Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Van Aerschot, Paul

Details

Ontwerper van

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof (Leuven)

Het Groot Begijnhof van Leuven is erkend als werelderfgoed.

Groot Begijnhof: buffer

Groot Begijnhof (Leuven)

Het Groot Begijnhof van Leuven is erkend als werelderfgoed. Rondom het begijnhof werd deze bufferzone afgebakend.

Sint-Geertruidabdij en omgeving

Halfmaartstraat, Karel van Lotharingenstraat, Mechelsestraat, Sint-Geertruiabdij, Vaartstraat (Leuven)

De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij en de directe omgeving met monumenten in de Vaartstraat, Halfmaartstraat, Karel Van Lotharingenstraat en de Mechelsestraat te Leuven, is beschermd als stadsgezicht.

Sint-Geertruiabdij: Thiéryvleugel en resterende vleugel abdij

Halfmaartstraat 3-4, 6-8 (Leuven)

De Thiéryvleugel en de resterende vleugel van de voormalige abdij van Sint-Geertrui bestaande uit het poortgebouw, de kloostervleugel en het voormalig abtskwartier of Huis Sion te Leuven, zijn beschermd als monument.

Complex Collegium Veteranorum, Maria-Theresiacollege en Pauscollege

Hogeschoolplein 3, Sint-Michielsstraat 2, 4, 6 (Leuven)

Het gebouwencomplex Collegium Veteranorum bestaande uit het Pauscollege en het Maria-Theresia- en Veteranencollege te Leuven, is beschermd als monument.

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof (Leuven)

Het Groot Begijnhof te Leuven, is beschermd als monument.

Pauscollege

Hogeschoolplein 3 (Leuven)

Vierkant complex, gevormd door vier vleugels rond een rechthoekige binnenkoer, met axiale doorgang van het Hogeschoolplein naar de Charles Deberiotstraat en het Alfons Smetsplein aan de Tiensestraat.

Sint-Geertruiabdij

Halfmaartstraat 6, Halfmaartstraat zonder nummer, Sint-Geertruiabdij 10, Sint-Geertruiabdij 11, Sint-Geertruiabdij 4, Sint-Geertruiabdij 5, Sint-Geertruiabdij 6, Sint-Geertruiabdij 7 (Leuven)

De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij bevindt zich ten zuiden en ten oosten van de Sint-Geertruikerk, langsheen de oevers van de Dijle. Het huidige gebouwenbestand is voornamelijk het resultaat van de restauratie en nieuwbouw.

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof 1-95, 2-94 (Leuven)

Het grootste en oudste van de twee Leuvense begijnhoven werd gesticht in 1234. De begijnhofkerk Sint-Jan-de-Doper uit de 14de en 15de eeuw is het oudste gebouw van de site. De overige bebouwing met infirmerie, conventen en begijnhofhuizen dateert grotendeels uit de 16de en 17de eeuw.

Huis 't Sestich en College van de Hoge Heuvel

Naamsestraat 69, Naamsestraat 71 (Leuven)

Het voormalige college van de Hoge Heuvel werd gesticht in 1683 ter huisvesting van katholieke priesterstudenten uit de protestantse Republiek van de Verenigde Provinciën. De woon- en bouwgeschiedenis van de site klimt op tot rond 1400, toen het huis De Spiegel werd gebouwd. Naar de eigenaars van het domein tussen ca. 1500 en 1650 wordt dit pand ook wel huis ’t Sestich genoemd. De overige bebouwing dateert uit de 16de, 17de en 18de eeuw.

Aula Pieter de Somer en bibliotheek Godgeleerdheid

Charles Deberiotstraat 24, Charles Deberiotstraat 26 (Leuven)

Twee markante realisaties van universitaire architectuur, naar ontwerp van professor ingenieur-architect P. Van Aerschot.

Geen afbeelding beschikbaar

Bist (Ekeren)

Bist_EK (Antwerpen)

Gelegen in het zuiden van Sint-Mariaburg als verbinding tussen de Veltwijcklaan en de Kapelsesteenweg, langsheen domein "Hof de Bist".

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof 1-95, 2-94 (Leuven)

Het grootste en oudste van de twee Leuvense begijnhoven werd gesticht in 1234. De begijnhofkerk Sint-Jan-de-Doper uit de 14de en 15de eeuw is het oudste gebouw van de site. De overige bebouwing met infirmerie, conventen en begijnhofhuizen dateert grotendeels uit de 16de en 17de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Kapucijnenvoer

Kapucijnenvoer (Leuven)

De lange Kapucijnenvoer heeft een kronkelig verloop tussen de Brusselsestraat en de Tervuursevest en wordt gekruist door de Biezenstraat, de Minderbroedersstraat, het Grasmushof, de Janseniusstraat, de Bankstraat en de Prosper Poulletlaan.

Sint-Geertruiabdij met tuin

Halfmaartstraat 6, Halfmaartstraat zonder nummer, Sint-Geertruiabdij 10, Sint-Geertruiabdij 11, Sint-Geertruiabdij 4, Sint-Geertruiabdij 5, Sint-Geertruiabdij 6, Sint-Geertruiabdij 7, Sint-Geertruiabdij 8 (Leuven)

De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij bevindt zich ten zuiden en ten oosten van de Sint-Geertruikerk, langsheen de oevers van de Dijle. Het huidige gebouwenbestand is voornamelijk het resultaat van de restauratie en nieuwbouw.

Sint-Geertruidabdij en omgeving

Halfmaartstraat, Karel van Lotharingenstraat, Mechelsestraat, Sint-Geertruiabdij, Vaartstraat (Leuven)

De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij beslaat een rechthoek van circa 150 op 120 meter, ingesloten door de Mechelsestraat, de Halfmaartstraat, de Vaartstraat, de Karel van Lotharingenstraat en de Dijle.

Huis 't Sestich en College van de Hoge Heuvel

Naamsestraat 69-71, Leuven (Vlaams-Brabant)

Het college van de Hoge Heuvel werd gesticht in 1683. De woon- en bouwgeschiedenis van de site klimt op tot rond 1400, toen het huis De Spiegel werd gebouwd, later huis ’t Sestich genoemd. De overige bebouwing dateert uit de 16de, 17de en 18de eeuw.

Pauscollege

Hogeschoolplein 3, Leuven (Vlaams-Brabant)

Vierkant complex, gevormd door vier vleugels rond een rechthoekige binnenkoer, met axiale doorgang van het Hogeschoolplein naar de Charles Deberiotstraat en het Alfons Smetsplein aan de Tiensestraat.

Aula Pieter de Somer en bibliotheek Godgeleerdheid

Charles Deberiotstraat 24-26, Leuven (Vlaams-Brabant)

Twee markante realisaties van universitaire architectuur, naar ontwerp van professor ingenieur-architect P. Van Aerschot.