-eeuwse interieurs.

Collegium Trilingue

Busleidengang 1, Leuven (Vlaams-Brabant)

Van het voorheen, nagenoeg vierzijdig gesloten collegecomplex bleven tot op heden belangrijke hoofdonderdelen bewaard die in U-vorm de gekasseide binnenplaats omsluiten.

Burgerhuis Sint-Andries

Vismarkt 4, Busleidengang 1A, Leuven (Vlaams-Brabant)

Oorspronkelijk deed het gebouw dienst als zaal, een rijke en prestigieuze ontvangstruimte waarover zeer bemiddelde middeleeuwers beschikten. Het huidige hoekhuis met dubbelhuisopstand telt twee bouwlagen en een entresol.

Huis Den Gulden Sadel

Vismarkt 6, Leuven (Vlaams-Brabant)

Diepgericht enkelhuis van drie bouwlagen, drie traveeën en een drieledige verhoogde halsgevel onder driehoekig fronton, kern opklimmend tot de 14de eeuw, aangepast eind 17de of begin 18de eeuw, achtergevel met bewaard stijl- en regelwerk.

Brouwerij Den Grooten Cruywaeghen en herberg Den Cleynen Cruywaeghen

Mechelsestraat 37, 37A, 39, 39A, Leuven (Vlaams-Brabant)

Precieze gegevens omtrent de bouwcampagne van beide panden zijn niet bekend. De verwante benamingen en onderlinge gebouwenconfiguratie wijzen alleszins op een historisch nauwe band tussen beide panden.

Burgerhuis Sint-Anna

Mechelsestraat 41, Leuven (Vlaams-Brabant)

Drie bouwlagen hoog diephuis met einde 18de-eeuwse Lodewijk XVI-gevelpartij vóór een ouder, wellicht 16de-eeuws pand. Het geheel is afgedekt door een zadeldak.

Burgerhuis met latere winkelpui

Mechelsestraat 52-54, Leuven (Vlaams-Brabant)

Tot de 17de eeuw opklimmend diephuis van drie traveeën, met in oorsprong drie bouwlagen en aan straat- en achterzijde trapgevels in traditionele bak- en zandsteenstijl.

Stadswoningen

Mechelsestraat 81-85, Leuven (Vlaams-Brabant)

Opeenvolging van panden met lijstgevels van telkens drie bouwlagen en dito traveeën onder zadeldak, naar voorkomen einde 18de- of begin 19de-eeuws te dateren, met latere aanpassingen, doch die een oudere kern verbergen.

Stadswoning De Witte Lelie

Mechelsestraat 87, Leuven (Vlaams-Brabant)

Tot de 17de eeuw opklimmend diephuis dat de hoek vormt met de Lei. Twee bouwlagen en drie traveeën, met voortuitgevel en leien zadeldak aangesloten op het belendende nummer 85, waarmee het minstens vanaf 1948 één eigendom vormde.

Stadswoningen De Tien Geboden

Mechelsestraat 110-122, Leuven (Vlaams-Brabant)

In oorsprong eigendom van de Sint-Geertruiabdij en begrepen in de twintig panden die in de huizen- en inwonersregistratie van 1597-1598 en de wijkboeken van 1675 en 1719 vermeld staan onder de gemeenschappelijke naam de Huysingen van Sinte Geertruyden.

Stadswoning

Schapenstraat 95, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1977 naar ontwerp van architect D. Depoorter met recuperatiemateriaal volledig heropgebouwd breedhuisje.

Klooster der predikheren

Sint-Annastraat zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

Rest van het voormalig prdikherenklooster, meer bepaald het gedeelte waarin zich volgens dominicaan B. De Jonghe de kloosterbibliotheek bevond.