Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Bouwens, Edouard

Details

Beschrijving

Stadsarchitect van Dendermonde. Zoon van François Jean Bouwens, stadsarchitect van Mechelen.

  • Info Marcel Windey (2016).

Ontwerper van

Dekenij Sint-Ludgerusparochie

Heilig Hartplein 9 (Zele)

De bescherming als monument omvat de dekenij van de Sint-Ludgerusparochie.

Gemeentehuis Lede

Markt 1 (Lede)

Het volume uit 1895 van het gemeentehuis van Lede, inclusief de interieurelementen van de eerste verdieping, is beschermd als monument.

Stadhuis Dendermonde met belfort

Grote Markt 1 (Dendermonde)

Het stadhuis van Dendermonde met het belfort is erkend als werelderfgoed.

Stadhuis Dendermonde met belfort: buffer

Grote Markt, Justitieplein, Kerkstraat, Ridderstraat, Vlasmarkt (Dendermonde)

Het stadhuis van Dendermonde met het belfort is erkend als werelderfgoed. Rondom het stadhuis en belfort werd deze bufferzone afgebakend.

Gemeentehuis van Oudegem

Oudegemse baan 2 (Dendermonde)

Voormalig gemeentehuis, nu dienstencentrum. In totaal zeven traveeën, waarvan afgeschuinde hoek van drie traveeën, en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), gebouwd naar ontwerp van architect Ed. Bouwens in 1870.

Koninklijke Academie

Oude Vest 111, Oude Vest 111 (Dendermonde)

Naar het voorbeeld van de grote steden werd ook in Dendermonde een tekenschool opgericht in 1800 op initiatief van vijf burgers, schilders, architecten, gemeenteraadsleden. Ze stond onder toezicht van de stad en werd gehuisvest in het geseculariseerde klooster van de paters karmelieten-discalsen op de plaats van het huidige Justitiepaleis.

Sint-Pieters- en Paulusabdij

Vlasmarkt 23 (Dendermonde)

Enig overgebleven Oost-Vlaamse (mannen)abdij, in 1837 heropgericht als de abdij van Affligem te Dendermonde. Het abdijdomein met de voormalige abdijschool die nu door het provinciaal onderwijs gebruikt wordt, is gelegen binnen het bouwblok gevormd door de Vlasmarkt, Dijkstraat en Oude Vest.

Gemeentehuis van Lede

Markt 1 (Lede)

Bakstenen gebouw van twee bouwlagen, zeven traveeën onder zadeldak met twee dakkapellen met trapgevels. Hoger middenrisaliet uitlopend op een vierkante toren onder torenspits.

Dodenhuis van het burgerlijke hospitaal

Hospitaalstraat 24 (Hamme)

Voormalig dodenhuisje van het burgerlijke hospitaal, thans bergplaats van het Fabiolaziekenhuis. Oorspronkelijk burgerlijk hospitaal in opdracht van Burgerlijke Godshuizen ontworpen door architect Edouard Bouwens (Dendermonde). Bouw gestart in 1874 en plechtig geopend op 1 september 1876.

Parochiekerk Sint-Gillis-Binnen

Brusselsestraat zonder nummer (Dendermonde)

Imposante, deels 18de-eeuwse en 14de- en 15de-eeuwse parochiekerk, ingeplant op de hoek met het huidige Heldenplein. De neobarokke voorgevel ziet uit op de Brusselsestraat, de stoep is afgesloten met een laag ijzeren hek links en rechts van het toegangsportaal.

Gemeenteschool

Zogge 18 (Hamme)

Aanvankelijk gemeentelijke lagere school voor jongens en meisjes, later parochiale lagere school en nu vrije basisschool Zogge.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Grote Plaats zonder nummer (Lebbeke)

Onze-Lieve-Vrouwparochiekerk en bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw, Troosteres der Bedrukten. Imposant deels gotisch en barok kerkgebouw ingeplant aan de oostzijde van de Grote Plaats, oorspronkelijk omgeven door een ovaal ommuurd kerkhof dat in 1897 bij het dorpsplein gevoegd werd.

Gemeentehuis van Hamme

Marktplein 1 (Hamme)

Empiregetint gebouw ingeplant aan de zuidwestzijde van het huidige Marktplein en ten oosten van de Peperstraat, gebouwd in 1833 (zie gevelsteen met opschrift: "Gemeente/ Hamme. 1833" onder het linker venster van de voorgevel) op een deel van het kerkhof dat toen verplaatst werd.

Gemeentelijke begraafplaats

Laurierstraat zonder nummer (Lebbeke)

Nadat de gemeenteraad in 1887 uiteindelijk beslist had een nieuwe begraafplaats op de richten buiten de dorpskern en verschillende locaties ongeschikt bevonden werden door de vochtigheid van de ondergrond werd in 1889 een perceel grond aangekocht op het Meersveld tussen de baan naar Opwijk en de Oudebaan, aan de huidige Laurierstraat.

Gemeentehuis van Lebbeke

Grote Plaats 1 (Lebbeke)

Neoclassicistisch gebouw, ingeplant aan de zuidzijde van het in 1870 nieuw aangelegde dorpsplein, geflankeerd door identieke herbergen.

Sint-Aldegondekerk

Mespelarestraat zonder nummer (Dendermonde)

Gelegen aan de noordzijde van het dorpspleintje middenin een ovaal omringend kerkhof. De éénbeukige kruiskerk gaat terug op een romaans zaalkerkje waarvan de oudste delen (beuk en koortje) zouden opklimmen tot het laatste kwart van de 12de eeuw.

Gemeentehuis van Overmere

Burg. de Lausnaystraat 12 (Berlare)

Voormalig gemeentehuis, in gebruik van 1882 tot 1960. Na de verbouwing van het "Groot Huys" tot gemeentehuis, circa 1960 verkocht en naar verluidt herbestemd als bankgebouw, later als woning.

Parochiekerk Sint-Aldegonde

Mespelarestraat zonder nummer (Dendermonde)

De parochiekerk Sint-Aldegonde is beschermd als monument.

Vleeshuis

Grote Markt 32 (Dendermonde)

Het vleeshuis is beschermd.

Stadhuis Dendermonde met belfort

Grote Markt 1 (Dendermonde)

Het stadhuis met belfort is beschermd.

Parochiekerk Sint-Gillis intra muros

Brusselsestraat zonder nummer (Dendermonde)

De bescherming als monument van de toren van de Sint-Gilliskerk, daterend uit 1955, werd in 1974 uitgebreid tot de kerk in haar geheel.

Gemeentehuis Oudegem: straatgevels en bedaking

Oudegemse baan 2 (Dendermonde)

De bescherming omvat de straatgevels en bedaking van het voormalige gemeentehuis van Oudegem, gelegen op de hoek van de Oudegemse baan en Ouburg.

Stedelijke begraafplaats: toegangspoort, kerkhofmuur en haag

Kerkhofweg zonder nummer (Dendermonde)

De bescherming als monument omvat de toegangspoort tot de stedelijke begraafplaats van Dendermonde, de kerkhofmuur die de site afsluit en de bijhorende haag.

Stedelijke begraafplaats: grafdelverswoning

Kerkhofweg 17 (Dendermonde)

De bescherming als monument omvat de woning van de grafdelver, gelegen vlak naast de toegangspoort tot de stedelijke begraafplaats van Dendermonde.

Stedelijke begraafplaats: lijkenhuis

Kerkhofweg zonder nummer (Dendermonde)

De bescherming als monument omvat het lijkenhuis, gelegen bij de inkom van de begraafplaats.

Stedelijke begraafplaats: grafkapel met calvarie

Kerkhofweg zonder nummer (Dendermonde)

De bescherming als monument omvat de neogotische grafkapel uit 1884, centraal ingeplant op de begraafplaats, met de calvariebeeldengroep uit 1886 van beeldhouwer Jozef Loret Asselman.

Stedelijke begraafplaats: grafmonumenten en krijgskerkhof

Kerkhofweg zonder nummer (Dendermonde)

De bescherming als monument omvat enkele praalgraven en grafmonumenten, twee gietijzeren grafkruisen, een Mariabeeld op sokken en een deel van het Krijgskerkhof met oorlogsmonument.

Stedelijke begraafplaats

Kerkhofweg zonder nummer (Dendermonde)

De bescherming als stadsgezicht omvat een deel van de ommuurde burgerlijke begraafplaats dat wordt bepaald door een omlopend pad, de kruisvormige aanleg, hoekperken met graftekens en de beplanting.

Dekenij Sint-Ludgerusparochie

Heilig Hartplein 9 (Zele)

Achterin gelegen alleenstaand gebouw, ten noorden van de decanale Sint-Ludgeruskerk. In de voortuin, afgesloten met lage muur, staan haaks tussen de straat en de dekenij twee parallelle bijgebouwen, een Heilig Hartbeeld als oorlogsmonument.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Grote Plaats zonder nummer (Lebbeke)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw is beschermd als monument.

Gasthuis, burgerlijk godshuis en kapel

Brusselsesteenweg 47 (Lebbeke)

Voormalig gasthuis, burgerlijk godshuis en kapel, thans OCMW en Kinderdagverblijf " 't Kwakkeltje". Oprichting van een godshuis of "hospicie" voor bejaarden, zieken en wezen met kapel op initiatief van de in 1854 opgerichte Confrérie van Sint-Vincentius à Paulo, in 1864 op grond van pastoor J. De Vos, naar plannen van architect E. de Perre-Montigny uit Gent.

Onderwijzerswoning van de gemeenteschool

Zogge 20 (Hamme)

Voormalige onderwijzerswoning van de gemeenteschool van Hamme-Zogge, thans woning. Volgens het kadasterarchief in 1879 samen gebouwd met de rechts aanpalende aanvankelijke schoollokalen en volgens 1880 gedateerde gedenksteen in de voorgevel van de school naar ontwerp van architect E. Bouwens.

Gemeentelijke jongensschool en schoolhuis

Dries 73 (Buggenhout)

De huidige gemeenteschool met beeldbepalend op de zuidwesthoek van de Dries ingeplant schoolhuis werd volgens een arduinen gedenkplaat links van de deur op het schoolhuis ingehuldigd op 2 juni 1878 onder burgemeester Pieter Johan Cruyplant, schepenen Pieter Johan Vanachter; Pieter Jul Vantricht, bouwkundige Eduard Bouwens en aannemer Joseph Daelemans.

Gemeentehuis Lebbeke: gevels en daken

Grote Plaats 1 (Lebbeke)

De gevels en daken van het gemeentehuis van Lebbeke zijn beschermd als monument.

Gemeentelijke begraafplaats: oprit, hekken, calvarieberg en grafkapel

Laurierstraat zonder nummer (Lebbeke)

De bescherming als monument omvat de oprit, de hoofdlaan met gietijzeren grafkruis, het toegangshekken, het centraal aangelegd deel met calvarieberg en graftekens en de grafkapel van familie De Naeyer.

Lakenhal en stadhuis van Dendermonde

Grote Markt 1 (Dendermonde)

Stadhuis met belfort en voormalige lakenhal. In 1999 door Unesco ingeschreven op de Lijst van het Werelderfgoed samen met de 30 best bewaarde belforten in België. Gelegen aan de oever van de Dender en de oostzijde van de Grote Markt. De oudste vermelding van de Lakenhal, op de plaats van het huidige Vleeshuis, dateert van 1293-1294.

Stedelijke begraafplaats

Kerkhofweg zonder nummer (Dendermonde)

De stedelijke begraafplaats van Dendermonde werd tussen 1881 en 1883 aangelegd op een zanderige heuvel (Konijnenberg) aan de grens met Appels, aan de huidige Kerkhofweg.

Vleeshuis

Grote Markt 32 (Dendermonde)

Thans Vleeshuismuseum. Eén van de oudste historische gebouwen, oorspronkelijk vlees- en lakenhal, schepenhuis, vierschaar, gevangenis, later lokaal van de Sint-Jorisgilde en van de rederijkerskamer de Leeuwerkenaars.

Gemeentelijke jongensschool en schoolhuis

Dries 73, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

De huidige gemeenteschool met beeldbepalend op de zuidwesthoek van de Dries ingeplant schoolhuis werd volgens een arduinen gedenkplaat links van de deur op het schoolhuis ingehuldigd op 2 juni 1878 onder burgemeester Pieter Johan Cruyplant, schepenen Pieter Johan Vanachter; Pieter Jul Vantricht, bouwkundige Eduard Bouwens en aannemer Joseph Daelemans.

Gasthuis, burgerlijk godshuis en kapel

Brusselsesteenweg 47, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)

Voormalig gasthuis, burgerlijk godshuis en kapel, thans OCMW en Kinderdagverblijf " 't Kwakkeltje". Oprichting van een godshuis of "hospicie" voor bejaarden, zieken en wezen met kapel op initiatief van de in 1854 opgerichte Confrérie van Sint-Vincentius à Paulo, in 1864 op grond van pastoor J. De Vos, naar plannen van architect E. de Perre-Montigny uit Gent.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Grote Plaats zonder nummer, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)

Onze-Lieve-Vrouwparochiekerk en bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw, Troosteres der Bedrukten. Imposant deels gotisch en barok kerkgebouw ingeplant aan de oostzijde van de Grote Plaats, oorspronkelijk omgeven door een ovaal ommuurd kerkhof dat in 1897 bij het dorpsplein gevoegd werd.

Gemeentehuis Lebbeke

Grote Plaats 1, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)

Neoclassicistisch gebouw, ingeplant aan de zuidzijde van het in 1870 nieuw aangelegde dorpsplein, geflankeerd door identieke herbergen.

Parochiekerk Sint-Gillis-Binnen

Brusselsestraat zonder nummer, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Imposante, deels 18de-eeuwse en 14de- en 15de-eeuwse parochiekerk, ingeplant op de hoek met het huidige Heldenplein. De neobarokke voorgevel ziet uit op de Brusselsestraat, de stoep is afgesloten met een laag ijzeren hek links en rechts van het toegangsportaal.

Koninklijke Academie

Oude Vest 111, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Naar het voorbeeld van de grote steden werd ook in Dendermonde een tekenschool opgericht in 1800 op initiatief van vijf burgers, schilders, architecten, gemeenteraadsleden. Ze stond onder toezicht van de stad en werd gehuisvest in het geseculariseerde klooster van de paters karmelieten-discalsen op de plaats van het huidige Justitiepaleis.

Parochiekerk Sint-Aldegonde met ommuurd kerkhof

Mespelarestraat zonder nummer, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Gelegen aan de noordzijde van het dorpspleintje middenin een ovaal omringend kerkhof. De éénbeukige kruiskerk gaat terug op een romaans zaalkerkje waarvan de oudste delen (beuk en koortje) zouden opklimmen tot het laatste kwart van de 12de eeuw.

Gemeentehuis Oudegem

Oudegemse baan 2, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Voormalig gemeentehuis, nu dienstencentrum. In totaal zeven traveeën, waarvan afgeschuinde hoek van drie traveeën, en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), gebouwd naar ontwerp van architect Ed. Bouwens in 1870.

Stedelijke begraafplaats

Kerkhofweg zonder nummer, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

De stedelijke begraafplaats van Dendermonde werd tussen 1881 en 1883 aangelegd op een zanderige heuvel (Konijnenberg) aan de grens met Appels, aan de huidige Kerkhofweg.

Sint-Pieters- en Paulusabdij

Vlasmarkt 23, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Enig overgebleven Oost-Vlaamse (mannen)abdij, in 1837 heropgericht als de abdij van Affligem te Dendermonde. Het abdijdomein met de voormalige abdijschool die nu door het provinciaal onderwijs gebruikt wordt, is gelegen binnen het bouwblok gevormd door de Vlasmarkt, Dijkstraat en Oude Vest.

Lakenhal en stadhuis van Dendermonde

Grote Markt 1, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Stadhuis met belfort en voormalige lakenhal. In 1999 door Unesco ingeschreven op de Lijst van het Werelderfgoed samen met de 30 best bewaarde belforten in België. Gelegen aan de oever van de Dender en de oostzijde van de Grote Markt. De oudste vermelding van de Lakenhal, op de plaats van het huidige Vleeshuis, dateert van 1293-1294.

Vleeshuis

Grote Markt 32, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Thans Vleeshuismuseum. Eén van de oudste historische gebouwen, oorspronkelijk vlees- en lakenhal, schepenhuis, vierschaar, gevangenis, later lokaal van de Sint-Jorisgilde en van de rederijkerskamer de Leeuwerkenaars.

Gemeentehuis van Overmere

Burg. de Lausnaystraat 12, Berlare (Oost-Vlaanderen)

Voormalig gemeentehuis, in gebruik van 1882 tot 1960. Na de verbouwing van het "Groot Huys" tot gemeentehuis, circa 1960 verkocht en naar verluidt herbestemd als bankgebouw, later als woning.

Dekenij Sint-Ludgerusparochie

Heilig Hartplein 9, Zele (Oost-Vlaanderen)

Achterin gelegen alleenstaand gebouw, ten noorden van de decanale Sint-Ludgeruskerk. In de voortuin, afgesloten met lage muur, staan haaks tussen de straat en de dekenij twee parallelle bijgebouwen, een Heilig Hartbeeld als oorlogsmonument.

Dodenhuis van het burgerlijke hospitaal

Hospitaalstraat 24, Hamme (Oost-Vlaanderen)

Het vroegere dodenhuisje is een klein georiënteerd gebouwtje ingeplant in de westhoek op de parking voor de kliniek. Het werd opgericht bij de stichting van de materniteit, naar plannen van architect Henri Joos van 1938 of naar ontwerp van architect Emiel Van Couwenberghe van 1949.

Gemeentehuis Hamme

Marktplein 1, Hamme (Oost-Vlaanderen)

Empiregetint gebouw uit 1833. Het omvatte oorspronkelijk de waag, twee cellen, een herberg en de gemeentelijke administratie. Op het einde van de 19de eeuw werd het gemeentehuis links uitgebreid met een vleugel voor het vredegerecht.

Gemeenteschool

Zogge 18, Hamme (Oost-Vlaanderen)

In 1877 besliste de gemeenteraad te Hamme-Zogge een nieuwe gemeenteschool te bouwen. Deze lagere school omvatte aanvankelijk drie klaslokalen zonder bovenverdieping, vergezeld van een onderwijzerswoning met bovenverdieping gebouwd in 1879.

Onderwijzerswoning

Zogge 20, Hamme (Oost-Vlaanderen)

Onderwijzerswoning van de gemeenteschool van Hamme-Zogge, in 1879 samen gebouwd met de rechts aanpalende schoollokalen en naar ontwerp van architect E. Bouwens.

Gemeentelijke begraafplaats

Laurierstraat zonder nummer, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)

Nadat de gemeenteraad in 1887 uiteindelijk beslist had een nieuwe begraafplaats op de richten buiten de dorpskern en verschillende locaties ongeschikt bevonden werden door de vochtigheid van de ondergrond werd in 1889 een perceel grond aangekocht op het Meersveld tussen de baan naar Opwijk en de Oudebaan, aan de huidige Laurierstraat.

Gemeentehuis Lede

Markt 1, Lede (Oost-Vlaanderen)

Bakstenen gebouw van twee bouwlagen, zeven traveeën onder zadeldak met twee dakkapellen met trapgevels. Hoger middenrisaliet uitlopend op een vierkante toren onder torenspits.