Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Fonteyn, Jozef

Details

Beschrijving

Jozef Fonteyn woonde in Tremelo en Aarschot. Zijn bureau was gevestigd in Aarschot, maar hij woonde voornamelijk in Tremelo waar hij zich zal mengen in de gemeentepolitiek. Hij speelde een belangrijke rol bij de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog in de streek rond Tremelo en Aarschot, maar ook in Leuven. In Aarschot was hij tijdens de Eerste Wereldoorlog verantwoordelijk voor de schatting van de toegebrachte oorlogsschade. Tussen 1923 en 1954 was hij er ook stadsarchitect. Hij bouwde voornamelijk in een neo-Vlaamserenaissance-stijl. Omstreeks 1950 ontwierp Fonteyn eveneens 42 koppelwoningen in de Tuinwijk Gasthuisbeemden in Aarschot.

  • PEETERS R. 1994: De wederopbouw van Aarschot na Wereldoorlog I, Borgerhout, 158.
  • WOUTERS R. 2004: Tremelokermis 1914 een dorp in lichterlaaie, Kampenhout.

Ontwerper van

Sint-Elisabethgasthuis

Elisabethlaan 103A, Elisabethlaan 103B, Elisabethlaan 103C, Gasthuisstraat 18, Gasthuisstraat 22, Gasthuisstraat 24 (Aarschot)

Heden burgergasthuis. Middeleeuwse instelling die bijna volledig verwoest werd tijdens de troebelen van 1578. Wederopbouw aangevat tijdens tweede helft 17de eeuw, toen het beheer van het gasthuis overgedragen werd aan de grauwzusters.

Burgerhuis in historiserende wederopbouwarchitectuur

Diestsestraat 85 (Leuven)

Historiserende wederopbouwarchitectuur daterend van 1922 en ontworpen door architect J. Fonteyn.

Kasteel Fonteyn

Hilstraat 18, Hilstraat 20 (Tremelo)

Neotraditionele villa uit de jaren 1920 naar ontwerp van architect Jozef Fonteyn, als wederopbouw van een eind 19de-eeuwse eclectische villa en met behoud van de eind 19de-eeuwse dienstgebouwen.

Gemeentelijke meisjesschool

Kruisstraat 12 (Tremelo)

In 1930 geregistreerde gemeentelijke meisjesschool in regionalistische stijl.

Gemeentehuis van Tremelo

Werchtersebaan 1 (Tremelo)

Neotraditioneel gemeentehuis als wederopbouw uit het interbellum naar ontwerp van architect Jozef Fonteyn, gelegen in het centrum van Tremelo.

Winkelhuis

Diestsestraat 16 (Leuven)

Historiserende wederopbouwarchitectuur, ontworpen door architect J. Fonteyn (Aarschot) en vergund in 1925.

Gasthuis Sint-Elisabeth

Gasthuisstraat (Aarschot)

Deze bescherming betreft de gebouwen van het Sint-Elisabethgasthuis: oude kloostergebouwen, apotheek met inboedel, hoevegebouwen met ommuring, het gasthuis en de kapel met meubilair.

Gasthuis Sint-Elisabeth en omgeving

Elisabethlaan, Gasthuisstraat (Aarschot)

Deze bescherming betreft de het Sint-Elisabethgasthuis met omgeving bestaande uit de omgevende elementen van de kloostergebouwen gesitueerd rond twee binnenplaatsen, de neogotische kapel, het Burgerlijke Gasthuis, de hoevegebouwen en zeven rijwoningen aansluitend op de neogotische kapel.

Veldonkhoeve

Hoevestraat 8 (Tremelo)

L-vormige wederopbouwhoeve naar ontwerp van architect Jozef Fonteyn gelegen in de Laakvallei op een oudere site van een ontginningshoeve van de abdij van het Park met bewaarde omgrachting.

Omgeving Amerstraat en Bogaardenstraat

Amerstraat, Bekaflaan, Bogaardenstraat, Gasthuisstraat (Aarschot)

Deze bescherming betreft het geheel van de Amerstraat en Bogaardenstraat met de kenmerkende wederopbouwarchitectuur.

Rijschoolstraat

Rijschoolstraat (Leuven)

In 1838 doorheen de tuin van het klooster van de Witte Vrouwen getrokken straat, die de Vaartstraat met de Sint-Maartenstraat verbindt en de Vital Decosterstraat kruist.

Omgeving Amerstraat en Bogaardenstraat

Amerstraat, Bekaflaan, Bogaardenstraat, Gasthuisstraat (Aarschot)

De Bogaardenstraat bevindt zich in het centrum van Aarschot ten noorden van de Demer aan de Hoogbrug en maakt deel uit van de historische verbindingsweg Diest – Lier die in de loop der tijden meermaals van naam veranderde.

Tuinwijk Gasthuisbeemden

Anjelierenstraat 1-9, 2-8, Begoniastraat 1-15, 2-8, Chrysantenplein 1-23, Dahliastraat 1-29, 2-40, Duivenplein 1-9, Elisabethlaan 92-172, Leliestraat 1-29, 2-30, Pastoor Dergentlaan 49-79, Rozenstraat 2-18, Tulpenstraat 1-5, 2-6 (Aarschot)

Tuinwijk Gasthuisbeemden kwam tot stand in verschillende bouwfasen tussen 1923 en 1953, in opdracht van de CV Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen te Aarschot.

Gemeentelijke meisjesschool

Kruisstraat 12, Tremelo (Vlaams-Brabant)

In 1930 geregistreerde school in regionalistische stijl, éénlaagse bakstenen gebouwen, aan weerszijden van het poortgebouw afgesloten met een ijzeren hek op bakstenen voet.

Kasteel Fonteyn

Hilstraat 18-20, Tremelo (Vlaams-Brabant)

Neotraditionele villa uit de jaren 1920 naar ontwerp van architect Jozef Fonteyn, als wederopbouw van een eind 19de-eeuwse eclectische villa en met behoud van de eind 19de-eeuwse dienstgebouwen.

Veldonkhoeve

Hoevestraat 8, Tremelo (Vlaams-Brabant)

Neotraditionele L-vormige wederopbouwhoeve naar ontwerp van architect Jozef Fonteyn, gelegen op een afstand van de straat op een deels omgracht perceel en met een gekasseid erf.

Gemeentehuis van Tremelo

Werchtersebaan 1, Tremelo (Vlaams-Brabant)

Neotraditioneel gemeentehuis als wederopbouw uit het interbellum naar ontwerp van architect Jozef Fonteyn, gelegen in het centrum van Tremelo.

Sint-Elisabethgasthuis

Gasthuisstraat 18, 22-24, Elisabethlaan 103A-C, Aarschot (Vlaams-Brabant)

Heden burgergasthuis. Middeleeuwse instelling die bijna volledig verwoest werd tijdens de troebelen van 1578. Wederopbouw aangevat tijdens tweede helft 17de eeuw, toen het beheer van het gasthuis overgedragen werd aan de grauwzusters.

Winkelhuis

Diestsestraat 16, Leuven (Vlaams-Brabant)

Historiserende wederopbouwarchitectuur, ontworpen door architect J. Fonteyn en vergund in 1925. Halsgevel met karakteristiek, op de laatbarok geïnspireerd plattebanddecor.

Burgerhuis in historiserende wederopbouwarchitectuur

Diestsestraat 85, Leuven (Vlaams-Brabant)

Historiserende wederopbouwarchitectuur daterend van 1922 en ontworpen door architect J. Fonteyn.

Park van het Kasteel Fonteyn

Hilstraat 18-20 (Tremelo)

Bebost landschappelijk park rond een oude turfkuil (samen 4,5 hectare) en een eclectische kasteelvilla van 1890, na brand circa 1920 heropgebouwd in neotraditionele stijl; grote vijver bedekt met waterlelie en gele plomp; aantrekkelijke site met hoge natuurwaarde.