Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Stevens, Paul

Details

Beschrijving

Paul Stevens was de zoon van Alphonse Stevens (1866-1944), een verdienstelijke en in Leuven zeer actieve architect die aan de Maria-Theresiastraat zijn eigen woning met atelier bouwde en naast Paul nog een zoon had, Jacques Stevens (1904-1978), eveneens architect. Beide broers zouden na de dood van hun vader de architectuurpraktijk in het ouderlijk huis voortzetten.

Paul Stevens volbracht zijn architectuurstudies aan de Academie voor Schone Kunsten in Gent, en studeerde gelijktijdig kunstgeschiedenis en archeologie aan de Gentse Universiteit. In 1926 volgde hij de cursus van Auguste Perret in het Palais de Bois te Parijs. Stevens promoveerde in 1927 tot doctor in de Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit Gent, met als proefschrift: Les tours de la Renaissance et du Baroque dans les Pays-bas méridionaux aux 16e et 17e siècles. Hij vatte een sterke interesse op voor de oude Japanse architectuur, in het bijzonder de woningbouw, en verwierf in 1929 een beurs bij het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten om de Japanse bouwtraditie ter plaatse te bestuderen. Na Japan reisde hij via Korea en China naar de Verenigde Staten waar hij in Los Angeles kennis maakte met Richard Neutra, met wie hij bevriend raakte. Neutra zou later meermaals op bezoek komen bij de architect thuis in Winksele. Terug in België, vervulde hij de functie van raadgevend architect voor de Japanse afdeling van de Tentoonstelling van Luik in 1930. Als lid van de Belgische CIAM, nam hij in 1930 deel aan het 3de CIAM-congres dat plaatsvond te Brussel. In 1933 bouwde hij zijn eigen woning te Winksele, een van de vroege modernistische woningen in België. Uit zijn huwelijk in 1935 met Suzanne Regnier, werden 4 kinderen geboren.

De eerste realisaties van Paul Stevens waren duidelijk op de art deco en het modernisme geïnspireerd, getuigen van architecturale kwaliteit, en worden gekenmerkt door uitgepuurde en zuivere vormen. De woning De Moor in de Bondgenotenlaan te Leuven is zijn eerst gekende realisatie in Leuven. Stevens was 24 jaar toen hij de woning ontwierp en allicht nog maar even afgestudeerd. Uitgesproken modernistisch is Stevens’ eigen woning uit 1933 (uitgebreid in 1937) aan de Nieuwe Steenweg in Winksele, een villa opgetrokken in gele baksteen en beton, met verspringende volumes, bandramen, halfronde erkers en een beglaasd dakpaviljoentje. Uit dezelfde periode dateert het modernistische appartementsgebouw met toonzaal van de ensemblier Jousse in de Kortrijksepoorstraat 110-130 in Gent, een ontwerp uit 1932, en de meer klassieke rijwoning in de Redingenstraat te Leuven uit 1935. Vanaf 1940 legde hij zich toe op woningbouw, beginnend met privéwoningen en later - vanaf de jaren 1950 - voornamelijk grote projecten van groepshuisvesting, zoals het Vriesenhof en residentie Albomen uit 1954, in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woonvertrekken. Gelijktijdig lijkt hij - samen met zijn broer - op te treden als één der 'huisarchitecten' van Brouwerij Artois, waarvoor ze aan de Vaart de hoogmaalderij (1940-’41) en de silotoren “Hungaria” (1955) ontwierpen, de bottelarij (1957-’59) in de Sluisstraat, en opnieuw aan de Vaart, tussen 1963 en 1969, een mouterij, eesten en silo’s. Na 1969 lijkt Paul Stevens niets meer gerealiseerd te hebben in Leuven. Hij stierf in 1973.

A.N. 1934: Paul Stevens, La Cité. Revue d’architecture et d’urbanisme 12.12, 190. STRAUVEN, F. 2013, onuitgegeven nota’s.

Ontwerper van

Brouwerijen Artois: brouwzalen Artois

Sluisstraat 79 (Leuven)

De voormalige brouwzalen Artois met de volledige brouwinrichting en toebehoren, als onderdeel van de brouwerij Artois te Leuven, zijn beschermd als monument.

Brouwerijen Artois: brouwzalen Internationaal en Immo

Sluisstraat (Leuven)

De gebouwen van de brouwerijen Internationaal en Immo, onderdelen van de brouwerijen Artois, zijn beschermd als monument.

Stadswoning

Naamsestraat 65 (Leuven)

Voormalige rentenierswoning die naar verluidt in 1810 werd gebouwd in opdracht van L. De Bruyn.

Hoekpand Klein Tafelrond

Grote Markt 4 (Leuven)

In 1719 opgetekend als "die Schoone Lieve Vrauwe", heden gekend als "KLEIN TAFEL ROND".

Sint-Annacollege

Naamsestraat 37, 39, Sint-Michielsstraat 7, 9, 11 (Leuven)

Het voormalige Sint-Annacollege te Leuven, is beschermd als monument.

Brouwerijen Artois

Burchtstraat 32, Havenkant 18, Sluisstraat 79, Sluisstraat zonder nummer, Vaartkom 6, Vaartkom zonder nummer, Vaartstraat 163, Vaartstraat 165 (Leuven)

Historisch gegroeid gebouwenbestand van de Artoisbrouwerijen in het gebied Mechelsestraat, de zone Vaartkom-Sluisstraat-Vaartstraat en Burchtstraat-Glasblazerijstraat

Modernistisch burgerhuis

Redingenstraat 114 (Leuven)

Fraai modernistisch burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een plat dak, in 1935 door P. Stevens ontworpen.

Villa Les Buissonnets

Maria-Hendrikalaan 7 (De Haan)

Cottage van 1928 naar een ontwerp van architect P. Stevens (Leuven). Kenmerkend voorkomen van wisselend spel van pannen tentdak, doorbroken door puntvormige dakkapellen, en pannen overkragend zadeldak.

Hoekpand met winkelfunctie

Grote Markt 1 (Leuven)

In zijn huidige vorm, ruim hoekpand met vier op vier traveeën en drie verkleinende bouwlagen onder een afgeschuind zadeldak (leien).

Burgerhuis in art-decostijl

Bondgenotenlaan 106, Bondgenotenlaan 106A (Leuven)

Vergund in 1926 en ontworpen door architect Stevens P., vier bouwlagen hoog pand met art decolijstgevel van baksteen met verwerking van arduin en witte natuursteen.

Hoogmaalderij Hungaria: laad- en losinstallatie

Vaartkom zonder nummer (Leuven)

De laad- en losinstallatie van de voormalige maalderij Hungaria, gelegen aan de Vaartkom te Leuven, is beschermd als monument.

Stadswoning

Boekhandelstraat 5 (Leuven)

Eertijds gekend als "De Clyne Librije". Smalle rijwoning van drie bouwlagen en twee traveeën onder een pannen zadeldak met laadvenster.

Hoogmaalderij Hungaria nv

Baron D'Eynattenstraat 2-6, Engels Plein 13-17, Vaartkom 29, Vaartkom 31, Vaartkom 33, Vaartkom 35, Vaartkom 37 (Leuven)

Voormalige hoogmaalderij Hungaria NV. Voorheen belangrijk graanverwerkend bedrijf.

Architectenwoning Paul Stevens

Nieuwe steenweg 10 (Herent)

Modernistische interbellumvilla op uitgestrekt terrein, eigen woning en ontwerp van Paul Stevens.

Burgerhuis

Paul Lebrunstraat 5 (Leuven)

Naar plannen van architect P. Stevens in 1951 opgetrokken breedhuis bestaande uit drie bouwlagen onder een houten kroonlijst en drie door gevelhoge bakstenen muurpijlers van elkaar onderscheiden traveeën.

Klein modernistisch appartementsgebouw

Constantin Meunierstraat 32 (Leuven)

Klein modernistisch appartementsgebouw, ontworpen door architect Paul Stevens in 1941, bestaande uit drie traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak met houten kroonlijst.

Modernistische bel-etage woning

Familie De Bayostraat 73 (Leuven)

Modernistische bel-etage woning uit 1949, naar een ontwerp van architect Paul Stevens.

Sint-Annacollege

Naamsestraat 37, Naamsestraat 39, Sint-Michielsstraat 11, Sint-Michielsstraat 7, Sint-Michielsstraat 9 (Leuven)

18de-eeuws hoofdvolume dat van de Naamsestraat is afgesloten door middel van een ijzeren hekwerk en dat in de loop van de 19de en de 20ste eeuw is uitgebreid met een gesloten galerij en kleinere bijgebouwen aan de oostzijde.

Architectenwoning Paul Stevens met tuin en oprijlaan

Nieuwe steenweg 10 (Herent)

De bescherming als monument omvat de modernistische interbellumvilla, eigen woning en ontwerp van Paul Stevens. De tuin en de oprijlaan maken deel uit van de bescherming.

Bondgenotenlaan

Bondgenotenlaan, Jan Stasstraat, Justus Lipsiusstraat, Koning Leopold I-straat, Louis Melsensstraat (Leuven)

De Bondgenotenlaan te Leuven is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat alle panden tussen het Rector De Somerplein en het Martelarenplein, met inbegrip van de beeldbepalende bebouwing in de aanzetten van de zijstraten en de pleinvormige verbredingen ter hoogte van de Stadsschouwburg en het standbeeld van Justus Lipsius.

Mechelsestraat

Mechelsestraat (Leuven)

De Mechelsestraat is vanouds één van de belangrijkste verkeers- en handelsaders van de stad. Samen met de Diestse-, Tiense-, Naamse- en Brusselsestraat vormt zij het net van de vijf hoofdassen die het Leuvense stratenpatroon sinds de middeleeuwen straalvormig bepalen.

Sociaal complex Vriesenhof

Tessenstraat, Vriesenhof (Leuven)

Drie woonblokken in hoogbouw en middelhoogbouw, tussen 1954 en 1957 opgetrokken door architect Paul Stevens voor de Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting Leuven. De wijk werd aangelegd in het kader van de stadssanering in de jaren 1950.

Sluisstraat

Sluisstraat (Leuven)

Reeds vermeld in een akte van 1275 en vernoemd naar de sluis gelegen voorbij de uitmonding van de Voer in de Dijle, waar vlakbij de historische Sluismolen werd opgetrokken.

Strijdersstraat

Strijdersstraat (Leuven)

Straat die vertrekt in de Nerviërsstraat, de Jean-Baptiste Van Monsstraat kruist, in een lichte knik doorloopt tot aan de Leybeek en via een afzwenking steegvormig uitmondt in de Jan-Pieter Minckelersstraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Tervuursevest

Tervuursevest (Leuven)

De Tervuursevest is het gedeelte van de stadsvest tussen de Naamse- en de Tervuursepoort en volgt het tracé van de tweede stadsomwalling (1357-1365).

Vaartkom

Vaartkom (Leuven)

Met het graven van het "kanaal Leuven-Dijle" - tot 1994 "de Leuvense Vaart" genaamd - kreeg Leuven in 1751 een nieuwe binnenhaven aan de voet van de Keizersberg: de Vaartkom.

Sociaal woonblok met kinderkribbe

Fonteinstraat 97-101 (Leuven)

Sociaal woonblok naar ontwerp van architect Paul Stevens, met 25 appartementen en kinderkribbe tussen 1958 en 1960 gebouwd door de Samenwerkende Maatschappij voor de Huisvesting van Leuven en de Stad Leuven in het kader van stadssanering.

Residentie Albomen

Tessenstraat 13-15, Leuven (Vlaams-Brabant)

Deel uitmakend van eén der eerste grote sociale wooncomplexen van Leuven, opgetrokken naar ontwerp van P. Stevens in 1954 in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij van de Goedkope Woonvertrekken te Leuven.

Brouwerijen Artois

Vaartstraat 163-165, Sluisstraat zonder nummer, 79, Havenkant 18, Vaartkom zonder nummer, 6, Burchtstraat 32, Leuven (Vlaams-Brabant)

Historisch gegroeid gebouwenbestand van de Artoisbrouwerijen in het gebied Mechelsestraat, de zone Vaartkom-Sluisstraat-Vaartstraat en Burchtstraat-Glasblazerijstraat

Hoogmaalderij Hungaria nv

Vaartkom 29-37, Baron D'Eynattenstraat 2-6, Engels Plein 13-17, Leuven (Vlaams-Brabant)

Graanverwerkend bedrijf, U-vormig ingeplant rondom een binnenkoer omvatte het gebouwen voor ontvangst, kuisen, drogen, onderbrengen van de graangewassen, de eigenlijke molen, magazijnen en burelen en een laad- en losinstallatie.

Hoekpand met winkelfunctie

Grote Markt 1, Leuven (Vlaams-Brabant)

In zijn huidige vorm, ruim hoekpand met vier op vier traveeën en drie verkleinende bouwlagen onder een afgeschuind zadeldak.

Architectenwoning Paul Stevens

Nieuwe steenweg 10, Herent (Vlaams-Brabant)

Modernistische interbellumvilla op uitgestrekt terrein, eigen woning en ontwerp van Paul Stevens.

Sint-Annacollege

Naamsestraat 37-39, Sint-Michielsstraat 7-11, Leuven (Vlaams-Brabant)

18de-eeuws hoofdvolume dat van de Naamsestraat is afgesloten door middel van een ijzeren hekwerk en dat in de loop van de 19de en de 20ste eeuw is uitgebreid met een gesloten galerij en kleinere bijgebouwen aan de oostzijde.

Hoekpand Klein Tafelrond

Grote Markt 4, Leuven (Vlaams-Brabant)

Hoekpand in traditionele bak- en zandsteenstijl, in de 17de eeuw opgetrokken door het kapittel van de Sint-Pieterskerk.

Stadswoning

Naamsestraat 65, Leuven (Vlaams-Brabant)

Voormalige rentenierswoning die naar verluidt in 1810 werd gebouwd in opdracht van L. De Bruyn, één der voormalige eigenaars van het Atrechtcollege.

Stadswoning

Boekhandelstraat 5, Leuven (Vlaams-Brabant)

malle rijwoning van drie bouwlagen en twee traveeën onder een pannen zadeldak met laadvenster, door middel van een gevelsteen gedateerd 1614.

Klein modernistisch appartementsgebouw

Constantin Meunierstraat 32, Leuven (Vlaams-Brabant)

Klein modernistisch appartementsgebouw, ontworpen door architect Paul Stevens in 1941, bestaande uit drie traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak met houten kroonlijst.

Modernistische bel-etagewoning

Familie De Bayostraat 73, Leuven (Vlaams-Brabant)

Modernistische bel-etagewoning uit 1949, naar een ontwerp van architect Paul Stevens.

Burgerhuis

Paul Lebrunstraat 5, Leuven (Vlaams-Brabant)

Naar plannen van architect P. Stevens in 1951 opgetrokken breedhuis bestaande uit drie bouwlagen onder een houten kroonlijst en drie door gevelhoge bakstenen muurpijlers van elkaar onderscheiden traveeën.

Woning De Moor

Bondgenotenlaan 106, 106A, Leuven (Vlaams-Brabant)

Vergund in 1926 en ontworpen door architect P. Stevens, vier bouwlagen hoog pand met art-decolijstgevel van baksteen met verwerking van arduin en witte natuursteen.

Modernistisch burgerhuis

Redingenstraat 114, Leuven (Vlaams-Brabant)

Fraai modernistisch burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een plat dak, in 1935 door P. Stevens ontworpen.

Villa Les Buissonnets

Maria-Hendrikalaan 7, De Haan (West-Vlaanderen)

Cottage van 1928 naar een ontwerp van architect P. Stevens (Leuven). Kenmerkend voorkomen van wisselend spel van pannen tentdak, doorbroken door puntvormige dakkapellen, en pannen overkragend zadeldak.