Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Careels, Edward

Details

Beschrijving

Architect Edward Careels werd geboren te Lier op 3/2/1857 en overleed er op 22/10/1933. Hij begon zijn loopbaan als klerk-tekenaar bij de provincie Antwerpen op 4/5/1876 en werd conducteur op 28/9/1877. In 1879 behaalde hij de eerste prijs uitmuntendheid in de civiele architectuur aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen nadat hij reeds een hele reeks eerste prijzen in diverse vakgebieden in de wacht had gesleept. Op 18/7/1899 werd hij provinciaal bouwmeester tot 1929, waarna hij nog als waarnemend bouwmeester in dienst bleef tot hij op 1/3/1930 opgevolgd werd door zijn zoon Gustaaf Careels (Lier 13/2/1896 – 19/9/1975). Op 24/9/1893 werd hij aangesteld als leraar boetseerkunst aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Lier, waar hij op 1/5/1920 tot directeur werd benoemd. Ook deze functie bekleedde hij tot zijn pensionering. Vanaf 12/7/1920 was hij lid van de Commissie voor Monumenten van het bisdom Mechelen. Vader en zoon Careels lieten een indrukwekkend architecturaal oeuvre na, doch in een ruimtelijk erg geconcentreerde context. Hun overheidsopdrachten beperkten zich tot de provincie Antwerpen en meer bepaald tot het arrondissement Mechelen. Privé zijn ze vooral in hun geboortestad Lier werkzaam geweest, hoewel het complex van de ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, met onder meer de kerk, uitbreidingen en herstellingen ook een grootse realisatie is.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002470, kerk van de Heilige Familie + pastorie en tuin als dorpsgezicht (STEYAERT R., 2009).

Ontwerper van

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Mercatorstraat 64 (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Edward Careels uit 1881. Opdrachtgever was de heer J.B. Moons, die in 1883 door Careels nog een tweede burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl liet optrekken hogerop in de Mercatorstraat.

Winkelhuis in eclectische stijl

Nationalestraat 13 (Antwerpen)

Winkelhuis in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van de pettenmaker en -handelaar Jean De Buck, naar een ontwerp door Edward Careels. Het gebouw is voor zover bekend de allereerste realisatie van de architect in Antwerpen, die na enkele jaren zijn activiteiten verlegde naar geboortestad Lier.

Burgerhuis

Sint-Hubertusstraat 52 (Antwerpen)

Neoclassicistisch enkelhuis van drie traveeën, twee bouwlagen en pseudo-mansardedak, waarvoor bouwaanvraag van 1891 naar ontwerp van de Lierse architect Edward Careels.

Pastorie van de Sint-Rumoldusparochie

Aarschotsebaan 52 (Berlaar)

Pastorie naar ontwerp van L. Blomme van 1878, vernield in 1914 en volgens oorspronkelijk uitzicht wederopgebouwd in 1922-1923 naar ontwerp van E. Careels.

Gemeenteschool voor jongens en onderwijzerswoning

Aarschotsebaan 60 (Berlaar)

Gemeenteschool voor jongens en onderwijzerswoning; laatstgenoemde heden ingericht als post. Opgetrokken naar ontwerp van J. Schadde in 1869-1871. Later uitgebreid.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Lambertus

Lambertusplaats 2 (Berlaar)

Parochiekerk opgetrokken in verschillende fasen: de oudste gedeelten, met name toren en middenbeuk uit de 15de eeuw; uitbreiding met koor in de 16de eeuw; bouw van de transeptarmen in 1778 en 1785.

Parochiekerk Sint-Pieter

Markt 42 (Berlaar)

Georiënteerde driebeukige neoromaanse kruisbasiliek van 1874-1880 naar ontwerp van L. Blomme; vroeg-gotische toren uit de eerste helft van de 13de eeuw, herbouwd in 1940-1943.

Gemeenteschool

Schoolstraat 14 (Berlaar)

Schoolcomplex, opgetrokken als dubbele school in 1881-1883 naar ontwerp van L. Blomme. Uitgebreid in 1912-1915 naar ontwerp van E. Careels.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Kerkplein 18 (Bonheiden)

Neogotische, georiënteerde, driebeukige kruisbasiliek van zes traveeën naar ontwerp van E. Careels van 1903, gerestaureerd in 1983-1987.

Gemeentehuis van Rijmenam

Sint-Maartensberg 1 (Bonheiden)

Samen met de aanpalende school en onderwijzerswoning gebouwd circa 1907 naar ontwerp van de provinciale architect E. Careels.

Jongensschool met onderwijzerswoning

Sint-Maartensberg 3 (Bonheiden)

jongensschool met onderwijzerswoning, samen met het aanpalende gemeentehuis gebouwd circa 1907 naar ontwerp van de provinciale bouwmeester E. Careels van 1905.

Parochiekerk Sint-Anna

Appeldijkstraat 5 (Bornem)

Parochie sedert 1783, voorheen afhankelijk van Temse. Bouw van een sobere bakstenen kerk in 1787; sterk vergroot in 1859 naar ontwerp van provinciaal architect J. Schadde.

Gemeentehuis van Bornem

Boomstraat 1 (Bornem)

Tot 1961 gemeentehuis en opgericht naar ontwerp van provinciaal architect E. Careels in 1914 ter vervanging van een classicistisch gebouw van 1781-1783.

Gemeenteschool

Edmond Vleminckxstraat 73, Edmond Vleminckxstraat 75 (Bornem)

Gemeenteschool, heden in gebruik door Kunstkring Scheldeland en de muziekschool, en bijhorende onderwijzerswoning, beide opgericht naar ontwerp van provinciaal architect J. Schadde van 1866.

Gemeentelijke jongensschool

Jan Hammeneckerstraat 72 (Bornem)

Gemeentelijke jongensschool, heden gemeenschapshuis, naar ontwerp van de provinciale architect E. Careels van 1902.

School

Jozef Spiessensstraat 4 (Bornem)

Voormalige school, heden gemeenschapshuis. Bakstenen vleugel van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, van circa 1923.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Leodegarius

Kardinaal Cardijnplein 9 (Bornem)

Georiënteerde, laatclassicistische kerk, oorspronkelijk en tot 1905 met kerkhof ten zuiden, heden omgevormd tot parkeerplaats.

School De Zilverreiger

Scheldestraat 18 (Bornem)

Tot 1975 gemeenteschool met schoolhuis, naar ontwerp van provinciaal architect E. Careels van 1907. Heden streekmuseum voor Klein-Brabant

Gemeentehuis van Weert

Scheldestraat 20 (Bornem)

Gemeentehuis, heden ontmoetingscentrum, samen met de school en onderwijzerswoning ontworpen door de provinciale architect E. Careels in 1907.

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkstraat 27 (Duffel)

Georiënteerde, neogotische kruiskerk.

Parochiekerk Sint-Franciscus van Sales

Mijlstraat zonder nummer (Duffel)

Sobere, neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van E. Careels van 1900.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Altijddurende Bijstand

L. Carréstraat 1 (Heist-op-den-Berg)

Georiënteerde, gotische kruisbasiliek met ingebouwde westtoren en omringend, ommuurd kerkhof.

School met onderwijzerswoning

Pastoor Mellaertsstraat 30, Pastoor Mellaertsstraat 32 (Heist-op-den-Berg)

Opgericht als gemeentelijke meisjesschool met rechts aansluitende onderwijzerswoning naar ontwerp van L. Blomme van 1879.

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozefparochie

Schrieksesteenweg 62 (Heist-op-den-Berg)

Sobere, neoclassicistische pastorie met omringende tuin. Eerste bouwlaag opgetrokken naar ontwerp van L. Blomme van 1874, tweede bouwlaag naar ontwerp van E. Careels van 1905.

Parochiekerk Sint-Martinus

Gemeenteplein zonder nummer (Kontich)

Grotendeels neogotische kruiskerk met romaanse westtoren uit de 12de eeuw.

Villa's Netherbury, Crey-house, Pine Lodge en Wren's Nest

Antwerpsesteenweg 168, Antwerpsesteenweg 170, Antwerpsesteenweg 172, Antwerpsesteenweg 174 (Lier)

Bouwaanvraag voor vijf dergelijke dubbelvilla's van 1904 naar ontwerp van E. Careels. Gelegen in omhaagde tuinen met onder meer kastanjebomen en siersparren.

Eenheidsbebouwing In Den Bosch Uil

Antwerpsesteenweg 49, Antwerpsesteenweg 51, Antwerpsesteenweg 53, Antwerpsesteenweg 55, Antwerpsesteenweg 57 (Lier)

Eclectische eenheidsbebouwing, bestaande uit vijf eengezinswoningen, gedateerd 1892, naar ontwerp van E. Careels.

Architectenwoning E. Careels

Antwerpsesteenweg 58 (Lier)

Eigen woning van E. Careels met neobarokke kenmerken, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Antwerpsesteenweg 8 (Lier)

Huis in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van E. Careels, gedateerd anno 1893.

Neoclassicistisch hoekgebouw

Antwerpsestraat 63, Antwerpsestraat 65, Kolveniersvest 2, Kolveniersvest 4 (Lier)

Oorspronkelijk complex met drie handelsruimten en café in de hoektravee, waarvoor bouwaanvraag van 1904 naar ontwerp van E. Careels.

Eenheidsbebouwing van eclectische burgerhuizen

Baron Opsomerlaan 33, Baron Opsomerlaan 34, Baron Opsomerlaan 35, Baron Opsomerlaan 36, Baron Opsomerlaan 37, Baron Opsomerlaan 38, Baron Opsomerlaan 39, Baron Opsomerlaan 40, Baron Opsomerlaan 41 (Lier)

Eclectische eenheidsbebouwing van 1903 naar ontwerp van E. Careels; bouwaanvraag voor wederopbouw volgens huidig uitzicht van 1917, van dezelfde architect.

Parochiekerk Heilige Familie

Berlaarsesteenweg 85 (Lier)

De parochiekerk van 1902-1904 naar ontwerp van architect Edward Careels is opgetrokken in neogotische stijl.

Residentie van de paters Jezuïeten

Berlaarsestraat 10, Berlaarsestraat 14 (Lier)

Heden lijstgevels van twee en drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, achter de stenen geprofileerde kroonlijst en attiek met balusters, van circa 1922.

Parochieschool Heilig Hart

Boomlaarstraat 72 (Lier)

Twee aaneengesloten vleugels van respectievelijk elf en zes traveeën en één tot twee bouwlagen onder zadeldaken, waarvoor bouwaanvraag van 1903 naar ontwerp van E. Careels.

Muur met poort

Eikelstraat zonder nummer (Lier)

Tussen de huisnummers 32 en 34, een bakstenen muur met rechthoekige poort onder ijzeren I-balk, waarvoor bouwaanvraag van 1891 naar ontwerp van E. Careels.

Hoekpand

Felix Timmermansplein 1, Felix Timmermansplein 2 (Lier)

Neo-Franserenaissance hoekpand van twee tot drie bouwlagen onder een gecombineerde bedaking, naar een ontwerp van Edward Careels uit 1920.

Jezuïetenklooster

Gasthuisvest 50 (Lier)

Van het voormalige klooster van de paters jezuïeten bleef naast de kerk vooral de kloostertuin bewaard, evenals de neogotische kloostergebouwen uit 1923-1924 naar ontwerp van E. Careels.

Stadswoning De Gulde Sterre

Grote Markt 4 (Lier)

Neotraditioneel huis met vereenvoudigde klokgevel waarvoor in 1923 een bouwaanvraag werd ingediend naar ontwerp van Edward Careels.

Burgerhuis Colveniershuys

Grote Markt 44 (Lier)

Ontworpen als burgerwoning waarvoor bouwaanvraag van 1913 naar ontwerp van E. Careels.

Winkelhuis In den Engel of Dry Papegaykes

Grote Markt 47 (Lier)

Na de vernieling van de bestaande woning tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in 1920 een neobarok burgerhuis met winkel opgetrokken naar ontwerp van Edward Careels.

Neorococo burgerhuis

Grote Markt 54B, Koning-Albertstraat 2 (Lier)

Het Schildecken, De Clocke en een deel van Live Vrouwken, na vernieling tijdens de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd circa 1924 in neorococo, mogelijk naar plannen van F. Flerackers en/of Edward Careels.

Sint-Ursula-instituut

Kanunnik Davidlaan 13, Kanunnik Davidlaan 15, Kapucijnenvest 10 (Lier)

School en klooster der ursulinen ter plaatse van het vroegere kapucijnenklooster. Uitgebreid scholencomplex gevat tussen Kapucijnenvest, Mechelsestraat en Kanunnik Davidlaan.

Klooster zusters arme claren

Kapucijnenvest 16 (Lier)

Klooster vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog en heropgebouwd naar ontwerp van E. Careels, waarvoor aanvraag van 1920. Iets achterin gelegen en ommuurd vierkant complex met kapel en tuin.

Pastorie van het klooster der zusters arme claren

Kapucijnenvest 18 (Lier)

Pastorie, waarvoor sterk afwijkende bouwaanvraag van 1923 naar ontwerp van E. Careels. Eenvoudig huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

Parochiekerk Sint-Gummarus

Kardinaal Mercierplein zonder nummer (Lier)

Georiënteerde kruisbasiliek in Brabantse hooggotiek. Eén der gaafste voorbeelden van deze stijl, voornamelijk wat de binnenordonnantie betreft.

Ziekenhuis Rust Gesticht van het Heilig Hart

Kolveniersvest 24 (Lier)

Gebouwd in 1907 door de gasthuiszusters naar ontwerp van provinciaal bouwmeester E. Careels, in 1922 uitgebreid met noordvleugel naar ontwerp van G. Careels.

Gemeentehuis van Koningshooikt

Koningsplein 34 (Lier)

Rijhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1884-1885 naar ontwerp van L. Blomme. Beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog en hersteld in 1926 naar ontwerp van E. Careels.

Burgerhuis In de Lier

Lisperstraat 64 (Lier)

Huis in neorenaissancestijl, van twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak, van 1892 naar ontwerp van E. Careels.

Burgerhuis Clynen en Grooten Wyser

Lisperstraat 86 (Lier)

Eclectisch pand van bouwmeester E. Careels met neo-Vlaamserenaissance-componenten als materiaal en ornamenten, waarvoor bouwaanvraag van 1888..

Oude begraafplaats

Mechelsesteenweg zonder nummer (Lier)

Op het Oud Kerkhof, dat in 1787 in gebruik werk genomen, bleef de toegangspoort met hekwerk, het monumentale kruisbeeld met Christus en enkele monumentale grafmonumenten bewaard.

Belgische militaire begraafplaats

Mechelsesteenweg zonder nummer (Lier)

Militaire begraafplaats voor de gesneuvelden van beide Wereldoorlogen. Ontstaan uit een voorlopige begraafplaats voor soldaten, aangelegd in 1915, naar ontwerp van E. Careels.

Eenheidsbebouwing in art-nouveaustijl

Mechelsestraat 53, Mechelsestraat 55, Mechelsestraat 57, Mechelsestraat 59, Mechelsestraat 61, Mechelsestraat 63, Mechelsestraat 65, Mechelsestraat 67, Mechelsestraat 69, Mechelsestraat 71, Mechelsestraat 73 (Lier)

Onderkelderde eenheidsbebouwing van elf woningen in repeterend schema, gebouwd in opdracht van provinciale raadsheer Ch. Cools; bouwaanvraag van 1905 naar ontwerp van. E. Careels.

Pastorie van de Heilige Familie

Pastoriestraat 2 (Lier)

De pastorie, horende bij de parochiekerk Heilige Familie, werd in 1906 opgetrokken naar ontwerp van architect Edward Careels.

Villa Boël

Sluislaan 36 (Lier)

Alleenstaande villa van twee bouwlagen onder zadeldak, waarvoor bouwaanvraag van 1907 naar ontwerp van E. Careels, doch deels aangepast.

Refugiehuis abdij van Tongerlo

Kanunnik De Deckerstraat 19, Schoutetstraat 7 (Mechelen)

Mooi bewaard ensemble ingeplant op de hoek Schoutetstraat-Kanunnik De Deckerstraat. Van 1483 tot 1797 refugium van de norbertijnen van de abdij van Tongerlo.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Koning Albertstraat 58 (Mechelen)

Georiënteerde neogotische kerk van 1956-1957 met bewaarde gotische toren, gelegen op een lichte verhevenheid en omgeven door kerkhof.

Parochiekerk Sint-Niklaas

Leest-Dorp zonder nummer (Mechelen)

Georiënteerde driebeukige kerk met ingebouwde westertoren, ingeplant ten oosten van het dorpsplein, en omgeven door een kerkhof.

Parochiekerk Sint-Jozef Coloma

Tervuursesteenweg 20 (Mechelen)

Neogotische kerk van 1913-1916 naar ontwerp van architect E. Careels, ingewijd in 1927. Niet-georiënteerde basiliek met voorplein en omringende tuin.

Parochiekerk Sint-Willibrordus

Kerkstraat zonder nummer (Nijlen)

Georiënteerde, zandstenen kruiskerk met deels ingebouwde westtoren van witte natuursteen onder leien zadeldak.

Gemeentehuis Kessel

Kessel-Dorp 54 (Nijlen)

Neogotisch pand van drie + twee traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, naar ontwerp van E. Careels van 1906.

Parochiekerk Sint-Remigius

Beerzelplein 1 (Putte)

Grosso modo georiënteerde, driebeukige, grondig vernieuwde, classicistische pseudo-kruisbasiliek met laatgotische westtoren.

Parochiekerk Sint-Gerardus-Majella

Meester van der Borghtstraat 134A (Putte)

Georiënteerde, driebeukige kruiskerk met oosttoren in neoromaanse stijl, naar ontwerp van E. Careels van 1907.

Geen afbeelding beschikbaar

Gemeentelijke jongens- en meisjesscholen

Beenhouwerstraat 3 (Puurs-Sint-Amands)

Voormalig schoolgebouw naar ontwerp van L. Blomme van 1881, in verschillende fasen uitgebreid.

Geen afbeelding beschikbaar

Pastorie van de Sint-Leonardusparochie

Breendonk-Dorp 90 (Puurs-Sint-Amands)

Pastorie in omringende tuin met ijzeren hek, neotraditionele stijl van 1925-1926 naar ontwerp van E. Careels.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Leonardus

Breendonk-Dorp 90A (Puurs-Sint-Amands)

Georiënteerde, driebeukige kruisbasiliek met westtoren van drie geledingen onder tentdak, in sobere neogotische stijl van 1922-1925 naar ontwerp van E. Careels.

Geen afbeelding beschikbaar

Elektriciteitscentrale en gendarmerie

G. Gezellelaan 87, G. Gezellelaan 89, G. Gezellelaan 89A (Puurs-Sint-Amands)

Voormalige elektriciteitscentrale en gendarmerie, opgericht in het derde kwart van de 19de eeuw en eerste kwart van de 20ste eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Pastorie van de Sint-Pietersparochie

Hoogstraat 30 (Puurs-Sint-Amands)

Baksteenbouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met lager aanbouwsel, huidig uitzicht van circa 1958.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Pietersgodsgasthuis

Puurs (Puurs-Sint-Amands)

Complex met neogotische inslag van vijftien traveeën en twee bouwlagen, mogelijk naar ontwerp van J. Schadde, opklimmend tot 1866.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Katharina

Ruisbroek-Dorp 28 (Puurs-Sint-Amands)

Kerk met omringend, deels omhaagd kerkhof, gesitueerd op een verhevenheid in de dorpskern, opklimmend tot de 12de eeuw, mogelijk 11de eeuw.

Herenhuis

Pertendonckstraat 42 (Ranst)

Alleenstaand herenhuis met voortuin afgezet met fraai gietijzeren hek, volgens bewoners van circa 1890 naar ontwerp van Careels.

Instituut Sint-Cordula

Wilgendaalstraat 5, Wilgendaalstraat 7 (Schoten)

De oude neogotische gebouwen bevatten van oost naar west: kapel, achteruitwijkende kloostergebouwen, klaslokalen, gegroepeerd rond kleine tuin, verderop beroepsschool.

Geen afbeelding beschikbaar

Gemeentelijke jongensschool

Hekkestraat 26 (Puurs-Sint-Amands)

L-vormig, bakstenen schoolgebouw met rechts aansluitend voormalige onderwijzerswoning.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Amands

Oude Kerkstraat 18 (Puurs-Sint-Amands)

Vrijstaande kerk in laatgotische, laatrenaissance- en neorenaissancestijl, opklimmend tot de 17de eeuw, uitgebreid in de loop van de 18de en 19de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Stefanus

Lippelodorp 36 (Puurs-Sint-Amands)

Vrijstaande, georiënteerde neogotische kerk onder leien zadeldak van vijf traveeën met ingebouwde westtoren.

Geen afbeelding beschikbaar

Gemeentehuis van Oppuurs

Meirstraat 34 (Puurs-Sint-Amands)

Neoclassicistisch huisbreedhuis van twee bouwlagen onder zadeldak, daterend van 1910 en naar ontwerp van E. Careels.

Klooster- en scholencomplex zusters ursulinen

Bosstraat 9 (Sint-Katelijne-Waver)

De school en het klooster van de zusters ursulinen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd opgericht in 1841 onder impuls van pastoor J.B. Verheyden met hulp van zusters uit het klooster van Tildonk.

Gemeentehuis van Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Dorp 46A (Sint-Katelijne-Waver)

Natuurstenen neogotisch gebouw onder leien zadeldak met kleine dakkapellen, sierschouwen en ronde hoektorens, naar ontwerp van E. Careels van 1910.

Omheiningsmuur met hekwerk

Dorp zonder nummer (Sint-Katelijne-Waver)

Ensemble gevormd door de kerk, het voormalige gemeentehuis en de pastorie is grotendeels omgeven door een omheiningsmuurtje met ijzeren hek van 1911-1913.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Dorp zonder nummer (Sint-Katelijne-Waver)

Overwegend neogotische kerk met integratie van oude elementen van vroegere kerkgebouwen.

Rusthuis Sint-Elisabeth

Wilsonstraat 28 (Sint-Katelijne-Waver)

Neogotisch complex van twee bouwlagen onder leien bedaking, met centrale kapel, naar ontwerp van E. Careels gebouwd in 1908.

Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

Blaasveldstraat 1 (Willebroek)

Na de verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd de kerk vanaf 1919 tot 1924 naar ontwerp van E. Careels heropgebouwd naar vooroorlogs model.

Pastorie van de Sint-Jan-Baptist en Sint-Amandusparochie

Dorpsplein 2 (Willebroek)

Pastorie in neotraditionele stijl, na de verwoesting in de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd in 1918 naar ontwerp van E. Careels.

Gemeenteschool

Kerkstraat 2A, Kerkstraat 6 (Willebroek)

Symmetrisch opgebouwd complex met achteruitwijkende middenpartij in neotraditionele stijl uit 1901-1902 naar ontwerp van E. Careels van 1900.

Parochiekerk Sint-Amandus

Mechelsesteenweg 129 (Willebroek)

Georiënteerde neogotische kerk met ouder koor omgeven door een omhaagd kerkhof. Zwaar beschadigd in 1914 werd de kerk in 1922 gereconstrueerd naar ontwerp van E. Careels.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Volksstraat 55 (Willebroek)

Neogotische kerk naar ontwerp van L. Blomme van 1898; iets achteruit springend en ten opzichte van de rooilijn schuin ingeplant tussen lintbebouwing.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Kerkplein 18 (Bonheiden)

De Onze-Lieve-Vrouwkerk te Bonheiden, is beschermd als monument.

Gemeentehuis Kessel

Kessel-Dorp 54 (Nijlen)

Het gemeentehuis opgericht in neo-Vlaamserenaissance-stijl te Kessel, is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Willibrordus: toren en vier eerste traveeën

Kerkstraat zonder nummer (Nijlen)

De toren en eerste vier traveeën van de Sint-Willibrorduskerk te Nijlen, zijn beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Pastorie Sint-Katharinaparochie en parochiekerk Sint-Katharina met omgeving

Ruisbroek-Dorp 28, Ruisbroek-Dorp 30 (Puurs-Sint-Amands)

De bescherming als monument betreft de pastorie en de Sint-Katharinakerk met omringend kerkhof, gelegen op een verhevenheid in de dorpskern van Ruisbroek.

Belgische militaire begraafplaats

Mechelsesteenweg zonder nummer (Lier)

Op de militaire begraafplaats liggen vooral Belgische militairen die omgekomen zijn tijdens de gevechten rond Antwerpen in september en oktober 1914. Oorspronkelijk lagen hier ook Duitse soldaten begraven, maar in de jaren 1950 werden die naar elders overgebracht. Behalve de 450 Belgen uit de Eerste Wereldoorlog, liggen hier ook 42 soldaten van het Britse Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog.

Parochiekerk Sint-Niklaas met kerkhof en ommuring

Leest-Dorp zonder nummer (Mechelen)

De parochiekerk Sint-Niklaas, te Leest (Mechelen), is met inbegrip van het kerkhof en de ommuring beschermd als monument.

Vleeshuis

Grote Markt 54 (Lier)

De bescherming als monument betreft het Vleeshuis in Lier, een voormalig gildehuis van de slagers uit 1418.

Jezuïetenklooster

Gasthuisvest 50 (Lier)

De bescherming als stadsgezicht betreft het Jezuïetenklooster met inbegrip van de kloostertuin en ijskelder.

Oude begraafplaats

Mechelsesteenweg zonder nummer (Lier)

De bescherming als monument betreft de oude begraafplaats, bestaande uit de toegangspoort met hekwerk, het monumentale kruisbeeld met Christus en enkele monumentale grafmonumenten.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand met kerkhof en kerkhofmuur

Koning Albertstraat 58 (Mechelen)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, te Walem (Mechelen), is met inbegrip van het kerkhof en de kerkhofmuur beschermd als dorpsgezicht. De als monument beschermde kerktoren is eveneens deel van het dorpsgezicht.

Eenheidsbebouwing van eclectische burgerhuizen

Baron Opsomerlaan 33, Baron Opsomerlaan 34, Baron Opsomerlaan 35, Baron Opsomerlaan 36, Baron Opsomerlaan 37, Baron Opsomerlaan 38, Baron Opsomerlaan 39, Baron Opsomerlaan 40, Baron Opsomerlaan 41 (Lier)

De bescherming als stadsgezicht betreft de eenheidsbebouwing bestaande uit negen eclectische burgerhuizen.

Parochiekerk Sint-Remigius

Beerzelplein 1 (Putte)

De parochiekerk Sint-Remigius te Beerzel, is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Pieter: toren

Markt 42 (Berlaar)

De bescherming als monument betreft de toren van de parochiekerk Sint-Pieter.

Parochiekerk Sint-Pieter

Markt 42 (Berlaar)

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Pieter.

Parochiekerk Sint-Lambertus zonder zijbeuken

Lambertusplaats 2 (Berlaar)

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Lambertus met uitzondering van de neogotische zijbeuken.

Gemeentehuis Weert en school

Scheldestraat 18-20 (Bornem)

Het voormalige gemeentehuis van de gemeente Weert is samen met de voormalige gemeenteschool De Zilverreiger beschermd als monument.

Gemeentehuis Bornem

Boomstraat 1 (Bornem)

Het Landhuis, het voormalig gemeentehuis van Bornem, is beschermd als monument.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Leodegarius

Kardinaal Cardijnplein 9 (Bornem)

De Onze-Lieve-Vrouw- en Sint-Leodegariuskerk te Bornem, is beschermd als monument. De ondergrondse crypte werd reeds in 1935 beschermd.

Refugiehuis abdij van Tongerlo

Kanunnik De Deckerstraat 19, Schoutetstraat 7 (Mechelen)

Het refugiehuis van de abdij van Tongerlo is beschermd als monument.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Altijddurende Bijstand: toren, kruisbeuk en koor

L. Carréstraat 1 (Heist-op-den-Berg)

De toren, de kruisbeuk en het koor van de Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk zijn beschermd als monument.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Altijddurende Bijstand

L. Carréstraat 1 (Heist-op-den-Berg)

De bescherming uit 1938 van de toren, de kruisbeuk en het koor van de Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk wordt uitgebreid tot het volledige kerkgebouw.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Amands

Oude Kerkstraat zonder nummer (Puurs-Sint-Amands)

De parochiekerk Sint-Amands is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Stefaan

Lippelodorp 36 (Puurs-Sint-Amands)

De Sint-Stefaankerk is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Gemeentehuis Oppuurs

Meirstraat 34 (Puurs-Sint-Amands)

Het gemeentehuis van Oppuurs is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Jozef Coloma

Tervuursesteenweg 20 (Mechelen)

De parochiekerk Sint-Jozef-Coloma is beschermd als monument.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met omgeving

Dorp zonder nummer (Sint-Katelijne-Waver)

De bescherming van de Onze-Lieve-Vrouwekerk met omgeving als dorpsgezicht omvat de kerk, het gemeentehuis, de pastorie en het kerkhof met omheiningsmuur met ijzeren hekwerk.

Klooster- en scholencomplex zusters ursulinen: wintertuin en kloosterkerk

Bosstraat 9 (Sint-Katelijne-Waver)

De wintertuin met inbegrip van de zijgalerijen met muurschilderingen, de verlichtingsarmaturen en het meubilair (staanders, tafels en stoelen) en de kerk van het ursulinenklooster zijn beschermd als monument.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Dorp zonder nummer (Sint-Katelijne-Waver)

De Onze-Lieve-Vrouwkerk is beschermd als monument.

Gemeentehuis Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Dorp 46A (Sint-Katelijne-Waver)

Het gemeentehuis is beschermd als monument.

Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie

Dorp 44 (Sint-Katelijne-Waver)

De pastorie is beschermd als monument.

Omheiningsmuur met hekwerk

Dorp zonder nummer (Sint-Katelijne-Waver)

De omheiningsmuur met hekwerk is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Martinus

Gemeenteplein zonder nummer (Kontich)

De toren, het orgel en het meubilair werden in 1981 reeds beschermd als monument. Deze bescherming betreft de uitbreiding van de bescherming tot het volledige gebouw.

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkstraat 27 (Duffel)

Deze bescherming betreft de gehele Sint-Martinuskerk.

Parochiekerk Sint-Gummarus

Kardinaal Mercierplein zonder nummer (Lier)

De parochiekerk Sint-Gummarus is beschermd als monument.

Residentie van de paters Jezuïeten

Berlaarsestraat 10, Berlaarsestraat 14 (Lier)

De residentie van de paters Jezuïeten, gelegen naast de Jezuïetenkerk, is beschermd als monument.

Burgerhuis In de Lier

Lisperstraat 64 (Lier)

Het burgerhuis In de Lier is beschermd als monument.

Burgerhuis Clynen en Grooten Wyser

Lisperstraat 86 (Lier)

Het burgerhuis Clynen en Grooten Wyser is beschermd als monument.

Eenheidsbebouwing in art-nouveaustijl

Mechelsestraat 53, Mechelsestraat 55, Mechelsestraat 57, Mechelsestraat 59, Mechelsestraat 61, Mechelsestraat 63, Mechelsestraat 65, Mechelsestraat 67, Mechelsestraat 69, Mechelsestraat 71, Mechelsestraat 73 (Lier)

De eenheidsbebouwing in art-nouveaustijl is beschermd als monument.

Parochiekerk Heilige Familie

Berlaarsesteenweg zonder nummer (Lier)

De parochiekerk Heilige Familie is beschermd als monument.

Parochiekerk Heilige Familie en pastorie met tuin

Berlaarsesteenweg zonder nummer, Pastoriestraat 2 (Lier)

Het geheel gevormd door de parochiekerk Heilige Familie en de bijhorende pastorie met tuin is beschermd als stadsgezicht.

't Kasteeltje

Brusselmansstraat 24 (Buggenhout)

Landhuis in historiserende traditionele bak- en zandsteenstijl, in zijn huidige vorm gerealiseerd in 1913 op initiatief van de heer Alex Walgraef naar ontwerp van provinciaal architect Ed. Careels (Mechelen), zie bewaarde schets en plannen, met behoud van een bestaand huis, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1895.

Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie

Dorp 44 (Sint-Katelijne-Waver)

Pastorie, evenals de kerk en het gemeentehuis opgericht in 1910 naar ontwerp van E. Careels, op de plaats waar sinds 1770 de pastorie lag.

Geen afbeelding beschikbaar

Omgangstraat

Omgangstraat (Bornem)

Grosso modo L-vormige straat in het centrum, met pleinvorming ter hoogte van de kerk.

Dorp

Dorp (Sint-Katelijne-Waver)

Driehoekig plein, als centrum van de gemeente met lindeboom en dorpspomp.

Geen afbeelding beschikbaar

Antwerpsesteenweg

Antwerpsesteenweg (Lier)

Van oudsher belangrijke uitvalsweg in het verlengde van de Antwerpsestraat, richting Antwerpen. Heden drukke, geasfalteerde baan met rechtlijnig tracé, vertrekkend van het Leopoldplein over de Ring (Rijksweg nr. 776) naar Boechout en verder richting Antwerpen.

Geen afbeelding beschikbaar

Antwerpsestraat

Antwerpsestraat (Lier)

Van oudsher belangrijke invalsweg. Heden smalle gebogen straat, verbredend ter hoogte van de Kartuizersvest, en lopend van de Grote Markt naar het Leopoldplein. Drukke winkelstraat met een heterogene lintbebouwing, overwegend gevels uit 19de- en eerste helft 20ste eeuw, afgewisseld met nieuwe bouw.

Geen afbeelding beschikbaar

Kardinaal Mercierplein

Kardinaal Mercierplein (Lier)

Oorspronkelijk zogenaamd "Kerkhofplaats", sedert 1919 "Kardinaal Mercierplein". Huidig uitzicht gedomineerd door de Sint-Gummaruskerk ten noorden.

Parochiekerk Sint-Lambertus

Lambertusplaats 2, Berlaar (Antwerpen)

Parochiekerk opgetrokken in verschillende fasen: de oudste gedeelten, met name toren en middenbeuk uit de 15de eeuw; uitbreiding met koor in de 16de eeuw; bouw van de transeptarmen in 1778 en 1785.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Antwerpsesteenweg 8, Lier (Antwerpen)

Huis in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van E. Careels, gedateerd anno 1893.

Eenheidsbebouwing In Den Bosch Uil

Antwerpsesteenweg 49-57, Lier (Antwerpen)

Eclectische eenheidsbebouwing, bestaande uit vijf eengezinswoningen, gedateerd 1892, naar ontwerp van E. Careels.

Architectenwoning E. Careels

Antwerpsesteenweg 58, Lier (Antwerpen)

Eigen woning van E. Careels met neobarokke kenmerken, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Villa's Netherbury, Crey-house, Pine Lodge en Wren's Nest

Antwerpsesteenweg 168-174, Lier (Antwerpen)

Bouwaanvraag voor vijf dergelijke dubbelvilla's van 1904 naar ontwerp van E. Careels. Gelegen in omhaagde tuinen met onder meer kastanjebomen en siersparren.

Neoclassicistisch hoekgebouw

Antwerpsestraat 63-65, Kolveniersvest 2-4, Lier (Antwerpen)

Oorspronkelijk complex met drie handelsruimten en café in de hoektravee, waarvoor bouwaanvraag van 1904 naar ontwerp van E. Careels.

Eenheidsbebouwing van eclectische burgerhuizen

Baron Opsomerlaan 33-41, 34-40, Lier (Antwerpen)

Eclectische eenheidsbebouwing van 1903 naar ontwerp van E. Careels; bouwaanvraag voor wederopbouw volgens huidig uitzicht van 1917, van dezelfde architect.

Parochiekerk Heilige Familie

Berlaarsesteenweg 85, Lier (Antwerpen)

De parochiekerk van 1902-1904 naar ontwerp van architect Edward Careels is opgetrokken in neogotische stijl.

Residentie van de paters Jezuïeten

Berlaarsestraat 10, 14, Lier (Antwerpen)

Heden lijstgevels van twee en drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, achter de stenen geprofileerde kroonlijst en attiek met balusters, van circa 1922.

Parochieschool Heilig Hart

Boomlaarstraat 72, Lier (Antwerpen)

Twee aaneengesloten vleugels van respectievelijk elf en zes traveeën en één tot twee bouwlagen onder zadeldaken, waarvoor bouwaanvraag van 1903 naar ontwerp van E. Careels.

Geen afbeelding beschikbaar

Muur met poort

Eikelstraat zonder nummer, Lier (Antwerpen)

Tussen de huisnummers 32 en 34, een bakstenen muur met rechthoekige poort onder ijzeren I-balk, waarvoor bouwaanvraag van 1891 naar ontwerp van E. Careels.

Hoekpand

Felix Timmermansplein 1, 2, Lier (Antwerpen)

Neo-Franserenaissance hoekpand van twee tot drie bouwlagen onder een gecombineerde bedaking, naar een ontwerp van Edward Careels uit 1920.

Jezuïetenklooster

Gasthuisvest 50, Lier (Antwerpen)

Van het voormalige klooster van de paters jezuïeten bleef naast de kerk vooral de kloostertuin bewaard, evenals de neogotische kloostergebouwen uit 1923-1924 naar ontwerp van E. Careels.

Stadswoning De Gulde Sterre

Grote Markt 4, Lier (Antwerpen)

Neotraditioneel huis met vereenvoudigde klokgevel waarvoor in 1923 een bouwaanvraag werd ingediend naar ontwerp van Edward Careels.

Burgerhuis Colveniershuys

Grote Markt 44, Lier (Antwerpen)

Ontworpen als burgerwoning waarvoor bouwaanvraag van 1913 naar ontwerp van E. Careels.

Winkelhuis In den Engel of Dry Papegaykes

Grote Markt 47, Lier (Antwerpen)

Na de vernieling van de bestaande woning tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in 1920 een neobarok burgerhuis met winkel opgetrokken naar ontwerp van Edward Careels.

Neorococo burgerhuis

Grote Markt 54B, Koning-Albertstraat 2, Lier (Antwerpen)

Het Schildecken, De Clocke en een deel van Live Vrouwken, na vernieling tijdens de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd circa 1924 in neorococo, mogelijk naar plannen van F. Flerackers en/of Edward Careels.

Sint-Ursula-instituut

Kapucijnenvest 10, Kanunnik Davidlaan 13-15, Lier (Antwerpen)

School en klooster der ursulinen ter plaatse van het vroegere kapucijnenklooster. Uitgebreid scholencomplex gevat tussen Kapucijnenvest, Mechelsestraat en Kanunnik Davidlaan.

Klooster zusters arme claren

Kapucijnenvest 16, Lier (Antwerpen)

Klooster vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog en heropgebouwd naar ontwerp van E. Careels, waarvoor aanvraag van 1920. Iets achterin gelegen en ommuurd vierkant complex met kapel en tuin.

Pastorie van het klooster der zusters arme claren

Kapucijnenvest 18, Lier (Antwerpen)

Pastorie, waarvoor sterk afwijkende bouwaanvraag van 1923 naar ontwerp van E. Careels. Eenvoudig huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

Parochiekerk Sint-Gummarus

Kardinaal Mercierplein zonder nummer, Lier (Antwerpen)

Georiënteerde kruisbasiliek in Brabantse hooggotiek. Eén der gaafste voorbeelden van deze stijl, voornamelijk wat de binnenordonnantie betreft.

Ziekenhuis Rust Gesticht van het Heilig Hart

Kolveniersvest 24, Lier (Antwerpen)

Gebouwd in 1907 door de gasthuiszusters naar ontwerp van provinciaal bouwmeester E. Careels, in 1922 uitgebreid met noordvleugel naar ontwerp van G. Careels.

Burgerhuis In de Lier

Lisperstraat 64, Lier (Antwerpen)

Huis in neorenaissancestijl, van twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak, van 1892 naar ontwerp van E. Careels.

Burgerhuis Clynen en Grooten Wyser

Lisperstraat 86, Lier (Antwerpen)

Eclectisch pand van bouwmeester E. Careels met neo-Vlaamserenaissance-componenten als materiaal en ornamenten, waarvoor bouwaanvraag van 1888..

Oude begraafplaats

Mechelsesteenweg zonder nummer, Lier (Antwerpen)

Op het Oud Kerkhof, dat in 1787 in gebruik werk genomen, bleef de toegangspoort met hekwerk, het monumentale kruisbeeld met Christus en enkele monumentale grafmonumenten bewaard.

Belgische militaire begraafplaats

Mechelsesteenweg zonder nummer, Lier (Antwerpen)

Militaire begraafplaats voor de gesneuvelden van beide Wereldoorlogen. Ontstaan uit een voorlopige begraafplaats voor soldaten, aangelegd in 1915, naar ontwerp van E. Careels.

Eenheidsbebouwing in art-nouveaustijl

Mechelsestraat 53-73, Lier (Antwerpen)

Onderkelderde eenheidsbebouwing van elf woningen in repeterend schema, gebouwd in opdracht van provinciale raadsheer Ch. Cools; bouwaanvraag van 1905 naar ontwerp van. E. Careels.

Pastorie van de Heilige Familie

Pastoriestraat 2, Lier (Antwerpen)

De pastorie, horende bij de parochiekerk Heilige Familie, werd in 1906 opgetrokken naar ontwerp van architect Edward Careels.

Villa Boël

Sluislaan 36, Lier (Antwerpen)

Alleenstaande villa van twee bouwlagen onder zadeldak, waarvoor bouwaanvraag van 1907 naar ontwerp van E. Careels, doch deels aangepast.

Burgerhuis

Sint-Hubertusstraat 52, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch enkelhuis van drie traveeën, twee bouwlagen en pseudo-mansardedak, waarvoor bouwaanvraag van 1891 naar ontwerp van de Lierse architect Edward Careels.

Parochiekerk Sint-Martinus

Gemeenteplein zonder nummer, Kontich (Antwerpen)

Grotendeels neogotische kruiskerk met romaanse westtoren uit de 12de eeuw.

Herenhuis

Pertendonckstraat 42, Ranst (Antwerpen)

Alleenstaand herenhuis met voortuin afgezet met fraai gietijzeren hek, volgens bewoners van circa 1890 naar ontwerp van Careels.

Instituut Sint-Cordula

Wilgendaalstraat 5-7, Schoten (Antwerpen)

De oude neogotische gebouwen bevatten van oost naar west: kapel, achteruitwijkende kloostergebouwen, klaslokalen, gegroepeerd rond kleine tuin, verderop beroepsschool.

Parochiekerk Sint-Jozef Coloma

Tervuursesteenweg 20, Mechelen (Antwerpen)

Neogotische kerk van 1913-1916 naar ontwerp van architect E. Careels, ingewijd in 1927. Niet-georiënteerde basiliek met voorplein en omringende tuin.

Parochiekerk Sint-Niklaas

Leest-Dorp zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

Georiënteerde driebeukige kerk met ingebouwde westertoren, ingeplant ten oosten van het dorpsplein, en omgeven door een kerkhof.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Koning Albertstraat 58, Mechelen (Antwerpen)

Georiënteerde neogotische kerk van 1956-1957 met bewaarde gotische toren, gelegen op een lichte verhevenheid en omgeven door kerkhof.

Gemeenteschool

Kerkstraat 2A, 6, Willebroek (Antwerpen)

Symmetrisch opgebouwd complex met achteruitwijkende middenpartij in neotraditionele stijl uit 1901-1902 naar ontwerp van E. Careels van 1900.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Volksstraat 55, Willebroek (Antwerpen)

Neogotische kerk naar ontwerp van L. Blomme van 1898; iets achteruit springend en ten opzichte van de rooilijn schuin ingeplant tussen lintbebouwing.

Parochiekerk Sint-Amandus

Mechelsesteenweg 129, Willebroek (Antwerpen)

Georiënteerde neogotische kerk met ouder koor omgeven door een omhaagd kerkhof. Zwaar beschadigd in 1914 werd de kerk in 1922 gereconstrueerd naar ontwerp van E. Careels.

Pastorie van de Sint-Jan-Baptist en Sint-Amandusparochie

Dorpsplein 2, Willebroek (Antwerpen)

Pastorie in neotraditionele stijl, na de verwoesting in de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd in 1918 naar ontwerp van E. Careels.

Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

Blaasveldstraat 1, Willebroek (Antwerpen)

Na de verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd de kerk vanaf 1919 tot 1924 naar ontwerp van E. Careels heropgebouwd naar vooroorlogs model.

Gemeentehuis van Bornem

Boomstraat 1, Bornem (Antwerpen)

Tot 1961 gemeentehuis en opgericht naar ontwerp van provinciaal architect E. Careels in 1914 ter vervanging van een classicistisch gebouw van 1781-1783.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Leodegarius

Kardinaal Cardijnplein 9, Bornem (Antwerpen)

Georiënteerde, laatclassicistische kerk, oorspronkelijk en tot 1905 met kerkhof ten zuiden, heden omgevormd tot parkeerplaats.

Gemeenteschool

Edmond Vleminckxstraat 73-75, Bornem (Antwerpen)

Gemeenteschool, heden in gebruik door Kunstkring Scheldeland en de muziekschool, en bijhorende onderwijzerswoning, beide opgericht naar ontwerp van provinciaal architect J. Schadde van 1866.

Omheiningsmuur met hekwerk

Dorp zonder nummer, Sint-Katelijne-Waver (Antwerpen)

Ensemble gevormd door de kerk, het voormalige gemeentehuis en de pastorie is grotendeels omgeven door een omheiningsmuurtje met ijzeren hek van 1911-1913.

School

Jozef Spiessensstraat 4, Bornem (Antwerpen)

Voormalige school, heden gemeenschapshuis. Bakstenen vleugel van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, van circa 1923.

Gemeentelijke jongensschool

Jan Hammeneckerstraat 72, Bornem (Antwerpen)

Gemeentelijke jongensschool, heden gemeenschapshuis, naar ontwerp van de provinciale architect E. Careels van 1902.

Parochiekerk Sint-Anna

Appeldijkstraat 5, Bornem (Antwerpen)

Parochie sedert 1783, voorheen afhankelijk van Temse. Bouw van een sobere bakstenen kerk in 1787; sterk vergroot in 1859 naar ontwerp van provinciaal architect J. Schadde.

School De Zilverreiger

Scheldestraat 18, Bornem (Antwerpen)

Tot 1975 gemeenteschool met schoolhuis, naar ontwerp van provinciaal architect E. Careels van 1907. Heden streekmuseum voor Klein-Brabant

Gemeentehuis van Weert

Scheldestraat 20, Bornem (Antwerpen)

Gemeentehuis, heden ontmoetingscentrum, samen met de school en onderwijzerswoning ontworpen door de provinciale architect E. Careels in 1907.

Gemeentelijke jongensschool

Hekkestraat 26, Puurs-Sint-Amands (Antwerpen)

L-vormig, bakstenen schoolgebouw met rechts aansluitend voormalige onderwijzerswoning.

Parochiekerk Sint-Amands

Oude Kerkstraat 18, Puurs-Sint-Amands (Antwerpen)

Vrijstaande kerk in laatgotische, laatrenaissance- en neorenaissancestijl, opklimmend tot de 17de eeuw, uitgebreid in de loop van de 18de en 19de eeuw.

Parochiekerk Sint-Stefanus

Lippelodorp 36, Puurs-Sint-Amands (Antwerpen)

Vrijstaande, georiënteerde neogotische kerk onder leien zadeldak van vijf traveeën met ingebouwde westtoren.

Gemeentehuis van Oppuurs

Meirstraat 34, Puurs-Sint-Amands (Antwerpen)

Neoclassicistisch huisbreedhuis van twee bouwlagen onder zadeldak, daterend van 1910 en naar ontwerp van E. Careels.

Elektriciteitscentrale en gendarmerie

G. Gezellelaan 87-89, 89A, Puurs-Sint-Amands (Antwerpen)

Voormalige elektriciteitscentrale en gendarmerie, opgericht in het derde kwart van de 19de eeuw en eerste kwart van de 20ste eeuw.

Pastorie van de Sint-Pietersparochie

Hoogstraat 30, Puurs-Sint-Amands (Antwerpen)

Baksteenbouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met lager aanbouwsel, huidig uitzicht van circa 1958.

Sint-Pietersgodsgasthuis

Palingstraat 48, Puurs-Sint-Amands (Antwerpen)

Complex met neogotische inslag van vijftien traveeën en twee bouwlagen, mogelijk naar ontwerp van J. Schadde, opklimmend tot 1866.

Gemeentelijke jongens- en meisjesscholen

Beenhouwerstraat 3, Puurs-Sint-Amands (Antwerpen)

Voormalig schoolgebouw naar ontwerp van L. Blomme van 1881, in verschillende fasen uitgebreid.

Pastorie van de Sint-Leonardusparochie

Breendonk-Dorp 90, Puurs-Sint-Amands (Antwerpen)

Pastorie in omringende tuin met ijzeren hek, neotraditionele stijl van 1925-1926 naar ontwerp van E. Careels.

Parochiekerk Sint-Leonardus

Breendonk-Dorp 90A, Puurs-Sint-Amands (Antwerpen)

Georiënteerde, driebeukige kruisbasiliek met westtoren van drie geledingen onder tentdak, in sobere neogotische stijl van 1922-1925 naar ontwerp van E. Careels.

Parochiekerk Sint-Katharina

Ruisbroek-Dorp 28, Puurs-Sint-Amands (Antwerpen)

Kerk met omringend, deels omhaagd kerkhof, gesitueerd op een verhevenheid in de dorpskern, opklimmend tot de 12de eeuw, mogelijk 11de eeuw.

Parochiekerk Sint-Remigius

Beerzelplein 1, Putte (Antwerpen)

Grosso modo georiënteerde, driebeukige, grondig vernieuwde, classicistische pseudo-kruisbasiliek met laatgotische westtoren.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Kerkplein 18, Bonheiden (Antwerpen)

Neogotische, georiënteerde, driebeukige kruisbasiliek van zes traveeën naar ontwerp van E. Careels van 1903, gerestaureerd in 1983-1987.

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozefparochie

Schrieksesteenweg 62, Heist-op-den-Berg (Antwerpen)

Sobere, neoclassicistische pastorie met omringende tuin. Eerste bouwlaag opgetrokken naar ontwerp van L. Blomme van 1874, tweede bouwlaag naar ontwerp van E. Careels van 1905.

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkstraat 27, Duffel (Antwerpen)

Georiënteerde, neogotische kruiskerk.

Parochiekerk Sint-Franciscus van Sales

Mijlstraat zonder nummer, Duffel (Antwerpen)

Sobere, neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van E. Careels van 1900.

Parochiekerk Sint-Gerardus-Majella

Meester van der Borghtstraat 134A, Putte (Antwerpen)

Georiënteerde, driebeukige kruiskerk met oosttoren in neoromaanse stijl, naar ontwerp van E. Careels van 1907.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Altijddurende Bijstand

L. Carréstraat 1, Heist-op-den-Berg (Antwerpen)

Georiënteerde, gotische kruisbasiliek met ingebouwde westtoren en omringend, ommuurd kerkhof.

School met onderwijzerswoning

Pastoor Mellaertsstraat 30-32, Heist-op-den-Berg (Antwerpen)

Opgericht als gemeentelijke meisjesschool met rechts aansluitende onderwijzerswoning naar ontwerp van L. Blomme van 1879.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Dorp zonder nummer, Sint-Katelijne-Waver (Antwerpen)

Overwegend neogotische kerk met integratie van oude elementen van vroegere kerkgebouwen.

Gemeentehuis van Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Dorp 46A, Sint-Katelijne-Waver (Antwerpen)

Natuurstenen neogotisch gebouw onder leien zadeldak met kleine dakkapellen, sierschouwen en ronde hoektorens, naar ontwerp van E. Careels van 1910.

Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie

Dorp 44, Sint-Katelijne-Waver (Antwerpen)

Pastorie, evenals de kerk en het gemeentehuis opgericht in 1910 naar ontwerp van E. Careels, op de plaats waar sinds 1770 de pastorie lag.

School en schoolmeesterswoning

Lierbaan 65-67, Putte (Antwerpen)

Voormalige jongensschool en schoolmeesterswoning, heden onder meer ingericht als bibliotheek.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Mercatorstraat 64, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Edward Careels uit 1881. Opdrachtgever was de heer J.B. Moons, die in 1883 door Careels nog een tweede burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl liet optrekken hogerop in de Mercatorstraat.

Winkelhuis in eclectische stijl

Nationalestraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van de pettenmaker en -handelaar Jean De Buck, naar een ontwerp door Edward Careels. Het gebouw is voor zover bekend de allereerste realisatie van de architect in Antwerpen, die na enkele jaren zijn activiteiten verlegde naar geboortestad Lier.

Gemeentehuis van Rijmenam

Sint-Maartensberg 1, Bonheiden (Antwerpen)

Samen met de aanpalende school en onderwijzerswoning gebouwd circa 1907 naar ontwerp van de provinciale architect E. Careels.

Jongensschool met onderwijzerswoning

Sint-Maartensberg 3, Bonheiden (Antwerpen)

jongensschool met onderwijzerswoning, samen met het aanpalende gemeentehuis gebouwd circa 1907 naar ontwerp van de provinciale bouwmeester E. Careels van 1905.

Gemeentehuis Kessel

Kessel-Dorp 54, Nijlen (Antwerpen)

Neogotisch pand van drie + twee traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, naar ontwerp van E. Careels van 1906.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Willibrordus

Kerkstraat zonder nummer, Nijlen (Antwerpen)

Georiënteerde, zandstenen kruiskerk met deels ingebouwde westtoren van witte natuursteen onder leien zadeldak.

Rusthuis Sint-Elisabeth

Wilsonstraat 28, Sint-Katelijne-Waver (Antwerpen)

Neogotisch complex van twee bouwlagen onder leien bedaking, met centrale kapel, naar ontwerp van E. Careels gebouwd in 1908.

't Kasteeltje

Brusselmansstraat 24, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Landhuis in historiserende traditionele bak- en zandsteenstijl, in zijn huidige vorm gerealiseerd in 1913 op initiatief van de heer Alex Walgraef naar ontwerp van provinciaal architect Ed. Careels (Mechelen), zie bewaarde schets en plannen, met behoud van een bestaand huis, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1895.

Refugiehuis abdij van Tongerlo

Schoutetstraat 7, Kanunnik De Deckerstraat 19, Mechelen (Antwerpen)

Mooi bewaard ensemble ingeplant op de hoek Schoutetstraat-Kanunnik De Deckerstraat. Van 1483 tot 1797 refugium van de norbertijnen van de abdij van Tongerlo.

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Rubenslei 18, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis, oorspronkelijk deel uitmakend van een ensemble van twee identieke panden en een rijker herenhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van Léon Vanden Broeck naar een ontwerp door de architect Edward Careels uit 1883.

Gemeentehuis van Koningshooikt

Koningsplein 34, Lier (Antwerpen)

Rijhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1884-1885 naar ontwerp van L. Blomme. Beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog en hersteld in 1926 naar ontwerp van E. Careels.

Klooster- en scholencomplex zusters ursulinen

Bosstraat 9, Sint-Katelijne-Waver (Antwerpen)

De school en het klooster van de zusters ursulinen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd opgericht in 1841 onder impuls van pastoor J.B. Verheyden met hulp van zusters uit het klooster van Tildonk.

Pastorie van de Sint-Rumoldusparochie

Aarschotsebaan 52, Berlaar (Antwerpen)

Pastorie naar ontwerp van L. Blomme van 1878, vernield in 1914 en volgens oorspronkelijk uitzicht wederopgebouwd in 1922-1923 naar ontwerp van E. Careels.

Gemeenteschool voor jongens en onderwijzerswoning

Aarschotsebaan 60, Berlaar (Antwerpen)

Gemeenteschool voor jongens en onderwijzerswoning; laatstgenoemde heden ingericht als post. Opgetrokken naar ontwerp van J. Schadde in 1869-1871. Later uitgebreid.

Parochiekerk Sint-Pieter

Markt 42, Berlaar (Antwerpen)

Georiënteerde driebeukige neoromaanse kruisbasiliek van 1874-1880 naar ontwerp van L. Blomme; vroeg-gotische toren uit de eerste helft van de 13de eeuw, herbouwd in 1940-1943.

Gemeenteschool

Schoolstraat 14, Berlaar (Antwerpen)

Schoolcomplex, opgetrokken als dubbele school in 1881-1883 naar ontwerp van L. Blomme. Uitgebreid in 1912-1915 naar ontwerp van E. Careels.